ورزش و تندرستی (بازدید: 82)
دوشنبه 13/6/1391 - 8:3 -0 تشکر 541761
تاریخچه فوتسال

مقدمه

منشا شكل گیری فوتسال به شهر مونت ویدئوی اروگوئه باز میگردد. در سال 1930، ژوان كارلوس سریانی، فوتبال پنج نفره را برای مسابقات جوانان در YMCA پی ریزی كرد. این رقابتها در زمینی به ابعاد زمین بسكتبال، در محلهای سرپوشیده و یا در محل باز و بدون دیوار و حصار انجام می گرفت. واژه FUTSAL، واژه بین المللی برای این رشته ورزشی است. این واژه برگرفته از لغات اسپانیایی FUTbol  ( به معنای فوتبال )، و SALA  ( به معنای داخلی یا داخل سالن ) می باشد. از زمانی كه سریانی این حركت را آغاز كرد، فوتسال به سرعت در آمریكای جنوبی (بخصوص برزیل) محبوبیت پیدا كرد. بسیاری از بازیكنان بزرگ و مشهور فوتبال برزیل، از طریق كسب مهارتهای رشته ورزشی فوتسال، سبك ها و متدهای خود را در رشته فوتبال گسترش داده و این موضوع زمینه مطرح شدن آنها را به عنوان بازیكنان بزرگ فوتبال فراهم نمود. بازیكنانی مانند پله، زیكو، به به تو و سایر ستاره های فوتبال برزیل مهارت های خود را از طریق بازی در زمین های فوتسال و شركت در این رشته ورزشی ترقی دادند. ازآن هنگام، برزیل راه خود را به سوی مطرح شدن به عنوان قطب اصلی فوتسال جهان  در پیش گرفت و اكنون مسابقات این رشته ورزشی تحت حمایت FIFA در سراسر جهان برگزار می گردد.

خلاصه قوانین فوتسال

قانون یکم: زمین بازی؛ که خلاصه مشخصات و نکات قابل توجه با رسم شکل توضیح داده شد.      

تذکر: ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.

•        قانون دوم: توپ؛ محیط آن حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر وزن توپ ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ نمره ۴) شناسایی استاندارد هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

•        قانون سوم: تعداد بازیکنان؛ یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است در شروع مسابقه حداقل بازیکن باید ۵ نفر باشد در صورت اخراج بازیکن هر تیم کمتر از دو نفر مسابقه باید تعطیل شود. ۱- حداکثر بازیکن ذخیره ۷ نفر می‌‌باشد. ۲- تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیکنان) ۳- عمل تعویض زمانی خاتمه می‌‌یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود ۴- چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کامل زمین را ترک کند وارد زمین شود. داور بازی را قطع (با رعایت آوانتاژ به ت*یم حریف) بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیکن جانشین اخطار و بازی با یک ضر*به آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می‌‌شود.

•        قانون چهارم: وسایل بازیکن؛ استفاده از کفش مخصوص برای بازیکن اجباری است - نقص این قانون بازیکن خاطی از زمین خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود.

•        قانون پنجم: برای اداره بازی یک داور اصلی یا سر داور؛ تعیین می‌‌گردد. قدرت او که قانون به او تفویض نموده است از هنگام شروع بازی تا هنگام اتمام بازی ، هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست.

•        قانون ششم: کمک داور (داور دوم)؛ بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می‌‌کند همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می‌‌افتد ثبت و گزارش کند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است. در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند.       

تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود.

•        قانون هفتم: وقت نگهدار؛ در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی ۲ دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت‌ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده - ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت‌ها آن‌ها می‌‌باشد.

•        قانون هشتم: مدت بازی؛ مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه‌ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه‌ای می‌‌باشد - هر تیم می‌‌تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند (در بازی‌های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

•        قانون نهم: شروع بازی، برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می‌‌زند. ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود - از ضربه شروع مستقیماً گل به دست می‌آید.

•        قانون دهم: توپ در بازی و خارج از بازی؛ وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می‌‌باشد که توسط حریف زده می‌‌شود.

•        قانون یازدهم: روش به دست آمدن گل؛ تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.

•        قانون دوازدهم: خطاها و رفتارهای ناشایست؛ هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم -یک ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل (اگر داخل محوطه جریمه باشد) گرفته می‌‌شود: لگد زدن -پشت پا زدن - پریدن روی حریف - تنه شدید و خطرناک - تنه از پشت به حریف - تف انداختن - زدن حریف - گرفتن حریف - هل دادن حریف - با شانه به حریف حمله کردن - تکل کردن.

هفت خطای منجر به اخطار: ۱ - مرتکب رفتار غیر ورزشی ۲- با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید. ۳- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید. ۴- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد. ۵- هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند. ۶- بدون اجازه داور وارد زمین شود. ۷- بدون اجازه داور زمین را ترک کند. هفت خطای منجر به اخراج: ۱- مرتکب خطای شدید بازی شود. ۲- مرتکب برخورد با زننده شود. ۳- روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد ۴- عمداً با دست زدن به توپ، حریف را از یک گل یا موقعیت گل محروم نماید. ۵- موقعیت آشکار گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید. ۶- کلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد. ۷- در یک مسابقه اخطار دوم بگیرد. تذکر مهم: بازیکنی که اخراج می‌‌گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختکن هدایت شود و بعد از ۲ دقیقه تیم می‌‌تواند بازیکن دیگر جایگزین نماید.

•        قانون سیزدهم: ضربه آزاد؛ تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می‌‌باشد. در ضربه آزاد مستقیم می‌‌توان مستقیماً به حریف گل زد.

•        قانون چهاردهم: خطاهای جمع شده؛ در صورتی که خطاهای یک تیم در هر نیمه به ۵ رسیده (از خطاهای ۱۱ گانه آزاد مستقیم)، (کلیه خطاها قانون ۱۲) از آن به بعد اگر یکی از خطای قانون ۱۲ را مرتکب شود خطای ششم یک ضربه آزاد مستقیم (از نقطه پنالتی دوم) یا محل وقوع خطا (اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و دروازده حریف باشد) بدون تشکیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می‌‌شود. مهاجمین و مدافعین باید فاصله ۵ متر را رعایت کنند. (خط فرضی نقطه پنالتی فاصله رعایت گردد).

تذکر: اگر خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم بود، مستقیم به نقطه پنالتی دوم منتقل شده ضربه زده می‌‌شود (حق پاس دادن را ندارد).

•        قانون پانزدهم: ضربه پنالتی؛ از نقطه پنالتی زده می‌‌شود. زننده ضربه باید مشخص باشد. ضربه حتماً باید به طرف جلو (دروازه حریف) زده شود.

•        قانون شانزدهم: ضربه اوت؛ هرگاه تمام توپ از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد توپ بایداز محلی که خارج شد توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین زده شود. زننده ضربه توپ ساکن روی خط طولی یا خارج از زمین خط طولی باشد بازیکنان تیم مقابل حداقل ۵ متر از محله ضربه باید فاصله داشته باشد از ضربه اوت نمی‌توان مستقیم گل زد.

•        قانون هفدهم: پرتاب اوت دروازه پرتاب؛ پرتاب اوت دروازه مادامی در بازی است که توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار گیرد. پرتاب اوت دروازه خطای ۴ ثانیه ندارد. برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع (با دست لمس کردن یا کنترل) یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل ۶ متری انجام می‌‌گیرد. با پرتاب اوت دروازه نمی‌توان مستقیم گل زد.

•        قانون هجدهم: ضربه کرنر؛ از ضربه کرنر می‌‌توان مستقیم گل زد. ۴ ثانیه دارد، اگر ضربه کرنر به طور صحیح زده نشود ضربه تکرار خواهد شد. در موقع زدن خطاها توپ باید ساکن باشد.

همشه برنده قرعه سکه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می‌‌باشد. تیمی می‌‌تواند تایم استراحت بگیرد که صاحب توپ باشد مثل ضربه کرنر، پرتاب اوت، ....... دروازه بان می‌‌تواند در زمین حریف بیش از ۴ ثانیه بازی کند. دروازه بان نمی‌تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف کند (از روی هوا)، جز اینکه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد کند که گل قبول است. پاس عقب مادامی محسوب می‌‌شود که توپ از ضربه مچ پا به پایین زده شود (فقط از ناحیه کفش).

تیم های برتر جهان در این رشته: ایران برزیل اسپانیا ایتالیا روسیه اوکراین آرژانتین

قوانین فوتسال

1- تعداد بازیکنان : 12 نفر

2- بازیکنان داخل زمین : 5 نفر

3- تعداد داوران : 3 نفر ( دو نفر داخل یک نفر بیرون )

4- اندازه زمین : طول نباید از 25 متر کمتر و از 42 متر بیشتر باشد و عرض آن حداقل 15 و حداکثر 25 متر است زمین گاهی مربع مستیل است .

5- شکل اندازه و رنگ دروازه ها : ذوزنقه - ارتفاع 2 متر عرض 3 متر قطر تیر 7 سانتی متر و رنگ آن سفید و سیاه و ... می باشد .

6- مقدار باد توپ : از ارتفاع 2 متر رها شود بیشتر از 65 و کمتر از 55 سانتی متر بالا نرود .

7- وزن و رنگ توپ : توپ نمره 4 که وزن آن در ابتدای بازی حداقل 390 و حداکثر 430 گرم باشد و رنگ آن سفید ... می باشد .

8- شروع بازی : انتخاب زمین یا توپ از طریق قرعه کشی بوسیله سکه بین کاپیتانهای دو تیم 9- زمین بازی : 2 زمان 20 دقیقه مفید .

10- تعداد استراحت : هر نیمه 1 استراحت 1 دقیقه ای و استراحت بین دو نیمه نباید از 10 دقیقه بیشتر شود . در حین بازی تیمی که مالک توپ است می تواند استراحت بگیرد .

11- تعداد تعویض  : آزادو سیار است بدین معنا که توپ در جریان بازی باشد وبازیکن تعویضی با رعایت منطقه تعویض می تواند بعد از خروج بازیکن تعویضی وارد زمین شود.

12- خطای تیمی  :5 تا خطای ششم منجر به پنالتی می شود .

13- فاصله نقطه پنالتی تا دروازه : 6 متر و فاصله نقطه پنالتی دوم تا دروازه 10 متر می باشد .

14- خطای هند : در ورقه توس داور سوم ثبت می شود .

15- اخراج و جریمه آن : کارت قرمز که از آن بازی و بازی بعد محروم می شود و باید به رختکن برود .

16- خطاهای نیمه دوم : در وقت اضافی حساب می شود.

17- وقت اضافی : دو زمان 5 دقیقه ای گل طلایی

18- تکل غیر عمد  در محوطه خودش پنالتی نیست .

19- ضربه دروازه بان با پا به داخل دروازه حریف گل است .

20- خطای نیمه توسط دروازه بان نداریم . دروازه بان توپهای پشت دروازه را با دست و توپهای در حیت بازی را با دراپ یا با دست می تواند به همه جای زمین پرتاب کند.

21- دروازه بان می تواند 4 ثانیه توپ را با دست یا پا در اختیار داشته باشد و هنگامی که از نیمه گذشت محسوب نمی شود .

22- ضربه از اوت به داخل دروازه زمانی گل محسوب می شود که به بازیکن بر خورد کند .

23- ضربه کرنر یک ضرب گل است.

24- در موقع شروع بازی تماس پای بازیکن به توپ و به دنبال آن ضربه به درون بازی گل قبول می باشد .

25- اگر یک بازیکن از یک تیم اخراج شود بازیکن دیگری بعد از 2 دقیقه می تواند جای او را بگیرد ولی اگر قبل از 2 دقیقه گل بزند بازیکن وارد می شود .

26- اگر یک تیم 3 نفر شود بازی تمام است .

27- شروع بازی با 5 نفر انجام می شود .

28- اگر 2 تیم مساوی شوند در صورت نیاز ضربات پنالتی زده می شود و اگر بعد از 5 پنالتی مساوی شدند بازیکنان ذخیره ضربات بعدی را می زنند.

29- اگر بازیکنی مجروح شد سریع باید تعویض شود .

30 - تعویض بازیکن بدون اجازه داور می باشد .

31- اگر توپ به سقف برخورد کند به نفع حریف است و باید از خط کناری شروع کنند.

طریقه زدن اوت به این صورت است که توپ را روی خط قرار می دهیم و 4 ثانیه فرصت داریم تا به آن ضربه بزنیم .

پای چپ را پشت خط و با پای راست ضربه می زنیم البته در چپ پاها برعکس است .

فاصله مدافع باید 5 متر باشد و در غیر این صورت به داور اطلاع می دهیم .

قوانین فوتسال     

1. قانون زمین فوتسال

زمین بازی؛ كه خلاصه مشخصات و نكات قابل توجه با رسم شكل توضیح داده شد.

تذكر: ورود و خروج بازیكنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.

2.قانون توپ فوتسال

توپ؛ محیط آن حداقل 62 و حداكثر 64 سانتیمتر وزن توپ 390 الی 430 گرم (توپ نمره 4) شناسایی استاندارد هنگامی كه توپ از ارتفاع 2 متری به زمین رها می شود نباید بیشتر از 65 و كمتر از 55 سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

3.قانون  تعداد بازیکنان فوتسال

 تعداد بازیكنان؛ یك مسابقه با شركت دو تیم نباید بیش از 5 بازیكن باشد كه یكی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است در شروع مسابقه حداقل بازیكن باید 5 نفر باشد در صورت اخراج بازیكن هر تیم كمتر از دو نفر مسابقه باید تعطیل شود.  1- حداكثر بازیكن ذخیره 7 نفر می باشد.  2- تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیكنان)  3- عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد كه بازیكن جانشین وارد زمین شود  4- چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیكن جانشین قبل از اینكه بازیكن تعویضی كامل زمین را ترك كند وارد زمین شود. داور بازی را قطع (با رعایت آوانتاژ به تیم حریف) بازیكن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیكن جانشین اخطار و بازی با یك ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می شود.

4. قانون  وسایل بازیکنان فوتسال

وسایل بازیكن؛ استفاده از كفش برای بازیكن اجباری است -  نقص این قانون بازیكن خاطی از زمین خارج فرستاده با تكمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود.

5. قانون داور فوتسال

برای اداره بازی یك داور اصلی یا سرداور؛ تعیین می گردد. قدرت او كه قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست.

6. قانون کمک داوران فوتسال

كمك داور (داور دوم)؛ بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می كند همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را كه قبل در حین یا بعد از بازی می افتد ثبت و گزارش كند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیكنان و تایم یك دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است. در صورت دخالت بی مورد از جانب كمك داور، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش كند.

تذكر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و كمك داور سرداور (داور اصلی) حاكم خواهد بود.

7. قانون  وقت نگهدار فوتسال

وقت نگهدار؛ در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیكنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی 2 دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت 5 خطای اول هر تیم در هر نیمه كه توسط  داوران اعلام شده  -  ثبت شماره گلزنان و بازیكنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت ها آن ها می باشد.

8. قانون مدت بازی فوتسال

 مدت بازی؛ مدت بازی دو وقت 20 دقیقه ای و زمان بین دو نیمه استراحت 15 دقیقه ای می باشد - هر تیم می تواند در هر نیمه یك تایم درخواست كند (در بازی های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

9. قانون شروع بازی فوتسال

شروع بازی، برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می زند. ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود كه فاصله بازیكن مقابل با توپ 3 متر خواهد بود -از ضربه شروع میشود مستقیما دروازه حریف را گشود وامتیاز گرفت. (با تشکر از معین الدین محمدی داور خوب ایرانی که اصلاح این بند را یادآوری کردند)

10. قانون توپ داخل و خارج فوتسال

 توپ در بازی و خارج از بازی؛ وقتی توپ خارج از بازی به طور كامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیكتر می باشد كه توسط حریف زده می شود.

11. قانون گل فوتسال

روش به دست آمدن گل؛ تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور كرده به شرطی كه بازیكن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.

12. قانون خطاهای فوتسال

خطاها و رفتارهای ناشایست؛  هرگاه بازیكنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه 11 خطای زیر را مرتكب شود یك ضربه آزاد مستقیم -یك ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل (اگر داخل محوطه جریمه باشد) گرفته می شود: لگد زدن -پشت پا زدن - پریدن روی حریف - تنه شدید و خطرناك - تنه از پشت به حریف - تف انداختن - زدن حریف - گرفتن حریف - هل دادن حریف - با شانه به حریف حمله كردن - تكل كردن.

هفت خطای منجر به اخطار: 1 - مرتكب رفتار غیر ورزشی 2- با گفتار و كردار به تصمیم داور اعتراض نماید. 3- مكرراً قوانین بازی را نقص نماید. 4- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد. 5- هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه كرنر فاصله لازم رعایت نكند. 6- بدون اجازه داور وارد زمین شود. 7- بدون اجازه داور زمین را ترك كند. هفت خطای منجر به اخراج: 1- مرتكب خطای شدید بازی شود. 2- مرتكب برخورد با زننده شود.  3- روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد  4- عمداً با دست زدن به توپ، حریف را از یك گل یا موقعیت گل محروم نماید. 5- موقعیت آشكار گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید. 6- كلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد. 7- در یك مسابقه اخطار دوم بگیرد.

تذكر مهم: بازیكنی كه اخراج می گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختكن هدایت شود و بعد از 2 دقیقه تیم می تواند بازیكن دیگر جایگزین نماید.

13. قانون ضربه آزاد فوتسال

 ضربه آزاد؛ تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می باشد. در ضربه آزاد مستقیم می توان مستقیماً به حریف گل زد.

14. قانون خطاهای جمع شده فوتسال

خطاهای جمع شده؛ در صورتی كه خطاهای یك تیم در هر نیمه به 5 رسیده (از خطاهای 11 گانه آزاد مستقیم)، (كلیه خطاها قانون 12) از آن به بعد اگر یكی از خطای قانون 12 را مرتكب شود خطای ششم یك ضربه آزاد مستقیم (از نقطه پنالتی دوم) یا محل وقوع خطا (اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و دروازده حریف باشد) بدون تشكیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می شود. مهاجمین و مدافعین باید فاصله 5 متر را رعایت كنند. (خط فرضی نقطه پنالتی فاصله رعایت گردد)

تذكر: اگر خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم بود، مستقیم به نقطه پنالتی دوم منتقل شده ضربه زده می شود (حق پاس دادن را ندارد)

15. قانون  پنالتی فوتسال

 ضربه پنالتی؛ از نقطه پنالتی زده می شود. زننده ضربه باید مشخص باشد. ضربه حتماً باید به طرف جلو (دروازه حریف) زده شود.

16. قانون  اوت فوتسال

ضربه اوت؛ هرگاه تمام توپ از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد توپ بایداز محلی كه خارج شد توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین زده شود. زننده ضربه توپ ساكن روی خط طولی یا خارج از زمین خط طولی باشد بازیكنان  تیم مقابل حداقل 5 متر از محله ضربه باید فاصله داشته باشد از ضربه اوت نمی توان مستقیم گل زد.

17. قانون  پرتاب اوت دروازه پرتاب فوتسال

پرتاب اوت دروازه پرتاب؛ پرتاب اوت دروازه مادامی در بازی است كه توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار گیرد. پرتاب اوت دروازه خطای 4 ثانیه ندارد. برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع (با دست لمس كردن یا كنترل) یك ضربه آزاد غیر مستقیم از محل 6 متری انجام می گیرد. با پرتاب اوت دروازه نمی توان مستقیم گل زد.

18. قانون کرنر فوتسال

ضربه كرنر؛ از ضربه كرنر می توان مستقیم گل زد. 4 ثانیه دارد، اگر ضربه كرنر به طور صحیح زده نشود ضربه تكرار خواهد شد. در موقع زدن خطاها توپ باید ساكن باشد.

همشه برنده قرعه سكه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می باشد.

تیمی می تواند تایم استراحت بگیرد كه صاحب توپ باشد مثل ضربه كرنر، پرتاب اوت، .......

دروازه بان می تواند در زمین حریف بیش از 4 ثانیه بازی كند. دروازه بان نمی تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف كند (از روی هوا)، جز اینكه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد كند که گل قبول است. پاس عقب مادامی محسوب می شود كه توپ از ضربه مچ پا به پایین زده شود( فقط از ناحیه كفش).

 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی