تجارت و بازرگاني (بازدید: 405)
جمعه 10/6/1391 - 16:31 -0 تشکر 536810
پیمانکار یا دلال ؟

مدیرروابط عمومی انجمن تله مدیسین ایران – مهدی حیدرپور
http://www.tafahomnews.com/Sections-req-viewarticle-artid-3496-page-1.html

جذب نیروی انسانی به صورت شرکتی برای دستگاه ها به بهانه خصوصی سازی موضوعی است که از زمان روی کار آمدن دولت پنجم به بعد رفته رفته شکل جدی به خود گرفت و متأسفانه رشد بیش از حد و قارچ گونه آن در 22 سال گذشته مشکلات زیادی را نیز برای سیستم اداری و اجرایی کشور به وجود آورد که در این بین نوک پیکان این مشکلات بیش از هر چیز دیگر متوجه نیروی کار بوده است. در واقع می توان از فعالیت های پیمانکاری که به شکل یک تجارت سودآور و پر آب و نان دار درآمده است تحت عنوان دلالی نیروی کار نام برد.

جمعه 10/6/1391 - 16:33 - 0 تشکر 536815

اساساً ساز و کارهای موجود در سیستم پیمانکاری و سوء استفاده های فراوانی که در این چهارچوب صورت می گیرد باعث بروز مشکلات و معضلات عدیده ای در حق نیروی انسانی و کارکنان فعال در حوزه های خدماتی شده است که به حداقل رسیدن امنیت شغلی، اجحاف نسبت به نیروی کار، پذیرش هر گونه زور و بی عدالتی در سیستم های اداری، تبعیض، ناعدالتی، عدم پرداخت مزایای شغلی، ایجاد سیستم های چندگانه حقوق و دستمزد برای نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و شرکتی، عدم کارآمدی سیستم اداری و در نهایت نارضایتی افراد شاغل از مهمترین آن هاست.

جمعه 10/6/1391 - 16:33 - 0 تشکر 536817

در راستای مرتفع سازی این مشکلات، رئیس جمهور با اینکه از سال 1384 تا به امروز چندین و چندبار در قالب دستور و بخشنامه خواستار ساماندهی وضعیت کار کارکنان شرکتی شده است ولی با این وجود هنوز به طور کامل ریشه شرکت های تأمین نیروی کار در اقتصاد کشور خشکانده نشده است اصولا نیروی شرکتی به کسی اطلاق می شود که در یک مجموعه و یا سازمانی مشغول به کار است اما با کارفرمای اصلی ارتباطی نداشته و تمام مسائل کاری و شغلی وی از حقوق و مزایا گرفته تا استخدام و اخراج با یک مجموعه ای است به نام «شرکت تأمین نیروی انسانی».

جمعه 10/6/1391 - 16:34 - 0 تشکر 536821

سابقه فعالیت این شرکت ها که در دوره حضور دولت های هفتم و هشتم گسترش پیدا کردند حتی به دوره های ماقبل آن نیز برمی گردد، به نحوی که برنامه ریزان در آن زمان تصمیم گرفتند نوع جدیدی از جذب نیروی انسانی و به کارگیری افراد را تجربه کنند اما غافل از اینکه این اقدام باعث ایجاد شرایط سوء استفاده برای برخی پیمانکاران خواهد شد و آن ها از این طریق خواهند توانست پول های فراوانی به جیب بزنند، چیزی که امروز در بیشتر موارد آن را مشاهده می کنیم طوریکه پیمانکار از طریق جذب نیروی کار جز به منافع حاصل از این اقدام برای خود به چیز دیگری نمی اندیشد.در واقع پیمانکار که در مقام حلقه واسطه بین نیروی کار و کارفرمای اصلی شکل گرفته است باعث گردیده کارها بصورت «پیمان» و در قالب مزایده و مناقصه به پیمانکاران نیروی انسانی واگذار شود. این شیوه سبب گردیده است سازمان دولتی ارتباط مستقیم خود را با نیروهایی که از طرف شرکت تأمین نیروی انسانی و یا پیمانکار معرفی شده اند قطع نموده و در مقابل مسائل و مشکلات آن ها نیز پاسخگو نباشد.

جمعه 10/6/1391 - 16:35 - 0 تشکر 536824

در این میان برخی افراد که امکان اتصال به سازمان های دولتی یا سرمایه ای برای حضور در مناقصه ها و مزایده ها را دارند مرتباً در آگهی های مختلفی که توسط سازمان های دولتی و شرکت های زیرمجموعه وزارتخانه ها برگزار می شود شرکت می کنند و از این راه سودهای هنگفتی را به دست می آورندکاملاً روشن است که برای انجام پروژه های مختلفی که توسط سازمان ها عرضه می شود نیاز به نیروی کار است.

جمعه 10/6/1391 - 16:36 - 0 تشکر 536825

بنابراین این عرضه، نیاز به تقاضا دارد که در این بین شرکت های تأمین نیروی انسانی با شکل جدید خود پا به عرصه گذاشته و سودهای زیادی را از این راه نصیب خود می سازند دولت نیز در این زمینه تا به حال کارهای فراوانی برای حذف مستقیم شرکت های واسطه ای نیروی انسانی و جمع آوری دلالی از بازار کار انجام داده است که قدرت و نفوذ فراوان دلالان نیروی کار در دستگاه های مختلف اقدامات دولت در این زمینه را با موفقیت کمتری همراه ساخته است راه اندازی بگیر و ببند، اخراج و استخدام های خودسرانه، تغییرات مداوم نیروهای تحت امر، برخوردهای سلیقه ای با افراد و اشخاص، عدم پرداخت حقوق و مزایای مطلوب و رضایت بخش، نارضایتی عمیق نیروهای کار، مسائل مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی و قس علی هذا از جمله مشکلاتی است که طی سال های اخیر پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی برای نیروی های شاغل و مشغول به کار که به واسطه این مجموعه ها استخدام شده اند به وجود آورده است که در به وجود آمدن این شرایط نه تنها دستگاه های دولتی نقش اول را داشته اند بلکه بیشترین سهم را هم در اینکه چند میلیون نفر در کشور به صورت شرکتی فعالیت کنند، ایفا نموده اند که البته دور زدن قانون و مصوبات دولتی که برای ساماندهی شرکتهای واسطه ای و پیمانکاران ابلاغ شده است، به وسیله دلالان نیروی انسانی را هم می توان به موارد بالا اضافه نمود.

جمعه 10/6/1391 - 16:37 - 0 تشکر 536827

از این منظرگاه که دستگاه های دولتی با اظهار رضایت از فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی و برگزاری مزایده و مناقصه های متعدد در واگذاری امور دستگاه ها بصورت پیمان توانسته اند زمینه مشکلات فراوانی را برای درصد قابل توجهی از نیروها با نام شرکتی فراهم آورند دارای تقصیر بوده و در این مسئله مقصر می باشند شرکت های واسطه و دلالان نیروی کار با اینکه در بیشتر موارد هزینه های مربوط به بیمه، سنوات، عیدی، پاداش و حقوق ماهیانه افراد شرکتی را از دستگاه دولتی دریافت می کنند ولی با دستکاری آن و عدم رعایت حداقل های قطعی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار در زمینه حقوق و دستمزد، با نیروهای شرکتی برخورد می کنند که این وسط فقط نیروهای شاغل در شرکت های واسطه ای هستند که بیشترین هزینه و زیان ناشی از واگذاری امور دستگاه های دولتی به شرکت های تأمین نیروی انسانی را پرداخت می کنند افزایش روزافزون تمایل دستگاه های دولتی برای برگزاری مزایده و جذب پیمانکاران نیروی انسانی تا جایی رسیده است که پیمانکاران توانسته اند در همه دستگاه های دولتی نفوذ کرده و امورات فراوانی را بدست گیرند که این موضوع باعث شده است تا چند میلیون نیروی انسانی کشور تحت نفوذ دلالان درآمده و دولت نیز فقط نظاره گر این موضوع باشد.

جمعه 10/6/1391 - 16:42 - 0 تشکر 536836

بر همین اساس برای سالیان متمادی فعالیت های شرکت های تأمین نیروی انسانی و دلالی باعث شده است تا برخی دستگاه ها بیشترین تعداد از این شرکت ها را در خود جذب نمایند و گویی برای واگذاری امور ات خود به پیمانکاران نوعی مسابقه نیز بین آن ها برگزار شده است و این موضوع دقیقاً با سخت تر شدن شرایط نیروی انسانی شرکتی در آن مجموعه ها کاملاً مطابقت می نماید. در حال حاضر وزارتخانه های نفت، آموزش و پرورش، نیرو و وزارت بهداشت بیشترین تعداد واسطه گران نیروی انسانی را در خود جمع کرده اند در این بین دلالان نیروی کار نیز شگردهای خاصی برای کسب سود بیشتر و درآمد هنگفت بکار می گیرند.

جمعه 10/6/1391 - 16:44 - 0 تشکر 536838

در واقع دلال نیروی انسانی با شناسایی مشکل و ضعف نیروی متقاضی شغل و اینکه او حاضر می شود با شرایط خارج از قانون کار نیز با دلال و پیمانکار همکاری کند از هزینه های پرداختی به وی می کاهد و حتی در مواردی از پرداخت حقوق مصوب شورای عالی کار و حتی بیمه کردن اشخاص نیز خودداری می کند اینکه نیروی انسانی در یک شرکت یا سازمانی در قبال 10 ساعت انجام کار در طی روز، ماهیانه 350 هزار تومان حقوق دریافت می کند به تنهایی نشانگر عمق مشکلات نیروهای شاغل توسط دلالان کار است بدنبال مشکلات عدیده موجود برای نیروی شاغل شرکتی دولت نیز دست به کار شده و اقداماتی برای حذف شرکت های نیروی انسانی توسط زیرمجموعه های دولتی صورت داده اند. حال باید در انتظار آینده بنشینیم و ببینیم که قطعیت دولت در برخورد با شرکت های تأمین نیروی انسانی که بیش از هر چیز حق و حقوق نیروهای کار را در روز روشن به یغما می برند چگونه خواهد بود-

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی