انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 130)
جمعه 10/6/1391 - 1:24 -0 تشکر 535936
سجده ما بر روی زمین چرا؟

سلام

مأمور ارشادى به زبان فارسى گفت: نماز خواندن بر روى قبور شرك است.
 زائر در پاسخ گفت: این تهمت است، ما بر روى قبور نماز نمى خوانیم.
 مأمور گفت: پس چرا شما از خاك مرده، مهر درست مى كنید و بر روى آن نماز مى خوانید؟ راز سجده بر زمین چیست؟!

پرسشی است که حضرت آیت الله العظمی سبحانی به آن در پایگاه خود پاسخ داده اند.

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
جمعه 10/6/1391 - 1:25 - 0 تشکر 535938

آنچه كه زائر ایرانى گفت پاسخ درست و استوارى بود، به همین دلیل، وقتى مأمور ارشادى جواب او را شنید موضوع را عوض كرد و به سراغ سجده بر مهر رفت. اینك توضیح هر دو مطلب :

وهابیان، در این مورد مغالطه مى كنند، زیرا باید پرسید:

1. آیا شیعیان روى قبور نماز مى خوانند؟ یا در كنار قبر؟

2. آیا شیعیان به سوى قبر نماز مى خوانند یا به سوى قبله؟

3. بر فرض این كه هر دو تهمت درست باشد، چه ارتباطى با شرك دارد؟

شرك از مقوله عقاید و باورهاست. حداكثر، این عمل، باید حرام باشد، نه شرك، زیرا فرد انجام دهنده این كار نه براى خدا شریكى قائل شده و نه افعال اختصاصى خدا را به غیر او نسبت داده است.

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
جمعه 10/6/1391 - 1:25 - 0 تشکر 535939

یادآور مى شویم كه هرگز كسى بر روى قبر نماز نمى خواند و اصولاً امكان این كار در مشاهد مشرفه وجود ندارد، و هیچ كس به سوى قبر هم نماز نمى خواند، بلكه زائران خانه خدا و دیگران در مشاهد مشرّفه در نقاطى نماز مى گزارند كه پیكرهاى پاك اولیاى الهى در نقطه اى نه چندان دور از محلّ نماز آنها به خاك سپرده شده است و چون آن سرزمین به وجود آنها تبرّك یافته است، از این نظر، در آن منطقه  نماز مى گزارند و معتقدند مدفن آنها از فضیلت خاصى برخوردار است، و این مطلب دور از تعالیم اسلام نیست زیرا:

1. قرآن دستور مى دهد كه در جایگاه ایستادن ابراهیم(علیه السلام) نماز بگزاریم و مى فرماید:

( واتخذوا من مقام إبراهیم مصلّى ) .

از جاى توقف ابراهیم براى خود نمازگاهى برگزینید.

2. همه مسلمانان در مسجدالنبى نماز مى گزارند و كسى، كار آنها را شرك ننامیده است. و این از آن روست كه مسجدالنبى علاوه بر شرافت ذاتى خود، به خاطر دفن پیامبر در آن، متبرك شده است.

3. خداوند جاى پاى مادر اسماعیل را محل عبادت قرار داده و دستور داده است كه در  مسعى ، هفت بار  سعى  انجام شود و علت گزینش این كار، جز این نیست كه این نقطه جاى پاى زن پاك و با ایمانى است كه براى رضاى خدا در این سرزمین بى آب و علف، سكنى گزید و براى پیدا كردن آب آنجا را هفت بار دور زد.

4. حجر اسماعیل، مدفن گروهى از پیامبران است و از احترام خاصّى برخوردار است و همگان در آنجا نماز مى خوانیم. اگر واقعاً همه اینها شرك است، پس در همه دنیا موحّدى وجود ندارد!!

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
جمعه 10/6/1391 - 1:37 - 0 تشکر 535946

سجده بر تربت

مطلب دومى كه مأمور ارشادى یادآور شده این بود: دلیل بر این كه شما بر قبور نماز مى خوانید، تربت حسینى است كه شما بر آن سجده مى كنید ولى بیچاره از فقه خود و احادیث پیامبر آگاهى ندارد.

از افتخارات پیامبر یكى این است كه فرمود: جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً زمین براى من، سجده گاه و پاك كننده شده است .

این حدیث مى رساند كه مسلمانان باید بر روى زمین یعنى سنگ و خاك سجده كنند و در تیمم نیز باید بر روى خاك تیمم كنند، بنابراین، سجده بر غیر زمین، فاقد شرط صحت نماز است، و لذا از زمان پیامبر تا چند قرن، مسلمانان بر خاك مسجد وسنگریزه هاى مساجد سجده مى كردند.

صحابه پیامبر براى جلوگیرى از داغ شدن سنگ ریزه ها به وسیله آفتاب سوزان عربستان، آنها را در مشت خود نگاه مى داشتند و به هنگام سجده بر زمین مى گذاشتند و بر روى آنها سجده مى كردند حتى اگر مسلمانى بر گوشه عمامه خود سجده مى كرد پیامبر آن را از زیر پیشانى او مى كشید و مى فرمود: ترّب وجهك  صورتت را بر خاك بگذار  و دهها روایت در این زمینه هست كه جاى بازگویى آنها نیست.

امروز متأسفانه سنّت، بدعت شده و بدعت(سجده بر فرش) جاى سنت را گرفته است!

از این رو، شیعیان، پاى بند هستند بر خاك سجده كنند ولى چون همه جا خاك فراهم نیست، مقدارى خاك را به صورت مهر (خشك و قالب گیرى شده) درمى آورند تا همه جا همراه آنها باشد و به سنت پیامبر خدا عمل كنند.

و هرگز ملتزم نیستند كه این تربت، تربت حسینى باشد، بلكه هر خاك پاك براى آنها سجده گاه است، امّا اگر تربت حسینى را ترجیح مى دهند به خاطر روایاتى است كه از پیشوایان اسلام وارد شده كه سجده بر این خاك، مایه پذیرفته شدن نماز انسان است، زیرا آن خاك با خون شهیدان عجین شده و بر خاكى سجده مى كنند كه بیش از هفتاد تن از شهداى عالى مقام در آن جا به خاك سپرده شدند و شهادت با عزّت و ایمان را بر زندگى ننگین با كافران و ظالمان ترجیح داده اند.

سجده بر تربت حسینى، یادآور خاطره شیرمردانى است كه براى پایدارى اسلام و جلوگیرى از نابودى دین، جان هاى عزیز خود را فدا كردند، و عشق به آنها، عشق به خدا و رسول خداست.

مسروق از اعاظم تابعان جز بر زمین بر چیز دیگرى سجده نمى كرد، حتى در كشتى همراه خود خاكى مى برد و بر آن سجده مى كرد.

عمر بن عبدالعزیز روى حصیر مى ایستاد و خاكى بر روى آن مى ریخت و بر آن سجده مى كرد.  اینان هیچگاه متهم به شرك نشدند. حال، اگر در جستجوى سیره سلف صالح هستیم، این، سیره سلف صالح است.

بالأخره سجده بر زمین مظهر خضوع بیشتر است زیرا انسان پیشانى خود را بر روى خاك مى نهد و مى گوید: سبحان ربّى الأعلى، این نوع خضوع شایسته مقام ربوبى است یا سجده بر لباس هاى فاخر و فرش هاى گران قیمت.

قاتل الله الجهل والجهالة.

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
جمعه 10/6/1391 - 1:38 - 0 تشکر 535947

سجده بر تربت

مطلب دومى كه مأمور ارشادى یادآور شده این بود: دلیل بر این كه شما بر قبور نماز مى خوانید، تربت حسینى است كه شما بر آن سجده مى كنید ولى بیچاره از فقه خود و احادیث پیامبر آگاهى ندارد.

از افتخارات پیامبر یكى این است كه فرمود: جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً زمین براى من، سجده گاه و پاك كننده شده است .

این حدیث مى رساند كه مسلمانان باید بر روى زمین یعنى سنگ و خاك سجده كنند و در تیمم نیز باید بر روى خاك تیمم كنند، بنابراین، سجده بر غیر زمین، فاقد شرط صحت نماز است، و لذا از زمان پیامبر تا چند قرن، مسلمانان بر خاك مسجد وسنگریزه هاى مساجد سجده مى كردند.

صحابه پیامبر براى جلوگیرى از داغ شدن سنگ ریزه ها به وسیله آفتاب سوزان عربستان، آنها را در مشت خود نگاه مى داشتند و به هنگام سجده بر زمین مى گذاشتند و بر روى آنها سجده مى كردند حتى اگر مسلمانى بر گوشه عمامه خود سجده مى كرد پیامبر آن را از زیر پیشانى او مى كشید و مى فرمود: ترّب وجهك  صورتت را بر خاك بگذار  و دهها روایت در این زمینه هست كه جاى بازگویى آنها نیست.

امروز متأسفانه سنّت، بدعت شده و بدعت(سجده بر فرش) جاى سنت را گرفته است!

از این رو، شیعیان، پاى بند هستند بر خاك سجده كنند ولى چون همه جا خاك فراهم نیست، مقدارى خاك را به صورت مهر (خشك و قالب گیرى شده) درمى آورند تا همه جا همراه آنها باشد و به سنت پیامبر خدا عمل كنند.

و هرگز ملتزم نیستند كه این تربت، تربت حسینى باشد، بلكه هر خاك پاك براى آنها سجده گاه است، امّا اگر تربت حسینى را ترجیح مى دهند به خاطر روایاتى است كه از پیشوایان اسلام وارد شده كه سجده بر این خاك، مایه پذیرفته شدن نماز انسان است، زیرا آن خاك با خون شهیدان عجین شده و بر خاكى سجده مى كنند كه بیش از هفتاد تن از شهداى عالى مقام در آن جا به خاك سپرده شدند و شهادت با عزّت و ایمان را بر زندگى ننگین با كافران و ظالمان ترجیح داده اند.

سجده بر تربت حسینى، یادآور خاطره شیرمردانى است كه براى پایدارى اسلام و جلوگیرى از نابودى دین، جان هاى عزیز خود را فدا كردند، و عشق به آنها، عشق به خدا و رسول خداست.

مسروق از اعاظم تابعان جز بر زمین بر چیز دیگرى سجده نمى كرد، حتى در كشتى همراه خود خاكى مى برد و بر آن سجده مى كرد.

عمر بن عبدالعزیز روى حصیر مى ایستاد و خاكى بر روى آن مى ریخت و بر آن سجده مى كرد.  اینان هیچگاه متهم به شرك نشدند. حال، اگر در جستجوى سیره سلف صالح هستیم، این، سیره سلف صالح است.

بالأخره سجده بر زمین مظهر خضوع بیشتر است زیرا انسان پیشانى خود را بر روى خاك مى نهد و مى گوید: سبحان ربّى الأعلى، این نوع خضوع شایسته مقام ربوبى است یا سجده بر لباس هاى فاخر و فرش هاى گران قیمت.

قاتل الله الجهل والجهالة.

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی