انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 489)
چهارشنبه 8/6/1391 - 23:43 -0 تشکر 534423
پیشینه ساختار آموزشی

 

ساختار آموزشی نوین و امروزی ایران درقرن ۱۴شکل گرفته است. از اوایل حکومت پهلوی شکلگیری سازمان آموزشی ایران در سطح مدرسه(۶ تا ۱۸ سالگی) به صورت کنونی آغاز شد و تغییرات بسیاری را تا به امروز به خود دیده است.


پنج شنبه 9/6/1391 - 0:10 - 0 تشکر 534473

نظام آموزش و پرورش نوین ایران از کودکستان ها، دبستان ها، مدارس راهنمایی، دبیرستان ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل شده است مقدمات ایجاد این نظام، از زمان تأسیس دارالفنون در سال 1268 هجری قمری و وزارت علوم در 1272 هجری قمری فراهم شد و بعد از انقلاب مشروطه به تدریج سازمان و تشکل یافت.تا زمان مشروطیت و حتی چند دهه بعد از آن، مکتب خانه های سنتی عوامل عمده ی آموزش و پرورش محسوب می شدند. بعد از تعلیمات مکتبی، خانواده های مرفه به وسیله ی معلمان خصوصی، زمینه ی آموزش بیشتر فرزندان خود را فراهم می کردند. چنین آموزشی غالباً غیر دینی بود.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:11 - 0 تشکر 534474

در این دوران تعداد معدودی مدارس جدید به وسیله ی میسیونرهای مذهبی و فرهنگ دوستان و تحصیل کرده های خارج و تعدادی نیز به وسیله ی دولت ایجاد شد. تأسیس این مدارس که برنامه های آموزشی آن ها تحت تأثیر نفوذ فرهنگ و تمدن اروپایی بود، در بنیان گرفتن آموزش و پرورش جدید سهم بسزایی داشت.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:12 - 0 تشکر 534475

در سال 1320 هجری قمری، تقریباً 17 مدرسه ی ابتدایی جدید در تهران و سایر شهرستان ها وجود داشت که آموزش و پرورش فرزندان قلیلی از شهرنشین ها و خانواده های مرفه را عهده دار بودند.
انقلاب مشروطه، صدور فرمان و تدوین قانون اساسی و متمم آن در سال های 1324 و 1325 هجری قمری، زمینه ی نضج نظام آموزش و پرورش را فراهم ساخت و هم زمان با آن، تقاضاهای اجتماعی برای آموزش و پرورش افراد جامعه نیز فزونی گرفت.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:12 - 0 تشکر 534476

اصل هجدهم متمم قانون اساسی مشروطیت، تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع را (مگر آن چه شرعاً ممنوع باشد) آزاد اعلام کرد و اصل نوزدهم به تمرکز بودن آموزش و پرورش و مسئولیت دولت در تأسیس و اداره ی مدارس اشاره می کرد: «تأسیس مدارس با مخارج دولتی و ملی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید تحت ریاست و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد».

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:12 - 0 تشکر 534477

در سال 1298 هجری شمسی، قانون اداری وزارت معارف و به دنبال آن قانون اساسی فرهنگ تصویب و سازمان، وظایف و فعالیت های آن معین شد.
در این قوانین نوع فعالیت ها و اقداماتی که می بایست در نظام آموزش و پرورش به منظور اشاعه ی فرهنگ و پرورش ذهنی و بدنی و کسب علم و دانش و تحقق سایر هدف های آموزش و پرورش صورت گیرند تعیین شدند، از آن جمله تعلیمات اجباری، تربیت معلم، اعزام محصل به خارج، تأسیس مؤسسات تحقیقی، جمع آوری آمارهای آموزشی و تأسیس کتابخانه ها، در واقع کارکردهایی است که به تدریج در آموزش و پرورش جامعه ی ما نهادی شدند. علاوه بر این ها در قانون اخیر صریحاً قید شده بود که وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) عهده دار هزینه های مدارس ابتدایی شهر و روستا خواهد بود و این هزینه ها را به موجب قانون از طریق اخذ مالیات تأمین خواهد کرد. در سال 1300 شمسی قانون تشکیل شورای عالی فرهنگ به تصویب رسید. به این شورا که نقش قانون گذار نظام آموزش و پرورش را عهده دار بود، وظایفی در زمینه ی تدوین آیین نامه ها و امور فنی مدارس از قبیل امتحانات و برنامه ها و ارزشیابی تحصیلات محول شد.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:13 - 0 تشکر 534479

قوانین فوق خطوط اصلی نظام آموزش و پرورش را مشخص کردند و آن ها را در چهار اصل زیر خلاصه کردند:
1. دولت مسئولیت کنترل و اداره ی تمام سطوح آموزشی را عهده دار است.
2. تأسیس مدارس در شهر و روستا بر عهده دولت است.
3. استخدام و تربیت معلم و تدوین و تصویب برنامه های آموزشی از وظایف دولت است.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:13 - 0 تشکر 534480

4. آموزش و پرورش ابتدایی اجباری و رایگان است.
اصول فوق ساختار و مأموریت های نظام آموزش و پرورش را در دوران بعد از مشروطیت روشن می سازند. گر چه در دوره های بعد گسترش آموزش و پرورش تغییراتی در نظام ایجاد کرد، ولی ویژگی مهم نظام، برخورداری از کنترل دولتی و سازمان متمرکز آن بود. وزارتخانه هایی که به مرور تأسیس و مأموریت انجام کارکردهای آموزشی و پرورشی را عهده دار شدند از ساختار مدیریتی متمرکز برخوردار بودند و بر مدارس و فعالیت های آن ها از لحاظ خط مشی ها، برنامه های آموزشی، کتب درسی و غیره نظارت داشتند.
دوره ی بعد از مشروطیت تا ظهور رضا شاه را می توان دوره ی عدم ثبات اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور دانست. هنوز بعد از دگرگون شدن نظام حکومتی و استقرار نظام جدید، دستگاه حکومتی کارآمدی به وجود نیامده بود و به علت مسائل و مشکلات داخلی و مداخلات خارجی، در زمینه ی آموزش و پرورش چندان گام مهمی برداشته نشد و با وجود تلاش های صدر مشروطیت و هدف ها و برنامه های پیش بینی شده، فقط چند مدرسه تأسیس شد و تعداد دانش آموزان چندان تغییری نکرد.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:13 - 0 تشکر 534481

در سال 1304 شمسی و با روی کار آمدن رضا شاه بیشترین کوشش ها در جهت تقویت و تجدید سازمان ارتش و استقرار یک حکومت مرکزی مصروف شد، لذا به آموزش و پرورش توجه چندانی مبذول نشد، با این وجود قدم های برداشته شده مبنای اقدامات آینده گردید. در این دوره برنامه ی تحصیلات ابتدایی و متوسط (6 سال ابتدایی و 6 سال متوسطه) تدوین شد که به موجب آن در پایان هر شش سال می بایستی امتحانات به عمل آید. تأسیس دانشسراهای مقدماتی و بالاخره تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 شمسی اساس اقدامات آتی را فراهم کردند.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:14 - 0 تشکر 534482

از مشخصات نظام آموزش و پرورش در این دوره ی اعمال کنترل دولت بر تمام مدارس و آموزشگاه های خصوصی و دولتی است. دولت در جوار سایر اقدامات خود برای ایجاد حکومت مرکزی مقتدر از مدارس به منظور اشاعه ی فرهنگ و ایجاد وحدت ملی استفاده کرد، در نتیجه در این سال ها بر فرهنگ باستانی و میراث فرهنگی پیش از اسلام تأکید گردید.

پنج شنبه 9/6/1391 - 0:14 - 0 تشکر 534483

آموزش مدرسه ای غالباً به تربیت مستخدمین کشوری و بوروکرات ها انجامید و در نتیجه اکثریت مردم از آن بی بهره ماندند.
در سال 1322 هجری شمسی، قانون تعلیمات اجباری به تصویب رسید که به موجب آن، دولت ملزم به تعمیم آموزش ابتدایی اجباری و همگانی طی ده سال آتی شد. این قانون هم چنین تصریح می کرد که برنامه های آموزشی و کتب درسی ابتدایی باید با توجه به نیازها و ویژگی های گوناگون مناطق مختلف کشور تهیه شود و وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) مسئولیت طبع کتب و اصلاح محتوای آن ها را داشته باشد.
در سال 1345 هدف ها، سازمان، تشکیلات و برنامه های نظام آموزش و 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی