انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 109)
يکشنبه 5/6/1391 - 16:40 -0 تشکر 530175
روزتخریب بقیع متبرکه به دست جنابت کارا ن وهابیت

هشتم شوال سال روزتخریب بقیع متبرکه به دست جنابت کارا ن وهابیت .این مذهب وهابی که اول انگلیسی ها طرح اش کشیده شده بود که به دست این مذهب جدید تاسیس شده انگلیستان چه جنابت ها ی که مرتکب نه شدند وچه حرمت های را که بی حرمت نکردند این مذهب شیطانی به وسیله دشمنان اسلام تقویه می شود ومی خواهد اسلام رانابود کنند ولی مسلمان فقیر وبعضی نادان به امرمهم توجه نکرده به سوی گمراهی مطلق درحرکت هستند .
درهشتم شوال سال 1342هجری قمری وهابیون سعودی گنبد وبارگاه قبور ائمه ی بقیع راتخریب کردند که دران جاقبرهای چهاراما م ویران گردید که ان چهارامام عبارت اند ازامام حسن مجتبی وامام زین العابدین وامام محمد باقروامامجعفرالصادق علیهم السلام ((گنجینه حوادث ص232)).

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

يکشنبه 5/6/1391 - 16:40 - 0 تشکر 530176

ال سعود برای رسیدن به حکومت ،ابتدادرنجد با(محمد بن عبدالوهاب )ارتباط برقرار کردند وبه نام حمایت ازافکار او ودفاع ازتوحید ومبارزه باشرک ،به مسلمین را اغازکرد ند وبه تعبیر مرحوم سید محسن امین درکشف الارتیاب ،هزاران انسان اززن ومرد وکودک وپیر وجوان را درحملات خود کشتند واموال انان راغارت کردند . وانان هرجا که تسلط پیدامیکردند ،اولین کارشان این بود که قبّه وبارگاهای قبور را وحتّی سایبان انهاراخراب میکردند وبراین مطلب ،حسّاسیّت واصرار عجیبی داشتند    .مرحوم سید محسن امین می نویسد :

    هنگامی که وهّابیّون وارد طائف شدند ،مزار وقبّة وبارگاه ابن عباس را خراب کردند ...وهنگامی که وارد مکه مکرمه شدند ،قبه وباگاه عبد المطلب جد پیامبراکرم صلی الله علیه واله وسلم وعموی شان ابو طالب وحضرت خدیجه امّ المؤمنین راویران کردند وهم چنین محلّ تولدپیامبروفاطمه زهرا علیهما السلام را خراب نمودند وهنگامی که وارد جدّه شدند قبّه حوّا ءقبراورا ویران ساختند (قبرحضرت حوّا درجده است که ازان جهت معروف گردید به جده یعنی مادربزرک ووجه تسمیه ان مکان به جده همین است ))وانان یعنی وهّابیّون انچه قبه وبارگاه وزیارت گاه ومکان های متبرک درمکه وطائف وجده واطراف ان ها بودند همه راتخریب کردند وحتّی زمان که مدینه را درمحاصره داشتند مسجد حمزه عموی پیامبرراوقبر ومزار ان حضرت را که درخارج ازمدینه درکوه احد قرارداشت نابود کردند .


   درحالی که دردنیا همه اثارتاریخی خود شان را حفظ می کنند حتّی یک پل شکسته را یایک قلعه نیمه ویران شان را که ان ها میراث فرهنگی شان استند ولی با کمال وقاحت این وهابیون تمام فرهنگی اسلامی را ازدم نابود می کردند وحتّی محل تولد پیامبر شان وبقیه اثار تاریخی که یاد اورخیلی ازانسان های فدا کار بودند .

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

يکشنبه 5/6/1391 - 16:41 - 0 تشکر 530177

 وهابی ها بعد ازمحاصره ی مدینه مقاومت مردم رادرهم شکست وبرمدینه مسلط شدند واطراف قبور ائمه شیعه که همه دارای قبه وبارگاه بودند ویران ساختند وقبور اصحاب پیامبر وبعضی خلفاء مانند عثمان وقبورخاندان پیامبررا درمدینه وبه خصوص دربقیع راویران نمودند .

    وقت وهابیون این فجائع رامرتکب شدند وخبر ان درسراسر عالم منتشر شد ،درتمام کشورهای شیعه نشین عزاداری ها مانند ایام محرم وصفر برپاشد وهمه مردم به سروسینه می زدند ودوستان اهل بیت به ضجه وناله پرداختند ودروس حوزات علمیه تعطیل گردید .((پاسخ به شبهات وهابیت ج2ص14و15)).

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

يکشنبه 5/6/1391 - 16:41 - 0 تشکر 530178

این کاروهابیون یک کار تازه بود که درتاریخ سابقه نداشت :  


      اولا :ایا ازمان پیامبرخداتازمان اعمال وهابیت دربین مسلمان کسی یافت نه شد که :این گناهی بزرک که بقول وهابیون شرک را نابود کند یاحتی اقدام یاسخن درباره این شرک عظیم بگوید ؟!بلکه درتاریخ فراوان است که عمربن خطاب باان حساسیت که دروجودش بود درزمان فتح بیت المقدس قبور انبیاء گذشته مانندابراهیم علیه السلام ودرالخلیل که قبر اسحق ویعقوب نبی وقبر حضرت یوسف علیهم السلام وقبور سائرانبیا که دران سرزمین دفن شده اند که ان وقت دارای قبه وبارگاهی بودند واگربنای برقبور حرام می بود این بناها باید بدست عمربن خطا ب وسائر مسلمین  خراب می شد ند ولی ان وقت مسلمانا ن وعمر که ان وقت خلیفه بود این گناهی به این بزرگی که وهابیون میگویند نادیده گرفته وهیچ اقدام نکردند بلکه بعد ازاستقرار دران سرزمین خودشان این بناراتعمیرواباد وتجدید کردند .  مسلمان ها هنگام فتح سرزمین ها بت کده را ویران امادربیت المقدس بااینکه مسلمین دراوج قدرت بودند ومانعی برای تخریب وجود نداشت این شرک که وهابیون داد ان رامی زنندکه هزارن نفربی گناه به خاک خون کشانید این کارنکردند .

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

يکشنبه 5/6/1391 - 16:42 - 0 تشکر 530179

ابن تمیّه که یکی ازبنیان گذاران این  خباثت است خود درکتاب صراط المستقیم بدان اعتراف میکند که مرحوم سید محسن امین درکتاب کشف الارتیاب ص306ازابن تیمیه نقل میکند :

عن ابن تیمیه فی کتابه الصراط المستقیم :ان البناءالذی علی قبر ابراهیم الخلیل  کان موجودا فی زمن الفتوح الا انه قال :کان باب ذالک البناءمسدوداالی سنة االاربعمائة:یعنی ابن تیمیه درکتاب صراط المستقیم خود می گوید :بنای که برقبرابراهیم خلیل قرارداشته درزمام فتح بیت المقدس موجود بوده است ولی دَرِان بناءتاسال چهارصد بسته بود است .


      حالا که وهابیون که عمررا بعنوان امام واجب الاطاعه قبول دارند وچرا به سیره عمر رفتارنمی کنند که خود ابن تیمیه که بنیان گذار این کار وهابیت اسا اعتراف دارد که بناء ازقبل بوده ودرزمان صحابه وبعد ازصحابه تاسال چهاردهم موجود بود ه است .

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

يکشنبه 5/6/1391 - 16:42 - 0 تشکر 530182

حالا سوال ما این است که چرا قبور انبیا وبناها ی  ان درطول این مدت تخریب نشد ؟وچرابارگاه ها وبناهای که دربقیع بود تازمان شمابرپابود کسی کمترین اعتراضی نداشت وچرااصحاب هنگامی دیدن این بناها اقدامی نکردند وشما که عمل اصحاب راحجة‌ میدانید واین جاچرا حجة نمی دانید که ازاصحاب این مقدارهم نقل نشده است که بگوید این کارازمنکرات است وبلکه سابت شده انان یعنی صحابه دراین تعمیر بنا ها اقدامات مبذول داشته اند که ازجمله عمردر قبرپیامبرخدادیوارکشید وحتّی اواولین کسی بود که به قبر پیامبرخدا دیوارایجاد کرد .((پاسخ به شبهات وهابیت ج2ص66و67))

 دوم اینکه : معروف است که هارون الرشید به قبرامام علی علیه السلام بنای ساخت این مطلب درکتاب عمدة الطالب وغیر ان نوشته شده زیرا قبران حضرت تازمان امام صادق علیه السلام مخفی بود وهارون برای قبرامام قبه وبارگاهی درست کرد . پاسخ به شبهات وهابیت ج2ص70)).

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

يکشنبه 5/6/1391 - 16:43 - 0 تشکر 530183

سوم اینکه :درقرن سوم هجری امام حسین علیه السلام دارای بارگاه بوده که متوکل عباسی اوراتخریب کرد ومسلمان کار اورشدیدا تقبیح میکردند ((پاسخ به شبهات وهابیت ج2ص74)).

    هزاران دلیل دیگرنیزوجوددارد که اکنون مقصود من بیان ادله نیست که تادربرابر وهابیت دلیل اقامه کنم ولی درکتب اهل تشیع ادله فراوان برای ابطا ل اعمال وگفتار وهابیون وجود دارد که کارهای بی اساس وهابیت را تمام مسلمانا باطل دانسته وازاعمال شان تبری میجویند وحتّی صدها کتاب برضدّ وهابیت ازطریق شیعه وسنی به رشته تحریر درامد ه است .


   یاد اورمی شود که تخریب قبر امام حسین علیه السلام وقتل عام شهروندان بی دفاع کربلا توسط همین گروهی وهابیت وکشته شدن بیست هزار نفر ازاهالی ان شهر درسال 1316هجری وقع شد وپس ازان به نجف اشرف حمله کردند ولکن بامقاومت مردم به رهبری عالم بزرگوار شیعه علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه الله مواجه شدند وبه ناچار عقب نشینی کردند .((گنجینه حوادث ص232)).

خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا بهمون رو کنه

کربلا کربلا اللهم الرزقنا

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی