دانش و فن آوری (بازدید: 718)
پنج شنبه 2/6/1391 - 11:28 -0 تشکر 524439
تکنولوژی آموزشی

برگرفته از http://maghaleh.parsiblog.com/Posts/42/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A

+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A/

برای روشن تر شدن مفهوم تکنولوژی آموزشی مراحلی را که این مفهوم طی کرده است مورد بررسی قرار می دهیم . البته این مراحل مربوط به سالهای بعد از 1900 است . در سالهای قبل از 1900 گاهی معلمان اجسام حقیقی را به کلاس درس می آوردند یا کودکان را به دیدن موزه ها می بردند . در این رابطه با روشهای که قبل از سال 1900 به کار گرفته شده اند و کسانی که به عنوان پیشگام در رشته تکنولوژی آموزشی معرفی می شوند ساتلر (1968) و امیر ابراهیمی    ( 1366) اطلاعات زیادی ارائه می دهند .

پنج شنبه 2/6/1391 - 11:29 - 0 تشکر 524440

ساتلر سوفسطائیان قرن پنجم پیش از میلاد را پیشگامان تکنولوژی آموزشی می داند .و به دلیل ماهیت سیستمیک کار آنان از نظر طراحی و سازماندهی مواد آموزشی ، آنان را پیشگامان واقعی و غیر قابل انکار این رشته می شناسد .
تکنولوژی آموزشی در طی تکامل خود از چهار مرحله گذر کرده و اکنون وارد مرحله پنجم شده است   ( صبا , 56) . گرچه ممکن است کشورهای مختلف الزاماً از این مراحل گذر نکنند ولی بیشتر کشورها این مراحل را تجربه کرده اند و هر فرد می تواند در کشور خود نمونه ای از این مراحل را بیاورد .
مرحله اول  ابزار و وسایل
مرحله دوم - مواد آموزشی
مرحله سوم  نظامهای درسی
مرحله چهارم  نظامهای آموزشی
مرحله پنجم  نظامهای اجتماعی

پنج شنبه 2/6/1391 - 11:30 - 0 تشکر 524441

تکنولوژی آموزشی

واژه تکنولوژی آموزشی از ریشه یونانی Technologia به معنی برخورد سیستماتیک می آید و  تکنولوژی آموزشی به معنای کاربرد دانش برای مقاصد عملی می باشد.  وبستر 1981

تعریف تکنولوژی آموزشی از دیدگاههای مختلف

-  از نظر جی . آر . گاس مدیر مرکز تحقیقات و نوآوریهای آموزشی وابسته به سازمان همکاریهای اقتصادی کشورهای اروپایی تکنولوژی آموزشی عبارت است :

 طرح سازمان یافته و استقرار یک سیستم فراگیری که از مزایای روشهای نوین ارتباط جمعی و شیوه های جدید تدریس ، ابزار و وسایل بصری و سازمان بندی کلاس بهره گیری می کند .


پنج شنبه 2/6/1391 - 11:31 - 0 تشکر 524442

از نظرجیمز براون

تکنولوژی آموزشی عبارت است از طراحی منظم سیستماتیک ، اجرا و ارزشیابی با استفاده از علومی چون ارتباطات وهنر و روانشناسی بخصوص مکاتب روانشناسی

نگاه جیمز براون با توجه به تعریف سیستماتیک از ارزش ویژه ای برخوردار است زیرا توجه به عملکردسیستم باعث می شود همواره یادگیری و یاددهی  در غالب یک درون داد چرخه سیستم و برون داد مورد نظر و ارزیابی قرار گیرد.

 از این طریق می توان مرحله به مرحله آموزش و یادگیری را مورد نظرو دقت قرار داد و معایب ومحاسن سیستم آموزش را مشخص نموده و نقاط قوت آن حفظ نموده و تکامل بخشید و نقاط ضعف آن را از بین برد تا سیستم به صورت بهینه به کار خود ادامه دهد .


پنج شنبه 2/6/1391 - 11:36 - 0 تشکر 524444

معرفی اجزاء موجود در الگوی آموزشی جیمز براون :


1 – طراحی منظم سیستماتیک : منظور از طراحی منظم سیستماتیک مشخص نمودن اهداف آموزشی می باشد . این اهداف در آموزش شامل هدفهای کلی وجزئی و رفتاری هستند .


2 – اجرا : در بخش اجرای این الگو با شرایط ومنابع مواجه هستیم .


3 – ارزشیابی در الگوی جیمز براون شامل :

  1 – 3   ارزشیابی رفتار ورودی « در شروع درس » برای تعیین  « میزان دانسته های شاگردان»

2 – 3   ارزشیابی مرحله ای : « پس از پایان درس » برای  « سنجش میزان یادگیری »

3 – 3   ارزشیابی پایانی :  پایان دوره آموزش  برای تعیین « میزان رسیدن به هدفهای کلی »پنج شنبه 2/6/1391 - 11:40 - 0 تشکر 524446

کاربرد علوم مختلف نظیر روانشناسی ، ارتباطات و هنر در تکنولوژی آموزشی

1 – روانشناسی : در علم تکنولوژی آموزشی به شرایط رشد ذهنی و جسمی افراد توجه شده و با در نظر گرفتن آمادگی انان برای یادگیری در زمینه های مختلف با انتخاب مکاتب مناسب یادگیری

( پیوند گرایی ، شناخت گرایی ، ساخت گرایی و …) مطالب درسی تدوین شده ، در اختیار فراگیران  قرار می گیرد .

2 – ارتباطات : طراحی پیام های آموزشی ، به مشارکت گرفتن مخاطبان ، رفع موانع ارتباطی و …. از جمله موارد ارتباطی می باشد که در علم تکنولوژی آموزشی ازآنها برای ارسال - نفوذ و درک پیام های آموزشی استفاده می شود .


3 – هنر :تکنولوژی آموزشی با استفاده از خواص حواس در یادگیری ( بینایی %75 – شنوایی %13 –بویایی %3 – لامسه %6 – چشایی %3) و نیز تاثیر زیبایی در یادگیری با طراحی صحیح تصاویر از طریق هم آهنگی  وتضاد در طرح و هارمونی دررنگ و انتخاب خطوط و زاویه بندی مناسب سعی دارد از طریق حس بینایی به % 75 تاثیر در یادگیری خود را نزدیک نماید . در کل علم تکنولوژی آموزشی قصد دارد از تمامی پدیده های علمی استفاده کرده تا امرشیرین یادگیری سریعتر اتفاق افتاده و دیر از دست برود .

  " معیار "  در سیستم آموزشی ما از طریق معیار متوجه می شویم  که چقدر سیستم آموزش در کار خود موفق بوده است و اگر موفقیت سیستم با توجه به معیارهای بدست آمده « نمره دانش آموزان » راضی کننده نباشد در چرخه سیستم ( معلم ، کتاب ، وسایل ، فضا) به دنبال رفع مشکل گشته و آنرا مشخص نموده واز چرخه سیستم  دور می نمائیم تا شرایط بهینه برای آموزش  (یاددهی و یادگیری ) فراهم آید .  


پنج شنبه 2/6/1391 - 11:41 - 0 تشکر 524448

تعریف تکنولوزی تعلیم وتربیت از سوی انجمن تکنولوژی وارتباطات آموزشی در سال 1977تکنولوزی آموزشی فرایندی است پیچیده ویکپارچه که به افراد .خط مشی ها.آراء.تدابیر و سازماندهی برای تحلیل مسائل .ابداع .به کارگیری ارزشیابی ومدیریت راه حل ها برای مسائل مربوط به همه جنبه های یادگیری انسان می پردازد .درet راه حل مسائل از همه منابع یادگیری که جهت نیل بدان طراحی.انتخاب وبه کار گرفته میشوند.اتخاذ می گردد.این منابع به عنوان پیام ها . افراد. مواد.تدابیر وفنون شناخته می شوند.


فرایندهای تحلیل مسائل وتدبیر .به کارگیری و ارزشیابی راه حل ها توسط edfاز طراحی.تولید.انتخاب.ارزشیابی .توشه آمایی.کاربرد وانتشار کاربردشناسایی می شود.فرایندهای اداره یا منظم نمودن یک یا چندتای این عملکرد ها توسطemfشناسایی می شوند.از مدیریت سازمان ومدیریت پرسنل روابط میان این عناصر توسط قلمرو مدلetنشان داده می شوند.


تکنولوزی آموزشی رویکردی است در مورد اینکه چگونه مسائل یادگیری انسان شناسایی و حل می شوند.etرشته ای است که کاربرد فرایند پیچیده ویکپارچه برای حل مسائل یادگیری انسان می پردازد.


تکنولوزی آموزشی حرفه ای است که از تلاشی سازمان یافته برای کاربرد نظریه.مهارت فکری وکاربرد عملی ساخته شده است.


پنج شنبه 2/6/1391 - 11:43 - 0 تشکر 524452

2-تکنولوزی آموزشی اغلب با<< تکنولوزی درآموزش اشتباه می شود.>>
تکنولوزی در آموزش عبارت است از کاربرد تکنولوزی برای هر یک از فرایندها به اجرای آموزش می پردازد وشامل این موارد می باشد: کاربرد تکنولوزی برای تغذیه .سلامتی .امور مالی .زمان بندی کردن.گزارش نمرات ودیگر فرایندهایی که آموزش را در دیگر موسسات حمایت می کند.

پنج شنبه 2/6/1391 - 11:46 - 0 تشکر 524456

3- تکنولوزی آموزشی اغلب باتکنولوزی ارتباطات اشتباه می شود


(i(instructional technology ,educatin technology


it زیر مجموعه ای از et میباشد وبراین مفهوم مبتنی است که i زیر گروه e است. it فرایندی یکپارچه وپیچیده است که به افراد عقاید تدابیر .دستورالعمل ها وسازماندهی برای تحلیل مسائل وابداع .به کار گیری . ارزشیابی مدیریت راه حل های آن مسائل می پردازد. البته در موقعیت هایی که در آنها یادگیری یک فرایند کنترل شده وهدفمند لست. در it راه حل مسائل از شکل عناصر و اجزاء سیستم آموزشی اتخاذ می گردد که در طراحی. انتخاب و کاربرد پیش ساخت شده اند وبرای تکمیل سیستم آموزشی تلفیق شده اند . این عناصر به عنوان پیام ها.افراد.مواد.تدابیر.تکنیکها وزمینه ها شناسایی می شوند....


بنابراین کل it در میان شاخص های et وجود دارد. در حالیکه کل et در بین شاخص های it وجود ندارد. اگرit در کار است پس الزاما et هم هست.ولی عکس این امر صادق نیست.در et توسعه و مدیریت عملکردها حساب شده تر هستند چرا که آنها در منابع یادگیری بیشتری به کار میروند نسبت به وقتیکه فقط عناصر سیستم آموزشی مد نظر هستند. در مورد تکنولوزی آموزشی مد نظر قرار داده است این مقدمه را چنین تعریف می کند:<<به کارگیری دانش علمی ما در مورد یادگیری انسان برای تکالیف عملی و فرایند تدریس و تعلیم>>.


پنج شنبه 2/6/1391 - 11:47 - 0 تشکر 524460

در سال 1977 انجمن مورد نظر این تعاریف را برای رشته تکنولوزی آموزشی ارائه ارائه نمود:<<تکنولوزی آموزشی (et) فرایندی است پیچیده و یکپارچه که به افراد .خط مشی ها. آراء تدابیر و سازمان ها برای حل مسائل وابداع .به کارگیری .ارزشیابی و مدیریت راه حل این مسائل در همه جنبه ها ی یادگیری انسان می پردازد.>>جدید ترین تعریف این انجمن از تکنولوزی آموزشی در سال 1994 ارائه شده است وبیان میدارد که :<<تکنولوزی آموزشی رویکرد طراحی .تولید . کاربرد. مدیریت وارزشیابی فرایندها و منابع یادگیراست >>(سیلزوریچی 1994 ).


در ادامه مطالب نگاهی به تغییرات و یا جنبش های اصلی در رشته تکنولوزی آموزشی ارائه شده است:


قبل از دهه 1920 :ارزیابی وآزمون جنبشدهه 1920 :نشانه های تکنولوزی در حال پیشرفت .جنبش <<آموزش دیداری>>.زمانیکه تصاویر و تصاویر متحرک مورد استفاده قرار می گرفت تا واقعیت را به کلاس درس ببرد(هوبان).جنبش یادگیری مبتنی بر اهداف و جنبش آموزش انفرادی(...) دهه 1930: جنبش اهداف رفتاری(رالف تایلر)دهه 1940:رسانه آموزشی وd & r(بازنگری وسایل دیداری برای کارآموزیها در جنگ)دهه 1950 :آموزش برنامه ای (اسکینر) وتحلیل تلیف (بلوم)


دهه 1960 :حرفه ای سازی رشته دیداری شنیدانی (جیمز فین)


دهه 1970 : مدل های IDوMaturation(رسش)(اندرو و گارسون)دهه 1980 : رشد وتوسعه میکرو کامپیوترها(آموزش مبتنی بر کامپیوتر وشبکه) 


رشد وتوسعه سیستم های حمایت کنند از عملکرد الکترونیکی رشد وتوسعه تکنولوزی عملکردی (گیلبرت.هارس. ...)پنج شنبه 2/6/1391 - 11:48 - 0 تشکر 524463


تکنولوزی آموزشی رشته ای است که در کل آموزش برون در نظر گرفتن موضوع آن رسوخ می کند.چه باید کرد تا تاثیر تکنولوزی آموزشی بر آموزش عالی را افزایش دهیم؟

اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان رشته تکنولوزی آموزشی باید فرصتهای بیشتری را برای مشارکت ویاری رساندن به توسعه دهندگان فرایندها و بازده های آموزشی (معلمین. مدیران .کارآموزان. ....)در زمینه های آموزش کودکستان تا متوسطه .تجارتی ودولتی جستجو کنند.تحقیقات وانتشار اطلاعات مربوط به مزایای تکنولوزی آموزشی را ادامه دهید. در مورد کنفرانس ها سعی کنید که در کنفرانس هایی هم که به طور غیر مستقیم به این رشته مربوط میشود شرکت کنید.هیات علمی در بخش کنولوزی آموزشی لازم است که اصول این رشته را در کلاس هایشان به کارگیرند وتمرین کنند.آخرین فناوریها و نقش آنها در فرایندهای یادگیری آموزش و کارآموزی را باید به کار بگیرید وارزشیابی کنید.قابلیت هایی نظیر آموزش از راه دور چند رسانه ای طراحی آموزشی ارزشیابی و...راتوسعه دهید.


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی