انجمن ها > انجمن اجتماعي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
اجتماعي (بازدید: 1002)
يکشنبه 29/5/1391 - 11:17 -0 تشکر 519065
زبان حرکات بدن و ارتباطات اجتماعی

نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری  بر گرفته از http://robabnaz9.persianblog.ir

حواس جمع بودن و به لحظه لحظه حرکات و رفتار فرد توجه کردن

۲-   وقتی کسی در نگاه به سوی شما ابروانش را بالا برد نشاندهنده اشتیاق فرد مورد نظر برای ارتباط و دعوت به دوستی است جواب او را بدهید .

۳-   اگر جهت ابروی مخاطب را با بالا بردن ابروی خود یا چیزی مثل این نشان ندهید می گویید تمایلی به پاسخ ندارید .

۴-   هنگام خیره شدن به یک شخص اگر جهت نگاه به پایین باشد یعنی تسلیم است اما اگر جهت نگاه به چپ وراست باشد نشانه خصومت یا عدم تمایل است

۵-   در لحظه اول آشنایی هرگز بیش از ۳ ثانیه به مخاطب خیره نشوید و بعد از ۳ ثانیه نگاه را پایین بیاورید و ارتباط را قطع کنید زیرا ممکن است مخاطب منظور بد برداشت کند فقط هنگام قدرت نمایی و دستپاچه کردن طرف مقابل میتوانید از نگاه خیره استفاده کنید .

۶-             خنده دلایل و حالتهای مختلفی دارد .بسته به موقعیت بخندید

۷-             برای حوزه شخصی حریم بدن افراد بسته به موفقیت ،شکل ارتباط و فرهنگ مخاطب خود احترام قائلند . نکته نکته نکته قانون فاصله را همیشه رعایت کنید زیرا درذهن مخاطب ذهنیت منفی ایجاد میکند

۸-             فاصله مجاز خود را همیشه با افراد رعایت کنید و از این طریق تسلط خود را بر رفتارتان نشان دهید  همچنین فاصله را دائماًتغییر دهید مخصوصاًبرای افرادی که ذهنیت منفی دارند .

۹-             باز هم تأکید کم کردن فاصله مجاز (کلاً چه ایرانی و چه خارجی ) نشاندهنده صمیمیت است بعضی اوقات نشاندهنده تمایل به تجاوز به حریم مخاطب که  بعضی ها با همین کاستن فاصله به مرور زمان فرد را به چنگ خود درمی آورند .

۱۰-      اگر با غریبه برخورد کردید که از جنس مخالف است هیچوقت از بغل ارتباط برقرار نکنید روبروی شخص بایستید مخصوصاًخانمها دوست دارند از روبرو صحبت کنند .معمولاًحساسیتی است که از بغل حرف بزنند

۱۱-      هنگام ارتباط حتماًارتفاع مجاز را رعایت کنید یعنی اینکه کسی که نشسته هرگز ایستاده با او رابطه برقرار نکنید

۱۲-      هرگز حالتی به خود نگیرید که باعث محدود شدن حرکات بدن شما شود مثلاًروی صندلی ها خیلی چسبیده نباشید چیزهایی که آدم را خیلی محدود میکند ازنظر فیزیکی مد نظر است

۱۳-      برای مسلط شدن بر هرکس باید اختیار زمان و مکان را از آن فرد گرفت

۱۴-      جوری در آن مکان برخورد کنید که انگار صاحب آن مکان هستید

۱۵-      زمان از مکان خیلی مهم تر است . هرگز بیش از پانزده دقیقه منتظر کسی نمانید اگر کسی را بیست دقیقه معطل کردید و هیچگونه اعتراضی نکرد بدانید که او فردی است که به راحتی تحت تسلط شما در می آید

۱۶-      درهمین مدت پانزده دقیقه هم وقت خود را صرف خواندن روزنامه یا تلفن کنید اگر بیش از پانزده دقیقه شد حتماً زنگ بزنید و یا پیغام دهید و قرار را تغییر دهید . اینها برای ملاقاتهای آشنایی و تجاری میباشد . در غیر اینصورت او بالا رفته و شما پایین می آیید .

۱۷-      هرگز برای تسلط بر دیگران ارتفاع خود با سوژه به حالتی نکنید که شما نشسته و سوژه سر پا باشد این حالت باعث میشود قدرت مانور شما بسیار پایین بیاید .

۱۸-      چه افرادی به ما راست میگویند ؟ الف) معمولاًکف دستهایشان را موقع حرف زدن به ما نشان میدهند . ب)موقع حرف زدن سر خود را کج نگه میدارند . ج)وقتی می خندند گونه های آنان چین پیدا می کند یعنی از اعماق وجود می خندند . د)موقع حرف زدن به ما نگاه میکنند ،دقیقاً به چشمها نگاه میکنند .

۱۹-      چه افرادی به ما دروغ میگویند ؟ الف) موقع حرف زدن سر و بدن خود را می مالند ب)مردمک چشمهایشان ریز میشود بعبارتی چشم را کوچک میکنند . ج) معمولاًبه چشمهای ما نگاه نمیکنند .د)موقع حرف زدن مخصوصاًوقتی س‍‍ؤال می کنید سعی میکنند سر خود را با چیزی گرم میکنند که به شما نگاه نکنند .

۲۰-      آدمهای مضطرب معمولاًاضطراب خود را خیلی سریع با حالتهای لرزش دست وبدن و صدا نشان میدهند .آدمهایی که سعی در کنترل اضطراب خود دارند معمولاًحرکات نا هوشیارانه ای از لرزش بدن نشان میدهند

۲۱-      بعضی انسانها به دلیل تجربه و تمرین به راحتی میتوانند حرکات و عکس العملهای صورت خود را کنترل کنند و ما متوجه استرس و عصبانیت نمی شویم در این آدمها به حرکات دست و پا و لحن صدا توجه کنید.

۲۲-      اگر کسی در هنگام حرف زدن برای شما با ابرو تائید کرد نشانه تائید و خواهان جذب محبت یا تائید از سوی شماست لذا حرکت ابروهای وی را جواب دهید .

۲۳-      جهت جلب اعتماد طرف مقابل کج کردن گردن با لبخند برای محبت طرف مقابل غوغا میکند .

۲۴-      حالتهای نا امیدی : نشستن به حالتهای چمباتمه زدن و دست پشت گردن انداختن نشانه نا امیدی محض است .

۲۵-      ناامیدی که امیدوار شده معمولاًبلند میشود و با یک دست آرنج دست دیگر را میگیرد .

۲۶-      اگر شخص گوشی تلفن را محکم به صورت می چسباند نشانه اهمیت موضوع است اگر گوشی را محکم به صورت می چسباند و چشمانش گرد است و به جایی خیره میشود یعنی شخص را نمی شناسد . اگر گوشی را بر میدارد و کمی جمع و جور میشود یعنی یا میترسد یا خجالت میکشد . اگر گوشی را با دست نگیرد طرف مقابل از درجه اعتبار عاطفی و احساسی ساقط است . اگر گوشی را با دست بگیرد و چشمها گرد شود نشانه اهمیت موضوع است .

۲۷-      منظور تدریس سخنرانی یا مخ زنی است :الف)کسی که درس میدهد یا سخنرانی میکند نگاههای خود را تقسیم کند مخصوصاًدر مورد خانمها ،اگر مرد باشد پشت سر او حرف میزنند و اگر زن با زن باشد باعث میشودشاگرد از معلم متنفر شود .ب) موقع سخنرانی ،حرف زدن یا تدریس به نت نگاه نکنید اگر از رو بخوانید اعتماد شنوندگان را کم میکند .ج) به عرف در آوردن سخنها هنر گویندگی است ، به هرکس با زبان خودش حرف زد تا برای شنونده قابل فهم و شیرین باشد  مخصوصاً اگر با رنگ و لعاب شوخی همراه باشد بهتر است . ما نمی توانیم خودمان را در موقعیت و شرایط شنونده قرار دهیم وقتی بخواهیم مطلب مهمی را بگوییم باید بایستیم و جلو آمده و کمی بلند صحبت کنیم .

اگر روی صندلی نشستیم به سوژه نزدیک شویم اشکال ندارد صمیمیت زیاد میشود

يکشنبه 29/5/1391 - 11:18 - 0 تشکر 519066

۱-   پیام رسانی از طریق زبان بدن بطور نا خودآگاه منتقل میشود


۲-   تعداد و تنوع اشارات و حرکات بکاررفته در زبان بدن بسیار زیاد است


۳-   زبان گفتاری در کنار زبان بدن در جامعه امروز نقش بسیار مهمی پیدا کرده


۴-   خیلی ها در استفاده مؤثر از زبان گفتاری عاجزند لذا میتوانند از این زبان استفاده کنند پس از این طریق میتواننند بیشتر تاثیر بگذارند .


۵-   در مخصوصاًفروشندگان زبان بدن از زبان گفتاری اثر بیشتری دارد


۶-   دربین زوجهای جوان به دلیل عدم توانایی در بادی لنگویج معمولاً دعوا میشود


۷-   آیا تا به حال توجه کرده اید که افراد زشت سیرت و نفرت انگیز در رفتارشان و نگاهشان چیزی است که انسان را دفع میکند و برعکس


۸-   افراد موفق در نگاهشان اثر مثبت است و بر ما اثر مثبت میگذارد


۹-   معمولاًدر آموزش ،زبان بدن بسیار بسیار اثر گذار است و برعکس هم است معلم میتواند متوجه شود که شاگردش درس فهمیده یا نه همچنین میتواند متوجه شود که دانش آموز خسته شده یا نه

يکشنبه 29/5/1391 - 11:19 - 0 تشکر 519069

پایین کشیدن ابروها


وقتی ابروهای خودرا به سمت چشمان خود جمع میکنیم نشان میدهیم عصبانی هستیم .اگر کسی با چیزی مخالف باشد هم همین حالت را دارد . حالت تردید و متفکرانه هم با اخم پایین است . بعضی اوقات نشانه غرور هم هست .اگر در یک مذاکره کسی اخم کند نشانه این است که مخالفت درونی با موضوع مورد بحث دارد .عصبانیت:


خشم احساس نا خوشایند ناشی از دلخوری شدید رنجش است یک شخص عصبانی وضعیت گاز گرفتن را به خود میگیرد سینه را باز میکند ،سعی میکند خود را به جلو پرتاب کند ،بعضی ها دست خود را روی باسن میگذارند ،پنجه های خود را مشت میکنند ،لبهایشان را فشار میدهند و بعضی وقتها خیره خیره به مخاطب خود زل میزنند اینها از نشانه عصبانیت است .

يکشنبه 29/5/1391 - 11:19 - 0 تشکر 519071

بالا بردن چانه و نگاه کردن از روی بینی


در آدمها نشانه بر اثبات برتری،غرور وتحقیر فرد مقابل است بعبارتی میخواهد منت بگذارد در بعضی کشورها بیانگر جواب نه است

يکشنبه 29/5/1391 - 11:20 - 0 تشکر 519073

به زمین خیره شدن


آدمهای سر به سمت پایین چند نشانه دارند :۱- نشانه ورشکستگی ۲-گناهکار بودن ۳-مقصر بودن ۴- شرمگین بودن ۵-دروغگوها که معمولاً وقتی میخواهند دروغ بگویند سر خود را پایین می اندازند و خودشان را به چیزی مشغول میکنند .۶- کسانی که سرشان پایین و چشمهایشان را بالا می برند و نگاه میکنند معمولاً آدمهای زیرک و حیله گرند .وقتی کسی راست میگوید حداقل ۳ ثانیه ناخودآگاه به چشم مخاطب نگاه میکند البته بعضی ها آنقدر خوب نقش بازی میکنند که دروغگوهای حرفه ای شده اند ۷- سر به زیر انداختن بعضی وقتها نشانه تمرکز است.

يکشنبه 29/5/1391 - 11:20 - 0 تشکر 519075

چشم برگرداندن


در موقع حرف زدن اگر کسی به این طرف و آنطرف نگاه میکند یعنی حرف نزن یا نمی خواهم بشنوم از حرف تو خسته شده ام اگر فرد دائماً این کار را انجام دهد نشاندهنده خجالت یا لو رفتن چیزی میتواند باشد .

يکشنبه 29/5/1391 - 11:21 - 0 تشکر 519076

دهان باز یا فک پایین


نشانه هیجان ،حیرت ، سردرگمی و گیجی است .همچنین علامتی است برای مسخره کردن و دعوت به مبارزهبا دشمن در افراد ضربه مغزی و افراد خواب نیز دهان باز دیده میشود اما نکته اینجا است که دهان باز نشانه غیر قابل تردید حیرت ،نایقینی،گیجی و سردرگمی است این علامتدر افراد مسن و کودکان هر دو به یک اندازه معمول است افرادیکه راه خود را گم میکنند یا وارد جای وحشتناکی میشوند هم دهانشان باز است کسانی که راه را گم کرده اند مستقیم راه میروند چشمها برآمده و دهان باز است .

يکشنبه 29/5/1391 - 11:21 - 0 تشکر 519077

دستهای جمع در سینه


نشاندهنده نیاز به آرامش فرد میباشد اگر کسی موقع صحبت کردن این کار را بکند به مخاطب میگوید نیاز به آرامش دارم اگر دستها را به سینه فشاردهد یعنی عصبانیت . معمولاًدست را زیر بغل زدن حالت تدافعی تلقی میشود و در بین سیاستمدارها یک حالت دفاعی محسوب میشود

يکشنبه 29/5/1391 - 11:22 - 0 تشکر 519078

جمع کردن بدن در مقابل مخاطب


اگر نشانه حزن نباشد نشانه علائم منفی مثل ترس ،مخالفت یا تنفر است

يکشنبه 29/5/1391 - 11:22 - 0 تشکر 519079

کف دست روی چیزی گذاشتن


اگر کسی دست روی چیزی بگذارد (روی یک جنس مغازه ) حتماً آن جنس را میخواهد هر چه دست با تأکید بیشتر بگذارند بیشتر به آن تمایل دارند و احساس مالکیت را نشان میدهد .

يکشنبه 29/5/1391 - 11:23 - 0 تشکر 519080

کج کردن سر روی شانه درمقابل مخاطب


نشانه پذیرش ،علاقه نسبت به مخاطب میباشد همچنین نشانه شرمندگی و خجالت هم میباشد نشانه ناز کردن خانمها نیز میباشد . کلاً انفعال است .

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی