• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
زن ریحانه آفرینش (بازدید: 344)
شنبه 28/5/1391 - 10:31 -0 تشکر 517775
نقش زن در ارتقاء معنوی جامعه

 

زنان و بانوان از اركان اساسی جوامع بشری اند و عالی ترین نقش سازنده را با عناوین همسر و مادر در دوایر زیستی انسانی دارا می باشند و بدین خاطر است كه اگر بانوان در جامعه ای سالم و با كمال و عفت پیشه باشند و از انحرافات بنیان برانداز بدور باشند ،‌آن جامعه در كمال سلامت اخلاقی و سعادت انسانی خواهد بود . بنابراین بی جهت نیست كه دین جاودانی اسلام كه دربردارنده تمامی نیازهای بشر مترقی تا پایان قرون تكاملی انسان است اهمیت زیادی به این قشر بزرگ و مهم جامعه داده است.در این نوشتار سعی بر این است تا با بیان مقدماتی از دیدگاه نسبت به زن و جایگاه مادی و معنوی او در جوامع بشری از دیروز تا امروز به نقش و جایگاه زن در عرصه فعالیتهای معنوی و تأثیر آن بر نسل آینده بپردازیم .امروزه تبلیغات وسیع فرهنگی فاسد غرب علیه اسلام ناب محمدی(ص) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سبب گردیده تا جوانان با اشكال مختلف تهاجم فرهنگی بیگانگان مواجه شوند كه از جمله آنها می توان به مواد مخدر، قرصهای روان گردان ، فیلم ها و cd های مبتذل و پخش برنامه های متعدد تلویزیونی از طریق ماهواره ، سایتهای اینترنتی با مضامین خلاف عفت عمومی و استفاده جوانان از لباسهای محرك و بدن نما و نا متعارف در جامعه ایران اشاره كرد كه برخی در اثر جهل و نادانی و آشنا نبودن با فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و تعداد نادری در اثر عناد با اسلام و به جهت به فساد كشاندن جوانان ایران زمین و جلوگیری از پیشرفت و تعالی آنان دست به استفاده و ترویج و گسترش اینگونه حربه های فرهنگی در جامعه می زنند.در میان این هجمه های فرهنگی از زنان به عنوان ملعبه ای برای دستیابی به مقاصد شوم خود بهره های فراوانی برده اند و آنان را در جهت رسیدن به خواسته های خود استثمار قرارداده و به نوعی از آنان استفاده ابزاری نموده اند . بانوان باید با آگاهی بیشتر با این گونه بهره كشی های فرهنگی مبارزه نمایند.حال با توجه به آنچه راجع به موقعیت زن امروز گفته شد بهتر است برای روشن تر شدن مطلب نگاهی به زندگی زنان قبل از اسلام و در سایر جوامع و ادیان كه برخی از این جوامع امروز خود را مظهر تمدن و حقوق بشر می دانند بیندازیم و ببینیم كه آیا واقعاً به زعم آنان اسلام زن را محصور و محدود كرده است ؟  یا اینكه شخصیت انسانی و اجتماعی زن را در جایگاه واقعی خود قرارداده است ؟

شنبه 28/5/1391 - 10:32 - 0 تشکر 517776

مظلومیت زنان در جهان قبل از اسلام به دو دوره می توان تقسیم كرد :


1.   دوره وحشیگری : كه در این دوران با زن در منتهای خشونت رفتار می شد و شأن انسانی وی را زیر پا می گذاشتند .


2.  دروه تمدنهای یونان، مصر، روم و ایران : كه در این دوران در اثر ادیان توحیدی برای زن جایگاه انسانی قائل بودند اما حقوق اجتماعی برای وی قائل نبودند و او را از هر حیث تابع مرد می دانستند .

شنبه 28/5/1391 - 10:33 - 0 تشکر 517777

جایگاه زن در ایران                                                                                      


دختری را كه به سن 15 سالگی می رسید باید شوهر می دانند و این كار باید حتماً با رضایت پدر و یا سرپرست خانواده انجام می شد و این درحالی بود كه سن ازدواج پسران 20 سالگی بود.و دختری كه ازدواج می كرد از پدر خود ارث نمی‌برد.در ژاپن نیز مرد در داخل خانواده قدرت وسیعی داشت و می توانست فرزندان خود را بر اثر برخی جرائم منجمله بی عفتی به قتل برساند و یا آنها را به بردگی و روسپی گری بفروشد .در چین نیز مشابه چنین شرایطی بر خانواده ها حاكم بود با این تفاوت كه در آنجا اگر در مواقع سختی زندگی دختری به خانواده اضافه می شد نوزاد بی گناه را به دور می انداختند تا در سرمای شب بمیرد و یا خوراك گرازها شود.درتمدن بین النهرین و بابل نیز بنا به نوشته هردوت ، هر سال دوشیزگانی را كه به سن زناشویی رسیده بودند به عنوان كالا با بهای متفاوت در معرض فروش می گذاشتند.

شنبه 28/5/1391 - 10:34 - 0 تشکر 517778

جایگاه اجتماعی زن در اروپا                                                                       


زن در یونان جز كالاهای تجارتی در بازارها خرید و فروش می شد و بعد از وفات شوه حق زندگی نداشت . در خانواده های رم قبل از میلاد ، دختران و زنان برای همیشه در آن وقت كنیز و بدبخت بودند و مانند اشیا و حیوانات مورد خرید و فروش واقع می گشتند و نه ارث می بردند و نه می توانستند مالك چیزی بشوند.

شنبه 28/5/1391 - 10:35 - 0 تشکر 517779

زن در استرالیا و اقیانوسیه                                                                        


در جزیره تاسمانی مادرانی كه باید از نكته نظر احساسات مادری و غرایز فطری برای بچه های خود پناهگاه باشند ، به خاطر فقر و تنگدستی و از ترس گرسنگی به دستور پدر سنگدل ، دختران خود را اعدام می كردند و برای ارضای غریزه مادری به تربیت بچه سگ و گربه می پرداختند .در استرالیا نیز به خرید و فروش گله و گوسفندان بیشتر اهمیت داده می شد تا به خرید و فروش بردگان زن و دختر ؛ زیرا می‌گفتند گوسفندان داری پشم و شیر هستند كه از آن می توان پوشاك و خوراك تهیه نمود ولی از دختر كاری ساخته نیست. همچنین در این كشور زنان به مثابه حیوانات اهلی بودند و در مسافرتها باید حمل تمام اثاثیه خانه و بچه توسط زنان و روی كول آنان انجام می گرفت و در مواقع قحطی و گرسنگی زنان را می كشتند و گوشت آنها را می خوردند و چه بسا از اوقات كه زنان مریض می شدند و شوهران آنها را خفه می كردند تا این كه در مرگ آنها تسریع شود.

شنبه 28/5/1391 - 10:35 - 0 تشکر 517780

زن در آفریقا و آسیا                                                                                    


در آفریقا ، اهمیت زن و دختر از یك تخم مرغ هم كمتر بود؛ چرا كه اگر سبد تخم مرغ از دست دختر یا زن آفریقایی می افتاد و تخم مرغهای آن می شكست ،‌ او را به اعدام محكوم و می كشتند .گاهی در مجالس میهمانی از گوشت دختران استفاده می كردند و گوشت آنها را كباب نموده و نزد میهمان به عنوان تعارف می‌آوردند.قبایل وحشی هندوستان دختران خود را می كشتند و مهارجه های آنها چنین معتقد بودند كه داشتن دختر آنهم بدون شوهر مایه ننگ است و شوهر دادن آنها نیز عار و ننگ دیگر ؛ پس چه بهتر كه این ننگ از میان برداشته شود .در عربستان نیز همانطور كه می دانید دختران را زنده به گور می كردند و اعراب گاهی زن میت را جزو اموال و دارایی او به حساب می آوردند، و به صورت سهم الارث او را تصاحب می كردند .

شنبه 28/5/1391 - 10:36 - 0 تشکر 517781

زن در ادیان مختلف


در دین تحریف شده یهود تولد دختر ننگ آور بود و هر زنی كه دختر می آورد از15 تا 70 روز نجس محسوب می شد. همچنین در مجامع عیسوی ایتالیا و اسپانیا پس از بحث زیاد معتقد شدند كه در میان زنان دنیا فقط حضرت مریم (س) انسان بوده و دارای روح جاوید ؛ ولی بقیه زنان دارای صفت انسانی نبوده و برزخ مابین انسان و حیوان محسوب می گردند.در برابر تمام این بی عدالتی ها و تبعیض ها و ظلم ها ، این اسلام بود كه به زن شخصیت و مقام داد . در قرآن مجید خلقت زن و مرد در یك ردیف قرار داده شده و زن را یكی از اركان مهم جوامع انسانی به حساب آورده است و برای نحوه سلوك و رفتار وی در جامعه آثار سرنوشت سازی برشمرده است .خلاصه مطلب اینكه زن در نزد اقوام و ادیان و ملل سابق هیچ ارزش و اعتباری نداشته و بدترین ظلم ها و جنایات را نسبت به وی روا می داشته اند . اما ببینیم در جامعه امروز آیا این مسئله حل شده و یا شكل آن تغییر یافته است ؟در جهان امروز و در غرب كه خود را پایه گذار حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد در جامعه می داند نیز ظلم به زنان كمتر از گذشته نیست و تنها تفاوت در این است كه با نام تساوی حقوق زنان تحت تسلط خود درآورده اند و با عنوان تساوی حقوق به مقاصد خود می رسند كه نمونه آن را در استفاده از زنان در مشاغل سخت و با حداقل دستمزد، استفاده از آنها در كاباره ها ، دانسینگ ها ، فیلم های مستهجن ، تبلیغات محصولات و بر روی جلد مجلات و ... برای دستیابی ارباب زر و زور به سود های كلان و هنگفت می توانیم مشاهده نمائیم.

شنبه 28/5/1391 - 10:37 - 0 تشکر 517782

قوانین اسلامی و تعالی جایگاه زن


اسلام وظیفه مهمی را بردوش زنان نهاده كه با پوشش و عفت كامل خود، از راههای انحراف و فساد جلوگیری كنند و برای ترقی و كمال خود و جامعه سعی و تلاش نمایند اسلام آموختن علم و دانش و نیل به مدارج عالیه اجتماعی و علمی و فرهنگی و سیاسی را بر زنان مجاز دانسته است و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) با یك جمله زیبا و رسا ، خط بطلانی بر تمامی طرز تفكرهای جاهلی كشیده و فرموده است :


«طلب العلم فریضه علی كل مسلم و مسلمه» یعنی كسب علم و دانش بر همه مسلمانان (چه مرد و چه زن) واجب است.


و نیز همان حضرت دست دختر خود را نه فقط به جهت عواطف پدری بلكه به عنوان ارج نهادن به مقام ارزشمند زن می‌بوسیدو راه و رسم برخورد با زنان را به همگان می آموخت .احترام و ارزش زن در جامعه تا حدی است كه به فرموده رهبر فقید انقلاب «از دامان زن، مرد به معراج می رود.»یعنی زنانی با عنوان مادر هستند كه می توانند افرادی چون خمینی ، مطهری ، رجائی ، بهشتی، صیاد شیرازی،كشوری ، شیرودی و امثالهم را پرورش دهند كه سرنوشت تاریخ به دست آنها تغییر كند . و اینگونه مادران به واقع مصداق حدیث شریف منقول از حضرت رسول اكرم (ص) است كه : «بهشت زیر پای مادران است .»؛ در مقابل مادرانی هم بوده اند كه انسانهای فاسد و خونریز و سفاكی به جامعه تحویل داده اند .همانطور كه مطلع هستید خانواده كوچكترین ركن سازنده اجتماع است و اگر خانواده سالم باشد مسلماً جامعه نیز رو به صلاح و ترقی می رود . از این رو است كه اسلام برای كار زن در منزل ارج و منزلت فراوان قائل شده است و این بدین خاطر است كه اگر كانون گرم خانواده توسط مادر و زن به محیطی آرام و با محبت و دور از اضطراب و دلهره تبدیل شود زمینه را برای رشد و تربیت جسمی ، تربیتی ، فكری و معنوی كودكان كه آینده سازان مملكت هستند فراهم می سازد و همانا كودكانی كه در چنین خانواده هایی پرورش یافته اند از آرامش روحی برخوردار بوده و در تعامل با سایرین دچار برخورد های زننده و زشت و به دور از اخلاق و تربیت اسلامی نمی‌شوند و انسانهایی كه آینده را خواهند ساخت افرادی با تعادل روانی در برخورد های اجتماعی می‌باشند.

شنبه 28/5/1391 - 10:37 - 0 تشکر 517783
یكی از صفات زنان شایسته مسلمان عفت و پاكدامنی است كه این خود عامل مهمی در عدم ایجاد برخی اختلافات زناشویی در زندگی مشترك می باشد .در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است :


«زن صالح از طلا و نقره باارزش تر است.»


این حدیث شریف ارزش زن در امور معنوی را به طور اجمال بیان می دارد . زیرا اگر در راه تربیت فرزند و امور دیگری كه برعهده اوست قدمهای مثبتی بردارد می تواند انسانهای بزرگی را پرورش دهد كه سبب دگرگونی عالم را فراهم آورند .

يکشنبه 12/6/1391 - 10:37 - 0 تشکر 540359

چه مقایسه ظریف و جالبی

این مطلب ذهن رو وادار به مقایسه دیدگاه های مختلف می کنه.

و بنظرم دیدگاه اسلامی سربلند بیرون اومده.

ممنون بابت درج مطلب.

. امام علي (ع) مي فرمايند بهره خرد پند گرفتن واحتياط است و دستاورد ناداني غفلت و فريب خوردگي. و باپاکدامنان و فرزانگان بنشين وباانان زياد گفتگو کن زيرا اگر نادان باشي تورا دانش اموزند و اگر دانا باشي بردانش تو افزوده شود. خداوند به ماتوفيق بندگي بي چون وچرابده. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر.

منتظر شما در انجمن زن ريحانه آفرينش . کليک کن دوست عزيز

 

يکشنبه 12/6/1391 - 18:42 - 0 تشکر 541251

aliyeh_m115 گفته است :
[quote=aliyeh_m115;539936;540359]چه مقایسه ظریف و جالبی

این مطلب ذهن رو وادار به مقایسه دیدگاه های مختلف می کنه.

و بنظرم دیدگاه اسلامی سربلند بیرون اومده.

ممنون بابت درج مطلب.


از شما نیز به خاطر خواندن مطالب ارسالی سپاسگزارم

برو به انجمن
فعالترین ها در هفته گذشته
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی