انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 634)
شنبه 28/5/1391 - 1:13 -0 تشکر 516975
بابل شهر صنعت و تلاش

بابل یكی از شهرستان های استان مازندران است كه با 1431 كیلومتر مربع مساحت ، در قسمت مركزی استان واقع است .این شهرستان دارای 2 شهر به نام های بابل و امیر كلا و 3 بخش به اسامی بخش مركزی ، بخش بند پی شرقی ، بند پی غربی و همچنین 10 دهستان است. 

 شهرستان بابل دارای 613 روستا و آبادی است . 6 دهستان در بخش مركزی ، 2 دهستان در بخش بند پی شرقی و 2 دهستان نیز در بخش بند پی غربی استقرار یا فته اند. 

بخش مركزی شهرستان به مركزیت شهر بابل شامل دهستان های بابل كنار – فیضیه – گنج افروز – گتاب كاری پی لاله اباد و شهر امیر كلا 

 بخش بند پی شرقی به مركزیت گلوگاه و دهستان های سجاد رود و فیروزر جاه

 بخش بند پی غربی به مركزیت خوش رود پی و دهستان های خوش رود و شهید و آباد 

 شهرستان بابل از شمال به شهرستان بابلسر، از مشرق به شهرستان قائم شهر و سواد كوه، از جنوب به كوهپایه ها و دامنه های شمالی رشته كوه های البرز و از مغرب به شهرستان آمل محدود است
بنا به روایات و نوشته های مورخان ، شهر بابل امروزی شهری بود نزدیك دریا، پاك و مقدس و با توجه به نفوذ دین زردشت در دوران باستان بومیان آن را « مه میترا» یا جایگاه میترای بزرگ، معبد یا آتشكده بزرگ میترا می نامیدند. در اواخر قرن سوم هجری مورخان اسلامی از مامطیر به عنوان یكی از شهرهای طبرستان نام برده اند. « مامطیر» از نیمه دوم قرن هشتم هم زمان با فرمانروایی سادات مرعشی به « بارفروشده» و اواخر دوره صفوی به « بارفروش» تغییر یافت. در زمان صفویه عمارت های زیبایی در این شهر ساخته شد. در سال 1311 به مناسبت مجاورت « بابل رود » كه در غرب این شهر جریان دارد، « بابل » نامیده شد.

شنبه 28/5/1391 - 1:14 - 0 تشکر 516977

پیشینه تاریخی شهر بابل


غالب پژوهشهای انجام گرفته در ارتباط با تاریخ شهر بابل بر این عقیده اند كه شهر بابل كنونی همان مه میترای باستانی است. قطعیت این نظر به دلایلی اشتباه وجود دارد. پژوهشگرانی كه هر دو شهر را یكی دانستند معتقدند مه میترایی باستانی در بیست كیلومتری شهر بابل كنونی است و اینكه دو شهر با بیست كیلومتر فاصله را یكی بدانیم با توجه به ساختار و سازمان قضایی ویژه شمال كه پراكندگی سهام نقاط شهری توسط تا نسبتا بزرگ وجه مشخصه آن است امری نادرست خواهد بود . در مورد تشكیل گیری شهر بابل برای اولین بار در سال 881 هجری قمری ظهیر الدین مر عشی در تاریخ رویان ، از دهی به نام بارفروش ده نام برده است . این ده درهمین مكانی واقع بوده كه امروزه شهر بابل است لذا می توان آنرا هسته اولیه بابل كنونی به حساب آورد مرآة البلدان (از كتب معتبر دوره قاجار) نیز بنای اولیه شهر بارفروش را در دوره صفویه می داند كه با تاریخ فوق همخوانی دارد زمانی كه مرعشی از شهر بابل نام برد ، سلسله سادات مرعشی حاكم در مازندران آخرین سالهای حكومت خود را در این منطقه میگذراند تا اینكه در سال 1006 ه.ق اخرین انها به طور كامل حكومت مازندران را به شاه عباس صفوی واگذار كرد .تا پیش از دوره صفوی بابل كنونی ،محل آب بندان كوچكی بود (كه پشت آن اسنخر مانندی شكل گرفته بود ) زارعان نواحی مجاور آنجا ‎آب مزارع خود را تقسیم می كرده اند . این سد در محله كنونی آستانه واقع بود .اطراف سد را جنگل و مزارع فرا گرفته بود و تپه ای نیز در آن قرار داشت كه سطح تپه مناسب برای فعالیت كشاورزی نبوده و بعنوان محل استراحت انبار ابزار و محصولات و خرید و فروش از آن استفاده می شد و شهرها و روستاهای اطراف را به هم پیوند می داد . لذا هفته بازاری در آنجا تشكیل شد و ساكنان مناطق مجاور در روزهای پنج شنبه كالاهای بازار بر نیاز خود را برای مبادله و فروش به این بازار هفتكی می آورند ، با شرایطی كه به لحاظ قضایی . فرهنگی پیش امد و وجود مقبره امازاده به نام قاسم ، این مكان كم كم جمعیتی متراكم شد و دهی در همین محل با نام بار فروش شكل گرفت بنا بر این هسته اولیه شهر بابل در محل آستانه و پنج شنبه بازار فعلی به وجود آمدند و علل شكل گیری آن عبارت بود از وجود سد و تپه، مركزیت كشاورزی ، قرار داشتن در محل تقاطع شهر ها و سپس شكل گیری . پنج شنبه بازار و امامزاده قاسم.

شنبه 28/5/1391 - 1:15 - 0 تشکر 516978

روند گسترش شهر بابل (دوره اول)


در این دوره كه شامل سالهای قرن هشتم هجری تا اول قاجاریه است ، هسته اولیه شهر شكل گرفته بود وتا اوخر قاجار ، به صورت حلقوی تكامل پیدا كرده است ، این بافت از زیبایی های هنر و معماری منحصر بفردی برخوردار است . بافت جدید این دوره از تعدادی محله و زیر محله تشكیل شده است و دارای عناصر كالبدی شهری مهم است . آنچه در این بافت مهم است آن ارتباط و انسجام كالبدی بین عناصر و فضاهای شهری است.


روند گسترش شهر بابل (دوره دوم)

این دوره شامل سالهای 1345-1300 است . در این دوره كه از دوران حكومت رضاخان شروع می گردد در شهر تغییراتی اساسی ایجاد شده ، بطوری كه این تغییرات در فرهنگ و اقتصاد كالبد شهر تأثیر گذاشته است . كالبد شهر از حالت سنتی و توسعه تدریجی خارج شده و انسجام و ارتباط مطلوب فضاهای شهر و محلات شهر را از بین برده است . در این دوره بناهایی متأثر از معماری قدیم ایران و اروپای باستان شكل گرفته كه دارای زیبایی و جلوه خاص است ، این نوع معماری بوسیله متخصص آلمانی مقیم شهر بابل در ساختمانهای دولتی مانند شهربانی ، بابل ، شهرداری ، اداره پست ، آموزش و پرورش بكار گرفته شد . در این دوره شهر بابل بصورت حلقوی رشد نموده و بر پیرامون حلقه اول شكل گرغته است.

شنبه 28/5/1391 - 1:16 - 0 تشکر 516979

روند گسترش شهر بابل (دوره سوم)


شامل سالهای 1355- 1345 است . در این دوره اولین طرح جامع بابل تهیه گردید . در این طرح توسعه شهر بابل مطابق با استراتژی خاص تعین شده بود ، در این دوره شهر بابل مطابق با روند توسعه پیشنهادی بصورت حلقوی – خطی رشد پیدا كرد كه شكل حلقوی آن در طول هسته اولیه شهر و گسترش خطی آن در امتداد رودخانه بابل رود بوده است.

روند گسترش شهر بابل (دوره چهارم)


این دوره شامل سالهای بعد از رخداد انقلاب اسلامی است . با توجه به شرایط خاص انقلابی و عدم تمركز سطوح تصمیم گیری بر روی اجرای برنامه ها ، سیل عظیم مهاجران روستای به شهر بابل را به همراه داشته است . این مهاجرین در حاشیه شهر بویژه در جنوب ، جنوب شرقی و جنوب غربی بابل ساكن شدند كه بدنبال خود گسترش خودرو و پراكنده را در اطراف بابل بوجود آوردند.

شنبه 28/5/1391 - 1:16 - 0 تشکر 516980

وجه تسمیه بابل


بنا به روایات و نوشته های مورخان، شهر بابل امروزی شهری بود نزدیك دریا، پاك و مقدس و با توجه به نفوذ دین زردشت در دوران باستان؛ بومیان آن را "مه میترا" یا جایگاه میترای بزرگ، معبد یا آتشكده بزرگ میترا می نامیدند. البته این نكته لازم به ذكر است كه بر این موضوع اتفاق نظر كلی وجود ندارد و برخی معتقدند "مه میترا" با بابل كنونی حدود 20 كیلومتر فاصله دارد. در اواخر قرن سوم هجری مورخان اسلامی از "مامطیر" به عنوان یكی از نواحی طبرستان نام برده اند. در مورد شكیل گیری شهر بابل برای اولین بار در سال 881 هجری قمری "ظهیر الدین مرعشی" در "تاریخ رویان"، از دهی به نام بارفروش نام برده است. این ده در همین مكانی واقع بوده كه امروزه شهر بابل است لذا می توان آنرا هسته اولیه بابل كنونی به حساب آورد. در زمان صفویه عمارت های زیبایی در این شهر ساخته شد. در سال 1311 به مناسبت مجاورت "بابل رود" كه در غرب این شهر جریان دارد، "بابل" نامیده شد.


شنبه 28/5/1391 - 1:18 - 0 تشکر 516981

ویژگی های كلی بابل بافت قدیم


این بافت از كوچه های پیچ در پیچ و باریك تشكیل شده و شامل محله های قدیمی شكل گرفته در اطراف بازار است . در این بافت قطعات تفكیكی به طور نا منظم و به تبعیت از عوراض طبیعی زمین و حد مالكیت ها شكل گرفته است . فرم ساخت و سازها بسیار متنوع است . هر محله دارا ی مركزیتی است كه تكیه ، مسجد یا حسینیه اكثراً به همان نام در كنار میدان مركزی دارد. میادین فوق با یكمحور اصلی سراسر بهم متصل شده اند .كوچه های متعددی از این محور منشعب گردیده و دسترسیواحد های مسكونی واقع در دل بافت را تامین می نماید
از نگاهی دیگر به مجموعه شهر قدیمی بابل از چند محله و زیر محله تشكیل شده است . مجموعه مزبوردر مركز شهر قرار گرفته و عناصر گوناگون مانند مسجد، كاروانسرا، تیرچه و راسته بازار های گوناگون درآن دیده می شود . به طور كلی سیر شكل گیری بافت قدیم بابل در امتداد محور اقتصادی فرهنگی كه از نظر سلطنتی شروع شده و از سبزه میدانو بازار های اطراف مسجد جامع عبور كرده و راسته های بازار بین چهار شنبه پیش و چهار سوق و پنج شنبه بازار پشت سر میگذاردو به میدان كیاكلاختم میشود 
سازمان فضائی بافت قدیم شهر بابل بر اساس پیوند میان مراكز شهر از طریق گذرهای اصلی و فرعی است . گذرهای اصلی كه محلات و مراكز آنها را بهم پیوند می دادند نامنظم است و در مسیر گذرها ،عناصر كالبدی و فضاهای شهری شكل گرفته است.


بافت تاریخی بابل

۱-     گنجینه بابل ۲- بقعه امامزاده قاسم ۳- مسجد جامع ۴- مسجد محدثین ( مقبره شیخ كبیر)۵-  تكیه سرحمام ۶- تكیه حصیرفروشان ۷- تكیه مرادبیك ۸- خانه اوصیا ۹- خانه نجفی ۱۰- حمام میرزا یوسف

دوشنبه 27/6/1391 - 23:2 - 0 تشکر 560557

این مطلب شاید به بیش از 10 سال قبل برمی گرده و الان بابل کلی شهر و بخش جدید داره و ...!

سه شنبه 19/10/1391 - 8:53 - 0 تشکر 583243

سلام جناب بهروز زهرا عزیز
خیلی ممنونم از شما که این تایپیک رو برای شناساندن شهر بابل ثبت کردید
با عرض پوزش باید بگم که همونطور که دوست عزیمون رضوان عرض کردن شهرستان بابل در حال حاضر شامل 6 شهر با نام های :
بابل (((مرکزیت شهرستان)))
امیرکلا
مرزیکلا
زرگرشهر
خوشرودپی
گلوگاه (یا همون گلیا)

می باشد.

   سعید امامی - بابل  

***                   ***

چو مـــازندران شهر ما یاد باد    ***    همه بروبــومــــش آبـــــــاد بــــــــاد

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی