• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن عمومی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
عمومی (بازدید: 609)
پنج شنبه 26/5/1391 - 0:57 -0 تشکر 514874
احترام به خود و دیگران، چرا و چگونه؟

بر گرفته از  http://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=46148


نویسنده: مجید رفیع زاده

انسان اخلاقی و كرامت انسانی
براساس آموزه‌های قرآنی، كرامت انسانی به سبب تخلق به اخلاق الهی است. خداوند گزارش می‌كند كه صفات كمالی در همه انسان‌ها به شكل تعلیم اسمایی، سرشته شده و انسان‌ها می‌بایست با عمل به قوانین و احكامی آن را فعلیت بخشند و متخلق به اخلاق الهی شوند. راهی كه انسان از طریق آن به خلق الهی دست می‌یابد، راه عبودیت است كه بوسیله عقل و وحی تبیین شده است.
خداوند در آیاتی از جمله آیه70 سوره اسراء از كرامت انسان سخن به میان می‌آورد و در آیات دیگر علت این كرامت انسانی را دست یابی انسان به اسماء و صفات الهی می‌داند كه توانایی و ظرفیت خدایی شدن را به او بخشیده است و بر همین اساس همه ما سوی الله از فرشتگان مقرب تا دیگر موجودات، سجده اطاعت بر او برده و در خدمت انسان درآمدند. (بقره، آیات30تا34)
بنابراین، همه كرامت و فضیلت انسانی را می‌بایست در فضیلت‌های اخلاقی متجلی دانست كه از طریق تحقق بخشی به صفات حسنای الهی در خود بروز و ظهور می‌یابد. اگر فضایل اخلاقی را از انسان برداریم هیچ كرامت و فضیلتی برای آدمی نسبت به موجودات و آفریده‌های دیگر باقی نمی ماند. از این رو ابلیس این دشمن سوگند خورده بر آن است كه با همراهی و همكاری شیاطین، انسان را از فضیلت‌های اخلاقی دور سازد و صفات پست و رذالت‌های اخلاقی را در او پدید آورد و از مقام انسانیت به زیر آورد.
اینكه همه آموزه‌های قرآنی تحت حاكمیت اصول اخلاقی سامان یافته و پیامبر(ص) هدف رسالت و فلسفه ماموریت الهی خود را اتمام مكارم و محاسن اخلاقی معرفی می‌كند، بیانگر این مطلب است كه مسلمان نه تنها انسان اخلاقی بلكه در اوج فضایل اخلاقی است و همه مكارم و بزرگواری‌های اخلاقی را نه تنها در خود تحقق بخشیده بلكه بهترین مكارم را در خود ایجاد نموده و متخلق به تمامیت مكارم و محاسن اخلاقی است؛ چنانكه خداوند در آیه4 سوره قلم یادآور می‌شود كه پیامبر گرامی این گونه بود و متخلق به خلق عظیم شده و قابلیت آن را یافته است تا اسوه حسنه و الگوی نیك و كامل و مطلق همه هستی از انسان و غیر انسان باشد. (احزاب، آیه21) و اطاعت و پیروی او كه عین رسیدن به مطلق اسمای حسنای الهی است، تنها راه محبوبیت انسان در نزد خداوند می‌باشد. (آل عمران، آیات31و 32و 132)به هر حال، انسان اخلاقی متخلق به اسمای حسنای الهی، هدف آفرینش و علت كرامت یابی انسان در پیشگاه الهی و فضیلت او بر همه آفریده‌های هستی است.
خداوند غیر از پیامبر (ص) كه متاله تمام و كامل و متخلق به خلق الهی و قرآنی است، افراد دیگری را به سبب همین تخلق به خلق الهی ستوده است. بطوری كه در آیاتی از جمله 34 سوره بقره، 11 سوره اعراف، 50 سوره كهف، حضرت آدم(ع) را تكریم كرده و فرمان سجده بر او را به همه هستی حتی تمامی فرشتگان صادر كرده و از آنان خواسته تا حرمت حریم انسانیت حضرت آدم(ع) را نگه دارند و او را سجده نمایند و این گونه احترام او را به جا آورند.
هر چند كه در این میان موجودی به نام ابلیس را كرامت حضرت آدم(ع) خوش نیامد و احترام و حرمت مقام ایشان را نگه نداشت و از سجده تكریم، احترام، اطاعت و خلافت سرباز زد (اسراء، آیات 61 و 62) ولی این ساز مخالف زدن ابلیس نه تنها از جایگاه آدم(ع) نكاست، بلكه موجب شد تا شخصیت پلید و سست بنیاد ابلیس روشن شده و او در میان فرشتگان ساحت قدس، رسوا شود و از مقام خود ساقط گردد و هبوط نماید. از این رو، گفته‌اند تكریم و احترام نگه داشتن بزرگان، خود بیانگر شخصیت و بزرگی احترام كننده است زیرا نشان می‌دهد كه فضایل را می‌شناسد و برای فضایل ارزش قایل است. اما ابلیس با بی احترامی به حضرت آدم(ع) نشان داد كه گوهرشناس نیست و قدر گوهر را نمی‌داند و كالای خزف خود را كه مارج آتش است بر گوهر ارزشمند خلق الهی آدم(ع) كه در وی به تعلیم اسمای دمیده شده، برتر می‌داند. (اعراف، آیه 12؛ حجر، آیه 33؛ ص، آیه 76)
پس كرامت انسانی را می‌بایست در خلق الهی انسان جست وجو كرد و علت تكریم و احترام انسان بر همه هستی را در اینجا دید. بنابراین، اگر كسی كرامت و احترام می‌خواهد باید آن را در فضایل اخلاقی بداند و بیابد و دوری از فضایل اخلاقی را عین پشت پا زدن به كرامت و حرمت خود بشمارد.

پنج شنبه 26/5/1391 - 0:58 - 0 تشکر 514876

انسان‌های محترم
از آنچه بیان شد، به روشنی معلوم می‌شود كه علت تكریم و حرمت هر موجودی از جمله انسان، فضایل اخلاقی و خلق الهی آن چیز است. اینكه انسان در میان همه موجودات از حرمت و احترام برخوردار شد و خداوند او را بر موجودات دیگر برتری و فضیلت و كرامت بخشید، به سبب همین خلق الهی اوست كه در او سرشته شده است.
البته در میان موجودات، ابلیس، به سبب تعلیل نادرست از علت تكریم، خود را شایسته آن مقام دانسته و خواستار تكریم و احترام شد؛ او با چنین توهمی خود را برتر از آن دانست كه به دیگری تكریم نماید و حرمت نگه دارد.
در میان خود انسان‌ها نیز گاه چنین توهماتی رخ می‌دهد و از اینكه مورد تكریم قرار گرفته‌اند، دچار غرور می‌شوند (فجر، آیه 15) و گاه دیگر كرامت را در جایی دیگر می‌جویند و به جای اینكه بپذیرند كه تخلق به فضایل اخلاقی و خلق الهی موجب تكریم و احترام می‌شود، كرامت را در مال دنیا و قدرت و ثروت می‌جویند و خواهان احترام و تكریم بر این اساس می‌شوند. (همان)
خداوند با بیان چرایی تكریم و احترام نشان می‌دهد كه اگر كسی بخواهد محترم باشد می‌بایست دنبال آن علت باشد.
با نگاهی به مصادیق انسانی كه از سوی خداوند تكریم شده و محترم دانسته شده‌اند می‌توان این چرایی را به دست آورد.
حضرت ابراهیم (ع) از سوی خداوند تكریم شده و مورد احترام قرار می‌گیرد، چرا كه همه آنچه خدا خواسته و به عنوان فضایل برشمرده در خود فعلیت بخشیده و با اطاعت كامل از خداوند، متخلق به اخلاق الهی شده است. از این رو خداوند بر او سلام كرامت می‌فرستد و فرشتگان با تكریم و احترام بر او وارد می‌شوند. (صافات، آیه 109، هود، آیه 69، ذاریات، آیات 24 و 25).
خداوند درباره تكریم خردمندان در آخرت از سوی فرشتگان می‌فرماید كه فرشتگان، خردمندان را با احترام و تكریم استقبال كرده و به پیشواز شان می‌آیند؛ زیرا ایشان با خردورزی، خود را در مسیر شدن‌های كمالی قرار داده و به فضایل اخلاقی آراسته و خدایی شده‌اند. (رعد، آیات 19 تا 24)همه كسانی كه به بهشت وارد می‌شوند از كسانی هستند كه در اخلاق، گوی سبقت را از دیگران ربوده‌اند و با كارهای نیك و پسندیده و رفتارهای معروف و نیكو و صالح توانستند اصول اخلاقی و انسانی را مراعات نمایند.
بنابراین آنها را با نام‌های بلند اخلاقی چون ابرار، صالحان، نیكوكاران، محسنان، مخلصان، متقین و مانند آن می‌ستاید و فرشتگان به پیشوازشان می‌شتابند و با سلام صلوات، ایشان را به بهشت می‌برند. (حجر، آیات 45 و 46؛ نحل، آیات 31 و 32؛ صافات،آیات 40 تا 43؛ آن عمران، آیه 198)

پنج شنبه 26/5/1391 - 1:1 - 0 تشکر 514880

چگونه احترام بگذاریم؟
چنان كه معلوم شد، كرامت و حرمت آدمی، به فضایل اخلاقی و تخلق به اخلاق خداوندی و اسما و صفات حسنای اوست. بنابراین باید كاری كرد كه فضایل اخلاقی در ما بروز و ظهور كند تا از سوی دیگران از جمله خداوند و فرشتگان تكریم شده و مورد احترام باشیم.
اگر بخواهیم مورد احترام باشیم می‌بایست حرمت اموری را نگه داریم. این حرمت نگه داری، همان چیزی است كه در قالب عمل به كارهای معروف و پسندیده و ترك كارهای زشت و ناپسند خودنمایی می‌كند. پس برای این كه حرمت ما را نگه دارند، می‌بایست حرمت كسان یا چیزهایی را نگه داریم. مهمترین چیز در این وادی، حفظ حرمت الهی است. از این رو خداوند در آیاتی بر لزوم حفظ بزرگی و احترام او از سوی انسان‌ها تأكید كرده است. (انعام، آیه 108؛ فتح، آیه 9؛ رحمان، آیات 27 و 28؛ نوح، آیه 13؛ علق ، آیه 3) این بدان معناست كه انسان می‌بایست با حفظ حرمت الهی و تكریم و تعظیم خداوندی، گام بزرگ تكریم و حرمت نگه داشتن خود را بردارد. این تكریم و حرمت نگه داری انسان از خدا، با تعظیم و تكریم خود شروع می‌شود. به این معنا كه هر انسانی باید بداند كه خداوند او را بزرگ داشته و به عنوان خلیفه برگزیده و متخلق به صفات و اسمای خود نموده است. پس كاری كند كه این كرامت حفاظت شود و خدشه ای بدان وارد نشود و بر خلاف خداوند و اهداف آفرینش گام برندارد.
در همین چارچوب اطاعت از خداوند و رعایت احكام الهی و عدم تمسخر و بازی گرفتن آن (بقره، آیه 231)، تكریم و تعظیم و اطاعت از پیامبران (مائده، آیه12؛ اعراف، آیه 157؛ حجرات، آیات 2 و 3 و آیات دیگر)، حرمت نگه داشتن آیات الهی و كتب آسمانی از جمله قرآن (واقعه، آیه 77؛ بروج، آیات 11 تا 21)، تعظیم و حرمت قانون (یوسف، آیه 76؛ بقره، آیات 194 و 217؛ مائده، آیه 2 و 97)، رعایت شعایر الهی و تعظیم آن (مائده، آیه 2؛ حج، آیات 30 و 32)، تكریم مومنان و تعظیم آنان (بقره، آیه 125؛ حج، آیه 26)، تكریم عالمان خداپرست و خداترس (مجادله، آیه11) معنا می‌یابد.
به سخن دیگر، كسی كه می‌خواهد محترم و مكرم باشد، باید خود، حرمت خویش را حفظ كرده و با تخلق به اخلاق الهی و مظهریت در آن بكوشد تا محترم باشد و خداوند و موجودات هستی، او را تكریم نمایند.
خداوند ضمن بیان كلیاتی درباره چگونگی احترام گذاشتن، موارد و مصادیق جزیی را نیز مطرح می‌كند تا انسان‌ها بیاموزند كه چگونه باید حرمت نگه دارند و احترام كسی را به جا آورند و تكریم نمایند؛ چرا كه انسان با عمل اخلاقی، نشان می‌دهد تا چه اندازه فضایل اخلاقی در او رسوخ كرده است. به عنوان نمونه كسی كه متخلق به اخلاقی الهی باشد، می‌داند كه با پیامبر(ص) نمی‌بایست درشتی كند و یا واژگانی را به كار برد كه از شیوایی و رسایی و بلاغت و فصاحت برخوردار نیست. (بقره، آیه 104؛ نساء، آیه 46؛ نور، آیه 63؛ حجرات، آیه 2) تقدیم سلام و با خوش رویی با شخص مواجه شدن، خود نوعی از تكریم و حرمت نگه داشتن است كه خداوند در برخی از آیات بدان اشاره كرده است. از جمله در داستان حضرت ابراهیم(ع) و ورود فرشتگان به منزل ایشان، فرشتگان بر ایشان سلام می‌فرستند و این گونه تكریم می‌كنند. آن حضرت(ع) نیز با پذیرایی كامل و انداختن سفره غذا می‌كوشد تا نسبت به مهمانان خود تكریم روا دارد و احترام و حرمت ایشان را نگه دارد. (ذاریات، آیات 24 و 25؛ هود، آیه 69؛ حجر، آیات 51 و 52)

پنج شنبه 26/5/1391 - 1:10 - 0 تشکر 514890

از جمله شیوه‌های تكریم و احترام به مهمان آن است كه در جای خوش و بهترین مكان او را بنشانیم و به استقبال و بدرقه او برویم. (همان و نیز یوسف، آیه 100) مراعات مكانت مهمان و ایجاد امنیت، آرامش و آسایش و رفاه (همان و نیز هود، آیه 78؛ حجر، آیات 68 و 69) از دیگر كارهایی است كه شخص می‌تواند در مقام تكریم مهمان انجام دهد.

احسان و كمك به والدین و پرهیز از نشان دادن خستگی در پذیرایی و مواظبت و مراقبت از ایشان در سالخوردگی و ناتوانی، از دیگر شیوه‌های تكریم و احترام بزرگ هاست كه در آیاتی از 99 و 100 سوره یوسف و آیات 23 و 24 سوره اسراء به آن اشاره شده است.

حرمت و احترام قانون‌های مكتوب و شفاهی كه در قالب آداب و رسوم و هنجارهای اخلاقی و عقلایی در جامعه رواج یافته و نیز تكریم و احترام اماكن مقدس نیز از مصادیقی است كه در قرآن به آن اشاره شده است. از این رو از مردم خواسته شده تا به كلیسا، كنیسه، مساجد، معابد، كتب مقدس، مكه، فلسطین و قدس و مانند آن احترام گذاشته شود و مراعات حرمت این اماكن به طور كامل در دستور كار قرار گیرد. (حج، آیه 40؛ بقره، آیات 126، 191 و 198) به هرحال، انسان ها، موجودات دارای كرامت و احترام هستند و نمی توان بی دلیل بی حرمتی درباره ایشان روا داشت. از این رو خداوند همه بشر را مورد تكریم كلی قرار داده مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. خلاف آن نیز زمانی ثابت می‌شود كه شخص خود كرامت و حرمت خویش را از میان بردارد و كارهای ناشایست و پست و رذیلت‌های اخلاقی را انجام دهد. البته شخص با هر هنجارشكنی و بی حرمتی به همان میزان از حرمت و كرامت خود می‌كاهد و زمانی می‌رسد كه دیگر از انسانیت كاملاً ساقط می‌شود و دوزخی می‌گردد. همان گونه كه اگر انسانی، بی گناهی را به عمد به قتل برساند حرمت خون خود را تباه ساخته است، كافرانی كه به جنگ خدا و اخلاق می‌روند، خون خود را تباه كرده و حرمت و كرامت خویش را از میان برده‌اند.

به سخن دیگر، تكریم هر انسانی، یك اصل است و حرمت وی می‌بایست نگه داشته شود. هر چه انسان اخلاقی تر و فضایل اخلاقی در او و زندگی‌اش نمودارتر باشد، از احترام و كرامت بیشتری برخوردار است و هر چه برخلاف هنجارهای اخلاقی و شرعی عمل كند و قوانین را زیرپا گذارد و هنجارشكنی كند به همان میزان نیز از كرامت و حرمت او كاسته می‌شود و ارزش و اعتبارش كاهش می‌یابد. در حقیقت خود انسان است كه كرامت و حرمت خویش را از میان می‌برد و خود را سزاوار اهانت می‌كند. خداوند به عنوان نمونه در آیه 18 سوره حج بیان می‌كند كه افرادی كه در نزد خداوند خوار شدند، فاقد هر گونه احترامی هستند، چرا كه خود حرمت خویش را نگه نداشتند و از كرامت الهی سود نبردند پس سزاوار بی‌حرمتی هستند. به عنوان نمونه كسی كه به جنگ خدا و اخلاق می‌رود و به خدا و پیامبر(ص) اعلان جنگ می‌دهد، كرامت و حرمت خویش نگه نداشته و خود را سزاوار خواری و ذلت دانسته است. همچنین كسانی كه احترام خود را نگه نمی دارند و گناه و جرم و قانون شكنی می‌كنند، به همان میزان، خواری را برای خود ثبت كرده و حرمت خویش را تباه نموده و كرامت خود را از میان برده‌اند پس می‌بایست فقط خود را سرزنش كنند.

اینها گوشه‌هایی از فرهنگ قرآنی درباره چرایی و چگونگی تكریم و احترام به خود و دیگران است. پرداختن به همه ابعاد آن بیرون از حوصله یك مقاله است و به همین مقدار در اینجا بسنده می‌شود.

حرمت نگه داشتن و احترام كردن یك عمل اخلاقی و هنجاری است. كسی كه حرمت نگه می‌دارد در حقیقت حافظ اصول اخلاقی و سنت‌ها و هنجارهای انسانی است. پس احترام نگه داری، نشانه شخصیت اجتماعی انسان است؛ زیرا با این عمل اخلاقی نشان می‌دهد تا چه اندازه خود را ساخته و در فضایل اخلاقی رشد كرده است.

پنج شنبه 26/5/1391 - 2:25 - 0 تشکر 514998

سلام
ممنون از مطلب مفیدتون احترام به مومنین حتی اگر دل خوشی هم ازشون نداریم باعث میشه که دیگران بهمون احترام بگذارن و در خیلی از مواردم باعث میشه که طرف مقابل شرمنده رفتار بد خودش بشه.

 

  به طواف كعبه رفتم ،به حرم رهم ندادند          كه برون درچه كردي، كه درون خانه‌آئي

 

                                    

پنج شنبه 26/5/1391 - 8:53 - 0 تشکر 515123

yasekaboud63 گفته است :
[quote=yasekaboud63;498511;514998]سلام
ممنون از مطلب مفیدتون احترام به مومنین حتی اگر دل خوشی هم ازشون نداریم باعث میشه که دیگران بهمون احترام بگذارن و در خیلی از مواردم باعث میشه که طرف مقابل شرمنده رفتار بد خودش بشه.


و سپاس از شما به خاطر حضور مداوم و مهربانی هایتان

شنبه 28/5/1391 - 21:24 - 0 تشکر 518494

با سلام
از قدیم سر حرف که میشه و طرف بی احترامی میکنه، میگن بهش احترام خودت رو نگه دار تا احترامت نگه داشته بشه. دقیقا احترامی که انتظارش رو داریم متقابل و نتیجه ی احترام گذاشتن خودمون به افراد میشه.

موفق باشید.

هرگز اين چهار چيز را در زندگيت نشكن

.......................اعتماد ، قول ، رابطه و قلب ؛

.....................................يرا اينها وقتي مي شكنند صدا ندارند ، اما درد بسياري دارند ...

...چارلز ديكنز ...
شنبه 28/5/1391 - 21:36 - 0 تشکر 518503

سلام
به میزانی که برای خودمون شخصیت قائلیم باید به دیگران احترام بگذاریم. چون احترام گذاشتن به دیگران لزوما این معنی رو نمیده که آنها افراد قابل احترامی هستن. ثابت میکنه که ما شخصیتی محترم داریم:)

یک نیمه ی من شعور افلاطون است، یک نیمه ی دیگرم دل مجنون است،،،من بر لب تیغ راه رفتم یک عمر،این رنگ حنا نیست به پایم، خون است

 


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی