انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 3407)
يکشنبه 22/5/1391 - 23:53 -0 تشکر 507696
شیطان اولین کسی که......

شیطان اولین کسی که......

 


شیطان: نخستین كسی بود كه بعضی كارها را مرتكب شد و پیش از او كسی آنها را انجام نداده بود.
و آنها از این قراراند:

 

 


- اولین كسی كه قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و بالاتر دانست و گفت: من از آتشم و او از خاك در حالی كه آتش از خاك بالاتر است.


- اولین كسی كه در پیشگاه با عظمت الهی تكبر نمود و به دستور خالق خود عمل نكرد.


- اولین كسی كه كه معصیت و نافرمانی خدا را كرد و آشكارا با او مخالفت نمود.


- اولین كسی كه به دروغ گفت: خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید است و اگر كسی از آن بخورد تا ابد زنده می ماند و با خدا شریك می شود.

 


- اولین كسی كه كه قسم به دروغ خورد و گفت: من شما را نصیحت می كنم.

 


- اولین كسی كه نماز خواند و یك ركعت آن چهار هزار سال طول كشید.


- اولین كسی كه منبر رفت و برای ملایكه سخنرانی و صحبت كرد.
- اولین كسی كه كه به خدا مشرك شد.

 

 


- اولین كسی كه كه غنا و آواز خواند، همان زمانی كه آدم علیه السلام از درخت نهی شده خورد.
- اولین كسی كه از خوشحالی سرود خواند و آن هنگامی بود كه آدم به زمین آمد.
- اولین كسی كه نوحه خواند و گریست؛ چون او را به زمین فرستادند، به یاد بهشت و نعمتهای آن نوحه و گریه كرد.

 


- اولین كسی كه لواط كرد چون زمانی كه به میان قوم لوط آمد خود را در اختیار آنان قرار داد تا با او لواط كنند.
- اولین كسی كه دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه السلام را با آن در آتش اندازند.
- اولین كسی كه دستور ساختن حمام را در زمان حضرت سیلمان علیه السلام داد تا نظافت كنند.
- اولین كسی كه ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد، برای این كه موهای اضافی پای بلقیس پادشاه سبا را از زمین ببرند.

 


- اولین كسی كه دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روی خندق گذارد و بلقیس را آزمایش كند.
- اولین كسی كه دستور ساختن صابون را داد تا مردم بدن و لباس خود را بشویند.
- اولین كسی كه دستور ساختن آسیاب را داد تا مردم گندم های خود را آرد كنند.
- اولین كسی كه با ابوبكر بیعت كرد تا مردم را منحرف كند و از مسیر حق برگرداند.
- اولین كسی كه خدا را در آسمان ها پرستید.
- اولین كسی كه عبادت و بندگی او، فرشتگان را به تعجب در آورد!
- اولین كسی كه به خدای خود اعتراض كرد.
- اولین كسی كه شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق كرد.
- اولین كسی كه سحر و جادو كرد و آن دو را به مردم یاد داد.
- اولین كسی كه ساز درست كرد و خود، آن را نواخت.
- اولین كسی كه برای زیبایی، زلف گذاشت.
- اولین كسی كه برای مخالفت با پیامبران ریش خود را تراشید.
- اولین كسی كه برای مست شدن مردم، شراب درست كرد.
- اولین كسی كه ساختن آلات لهو و لعب و موسیقی را به قابیل آموخت.
- اولین كسی كه وقتی وارد جهنم می شود، خطبه می خواند.
- اولین كسی كه مكر و حیله و خدعه نمود.
- اولین كسی كه نقاشی كرد و چهره كشید.
- اولین كسی كه آتش حسدش شعله ور شد.
- اولین كسی كه به ناحق مخاصمه و جدال كرد.
- اولین كسی كه خدای تعالی به او لعنت نمود و از ناراحتی فریاد كشید.
- اولین كسی كه به خدا كفر ورزید.
- اولین كسی كه گریه دروغی نمود.
- اولین كسی كه عبادت و خلقت خود را ستود.
- اولین كسی كه صورت های مجسمه و بت را ساخت.
- اولین كسی كه جبرییل و میكاییل و اسرافیل او را لعنت كردند.
- اولین كسی كه از ترس ملایكه فرار كرد و خود را مخفی نمود.
- اولین كسی كه دستور مساحقه داد. امام باقر علیه السلام فرمود: (وقتی خواسته ابلیس در قوم لوط عملی شد، خود را به صورت زن در آورد و سراغ زنان آمد و گفت: آیا مردان شما با هم لواط می كنند؟ در جواب گفتند: آری. دستور داد شما نیز با هم مساحقه كنید).

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:52 - 0 تشکر 507689

وسوسه شیرین شیطان
بدنیست قدری از وسوسه های شیرین و دل پذیر شیطان كه توانست با آنها آدم و حوا را بفریبد و از مقام و مرتبه خود به زیر آورد بیان كنیم.
گفته شده كه: شیطان بر اثر سجده نكردن بر آدم، رانده درگاه شد و پس از آن تصمیم قاطع گرفت تا آن جا كه می تواند از آدم و اولادش انتقام بگیرد و در مكر و حیله و فریب دادن آنان كوتاهی نكند.
آن ملعون، به خوبی می دانست خوردن از آن درخت ممنوعه باعث می شود كه آنها را از بهشت بیرون كنند. در صدد وسوسه آنان بر آمد و برای رسیدن به این مقصود دام های گوناگون خود را بر سر راه آنها گشود و برای نایل آمدن به هدف شوم خود بهترین راه را در این دید كه عشق و علاقه ذاتی انسان، به تكامل و ترقی در زندگی جاوید استفاده كند. نیز برای قانع كردن آنان برای مخالفت فرمان خدا، عذر و بهانه ای بتراشد كه آنها با دلگرمی دستور او را اجرا كنند. لذا بعد از آن كه از حضرت آدم علیه السلام ماءیوس شد، پیش همسر آدم رفت. گفت: آیا می دانی چرا خداوند شما را از میوه این درخت منع كرده و گفته است نزدیك آن نشوید؟ چون درخت حیات و جاوید است. هر كس از آن بخورد یا فرشته می شود و یا عمر جاویدان را به دست می آورد و همیشه زنده می ماند.
سپس گفت: خداوند متعال نمی خواهد شما در زندگی دایمی با او شریك باشید، می خواهد این جاودانگی مخصوص خودش باشد؟ با این نقشه و نیرنگ به آنها فهماند خوردن از این درخت ضرر و زیان به شما نمی رساند، بلكه همیشه در بهشت خواهید ماند. بعد از آن گفت: اگر از آن نخورید به این زودی شما را از بهشت بیرون می كنند. باز برای این كه پنجه های پر وسوسه و حیله های خود را بیشتر و محكم تر در جان آدم فرو برد و آنها را از حق و حقیقت منحرف كند، برای حق به جانبی خود، قسم های شدیدی خورد و گفت: من خیر خواه و دل سوز هستم، خود را موظف می دانم كه شما را نصیحت كنم!!
حضرت آدم علیه السلام كه هنوز تجربه كافی در زندگی را نداشت و تا حال گرفتار دام های شیطان و خدعه و نیرنگ های دروغ او نشده بود و نمی توانست باور كند كسی این چنین قسم دروغ به خدا یاد كند، سرانجام تسلیم شد و فریب و نیرنگ شیطان در او اثر كرد و از میوه آن درخت خورد.
صد هزاران سال ابلیس لعین
بود ابدال امیرالمومنین
پنجه زد با آدم از نازی كه داشت
گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت
بعد از خوردن از آن درخت، برایشان ثابت شد كه نه تنها آن میوه آب حیات و زندگی جاوید نبود، بلكه به مجرد خوردن، لباسهای بهشتی از بدنشان ریخت و عورت ها و بدنهای آنها تا آن موقع مخفی و پوشیده بود ناگهان ظاهر شد. ایشان در میان بهشت و جمع فرشتگان لخت و عریان شدند، حیران و سرگردان ماندند. وقتی لباسهای بهشتی و آن تاج كرامت از اندامشان فرو ریخت و خود را در جمع ملایكه عریان دیدند، بلافاصله خود را به میان درختان رساندند و از برگ های درختان برای پوشیدن اندام كمك می گرفتند و عورت های خود را می پوشاندند، ولی برگ ها هم اطاعت نمی كردند و از بدنشان پرواز می نمودند و باز عریان می ماندند.
حوا چاره خود را در این دید كه بنشیند تا رسوایی او كمتر باشد. آدم با یك دست عورت خود را پوشانید و با دست دیگر سر خود را گرفت. و گفتند: خدایا! ما بر نفس خودمان ظلم كردیم. اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نكنی از زیانكاران خواهیم بود. خداوند به آنها خطاب كرد و گفت: مگر من شما را از خوردن میوه آن درخت منع نكردم؟ مگر به شما نگفتم كه شیطان دشمن آشكار و سرسخت شما است. چرا فرمان من را اطاعت نكردید و فریب آن ملعون را خوردید؟
سپس فرمود: الحال چاره ای جز این نیست كه باید از بهشت خارج شوید. و آنها را از مكان و مقام خود بیرون كردند و به زمین فرستادند.
جد تو آدم، بهشتش جای بود
قدسیان كردند بهر او سجود
یك گنه ناكرده گفتندش تمام
مذنبی، مذنب برو بیرون خرام
تو طمع داری كه با چندین گناه
داخل جنت شوی ای روسیاه

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:52 - 0 تشکر 507691

 قاتل شیطان کیست؟  

در روایات دیگری وارد شده كه: شیطان به مرگ طبیعی از دنیا نمی رود، بلكه او را می كشند و در آخرالزمان كشته می شود. حال چه كسی او را می كشد، اختلاف است. بعضی از روایات می گویند: امام زمان (عج) وقتی ظهور كند آن ملعون را می كشد. امام صادق علیه السلام فرمودند: وقتی قایم ما قیام كند، می آید در مسجد كوفه شیطان هم می آید و به زانو در مقابل آن حضرت قرار می گیرد و می گوید: وای از این روز سختی كه در كمین من است. در این موقع امام زمان (عج) موهای جلوی پیشانی او را می گیرد و آن ملعون را گردن می زند.
در بعضی از روایات وارد شده كه حضرت رسول كشنده شیطان است. امام صادق علیه السلام فرمود: (شیطان در زمان رجعت روی صخره بیت المقدس به دست حضرت رسول صلی الله علیه و آله كشته و ذبح می شود).
نیز عبدالكریم خثعمی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم كه فرمود: (وقتی شیطان گفت: خدایا! مرا مهلت ده تا روز قیامت، قبول نكرد و در جواب آن ملعون فرمود: تو را مهلت می دهم تا وقت معلوم. و مراد از آن وقت، هنگام رجعت امیرالمومنین علیه السلام به دنیا است).
عبدالكریم گوید: از حضرت پرسیدند: آیا برای آن حضرت رجعتی است؟ فرمود: بلی، هیچ امامی نیست، مگر آن كه در قوت رجعت آن امام، مومن و كافر اهل زمانش با او برمی گردند. تا مومنان را بر كافران غالب و پیروز گردانند.
وقتی امیرالمومنین علیه السلام با اصحاب خود رجوع نماید، شیطان هم با لشكرش حاضر شوند و وعده گاه جنگ آنها در زمین (روحا) كه از زمین فرات و در نزدیكی كوفه است، می باشد.
پس این دو لشكر می جنگند، به طوری كه تا آن زمان چنان كشتاری انجام نشده باشد. آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: گویا اصحاب امیرالمومنین علیه السلام را می بینم كه به پشت برگشته اند و از شدت و سختی جنگ صد قدم به عقب رفته اند و گویا آنها را نگاه می كنیم كه پاهای بعضی از آنها در آب فرات رفته است.
در این هنگام ملایكه خشم الهی از پشت آب ها فرو می آیند و جنگ به حضرت رسول صلی الله علیه و آله واگذار می شود. آن حضرت در جلوی لشكر و حربه از نور در دست مبارك ایشان است؛ چون شیطان نگاهش به آن حضرت بیفتد، پشت كرده و بگریزد. یاران او وقتی كه فرار او را می بینند می گویند: كجا می روی و حال آن كه بر آنها غالبی، در جواب گوید: من می بینم آن چه را شما نمی بینید. من از خداوند عالمیان می ترسم.
در این هنگام، حضرت رسول صلی الله علیه و آله به او حمله می كند و ضربتی بین دو كتف او می زند كه به همان ضربه نابود می شود و لشكرش نیز هلاك خواهند شد. بعد از آن، خداوند عالمیان پرستش می شود؛ در حالی كه برای او هیچ شریكی در روی زمین باقی نمی ماند و عبادات همه خالصانه است. آن گاه امیرالمومنین علیه السلام در زمین چهل و چهار هزار سال پادشاهی می كند. و عمرها طولانی می گردد به طوری كه از هر انسانی هزار اولاد به وجود می آید.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:52 - 0 تشکر 507693

شیطان سگ تربیت شده خدا
عده ای از بزرگان می گویند: شیطان سگ خدا است، پروردگار عالم آن را خلق و تربیت كرد كه به موقع به دشمنان خدا حمله كند. مانند سگی كه صاحبش آن را تربیت می كند كه به موقع به دشمن حمله كند. اموال و ثروت صاحبش را از گزند غارت گران حفظ نماید و دشمنان را از در خانه او براند و دور كند.
آری، خداوند متعال شیطان را آفرید تا هر كس از زیر فرمانش خارج شود، شیطان همچون سگ تعلیمی او را برباید و به زیر فرمان خود ببرد. از همین رو است كه هر كس از ولایت الهی و حزب خدا بیرون رود بی شك داخل در ولایت كفر و شیطان و حزب او شده در قرآن كریم هم، فقط از این دو حزب نام برده شده است.(59)
وقتی بنده ای بر گناه اصرار ورزد خداوند ولایت خود را از او بر می دارد، سپس آن بنده اسیر دست شیطان گردیده و در ضلالت و گمراهی فرو می رود. از این رو در قرآن كریم آمده:
فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحكیم.
(آنگاه خداوند هر كس را بخواهد به ضلالت وا می گذارد و هر كس را بخواهد به مقام هدایت می رساند و او خدای مقتدر و داناست.)(60)
این دو موجود در بعضی از صفات با هم اختلاف دارند و در بعضی ویژگی ها متحداند. موارد اختلافشان از این قرار است:
1- سگ ها در روز می خوابند و شب ها برای پاسداری از اموال صاحبشان بیدار می مانند. اما شیطان نه روز می خوابد و نه شب؟! او در تمام اوقات كارش سر راه گرفتن و حمله كردن به مردم می باشد، آنان را از راه مستقیم منحرف نمودن است.
2- سگ ها میان دشمنان و دوستان صاحبانشان فرق می گذارند. به دوستان صاحب خود حمله نمی كنند، جلوی آنها را نمی گیرند، حمله آنها فقط به دشمنان است، ولی شیطان به دوست و دشمن حمله می كند، هر دو را اذیت می نماید و راه را بر هر دو می بندد.
3- سگ ها به اهل خانه و صاحب خود حمله نمی كنند، به خلاف شیطان كه به اهل خانه هم حمله می كند!؟ پیامبران الهی اهل خانه اند كه اگر بتواند حمله می كند و ایشان را از اوج عزت پایین می آورد. نمونه آن حضرت آدم و حوا پدر و مادر آدمیان است. به قول شاعر:
آن عدویی كز پدرتان كین كشید
سوی زندانش ز علیین كشید
مادر و بابای ما را آن حسود
تاج و پیرایه به چالاكی ربود
كردشان آن جا برهنه خوار و زار
سالها بگریست آدم زار زار
با خدا گفتی شنیدی رو به رو
من كیم در پیش مكر آن عدو
خدایا در كف شیطان زبونم
زحیرت من نمی دانم كه چونم
زچنگ این سگم آزاد گردان
به آزادی دلم را شاد گردان
شیطان حتی به صاحب خانه (خدا) هم حمله می كند و در برابر او فریاد می زند. و به فرموده قرآن مجید، آن ملعون می گوید:
رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض و لاغوینهم اجمعین
شیطان آن گاه كه مهلت یافت، به مبارزه با خدا برخاست و - گفت: (خدایا حالا كه مرا گمراه نمودی، من هم در زمین - همه چیز را - در نظر فرزندان آدم آراسته می كنم كه از یاد تو غافل شوند و همه آنان را گمراه خواهم كرد).(61)
باز آن ابلیس بحث آغاز كرد
كه بدم من سرخ رو كردیم زرد
رنگ رنگ توست صباغم تویی
اصل جرم و آفت و داغم تویی
همچون آن ابلیس و ذریات او
با خدا در جنگ و اندر گفت و گو
4 - سگ ها متملق و متواضع اند، خود را از دیگران و هم نوعان خود برتر و بالاتر نمی دانند. اما شیطان، به فرموده خداوند متعال متكبر است، آن جا كه می فرماید:
ابی واستكبر و كان من الكافرین
(وقتی فرشتگان به دستور خداوند به آدم سجده كردند مگر شیطان - ابا كرد و تكبر ورزید و از گروه كافرین گردید).(62)
5 - سگ ها زیاد بچه می زایند - دیده شده كه سگی 12 بچه زایید- بچه های آنها می میرند یا كشته می شوند. شیطان هم زیاد بچه می زاید، ران های خود را به هم می مالد و تخم می ریزد، از هر تخمی شیطانی بیرون می آید - ولی آنها تا روز موعود سالم و باقی می مانند! در روایتی وارد شده:
نسبت یك انسان مومن با شیاطین، نسبت لاشه گوشت است به زنبورهایی كه اطراف آن را گرفته اند. امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: (قسم به خدایی) كه محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث فرمود، شیاطینی كه بر یك مومن مسلطاند، زیادتراند از زنبورهایی كه اطراف لاشه گوشتی را گرفته اند).(63)
و امام باقر علیه السلام درباره شمارش شیاطین در اطراف یك نفر مومن می فرماید: (زمانی كه انسان مومن از دنیا برود به اندازه جمعیت ربیعه و مصر - كه دو طایفه بسیار پرجمعیتی بودند - آن مكان و همسایگان آن مومن را رها می كنند و می روند).(64)
تمام این شیاطین، در اطراف مومنان لانه كرده و ایشان را وسوسه می كنند و از راه مستقیم می گردانند. در روایتی آمده است:
(اگر شیاطین بر قلوب بنی آدم احاطه نداشتند، هر آینه آنان می توانستند به ملكوت آسمان ها راه یابند و آن جا را ببینند).(65)
6 - اگر كسی به سگ ها نان دهد و با آنها مهربانی كند با او آشنا می گردند، هر كجا او را ببینند تملق می گویند، خود را به خاك می اندازند و سر و دم می جنبانند. اما شیطان را هر چه محبت كنی رام نمی شود! بلكه عداوتش بیشتر می شود، قرآن در این باره می فرماید:
فمثله كمثل الكلب ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث
(مثل آن مثل سگی است كه اگر او را تعقیب كنی یا به حال خود واگذاری به سوی تو (عو عو) می كند و حمله می نماید).(66)
كیست كار دست تو جامه اش پاره نیست
آتشی از تو نسوزم چاره نیست
7 - یورش بعضی از سگ ها ناگهانی است و از پشت سر افراد می آیند و آنان را می گیرند. شیطانی هم غافل گیر است. از پشت سر كمین می كند، بر سر راه های مستقیم می نشیند. قرآن در این باره چنین می فرماید:
قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراط المستقیم
(شیطان در برابر خدا ایستاد - و گفت: حال كه مرا گمراه نمودی! من نیز بر سر راه بندگانت می نشینم و آنان را از راه راست كه آیین شرع تو است منحرف و گمراه می گردانم).(67)
آن ملعون نه این كه فقط از پشت حمله می كند بلكه در چهار جهت كمین كرده و از هر چهار سو حمله را شروع می كند. خداوند در این زمینه می فرماید:
ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمایلهم و لاتجد اكثرهم شاكرین
(آن گاه من از پیش رو و از پشت سر، از طرف راست و چپ در می آیم و به انحرافشان می كشانم تا آنان شكر نعمتهای تو را به جای نیاورند).(68)
8 - سگ حیوان نجس العین است. اما در چند مورد پاك می شود، یكی در جایی كه استحاله شود؛ یعنی از حالت اول بیرون آید و به صورت چیز پاكی درآید، مانند سگی كه در نمك زار فرو رود و نمك شود.(69) دیگر این كه بدن سگ تبدیل به كرم شود. اما شیطان به هیچ عنوان پاك نمی شود، حتی در قیامت و آتشی كه از مطهرات است. اگر چیز نجسی را بسوزاند و خاكستر شود پاك می گردد. اما اگر شیطان را بسوزاند پاك نمی شود.
9 - سگ ها ظاهر و آشكاراند و مبارزه با آنان آسان، اما شیطان ناپیدا و مبارزه با او بسی مشكل است.
دشمن اگر ظاهر بود از وی توان كرد حذر
لیك، ایمن بودن از خصم نهانی مشكل است.
10 - یكی دیگر از اختلاف های سگ و شیطان این كه: اگر سگی را نان و طعام دهی تا وقتی كه مشغول خوردن طعام خویش است تو در امان و آسایشی هستی و آزاری از آن نمی بینی. اما اگر خواسته شیطان را هم بر آوری و به اصطلاح طعامش دهی در همان لحظات هم از شر او در امان و آسایش نیستی و او به تو حمله ور است و لحظه ای آرام ندارد.(70)
اما جاهایی كه سگ با شیطان با هم متحداند، از این قرار است:
1 - مردم سگ ها را در كوچه و بازار سنگ می زنند و آنها از دست مردم می گریزند. شیطان را هم چه الان كه از دیدگان پنهان است و چه زمانی كه ظاهر و آشكار می گردد، سنگ باران می كنند. در زمانی كه مخفی است، دو طایفه او را سنگ می زنند، یكی مومنان كه با لعن و نفرین خود آن ملعون را هدف قرار می دهند و بدنش را مجروح می نمایند، این زخم او باقی می ماند تا زمانی كه آن مومن از یاد خدا غافل شود در این صورت شیطان او را به معصیت می كشاند! وقتی كه مومن گناهی مرتكب شد جراحتش بهبود پیدا می كند.(71) دیگری فرشتگان با تیرهای شهابی. قرآن در این باره می فرماید:
الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب
(فرشتگان اطراف شیاطین را با قهر و غلبه می گیرند و با تیرهای شهابی فروزان آنان را مورد حمله قرار می دهند و تیر باران می كنند).(72)
اما در زمان حضرت مهدی علیه السلام كه او آشكار می شود، مردم از هر طرف او را سنگ باران می كنند تا سرانجام به دست آن حضرت یا به دست جبرییل به قتل می رسد.
چون نور رحمت در رسد شیطان چه سان تاب آورد
خورشید چون گردد عیان شب را نهان باید شدن
2 - صاحب سگ آن را علیه دشمنان خود تحریك می كند تا به آنان حمله نماید. خداوند هم شیطان را علیه دشمنان خود - معصیت كاران، كفار و مشركان، فجار و بی دینان - تحریك می كند و می فرماید:
(ای شیطان! برو، تو و جمله لشكریانت، سواره و پیاده نظامت، بر آنان كه از تو پیروی كرده اند، محاصرشان كن و بر آنها بتاز).(73)
این نهیب بانگ آن ملعون بود
هیبت بانگ خدایی چون بود
3 - صاحب سگ هنگامی كه مهمان داشته باشد سگ خود را می بندد كه مهمان را اذیت نكند. خداوند هم چون در ماه مبارك رمضان بندگان خود را به مهمانی دعوت كرده، شیطان را نیز به غل و زنجیر می كشد تا آنان را اذیت و آزار نكند.(74)
4 - صاحب سگ دوستان خود را به آن می شناساند كه مزاحم شان نشود. خداوند هم دوستان خود را به شیطان معرفی می نماید. قرآن درباره می فرماید:
(هرگز تو بر بندگان خالص من تسلطی نداری، بر دوستان مخلص من راهی نداری و نمی توانی بر آنان دست پیدا كنی، تو فقط بر مردم نادان و گمراه تسلط داری).(75)
5 - اگر شخصی بخواهد بر طایفه یا ایلی وارد شود و سگشان مانع باشد، وی صاحب سگ را صدا می زند، و او هم سگ خود را صدا می زند تا حیوان ساكت شود و برگردد.
تركمان را گر سگی باشد بدر(76)
بر درش بنهاده باشد رو و سر
كودكان خانه دمش می كشند
باشد اندر دست طفلان خوارمند
یا اگر بیگانه ای معبر كند(77)
حمله بر وی همچو شیر نر كند
كه اشداء علی الكفار شد
با ولی، گل (78) با عدو(79) چون خار شد
مومن هم اگر بخواهد به درگاه خداوند روی آورد، شیطان از او جلوگیری می كند! پس نخست باید از شر شیطان به خدا پناه برد. قرآن در این رابطه می فرماید:
(اگر از طرف شیطان بخواهد در تو وسوسه ای ایجاد شود و جنبشی از آن پدید آید، باید از شر آن به خدا پناه بری).(80)
ملك، ملك اوست فرمان، آن اوست
كمترین سگ بر در، آن شیطان اوست
پس سگ شیطان كه حق هستش كند
اندر او صد فكرت و حیلت تند
بر در كهف الوهیت چو سگ
ذره ذره امر جو بر جسته رگ
این اعوذ آن است كه از لطف ای خدا
بانگ برزن بر سگت ره برگشا
تا بیایم بر در خرگاه تو
حاجتی خواهم ز وجود و جاه تو(81)
6 - وقتی سگ در مقابل انسان (عو عو) زوزه می كند، باید آیه مباركه (وكلبهم باسط ذراعیه بالوصید)(82) را تلاوت نمود، كه سگ برمی گردد.
وقتی هم كه شیطان راه را بر بندگان بست و حمله كرد، باید (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) را قرایت نمود تا فرار كند.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:52 - 0 تشکر 507695

ازدواج شیطان
راجع به ازدواج ابلیس كه چه موقع بوده، و با چه كسی ازدواج نموده و همسر او چگونه پیدا شده و دختر چه كسی است؟ دو قول نقل شده:
مجمع البحرین در لغت شیطان می نویسد: وقتی خداوند متعال، اراده كرد كه برای ابلیس همسر و نسلی قرار دهد غضب را بر وی مستولی ساخت و از غضب او تكه آتشی پیدا شد، از آن آتش برای او همسری آفرید.(52)
در نقل دیگری آمده: ابلیس - كه اسم اولی او عزازیل است - از همان اوان جوانی، در میان قوم خود مشغول عبادت و بندگی خداوند بود تا بزرگ شد و موقع ازدواج او رسید. وقتی تصمیم به ازدواج گرفت، با دختر (روحا) به اسم (لهبا) كه آن هم از طایفه جن بود، ازدواج نمود. بعد از آن كه ایشان با هم ازدواج كردند، فرزندان زیادی از آن ملعون به وجود آمد كه از شمارش بیرون است به طوری كه زمین از آنها پر شد. همه آنها مشغول عبادت شدند و مدتی طولانی، خدا را ستایش نمودند. در میان ایشان عبادت و بندگی خود ابلیس از همه آنان بیشتر بود. از همین جهت، بعد از آن كه خداوند اختلاف و خون ریزی را در میان طایفه جن و نسناس (طایفه ای به جای انسان فعلی بودند) دید، هر دو طایفه را هلاك كرد، و از میان آن طایفه فقط ابلیس را نگاه داشت. بعدا فرشتگان او را به آسمان بردند. آن ملعون هم، در آسمان اول مدتی در میان ملایكه، خدا را عبادت كرد بعد به آسمان دوم و سوم تا آسمان هفتم پیش رفت و با ملایكه هر آسمان خدا را ستایش كرد تا وقتی كه خداوند آدم علیه السلام را خلق فرمود، و دستور سجده داد او هم سرپیچی كرد و رانده شد.(53)
پس زن و فرزندان او هم جزء هلاك شدگان هستند. او بدون زن و فرزند به آسمان رفته و آن جا هم كه احتیاج به زن نداشت، بعد از بیرون آمدن از بهشت هم، زنی برای او به وجود نیامد.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:53 - 0 تشکر 507697

صهیونیسم و شیطانیسم
متون دینی یهود عمده‌ترین عامل ایجاد این نحله‌ی فاسد فلسفی و فرهنگی ( بخوانید ضد فرهنگی) بوده است.
. متون: از متون یهودی و نقش آنها در شكل گیری شیطان پرستی، چند نكته ذیل، قابل توجه است:
1. 1. بر اساس آموزه‌های یهودی و عبرانی، شیطان نه یك موجود بد؛ بلكه یك فرشته‌ی خادم! برای آزمایش انسان‌ها است.
1. 2. در مكاشفات نیز، به عدد 666 عدد مقدس شیطان پرستان، اشاراتی شده است.
1. 3. خواه و ناخواه، متون یهودی ماخذ و منبع مهمی برای مسیحیان نیز قلمداد می‌شوند و نحوه‌ی اعتقاد یهودیت به شیطان، تاثیرات فراوانی را بر مسیحیت داشته است.
2. «كابالا» یا «قبالا» یا همان تصوف یهودی آیینی است كه به نوع خاصی از ریاضت‌های شیطانی یهودیت دلالت دارد. كابالا، بخش رمزآلود و بسیار سری دین یهودی، طی 500 سال اخیر محسوب شده و عمده تحولات جهان از سوی كابالیست‌ها دنبال می‌شود. («Kabbalistic»های مسیحی، كسانی بودند كه تلاش می‌كردند تا از عرفان و تصوف یهودی، استفاده كنند تا بدین وسیله الوهیت مسیح (علیْه السلام) را اثبات كنند.
آنان شیفته‌ی پنتاگرام شده بودند. پنتاگرام برای آنها، نمادی از مسیح و اشاره‌ای به روح مقدس در جسم بود.
شاهكار محبوب «Gematric» اضافه كردن حرف عبری «Shin» به كلمه‌ی چهار حرفی «YHVH» بود.
حرف «Shin» در زبان عبری نشان دهنده‌ی آتش و روح مقدس به معنی خداست.
(«YHVH»، به رایج‌ترین صورت «Jehovah» یا همان «YHSHVH» (عیسی) است.
او بدین وسیله بین ستاره‌ی پنج راس، عید پنجگانه، عیسی مسیح و خدا رابطه برقرار كرد. چندین رابطه بین پنتاگرام و مسیحیت وجود دارد. پیش از به صلیب كشیده شدن مسیح (علیْه السلام)، پنتاگرام، یك نشان رجحان یافته برای آرایش كردن و زینت دادن جواهرها و طلسم‌های مسیحیان اولیه بود.
این علامت كه به راحتی و در یك حركت پیوسته‌ی قلم كشیده می‌شد، با پنج زخم مسیح (علیْه السلام) آمیخته شده بود.
پنتاگرام همچنین برای یك فرقه‌ی نهانی عرفانی مسیحی نمادی از «Isis» الهه‌ی حاصل خیزی و «Venus» اصلی‌ترین رب النوع مونث بود.
فرقه‌ای كه به صورت پنهان در نقاط مختلف، در سراسر تاریخ مسیحیت وجود داشت. «كریستف كلمب» و همكارانش همگی كابالیست بودند! و از فنون جادوگری كابالایی و منجمان آن در راه پیدا كردن قاره آمریكا، بهره برداری كردند.
كابالا عمیقا بر برخی باورهای خرافی همچون جادوگری استوار است و رسما برای آن تقدس قایل است و این عمده‌ترین نقطه اشتراك شیطان پرستی در گذشته و حال با شیطان پرستی است.
هم اكنون اصطلاح كابالا، وصف كننده تمرین آیین و دانش محرمانه یهود است.
مهم‌ترین منابع و كتب كابالایستی كه به عنوان ستون فقرات و پایه‌ی اصلی آیین كابالا در آمده‌اند، شامل مجموعه كتب عبری «بهیر» (به معنای كتاب روشنایی) و «هیچالوت» (به معنای كاخ ها) می‌شوند كه به قرن اول میلادی باز می‌گردند. نهایتا در قرن سیزدهم میلادی كتاب «زوهر» نوشته شد كه تفكر و شكل كنونی «آیین كابالا» را تشكیل داد.
«عبدالله شهبازی» نویسنده‌ی مجموعه كتاب‌های زرسالاران یهودی و پارسی و متخصص تاریخ، در پایگاه خود درباره‌ی فرقه‌ی كابالا مقاله‌ی جامعی دارد و دیدگاه‌های وی با آنچه در دانشنامه‌ی «ویكی پدیا» آمده است، متفاوت است.
وی در قسمت نخست مقاله‌ی خود درباره‌ی تعریف كابالا می‌نویسد:
«كابالا نامیست كه بر تصوف یهودی اطلاق می‌شود و تلفظ اروپایی «كباله» عبریست به معنی «قدیمی» و «كهن». این واژه به شكل «قباله» برای ما آشناست.
پیروان آیین كابالا یا كابالیست‌ها این مكتب را «دانش سری و پنهان» خاخام‌های یهودی می‌خوانند و برای آن پیشینه‌ای كهن قایل‌اند. برای نمونه، مادام «بلاواتسكی» رهبر فرقه «تیوسوفی» مدعیست كه كابالا (قباله) در اصل كتابیست رمزگونه كه از سوی خداوند به پیامبران، آدم و نوح و ابراهیم و موسی نازل شد! و حاوی دانش پنهان قوم بنی اسراییل بود.
به ادعای بلاواتسكی، نه تنها پیامبران، بلكه تمامی شخصیت‌های مهم فرهنگی و سیاسی و حتی نظامی تاریخ چون افلاطون و ارسطو و اسكندر و غیره، دانش خود را از این كتاب گرفته اند! مادام بلاواتسكی برخی از متفكرین غربی، چون اسپینوزا و بیكن و نیوتون را از پیروان آیین كابالا می‌داند. شهبازی در رد این ادعا می‌گوید:
( برای تصوف یهودی، به عنوان «یك مكتب مستقل فكری» پیشینه‌ی جدی نمی‌تواند یافت). شهبازی، دیرینه‌ی مكتب كابالا را به اوایل سده‌ی سیزدهم میلادی محدود كرده و ماقبل آن را گرته برداری یهودیان از مكتب «فیلو» اسكندرانی در فرهنگ «هلنی» و فلسفه یونانی می‌داند. وی در قمست دوم مقاله‌ی خود می‌نویسد:
«سرآغاز طریقت كابالا به اوایل سده‌ی سیزدهم میلادی و به اسحاق كور (1160 - 1235 م) می‌رسد. او در بندر «ناربون» (جنوب فرانسه)
می‌زیست و برخی نظرات عرفانی بیان می‌داشت.» وی در جایی از قسمت اول مقاله‌ی خود درباره‌ی گذشته‌ی تصوف یهود، پیش از ظهور كابالا، می‌نویسد:
«مشاركت یهودیان در نحله‌های فكری رازآمیز و عرفانی به فیلواسكندرانی در اوایل سده‌ی اول میلادی می‌رسد.» مكتب كابالا نیز به دو بخش «حكمت نظری» و «حكمت علمی» تقسیم می‌شود. در تصوف كابالا بحث‌های مفصلی درباره‌ی خداوند و خلقت وجود دارد.» این استاد تاریخ در انتهای بحث خود می‌افزاید:
«آنچه از زاویه‌ی تحلیل سیاسی حایز اهمیت است، «شیطان شناسی» و «پیام مسیحایی» این مكتب است و دقیقا این مفاهیم است كه كابالا را به عنوان یك ایدیولوژی سیاسی معنادار می‌كند.»
مناسك جنسی در فرقه كابالا:
مساله‌ی دیگری كه در فرقه‌ی كابالا حایز اهمیت است مناسك «جنسی» این فرقه است كه از نیمه‌ی سده‌ی هجدهم و بر اساس آموزه‌های فردی به نام «یعقوب بن یهودا لیب»، كه با نام «یاكوب فرانك» (1719 - 1726) شهرت دارد، ظهور كرد. یاكوب فرانك شاخه «فرانكسیت» فرقه‌ی كابالا را بر بنیاد میراث شاخه‌های متعلق به «شابتای زوی» و «ناتان غزه ای» بنا نهاد. وی كه به یك خانواده‌ی ثروتمند تاجر و پیمانكار یهودی ساكن اوكراین تعلق داشت و همسرش نیز از یك خانواده‌ی ثروتمند تاجر بود، در جوانی به طریقت كابالا جذب شد، كتاب «ظهر» (Zohare) (كتابی كه موسی بنشم تاولیونی د رسال‌های 1280 - 1286 میلادی نوشت و با تدوین این كتاب، تصوف رازآمیز كابالا به صورت یك نظام فكری و عملی سازمان یافته و منسجم درآمد و شكل نهایی یافت) را خواند و به عضویت شاخه شابتای زوی درآمد. در دسامبر 1755 فرانك از سوی سران فتنه «دونمه» برای تصدی ریاست این فرقه در لهستان به همراه دو خاخام راهی زادگاه خود شد.
فرانك در راس فرقه شابتای در «پودولیا» قرار گرفت ولی كمی بعد، در ژانویه 1756 كارش به رسوایی كشید. زمانی كه فرانك و پیروانش در یك خانه در بسته مشغول اجرای مناسك جنسی مرسوم در فرقه‌ی شابتای بودند، به علت بازشدن تصادفی پنجره‌ها، مردم مطلع شدند و … یكی از مواردی كه توانسته از كابالا به شیطان پرستی راه یابد، نماد «پنتاگرام» یا ستاره‌ی پنج پر است.
این نماد به مثابه ابزاری برای جادوگران كابالیست مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
همچنین شنیدنی است كه بخش عمده‌ای از بازیگران و خوانندگان فحشاء محور جهان، همچون «مدونا» كابالیست می‌باشند. «مدونا» سال 2005 رسما عضویتش را در گروه‌های كابالا اعلام كرد و نام یهودی «استر» را بر خود نهاد. نقطه‌ی دیگر اشتراك كابالا با شیطان پرستی، دیدگاه جنسی این دو می‌باشد كه در هر نحله‌ی فاسد، لذت جنسی در اولویت قرار دارد. بنیان گذاران كابالا همان افرادی هستند كه سپس نهضتی!! را با عنوان «پرستش زنان» تشكیل دادند كه می‌توان به صراحت آن را یك جریان شهوت محور خطاب كرد. برخی از كارشناسان بر این باورند كه كابالیست‌ها ذایقه‌ی جنسی مردان و زنان را در سراسر عالم دست خوش تغییر و تحول به سمت توحش قرار داده‌اند، مانند تغییر جنسیت «مایكل جكسون» و … یادآوری این نكته ضروریست كه یهودیان و صهیونیست‌ها به شدت از سخن راندن در باب كابالا پرهیز دارند و امروزه تنها یك كتاب فارسی در این خصوص قابل دسترسی بوده است!

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:53 - 0 تشکر 507701

شیطان روی پرده سینما
در فیلم‌های شیطان پرستی، ترس همراه نوعی تعلیق وجود دارد كه نفس بیننده را بند می‌آورد. اگر تا به حال فیلم‌هایی با موضوع شیطان پرستی دیده باشید متوجه شده اید كه كارگردان و بازیگران این نوع فیلم‌ها قصد دارند با نشان دادن وجود شیطان روی زمین به شكلی نمادین به جنگ خیر و شر بروند. این نوع داستان‌ها با حس هیجانی كه منتقل می‌كنند معمولا پربیننده هستند.
بین كارگردان‌هایی كه درباره شیطان پرستی فیلم ساخته‌اند، رومن پولانسكی از همه مشهورتر است.
بچه رزماری / رومن پولانسكی
داستان فیلم «بچه رزماری» درباره زن و شوهر جوانی است كه با برنامه شوم همسایه‌های شیطان پرستشان قرار است فرزندی از شیطان را به دنیا بیاورند. «بچه رزماری» یكی از مطرح‌ترین فیلم‌های تاریخ سینماست كه به جرات می‌توان گفت جدی‌ترین فیلمی بود كه موضوع شیطان و شیطان پرستی را پیش كشید.
این فیلم یك حادثه عجیب در دنیای فیلمسازی بود و با گذشت نزدیك به 50 سال از ساخت آن هنوز هم جزء بهترین فیلم‌های این زمینه است.
با اینكه پولانسكی هم همین نظر را درباره فیلمش دارد اما یك اتفاق تلخ و غیر منتظره در نهم آگوست 1969 «رزماری» را به تلخ‌ترین فیلم پولانسكی تبدیل كرد.
شارون تیت بازیگر تازه كاری بود كه بعد از آمدن به هالیوود با رومن كه كارگردان شناخته شده‌ای بود ازدواج كرد. زمانی كه رومن در لندن به سر می‌برد، شارون كه ماه آخر بارداریش را می‌گذراند در خانه‌اش در بورلی هیلز لس آنجلس مشغول استراحت بود كه عده‌ای به آنجا حمله كردند و او و مهمانانش را به فحیع‌ترین شكل با بیش از 100 ضربه چاقو به قتل رساندند، بعد طنابی دور گردنش انداختند.
بعد از این اتفاق رسانه‌ها قتل شارون را به فیلم بچه رزماری و موضوع شیطان پرستی ربط دادند؛ تا اینكه پلیس قضایی سه زن و یك مرد را به همراه چارلز منسون (رییس گروه) دستگیر و محاكمه كردند.
چارلز منسون كه گرایش شیطان پرستی داشت بعد از یك سال در تاریخ 24 جولای 1970 در حالی كه با چاقو پیشانی‌اش را به شكل x بریده بود وارد دادگاه شد و گفت:
«من برای جهان شما یك x هستم و با هیچ دادگاهی نمی‌توانید مرا بشناسید.
«منسون و چهار همدستش در دادگاه عالی كالیفرنیا به اعدام محكوم شدند اما زمانی كه لایحه لغو مجازات اعدام تایید شد آنها به خاطر جنایت‌های بی‌شماری كه انجام داده بودند به زندان ابد محكوم شدند و هنوز هم در زندان بسر می‌برند.
فیلم بچه رزماری با اینكه فیلم خاطره انگیزی بود اما شیرینی‌های جوایزی كه این فیلم گرفت تا آخر عمر به كام پولانسكی تلخ است.
ماموران سر صحنه قتل شارون تیت هستند.
فرشته سقوط كرده / گریگوری هابلیت»
فرشته سقوط كرده» یك فیلم ترسناك معماییست كه در سال 1989 ساخته شد.
كارآگاه جان هابز اصلی‌ترین شخصیت فیلم است.
او مسوول بررسی و رسیدگی به پرونده یك قاتل زنجیره‌ای به اسم ادگار ریس است و در تحقیقاتش متوجه می‌شود ماجرای این قتل‌ها به پرونده پلیسی كه 30 سال قبل خودكشی كرده است مربوط می‌شود. او از طریق بازجویی از دختر آن پلیس و كتاب‌هایی كه پیدا می‌كند متوجه وجود شیطانی به اسم عزازل می‌شود كه در جسم انسان‌ها حلول می‌كند و دست به جنایت می‌زند.
تا ده دقیقه اول فیلم چیزی شما را بهت زده نمی‌كند اما همین طور كه پیش می‌روید اتفاقاتی می‌افتد كه باورش سخت است، این فیلم برای طرفداران دنزل واشنگتن یك نقش آفرینی ناب از این بازیگر است.
فیلمنامه این فیلم را نیكلاس كازان فرزند كارگردان معروف الیا كازان نوشته است كه خیلی از منتقدان معتقد بودند او با سابقه‌ای كه پدرش در زمینه فیلمسازی دارد می‌توانست خیلی بهتر از اینها عمل كند.
صحنه‌های واقعی این فیلم كه در زندان تصویر برداری شده در یك زندان واقعی به اسم هولمس بورگ در شمال شرقی فیلادلفیاست كه بیشتر از صد سال دایر بود.
این زندان در سال 1996 بسته شد.
بازیگران: دنزل واشنگتن، جان گودمن، دانلد ساترلند، امبت داویتس، جیمز گاندولفینی، الیاس كویتاس، رابرت جوی و مایكل ج پاگان. طالع نحس / جان مور، ریچارد دونر»
طالع نحس» در ژانر وحشت و موضوع شیطان پرستی همان شهرتی را دارد كه» جن گیر» داشت. این فیلم كه اولین نسخه‌اش در سال 1976 به كارگردانی ریچارد دانر ساخته شد، درباره كودكیست كه رفتاری شیطانی دارد. این فیلم با تاكید كارگردانش روی عدد 666 كه نمادی از شیطان است در تاریخ 6 / 6 / 1976 در آمریكا و كشورهای دیگر به اكران عمومی درآمد.
رابرت تورن كه معاون سفیر آمریكا در كشور ایتالیاست بعد از مرگ نوزادش تصمیم می‌گیرد به خاطر بالا بردن روحیه همسرش كاترین، پسر بچه ای را كه در بیمارستان مادرش را از دست داده به فرزندی قبول كند.
او پنج سال بعد از بلایی كه پسر نامتعادلش سر یك كشیش بیچاره می‌آورد متوجه می‌شود بچه اش همان نوزاد شیطان صفتیست كه مدتی قبل همه درباره‌اش حرف می‌زدند و می‌گفتند باید كشته شود. دیمین پسر بچه عجیبیست كه به گفته كشیش اصلا از انسان زاده نشده و ماهیتی شیطانی دارد؛ هر كس كه با او مشكلی داشته باشد به طرز مشكوكی كشته می‌شود. در نسخه دوم فیلم، دیمین را می‌بینیم كه به پسر نوجوانی تبدیل شده كه تحت سرپرستی عمو سام است.
او از معلم مدرسه‌اش می‌شنود كه قدرت عجیبی دارد و ماموریت‌های زیادی به عهده‌اش است.
او عدد 666 را در فرق سرش پیدا می‌كند و دست به خودكشی می‌زند …
بازیگران:
لیوشریبر، جولیا استیلز، میافارو، دیوید تویلس، دیوید وارنر، گرگوری پیك، لی رمیك، پاتریك تراگتون و … وكیل مدافع شیطان / تیلور هكفورد
وكیل مدافع شیطان در سال 1997 بر اساس رمانی از اندرو نیدرمن، نویسنده نیویوركی ساخته شده است.
این فیلم داستان مردی به اسم كوین بومن است كه به طور ناخواسته وكیل مدافع شیطان می‌شود و همان اول راه همسرش مری را از دست می‌دهد.
مردی به اسم جان میلتون كه خودش یك شیطان مجسم است به او پیشنهاد همكاری می‌دهد و این آغاز همراهی این وكیل جوان با شیطان است.
بازیگران: كیانو ریوز، آل پاچینو، چارلیز ترون، جفری جونز، كنین نیلسن و … خانه شیطان / تی وست
اسم «خانه شیطان» اولین بار در سال 1996 روی فیلمی از جورج ملیس گذاشته شد.
فیلمی كه او ساخت درباره وجود شیطان در یك شهر كوچك بود.
به فاصله 13 سال برای دومین بار تی وست شروع به نوشتن فیلمنامه‌ای با همین نام كرد و بعد از مدتی آن را ساخت. داستان این فیلم به 30 سال قبل بر می‌گردد كه دختر جوانی به اسم سامانتا هیوز دنبال یك كار نیمه وقت می‌گردد تا هم به درسش برسد و همه زندگی‌اش را تامین كند.
سامانتا تصمیم می‌گیرد در خانه‌ای نگهداری از كودكی را بر عهده بگیرد.
برای همین با یكی از دوستانش به خانه‌ای بزرگ و قدیمی می‌رود كه كیلومترها از شهر فاصله دارد. زمانی كه آنها به خانه می‌رسند ماه گرفتگی اتفاق می‌افتد. او صاحبخانه مخوفی دارد كه راز بزرگی در سینه‌اش است.
خیلی‌ها اعتقاد دارند كه این فیلم از روی یك ماجرای واقعی ساخته شده است اما مطبوعات در این باره هنوز خبر رسمی ای منتشر نكرده‌اند.
یكی از خدمه‌های محلی كه در این فیلم نقش سیاهی لشكر را بازی می‌كرد مورد حمله قرار گرفت و گلوله یك هفت تیر به اشتباه به سمت او نشانه رفت.
بازیگران: ژاكلین دوناهو، تام نانون، ماری ونرونو، گریتا گروینگ، آج بوین و …
دروازه نهم / رومن پولانسكی
همان طور كه گفتیم رومن پولانسكی بیشتر از بقیه همكارانش به موضوع شیطان پرستی پرداخته است كه یكی از اصلی‌ترین آنها همان «بچه رزماری» است.
خیلی‌ها فكر می‌كردند بعد از مرگ شارون تیت او دیگر سمت ساخت این نوع فیلم‌ها نرود اما این اتفاق نیفتاد و «دروازه نهم» به كارگردانی رومن در سال 1999 با موضوع شیطان پرستی به اكران عمومی درآمد.
دین كارسو یكی از دلالان معروف كتاب‌های نایاب است كه نسخه‌ای از «دروازه نهم پادشاهی تاریكی ها» توسط یكی از مشتریان ثروتمندش به اسم بالكان به دست او می‌رسد و قرار می‌شود او دو نسخه دیگر از كتاب را برایش پیدا كند.
بعد از كمی تحقیق مشخص می‌شود نویسنده این كتاب به جرم نگارش آن در آتش سوزانده شده، دو نسخه دیگر كتاب هم در پرتغال نزد ویكتور فارگاس و در فرانسه نزد زنی به اسم كسلر است.
بعد از كشته شدن یكی از همكاران كسلر، دین متوجه می‌شود این سه كتاب زمانی كه در كنار هم قرار می‌گیرند مثل اینست كه شیطان حلول می‌كند و دست به كارهای خطرناك می‌زند. البته اتفاقات ناگواری در ادامه این فیلم رخ می‌دهد كه اشاره مستقیمی به مسایل شیطان مثل عدد 666 دارد.
خط اصلی داستان درباره شیطان پرستانی است كه تلاش می‌كنند به قلمرو شیطان دست پیدا كنند.
رومن داستان این فیلم را از روی كتابی به قلم آرتور پرز رورت نویسنده و روزنامه نگار اسپانیایی نوشته است.
بازیگران: جانی دپ، لنا آلین، امانویل سینیه، جك تایلور، تونی آمونی، فرانك لانگا و …
شیطان‌های ایرانی
علاوه بر فیلم‌های خارجی، در نمونه‌های داخلی هم چندین بار شیطان به تصویر كشیده شده است.
در سكانس‌های متعددی از فیلم‌ها و سریال‌های وطنی به شیطان و احاطه‌های كه او ممكن است به انسان پیدا كند اشاره شده است؛ اما چند سریال ساخته شدند كه شیطان در آنها به معنای واقعی به تصویر كشیده شد.
كارگردان این سریال سعی كرده با نشان دادن چهره شیطان و كارهایی كه او انجام می‌دهد در معرض خطر بودن انسان برای نزدیك شدن به گناهان شیطانی را خیلی واضح به تصویر بكشد.
او یك فرشته بود / علیرضا افخمی
یكی از اولین دفعاتی كه ما تصویر یك شیطان مجسم و بدجنس را در تلویزیون شاهد بودیم به سال‌ها قبل باز می‌گردد؛ زمانی كه بهاره افشاری اولین حضور جدی‌اش در تلویزیون را با یك نقش خاص كه ریسك بالایی داشت تجربه كرد. علیرضا افخمی با به تصویر كشیدن شخصیت فرشته توانست سایه سنگین شیطان در زندگی یك سری آدم را نشان بدهد. «او یك فرشته بود» ماه رمضان سال‌ها قبل از شبكه دو با فیلمنامه‌ای از علیرضا كاظمی پور روی آنتن رفت و توانست مخاطبان بی‌شماری را جذب كند؛ هر چند این سریال ضعف‌های ساختاری داشت اما در مقایسه با سریال‌هایی كه در این زمینه ساخته شده‌اند خوب از آب درآمده بود.
بهزاد طاهری به طور تصادفی با دختری به اسم فرشته برخورد می‌كند كه حال مساعدی ندارد. بهزاد كه خانواده متدینی دارد او را به خانه‌اش می‌برد شاید بتواند كمكی كرده باشد.
فرشته با رفتارهای زننده و عجیبی كه دارد آرامش خانواده طاهری را به هم می‌زند و تا جایی پیش می‌رود كه نزدیك است بهزاد و همسرش رعنا از یكدیگر جدا شوند. یكی از مشخصه‌هایی كه فرشته داشت، نگاه شیطانی و بد ذاتی بود كه به دیگران می‌انداخت؛ مثل زمانی كه سعی كرد با نگاهش مادر بهزاد را از پای در بیاورد و این كار را هم انجام داد.
بازیگران؛
حسن جوهرچی،
بهاره افشار،
مریم كاویانی،
مرتضی ضرابی،
رضا توكلی،
فاطمه غلامی،
ایلیا شهیدی فر،
ثریا قاسمی
*******
اغما / سیروس مقدم
نشان دادن شیطان راه و روش‌های خاص خودش را دارد. سیروس مقدم ماه رمضان سه سال قبل سعی كرد شیطانی به اسم الیاس را به تصویر بكشد كه در روح جراحی به نام طه پژوهان نفوذ می‌كند و مدیریت تمام كارهایش را بر عهده می‌گیرد.
دكتر طه پژوهان پزشك فوق تخصص مغز و اعصاب است كه به دلیل جراحی‌های موفقیت آمیزش روی رزمندگان در جبهه‌ها به پنجه طلا معروف بود.
بعد از مرگ همسرش با دوست قدیمی‌اش الیاس در خانه ویلایی زندگی می‌كند.
این سریال كه از شبكه اول روی آنتن رفت شیطان را آن قدر بدیهی نشان می‌داد كه گاهی مخاطب به خنده می‌افتاد. شیطان در همه كارهای دكتر دخالت می‌كرد. زندگی شخصی‌اش را كنترل می‌كرد، دستور می‌داد كه كدام بیمارش زنده بماند و بدون اینكه گوشی تلفن همراهی داشته باشد با دیگران تماس می‌گرفت … این سریال هم در زمان پخش مثل سریال «او یك فرشته» جنجالی و پر مخاطب بود و حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت.
بازیگران:
امین تارخ،
نفیسه روشن،
ایرج نوذری،
لعیا زنگنه،
حامد كمیلی
و ناصر ممدوح

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:53 - 0 تشکر 507703

شیطان پرستی در ایران (جدید)، وضعیت فعلی آن
نوع جدید شیطان پرستی طی یك بازه‌ی زمانی 10 ساله با چند وقفه به ایران ورود یافته است.
1. نحوه‌ی ورود:
چند گروه عامل و حامل ورود شیطان پرستی به ایران بوده‌اند.
به صورت كلی و از منظر عوامل آن چند اقدام نقش به سزایی را در خصوص ورود جریان مذكور ایفا كرده است.
مهم‌ترین ورود شیطان پرستی به ایران رواج یافتن میل جوانان به استفاده از موسیقی متالیكا و ساز گیتار بوده است.
طی 10 سال گذشته موسیقی متالیكا به صورت زیرزمینی و غیرمجاز وارد كشور شده و در چارچوب آن مفاهیم شیطان پرستی در اختیار جوانان قرار گرفته است.
گفتنی است «هوی متال»، «متال تاریك»، «گوتیك متال یا متال گوتیك» چند سبك از موسیقی شیطانی متالیكا بود كه وارد كشور شد، نمونه‌ای از متون ترجمه شده‌ای كه به فروش رسید در ادامه می‌آید:
Uniting our tearful eses … Enchanting At night … I Kiss the serpent in the tears For years … the sorrow Ive mourned تاریكی … قلب خون آلود مرا در آغوش می‌گیری. رویاهایم … چشمان اشكبارمان را متحد می‌كند.
فریبنده. در شب … ابلیس را در اشك‌هایم می‌بوسم. برای سال‌ها … غم‌های تو سوگواری من است.
2. حاملان شیطان گرایی: مروجین شیطان پرستی به ایران، شامل افراد و گروه‌های ذیل می‌باشند:
سرخوردگان اجتماعی، سلطنت طلبان و مفسدان اقتصادی و مرفهین در خارج از كشور كه عمدتا دچار خسارت و شكست‌های سنگین مادی معنوی شده‌اند.
3. شیوه‌های تبلیغ:
3. 1. انتشار سی دی، كاست و پوستر مربوط به خوانندگان متالیكا.
3. 2. گسترش یافتن سایت و وبلاگ‌های مربوط به شیطان پرستی.
3. 3. تبلیغ و اطلاع رسانی از طریق پارتی‌های شبانه و گفتگوهای دوستانه علی الخصوص در مناطق مرفه شهرهای تهران، شیراز و …
3. 4. تبلیغ در تالارهای گفتگوهای مجازی.
4. زمینه‌های جذب: باید یادآور شد كه علاوه بر تمامی موارد مورد اشاره در این بخش؛ یعنی «زمینه‌ی جذب»، باید به تكرار برخی از آنها پرداخت، كه در كشورمان دارای بازخورد مثبت بوده است.
4. 1. موسیقی متال: این موسیقی در ایران نیز مانند بسیاری از كشورهای اسلامی و عربی به گونه‌ای كه شرح آن گذشت، وارد شد و توانست پس از مدت كوتاهی به دانشگاه‌های بزرگ كشور همچون دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی و … راه یابد!
4. 2. افول معنویت: اگر چه در بسیاری موارد، ایران اسلامی در جایگاه بالاتری از معنویت قرار دارد. لكن سیر جهانی و فراگیری تلاش‌های قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای برای استحاله‌ی فرهنگی و از سوی دیگر ماشینی و صنعتی شدن مناسبات جاری و تاثیرپذیری مردم كشورمان از شرایط جهانی زمینه‌ای برای رشد چنین جریاناتی را فراهم نموده است.
باید عنایت داشت روند روبه رشد استفاده از شبكه‌های ماهواره‌های نیز عامل تعیین كننده در جذب و گرایش یافتن به این گروه می‌باشد.
4. 3. سرمایه گذاری: در بخش‌های قبل اشاره شد كه سازمان‌های جاسوسی كشورهای غربی تلاش سازمان یافته‌ای را برای استحاله‌ی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران تدارك دیده و مدت هاست كه می‌كوشند تا به «تهی سازی فرهنگی» جوانان كشور عزیزمان، بپردازند. دشمن در این راه مبالغ هنگفتی را نیز تدارك دیده است.
از جمله باید اشاره كرد كه طبق گزارش برخی از رسانه‌های مستقل در سال گذشته مبلغ هشت میلیون دلار آمریكا، از سوی دولت آمریكا به فعالیت تبلیغات گروه‌های شیطان پرست اختصاص یافته است.
4. 4. اینترنت: رشد تعداد مخاطبین شبكه جهانی «اینترنت» طی سالیان اخیر، آسیب‌هایی را متوجه نظام فرهنگی كشور نموده است كه از جمله می‌توان به فعالیت شیطان گرایان اشاره كرد. اما عمده فعالیت این افراد در قالب وبلاگ نویسی صورت می‌پذیرد وبلاگ‌ها همزمان با اعلام موجودیت «جنبش شیطان گرایان ایران»، فعالیت خود را آغاز كرده و اظهار می‌نمایند كه از سوی فردی به نام مستعار «اهریمن»، در ایران رهبری و هدایت می‌شوند. روند ارتباط گیری و فعالیت وبلاگ‌های مذكور، بدین صورت است.
افراد پس از تكمیل فرم ثبت نام، یك «ایمیل» در صندوق پست الكترونیك خود با موضوع «خوش آمدگویی» دریافت می‌كنند و پس از برقراری ارتباط با ایشان و در صورت جلب اعتماد، به برخی از مهمانی‌های شبانه و یا پارك‌ها برای آشنایی دعوت شده و مورد راهنمایی، قرار می‌گیرند. این وبلاگ‌ها عمدتا فعالیت خود را در چندین محور؛ انتشار عكس‌های شیطان گرایان جهان، انتشار نامه شبیه به نامه‌های مسیحیان شیطان پرست، خطاب به خداوند متعال كه بار سیاسی نیز دارد، دنبال می‌نمایند. به صورت مثال «وبلاگ شیطان» در این خصوص می‌نویسد:
«چرا چیزهایی را كه به اطرافیانم دادی به من ندادی؟ و چرا می‌خواهی بدبختی مرا ببینی؟ چرا منو ازین دنیای كثیف و از بین كسانی كه ازشون نفرت دارم رها نمی‌كنی؟
حالم از زندگی بین این لجن به هم می‌خوره. جلوی پای من كم سنگ انداختی؟ كم آدم‌هایی رو مثل من بدبخت كردی.»
5. مراحل وارد شدن به شیطان پرستی: چنان كه ذكر شد، بیشترین جلوه و جایگاه این نوع گرایش‌ها را در ایران امروز، می‌توان به شكلی جدی‌تر در محیطهای رسانه‌ای مشاهده نمود؛ آنجا كه وبلاگ‌های متعددی به زبان فارسی، به این موضوع اختصاص یافته و حتی انجمنی مجازی به نام «انجمن شیطان پرستان ایران» در قالب یك وبلاگ و مجموعه‌ای از «لینك»های اینترنتی، اعلام موجودیت نموده است.
شاید بتوان مهم‌ترین وبلاگ فعال در این زمینه را، همین وبلاگ «انجمن شیطان پرستان ایران» دانست آنان مهم‌ترین آموزه‌های شبه شیطان پرستی را به همراه آداب و مناسك جعلی این گرایش‌ها منتشر می‌كند.
از دیگر وبلاگ‌هایی كه به شكل جدی تری در این زمینه فعالیت دارند، می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
1 وبلاگ كلیسای …
2 وبلاگ آتش …
3 وبلاگ شیطان پرست …
4 وبلاگ آریا …
5 وبلاگ حضرت …
6 وبلاگ فرزند …
7 وبلاگ برده‌ای …
8 وبلاگ لرد …
در این راستا، می‌توان مثال‌های بیشتری را نیز ذكر كرد؛ اما در مجموع به نظر می‌رسد هم چنان زود است كه بتوان این موضوع را واجد خصلت‌های شبكه‌ای و ساختاری با هدف دانست و بیشتر شبیه به یك نوع «بازی وبلاگی» است كه از سوی چند جوان و نوجوان علاقه‌مند به گروه‌های موسیقی و هنری رادیكال غربی به ویژه مریلین منسون، مگا دث، دث متال و … به راه افتاده است؛ اما قطعا قابلیت گسترش و خطرناك‌تر شدن را داراست.
از سوی دیگر، چنان كه ذكر شد، در این وبلاگ‌ها به صورت مرتب، به برخی آداب جعلی و دروغین راجع به شیطان پرستی اشاره می‌شود كه مروری بر برخی از آنها از این زاویه كه «بازی»های جذابی را برای جذب خطرساز نوجوانان هدایت می‌كنند، مفید فایده خواهد بود.
مراسم كسب «قدرت تاریكی» نكته‌ی مهم در برگزاری این مراسم، اینست كه هرگز نباید به نتیجه، بدگمان باشید. خالصانه به نیروی روح خود و روح تاریكی ایمان داشته باشید. همانگونه كه هر مسلمان بر اساس اعتقادات اسلامی می‌داند:
«الله نور السموات و الارض» است و تمام كسانی كه به او ایمان می‌آورند خداوند ولی آنها خواهد بود.
«الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور» اما كسانی را كه شیطان ولی آنها است، آنها را از نور خارج می‌كند و به عالم تاریكی وارد می‌شوند. اصولا زیستگاه شیطان، تاریكیست جایی كه خارج از حیطه‌ی نظارت عمومی باشد.
لذا بیشترین جنایت‌ها و ناامنی‌ها و شرارت‌ها در تاریكی و در شب انجام می‌گیرد، حتی در جنگ‌ها تمامی قوا و ساز و برگ نظامی وقتی كارایی خواهد داشت كه در تاریكی به كار گرفته شود و شبیخون می‌زنند. لذا این گروه از این بستر سوء استفاده خواهند برد و با طرح مقدماتی به این مهم می‌پردازند. توجه به مقدماتی كه شیطان پرستان توصیه می‌كنند، از این حیث اهمیت دارد كه بتوانند توسل به پستی و پلیدی را، دستاویز این گروه قرار دهند. كسب قدرت تاریكی برای شیطان پرستی، به دست آوردن نیروهای نهفته در تاریكی، كسب قدرتیست درونی و بی‌پایان. انرژی عظیمیست كه این امكان را به شما می‌دهد، روح خود را ارتقاء بخشید و كمبودهایش را با قدرت، جایگزین كنید. نكته‌ی مهم در برگزاری این مراسم اینست كه هرگز نباید به نتیجه بدگمان باشید. خالصانه به نیروی روح خود و روح تاریكی ایمان داشته باشید. آنچه باقی می‌ماند آرامش و دوری از افكار بیهوده است كه باید در خود ایجاد كنید!
محراب: مقابل دیوار غربی قرار گرفته، پارچه سیاهی به روی آن بكش. سپس بالای سر محراب، (روی دیوار) ستاره‌ی پنج پر را وارونه نصب كن. روی محراب دو شمع سیاه روی پایه، خنجر مخصوص مراسم، جمجمه‌ی انسان، یك زنگ، یك آتشدان و یك جام بگذار. ( برای نور بیشتر می‌توان از شمع‌های سیاه در گوشه‌های اتاق استفاده كرد. می‌توانید از جمجمه‌ی انسان ساخته شده از مواد مصنوعی نیز استفاده كنید!).
خون: جام را با مایعی به رنگ قرمز پر كن. ماهیت مایع اهمیتی ندارد، زیرا كه این مایع، نماد خون قربانی است.
آتش: آتشدان را درست در مركز محراب قرار ده.
پوشش: پارچه‌ی سیاه، همراه با ستاره‌ی پنج پر را، وارونه بر گردن بیاویز.
آداب مراسم:
زنگ را به صدا درآور؛ شش بار در جهت جنوب، شش بار در جهت شرق، شش بار در جهت شمال. حال، خنجر را بدست گیر به سمت پنتاگرام وارونه نشانه برو و با لحنی دعایی نیایش كن: «به نام شیطان بزرگ و افتخار او، لوسیفر، من نیروهای تاریكی و قدرت شیطان را به درون فرا می‌خوانم.» با خنجر، پنتاگرام وارونه‌ای در هوا رسم كن و آتش را بی‌افروز، نیایش را ادامه بده:
«آتش سیاه، برافروخته و درهای تاریكی بر پاشنه‌ی خود چرخیده‌اند.
روح سیاه و شیطانی «كاین» ظاهر شده، كسی كه از دور دست می‌آید تا خواست خود را بر فراز هستی بنا كن. بر حذر باش از گمراهی انسان كه هماره اوست از ابتدا تا نهایت. نظاره كن. این منم خدای دیروز، امروز و فرداها. نگهبان زمان و ابدیت. بی‌مانند. غرق در دانایی. بی همتا در توانایی. عناصر را بخوان تا مرا خدمت كنند و نیروهای طبیعت را امر كن تا تجلی آمال من شوند. به پا خیز من تو را می‌خوانم.» دوباره خنجر را به سمت پنتاگرام وارونه نشانه برو و ادامه بده:
«كاین؛ شیطان، من قله‌ها را تصرف كرده‌ام. قدرت تاریكی در دستان من است.
اكنون من در قالب تو خواسته‌های شیطانی‌ام را تجلی می‌بخشم؛ پندار مرا با شكوه و عظمت باستانی تسخیر كن. مرا در لایه‌های نامریی و رمزآلودش تنها گذار.» جام را در مقابل پنتاگرام، وارونه بالا ببر (به منظور پیشكش) و انگشت اشاره دست راست را درون ظرف ببر. انگشت را از ظرف خارج كرده، دور لبه‌ی جام بگردان (در جهت گردش عقربه‌های ساعت) و همزمان بخوان: «من از این جام می‌نوشم. من از زندگی می‌نوشم. قدرت‌های نهفته در تاریكی مرا در برگیرید.» جام را یك نفس بنوش و ادامه بده:
«همراه با برترین نیروهای شیطانی و عمیق‌ترین قدرت‌های تاریكی به جهان ماده باز می‌گردم تا شبی دیگر را تسخیر كنم.» آتش را خاموش كن، زنگ را در خلاف جهت ابتدایی به صدا در آور، شمع‌ها را خاموش كن. «آتش سوزان و یك عریان معبد پرخون و این شیطان آخرین زنگار قلبش را می‌تراشد با دلی نالان از برای نفرت و كینه در وجودش گشته یك طوفان زندگی احساس عشقش را شسته می‌بیند در این باران اعمال و زمان شیطان پرستی: اعمال شیطان پرستی در زمان‌های بسیار قدیم و قرون اولیه‌ی آدمی در چندین نوبت، انجام می‌گرفت. اولین نوبت، هنگام كسوف و خسوف بود؛ بر این تصور كه شیطان و خدای تاریكی از انسان‌ها عصبانی هستند و منتظر هدیه‌ی خود می‌باشند و اگر برای آنها قربانی انجام نمی‌گرفت، خدای تاریكی و شیطان تمام انسان‌ها را، قتل عام می‌كردند لذا برای آرامش شیطان، قربانی كردن انسان انجام می‌شد.
این مراسم به خصوص در قبایل آمریكای جنوبی، بسیار فراوان دیده شده است به گونه‌ای كه اكتشافات به دست آمده وجود این قربانی‌ها را تصدیق می‌كند و اتاق‌های مخصوص قربانی كردن نیز به شیوه‌های خاص بنا شده بود و تزیینات خاص خود را داشت. البته قربانی كردن انسان در زمان‌های دیگر نیز انجام می‌شد.
اكنون قربانی كردن انسان در دوره‌ی كنونی، در یك شب كاملا تاریك انجام می‌شود. اعمال مراسم شیطان پرستی نیز بسیار زیاد است و به ذكر چند مورد بسنده می‌شود:
مهم‌ترین اعمال آنها اعمالیست كه همیشه انجام می‌دهند و در آن به انجام امور جنسی می‌پردازند و همچنین از شیطان برای پیشبرد اهداف حاضرین یاری می‌خواهند و اگر كسی مشكلی داشته باشد، برای حل مشكل وی دعا می‌شود. مراسم بعدی؛ مراسم عضویت یك عضو جدید می‌باشد.
این كار از سوی كشیش كلیسای شیطان و یا همسر وی (بستگی به مذكر یا مونث بودن عضو جدید دارد ) انجام می‌شود. مراسم قربانی كردن: در شیطان پرستی جدید، قربانی كردن مفهومی ندارد، اما برای آنان كه هنوز پیرو شیطان پرستی قدیمی و قرون وسطایی هستند، این كار در شبی تاریك انجام می‌شود. قربانی با آب مقدس غسل داده می‌شود و بر محراب خوابانده می‌شود. البته قربانی‌ها قبل از انجام مراسم، بیهوش می‌شوند و در كامل‌ترین مراسم قربانی كردن برای شیطان؛ قربانی پس از كشته شدن و نوشیدن خون وی، سوزانده می‌شود. در این مراسم خواندن اوراد مخصوص به زبانی كاملا بی‌معنی و عبری انجام می‌گیرد.
مراسم معروف نماز سیاه یا نماز جماعت سیاه: شاید معروف‌ترین مراسم شیطان پرستان باشد.
این مراسم در كلیسای شیطان پرستی، انجام می‌شود و دقیقا همان مراسم «عشای ربانی» مسیحیت است با این تفاوت كه تمام كارها بر عكس انجام می‌شود و البته كارهایی نیز در آن مراسم انجام می‌گیرد كه از ذكر آنها خود داری می‌شود! مراسم پیوستن عضو جدید:
از اعمالی كه در مراسم پیوستن عضو جدید به محفل شیطان پرستان، انجام می‌شود «بوسه»ی مقدس است.
این بوسه از سوی همسر یا خود كشیش، به بدن عضو جدید زده می‌شود كه باعث خیر و بركت او؛ تقدس او در بین شیطان پرستان؛ تشكر از وی به منظور عضو شدن و در نهایت قبول فرد عضوشونده است.
شخص جدید در وسط پنتاگرام زانو می‌زند در حالی كه كاملا عریان است.
بوسه‌هایی بر اعضای بدن شخص جدید زده می‌شود. وضعیت فعلی شیطان پرستی در ایران: وضعیت فعلی این گروه‌ها در ایران، طی پنج بخش كه در ادامه شرح آن می‌آید، خلاصه می‌شود:
1. تحرك در اینترنت:
وبلاگ نویسی، گفتگو در محیط یاهو …، سایت … دات كام، دریافت خبرنامه‌ها و … از جمله تحركات اینترنتی شیطان پرستان ایرانی است كه تاكنون نیز ادامه دارد.
2. ترویج نمادها:
مغازه‌ها و اصناف فروشنده زیورآلات نقره‌ای، فروشگاه‌های پوشاك جوانان و بانوان علی الخصوص در شهر تهران، وظیفه‌ی عمده‌ی ترویج شیطان پرستی در داخل كشور را بر عهده دارند. در برخی موارد، حتی می‌توان اظهار كرد كه فروشندگان و مدیران، حتی اطلاع اندكی از محتوای تبلیغی اجناس خود، ندارند. همچنین گفتنی است برخی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ و متالیكا در تهران و شهرستان‌ها به كرات از این نمادها استفاده می‌كنند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به ترویج آنها می‌پردازند. سایت‌ها و وبلاگ‌های فارسی زبان نیز، نقش عمده‌ای در گسترش و معرفی این نمادها ایفا می‌كنند.
3. ترویج متالیكا:
گروه‌های موسیقی متالیكا همچون گروه «رامان» و گروه «DSD» كه از سوی «بابك خواجه پور» ژانو باغومیان، لوییك یومیان و كارن آراكلیان» اداره می‌شود به عنوان شاخصی از فعالیت رو به گسترش گروه‌های متالیكا، قابل ذكر هستند.
4. پارتی‌های شبانه:
پارتی‌های شبانه «رپرها»، جشن‌های فارغ التحصیلی و مهمانی‌ها خاص دوستانه، همواره به عنوان كانون فعالیت شیطان پرستان قابل ذكر هستند.
در این مراسم‌ها، هر بار گروهی از جوانان با انواع و اقسام مختلف و با اندیشه‌ها و ظواهر شیطان گرایی آشنا و یا جذب آنها می‌شوند.
5. همكاری با سلطنت طلب‌ها:
اوایل سال گذشته میلادی خبری در وبلاگ‌های وابسته به شیطان پرستان ایران منتشر شد كه «اهریمن» سركرده‌ی ایشان، پیوستن گروهش را به «انجمن پادشاهی ایران» اعلام نمود. شایان ذكر است انجمن پادشاهی ایران، یك گروه از سلطنت طلبان و سیلی خوردگان انقلاب اسلامیست كه عمده نقش آنها را «فرید فولادوند» مجری هتاك و ضددین شبكه‌های فارسی زبان ماهواره‌های ضدانقلاب، بر عهده دارد. وی بارها و بارها در شبكه‌های ماهواره‌ای اركان دین مبین اسلام را زیر سوال برده و لب به فحاشی علیه مقدسات گشوده است.
«اهریمن» با پیوستن به چهره‌ی منفوری چون «فولادوند» چند نكته‌ی عمده را برای افكار عمومی ایرانیان ترسیم كرد:
امروزه تنها گروه‌های فحشاگرا و فاسد، طرفداران نیروهای سلطنت طلب هستند.
همچنان ضد انقلاب‌های خارج از كشور درك صحیحی از فضای داخل كشور ندارند. «طاغوت» در خدمت «شیطان» و همواره «شیطان» در خدمت «طاغوت» بوده است؛ این حركت یك اقدام سازماندهی شده و تبلیغاتی برای مطرح شدن یك عنصر شدیدا ضددین بوده است.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:54 - 0 تشکر 507704

شیطان پرستی و فراماسونری، نماد ها و کتب
این مقاله تلاش دارد تا با معرفی نمادهای شیطان پرستان، شخصیت‌های شیطان پرستان، فیلم‌ها و كتبی كه از این فرقه در ایران برگردان شده و استفاده ابزاری از آنان و بررسی آن جلوی گسترش روز افزون این فرقه را تا حدی بگیرد.
در ابتدا خلاصه‌ای از تاریخچه پیدایش كابالا و فراماسون‌ها ذكر شده و فلسفه گسترش آن بیان خواهد شد.
در ادامه به معرفی و بررسی نمادهای گروه شیطان پرستان و نحوه به كارگیری آنها خواهیم پرداخت سپس زندگی نامه دو شخصیت برجسته و سرشناس این گروه خواهد آمد. همچنین در این مقاله به برخی از فیلم‌های ضد اخلاقی پرداخته خواهد شد و در پایان كتب مبتذل و ضاله شیطان پرستی كه در سال‌های 1378 تا حدود 1384 در ایران ترجمه و تجدید چاپ می‌شده مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
فهرست واژگان:
فراماسون، كابالا، شیطان پرستی، شیطان، رقص شیطان، مانسون، لاوی، متال
مقدمه:
«الم اعهد الیكم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم»
در این مقاله تلاش شده تا به یك بررسی گزارش گونه و البته تا حدودی تحلیلی راجع به فرقه‌ای كه دنیا با آن روبروست به نام شیطان پرستی بپردازد و شامل تاریخچه ای راجع به این فرقه و بررسی نمادهای شیطان پرستی و هدف آنان از گسترش این نمادها و كتبی كه تاكنون در ایران برگردان شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز چندین بار تجدید چاپ گرفته‌اند و محتوای آنان می‌باشد.
همچنین در این مقاله به نقد و بررسی برخی از فیلم‌ها و زندگی نامه دو شخصیت اصلی شیطان پرست به نام‌های مرلین مانسون و آنتوان لاوی پرداخته شده‌ست
امید است خوانندگان آن به خصوص جوانان كه بیشتر از سایر اقشار جامعه در معرض خطر ابتلا به این بیماری فكری و روحی هستند با دیدی باز به مسایلی كه روزانه با آن مواجه هستند نگاه كنند و كوركورانه به تقلید از گروه‌ها و فرقه‌هایی كه برای جوان جامعه‌ی ما شمشیر را از رو بسته‌اند نپردازند. شیطان پرستی فرقه‌ای مستقل؟
طبق بررسی‌های انجام شده نمادهای این گروه و همچنین تفكرات آنان از فرقه‌ای گسترده‌تر و طیفی خاص سرچشمه می‌گیرد به نام فراماسون free masion (2) حال برای اینكه راجع به فراماسونها بررسی‌هایی را انجام دهیم باید به دل تاریخ برگردیم.
فتنه دجال
از زمان حضرت نوح علیْه السلام هر پیامبری كه به رسالت مبعوث شد مردم قوم خود را از فتنه دجال ترساند.
دجال یكی از علایم حتمیه آخرالزمان و قبل از ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) است، كه در روایات و تفاسیر توضیحاتی پیرامون آن داده شده است.
دجال طبق روایات مردیست كه یك چشم دارد - وسط پیشانی – كه مثل نور می‌درخشد، همه را به خود دعوت می‌كند، می‌گوید منم خدای شما، از آسمان باران نازل می‌كند، از زمین گیاه می‌رویاند، الاغی دارد كه هر گام آن كیلومترهاست، دریاها را می‌پیماید، از آسمان عبور می‌كند، از هر موی این الاغ نواهایی بیرون می‌آید و توصیفاتی از این قبیل.
گفته شده كه دجال از زمان حضرت نوح بوده است بر خلاف سایر علایم آخرالزمان مثل خروج سفیانی، سید یمانی، سید خراسانی، سید حسنی و … كه آخرالزمان به وجود می‌آیند.
روایتی از پیامبر اكرم صلی الله علیْه و آله و سلم نقل شده كه روزی حضرت با اصحاب از مكانی عبور می‌كردند مردی را به اصحاب نشان دادند به نام صاعد بن صید و فرمودند كه این دجال است اما آن دجالی كه آخرالزمان می‌آید این مرد نیست.
با این توصیفات مسلما دجال نمی‌تواند یك فرد باشد احتمالا یك جریان باشد، یك تفكر، كه آن همین تفكر فراماسونری است.
بنی اسراییل و فراعین مصر
حضرت ابراهیم علیْه السلام دو فرزند داشتند به نام‌های - اسماعیل علیْه السلام و اسحاق علیْه السلام - اسماعیل علیْه السلام و فرزندانش به پیامبر اسلام رسیدند.
حضرت اسحاق علیْه السلام فرزندی داشتند به نام حضرت یعقوب علیْه السلام كه ایشان دوازده پسر داشتند كه یكی از آنان حضرت یوسف علیْه السلام بود كه طی جریاناتی به مصر كشیده شد و در آنجا به مقام رسید.
حضرت یوسف علیْه السلام از زمین‌های حاصل خیز اطراف رود نیل به پدر و اطرافیانش داد.
حضرت یعقوب علیْه السلام لقبی را برای خود برگزیدند به نام اسراییل به معنای بنده خدا (اسر به معنای عبد و ییل به معنای الله) - طبرسی مجمع البیان - ولی در كتاب قاموس كتاب مقدس آمده:
«اسراییل به معنای كسیست كه بر خدا مظفر گشت» و فرزندان ایشان معروف شدند به بنی اسراییل.
حضرت یوسف (ع) در اواخر عمر خود به بنی اسراییل خبر داد كه بعد از من فرعون به شما بدبین شده و شما را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. همین گونه هم شد و فراعین مصر یكی پس از دیگری بنی اسراییل را به استضعاف كشاندند تا زمانی كه حضرت موسی علیْه السلام به دنیا آمد و وقایعی كه در كتب تاریخی بدان اشاره شده به وقوع پیوست. كابالا (kabala) قبل از به دنیا آمدن حضرت موسی علیْه السلام عده‌ای به فرعون خبر دادند كه پسری متولد خواهد شد كه تو را از تخت پادشاهی به زیر خواهد كشید. حال این سوال مطرح می‌شود كه از كجا مطلع شده بودند؟
یك گروه زیر زمینی و سری به نام كابالا وجود داشت كه در فضای جادوگری و پیش گویی به سر می‌بردند و هدفشان حكومت كردن بر مردم و سلطه جوییست اینان پیش گویی كردند و به فرعون خبر دادند. فرعون هم شروع به كشتن نوزادان كرد. اما به خواست خدا حضرت در دامان خود فرعون پرورش یافت.
حضرت موسی علیْه السلام وقتی به پیامبری مبعوث شدند بنی اسراییل را نجات دادند و از رود نیل گذراندند همین كابالیست‌ها كه از عاقبت فرعون با خبر بودند به ظاهر به خدای موسی ایمان آورده و از رود نیل گذشتند و در راه به عده‌ای بت پرست برخورد كردند و گفتند:
«اجعل لنا الها كما لهم آلهه»
و گوساله سامری را طراحی كرده و به خورد یهودیان دادند و وقتی قرار شد كه وارد بیت المقدس شوند سرپیچی كردند.
تا اینكه چهل سال در بیابانی به نام «تیه» سرگردان شدند.
در این مدت حضرت موسی علیْه السلام تعالیمی از جمله چهره شناسی، ارتباط با شیپور و بوق كه هم اكنون همه ساله مراسم ویژه‌ای در اسراییل برگزار می‌شود و مردم در بیابانی جمع می‌شوند و با شیپور به یكدیگر پیام می‌دهند. در همین ایام بود كه حضرت موسی علیْه السلام از دنیا رفتند. كابالیست‌ها و یهودیانی كه به ظاهر ایمان آورده بودند پس از حضرت موسی علیْه السلام با توجه به تعالیمی كه از ایشان آموخته بودند و از قبل هم كه به كار جادوگری و پیش گویی مشغول بودند ادعا كردند كه می‌توانند اداره خلقت را بر عهده بگیرند و دستان خدا در مقابل آنها بسته است «و قالت الیهود ید الله مغلوله» .
در راستای همین برنامه‌هایی كه ایشان برای اداره خلقت داشتند پیامبران زیادی بر بنی اسراییل نازل شدند تا آنها را از این كار بر حذر بدارند. یكی از مهمترین ایشان حضرت عیسی علیْه السلام بود.
عیسی علیْه السلام كتابی آوردند به نام انجیل كه در لغت به معنای بشارت است و منظور بشارت به پیامبری حضرت خاتم (ص) است.
اما این اتفاق پیش نیامد و اقداماتی انجام دادند كه حضرت عیسی علیْه السلام به خواست خدا به آسمان رفت و انجیل عیسی به شدت مورد تحریف قرار گرفت و تبدیل شد به بشارت به خود حضرت عیسی علیْه السلام نه پیامبر آخرالزمان. شایول و تحریف انجیل
در آن زمان فردی یهودی زندگی می‌كرد به نام شایول كه به شدت مسیحی كش بود و مسیحیان را از بین می‌برد.
روزی وارد شهری كه اهالی آن مسیحی بودند شد مسیحیان با دیدن وی پا به فرار گذاشتند ولی او به كلیسایی در آن شهر رفت و مشغول عبادت شد وقتی از او علت را جویا شدند گفت در راه مسیح بر من نازل شد گفت كه از كشتن یاران من دست بردار و تبلیغ دین من را بكن. به همین جهت مسیحی شد و حتی نام خود را به «پولس» تغییر داد. كه هم اكنون در میان مسیحیان بسیار مقدس می‌باشد تا جایی كه برخی نام «پل» را به عنوان پسوند قرار می‌دهند مانند «پاپژان پل. «پلوس به شدت شروع به تحریف در انجیل نمود. عده‌ای متوجه شدند اما از بین رفتند مانند «برنابا» كه انجیل برنابا نیز وجود دارد كه در آن نام پیامبر اسلام و حتی جانشین ایشان حضرت علی علیْه السلام به صراحت بیان شده است.
اسلام و یهودیان
در زمان پیش از ولادت حضرت محمد صلی الله علیْه و آله و سلم یهودیان و كابالیست‌ها كه ویژگی‌های پیامبر را در تورات و انجیل مشاهده كرده بودند به جزیره العرب كوچ كردن تا پیامبر آخرالزمان را شناسایی كرده و او را از بین ببرند. لذا پدر حضرت محمد صلی الله علیْه و آله و سلم عبدالله را شناسایی كردند و پیش از ولادت حضرت او را به قتل رساندند و خود حضرت نیز مدت پنج سال در بیابان به دایه‌ی خود حلیمه خاتون سپرده شد و پس از این مدت كه پیامبر را شناسایی كردند به دلیل حمایت پدر بزرگ و عموی ایشان نتوانستند آسیبی به ایشان برسانند.
ایشان نمی‌خواستند اجازه دهند كه بیت المقدس توسط اسلام فتح شود به همین منظور با پیامبر اسلام مخالفت می‌كردند.
حاكمیت كلیسا و انزوای یهودیان
در زمان قرون وسطی و پیش از انقلاب صنعتی اروپا كه كلیسا بر مردم حكومت می‌كرد یهودیان به شدت مورد آزار مسیحیان قرار می‌گرفتند و حتی در جنگ‌هایی كه معروف شد به جنگ‌های صلیبی بسیاری از یهودیان را به اجبار مسیحی می‌كردند و دینشان از آنها می‌گرفتند. تنها كشوری كه توانست مقاومت كند اسكاتلند بود كه اولین لژ فراماسونری را تشكیل دادند. تا زمانی كه رنسانس یا انقلاب صنعتی اروپا رخ داد و از قدرت كلیسا كاسته شد و زمینه برای رشد و فعالیت یهودیان و به اصطلاح انتقام گیری فراهم شد.
در همین زمان بود كه یهودیان شروع به فعالیت كردند و كم كم لژهای دیگری در اروپا شكل گرفت. فراماسون (free masion)
ماسون (masion) در لغت به معنای بناست و فری (free) به معنای آزاد و فراماسون یعنی بنای آزاد.
فراماسون به كسانی گفته می‌شد كه معماری خلقت و معماری تفكر را از دیدگاه خود می‌دانستند. البته لازم به ذكر است كه بناهای توانمندی بودند.
به عنوان نمونه اهرام ثلاثه مصر (كه از عجایب هفتگانه به شمار می‌رود) ساخته‌ی دست فراماسون‌هاست.
فراماسون‌ها فعالیت‌های خود را در سطح اروپا ادامه دادند تا زمانی كه» كریستف كلمپ» امریكا را كشف كرد. در این زمان فراماسون‌ها به این قاره كوچ كردند و سنگ بنای امریكا را آن گونه كه خود می‌خواستند ساختند. لذا نیویورك (كه در همین مقاله به آن اشاره می‌شود ) ساختار هندسی ماسونی دارد و بسیاری از نمادهای فراماسون‌ها در این شهر كه پایتخت اقتصادی ایالات متحده امریكاست وجود دارد.
معرفی نمادهای شیطان پرستی
فراماسون‌ها برای اینكه تفكر دینداران جهان را به ابتذال بكشانند شیطان پرستی را ابداع كرده و به شدت به تبلیغ و گسترش آن می‌پردازند. در این قسمت به معرفی تعدادی از نمادها، لوگوها و آرم‌های شیطان پرستی و گروه‌های مرتبط با آن می‌پردازیم.
پرگار و گونیا
این شكل نماد اصلی فراماسون‌ها می‌باشد كه در آن پرگار و گونیای بر عكس كه علامت بناییست وجود دارد. حرف G كه در وسط این آرم نوشته شده مخفف كلمه (Goat) به معنای «بز» می‌باشد.
كه پیرامون آن نیز توضیحاتی خواهیم داد.
ان شاء الله
در این عكس نماد پرگار و گونیای بر عكس را مشاهده می‌كنیم كه در موارد مختلف از جمله آرم پلیس كانادا به كار برده می‌شود. این نماد در موارد دیگری مانند میادین اصلی شهر در كشورهای اروپایی و آمریكای شمالی استفاده می‌شود. بز بافومت (Bophomet)
این شكل مربوط به یكی دیگر از نمادهای شیطان پرستیست؛ به نام «ستاره پنتاگرام» كه در وسط آن سر بز یا همان (Goat) را ملاحظه می‌كنید. در این شكل چهار عنصر آب (كه در وسط شكم آن شكل ماهی و نماد آب است مشخص می‌باشد )، خاك (كه در زیر پای بافومت قرار دارد )، آتش (كه در مشعل فروزان روی سر بز می‌باشد ) و باد (كه از وجود ماه و خطوط اطراف آن معلوم می‌شود ) و دو جنسه بودن این بز كه دارای یك بازوی مردانه و یك بازوی زنانه و قسمت‌های دیگر بدن وی كه نشان از تقابل و آمیزش جنسی می‌باشد از بارزترین ویژگی‌های بز بافومت می‌باشد.
در عقیده شیطان پرستان «بز بافومت» نماد شیطان و قدرت تاریكی هاست كه سر آن در یك ستاره پنج پر (inverted pentagram ) گنجانده شده است.
كه ستاره معروف پنتاگرام كه راس آن روبه بالاست نماد این چهار عنصر و راس آن نماد روح انسانی و معنویت آن است كه شیطان پرستان با وارونه كردن آن روح را زیر پا قرار داده‌اند.
كلید آنخ (Ankh)
همان طور كه گفتیم اهرام ثلاثه مصر از جمله افتخارات فراماسون‌هاست.
به همین دلیل است كه نمادهای مصر باستان در این فرقه به وفور یافت می‌شود.
نمادی كه در شكل بالا ملاحظه می‌كنید كلید ( آنخ) می‌باشد كه در زمان مصر باستان در دست كاهنان معابد بوده است.
كلید آنخ نماد حیات و سرچشمه می‌گیرد به نام فراماسون جاودانگی می‌باشد كه هم اكنون در فرقه‌ای به نام «فمنیسم» از جمله فرقه‌های فراماسونری استفاده می‌شود. آنان زن را نماد حیات و جاودانگی می‌دانند به همین دلیل از این نماد استفاده می‌كنند.
در شیطان پرستی Ankh نماد و سمبل شهوت و سكس می‌باشد .
ضد مسیح (Anti Christ)
در شكل بالا كه ستاره پنتاگرام در وسط دیده می‌شود خصومت شیطان پرستان با مسیحیت آشكار می‌شود.
از دیگر علامت‌های شیطان پرستان آنتی كریست (Anti Christ) به معنای ضد مسیح كه به صورت صلیب بر عكس می‌باشد.
شیطان پرستان با اینكه در واقع در مقابل تمام ادیان ایستاده‌اند اما خصومت و دشمنی خاصی با مسیحیان دارند به همین علت علایم و نمادهای آنان را مورد استهزاء قرار می‌دهند. در ادامه این دشمنی بیش از پیش مشخص می‌شود.
(x) نماد كابالا
یكی دیگر از مهمترین نمادهای كابالیست‌ها و شیطان پرستان (X) كه امروزه متاسفانه در ایران به عنوان بوگیر اتومبیل به وفور استفاده می‌شود. دست شاخدار (Cornuto)
علامت دست شاخ دار (Cornuto) نماد ارادت به شیطان (بز) است كه شیطان پرستان از آن در مراسم مختلف برای نشان دادن هویت خود استفاده می‌كنند.
این علامت را بعدا بیشتر خواهید دید؛ كه شخصیت‌های مختلفی از آن برای نشان دادن هویت اصلی خود استفاده می‌كنند.
از این نماد در گروه موسیقی هوی متال نیز استفاده می‌شود. هرج و مرج (Anarchy)
این نماد عمدتا مورد استفاده گروه‌های هوی متال است كه از جمله نماد‌های فراماسونری می‌باشد.
حرف «A» مخفف كلمه «Anarchy» به معنای هرج و مرج و نابسامانی است و به این گروه آنارشیسم اطلاق می‌شود این نماد به معنای از بین بردن تمام قوانین است «هرچه تخریب كننده است، تو انجام بده»
در شیطان پرستی همه چیز آزاد است.
هر نوع لباس، تفكر و عملی آزاد است و هیچ چیزی انسان را از خوی حیوانیت و مست دنیا باز نمی‌دارد. لذا می‌بینیم كه شیطان پرستان خواهان بی‌نظمی، قتل انسان به عنوان قربانی و حتی خودكشی (كه كمال افتخار برای یك شیطان پرست می‌باشد ) هستند.
چشم شیطان (Eye of satan)
این نماد به معنای چشم شیطان «نظارت و اقتدار» كمتر شناخته شده است.
فراماسون‌ها از این نماد زیاد استفاده می‌كنند.
از دیگر نام‌های آن چشم همه بین (All seeing eye) می‌باشد كه در طراحی دلار نیز به كار رفته است.
كه اگر دقت شود تك چشم چپ می‌باشد كه در مورد دجال در روایات نیز آمده است.
صلیب شكسته یا چرخش خورشید (or sun wheel swastika)
چرخش خورشید یك نماد باستانی است كه در برخی فرهنگ‌های دینی همچون كتیبه‌های برجای مانده از بودایی‌ها مقبره‌های یونانی دیده شده است.
این نماد بعد‌ها توسط هیتلر به كار رفت، لكن برخی با هدف به سخره گرفتن مسیحیت این سمبل را وارد شیطان پرستی كردند.
سر بز (Goat Head)
بز شاخدار، بز مندس mendes) همان baal بعل یا اسیروس، خدای باروری مصر باستان) بافومت، ( خدای جادوscapegoat، (بز طلیعه یا قربانی). این یكی از راه‌های شیطان پرستان برای به سخره گرفتن مسیح است زیرا گفته می‌شود كه مسیح مانند بره‌ای برای گناهان بشر كشته شد و خود را برای نجات بشر فداء نمود. چشمی در حال نگاه به همه جا (چشم همه بین (All seeing Eye
شیطان پرستان اعتقاد دارند چشم در بالای هرم چشم شیطان است كه بر همه جا نظارت و اشراف دارد این علامت در پیشگویی، جادوگری و كنترل‌های مخصوص جادوگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آنها معتقدند این چشم لوسیفر شیطان است و كسی كه قدرت كنترل آن را دارد بر تمام دارایی‌ها حكومت می‌كند.
كافیست به دلار، پول رایج آمریكا نگاهی بیندازید. این علامت اساس نظم و ساختار نوین جهانی است (novus ordo skolorum) كه در شكل صفحه بعد به زبان لاتین مشخص است.
كه ترجمه آن به انگلیسی (New order of the Ages) می‌شود. كه در شكل پایین صفحه به آن اشاره شده است ضد عدالت (Anti justice)
از دیگر نمادهای شیطان پرستی آنتی جاستیك (Anti justice) به معنای ضد عدالت این تبر رو به بالا به معنای عدالت و رو به پایین ضد عدالت است.
شیطان پرستان برای نشان دادن مخالفت خود با عدالت اجتماعی از هیچ فعالیتی مضایقه نمی‌كنند.
اعداد ماسونی
در فرهنگ فراماسونری همانند دیگر مذاهب اعدادی خاص جنبه تقدس به خود گرفته و بیانگر عقاید و تفكرات ماسونی و گاهی مخالفت با سایر ادیان می‌باشد.
عدد 13
عدد سیزده در برخی از ادیان از جمله مسیحیت از اعداد نحس و شوم تلقی می‌شود، مسیحیان كمتر از این عدد استفاده می‌كنند.
تا جایی كه در ساختمان‌های خود به جای طبقه سیزده عدد 1+12 استفاده می‌كنند.
لكن این عدد برای شیطان پرستان و ماسون‌ها عددی مقدس است.
این نماد در طرح یك دلاری به كار رفته است، كه در آن 13 شاخه زیتون در پای چپ، 13 تیر در پای راست، 13 ستاره پنتاگرام در بالای سر كه مجموعا ستاره هگزاگرام را تشكیل می‌دهند و 13 خط سفید و قرمز بین دو بال عقاب كه در پرچم امریكا نیز به كار رفته است قابل مشاهده می‌باشد.
همچنین هرمی كه در سمت راست تصویر قابل مشاهده است نیز دارای 13 طبقه می‌باشد.
كه اگر نماد پرگار و گونیای بر عكس را روی این شكل پیاده كنیم حروفی كه در دور حرم جدا خواهد شد كلمه mason را تشكیل خواهند داد.
عدد 33
از دیگر اعداد مقدس فراماسون‌ها عدد 33 می‌باشد كه فراماسونرهای اعظم دارای این درجه خواهند شد.
ساخت یك دلاری و طراحی نمادهای آن حدود شش سال به طول انجامیده است.
جرج واشنگتن (Washington) اولین رییس جمهور امریكا و فراماسونر اعظم می‌باشد كه دارای درجه 33 است و عكس وی در طرح یك دلاری به كار رفته است.
كاخ سفید
تصویر روبرو نقشه هوایی شهر نیویورك را مشخص می‌كند.
در این عكس اگر خطی مطابق شكل از ساختمان پنتاگون (وزارت دفاع امریكا) كه در پایین شكل مشخص است به كاخ سفید (White house) محل تلاقی دو خط رسم و از آن به یكی از اصلی‌ترین ساختمان‌های ماسونی به نام جفرسون كشیده شود زاویه‌ای كه از این دو خط حاصل می‌شود 33 درجه می‌باشد.
نكته دیگری كه در این تصویر وجود دارد ساختمان كاخ سفید است كه با چهار میدان اطراف خود ستاره پنتاگرام را تشكیل می‌دهند.
سازمان ملل
شكل روبرو آرم سازمان ملل را نشان می‌دهد كه در آن سیزده پر زیتون در دو طرف كره زمین قرار دارد و همچنین خطوطی كه كره زمین را به 33 قسمت تقسیم كرده است نمایانگر عدد 33 می‌باشد.
(جان اف كندی) تنها رییس جمهور ضد ماسون ایالات متحده بود كه در زمان ریاست جمهوریش در شهر دالاس ترور شد.
در شكل شهر دالاس نشان داده شده است كه نزدیك مدار 33 درجه می‌باشد.
صحرای هرمجدون یا آرماگدون كه در اسراییل قرار دارد و به اعتقاد یهیود آخرالزمان، منجی یهود در این صحرا ظهور می‌كند؛ نیز نزدیك مدار 33 درجه می‌باشد.
جنگ 33 روزه‌ی لبنان كه در روز سی ام آتش بس اعلام شد ولی بی هیچ دلیلی تا روز سی و سوم ادامه پیدا كرد نیز در نزدیكی مدار 33 درجه رخ داد.
همچنین عملیات صحرای طبس و بمب اتمی امریكا در ناكازاكی نیز در نزدیكی همین مدار صورت گرفت.
عدد 666
از دیگر اعداد معروف شیطان پرستان عدد 666 می‌باشد، به عقیده آنان در ششصد و شصت و ششمین روز از خلقت حضرت آدم شیطان او را از بهشت راند. از این عدد به عدد وحش یاد می‌شود كه نمایانگر شیطان است.
666 سمبلیست كه به عنوان شماره تلفن شیطان از سوی گروه‌های هوی متال، وارد ایران اسلامی شده است اما در حقیقت علامت انسان و نشانه جانور در میان شیطان پرستان تلقی می‌شود. از سال‌ها پیش تا كنون این عدد با اشكال مختلف روی دیوار شهرهای بزرگ نقش بسته است.
برخی معتقدند این نماد هم بهانه‌ایست برای گسترش نمادهای این افراد.
حرفF ششمین حرف از حروف الفبای انگلیسیست كه با كنار هم قرار گرفتن 3 F عدد 666 پدید می‌آید. در برخی از باركدها دو خط در اول وسط و آخر باركد همانند شكل بزرگتر از سایر خطوط مشخص است كه نماد عدد 666 می‌باشد.
شخصیت‌های شیطانی
مرلین مانسون (Marlyn Manson)
مرلین مانسون نام مستعار «برایان وارنر» متولد 1969 میلادی از یك خانواده فقیر و سطح پایین فرهنگی در منطقه كانتون اوهایو امریكا می‌باشد.
دوران كودكی وی با آرزوهای دست نیافتنی و همه سختی‌هایش به پایان رسید. برایان مدت 11 سال در یك مدرسه مسیحی تحصیل كرده و در سن 18 سالگی ضمن نقل مكان به منطقه تامپابای فلوریدا به شغل روزنامه نگاری روی آورد.
وارنر در طول این مدت مطالب ضعیفی را با قلم خود در نقد اشعار موسیقی‌های مبتذل «متال» و «راك» به رشته تحریر در می‌آورد
گروهی از همراهان وی را منتقد متالیكا معرفی می‌كنند.
اما آنچه قاطعانه می‌توان درباره دوران جوانی این شیطان مدرن گفت اینست كه سال‌های جوانی وارنر سال‌های آشنایی وی با فضای مسموم گروه‌های شیطان پرستی و اقمار آن نظیر گروه‌های متالیكا، هیپی و … است.
به هر حال وی پس از آشنایی به «اسكات میچل» گیتاریست فعال در برخی از گروه‌های كوچك و نه چندان حرفه‌ای راك، گروه متالیكای خود را تشكیل می‌دهد.
وی در این سال‌ها نام مرلین منسون را با تركیب دو نفر دیگر بر خود برگزید. نام مرلین را از بازیگر زن هالیوودی «مرلین مانرو» كه شهرت به فساد و بازی در فیلم‌های غیر اخلاقی داشت و از ظاهر زیبایی برخوردار بود و منسون را از كشیش ناراضی فرقه‌گرا و قاتل حرفه‌ای به نام چارلز منسون بر می‌گزیند. پس از انتخاب جسورانه گروه منسون در انتخاب رنگبندی صحنه، نوع اجرا، گستاخی در استفاده از الفاظ ركیك و ترویج فحشا در آثار ایشان با شركت فعال موسیقی به نام «تایتینگ ریكورد زلیپل» در امریكا آشنا می‌شود و زمینه‌های گرایش بیشتر شیطان مدرن به وحشی گری در صحنه‌های اجرا از جمله پاره كردن انجیل و پرتاب آن به سمت مردم و خوردن مدفوع و هر كاری كه حتی از حیوان هم ساخته نیست را فراهم آورد؛ و از وی یك چهره معروف و سوپر میلیونر ساخت. این اقدامات او را از جایگاه یك مطرب محلی در فلوریدا، خارج و به یك چهره ملی در امریكا تبدیل ساخت.
عقاید هیچ عقیده ثابتی را نمی‌توان به منسون نسبت داد، او مظهر لاقیدی و بی‌عقیدگی محض است و آنجا كه پای عقیده به میان كشیده می‌شود آن عقیده به شیطان و بزرگی این موجود رانده شده ختم می‌شود لكن از آنجا كه انسانهای بی‌عقیده و مكاتب بی‌عقیده باید در پی انجام اعمال خود به فلسفه‌بافی بپردازند تا مرموزتر جلوه كنند، او نیز فلسفه بافی‌هایی را طرح می‌نماید به عبارتی %%فلسفه‌بافی به كمك مشتری داشتن و ماندگاری مشتریان به كمك او آمده است.
در مرحله بعد القای مفاسد فكری و عقیدتی در دستور كار وی قرار دارد كه در صدر آن همان بی‌عقیدگی است.
بی‌عقیدگی كه در پلورالیسم یا نسبت گرایی نیز رخ می‌نماید امروزه شاخصه زیربنای بسیاری از مكاتب فكری است، منسون مصداق نسبیت گراییست
چشم چپ مانسون اولین نمادیست كه از آن به عنوان (Look marlin manson) یاد می‌شود. این چشم با لنز روشنی از چشم دیگر وی متمایز است.
اغلب تصاویر منتشر شده از منسون به گونه‌ای تهیه می‌شود كه این چشم به صورت واضح در آن مشخص باشد.
وی در هر اجرایش با گریم و چهره‌ای متفاوت روی صحنه ظاهر می‌شود و همین موضوع باعث جلب توجه طرفداران وی گشته است.
از دیگر مشخصه‌های مرلین می‌توان به عدد 69 روی سینه‌اش اشاره كرد كه نشان از سال تولد منسون دارد. او با این كار سال تولد خود را تحولی در بشریت و سال مهمی قلمداد می‌نمود. این فرد همچنین برخی از نمادهای جدید را در شیطان پرستی ابداع كرده و برخی را دستخوش تغییر و تحولاتی نموده است.
آنتوان لاوی
آنتوان شزاندر لاویْ (Anton Szandor LaVey) معروف به دكتر لاوی، موسس و كاهن اعظم كلیسای شیطان. نویسنده كتاب انجیل شیطانی و بنیانگذار شیطان پرستی فلسفیست.
وی در 11 آوریل سال 1930 در شهر شیكاگو ایالت ایلی نویز متولد شد.
سپس به سافرانسیسكو نقل مكان كرد و بیشتر دوران رشد وی در همان جا سپری شد.
پس از رها كردن دبیرستان و فرار از خانه در 17 سالگی ابتدا به سیرك پیوست و بعد به نوازندگی روی آورد و در سال 1950 به عنوان عكاس در دایره جنایی پلیس است خدام شد.
در سال 1952 با شخصی به نام كارول لنسینگ ازدواج كرد. نتیجه این ازدواج دختر اول او كلارا لاوی بود.
ازدواج آنها پس از شیفتگی آنتوان به داین هگارتی در سال 1960 منجر به طلاق شد.
داین و آنتوان هرگز با یكدیگر ازدواج نكردند ولی ثمره این رابطه دختر دوم لاوی به نام زنا لاوی بود.
لاوی كه در سانفرانسیسكو از محبوبیت خاصی برخوردار بود، شبهای جمعه به ارایه سخنرانی‌های سری كه آنها را دایره اسرارآمیز نامیده بود پرداخت. یكی از اعضای همین حلقه به وی پیشنهاد تاسیس آیین جدید را داد.
در 30 آوریل 1966 در حالی كه سر خود را به عنوان آیین جدید تراشیده بود، بنیان گذاری كلیسای شیطان (church of satan) را اعلام كرد. همچنین این سال را به عنوان سال اول عهد شیطان (anno Satan) نامید. چندی بعد با انتشار انجیل شیطان در سال 1969 به اظهار تعالیم كلیسای شیطان پرداخت و اظهار داشت كه شیطان فرمانروای زمین است.
از جمله دیگر كتاب‌های لاوی می‌توان به آیین پرستش شیطان و دفتر یادداشت شیطان اشاره كرد.
پس از جدایی هگارتی از لاوی در اواسط سال 1980 آخرین همراه لاوی، بلانچ بارتون بود كه نتیجه این همراهی تنها پسر لاوی به نام سیتن سركیس كرنكی لاوی شد.
وی در 29 اكتبر 1997 در بیمارستان سنت ماری شهر سانفرانسیسكو بر اثر تورم ریه درگذشت. در تدفین شیطانی لاوی كه به صورت مخفی انجام شد، جسدش سوزانده و خاكستر آن به این عقیده كه وی دارای قدرت شیطان است بین وارثانش تقسیم شد.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

يکشنبه 22/5/1391 - 23:54 - 0 تشکر 507706

موسیقی متال و جنبش عظیم بلک متال
بلك متال در «نروژ» از زمانی پدید آمد كه «نیو وایكینگ های» نروژ، در جستجوی راه و نابود كردن مسیحیت در نروژ جهان بودند و در این راه، انسان‌های بسیاری را كشتند و كلیساهای زیادی را آتش زدند و موسیقی بلك متال را تا نهایت نواختند كه شاید خدای تاریك «پاگان ها» بازگردد. بازدیدكنندگان و توریست‌ها، از نروژ به عنوان كشور حماسه و افسانه‌ها یاد می‌كنند.
پایتخت این كشور هم «اسلوا»ست كه در مركز این شهر همه چیز از خانه‌های سنگی زیبا تا معتادان و گدایان با قیافه‌های مختلف دیده می‌شود. در یكی از همین خانه‌های مركز این شهر و در یك اتاق شش ضلعی گروه (meyhem) به عنوان اولین گروه بلك متال نروژ شكل گرفت. در این اتاق فرش‌های بسیار كثیف در زیر پا، صلیب‌های شكسته نازی‌ها در بالای سرشان به همراه صلیب‌های بر عكس و شمشیر وایكینگ‌ها كه به در و دیوار آویزان بود، دیده می‌شود. «هل هامر» در حال حاضر تنها عضو باقی مانده از تركیب تشكیل دهنده گروه است.
پایه و اساس این موسیقی در نروژ در اوایل دهه‌ی هشتاد، شكل گرفت. اعضای این گروه در همان خانه زندگی می‌كردند كه اطرافیان از این خانه به عنوان خانه‌ای شیطانی یاد می‌كنند.
هامر می‌گوید:
«وقتی برای خرید به مغازه‌ای می‌رفتیم پیرزن‌ها به محض دیدن ما فرار می‌كردند و به نوه‌ها و بچه‌هایشان می‌گفتند:
این جا محل زندگی «شیطان» است». گروه مشغول تمرین و كار بود كه «دد» خواننده گروه مغز خود را با سلاح «شات گان» متلاشی كرد و اعضای گروه جنازه او را همان طور در حیاط خانه رها كردند تا جسدش خوراك پرندگان شود.
هامر می‌گوید:
«این كار «دد» مرا متعجب نكرد چون او واقعا دیوانه بود و همیشه هم از قلعه‌های عجیب نروژ صحبت می‌كرد» هامر و اورانیموس گیتاریست گروه، اولین كسانی بودند كه جنازه دد را دیدند.
اورانیموس می‌گوید:
ما وقتی جنازه را دیدیم كه مغز او روی زمین ریخته و خونش به دیوارها پاشیده شده بود.
هامر می‌گوید:
%% «اورانیموس قسمتی از مغز او را برداشت و با فلفل و سبزی پخت و خورد! هامر اولین كسی بود كه لباس بلك متال را مد كرد:
چكمه‌های بلند، لباس جین، ژاكت‌های چرمی سیاه به همراه پنتاگرامی كه به گردنبندی كه از استخوان جمجمه دد ساخته شده بود، اولین مدل لباس گروه بلك متال بود.
بلك متال همیشه موسیقی ترسناكی بوده و حتی گروه‌های انگلیسی مثل «venom» خود را به عنوان یك گروه شیطانی مطرح كرد و خود را طبق قوانین شیطان پرستی وفق دادند. وقتی كه بلك متال به نروژ رفت، تغییرات اساسی در آن شكل گرفت و جنگ عظیمی كه بر علیه مسیحیت با موسیقی متال شكل گرفت و پیوند خورد، نماد پیدا كرد. از گروه‌های دیگری كه بعد از «meyhem» به این نهضت پیوستند می‌توان به «dark throne»، «immortal»، burzum»، «marduk»» emperor» اشاره كرد كه در ابتدا به صورت زیرزمینی تشكیل شده و رشد كردند.
در همین زمان «euonymus» شركت «DSP» را شكل داد. او به نوعی رهبر این نهضیت محسوب می‌شد.
هامر در مورد او می‌گوید:
«او احساسات نداشت.
ترحم نداشت و همیشه هم می‌گفت كه این نوع زندگی به رایش لذت بخش است». این شركت در زیرزمین همان خانه محل تمرین گروه، تشكیل شد.
این زیرزمین مثل سیاه چال‌های قدیم تاریك و نمناك بود و با شمع روشن می‌شد.
افراد بسیاری پس از آمدن به این مكان و خروج از آن كفن به تن می‌كردند و در اوج نشیگی حاصل از مواد مخدر به خودزنی با چاقو و شیشه شكسته می‌پرداختند و با اسپری بر روی دیوار عبارت «666» را می‌نوشتند. «Hell hammer» مردمی كه با تفنگ به خود یا دیوار شلیك می‌كردند و حتی كسی كه با پتك به مغز خود كوبید، را به یاد می‌آورد یا حتی اورانیموس كه یك روز آن قدر خود را با زنجیر زد تا بیهوش شد.
در حدود سال 1990 بود كه بلك متال در حال پیشرفت بود و در این زمان گروه سازش ناپذیر (marduk) پایه ریزی شد و با اولین آلبوم خود یعنی (em Jesus) دری جدید را بر روی بلك متال و مبارزه با مسیحیت باز كرد. «ساموس» گیتاریست بزرگی كه از اعضای تشكیل دهنده «emperer» است و سابقه همكاری با «burzum»، «satyricon» و … را دارد می‌گوید:
«ما همیشه خشم و نفرت خود را نسبت به مسیح اعلام خواهیم كرد و خواهید دید كه چگونه ادیان وایكینگ‌ها باز خواهد گشت». نقطه‌ی اشتراكی كه در بین گروه‌های آن موقع بلك متال، دیده می‌شود این بود كه همه آنها نفرتی خاص نسبت به مسیحیت داشتند. در این زمان آتش زدن كلیساها به وسیله‌ی كسانی كه خود را سربازان «ا و دین» می‌نامیدند، شیوع پیدا كرد. از پیشگامان این كار می‌توان به «Varg vikerness» یا همان «count grishnackh» اشاره كرد. از كلیساهای معروفی كه ورگ آتش زد «fantoft» را نام می‌برد كه از آثار باستانی نروژ است.
از دیگر كلیساهای معروف «Kolmen Kolen» است كه «ساموس» آن را آتش زد كه این كلیسا كلیسای خانوادگی پادشاه «هارالد پنجم» بود.
ساموس در ابتدا با كمك ورگ كلیسای «fantoft» را آتش و بعد از آتش زدن كلیسای «Kolmen» كلیسای «Skjold» را هم به آتش كشید. او می‌گوید:
«در كوچكی در زیر محراب كلیسا وجود داشت و من هم چند گالن گازوییل روی آن ریختم و كبریت زدم و فرار كردم.» ورگ، هم از اعضای اصلی این جنبش بود كه اغلب لباس‌های وایكینگ‌ها را می‌پوشید و در ایدیولوژی‌اش بسیار حساس و سخت گیر در عین حال احساساتی بود (این نكته در آهنگ‌های «بارزام» چه با كلام و چه بدون كلام كاملا مشهود است و همیشه حتی در تندترین آهنگ‌های او نغمه‌ای غمناك شنیده می‌شود. ) ورگ از معتقدان شدید به مبارزه با مسیحیان، از طریق آتش زدن كلیسا بود.
او با بنزین كلیسای «Fantoft» را آتش زد و بلافاصله به میان آتش رفت و روی دیوار كلیسا ادرار كرد. بعد از این جریان اورانیموس ادعا كرد ورگ این كار را برای مشهور شدن كرده و تقریبا دو ماه بعد از این جریان بود كه ورگ، اورانیموس را كشت و به قصد توهین به دادگاه موهایش را بافت و دایما در دادگاه می‌خندید. نظر مشترك اعضای بلك متال اینست كه مسیحیت در سال 995 بعد از میلاد از سوی «Olaf tryggvason» به نروژ آمدكه با آمدنشان طلا و نقره مردم را به غارت بردند و برای اجرای قدرتشان، دین جدید را به مردم نروژ تحمیل كردند و قلعه‌های پادگان‌ها را آتش زدند و مردم را سر دو راهی مسیح یا مرگ قرار دادند. اصلاحات مارتین لوتركینگ در سال 1537 مانند قبل آن، چنان خونین نبود، ولی به همان اندازه بی‌قانون بود.
لوتركینگ زبان آلمانی را با نروژی مخلوط كرد. با اصلاحات لوتركینگ تجاوز و دزدی در نروژ افزاش پیدا كرد و مبلغان تبلیغ می‌كردند كه با مسیحی شدن به خدا نزدیك می‌شوند. «Trond viggo torgersson» عضو هیات كودكان نروژ می‌گوید:
«شیطان پرست‌ها خواهان پایان دادن به این دورویی معنوی مردم هستند». در این زمان نروژ بسیار ضعیف است و هر روز زندگی سخت‌تر می‌شود «Torgersson» امیدوار است كه این آتش، باعث بیدار شدن افكار خفته مردم شود. وقتی از اسقف «andriass artfloat» در این زمینه سوال می‌شود با عصبانیت می‌گوید:
«این مسایل واقعا نمی‌تواند دین ما را خدشه‌دار كند و این قدر ضعیف هستند كه ما حتی به مبارزه با آن افكار نمی‌كنیم.» پرفسور «tormod engelsviken» می‌گوید:
«الان در زمانی شبیه قرون وسطی هستیم و این بار پاگان‌ها در مقابل مسیحیان قرار گرفته‌اند كه هر دو طرف در عقایدشان بسیار دقیق هستند.» او اعتقاد دارد نروژی‌ها، دینی روحانی و واقعی می‌خواهند و می‌گوید:
«این حركت و جنبش پاگان‌ها نوعی خون خواهی و انتقام از خشونت مسیحیان است.
شما باید به یاد بیاورید وایكینگ‌ها در زمان آمدن مسیحیت ساكت بودند و به مرور زمان از بین رفتند ولی الان نوبت نیووایكینگ است.»
«Nebelhexa» خانمی كه از اساتید دانشگاه در نروژ بود، عضوی دیگر از این جنبش است كه بسیار زود جادوی سیاه را یاد گرفت و به یكی از اعضای معتبر كلیسای شیطان تبدیل شد.
او موهایی قرمز داشت و سر انجام كلیسای شیطان را ترك كرد و با ساموس به همراه گروه «emperer» در تور اروپا برای «cradle of filth» شركت داشت آشنا شد و با او ازدواج كرد. در نیمه شب سال نو همان سال ساموس «nebelhexa» از كوهی برف در نزدیكی خانه‌شان بالا رفتند و در جایی در میان درختان ساموس به رسم شیطان پرست‌ها سینه‌های «nebelhexa» را برید و خون آن را روی برف ریخت و با هم هم قسم شدند كه تا عوض شدن دین نروژ، از مبارزه دست نكشند «nebelhexa» و «samoth» به همراه «varg» برای آتش زدن كلیسایی رفتند و پس از آتش زدن آن «samoth» در میان آتش گیر كرد و «varg» او را نجات داد. «nebelhexa» در مورد ورگ می‌گوید:
«او انسانی استثناییست و در همه چیز استعداد دارد و برای رسیدن به هدف همه كاری می‌كند او همیشه به «samoth» می‌گفت باید تمام كلیساها را آتش زد. «Faust» در امر سابق و از اعضای تشكیل دهنده «emperor» از دیگر اشخاص معروف این جنبش است كه به جرم كشتن یك كشیش و آتش زدن كلیسا به 14 سال حبس محكوم شد.
در آگوست 1992 وقتی «faust» از پارك المپیك بازدید می‌كرد، كشیشی را دید و با او دوستانه مشغول به صحبت شد و با هم قدم زنان به میان جنگل «faust» گردن كشیش را با چاقو برید و جنازه او را رها كرد و فرار كرد. دو روز بعد از این جریان «faust» به همراه «varg» و «eurronymous» برای آتش زدن كلیسایی به نزدیكی همان پارك رفتند و «faust» داخل رفت و بمب دستی كه ساخته بود در محراب كار گذاشت و انجیل و كتاب دعای مذهبی را هم روی آن گذاشت و كمی گازوییل در نزدیكی آن ریخت و با هم به سوی كوه فرار كردند تا شاهد انفجار كلیسا باشند. بعد از این واقعه بود كه «faust» دستگیر و به 14 سال حبس محكوم شد.
تاثیر جنبش بلك متال و ضدمسیحیت و شیطان پرستی نه تنها در نروژ بود؛ بلكه به دیگر نقاط دنیا هم كشیده شد و برای مثال، از گروه‌هایی كه در جهان در این زمینه تشكیل شدند به گروه‌های «deicide»، «six feet under» و «cannibal corpse» در آمریكا، «opera IX» در ایتالیا، «Katakysm» در كانادا، می‌توان اشاره كرد. موسیقی و شیطان پرستی: در بخش‌های گذشته اشاره شد كه شیطان پرستان با استفاده از ترفند موسیقی، نتوانست به نفوذ خود در اقصی نقاط جهان، تحقق بخشد.
عمده این اقدامات در فضای تاسیس و فعالیت گروه «متالیكا» تاكنون دنبال شده است كه به معرفی آن خواهیم پرداخت: 1. آشنایی با متالیكا: در سال 1981 یك نوازنده درام به نام «لارس الریچ» با انتشار یك آگهی فراخوان، تشكیل یك گروه هوی متال را اعلام و پس از مدتی موفق به جذب افراد مختلفی می‌شود. فعالیت این گروه‌ها مانند سایر گروه‌های هوی متال به صورت غیرقانونی و زیرزمینی در ظاهر و در باطن با حمایت سازمان‌های جاسوسی ایالات متحده آمریكا و رژیم صهیونیستی، با شعارهای اجتماعی و اعتراضی، ادامه و گسترش می‌یابد. این گروه چند سال بعد توصیه‌های «بلك متال» را نیز ادامه داد و ضمن ارایه آثار مختلف، زمینه را برای شكل گیری گروه‌های بعدی، فراهم آورد. متالیكا در حقیقت ضد ارزش‌هایی را ارایه می‌نماید كه شامل «بازگشت به تاریكی» (محور اصلی تفكرات شیطان پرستان، بی‌رحمی و تجاوزات جنسی، فحاشی، هجوم و حمله به جامعه و فرهنگ عمومی آن) می‌باشد.
خوانندگان این گروه بر روی صحنه و در «كلیپ»های خیابانی، دست به خوردن و آشامیدن میوه‌های فاسد، ادرار، مدفوع، خون و مردار نموده و از كثیف‌ترین گروه‌های موسیقی جهان به حساب می‌آیند. همچنین گفتنی است متالیكا از همجنس بازی نیز دفاع می‌نماید و آلبومی را در سالروز مرگ «كویین»، همجنس باز به نام آمریكایی منتشر كرد. برخی آمارها حكایت از این امر دارد كه تاكنون بیش از ده میلیون و دویست هزار كپی، از آلبوم‌های این گروه «موسیقی شیطانی»، به فروش رسیده است.
2. دلایل استفاده از موسیقی:
الف: جاذبه‌های مجازی و حاشیه‌های موسیقی متالیكا، مانند:
«ایجاد فضا برای روابط آزاد دختران و پسران».
ب: ارزان و قابل دسترسی بودن موسیقی با توجه به ارتقاء تجهیزات فنی تكثیر و توزیع.
ج: كاهش سطح حساسیت یا حساسیت زدایی از طریق نفوذ به خانواده‌ها، شركت‌ها، اتومبیل‌های شخصی، رایانه‌های شخصی، بالاخره گوشی‌های تلفن همراه.
3. روند و روال: روند و روالی كه موسیقی متالیكا در گسترش مقوله‌ی شیطان پرستی تاكنون طی كرده است، بسیار قابل توجه می‌باشند. ظهور یك خواننده‌ی جدید، دقیقا به مثابه یك شیطان جدید، همواره جمع تازه‌ای از علایق و عواطف اقشار مختلف مردم در كشورهای جهان را (علی الخصوص جوانان)، به خود جلب می‌كند.
نقش موسیقی متال، نقش حساس گسترش دامنه‌ی مخاطبین شیطان گرایی می‌باشد.
از سوی دیگر با گذشت زمان خوانندگان متالیكا همه روزه بیشتر تمایلات شیطانی خود را آشكار می‌نمایند و بدین سان می‌توان آنها را تنها عامل تبلیغ شیطان گرایی معرفی كرد.

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

دوشنبه 23/5/1391 - 0:1 - 0 تشکر 507743

شیطان پرستی در کردستان و عراق

اولین مدرسه عشق که تأســـیس شده 

درس عشق علی و فاطمه تدریس شده

گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه از عـلــی

اولـین کلمه که آمـوختن علـی بود علـی

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی