زن ریحانه آفرینش (بازدید: 349)
يکشنبه 22/5/1391 - 23:4 -0 تشکر 507470
جایگاه و الگوى زن مسلمان در اندیشه امام خمینى

عبدالله امینی

از منظر امام, نماد ارزشمند و بسیار روشن زن در جامعه اسلامى, زنى است كه در بـراندازى رژیم شاه و پس از آن در مراحل تصویب و تثبیت جمهورى اسلامى نقش ارزنده داشته, حتى انقلاب اسلامى, گاه به نام او و ((انقلاب چادرها)) نامیده مى شود.

این زن در جـنگ و دفـاع نقـش تـعـیین كننده دارد و در هدایت و رهنمود جـوامع, جـزو رسولان و فرستـادگان دینى است; چـنان كه در هیإت اعزامى به شـوروى مشـاهده كردیم. در دیدگاه وى, زن مربـى انسان و مظهر تـحـقق آمال بـشر است و از دامن وى مرد بـه معراج مى رود, و اگر آنان از ملتها گرفتـه شـوند, ملتـها بـه شـكسـت و انحطاط كشیده مى شوند.

يکشنبه 22/5/1391 - 23:4 - 0 تشکر 507472

معنى الگوالگو در كلام و سیره عملى امام, پیوند عملى و اطاعت و متابـعت و پیروى و سرمشق برگزیدگان است. الگوى مذهبى و نمونه اى كه امام خـمینى معرفى مى كند, بـه معناى اقتـدا بـه ایمان و علم و ادب و شجاعت و ایثـار و جهاد و مكارم اخلاق و عفت است. این الگوها فقط اندرز نمى دهند, بلكه راهكارها و نمونه هاى گفتـارى و رفتـارى را ارائه مى كنند, تا بالندگى در زمینه هاى مختلف به گونه عینى ثابت گردد. آنها معرفى مى گردند تا انسانها هدایت و روشنگرى یابـند و از ارتكاب كژیها سر باز زنند.


در این مقاله, بـه این مبـاحث پـرداخته مى شود: الگوى زنان از دید امام, جـایگاه زن در اندیشـه امام, الگوى مبـارزه, خـدیجـه الگویى دیگر, زن و مسایل اخلاقى تربیتى, الگوى تـربـیتـى, الگوى اخلاقى, الگوى دینى, الگوى مقاومت, بانوان و مسایل علمى, فرهنگى و الگوى فرهنگى.

يکشنبه 22/5/1391 - 23:6 - 0 تشکر 507479

الگوى زنان از دید امامان الله اصطفـاك و طهرك اصـطفـاك عـلـى نسـإ الـعـالمین.از منظر رهبـر فقید انقلاب, حـضـرت فاطمه زهرا(ص)و نیز حـضـرت زینب(ع)الگوهایى برازنده و فراگیر هستند, كه زنان مسلمان بـاید در تـمام زمینه ها از آنان پـیروى كنند, زیرا آنان كسـانى اند كه هویت انسان در آنها جـلوه گر است. آنها زنانى هستـند كه افتـخار خاندان وحـى اند و چـون خورشیدى بـر تـارك اسلام مى درخشند. حـضرت زهرا(س) زنى اسـت كه فضایل او هم تـراز فضایل بـى نهایت پـیغمبـر اكرم(ص)و خـاندان عـصـمت و طهارت(ع)اسـت. زنى كه هر كس, بـا هر بینش, در باره او گفتارى دارد, ولى از عهده ستایش او بـرنیامده است. بـانوى عالم اسلام, زنى روحانى و ملكوتـى و بـه تـمام معنا انسان است. او نسخه تـمام انسـانیت و حـقیقت تـمام زن و انسـان است.او موجودى الهى جبـروتـى است كه در صورت یك زن ظاهر شده است. زنى كه تـمام ویژگیهاى انبـیا در او است. او است كه حـركت معنوى را از مرتبه طبیعت شروع كرده, با قدرت الهى و تربیت رسول اكرم(ص)به مرتبه اى رسیده كه دست همه از او كوتاه است. این گونه زن, یكى از هدفهاى آفرینش است و تـإویل ((حـى على خیر العمل)) نیكى بـه او و فرزندان او است. همو است كه الگوى امام زمان(و فى ابـنه رسول الله لى اسوه حسنه) و همه مومنان ـ چـه مرد و چه زن ـ است او زیربناى فضیلتهاى انسانى و ارزشهاى والا است.


رهبـر كبـیر انقلاب, عبـادت, فصاحـت و بـلاغت, فرزانگى و دانش, معرفت و حكمت, جهاد و مبارزه, رفتار مادرانه و احساسات و شخصیت جـامع الاطراف حضرت فاطمه زهرا را الگوى زن مسلمان مى داند. ایشان معتـقد است: ارزش و مقام والاى حضرت زینب(س)از حركت عظیم انسانى و اسلامى او بر اساس تـكلیف الهى و تـصمیم گیرى بـر مبـناى شناخت دقیق و صحـیح موقعیتـها ناشى مى شود. لذا زنانى كه فاطمه زهرا و زینب كبرا ـ علیهماالسلام ـ را الگوى خود قرار داده باشند, باید زندگى خویش را بـر اسـاس فهم درسـت, هوشیارى در درك موقعیتـها, انتـخاب بـهتـرین كارها در حد فداكارى و پـایدارى در راه انجام تـكلیف الهى بـنا نهند. سـكینه كبـرا شـاگرد حـضرت زینب یكى از مشعلهاى معرفت و دانش در تـاریخ اسلام محـسوب مى شود, و این خـود نشان دهنده آن است كه پـیروى زنان مسلمان از آن حضرت بـه معناى قرین شدن بـا دانش, معرفت, بـینش جهانى, روشنفكرى و فرهنگ است. امام, زنان بـزرگوارى را كه زینب گونه, در راه خـدا و اسلام از همه چیز گذشته و به این امر مفتخرند, مى ستاید! ایشان بـه ملت تـوصـیه مى كند چـگونگى مبـارزه بـا حـكومت قلدران را از زینب كـبـرا(س)بـیاموزند و بـبـینند چـگونه مصـایب در نزد او كـوچـك است.از آن رو كه اهل بیت سیدالشهدا تكلیف و فداكارى در میدان و تبـلیغ در خارج از میدان را بـه ما آموختـند و خطبـه هاى حضرت زینب به اندازه مبارزه امام حسین(ع)در مقابل جائر تإثیر داشته است

يکشنبه 22/5/1391 - 23:7 - 0 تشکر 507486

زن و فعالیتهاى سیاسى ـ اجتماعىامام زنان و بـانوان ایران را شـیردلانى مـى داند كـه بـا همـت والایشان اسـلام از قید اسـارت بـیگانه بـیرون آمده اسـت. ایشـان بـانوان را خـواهرانى محـتـرم, عزیز و شجـاع مى داند كه دوشادوش مردان پـیروزى را بـراى اسـلام بـیمه كرده اند. امام از تـظاهرات پرشور و پشتیبانى زنان از اسلام, كه بـا فرزندان خردسال خود بـه خیابـانها آمده اند, تـشـكـر مى كـند و آرزو دارد خـداوند و امام عصر(ع)از آنان راضى باشند.


امام خمینى, زنان را رهبر نهضت و خود را دنباله رو و خدمتگزار بـانوان مى داند. از نظر رهبـر انقلاب, مسـایل بـزرگى همچـون مجاهدت و مبارزه و مخاطبه(سخنرانى) بـر عهده بـانوان است, زیرا تعـیین روز زن در سـالروز تـولد حـضـرت زهرا(س)بـدین معـناسـت.


امام, بویژه بـانوان و همسران منتسب بـه بـیوت علما و فضلا را شایسـتـه حـفظ اهداف اسـلام مى داند و آنان را همچـون بـیت نبـوت مى انگارد.


رهبر انقلاب معتقد است: زنان در نهضت سهم بـسزایى داشتند و در همه جـا كمك كردند و پـیشـوا بـودند و موجـب تـقویت قدرت مردان شدند.


امام معتقد است: امروز غیر از روزها و زمانهاى سـابـق اسـت و بانوان مى بایست بـا حفظ عفت عمومى, وظایف اجتماعى سیاسى خود را انجام بدهند.


ایشان با بـرشمردن مسـوولیت زنان در حـكومت اسـلامى مى فرماید:


((زنان از نظر اسلام نقش حساسـى در بـناى جـامعه اسـلام دارند, و اسلام زن را تا حدى ارتقا مى دهد كه او بـتـواند مقام انسانى خود را در جامعه باز یابد و از حد شىء بودن بـیرون بـیاید و متناسب بـا چنین رشدى مى تواند در ساختمان حكومت اسلامى مسوولیتهایى بـه عهده بگیرد. ))


امام اذعان مى دارد زن باید در مقدرات اساسى مملكت دخالت كند, و عنایتى كه اسلام به زنان دارد, بـیشتـر از عنایتـى است كه بـه مردان دارد. امـام, حـق زنـان را در نـهضـت بـیشـتـر از مـردان مى داند.


وى حـضور و دخالت زنان در امور سیاسى را لازم مى داند و معتـقد است: بـراى حفظ جـامعه این امر واجـب است. امام این اعتـقاد را برگرفـتـه از اسـلام مـى داند و مـى فـرمـاید: ((زنها هم بـاید در فعالیتهاى اجتماعى و سیاسى, همدوش مردها باشند; البـته بـا حفظ آن چیزى كه اسلام فرموده است, كه بـحمدالله امروز در ایران جارى است.))


رهبـر انقلاب آگاهى و نظارت زنان در امور اجتـماعى و سیاسى را لازم مى داند و ازآنها مى خواهد در این مسایل اظهارنظر كنند.امام خمینى بـه زنان ایران افتـخـار مى كند, زیرا آنها بـزرگوارانه در مقابـل رژیم ستمكار سابـق و پس از آن در مقابـل ابرقدرتها و وابستگان آنان در صف اول ایستادگى و مقاومت كردند; آنچنان كه در هیچ عصرى چنین مقاومت و شجاعتى از مردان ثبت نشده است.


امام فداكارى زنان بزرگ ایران در جـنگ تـحمیلى را اعجـابآمیز مى داند و قلم و بـیان را از ذكر آن ناتوان, بـلكه شرمسار توصیف مى كند.


ایشان از زنان مى خواهد مردان و دولتـمردان را هدایت و نصیحـت كنند و ناصحان خوبـى بـراى جامعه بـاشند.رهبـر انقلاب معتقد است: موانع و فعالیتهاى سیاسى بانوان مرتفع شده, در آنان بینشى به وجود آمده و امید است هر كدام به پایه اى بـرسند كه بـتوانند عده اى را تربیت كنند.


امام معتـقد است زنان در انتـخـاب فعالیت و سرنوشت و همچـنین پـوشـش ـ بـا رعـایت موازینى ـ آزادند.ایشـان ملتـى را كـه بـانوانش در صف مقدم بـراى پیشبـرد مقاصد اسلامى اند, آسیب ناپذیر مى داند. ملتى كه بـانوانش در میدان جنگ بـا ابـرقدرتها و مواجه شدن بـا قواى شیطانى, قبـل از مردها حاضر شده اند, پـیروز خواهد شد. ملتى كه شهید ـ هم از بانوان و هم از مردان ـ دارد و مردان و زنانش شـهادت را طلـب مى كـنند, آسـیب ناپذیر خـواهد بـود.


رهبـر كبـیر انقلاب, مردم ایران را مرهون شجاعتهاى زنان شیردل مى داند و از این امر احساس غرور مى كند. زنان در پیروزى پـیشقدم بودند و مردان را شهامت و جرإت بخشیدند.


امام خمینى مى فرماید: ((من هر وقت بانوان محترم را مى بینم كه با عزم و اراده قاطع در راه هدف, حاضر بـه همه طور زحمت, بـلكه شهادت هستند, مطمئن مى شوم كه این راه بـه پـیروزى منتـهى مى شود ... من در جامعه زنها یك جور تحول عجیبـى مى بـینم كه بـیشتر از تحولى است كه در مردها پـیدا شده[ است] و آن قدرى كه این جامعه محترم به اسلام خدمت كردند در این زمان, بیشتر از آن مقدارى است كه مردها خدمت كردند. خـدمت مردها هم بـسیارش مرهون خـدمت زنها است.))


امام خـمینى بـه زنان اجـازه مى دهد در وزارتـخـانه ها فعـالیت كنند.


ایشـان امیدوار اسـت زنان وحـدت داشـتـه و بـا صفوف فشـرده و پیشاپیش مردان, در پـیشبـرد اهداف اسلامى اقدام كنند, همان گونه كه تـاكنون مصمم بـودند جمهورى اسلامى را بـه ثـمر برسانند

يکشنبه 22/5/1391 - 23:8 - 0 تشکر 507488

الگوى مبارزهایشان همان كمال و وضعیت حضرت زهرا را براى زنان الگو مى داند و مى فرماید:


حضرت به اندازه خودش كه در این ظرف كوتاه, مجاهده داشته است, مخاطبه داشته است با حكومتهاى وقت, محاكمه مى كرده است حكومتهاى وقت را, شما باید اقتدا به او بـكنید تا پذیرفته بـاشید كه این روز, روز زن اسـت, یعـنـى روز تـولـد این حـضـرت, روز زن اسـت.


آنكه در این زمینه مى تواند الگو بـاشد, بـانوى محترمى است كه در میدانهاى مخـتـلـف, جـهاد كـرده, از اسـلام و امامت و ولایت و پـیامبـر و بـزرگترین سردار اسلام امیر مومنان دفاع نموده, و از این رو بـه ((ام ابـیها)) و ((ام ائمه)) ملقب گشته است. دخت گرامى رسول اكرم(ص)غمگسارى مهربان براى پدر, همسرى فداكار بـراى شوهر و مربـى بـزرگ بـراى فرزندان بـود و در دامان او شخصیتهایى چون امام حسن و امام حسین ـ علیهماالسلام ـ و حضرت زینب كبرا(ع)تربیت شدند. این دختر مثل فرشته نجاتى براى پیغمبـر(ص), مثل مادرى براى پدر خود و مثل پرستار بزرگى براى آن انسان بزرگ مشكلات را تحمل كرد. در مقابل حكومت جبار ایستاد و خطبه اى خواند كه به گفته علامه مجلسى و بزرگان فصاحت و بلاغت بـاید بـنشینند و كلمات و عباراتش را معنا كنند. خطبـه اى كه پرمغز است و از لحاظ زیبایى هنرى, مثل زیباترین و بـهترین كلمات نهج البـلاغه و سخنان امیر مومنان است. خطبـه اى كه در مقابـل مردم و بـا زبـده ترین و گزیده ترین معانى گفته شد

يکشنبه 22/5/1391 - 23:8 - 0 تشکر 507492

حضرت خدیجه(س)الگویى دیگراز دیگر الگوها, حضرت خدیجـه(س)است كه بـا قدرت روحـى و عزمى قوى, در مقابـل كارشكنیها و مخالفتهاى دشمنان پیامبـر ایستادگى كرد و رسالت را از هیچ بـه حال كنونى رساند.امام بـه همگان توصیه مى كند در محاصره اقتصادى و كمبود ارزاق, به همسر بـزرگ و عزیز پیامبر تإسى كنند و ببینند چگونه آنها مقاومت كردند.

يکشنبه 22/5/1391 - 23:9 - 0 تشکر 507496

زن و مسایل اخلاقى ـ تربیتىامام, خیرخـواه بـانوان است و نمى خـواهد آنان بـه فساد كشیده شوند و ملعبـه و بـازیچه دست جوانهاى اراذل بـاشند. امام توصیه مى كند زنان از راههاى انحرافى, كه جـوانان را بـه فساد مى كشاند برگردند


بـنیانگذار جـمهورى اسـلامى, زهد و تـقوا و عفافى را كه حـضرت فاطمه داشته, سرمشق بانوان دانسته, شرافت ورود به روز زن را در گرو پیروى از كردار سرور بانوان عالم مى داند.


ایشان زن را مبـدإ همه سعادتها و خیرها مى داند و معتقد است:


زن, انسانى بزرگ و مربـى جامعه است. او است كه بـا تربـیت صحیح خود, انسان درست مى كند و كشور را آباد مى نماید.


ایشـان جـامعـه زنان كنونى را, جـامعـه اى مى داند كه زینب گونه شده اند و تابع فاطمه(س)اند. زنانى كه روزى تابـع آرایش اروپایى بودند و مى بایست از اروپا طرح لبـاسشان بـیاید, اما اكنون پیرو مكتب اسلام هستند و آنچه آن مكتب بـپسندد, مورد قبـول آنها است. امام این تحول را بالاترین تحول جامعه مى داند, كه بـاید حافظ آن بود


از دید امام, زن نقش بـزرگى در اجتـماع دارد. او است كه مظهر تحقق آمال بـشر و پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است. از دامن وى است كه مرد به معراج مى رود و همو است كه زنان و مردان بـزرگ را تربیت مى كند.


ایشـان مى فـرماید: ((نقـش زنان در عـالم از ویژگـیهاى خـاصـى بـرخوردار است. صلاح و فساد یك جـامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه مى گیرد. زن یكتـا موجودى است كه مى تـواند از دامن خود افرادى بـه جامعه تحویل دهد كه از بـركاتش یك جامعه, بـلكه جامعه ها بـه استقامت و ارزشهاى والاى انسانى كشیده شوند.))

يکشنبه 22/5/1391 - 23:10 - 0 تشکر 507498

الگوى تربیتىامام به زنان تـوصیه مى كند در تـهذیب اخلاق خود و دیگران كوشش كنند و همه به بزرگ زنى اقتدا كنند كه حیثیت زنان است. ایشان بر این بـاور است كه همه بـاید دستـورهایشان را از اسلام بـه وسیله حضرت زهرا و فرزندان او بـگیرند و همان طور كه ایشان بـوده اند, باشند


رهبر انقلاب از زنان مى خواهد احكام اسلام را عمل كنند و دیگران را نیز وادار به عمل نمایند و معتقد است: همان گونه كه هر فردى موظف اسـت خـود را اصلاح كند, موظف اسـت دیگران را هم اصلاح كند. ایشان امر به معروف و نهى از منكر را, راهكارى براى اصلاح جامعه مى داند.


امام, زن را همچـون قرآن, انسان ساز مى داند و معتـقد است: اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملتها گرفتـه شوند, ملتـها بـه شكست و انحطاط كشیده مى شوند

يکشنبه 22/5/1391 - 23:11 - 0 تشکر 507507

الگوى اخلاقى از دید امامبـراى امام خاطره فراموش نشدنى و الگوى اخلاقى, ازدواج یك دختر جوان با پاسدارى است كه در جنگ هر دو دست خود را از دست داده و از هر دو چشم آسیب دیده است. امام در ستایش این دختر مى فرماید: ((آن دختر شجاع با روحى بزرگ و سرشار از صفا و صمیمیت گفت: حال كه نتوانستم به جبهه بروم, بگذار با این ازدواج دین خود را بـه انقلاب و بـه دینم ادا كرده بـاشم. عظمت روحانى این صحنه و ارزش انسـانى و نغمه هاى الهى آنان را نویسـندگان, شاعران, گویندگان, نقاشان, هنرپـیشـگان, عارفان, فیلسـوفان, فقیهان و هر كس را كه شماها فرض كنید, نمى توانند بـیان و یا ترسیم كنند, و فداكارى و خـداجـویى و معـنویت این دخـتـر بـزرگ را هیچ كس نمى تـواند بـا معیارهاى رایج ارزیابى كند.))


بـنیانگذار جمهورى اسلامى معتقد است: خدمات مادران بـه جامعه, از خدمات معلمان و دیگران بـالاتـر است, زیرا افراد جامعه را در دامن خود تربـیت مى كنند, و این كارى است كه انبـیا مى خواستـند; انبیا مى خواستند بانوان, شیرزنان و شیرمردانى تربیت و به جامعه تقدیم كنند.


رهبر انقلاب, بـچه دارى را بـزرگتـرین مسوولیت و شریف تـرین شغل مى داند, زیرا ین (تـحـول دادن یك انسان بـه جـامعه)هدفى است كه خداى تبارك و تعالى انبیا را در طول تاریخ بـراى آن فرستاد.


امام, تحویل یك فرزند خوب را بـه جامعه, بـهتر از همه عالم و بـه اندازه اى داراى شـرافـت مى داند, كه نمى تـوان بیان كرد امام بر این باور است كه حرف شنوى فرزندان از مادر بـیشتر است و آن اندازه كه اخـلاق مادر تـإثـیر دارد و بـه فرزندان منتـقل مى شود, از دیگران برنمىآید. مادرها مبدإ خیر هستند و اگر خداى ناخواسته بچه ها را بـد تربـیت كنند, سرمنشإ شرند. مادران ممكن است بـچه اى را تربـیت كنند, كه او امتى را نجات دهد, همان گونه كه بر عكس ممكن است.


رهبر كبیر انقلاب, بانوان را معلم مردان مى داند و با درود بـر آنان درخواست مى كند با نصیحتهاى خود, مردان را بـه راه راست وا دارند. زنان در نهضت شریف ایران, معلم مردان بودند و اكنون نیز همچنان است.


ایشان زنان را همسنگ با سربازان اسلام و همدوش با بـانوان صدر اسلام مى داند.وى معتـقد است: از نظر حقوق انسانى, تـفاوتـى میان زن و مرد نیست, زیرا هر دو انسانند و حـق دخالت در سرنوشت خود را دارند; گو اینكه در بـرخى موارد تـفاوتـهایى بـین آن دو وجود دارد كه به حیثیت انسانى آنها مربوط نیست.


در نگاه امام كـسـى كـه مى تـواند در این زمینه الگوى بـانوان باشد, زنى است كه در حـجـره اى كوچـك و خانه اى محـقر, انسانهایى تربیت كرد كه نورشان از بسیط خاك تا آن سوى افلاك و از عالم ملك تا آن سـوى ملكـوت اعـلى مى درخـشـد این خـانه كـوچـك از آن فاطمه(س)است و افرادى كه در آن خانه تـربـیت شدند, چهار ـ پـنج نفر بـودند كه تمام قدرت حق را تجلى دادند و خدمتهایى كردند كه همه بشر را به اعجاب در آورده است.


این الگو همان اسـت كه شادمان مى بـاشد كارهاى درون خـانه بـر عهده او است, و او مجبور نیست با نامحرمان ارتباط داشته بـاشد.


همو است كه پیوستـه مطیع شوى خـویش است و هیچ گاه وى راخـشمگین نكرده و در هیچ كارى از ایشان سرپـیچـى ننموده است.او است كه هر گاه شویش به وى مى نگریست, غم و اندوه را از او مى زدود همو است كه به امیر مومنان مى گفت: از خدا شرم دارم چیزى را كه در توان تو نیست, بـر تو تحمیل كنم; و مى افزود:


اى پسرعمو! از روزى كه با تو زندگى كرده ام, نه به تو دروغ گفته و نه خیانت كرده و نه مخالفت ورزیده ام.


چنین بانوى بـرازنده اى تإویل آیه ((الم تر كیف ضرب الله مثلا كلمه طیبه كشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فى السمإ))است.


و او است كه معنا و تفسیر ((ذى القربـى))است كه خداوند در كنار امر بـه عدل و احسان, بـه مواظبـت بـر آن سفارش مى كند.


این الگوى تربـیتى ـ اخلاقى آنچنان مردم دار است, كه در عبـادت شبانه خود, پیش و بیش از آنكه براى خود دعا كند, براى همسایگان دعا و طلب خیر مى كند و مى فرماید: ((الجـار ثـم الدار))همو است كه بـراى سیر كردن گرسنگان و یتـیمان و اسیران, قرص نان را از گلوى خـود و فرزندانش مى زند, تـا خـشـنودى خـدا را بـه دسـت آورد.


امام على(ع)در معرفى این الگوى ارزنده مى فرماید: ((آن قدر با مشك آب كشید كه اثر آن در بـدنش پـیدا بـود. چندان بـا دست خود آسیاب كرد كه دستهایش پینه زد.


آن قدر خانه را جارو كرد كه لباسهایش خاكآلود گردید و چندان آتش زیر دیگ روشـن كـرد كـه جـامه هایش سـیاه و دودآلـود شـد.))


خود وى بـه سلمان كه از جـامه هاى ساده اش بـه شگفت آمده بـود, فرمود: ((سوگند بـه خدا! پنج سال است كه بـا على زندگى مى كنم و فرش ما پوست گوسفندى است كه روزها بـر روى آن شتر خود را علوفه مى دهیم و شبها بر روى آن مى خوابیم)) .


او دختر شخص اول اسلام و حاكم جهان اسلام بـود, كه بـا سادگى و وضع فقیرانه ازدواج كرد و زندگى را گذراند. حیات او پـر از كار و تلاش بود.

يکشنبه 22/5/1391 - 23:13 - 0 تشکر 507518

الگوى دینىعبـادت و زهد او نیز مثال زدنى است. ((حسن بـصرى)) كه خود یكى از عباد و زهاد است, مى گوید: ((دخت پیامبر بـه اندازه اى عبـادت كرد و در محراب ایستاد كه پاهایش متورم شد.)))او در هر حال به یاد خدا بود و نشست و برخاستش براى خشنودى پروردگار بود. در دورانى كه فتوحات اسلام رخ مى نمود و غنایم بسیار به خانه پدر وى براى تقسیم مى رسید, ذره اى دلبـستگى بـه تجملات و تشریفات دنیا ـ كه معمولا دختـران جوان بـه آن دل مى بـندند ـ از خود نشان نداد. معرفت و خلوص و صبر و فداكارى وى زبـانزدنى بـود و بـه پاس این شایستگیها پدر به او تسبـیحاتى آموخت كه بـاعث شد هر ركعت نماز پاداش هزار ركعت داشته باشد.


مواظبت بـر عفت, حتـى پـس از مرگ داشت و سفارش كرد تـابـوتـى بـسازند كه حـجـم بـدن وى را بـه هنگام تـشییع بـپـوشاند. امام على(ع)در وصف وى فرمود: ((نعم العون على طاعه الله; یاورى خـوب در راه طاعت از خداست.))


او خود را از نابـینا مى پوشاند, زیرا خود نابـینا را مى دید و او ممكن بود بوى خوش فاطمه را استشمام كند

يکشنبه 22/5/1391 - 23:13 - 0 تشکر 507526

الگوى مقاومتامام خمینى از اینكه الگوهاى غربى, مورد نظر زنان باشند, شرم دارد و از این باور, اظهار كمال تإسف و تإثر را مى كند. ایشان خـاندان اهل بـیت عصمت و طهارت را سـرمشق همگان مى داند و از آنان كه زندگى خود را وقف طرفدارى مظلومان و احـیاى سنت الهى كردند, بـه نیكـى یاد مى كـند آنان از آن رو كـه در مقابل حكومت جبار ایستادند و در راه اسلام فداكارى كردند و دولت جابر اموى را رسوا نمودند و روح الهى و ایمان داشتند, براى همه الگوى مقاومت و ایستادگى اند

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی