• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن ادبيـــات > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
ادبيـــات (بازدید: 191)
جمعه 20/5/1391 - 5:25 -0 تشکر 501510
اشعار حسین پناهی

بیکرانه
در انتهای هر سفر 
در آیینه 
دار و ندار خویش را مرور می کنم 
این خاک تیره این زمین 
پاپوش پای خسته ام 
این سقف کوتاه آسمان 
سرپوش چشم بسته ام 
اما خدای دل 
در آخرین سفر 
در آیینه به جز دو بیکرانه کران 
به جز زمین و آسمان 
چیزی نمانده است 
گم گشته ام ‚ کجا
ندیده ای مرا ؟

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:27 - 0 تشکر 501512

غریب
مادربزرگ
گم کرده ام در هیاهوی شهر 
آن نظر بند سبز را 
که در کودکی بسته بودی به بازوی من 
در اوین حمله ناگهانی تاتار عشق 
خمره دلم 
بر ایوان سنگ و سنگ شکست 
دستم به دست دوست ماند 
پایم به پای راه رفت 
من چشم خورده ام 
من چشم خورده ام
من تکه تکه از دست رفته ام 
در روز روز زندگانیم

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:27 - 0 تشکر 501513

بهانه
بی تو 
نه بوی خاک نجاتم داد 
نه شمارش ستاره ها تسکینم 
چرا صدایم کردی
چرا ؟
سراسیمه و مشتاق 
سی سال بیهوده در انتظار تو ماندم و نیامدی
نشان به آن نشان 
که دو هزار سال از میلاد مسیح می گذشت 
و عصر 
عصر والیوم بود 
و فلسفه بود 
و ساندویچ دل وجگر

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:28 - 0 تشکر 501514

بقا
ده دقیقه سکوت به احترام دوستان و نیکانم 
غژ و غژ گهواره های کهنه و جرینگ جرینگ زنگوله ها 
دوست خوب من
وقتی مادری بمیرد قسمتی از فرزندانش را با خود زیر گل خواهد برد 
ما باید مادرانمان را دوست بداریم 
وقتی اخم می کنند و بی دلیل وسایل خانه را به هم می ریزند 
ما باید بدویم دستشان را بگیریم 
تا مبادا که خدای نکرده تب کرده باشند 
ماباید پدرانمان را دوست بداریم 
برایشان دمپایی مرغوب بخریم 
و وقتی دیدیم به نقطه ای خیره مانده اند برایشان یک استکان چای بریزیم 
پدران ‚ پدران ‚ پدرانمان را 
ما باید دوست بداریم

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:28 - 0 تشکر 501515

کودکی ها
به خانه می رفت
با کیف 
و با کلاهی که بر هوا بود 
چیزی دزدیدی ؟
مادرش پرسید 
دعوا کردی باز؟
پدرش گفت 
و برادرش کیفش را زیر و رو می کرد 
به دنبال آن چیز 
که در دل پنهان کرده بود 
تنها مادربزرگش دید 
گل سرخی را در دست فشرده کتاب هندسه اش 
و خندیده بود

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:28 - 0 تشکر 501516

دل خوش
جا مانده است 
چیزی جایی
که هیچ گاه دیگر 
هیچ چیز 
جایش را پر نخواهد کرد 
نه موهای سیاه و
نه دندانهای سفید

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:29 - 0 تشکر 501517

اولین و آخرین
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خویش
مانیم که یا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم 
هر پسین 
این روشنای خاطر آشوب در افق های تاریک دوردست 
نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین 
مرا به طلوعی دوباره می کشاند ؟
ای راز 
ای رمز
ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخرین

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:29 - 0 تشکر 501518

خاکستر
به من بگویید 
فرزانه گان رنگ بوم و قلم
چگونه 
خورشیدی را تصویر می کنید 
که ترسیمش 
سراسر خاک را خاکستر نمی کند ؟

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:29 - 0 تشکر 501519

پروانه ها
حق با تو بود 
می بایست می خوابیدم 
اما چیزی خوابم را آشفته کرده است 
در دو ظاقچه رو به رویم شش دسته خوشه زرد گندم چیده ام 
با آن گیس های سیاه و روز پریشانشان 
کاش تنها نبودم 
فکر می کنی ستاره ها از خوشه ها خوششان نمی اید ؟
کاش تنها نبودی
آن وقت که می تواستیم به این موضوع و موضوعات دیگر اینقدر بلند بلند 
بخندیم تا همسایه هامان از خواب بیدار شوند 
می دانی ؟
انگار چرخ فلک سوارم 
انگار قایقی مرا می برد 
انگار روی شیب برف ها با اسکی می روم و 
مرا ببخش
ولی آخر چگونه می شود عشق را نوشت ؟
می شنوی ؟
انگار صدای شیون می اید 
گوش کن 
می دانم که هیچ کس نمی تواند عشق را بنویسد 
اما به جای آن 
می توانم قصه های خوبی تعریف کنم
گوش کن 
یکی بود یکی نبود 
زنی بود که به جای آبیاری گلهای بنفشه
به جای خواندن آواز ماه خواهر من است 
به جای علوفه دادن به مادیان ها آبستن 
به جای پختن کلوچه شیرین 
ساده و اخمو
در سایه بوته های نیشکر نشسته بود و کتاب می خواند 
صدای شیون در اوج است 
می شنوی
برای بیان عشق
به نظر شما 
کدام را باید خواند ؟
تاریخ یا جغرافی ؟
می دانی ؟
من دلم برای تاریخ می سوزد 
برای نسل ببرهایش که منقرض گشته اند 
برای خمره های عسلش که در رف ها شکسته اند 
گوش کن 
به جای عشق و جستجوی جوهر نیلی می شود چیزهای دیگیر نوشت 
حق با تو بود 
می بایست می خوابیدم 
اما مادربزرگ ها گفته اند 
چشم ها نگهبان دل هایند 
می دانی ؟
از افسانه های قدیم چیزهایی در ذهنم سایه وار در گذر است 
کودک 
خرگوش
پروانه 
و من چقدر دلم می خواهد همه داستانهای پروانه ها را بدانم که 
بی نهایت 
بار
در نامه ها و شعر ها 
در شعله ها سوختند 
تا سند سوختن نویسنده شان باشند 
پروانه ها 
آخ 
تصور کن 
آن ها در اندیشه چیزی مبهم 
که انعکاس لرزانی از حس ترس و امید را 
در ذهن کوچک و رنگارنگشان می رقصاند به گلها نزدیک می شوند 
یادم می اید 
روزگاری ساده لوحانه 
صحرا به صحرا 
و بهار به بهار 
دانه دانه بنفشه های وحشی را یک دسته می کردم 
عشق را چگونه می شود نوشت 
در گذر این لحظات پرشتاب شبانه 
که به غفلت آن سوال بی جواب گذشت 
دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است 
وگرنه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش میدادم که در آن دلی می خواند 
من تو را 
او را 
کسی را دوست می دارم

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
جمعه 20/5/1391 - 5:30 - 0 تشکر 501520

کاج ها در بکر اند
نیمکت کهنه باغ 
خاطرات دورش را 
در اولین بارش زمستانی
از ذهن پک کرده است 
خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم 
خاطره آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی

اگر آدم دنیا رو هم داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه هیچ فایده ای نداره
شنبه 21/5/1391 - 15:6 - 0 تشکر 503885

خدا رحمتش کنه...خیلی مرد خوبی بود...هنوزم مردم نشناختنش...
برای شادی روحش صلواتی بفرستین

 

 

دوران خوش آن بود که با دوست به سر شد ***باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود  

 

 

 

 

 

 

برو به انجمن
فعالترین ها در هفته گذشته
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی