انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 474)
چهارشنبه 18/5/1391 - 10:38 -0 تشکر 497241
(بیانات و خاطرات حضرت امام خمینى (ره ) درباره نماز2) بسیار خواندنی

بسمه تعالى

پیمودن راه آسمانى ((معنویت )) آسان تر از راههاى زمینى نیست . نماز كه پیمودن كرانه هاى وسیع عالم و هم بال شدن با فرشتگان و كروبیان است ، بیش از سفر بر خاك و پیمودن راه زمین نیازمند ((راهنما)) و ((الگو)) است .

بهترین اسوه و سرمشق در این وادى ، گفتار و رفتار اولیاء الهى و سالكان راه معنویت و محبت و عشق به خداست . پویندگان مشتاق این مسیر، چشم دل به شیوه و سیره رهیافتگان و واصلان به حق مى دوزند تا چگونه پیمودن این راه را- كه بى خطر و لغزنده هم نیست - بیاموزد و به اسوه ها تاءسى جویند.

یكى از برجسته ترین ، محبوب ترین الگوهاى رفتارى و سیر و سلوك معنوى در عصر حاضر، امام خمینى ((قدس سره )) است . او كه تمام عمر را یكسره در طریق بندگى و اخلاص گام زد و همه هستى خویش را وقف راه خدا و عبودیت او نمود. عشقى ویژه به نماز و نیایش و دعا و تهجد داشت . واپسین لحظات حیات او نیز آمیخته با عطر نماز و قرآن بود.

نهضت الهى او كه امت ما را به آزادى رساند و اهل قبله را در جهان . شوكتى دوباره بخشید، زمینه ساز حیات دین و احیاى معنویت و توجه به خدا در این عصر مادیت و گریز از مذهب بود.امام راحل ، از مصادیق بارز كسانى بود كه به تعبیر قرآن كریم ((اگر به آنان تمكن و حكومت و قدرت بخشیم ، نماز را بر پاى مى دارند...). رضوان همیشگى خدا بر روح بلند او باد. كه دمى از خدا جدا نبود و هر چه داشت ، از رهگذر همین پیوند و اتصال ، مبدا قدرت و عظمت بود و هر چه جز ذات الهى و جذبه هاى قدسى ، در نظرش ناچیز و بى جلوه مى نمود.

آنچه پیش رو دارید، آینه اى است شفاف و زلال . كه جایگاه نماز را در سخن و عمل امام نشان مى دهد.سطر سطر این مجموعه ، مى تواند سرلوحه و سرمشق خودسازى و تهذیب نفس و آراستن چهره جان به زینت معنویت باشد. امام عاشقان و شهیدان ، درباره نماز چه گفت ؟ نماز در نظر او چه موقعیتى داشت ؟ چگونه نماز مى خواند؟ و از نماز چگونه نیرو مى گرفت و زلال مى شد؟

امید است كه این دفتر نورانى را كه در برابر دیدگانتان گشوده اید. با شما از این رمز و رازها سخن بگوید و لحظات عمر شما را خدایى و با صفا سازد.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:39 - 0 تشکر 497243

محمود دعایى


در دل شب ، هنگامى كه براى نماز شب برمى خاستند، از یك چراغ قوه بسیار كوچك استفاده مى كردند كه تنها جلوى پاى ایشان را روشن كند، و لامپ را روشن نمى كردند. با آرامى راه مى رفتند تا اینكه دیگران بیدار نشوند، تا این اندازه مسائل اسلامى را رعایت مى كردند.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:40 - 0 تشکر 497245

محمود بروجردى


در اینجا صحنه اى از عبادت ایشان را كه مشهود خودم بوده است ، نقل مى كنم (البته آقاى بهاء الدینى هم در مدرسه بودند و شاید به یاد داشته باشند.) یك سال در قم خیلى برف آمده بود (قریب پنج - شش ذرع ) كه سیل نصف قم را برد. در همان موقع در همان وضعیت ، ایشان نصف شب از دارالشفاء مى آمد مدرسه فیضیه و به هر زحمتى كه بود یخ حوض را مى شكست و وضو مى گرفت و مى رفت زیر مدرس مدرسه و در تاریكى مشغول تهجدش مى شد. حالا چه حالى داشت ؟ نمى توانم بازگو كنم . با حالت خوشى تا اذان صبح مشغول تهجد مى شد. هنگام اذان مى آمد مسجد بالا سر و پشت سر آقاى حاج میرزا جواد ملكى به نماز مى ایستاد و بعد برمى گشت و مشغول مباحثاتش مى شد. مى توانم بگویم كه ایشان در امر عبادت و تهجد، اگر در بین علما بى نظیر نبود، یقینا كم نظیر بود.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:40 - 0 تشکر 497246

مصطفى خوانسارى


در شب شانزده فروردین 1343 ساعت ده صبح بود كه حضرت امام پس از آزادى از زندان ، به قم وارد شدند. موج جمعیت و هجوم اهالى قم به طرف ایشان بیش از آن بود كه بتوان وصفش كرد. تا ساعت دوازده و نیم شب ازدحام در منزل ایشان ادامه داشت . با چه وضعى مردم را قانع كردند كه آنجا را ترك كنند. بعد از آنكه مردم متفرق شدند، آنهایى كه شب در آنجا بودند تعریف كردند: آقا دو ساعتى استراحت مى كردند و بعد بلند شدند و مشغول تهجد شدند.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:41 - 0 تشکر 497247

حمید روحانى


یكى از استادان حوزه علمیه قم نیز نقل مى كرد ((قبل از اینكه امام به زندان و تبعید كشیده شوند، شبى مهمان حاج آقا مصطفى بودم . البته او هم در منزل امام زندگى مى كرد و خانه جداگانه نداشت . نصف شب بود كه با صداى آه و ناله از خواب بیدار شدم . با نگرانى حاج آقا مصطفى را كه در كنار من دراز كشیده بود، بیدار كردم و گفتم بلند شو ببین در خانه تان چه خبر است . مرحوم حاج مصطفى بلند شد و نشست و گوش داد و پس از آن دوباره خوابید و در همان حال گفت آقا مشغول تهجد است ؛ مشغول عبادت است .))

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:41 - 0 تشکر 497248

حمید روحانى


اكثر آشنایان این طور نقل مى كنند كه امام از سن جوانى نماز شب و تهجد جزو برنامه هایشان بود. از وقتى ایشان را شناختم شاهد این قضیه بوده ام . وقتى در ظلمت و تاریكى نیمه شب آهسته وارد اتاق مى شدم ، معاشقه امام با خدا را احساس مى كردم . با چنان خضوع و خشوع نماز مى خواندند و قیام و ركوع و سجود مى كردند كه حقا وصف ناپذیر است . اصلا نمى توانم درباره آن لحظات صحبت كنم . تنها احساس مى كردم كه در دل شب ، با آن خضوع و خشوع با چشمان اشكبار، به راز و نیاز با خدا مشغول اند. باید بگویم كه ، در آن لحظات ، با معشوق حقیقى خودشان معاشقه مى كردند. با دیدن این لحظات ، با خودم فكر مى كردم كه شب امام حقیقتا لیله القدر است . این حالات امام نه یك شب و دو شب ، بلكه یك عمر برقرار بود. چون مى گویند كه از جوانى این كار جزو برنامه هایشان بوده است . این را من بخصوص از رمضان سال قبل از رحلتشان ، خوب به یاد دارم . بعضى وقتها، هر بار به دلیلى ، به نزد ایشان مى رفتم و سعادت پیدا مى كردم كه با ایشان نماز بخوانم . وارد اتاق كه مى شدم ، مى دیدم كه قیافه شان كاملا بر افروخته است و چنان اشك ریخته اند كه دستمال كفاف اشكشان را نمى داد و كنار دستشان حوله مى گذاشتند. ایشان شبها چنین حالتى داشتند و این واقعا معاشقه بود.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:42 - 0 تشکر 497250

فاطمه طباطبائى


احمد آقا گفتند: ((شبى در ماه رمضان ، من روى پشت بام خوابیده بودم . خانه ایشان یك خانه كوچك چهل و پنج مترى بود. بلند شدم و دیدم كه صدا مى آید و بعد متوجه شدم كه آقاست كه در تاریكى در حال نماز است و دستهایش را به طرف آسمان دراز كرده و گریه مى كند.)) برنامه عبادى ایشان این بود كه شب تا صبح در ماه رمضان نماز مى خواندند و بعد از نماز صبح زود براى كارهایشان آماده بودند.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:42 - 0 تشکر 497251

محمد رضا ناصرى


در سال 1352 با همسر و فرزند نُه ماهه ام به عراق رفتم . نیمه شب بود كه به منزل امام رسیدیم . خودشان آمدند در را باز كردند، چند دقیقه اى به احوالپرسى گذشت و بعد نماز شب را شروع كردند. این براى من خیلى تعجب آور بود. نماز شب واجب نبود و ایشان مى توانستند آن را قدرى دیرتر بخوانند. اما با وجود اینكه علاقه زیادى به پسرشان ، احمد آقا داشتند و چند سالى بود كه از ایشان دور بودند، مشغول نماز شدند. من بعدها پى بردم كه این به دلیل علاقه وافر ایشان به نماز بوده است .

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:43 - 0 تشکر 497252

فاطمه طباطبائى


حتى خویشاوندان ایشان كه از پانزده سالگى با ایشان بودند، مى گفتند: ((از پانزده سالگى ایشان كه ما در خمین بودیم ، آقا یك چراغ كوچك موشى مى گرفتند و مى رفتند به یك قسمت دیگر كه هیچ كس بیدار نشود، و نماز شب مى خواندند.)) خانم (25) مى گویند: ((تا حالا نشده كه من از نماز شب ایشان بلند شوم .)) چون چراغ را مطلقا روشن نمى كردند. نه چراغ اتاق را روشن مى كردند، نه چراغ راهرو را و نه حتى چراغ دستشویى را. براى اینكه كسى بیدار نشود، هنگام وضوى نماز شب ، یك ابر زیر شیر مى گذاشتند كه آب چكه نكند و صداى آن كسى را بیدار نكند.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:44 - 0 تشکر 497254

نعیمه اشراقى


در مدت آشنایى با این شخصیت عالى مقام جهان اسلام ، ندیدم كه ایشان یك شب نماز شب را ترك كنند. در نجف اشرف ، هنگام سحر طورى از خواب بلند مى شدند و خود را براى اداى نماز آماده مى كردند كه براى اعضاى خانه و من كه مهمان بودم ، مزاحمتى ایجاد نشود، نماز شب به انسان خیلى توفیق مى دهد و ایمان خدا را در دل انسان زیاد مى كند. حتى شب آخرى كه صبح آن بنا بود ایشان را عمل جراحى كنند، در تلویزیون نماز شب آخرین شب ایشان را دیدید. شبها چه مناجاتهاى جانسوز و چه آه و ناله هایى داشتند.

چهارشنبه 18/5/1391 - 10:45 - 0 تشکر 497256

رسولى محلاتى


امام حتى وقتى از پاریس به تهران مى آمدند و در هواپیما نماز شب خواندند. من یادم هست قطب نمایشان را مرتب مى گذاشتند، مى دیدند تكان نمى خورد، موضوع را به خلبان گفتیم . خلبان گفت كه قطب نما در هواپیما كار نمى كند. اما از ایشان پرسید كه مكه كدام طرف است . نشان دادند. امام به همان طرف مشغول نماز شدند.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی