انجمن ها > انجمن مدیریت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مدیریت (بازدید: 1075)
شنبه 14/5/1391 - 10:26 -0 تشکر 490874
مشارکت مردمی در مدیریت مرجع شهری

مشارکت یکی از بهترین روش ها برای انتقال خواسته های سطح محلی به برنامه ریزان و مدیران شهری است. از دیدگاه ارنشتاین مشارکت دارای سطوح متفاوتی است. این سطح از بی قدرتی محض شهروندی تا کنترل شهروندی  ادامه دارد. او مشارکت شهروند را به پلکانی توصیف کرده است که از بی قدرتی شهروند شروع شده تا اختیار و قدرت تفویض شده شهروندی کشیده می شود.

 

شنبه 14/5/1391 - 10:28 - 0 تشکر 490875


دو پله اول ,اصلا شکلی از مشارکت مردمی را دارا نیست و فقط جنبه های فریبکاری و دستکاری مردمی را در خود دارد. سطح میانی که سه پله دارد به انتقال اطلاعات و دریافت پیشنهادات می پردازد, اما ضمانتی بر اعمال نظرات و پیشنهادات وجود ندارد و شکل یک طرفه ای دارد. اما مرحله سوم که کنترل شهروندی را شامل می شود شامل شراکت, تفویض اختیار و کنترل شهروندی است. در این مرحله شهروندان به کار مسئولین شهری نظارت و مدیریت دارند.نکته مهم این است که ایجاد مشارکت شهروندی به صورت پله ای و سلسله مراتبی است و بودن در هر مرحله دلیلی بر حرکت رو به رشد پله های مشارکتی است.مشارکت از مولفه های با اهمیت توسعه پایدار است و نتایج مطلوبی بر کارایی اجتماعی دارد. مشارکت پذیری محلی یکی از ظرفیت های با اهمیت اجتماعات انسانی است و به عنوان یکی از نتایج مطلوب سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد.


شنبه 14/5/1391 - 10:29 - 0 تشکر 490876

شهرداری ها و نهادهای عمومی برای بهبود شرایط محله های شهری در تلاش اند تا با استفاده از روش های مختلف مشارکت مردمی را افزایش دهند و به وسیله این مشارکت زمینه سازی دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی به وسیله آنها شوند. مشارکت زمینه ساز پذیرش راحت تر تغییرات و آثار احتماعی توسط مشارکت کنندگان است و زمینه ساز بالا بردن شانس دستیابی به اهداف و پایداری نتایج پروژه های شهری است.

شنبه 14/5/1391 - 10:29 - 0 تشکر 490877


برای دستیابی به حکمروایی خوب شهری, مشارکت فعال مردمی یکی از اصول اساسی است. در این میان این مشارکت شکل نمی گیرد مگر با برقراری ارتباط صحیح میان حکومت و مردم و شفاف سازی کانال های ارتباطی. در مدل نهایی حکمرانی خوب شهری, استفاده دقیق از نظرات مردمی و دخیل شدن کامل آنها در کنش های شهری مطلوب است و این مهم مقدور نخواهد شد مگر با طی کردم پله های مشارکت, از مشارکت ظاهری و ورود ظاهری مردم به فعالیت های شهری تا کنترل و اقتدار مردمی.از سویی مشارکت مردمی یکی از ابزار های با اهمیت مقتدر سازی است. مقتدر شدن مردم برای به عهده گرفتن مسئولیت های خود و برآمدن از آنها به وسیله مشارکت و ورود مردم به چرخه امور محله ای و شهری ممکن خواهد شد.


شنبه 14/5/1391 - 10:30 - 0 تشکر 490878

هر چند در پاره ای از پژوهش های علوم سیاسی, ذکر شده است که مشارکت مردمی و نظر جمعی الزاما منجر به بهترین تصمیم نخواهد شد و پاره ای از محققان, مشارکت مردمی را کارا نمی دانند. اما در محیط های شهری که نتایج مداخله در آن غیر قابل پیش بینی است و احتمال بروز هر نوع تغییر اجتماعی , محیطی و اقتصادی به واسطه تغییر در مولفه ای دیگر وجود دارد, مشارکت مردمی بستری مناسب برای هدایت تغییرات آتی و پذیرش حوادث نا خواسته از تغییرات است. در این میان مشارکت مردمی در ابعاد مختلف رسمی و غیررسمی را, یکی از مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی می دانند.

شنبه 14/5/1391 - 10:31 - 0 تشکر 490879


الگوهای سازمانی مشارکت شهری:

– الگوی سازمانی مشارکت شهری خود جوش– الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافتهدر جامعه امروز ما نظام مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری ها و شوراهای شهر) وزن بیشتری به الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته (رسمی، برنامه ریزی شده و نهادی) داده اند.دلیل اصلی این است كه مشارکت خودجوش، داوطلبانه و سازمان نیافته هنگامی شکل می گیرد كه « فرهنگ مشاركتی» قوی شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبدیل به « هنجار فرهنگی» شود.از آنجا كه در جامعه شهری جهان سوم، بویژه بخش توسعه نیافته آن، فرهنگ مشاركتی شهری هنجارهای فرهنگی شهری مربوط به مشارکت هنوز به طور شایسته شکل نگرفته است، نقش الگوی سازمانی مشارکت شهری رسمی و سازمان یافته اهمیت بیشتری دارد.الگوی خودجوش مشاركت به عنوان سیستم موثر مسئولیت پذیری و مشاركت شهروندی در مقابل الگوی سازماندهی شده مشاركت،‌ مانند شوراهای شهر یا محله می توان در راستای فرهنگ سازی برای مشاركت خودجوش و مردمی تلاش كرد. مشاركت مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود كارایی، تخصیص هزینه به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. مشاركت مردمی كه نوعی تمركززدایی در اداره امور می باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی- سیاسی می گردد.


شنبه 14/5/1391 - 10:31 - 0 تشکر 490880


راهكارهای تقویت مشاركت:1. تقویت تحزبافزایش فرهنگ مشاركت حزبی و سازماندهی سیاسی در غالب احزاب باعث تقویت سایر انواع مشاركت از جمله مشاركت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز خواهد شد.تقویت تحزب، به نوعی استفاده از روش تعاون جمعی در راستای سیاست گذاری عمومی است و بستر مناسب برای توسعه را فراهم می كند. احزاب انرژی را در جامعه هدفمند كرده و در راستای پیشرفت فردی و اجتماعی با استفاده از پتانسیل عمومی گام برمی دارند. در این جریان باعث افزایش مشاركت فعال مردم و سمت دهی به توانمندی ها در چهارچوب علایق و افكار افراد و گروه ها می شوند. با توجه به این كه احزاب برآیند نیازها و افكار همه اقشار جامعه هستند، هر حزب گروهی از افراد اجتماع را جذب می كند كه به ساختاردهی مشاركت اجتماعی می انجامد. احزاب همچنین باعث افزایش پاسخگویی هستند كه همین عامل موجب گرایش بیشتر شهروندان به مشاركت است.2. تقویت و توسعه نهادهای مدنیمشارکت از طریق نهادهای جامعه مدنی: NGOs: Non Governmental Organizationsسازمان های غیردولتی جدیدترین شکل نهادهای خودپدیدار هستند که در پاسخ به نیازهای اجتماعی به وجود می آیند و با سازماندهی درست می توانند به یک نهاد انعطاف پذیر پویا و ماندگار تبدیل شوند.


شنبه 14/5/1391 - 10:32 - 0 تشکر 490881


ویژگی های سازمان های غیر دولتی:از گروه های داوطلب مردمی تشکیل می شود یعنی به اجبار عضو نشده اند. گروهی کار می کنند و بصورت تشکل دارای ساختار می باشند.غیر دولتی هستند یعنی در چهارچوب کلی حکومت تعریف نمی شوند.غیر انتفاعی اند یعنی افرادی که آنرا تاسیس کرده اند از طریق فعالیت در آن کسب درآمد نمی کنند و سود نمی برند.هدف این سازمان ها رفع نیاز کل یا گروه هایی از جامعه است و هدف اصلی آنها خدمت رسانی تعریف شده است.


شنبه 14/5/1391 - 10:43 - 0 تشکر 490884

مقالات موجود در سایت مرجع مدیریت شهری :


جایگاه حکمروائی خوب در برنامه ریزی شهری (نمونه موردی : طرح متروی تهران)انتشاریافته در ویژه نامه جغرافیا، پیاپی 48، صفحه 1-248 (پاییز 1385)- حجم فایل زیپ 211 کیلوبایت - صفحه 1-28نویسنده : حسن اسماعیل زاده ؛مظفر صرافیدر این مقاله به بررسی دو  نظریه های برنامه ریزی رسیدگی می شود. دسته اول، برنامه ریزی را از جهت فرآیند، بررسی می کنند (برنامه ریزی فرآیندی ) و دسته دوم، با محصول و نتیجه برنامه ریزی سر و کار دارند (برنامه ریزی محصولی ). در تحقیق حاضر، برنامه ریزی برای اجرای طرح متروی تهران (که مورد مطالعه این تحقیق است)، از دیدگاه فرآیندی بررسی شده است. بدین معنی که مراحل تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای طرح مزبور و اثراتی که این برنامه ریزی، از خود بجای گذاشته است، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان جایگاه الگوی حکمروائی خوب (نظام اداره خوب) که شامل اصولی از قبیل مشارکت، پاسخگوئی، شهروندی، شفافیت، کارآمدی، قانونمداری و نظایر اینهاست، در جهت بررسی نقش مردم در فرآیند برنامه ریزی برای طرح یاد شده و میزان تعامل اضلاع حاکمیت (مسوولین، مردم و بخش خصوصی) بررسی شده است. الگوی مربوطه (حکمروائی خوب)، که از اواخر دهه 1980 مطرح شده است بطور کلی به فرآیندی اشاره دارد که تصمیم ها و اعمال قدرت در آن شکل می گیرد و جایگاهی است که دولت، مردم و بخشهای خصوصی به تعامل با یکدیگر می پردازند. الگوی حکمروائی خوب، در زمان حاضر در مجامع بین المللی و محافل کارشناسی، تنها راه خروج از بن بست فقر و توسعه نیافتگی تلقی می شود و مدیریت سطح محلی، گریز و گزیری از آن ندارد. زیرا اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریتی است که توسعه منطقه ای و در نتیجه توسعه ملی را نیز بدنبال دارد.
بدین ترتیب ابتدا کلیاتی در زمینه تاریخچه مترو (زمان و علت طرح مترو، مطرح کنندگان و مشارکت کنندگان در برنامه ریزی و اجرای طرح) ارائه گردیده است، سپس مصاحبه ای با مسوولین مترو و ساکنین یکی از ایستگاههای مترو (ایستگاه امام خمینی تهران)، در زمینه میزان مشارکت مردم در طرح یاد شده و میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسولین، صورت گرفته شده و در ادامه به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها بصورت توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آزمون Spss، پرداخته شده است. در نهایت به جمعبندی و ارائه پیشنهادات مربوطه اقدام شده است. و نتیجه کلی که از این تحقیق حاصل شده است اینست که در طرح یاد شده، برنامه ریزی برای مردم بوده است نه برنامه ریزی با مردم. چرا که مردم در فرآیند برنامه ریزی و اجرای طرح، نقش خاصی نداشتند و تنها نظاره گر و استفاده کننده از نتایج طرح بوده اند (برنامه ریزی از بالا و دیوانسالارانه). و در این تحقیق، اصول حکمروائی خوب، به هیچ عنوان رعایت نشده است. بدیهی است که تبعات نامطلوبی را هم از خود به جای گذاشته است. چرا که زمانیکه مسوولین به حقوق شهروندی توجهی نمی کنند طبیعتا" مردم نیز ، خود را در قبال طرح، مسوول نخواهند دید و این عوامل، مانع توسعه منطقه ای و در نهایت توسعه ملی خواهد گردید.
نویسنده: دكتر سیدمهدى الوانی

انتشاریافته در مجتمع آموزش عالی قم (دوره: 13, شماره: 0) - 336 کیلوبایت

 

یكی از انتقادات عمدهء نظام های مردم سالار، عدم مشاركت مؤثر عامه مردم در خط مشی كذاری عمومی و سلطهء متخصصات وكارشناسان در این زمینه می باشد. در این نظام ها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و كندی، مشاركت مردم كنار گذأشته شده و در تصمیم گیری های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشاركت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارایه گردیده است كه در آن دو شاخص مشاركت وجود دارد: یكی هدف و منظور أز مشاركت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم. با استفاده از این مدل، تصمیم گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی ها و راه كارهای مشاركت مردمی در خط مشی گذاری عمومی را به گونه ای طراحی كنندكه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم كیفیت خط مشی های اتخاذ شده را بهبود بخشد.

">


شنبه 14/5/1391 - 10:43 - 0 تشکر 490885نویسنده: دكتر سیدمهدى الوانی

انتشاریافته در مجتمع آموزش عالی قم (دوره: 13, شماره: 0) - 336 کیلوبایت

 

یكی از انتقادات عمدهء نظام های مردم سالار، عدم مشاركت مؤثر عامه مردم در خط مشی كذاری عمومی و سلطهء متخصصات وكارشناسان در این زمینه می باشد. در این نظام ها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و كندی، مشاركت مردم كنار گذأشته شده و در تصمیم گیری های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشاركت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارایه گردیده است كه در آن دو شاخص مشاركت وجود دارد: یكی هدف و منظور أز مشاركت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم. با استفاده از این مدل، تصمیم گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی ها و راه كارهای مشاركت مردمی در خط مشی گذاری عمومی را به گونه ای طراحی كنندكه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم كیفیت خط مشی های اتخاذ شده را بهبود بخشد.

" href="http://urbanmanagement.ir/?Type=Modules&Module=ArticleModule&code=14&CodePar=277&Act=ShowArticle" target="_blank">راه كارهای مشاركت عامه مردم د ر خط مش گذاری عمومینویسنده: دكتر سیدمهدى الوانیانتشاریافته در مجتمع آموزش عالی قم (دوره: 13, شماره: 0) - 336 کیلوبایتیكی از انتقادات عمده نظام های مردم سالار، عدم مشاركت مؤثر عامه مردم در خط مشی كذاری عمومی و سلطهء متخصصات وكارشناسان در این زمینه می باشد. در این نظام ها به دلایل مختلف مانند پیچیدگی مسایل، هزینه بر بودن، عدم اطمینان و تأخیر و كندی، مشاركت مردم كنار گذأشته شده و در تصمیم گیری های عمومی به نظرات تخصصی بسنده می شود. برای رفع این نقیصه و مشاركت عامه مردم در خط مشی گذاری عمومی مدلی ارایه گردیده است كه در آن دو شاخص مشاركت وجود دارد: یكی هدف و منظور أز مشاركت و دیگری ماهیت موضوع مورد تصمیم. با استفاده از این مدل، تصمیم گیرندگان قادر خواهند شد استراتژی ها و راه كارهای مشاركت مردمی در خط مشی گذاری عمومی را به گونه ای طراحی كنندكه هم در آگاه ساختن مردم مؤثر باشد و هم كیفیت خط مشی های اتخاذ شده را بهبود بخشد.


شنبه 14/5/1391 - 10:44 - 0 تشکر 490886

بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکتظ


عنوان : بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد مطالعه شهر اصفهان)


نویسنده : رسول ربانی, دارما آرانچولام, محمد عباس زاده و وحید قاسمی- حجم فایل زیپ 304 کیلوبایت


انتشاریافته در مجله علوم اجتماعی دانشگان ادبیات فردوسی -سال چهارم - ص 73- 99


این پژوهش به دنبال ارزیابی رابطه رفاه اجتماعی و اقتصادی و میزان مشارکت پذیری شهروندان در امور شهری است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه خطی و معنی داری میان رفاه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت پذیری شهروندان یافت شد و نتیجه غالب این شد که مسئولین شهر اگر بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند و از این طریق به رضایتمندی اجتماعی آنها بیفزایند در این صورت احساس تعلق آنان به منطقه مسکونی افزایش یافته و باعث مشارکت پذیری بالاتر آنها خواهد شد.


برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی