انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 2125)
پنج شنبه 12/5/1391 - 18:8 -0 تشکر 488842
امامزاده های ساری

امامزاده عباس ساری

درانتهای خیابان امامزاده عباس (ع) ساری كوی آستانه 10 مزاری واقع شده است كه به دو نام ( آقا سید علی و هفت تن ) شهرت دارد . این مزار هشت ضلعی بر سكویی قرار دارد كه از داخل بصورت دایره و درب آن از جانب جنوب باز میشود و بام آن حلب سر میباشد . بنای بقعه قبل از انقلاب دهه پنجاه توسط شخصی به نام حاجیه خانم سلیمه ساخته شده است و خودش كه اعتقاد زیادی به این مزار داشت در كنار این آرامگاه مدفون میباشد . قبر امامزاده را به اندازه سی سانتی متر بالا آورده اند و پارچه سبزی روی آن انداخته اند . خفتگان در مزار را هفت تن معرفی مینمایند كه یكی پدر بنام امامزاده سید علی الباقی فرزندان او هستند . به نظر میرسد شخصیّت اصلی سیّد علی بن احمد بن عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمرالاطراف بن امام علی (ع) بهمراه مادرش رقیه دخترعلی بن مالك خزاعی و فرزندانش احمد ، حسن اكبر , حسن اصغر , محمّد و حسین اصغر كه مادرشان فاطمه دختر علی بن عیسی بن عبدالله بن محمّد بن عمرالاطراف بن امام علی (ع)  باشند و اینجا بعنوان قبور خانوادگی آنان بوده و در طبرستان ساری وفات یافته اند .

محوطه این مزار حدود 1000 متر مربع میباشد . در قسمت غربی تعدادی درخت كهنسال قرار دارد و مسجدی بنام مسجد امام حسن مجتبی (ع) در قسمت شرق بقعه واقع شده است ودركنار این مسجد ، حسینیه ایی تازه ساخت بنام حسینیه حضرت زینب (س)  قراردارد و مراسم مختلف در طول سال در این مكان برگزار میشود

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:9 - 0 تشکر 488843

امامزاده زكریا ساری


این بقعه در یازده كیلومتری جنوب شهر ساری ، در انتهای روستای پهنه كلا شمالی و بر روی تپه ای مشرف بر روستا با چشم انداز فوق العاده زیبا ، واقع شده است . ساختمان بنا جدید ساز و در دوطبقه ساخته شده است و اسكلت آن از بتن آرمه میباشد . نقشه بنا مستطیل شك و به ابعاد 25×11 متر كه در ضلع شمالی و شرقی آن به ترتیب چهار و دو پنجره ساخته شده است . طبقه همكف از سنگ تراورتن و ستونهای بتنی با سنگ خارا اجرا شده است . گنبدی مرتفع به شكل شلجمی به قطر ده و ارتفاع نه متر از جحنس آلومینیوم زردرنگ بر بالای بقعه نصب شده كه ابهت خاصی به بقعه داده است . صندوق چوبی امامزاده ساده و جدید ساز و مربوط به دهه های اخیر است . ضریح مطلا بقعه در حال ساخت میباشد.


مساحت كل حیاط به بیش از پانصد متر مربع میرسد .


به اعتقاد اهالی سیّد زكریا از نوادگان امام موسی كاظم (ع) است ، امّا در میان نوادگان آن  حضرت زكریّا نامی كه به ساری مهاجرت كرده باشد دیده نشد


امّا علمای انساب از سكونت سادات عریضی* در قرن سوم و چهارم هجری در شهر ساری سخن به میان آوردند علامه ابن طباطبا مینویسد : از نسل جعفرالاسود بن حسین بن محمدالاكبر بن علی العریضی بن امام جعفر صادق (ع) در طبرستان ساری بودند *


امام فخر رازی نیز از نسل محمّد بن موسی بن عیسی بن محمّد بن علی العریضی را در سبرستان ساری ذكر مینماید *


در نتیجه علامه نسّابه عمیدی از همین خانواده سیّدی جلیل القدر، عظیم الشأنی بنام  حضرت زكریّا بن شرف بن حسن بن زید بن محمّد بن علی بن محمّد بن علی بن عیسی بن محمّد بن علی العریضی بن امام جعفر صادق (ع) را نام میبرد كه احتمال قرین به یقین شخصیّت مدفون درهمین مكان ایشان میباشد . وی فرزندی بنام شرف داشته كه او نیز فرزندی بنام زكریّا داشته و وی در روستای مزده صاحب مزار است . وی در ثلث اول قرن پنجم هجری دراین منطقه وفات یافته است .پنج شنبه 12/5/1391 - 18:10 - 0 تشکر 488844

امامزاده تاج الدیّن ـ روستای امره «AMREH»: درهیجده كیلومتری جنوب شهر ساری در سمت راست جاده دودانگه در روستای امره و در حیاط منزل آقای موسی قاسمی بقعه امامزاده تاج الدین واقع شده است، بنای قدیمی آن بطول سه متر و عرض دو متراست ایوان كوچكی كه مدخل آن از جانب شمال ، مشرف بر روستا باز میشود و متعلق بدوره قاجاریه میباشد و از خشت و گل ساخته شده است .

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:11 - 0 تشکر 488845

امامزاده تاج الدیّن محمّد ـ روستای واودرّه « VAV DARREH»: این آرامگاه در هفت كیلومتری جنوب باختری شهر محمّد آباد ( مركز بخش دودانگه ساری ) واقع است . بقعه بر بالای تپّه ای مشرف بر درّه بسیار زیبا قرار دارد بنا را روی سكویی سنگچین و به شكل مستطیل به ابعاد 7×4 متر ساخته اند و متعلق به دوره صفویه میباشد احتمال دارد اینجا آرامگاه « سیّد تاج الدین محمّد بن ابی الحسن علی حسام الدین بن نزار كریم الدین بن ابی محمد شمس الدین بن حسن بن برهان الدین حسین بن امین الدین محمد بن كمال الدین حسن بن وجیه الدین علی بن قسیم الدین قاسم بن زید الدین محمد بن قاسم الشیخ بن ابراهیم العسكری بن موسی ابی سبحة بن ابراهیم المرتضی بن امام موسی كاظم (ع) باشد كه جدّ دوم امامزاده میرعمادالدین مدفون در روستای وری است .

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:11 - 0 تشکر 488846

امامزاده تقی ـ روستای دروار « DARWAR » : در دوازده كیلومتری جنوب شهر ساری پس از عبور از سمت چپ جاده پهنه كلا ، در میان قبرستان عمومی روستای دروار ؛ درختان آزاد زیادی بچشم میخورد و دور درختی را نشان كردند و معتقدند كه مدفن امامزاده سیّد تقی است .

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:12 - 0 تشکر 488847

امامزاده باقر «داراب كلا DARAB KELA »: این بقعه در بیست كیلومتری خاوری شهر ساری و در وسط روستای داراب كلا واقع شده است . بام بقعه حلب سر است و شیب آن بسیار تند و در نتیجه نوك آن تیز میباشد این بنا متعلق به اوایل دوره پهلوی است.

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:12 - 0 تشکر 488848

امامزاده باقر- « كهنه ده KOHNEH DEH » : این بقعه در سه كیلومتری خاوری شهر محمد آباد (مركز بخش دودانگه ساری ) در انتهای روستا كهنه ده واقع است . شخصی مدفون در بقعه از نوادگان امام موسی كاظم (ع) شهرت دارد .

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:12 - 0 تشکر 488849

امامزاده بی بی خانم « پایین دامیرPAEEN DAMIR » : این بقعه در هفت كیلومتری شمال شهر ساری ، در روستای پایین دامیر قرار دارد در زاویه باغی در انتهای كوچه ی باریك بقعه امامزاده بی بی خانم قرار دارد  صندوق مشبك گهواره ای در بعه نصب شده و درختان زیادی در صحن بقعه مشاهده میشود . شخصیت مدفون همسر امامزاده صالح كه در روستای بالا دامیر مدفون است میباشد كه نام اصلی او خراسان بنت حسن بن ابی قاسم افسطی حسینی میباشد.

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:13 - 0 تشکر 488851

امامزاده بی بی نرگس« ذغالچال ZOGHALCHAL » : این بقعه در سه كیلومتری خاوری شهر ساری ؛ در روستای ذغالچال كوی قدس  واقع شده است . بنایی ساده از خشت وگل با بام حلب سر است . آقای دكتر بحرالعلوم نویسنده كتاب مزارات شهرستان ساری احتمال میدهد كه وی خواهر امامزاده حسن مدفون در همین روستا میباشد .

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:13 - 0 تشکر 488852

امامزاده ابراهیم «اسفندین ESFANDIN »: در بیست كیلومتری شمال خاوری ساری درانتهای روستای اسفندین و میان قبرستان عمومی  قرار دارد

پنج شنبه 12/5/1391 - 18:14 - 0 تشکر 488854

امامزاده ابراهیم « ایول IVEL» : این بقعه در شانزده كیلومتری خاوری شهر كیاسر ( مركز بخش چهاردانگه) نرسیده به روستای ایول در میان قبرستان باستانی و متروكه واقع شده است . بقعه متعلق به دوره صفویه میباشد

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی