ایران سرای من (بازدید: 937)
شنبه 7/5/1391 - 19:29 -0 تشکر 483205
بقاع متبركه فیروزكوه

بقعه متبركه امامزاده اسماعیل

بقعه امامزاده اسماعیل فیروزكوه در مركز بافت قدیم شهر فیروزكوه و در شمال كوه منفردی واقع گردیده كه قلعه قدیمی فیروز كوه روی آن كوه ساخته شده است .نسب این امامزاده به امام موسی كاظم (ع) می رسد.بنای اولیه بقعه امامزاده اسماعیل (ع) احتمالا مربوط به قرن ششم یا هفتم هجری بوده ،لكن بنای قبلی بقعه امامزاده كه شامل راهروهایی كوچك همراه با چند اتاق و گنبدی بر روی آن بود ،در سالهای اولیه انقلاب خراب گردیده و امروزه بنایی دو طبقه بر روی آن ساخته شده است . تاریخ احداث بنای جدید را سال 1401 هجریقمری بر روی ضریح امامزاده حك كرده اند .امروزه تمام سطخ نمای داخلی امامزاده و سقف آن آینه كاری شده و كف آن نیز سنگ فرش شده است .در جوانب صحن اصلی ،فضاهایی جهت ارائه خدمات بهتر به زائرین احداث شده كه نمای سطح همه آنها از سنگ است .بنابراین بقع این امامزاده از امكانات تسبی جهت پذیرایی از زائرین برخوردار است .همچنین در سال 1380 گنبد و گلدسته هایی در طرفین درب ورودی بقعه به شكل زیبایی احداث گردیده است.

شنبه 7/5/1391 - 19:30 - 0 تشکر 483206

بقعه متبركه امامزادگان احمد محمدروستای طارس در 15 كیلومتری شمال غربی فیروز كوه قرار دارد و بقعه امامزادگان احمد ومحمد طارمی (ع) دریك كیلومتری شمال شرقی آن روستا وبر روی تپه ای منفرد قرار گرفته است . بنا بقعه این امامزادگان به صورت برجی است كه از لاشه سنگ و ساروج ساخته شده و بر روی این برج گنبدی دو پوش قرار دارد ،كه از بیرون به صورت رك ( مخروطی) و از داخل پیازی شكل است.  قسمت ورودی بقعه بنایی مستطیل شكل قرار دارد كه از الحاقات بعدی به بقعه امامزاده است و نمای خارجی بقعه در سالهای قبل با سیمان سفیداندود شده ، ولی امروز قسمتهای زیادی از آن فرو ریخته است .در ضلع جنوبی بقعه فضای كوچكی وجود دارد كه بنا به گفته اهالی ،محل امنت گذاری اموات جهت انتقال به عتبات عالیات است.قدمت این بقعه با توجه به فرم بنا احتمالا به قرن هشتم ی نهم هجری می رسد. این بنا با شماره2935 در تاریخ 20/9/79 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

شنبه 7/5/1391 - 19:30 - 0 تشکر 483207

بقعه متبركه امامزاده اسماعیل


بقعه امامزاده اسماعیل فیروزكوه در مركز بافت قدیم شهر فیروزكوه و در شمال كوه منفردی واقع گردیده كه قلعه قدیمی فیروز كوه روی آن كوه ساخته شده است .نسب این امامزاده به امام موسی كاظم (ع) می رسد.بنای اولیه بقعه امامزاده اسماعیل (ع) احتمالا مربوط به قرن ششم یا هفتم هجری بوده ،لكن بنای قبلی بقعه امامزاده كه شامل راهروهایی كوچك همراه با چند اتاق و گنبدی بر روی آن بود ،در سالهای اولیه انقلاب خراب گردیده و امروزه بنایی دو طبقه بر روی آن ساخته شده است . تاریخ احداث بنای جدید را سال 1401 هجریقمری بر روی ضریح امامزاده حك كرده اند .امروزه تمام سطخ نمای داخلی امامزاده و سقف آن آینه كاری شده و كف آن نیز سنگ فرش شده است .در جوانب صحن اصلی ،فضاهایی جهت ارائه خدمات بهتر به زائرین احداث شده كه نمای سطح همه آنها از سنگ است .بنابراین بقع این امامزاده از امكانات تسبی جهت پذیرایی از زائرین برخوردار است .همچنین در سال 1380 گنبد و گلدسته هایی در طرفین درب ورودی بقعه به شكل زیبایی احداث گردیده است.

شنبه 7/5/1391 - 19:31 - 0 تشکر 483208

بقعه متبركه امامزادگان احمد محمد روستای طارس در 15 كیلومتری شمال غربی فیروز كوه قرار دارد و بقعه امامزادگان احمد ومحمد طارمی (ع) دریك كیلومتری شمال شرقی آن روستا وبر روی تپه ای منفرد قرار گرفته است. بنا بقعه این امامزادگان به صورت برجی است كه از لاشه سنگ و ساروج ساخته شده و بر روی این برج گنبدی دو پوش قرار دارد ،كه از بیرون به صورت رك  مخروطیو از داخل پیازی شكل است. ر قسمت ورودی بقعه بنایی مستطیل شكل قرار دارد كه از الحاقات بعدی به بقعه امامزاده است و نمای خارجی بقعه در سالهای قبل با سیمان سفیداندود شده ، ولی امروز قسمتهای زیادی از آن فرو ریخته است .در ضلع جنوبی بقعه فضای كوچكی وجود دارد كه بنا به گفته اهالی ،محل امنت گذاری اموات جهت انتقال به عتبات عالیات است.قدمت این بقعه با توجه به فرم بنا احتمالا به قرن هشتم ی نهم هجری می رسد این بنا با شماره2935 در تاریخ 20/9/79 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .

شنبه 7/5/1391 - 19:32 - 0 تشکر 483209

بقعه متبركه امامزاده جعفر


روستای نجفدر در شمال غرب فیروزكوه و در فاصله 44 كیلومتری آن قرار گرفته است .بقعه متبركه امامزاده جعفر (ع) در ضلع شمال غربی روستای مزبور واقع شده و بنای آن شامل دو بخش است .بخش اول مشتمل بر برج مقبره ای هشت ضلعی است كه گنبد آن از داخل به صورت عرقچین و از خارج رك( مخروطی) است.در سالهای اخیر نمای داخل و خارج این قسمت از بنا با گچ و سیمان سفید اندود شده است .بخش دوم بنا كه مرقد امامزاده در آن واقع شده و در ضلع شرقی بقعه اصلی احداث گردیده ،از داخل و خارج به وسیله گچ و سیمان سفید اندود شده است . با توجه به شواهد وویژگیهای بنا می توان قدمت بنای اصلی مقبره را متعلق به قرون هفتم یا هشتم هجری و بنای الحاقی آن را متعلق به قرون دهم یا یازدهم هجری دانست .این اثر ارزشمند تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

شنبه 7/5/1391 - 19:32 - 0 تشکر 483211

بقعه متبركه امامزاده بی بی طاهربقعه متبركه این امامزاده در شمال شرقی تپه ای كه قلعه تاریخی فیروز كوه بر روی آن احداث شده در شیب تپه ای قرار گرفته است .بنای فعلی بقعه دارای پلانی مستطیل شكل است كه فاقد تزیینات است وفضای داخلی آن با گچ اندود شده است .بنا همچنین دارای گنبدی شبیه به گنبدهای رك است.

شنبه 7/5/1391 - 19:33 - 0 تشکر 483212

بقعه متبركه امامزادگان برهان ،كنعان و سبحان


بنای بقعه این امامزادگان در مركز بافت قدیمی شهر فیروزكوه و در كنار ضلع شرقی بقعه امامزاده اسماعیل فیروز كوه قرار گرفته است.بنای قبلی بقعه كه از سنگ و خشت بوده و در گذشته خراب شده و بنای فعلی آن نیز آنچنان قدمتی ندارد .بنای فعلی بقعه كه در سالهای اخیر به همت مردم و اداره اوقاف ساخته شده ،دارای پلانی مربع شكل و نمایی از سنگ سفید و گنبدی مخروطی و كوچك است .

شنبه 7/5/1391 - 19:34 - 0 تشکر 483214

بقعه متبركه امامزاده بی بی حلیمه خاتون//
بی بی حلیمه درشا

این بقعه در ضلع جنوب شرقی روستای شادمهن،در 35 كیلومتری شمال غرب فیروزكوه قرار دارد بنای این بقعه به صورت برج منفرد مربعی شكلی است كه گنبد آن از داخل به صورت .عرق چین و از خارج به صورت چهار تركی ساخته شده است .به احتمال فراوان بنای این بقعه متعلق به قرون هفتم یا هشتم هجری است و سبك معماری آن نیز بومی است .

شنبه 7/5/1391 - 19:34 - 0 تشکر 483216

بقعه متبركه امامزاده بی بی


روستای اند رود در فاصله 10 كیلومتری شمال غرب شهرستان فیروز كوه قرار دارد .در شمال غرب این روستا كه امروزه متروك و خالی از سكنه است،برج هشت ضلعی قرار گرفته است كه امامزاده بی بی 
  نامیده می شود.این برج هشت ضلعی دارای گنبدی دوپوش است كه از بیرون شكل رك مخروطی و از داخل به صورت عرقچین است .با توجه به مقایسه بنای این بقعه با دیگر بناهای منطقه ،قدمت بنا را می توان بین قرون هفتم و هشتم هجری دانست.

شنبه 7/5/1391 - 19:35 - 0 تشکر 483217

قدمگاه حضرت خضر نبی (ع) خواجه خضرروستای ورسخواران در 26 كیلومتری شمال غرب فیروزكوه و در ضلع غربی رودخانه حبله رود قرار گرفته است .بنای تاریخی قدمگاه خضر نبی(ع) در ضلع غربی روستای مزبور واقع شده است .بنای این بقعه دارای پلان مستطیل و سقف شیروانی شكل است و ساختمان آن از سه طرف شرق ،غرب و جنوب آزاد است و از طرف شمال به كوه تكیه دارد .قدمت اصلی بنای بقعه به قرن سوم یا چهارم هجری می رسد . نمای فعلی بنا با گچ اندود شده است .فضای پیرامون بقعه بسیار با صفا و سبز و خرم است و چشمه آب و رسخواران كه بسیار سرد و پر آب است ،محیط بسیار جذاب و مناسبی را برای تفریح زائرین محترم فراهم ساخته است .بنا به اعتقاد اهالی محل ،آب چشمه مزبور عنایت حضرت خضر نبی به مردم این روستا بوده است.

شنبه 7/5/1391 - 19:35 - 0 تشکر 483220

بقعه متبركه امامزاده خوشنام


بقعه متبركه امامزاده خوشنام در شمال غربی روستای لزور ،در 40 كیلومتری شمال غربی فیروز كوه قرار گرفته است .این بقعه به صورت تركیبی از سنگهای طبیعی كوه و قسمتهای ساخته شده شكل گرفته است.به ایـن ترتیب كه داخل آن با دو قطعه سنگ بزرگ و جلوخان آن با احداث دیوار طرفین و با پوشش تیرهای چوبی شكل گرفت هاست تركیب فضای داخلی بقعه به شكل طبیعی قطعات سنگی است كه روی آن را با گچ پوشانیده اند.قدمت بنای این بقعه احتمالا به قرون دهم یایازدهم هجری می رسد .بقعه این امامزاده در فضای طبیعی زیبایی قرار گرفته و درختان فراوانی اطراف آن را احاطه كرده و از جاذبه های خوبی برخوردار است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی