ورزش و تندرستی (بازدید: 515)
شنبه 7/5/1391 - 11:23 -0 تشکر 482948
سوراخ سوزن و دروازه شهر

برگرفته از سایت فرارو


عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: 
یك ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید فلانی بعضی وقت‌ها از سوراخ سوزن رد می‌شود ولی از دروازه شهر نه. این ضرب‌المثل حكایت ما و المپیك و سایر محصولات فرهنگی و غیرفرهنگی غرب است. اگر از زاویه ایدئولوژیك و حتی سنتی و مذهبی كه در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی غالب است، به مساله ورزش قهرمانی و المپیك نگاه كنیم، بسط و گسترش ورزش قهرمانی و از آن مهم‌تر، شركت در مسابقاتی مثل المپیك عملی لغو و بیهوده و حتی خلاف تلقی می‌شد.

شنبه 7/5/1391 - 11:24 - 0 تشکر 482949

البته ورزش برخلاف موسیقی و هنرهای دیگر مثل نقاشی و مجسمه‌سازی موقعیت خاصی دارد و برخی از مصادیق آن، نفی و تحریم نشده است، و در صدر اسلام چند مورد از ورزش‌های مرتبط با رزم و جنگ، مثل تیراندازی و اسب‌سواری وجود داشت و انجام آنها پذیرفته شده بود و حتی شرط‌بندی در آنها هم مجاز بود كه این امر فلسفه خاصی داشت (اصولا فلسفه آن با امروز فرق می‌كرد. امروز كسی تیراندازی با كمان را برای جنگ كردن یاد نمی‌گیرد.) واقعیت این است كه ذهنیت انقلابیون 40 سال پیش هم كمابیش با چنین حرمت نانوشته‌یی انطباق داشت و به همین دلیل هم پس از انقلاب چیزی به عنوان صفحه ورزشی در بسیاری از مطبوعات نبود.

شنبه 7/5/1391 - 11:25 - 0 تشکر 482951

برای نمونه روزنامه جمهوری اسلامی اخبار ورزشی را درج نمی‌كرد. در تلویزیون هم این سیاست تا حد ممكن رعایت می‌شد. اعتبار و قدرت كشور در آوردن مدال طلا یا جام قهرمانی در فلان رشته ورزشی دانسته نمی‌شد. به همین دلیل نیز ورزش قهرمانی جایگاه چندانی نداشت. نمونه دیگر آن، تحریم المپیك مسكو در سال 1980 بود كه به سهولت انجام شد و كسی هم داخل كشور متعرض آن نشد. ولی این اوضاع به مرور تغییر كرد و امروز كار به جایی رسیده است كه حقوق‌های میلیاردی ورزشكاران كه در عمل از بودجه عمومی كشور پرداخت می‌شود، سر و صدای بسیاری را درآورده است.

شنبه 7/5/1391 - 11:25 - 0 تشکر 482953

همچنان كه در گذشته مشابه این مساله را در فوتبال نیز شاهد بودیم و بالاخره جایگاه ورزش به گونه‌یی می‌شود كه كاروان اعزامی به المپیك با بدرقه بالاترین مقام اجرایی كشور همراه می‌شود. المپیك چیست؟ مسابقات ورزشی و در راس آن المپیك یكی از مهم‌ترین مراسم و آیین‌های دنیای مدرن است.

شنبه 7/5/1391 - 11:26 - 0 تشکر 482954

این مراسم از چند جهت و به طور خالص غربی است؛ مراسمی كه ریشه در اسطوره‌ها و مذاهب و خدایان یونانیان داشته و نام آن نیز برگرفته از منطقه‌یی در یونان است و به لحاظ معیارهای فرهنگ سنتی نیز تناسبی با فرهنگ شرق و اسلامی ندارد و از همه‌ جالب‌تر اینكه یكی از رشته‌های ورزشی آن (دو ماراتن) به وضوح معرف یك نقطه عطف تاریخی از غلبه تمدن غرب در برابر شرق و ایران است كه پس از شكست ارتش هخامنشی در برابر یونان در منطقه‌یی به نام ماراتن، یكی از یونانیان برای اعلام زودتر این خبر به مردم آتن، فاصله ماراتن تا آتن را یك نفس دوید و اكنون این حادثه به صورت یكی از مهم‌ترین رشته‌های ورزشی المپیك بازیابی شده است. برخی از مورخان معتقدند اگر در آن حادثه یونانی‌ها شكست می‌خوردند، تمدن غرب به قهقرا رفته و مسیر كاملا متفاوتی را از آنچه امروز طی كرده است، می‌پیمود.

شنبه 7/5/1391 - 11:26 - 0 تشکر 482955

لذا این نقطه عطف از تاریخ تمدن و پیروزی غرب بسیار بااهمیت دانسته شده است. از این رو حضور در مسابقات المپیك برای ایران از دو سو مورد سوال است؛ سوی اول آن همان بحث فرهنگ رسمی و ایدئولوژیك است كه چگونه می‌توان چنین حضوری را با چارچوب‌های رسمی تفكر در ایران توجیه كرد؟

شنبه 7/5/1391 - 11:27 - 0 تشکر 482956

به نظر می‌رسد گروه طالبان در افغانستان از این حیث بسیار اصولگرا بودند زیرا نه ورزش را در چارچوب فهم و اندیشه سنتی خود برمی‌تافتند و نه اصولا اصراری برای حضور در این‌گونه مجامع داشتند و برای كسی هم كه احیانا می‌توانست در رشته‌یی اول شود، تره هم خرد نمی‌كردند، زیرا در نهایت در یك عمل لغو اول شده بود! سوی دیگر آن سنت تاریخی دوی ماراتن است كه گرایش ضدایرانی در آن مستتر است (قابل توجه علاقه‌مندان به امپراتوری باستان ایران) و جالب خواهد بود كه یك ایرانی بتواند روزی در این رشته شركت كرده و قهرمان شود!آنچه نوشته شد، به معنای مخالفت با چنین حضوری نیست، بلكه در ضرورت نقد چگونگی حضور، و نقد ذهنیت‌های متعارض در این مورد است، كه چگونه می‌توان برای حضور در بزرگ‌ترین همایش فرهنگ غربی سر و دست شكست و حتی اظهار علاقه كرد كه در سطح بالای رسمی در آن شركت كرد (همچنان كه در دوره پیش شركت كردند) ولی نسبت به سایر وجوه این فرهنگ موضعی كاملا متفاوت و حتی متعارض گرفت؟

شنبه 7/5/1391 - 11:27 - 0 تشکر 482957

چرا ورزشكاران تا این حد تكریم و تجلیل می‌شوند و از انواع امتیازات مالی برخوردارند، ولی فیلمسازان و هنرمندان و سایرین با رفتاری معكوس مواجه می‌شوند؟ چرا جایگاه این همایش و فرهنگ غربی چنان رفیع می‌شود كه زنان ایرانی هم در میدان رقابت آن حاضر می‌شوند و برای این حضورها هزینه‌های مادی فراوانی می‌شود، ولی در عرصه‌های دیگر شاهد وضعی متفاوت هستیم؟شاید گفته شود كه المپیك و مسابقات ورزشی عرصه قدرت‌نمایی ملی است.

شنبه 7/5/1391 - 11:28 - 0 تشکر 482959

اگر این را هم بپذیریم، سایر عرصه‌ها هم همین وضع را دارند. برنده شدن اسكار به مراتب اعتبار بیشتری را از چند مدال طلا خواهد آورد. دیگر آنكه ورزش عرصه نمایش قدرتی ماندگار و واقعی نیست. كافی است مقایسه‌یی میان آلمان شرقی و غربی كنیم كه چگونه آلمان شرقی می‌توانست با تربیت ورزشكاران زبده، تعداد مدال‌هایش را از آلمان غربی بیشتر كند در حالی كه جمعیت آن، نصف آلمان غربی بود. ولی هنگامی كه شرایط پیش آمد، آلمان شرقی در یك دوره كوتاه پاییزی، به كلی برگ‌هایش ریخت و به آلمان غربی پیوست و در آن ادغام شد و از آن قدرت افسانه‌یی هیچ نشانی باقی نماند.

شنبه 7/5/1391 - 11:28 - 0 تشکر 482960

این چه قدرت مهمی برای یك كشور می‌تواند باشد كه مثلا دونده‌های اتیوپیایی مدال طلا می‌گیرند، ولی مردم آن كشور در وضع فاجعه‌باری زندگی می‌كنند؟ بنابراین از منظر فوق نباید وارد المپیك شد. المپیك و سایر مسابقات ورزشی یك رسم و آیین و حتی مناسك جدید است كه در چارچوب نظام بین‌الملل دولت-ملت، و برای پر كردن اوقات فراغت و نیز ایجاد روابط نزدیك‌تر میان آن دولت‌ها و ملت‌ها و نیز نژادها و فرهنگ‌های گوناگون برقرار شده است، هرچند در مواردی نتیجه معكوس داشته، و به جای نزدیكی، منشا دوری و دشمنی هم شده است.

شنبه 7/5/1391 - 11:29 - 0 تشکر 482961

اگر همراهی با چنین ایده‌یی از سوی یك حكومت پذیرفته شود، باید به تبعات آن نیز ملتزم باشد. شاید در دنیای جدید نیز ‌بتوان گزینشی رفتار كرد، ولی برخی از واقعیت‌ها و پدیده‌ها به گونه‌یی است كه امكان گزینش یكی و رد دیگری وجود ندارد و چنین نیست كه بتوان در المپیك حضور داشت و حتی برای پیروز شدن در آن، هزینه‌های سنگینی صرف و برندگان آن را تكریم كرد و از امتیازات فراوانی بهره‌مند كرد، ولی با سایر موضوعات مشابه كه به لحاظ بنیادی با المپیك تفاوتی ندارد، به نحو دیگری برخورد كرد. این یك بام و دو هواست و تبعات سوء هر دو برخورد را به ما تحمیل می‌كند، ولی از نتایج مثبت آن محروم. مجددا به ضرب‌المثل اول یادداشت برمی‌گردم. به گونه‌یی نشود كه تعارض رفتاری چنان شود كه گاه از سوراخ سوزن بتوان وارد شد ولی از دروازه نه.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی