انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 307)
جمعه 6/5/1391 - 12:38 -0 تشکر 481841
رسیدن به شکوفایی معنوی پیامبر(ص) با قرآن

مقایسه تطبیقی میان عرفان‌های نوظهور و عرفان اسلامی در گفت و گو با حجت الاسلام مظاهری سیف ؛

جمعه 6/5/1391 - 12:38 - 0 تشکر 481842

امروزه با افزایش گرایش معنویت خواهی در بین مردم جهان بخصوص مردم کشور اسلامی ایران، جریانهای معنویت گرا و عرفان نمای فراوانی ظهور و رشد کرده اند که هر یک مدعی رساندن بشر به کمال می باشند.

در این بین، حتی تعدادی از آنها از جمله عرفانهای داخلی همچون عرفان حلقه ادعا دارند که مطابق آموزه های اسلامی عمل می کنند، در حالی که دعوت دینی پیامبر به سوی حیات بوده و ارایه معنای متعالی زندگی را به عنوان حیات طیبه با تکمیل رشد اخلاقی انسان هدف قرار داده بودند، این جریانات نیز هدف خود را یافتن معنای زندگی برای زدودن افسردگی ها و ایجاد شور و هیجان در زندگی میان پیروان خود می دانند، از این رو، لازم است که ضمن بررسی اندیشه های این جریانات، مقایسه تطبیقی میان عرفانهای نوظهور و عرفان اسلامی و تعالیم پیامبر اعظم(ص) صورت بگیرد، به همین منظور سراغ حجت الاسلام و المسلمین مظاهری سیف، موسس و مدیر موسسه بهداشت معنوی، رفتیم.

جمعه 6/5/1391 - 12:40 - 0 تشکر 481844

در آموزه های اسلام دستیابی به حیات طیبه و در عرفان های نوظهور، دستیابی به زندگی خوب، یک هدف می باشد. با توجه به این اشتراکات میان عرفان اسلامی و عرفان های نوظهور، دامنه این اشتراکات تا کجا می باشد؟
- در نگاه اولیه، بین معنویت اسلامی و معنویت های نوظهور شباهتهای زیادی وجود دارد که این شباهتها را می توان در چند بخش، دسته بندی کرد؛ یک بخش، اهداف آنها می باشد. در دستیابی به زندگی بهتر و رسیدن به خدا در بعضی معنویت های نوظهور که خداگریز نیستند، هدف مشترک می باشد. بخش دیگر شباهتها نتایج و پیامدهایی مثل آرامش، موفقیت، شادی و سرور در زندگی، بهبود روابط انسانی، معنویت اسلامی و عرفان های نوظهور می باشد؛ البته در حالی که در عرفانهای نوظهور، این موارد جزو اهداف آنها می باشد، در معنویت اسلامی، هدف نمی باشد. بخش سوم از اشتراکات، شیوه های رسیدن به اهداف می باشد. در معنویتها، ساعاتی از روز به برنامه های عملی اختصاص داده می شود که به نام مدیتیشن شناخته می شود و در معنویت اسلامی نیز عبادت مطرح می باشد؛ البته ممکن است با نگاه سطحی نگر، تصور شود که انواع مدیتیشن، شبیه عبادات اسلامی است که این چنین نمی باشد.

جمعه 6/5/1391 - 12:41 - 0 تشکر 481845

با توجه به وجود تفاوتهای موجود، تفاوتهای اساسی میان معنویت اسلامی و عرفانهای نوظهور چه می باشد؟
- در واقع تفاوتها، از همان محورهای مشابهت ها ناشی می شود. در اهداف آنچه شباهت تصور می شود، یک تفاوت بنیادین می باشد. از دیدگاه اسلامی، حیات طیبه زمانی اتفاق می افتد که انسان زندگی خود را در یک بستر ابدی ببیند و تعارض میان زندگی دنیوی و اخروی را برطرف کند، به طوری که زندگی دنیوی در مسیر آخرتش، قرار بگیرد و یک هویت پیدا کند. از این دیدگاه، زندگی دنیوی ظاهری، زندگی اخروی می شود و آخرت باطن زندگی دنیوی. حیات طیبه که در تعالیم پیامبر مطرح شده و قرآن کریم بر روی آن، تاکید بسیاری دارد، قلمرو آن، زندگی ابدی انسان است؛ زندگی که پیش از تولد فرد در دنیا و هنگام پیمان بستن با خدا (أَلَسْتَ بربکمْ قَالُواْ بَلَى) آغاز می شود و تا ابدیت ادامه پیدا می کند. در این بستر حیات طیبه، آنچه زنده است و زندگی می کند، روح انسان است که با تمام پاکی و روشنایی و تمام شکوهی که از خداوند دریافت کرده است (نفخت فیه من روحی)، اما در معنویتهای نوظهور به روح و نسبتی که روح با خداوند دارد، توجه زیادی نمی شود. معنای زندگی در این عرفانها، صرفاً به آرامش ذهنی و آسودگی خیال و در مواردی موفقیتهای مادی و دستیابی به آرزوها محدود می شود، در حالی که در معنویت اسلامی اینها هدف نیست، بلکه هدف بازگرداندن روح به سرچشمه اصلی آن است.
همه تعالیم پیامبر(ص) در این راستا می باشد که انسان از درجه « من روحی» به درجه « روحی» برسد و به روح خدا تبدیل شود. زندگی در این مسیر، حیات طیبه را رقم می زند و حتی کسانی که هنوز به مقصد نهایی نرسیده اند، اما در این راه پیش می روند، پیامدهای جذابی نظیر آرامش، شادمانی، عشق، امید و ... تجربه می کنند، البته این موضوعات با آنچه در عرفان اسلامی آمده، تفاوت زیادی دارد.

جمعه 6/5/1391 - 12:41 - 0 تشکر 481847

آرامش وجه مشترک عرفان اسلامی و عرفانهای نوظهوراست، چه تفاوتی میان این دو نگرش وجود دارد؟
- از جمله تفاوتها این است که این آرامش در معنویت اسلامی، هدف نیست، بلکه دستاوردی است که انسانی که به زندگی معنوی روی می آورد، آن را تجربه می کند و به میزان رشد و شکوفایی معنوی اش، هرچه بیشتر و بیشتر از این آرامش برخوردار می شود. این آرامشی است که اعماق روح انسان را سیراب می کند، نه آرامشی که در سطح ذهنی باقی می ماند و به کاهش کنشها و فرایندهای ذهنی محدود می شود، چنانچه در بسیاری از معنویتهای نوظهور و سبکهای مدیتیشن می بینیم؛ به طور مثال هدف یوگا، توقف ذهن می باشد یا در عرفان سرخ پوستی و آثار کاستاندا، همین موضوع توقف ذهن مطرح می شود، بنابراین در معنویتهای نوظهور اعم از شرقی و غربی آن، آرامش را در سطح ذهن جست وجو می کنند و نه در اعماق روح.

جمعه 6/5/1391 - 12:42 - 0 تشکر 481848

از جمله مباحثی که در معنویتهای نوظهور بسیار به آن پرداخته شده است، بحث شادمانی می باشد. دیدگاه معنویت اسلامی در زمینه شادمانی چیست؟
- شادمانی در معنویت اسلامی، افق بالایی دارد که بسیار فراتر از طنزها و بازی های ذهنی است که ممکن است برای ساعاتی غم و اندوه را از بین ببرد. سرور و شادمانی در معنویت اسلامی و تعالیم پیامبر اکرم، یکی از نامهای خداست و کسی که در راه خدا پیش می رود، هر گام که به او نزدیک تر می شود، سرور بی پایان را با تمام وجود درک می کند و قدم به قدم بر این شادمانی افزوده می شود؛ بدین ترتیب، اولیای خدا لبخندشان تنها بر چهره شان نقش نمی بندد، بلکه قطره ای از دریای سرور و شادمانی که روح و قلبشان در آن غوطه ور می باشد

جمعه 6/5/1391 - 12:43 - 0 تشکر 481850

آیا این شادمانی باطنی منحصر به روح است یا اینکه برای زندگی مادی نیز و نحوه شاد زیستن، در آموزه های اسلام به آن توجه شده است؟
- صد البته، این شادمانی یک موضوع پنهانی و صرفاً درونی نمی باشد، بلکه تمام وجود و زندگی انسان معنوی را فرا می گیرد، به طوری که حتی دیگران نیز، با دیدن او، با بودن در کنار او، احساس آرامش و شادمانی می کنند. مشکل ما این است که تاکنون شادمانی را تجربه نکردیم و آن را تنها منحصر در قهقهه زدن و مطالب طنزآمیز، کردیم. شادمانی در حقیقت یک نیروی عظیمی است که در ارتباط با خداوند فعال می شود و در ظاهر و زندگی زمینی جریان می یابد. این ویژگی از خصلتهای برجسته پیامبر(ص) بود که همواره چهره بشاش و خندان داشت که این شادمانی یک ژست و ظاهرسازی نبود، بلکه حقیقت وجود پیامبر بود که هر کس او را می دید، شاد می شد، احساس آرامش می کرد و با تمام قلب به او عشق می ورزید.

جمعه 6/5/1391 - 12:43 - 0 تشکر 481851

با توجه به آموزه های پیامبر(ص) چه تفاوتهای دیگری میان دیدگاه معنویت اسلامی با معنویت های نوظهور، وجود دارد؟
- روش پیامبر وبرنامه های عملی عبادی و توصیه های اخلاقی یک تفاوت جدی است که میان این دو وجود دارد؛ البته ممکن است در معنویتهای نوظهور نیز توصیه های اخلاقی باشد، اما گستره و روشنی منظومه اخلاقی ارایه شده از سوی پیامبر بی نظیر می باشد. تفاوت دیگر، برنامه عبادی اسلام می باشد که برخلاف برنامه معنویتهای نوظهور و مدیتیشن، منظم، سهل، کوتاه و تاثیرگذار می باشد. تفاوت در سطح مبانی، تعریف انسان و حقیقت وجود انسان، نگرش به جهان هستی، خداوند و مراحل گوناگون زندگی، از دیگر تفاوتهای اساسی میان معنویت اسلام و معنویتهای نوظهور می باشد.

جمعه 6/5/1391 - 12:44 - 0 تشکر 481852

با توجه به غنای آموزه های پیامبر(ص) و عرفان اسلامی، چه راهکاری برای ترویج آن در بین مردم، پیشنهاد می شود؟
- مهم ترین راهکار، بازگشت به قرآن کریم می باشد. قرآن کریم رهآورد شکوفایی معنوی پیامبر است که همه استعدادهای معنوی اش را بهره برداری کرد و به نور خدا پیوست و آن روشنایی و عشق بی‌کران را از طریق وحی، دریافت نمود و برای بشریت به ارمغان آورد. مهمترین چیزی که می تواند ما را به معنویت پیامبر برساند، تدبر در قرآن است که معانی آن پایان پذیر نیست و در مرحله بعد، عمل به آن است، به طوری که زندگی ما تبدیل به قرآن عملی شود که البته نیازمند استفاده از سخنان و سیره پیامبر (ص)و اهل بیت (ع) می باشد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی