انجمن ها > انجمن شمال > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
شمال (بازدید: 326)
پنج شنبه 5/5/1391 - 15:11 -0 تشکر 481106
آیین های گیلان

با اجازه بزرگترها بخشی از آیین ها و رسوم گیلانی های عزیز را در این مبحث به معرض نمایش می گذارم.

پنج شنبه 5/5/1391 - 15:12 - 0 تشکر 481107

بازی آهو چره تا حدود بیست سال پیش در منطقه شرق گیلان در شمار بازیها و نمایشهای مقدمه نوروز انجام می‌شد.در گروه آهو چره كه شامل سه نفر، بازیگر نقش آهو، شعرخوان وتوبره كش می‌باشد محوربازی، اهو است كه با وسایل مختلف، چیزی شبیه سر آهو یا بز درست می كردند. برایش شاخ و با مهره شیشه‌ای چشم می گذاشتند. زنگوله به آن می آویختند و آن را به سر چوبی قرار می‌دادند. بازیگر نقش آهو كیسه یا گونی پارچه روی سر می كشید، تا بدنش پیدا نشود و از داخل آن كله آهو را كه روی چوبی قرار داشته، بیرون می‌آورد. چنانكه به هیات حیوانی در آمده و با آن چوب می توانست سرش را حركت بدهد. نفر دوم شعر می خواند و با چوبی كه در دست داشته، نمایش را هدایت می كرد. نفر سوم تو بركش بود كه هر سه با هم كوچه به كوچه، به خانه‌های ده رفته و نمایش را اجرا می كردند و هدایایی از مردم می‌گرفتند.شعری كه معمولاً خوانده می‌شد از اینقرار بود. 


آهو چره، آهو چره، ببین چقدر خوب می چره. آهو از باغ آمده، چریده و چاق آمده. آهو مرغانه خوره، صدتا به كمتر نخوره     
به اینجا كه می‌رسید آهو غش می كرد و تا تخم مرغ یا چیز دیگری ازصاحبخانه نمی‌گرفت حالش جا نمی آمد.بعد از خواندن هربند، همان قسمت اول{آهوچره، آهوچره، ببین چقدر خوب می چره} به صورت واگرد{ترجیع بند} تكرار می‌شد. سپس خواننده بند دیگری را تكرار می كرد. با این كارها از صاحبخانه چیزهایی چون: برنج، تخم مرغ و شیرینی می‌گرفتند. این گروه كارشان را از غروب آغاز می كردند و درچند روستاو آبادی نزدیك را می گشتند.


این نمایش از شرق‌ترین نقاط گیلان تا حدود تنكابن و روستای اطرف آن معمول بوده و امروز نیز كم وبیش معمول است.  

پنج شنبه 5/5/1391 - 15:13 - 0 تشکر 481108

سنت كشتی گرفتن و پهلوانی در همه حوزه‌های فرهنگی ایران پیشه‌ای كهن دارد كه درهرجای جغرفیایی با نام و شیوه‌ای خاص اجرا می‌شود.از قبیل؛ كشتی چوخه خراسانی، كشتی مازندران و كشتی گیله مردی. در كتاب فتوت نامه سلطانی، از متون قرن نهم هجری آمده است: « اگر پرسند كه كشتی چند نوع است؛ بگو دو نوع : اول قبض، دوم اضطرار. اگر پرسند كه هر یك چگونه است: بگو: قبض، كشتی گرفتن اهل خراسان و عراق است كه آن را شهری وار گویند و اضطرار، كشتی گیلان و شیروان و بعضی از آذربایجان است و آن را دیلم وار خوانند


پنج شنبه 5/5/1391 - 15:14 - 0 تشکر 481109

آنچه در این متن كشتی« اضطرار» یا « دیلم وار» نامیده شده، همان كشتی گیله مردی است و قدیمی‌ترین خبرآن دركتاب « احسن التقاسیم فی معرفته الا قالیم »، تالیف مقدسی، درقرن چهارم هجری است. این ورزش سنتی در گیلان در هفته بازارها و در مراسم عروسی‌های سنتی و در كنار روستاها و شهرهای كوچك برگزار می‌شود. میدان مصف پهلوانان فضای وسیعی است كه « سبزه میدان » یا « سیمبر» نیز نامیده می شوند. كشتی گیله مردی همانند سایر كشتی‌ها مراتبی دارد ودارای فنون و قوانین خاص و آداب و رسمهایی است. تازه كاران را « نوچه» و به اصطلاح محلی « تنگوله» می نامند و كشتی گیران میدان دیده و كار آزموده را « پهلوان» خطاب می كنند و درهرمحله و روستا نیز یكی از پهلوانان پیش كسوت، عنوان « سر پهلوان» را دارد. برگزاری كشتی روز وزمان مشخص ندارد. معمولاً كشتی گیران هر محل، با نظر سر پهلوان تصمیم به زور آزمایی می‌گیرند كه در این صورت به شهرها و آبادی‌های نزدیك خبر می‌دهند وكشتی گیران آن نقاط را برای انجام مسابقه دعوت می كنند.

پنج شنبه 5/5/1391 - 15:14 - 0 تشکر 481110

مراسم آغاز و نحوه اجرا


این مراسم دارای آغازی بسیار زیبا و دیدنی است با صدای ساز و نقاره همه اهالی محل را با خبر می كنند و جمعیت بسیاری دور میدان كشتی گرد می‌آیند و كشتی گیران هر محل در قسمتی از میدان در كنار هم قرار می‌گیرند كه به طورمنظم و مرتب پهلوانان میزبان و مهمان دور میدان حركت می كنند و درجلوی هردسته از مهمانان بنا به رسم، روی زانوی چپ خم شده و سر انگشتان دست را به خاك می سایند و می بوسند و بر پیشانی می نهند. آغاز مصف كشتی گیران گیلان با رجزخوانی كه در اصطلاح محلی«خزومما» یا«  فوز ما» نامیده می‌شود همراه است تعیین هماورد به طور آزاد با قبول دعوت به نبرد می‌باشد. پایان كشتی وقتی است كه یكی ازدوطرف جز كف پا، نقطه دیگری از تنش با زمین تماس پیدا كند، كه در این صورت شكست خورده و پهلوان پیروز با جست و خیز میدان را طی می‌كند و گاهی درمیان جمعیت دوران می‌زند وپول جمع می‌كند و معمولاً دوباره به میدان می‌آید و حریف می طلبد. جامه مخصوص كشتی، شلواری پارچه ای و تنگ و چسبان است كه «لاسپاره» نامیده می‌شود. جایزه كشتی گیران « برم » است و شامل : پارچه, آینه، كیف پول، دستكش، جوراب، هن، سیب و نارنج و. . .می باشد.

پنج شنبه 5/5/1391 - 15:15 - 0 تشکر 481111

گیشه بری:بردن عروس به خانه داماد را به اصطلاح گیشه بری می‌گویند، كه با هیجان‌ترین قسمت از مراسم عروسی و نقطه اوج این مراسم است. در این هنگام صدای سازو نقاره، ترانه خوانی و مباركباد فضا را آكنده می‌كند. اما گویی درضمیرفرهنگ جامعه نیز، همانند عروس كه دارای دلی نگران و غم اندوه خداحفظی از دوران كودكی و نوجوانی)دختری(خود در خانه پدر است، دل نگرانی و تشویش وجود دارد و بنا به رسم، به صورتهای مختلف برای عروس بخت و اقبال خوب آرزو می‌كنند.

پنج شنبه 5/5/1391 - 15:15 - 0 تشکر 481112

نحوه اجرای گیشه بری در مناطق مختلف:در گیلان در مناطق مختلف مراسم گیشه بری با شیوه‌های خاصی انجام می‌گیرد. در شرق گیلان، نهالی را كه از خانه پدر عروس كنده‌اند، همراهش می‌كنند و این نهال را عروس و داماد، با هم در خانه داماد می‌كارند. در بعضی از روستاهای غرب و شرق گبلان، مادر عروس پای خروسی را كه از مادر داماد گرفته، با رشته‌های رنگین ابریشمین به پای مرغ می‌بندد و آن مرغوخروس را با عروس همراه می‌كنند، تا در خانه داماد بند از پای آن بر گیرند و در لانه‌ای كه آماده كرده‌اند، جایشان دهند. در خیلی از نقاط گیلان نان وآرد را در سفره‌ای، به كمر عروس می‌بندند تا با خود خیر و بركت به همراه داشته باشدو به این ترتیب عروس عازم خانه بخت می‌شود، اما قبل از آنكه پا رااز خانه بیرون بگذارد، در هر منطقه بنا به رسم، برادر یا دایی عروس جلوی در را می‌گیرد تا چیزی از عروس بگیرد، و به آنچه دریفت كرده؛ درسری(در ماسال) ودائیانه(در نومندان و شرق گیلان) می‌گویند. اگر راه خانه داماد نزدیك باشد. عروس را پیاده می‌برند و اگر راه دور باشد، مركبش اسبی مزین و آراسته خواهد بود كه البته باید نر و اخته نكرده باشد. در مناطق شرق گیلان(روستاهای كوهستانی دیلمان)، عروس از هر جوی آب روان كه بگذرد، بخشی از مهریه خود را به فاطمه می‌بخشد و جمع این بخششها را ازمهریه او كم می‌كنند. در نیمه راه، داماد با دو تن ساقدوس و سلدوش به پیشواز عروس می‌آید و یك نارنج، پرتقال و سیب یا یك تكه قند به طرف عروس پرتاب می‌كند كه مفهوم بركت خواهی و طلب نیك بختی درآن نهفته‌است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی