انجمن ها > انجمن برق > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
برق (بازدید: 895)
چهارشنبه 4/5/1391 - 23:47 -0 تشکر 480398
آسیبهای الکتریکی حفاظت سیستمهای قدرت

وقتی‌ شخصی‌ دچار برق‌ گرفتگی‌ می‌شود، عبور جریان‌ الكتریكی‌ از طریق‌ بدن‌ ممكن‌ است‌ وی‌ را از هوش‌ برده‌، منجر به‌ توقف‌ تنفس‌ و حتی‌ ضربان‌ قلب‌ وی‌ شود. جریان‌ الكتریكی‌ می‌تواند هم‌ در محلی‌ كه‌ وارد بدن‌ می‌شود و هم‌ در محلی‌ كه‌ برای‌ تخلیه‌ به‌ «زمین‌» از بدن‌ خارج‌ می‌شود، سوختگی‌ ایجاد كند. در بعضی‌ موارد، جریان‌ برق‌، گرفتگی‌ عضلانی‌ هم‌ ایجاد می‌كند كه‌ این‌ موضوع‌، مانع‌ از قطع‌ ارتباط‌ مصدوم‌ با منبع‌ برق‌ می‌شود. بنابراین‌ وقتی‌ به‌ صحنه‌ حادثه‌ می‌رسید، امكان‌ دارد كه‌ هنوز جریان‌ الكتریكی‌ در بدن‌ مصدوم‌ برقرار باشد («برق‌دار»). آسیب‌های‌ الكتریكی‌ معمولاً در منزل‌ یا محل‌ كار و در اثر تماس‌ با منابع‌ برق‌ با ولتاژ پایین‌ رخ‌ می‌دهند. همچنین‌ ممكن‌ است‌ این‌ آسیب‌ها در اثر تماس‌ با منابع‌ برق‌ با ولتاژ بالا (مثل‌ خطوط‌ انتقال‌ نیروی‌ افتاده‌ روی‌ زمین‌) هم‌ رخ‌ دهند. افرادی‌ كه‌ با جریان‌ ولتاژ بالا دچار برق‌گرفتگی‌ می‌شوند، ندرتاً زنده‌ می‌مانند.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:24 - 0 تشکر 480457

مباحث‌ زیر را هم‌ ببینید:

سوختگی‌های‌ الكتریكی‌ ، اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حیات‌ .
صاعقه‌
صاعقه‌ یك‌ جریان‌ الكتریكی‌ ناگهانی‌ طبیعی‌ است‌ كه‌ از جو تخلیه‌ می‌شود و در مسیر خود، مقادیر زیادی‌ از حرارت‌ و نور را منتقل‌ می‌كند. صاعقه‌، تماس‌ خود با زمین‌ را از طریق‌ نزدیك‌ترین‌ ساختارهای‌ بلند محوطه‌ و احتمالاً هر شخصی‌ كه‌ نزدیك‌ آن‌ ساختار ایستاده‌ باشد، برقرار می‌كند. اصابت‌ صاعقه‌ می‌تواند به‌ آتش‌ گرفتن‌ لباس‌ها، زمین‌ خوردن‌ مصدوم‌ و حتی‌ مرگ‌ آنی‌ منجر شود. هرچه‌ سریع‌تر تمام‌ افراد را از محل‌ اصابت‌ صاعقه‌ دور كنید.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:24 - 0 تشکر 480458

جریان‌ ولتاژ بالا
تماس‌ با جریان‌ ولتاژ بالا (كه‌ معمولاً در خطوط‌ نیرو و كابل‌های‌ هوایی‌ پرفشار وجود دارد) معمولاً به‌ مرگ‌ فوری‌ منجر می‌شود. افرادی‌ كه‌ زنده‌ می‌مانند، سوختگی‌های‌ شدیدی‌ خواهند داشت‌. از این‌ گذشته‌، این‌ شوك‌ می‌تواند با ایجاد اسپاسم‌ عضلانی‌، مصدوم‌ را به‌ اطراف‌ پرتاب‌ كرده‌، آسیب‌هایی‌ مثل‌ شكستگی‌ ایجاد كند. جریان‌ برق‌ با ولتاژ بالا می‌تواند تا 18 متر جهش‌ («قوس‌») داشته‌ باشد. اشیایی‌ مثل‌ چوب‌ خشك‌ یا لباس‌ نمی‌توانند از شما محافظت‌ كنند. قبل‌ از نزدیك‌ شدن‌ به‌ مصدوم‌، منبع‌ جریان‌ برق‌ باید قطع‌ شده‌ باشد؛ در صورتی‌ كه‌ خطوط‌ نیروی‌ هوایی‌ در راه‌آهن‌ آسیب‌ دیده‌ باشند، قطع‌ منبع‌ برق‌ بسیار حیاتی‌ خواهد بود. مصدوم‌ احتمالاً بی‌هوش‌ است‌. پس‌ از آنكه‌ از بی‌خطر بودن‌ محل‌ مطمئن‌ شدید، راه‌ تنفسی‌ مصدوم‌ را باز كرده‌، تنفس‌ وی‌ را بررسی‌ كنید؛ آماده‌ باشید تا در صورت‌ لزوم‌ احیای‌ تنفسی‌ و ماساژ قفسه‌ سینه‌ را آغاز كنید (مبحث‌ « اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حیات‌ » را ببینید). در صورتی‌ كه‌ مصدوم‌ در حال‌ نفس‌ كشیدن‌ است‌، وی‌ را در وضعیت‌ بهبود قرار دهید. علایم‌ حیاتی‌ (سطح‌ پاسخ‌دهی‌، نبض‌ و تنفس‌) را مرتباً كنترل‌ و ثبت‌ كنید.
جریان‌ برق‌ با ولتاژ بالا ناظران‌ را از محل‌ حادثه‌ای‌ كه‌ در اثر جریان‌ ولتاژ بالا رخ‌ داده‌ است‌، دور كنید. فاصله‌ ایمن‌، بیش‌ از 18 متر از منبع‌ برق‌ است‌.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:25 - 0 تشکر 480459

جریان‌ ولتاژ پایین‌
جریان‌های‌ خانگی‌ كه‌ در منازل‌ و محل‌های‌ كار مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، می‌توانند آسیب‌های‌ جدی‌ یا حتی‌ مرگ‌ ایجاد كنند. حوادث‌ معمولاً ناشی‌ از كلیدهای‌ برق‌ خراب‌، سیم‌های‌ برق‌ لخت‌ شده‌ یا وسایل‌ برقی‌ دارای‌ نقص‌ هستند. خصوصاً كودكان‌ كم‌ سن‌ و سال‌ در معرض‌ خطر هستند (كودكان‌ به‌طور طبیعی‌ كنجكاو بوده‌، ممكن‌ است‌ انگشتان‌ خود یا سایر اشیاء را به‌ داخل‌ پریزهای‌ دیواری‌ برق‌ فرو كنند). آب‌ (كه‌ یك‌ هادی‌ قوی‌ و خطرناك‌ الكتریسیته‌ است‌) میزان‌ خطر را افزایش‌ می‌دهد. تماس‌ با یك‌ وسیله‌ برقی‌ بی‌خطر با دست‌های‌ خیس‌ یا در شرایطی‌ كه‌ كف‌ اتاق‌ خیس‌ باشد، خطر شوك‌ الكتریكی‌ را به‌ مقدار زیادی‌ افزایش‌ می‌دهد.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:25 - 0 تشکر 480460

هشدار: در صورتی‌ كه‌ مصدوم‌ در تماس‌ با جریان‌ الكتریكی‌ است‌، به‌ وی‌ دست‌ نزنید؛ ممكن‌ است‌ مصدوم‌ «برق‌دار» باشد و شما هم‌ در معرض‌ برق‌گرفتگی‌ قرار بگیرید.
هرگز از وسایل‌ فلزی‌ برای‌ قطع‌ تماس‌ الكتریكی‌ استفاده‌ نكنید. روی‌ یك‌ ماده‌ خشك‌ نارسانا ایستاده‌، از یك‌ وسیله‌ چوبی‌ استفاده‌ كنید.
آماده‌ باشید تا در صورت‌ توقف‌ تنفس‌ مصدوم‌، احیای‌ تنفسی‌ یا ماساژ قلبی‌ را تا رسیدن‌ كمك‌های‌ اورژانس‌ آغاز كنید (عنوان‌ « اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حیات‌ » را ببینید).

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:26 - 0 تشکر 480461

آنچه‌ شما می‌توانید انجام‌ دهید
در صورتی‌ كه‌ به‌ محل‌ انشعاب‌ اصلی‌ یا كنتور برق‌ به‌ سهولت‌ دسترسی‌ دارید، تماس‌ بین‌ مصدوم‌ و منبع‌ برق‌ را از طریق‌ خاموش‌ كردن‌ آن‌، قطع‌ كنید. در غیر این‌ صورت‌، دو شاخه‌ را خارج‌ كنید یا كابل‌ را درآورید. اگر به‌ كابل‌، پریز یا محل‌ انشعاب‌ اصلی‌ دسترسی‌ ندارید، به‌ موارد زیر عمل‌ كنید:
برای‌ محافظت‌ از خود، روی‌ یك‌ ماده‌ خشك‌ نارسانا مثل‌ یك‌ جعبه‌ چوبی‌، یك‌ كفپوش‌ پلاستیكی‌ یا یك‌ دفترچه‌ راهنمای‌ تلفن‌ بایستید.
با استفاده‌ از یك‌ وسیله‌ چوبی‌ (مثل‌ یك‌ جارو)، اندام‌های‌ مصدوم‌ را از روی‌ منبع‌ الكتریكی‌ كنار بزنید و یا منبع‌ الكتریكی‌ را از مصدوم‌ دور كنید.
اگر قطع‌ تماس‌ (مصدوم‌ با منبع‌ برق‌) با یك‌ وسیله‌ چوبی‌ مقدور نیست‌، ضمن‌ آنكه‌ كاملاً مراقب‌ هستید تا به‌ مصدوم‌ دست‌ نزنید، طنابی‌ را به‌ دور مچ‌ پای‌ مصدوم‌ یا بازوان‌ وی‌ حلقه‌ كنید و وی‌ را از منبع‌ جریان‌ الكتریكی‌ دور كنید.
تنها در صورتی‌ كه‌ ضرورت‌ دارد، مصدوم‌ را با كشیدن‌ بخش‌هایی‌ از لباس‌ كه‌ شل‌ و خشك‌ هستند، (از منبع‌ برق‌) دور كنید. این‌ كار را تنها به‌ عنوان‌ آخرین‌ تلاش‌ انجام‌ دهید زیرا ممكن‌ است‌ مصدوم‌ همچنان‌ «برق‌دار» باشد.

دور كردن‌ منبع‌ برق‌ اگر نمی‌توانید جریان‌ الكتریكی‌ را خاموش‌ كنید، بر روی‌ یك‌ ماده‌ خشك‌ نارسانا (مثل‌ یك‌ دفترچه‌ راهنمای‌ تلفن‌) بایستید و با استفاده‌ از یك‌ دسته‌ جارو، منبع‌ برق‌ را از مصدوم‌ دور كنید. هرگز مستقیماً به‌ مصدوم‌ دست‌ نزنید.
توجه: پزشكی دانشی همیشه در تغییر است. در ارایه مطالب سلامتیران تلاش زیادی در جهت كامل بودن و تطابق آن با استانداردهای روز پزشكی دنیا تا زمان انتشار صورت گرفته است. اما بدلیل اینكه در علوم پزشكی وجود خطاهای پژوهشی و تغییرات روز به روز همواره متصور است، سلامتیران مطالب ارائه شده را الزاماً كامل و عاری از خطا نمی‌داند. ارجح آن‌ است كه كاربران این اطلاعات را قبل از بكارگیری با رجوع به پزشكان و منابع دیگر نیز تأیید نمایند

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:28 - 0 تشکر 480463

برق گرفتگی
داشتن اطلاعات در مورد برق، نحوه نصب وسایل روشنایی و تعمیر بعضی از اسباب برقی برای همگان ضروری به نظر می رسد. آموزش تدریجی این مسائل از سنین نوجوانی یكی از ضروری ترین موارد آموزشی عصر ما تلقی می شود.
بدن انسان هادی جریان برق است. اگر بدن انسان به برق اتصال پیدا كند منجر به عبور جریان برق از بدن فرد به زمین خواهد شد. در جریان برق گرفتگی علاوه بر سوختگی پوست كه محل ورود و خروج جریان برق را شامل می شود بافتها هم دچار آسیب می شود. اگر جریان برق از قلب عبور كرده باشد منجر به اختلال در سیستم قلب و اگر از مغز عبور كند منجر به مهار مركز تنفس و وقفه تنفسی خواهد شد.
برق گرفتگی به دو دسته تقسیم می شود.
۱- با ولتاژهای بالا
۲- با ولتاژهای پائین
در موارد با ولتاژ بالا، حتماً بدن لازم نیست مستقیم با سیم یا كابل برق تماس داشته باشد بلكه ممكن است در فاصله 20 متری هم جریان برق از هوا عبور كند و به بدن فرد منتقل شود و باعث برق گرفتگی شود. در این موارد هر چقدر ولتاژ برق و رطوبت هوا بالا باشد میزان انتقال و آسیبی كه به بدن وارد می شود بیشتر است.
موارد ولتاژ پائین بیشتر در خانه اتفاق می افتد. مثلاً فرد از سیم لخت و یا وسایل برقی مخصوصاً آن دسته از وسایل كه در آنها آب ریخته می شود آسیب می بیند.ممكن است از طریق كلید برق برق گرفتگی ایجاد شود.
در برق گرفتگی با ولتاژ پائین بدن فرد دچار لرزش می شود حال آنكه در موارد با ولتاژ بالا بدلیل گرفتگی عضلات، منجر به اتصال دائم با آن وسیله خواهد شد.
كمكهای اولیه كه در برق گرفتگی با ولتاژ پائین در منزل می توانیم انجام دهیم رعایت جوانب احتیاط است. مسائلی است كه فرد كمك كننده باید انها را رعایت كند. بدین ترتیب كه تا وقتیكه جریان برق به مصدوم متصل است نباید به مصدوم دست بزنیم. ابتدا باید جریان برق قطع شود كه با قطع كردن فیوز یا كشیدن دو شاخه از پریز ممكن می شود.
بعد از قطع جریان برق باید بدن مصدوم را از اتصال به لوازم برقی جدا كرد. فرد كمك كننده باید دمپایی لاستیكی به پا كند و یا اگر زمین خیس است از چند روزنامه برای خشك كردن استفاده كند و توسط یك چوب و یا هر چیزی كه غیر رسانا است فرد مصدوم را از محل كه برق در آن وجود دارد دور كند.
بعد از قطع ارتباط برق در ابتدا باید تنفس مصدوم را كنترل كرد. اگر تنفس نداشت باید تنفس دهان به دهان انجام شود. بالافاصله باید ضربان قلب و نبض كنترل شود. در صورتیكه نبض وجود نداشت ماساژ قلبی ضروری است.
در هر نوع برق گرفتگی شخص باید به بیمارستان منتقل شود و باید تا ۲٤ ساعت تحت نظر باشد. البته تا رسیدن به پزشك یكبار تنفس مصنوعی و همچنین ٥ بار ماساژ قلبی لازم است.
در برق گرفتگی با ولتاژ بالا تا زمانی كه جریان برق قطع نشده حتی نمی توان به مصدوم نزدیك شد چون در فاصله ۶ متری هم ممكن است به فردی كه می خواهد كمك كند برق منتقل شود.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:29 - 0 تشکر 480464

نكاتی كه باید در هنگام صاعقه رعایت شود تا باعث پیشگیری از برق گرفتگی شود:
۱- دوری از درختان و پایه های برق
۲- گریز از روی ارتفاعات
۳- خوابیدن روی زمین یا جای گود


1- در معابر عمومی به علایم هشدار دهنده كه روی تابلو های برق و تابلو های سیار كه كارگران نصب كرده اند توجه و مراقبت نمایید .
2- از دستكاری به جعبه های انشعاب و باز كردن درب آنها و سایر تجهیزات برقی مثل تابلو های برق ، پایه های فلزی روشنایی ، دریچه ترمینال آنها و امثالهم خودداری نمایید.
3- در صورتیكه حفاری جهت كابل برق احداث شده و یا كارگران مشغول به كار هستند مراقبت نمایید تا خطری متوجه شما نباشد. ضمنا مسیر حفاری كه تا چند روز پر نمی شود به منطقه برق خود اطلاع دهید.
4- در صورت مشاهده هر گونه اتفاق غیر منتظره در رابطه با تجهیزات برقی مثل تیر شكستگی ، آتش سوزی در تجهیزات برقی ، سیم پارگی و ... مراتب را فورا به اداره حوادث منطقه خود اطلاع دهید.
5- در هوای بارانی و مرطوب ، تنه درختان و تیرهای برق بخصوص تیرهای فلزی را لمس نكنید.
6- از بچه مراقبت نمایید كه به دریچه باز شده پایه های روشنایی فلزی نزدیك و دستكاری نكنند.
7- در جاهاییكه تیرهای سیمانی برق روی هم انباشته شده و خطر لغزش تیرها وجود دارد ، بچه ها را محافظت نمایید.
8- سیم های لخت كه از روی تیرهای برق به سطح پایین یا زمین افتاده هرگز دست نزنید.
9- مراقبت نمایید ، اشیاء فلزی مثل آنتن تلویزیون به سیم های برق نزدیك نشود.
10- اشیاء فلزی را در ساختمان یا معابر به سیم های برق نزدیك نكنید.
11- ماشین خود را مقابل بست های زمینی پارك نكنید.
12- در صورتیكه اختلالی در برق منزل دارید ، هرگز تجهیزات برقی بیرون مثل جعبه انشعاب ها را باز و اقدام به تعمییر نكنید و هرگز از تعمیرات الكتریكی نخواهید این كار را نكنید.
13- ماشین های مخصوص مثل جرثقیل و كامیون و كمپرسی در موقع عبور یا مانور به شبكه برق نزدیك و ایجاد خطر شود.بایستی این مورد را توجه نمایید.
14- در رانندگی دقت نمایید بخصوص در شبها كه وسیله خودرو به تجهیزات برقی اصابت نكند.
15- لوله های فلزی محافظ كابل جعبه انشعاب و سایر متعلقات را هرگز دست نزنید.
16- چراغ های خاموش روشنایی را در اسرع وقت به نگهبانی منطقه اطلاع دهید.
17- از شبكه های برق اقدام به گرفتن برق غیر مجاز نكنید و سایر تخلفات مشاهده شده را به نگهبانی منطقه اطلاع دهید.
18- اگر افرادی در ارتباط با برق مراجعه نمایید ، كارت شناسایی در خواست و مراقبت نمایید كه افراد مشكوك نباشند.
19- در موقع نصب یا جمع آوری تیر برق و ترانس برق كه جرثقیل و كارگران مشغول به كار هستند، خطر باز شدن زنجیر و سایر خطرات وجود دارد شدیدا محوطه خطر را در نظر داشته باشید.
20- ممكن است بر اثر بی احتیاطی كارگران برق در لحظاتی درب ورودی تجهیزات برقی باز باشد. مراقبت نماییدكه بچه ها و بزرگترها داخل پست نشوند و تجهیزات برقی را دست نزنند.
21- در پشت بام ها مراقبت نمایید در هنگام برف روبی یا سایر موارد مواد به روی سیم های برق ریخته نشود ضمن اینكه در رطوبت، پارو و مواد عایق نیز هادی شده و خطر برق گرفتگی و حادثه وجود دارد.
22- تیر های چوبی كه آغشته به مواد سمی هستند ، اگر تراشه آن در دست بچه ها بعلت مختلف فرو رود خطرات عفونت دارد ، مراقبت نمایید.
23- درختانی كه درگیر با شبكه هستند بخصوص درختان میوه مثل توت ، برای بچه ها و جوانان كه بالای درخت رفته اند در مواقعی امكان خطر دارد ، مراقب باشید.
24- هرگز روی تیر های برق و یا درب پست ها و سایر تابلو ها ، اعلانات نصب نكنید این مسئله بسیار خطرناك است بخصوص نصب آگهی ها روی تیر های برق كه خطر برق گرفتگی وجود دارد .تا بحال چندین حادثه منجر به فوت در این قبیل موارد مشاهده شده است .
25- كارگران در معابر برای اتصال كابل های زمین از قیر مذاب استفاده می نمایند . خطرات قیر مذاب بسیار جدی است . به بچه ها و جوانان احتیاط با برخورد به این موارد را یاد آوری كنید.

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:30 - 0 تشکر 480466

دستورات ایمنی و حفاظت برقكاران
1- برقكاران موظفند هنگام كار تمام اشیاء فلزی از قبیل ساعت ، انگشتر ، گردنبند و ... را از خود دور نمایند.
2- در گروههای دو نفره ، انجام كار همزمان در ارتفاع و یا روی تابلو برای بیش از یكنفرممنوع می باشد و فرد دوم باید مراقب بر چگونگی اجرای صحیح كار باشد.
3- قطع و وصل مدار بصورت غیر استاندارد و به هرگونه روش شخصی ممنوع می باشد .
4- در مدت زمان انجام كار گروه تعمیرات روی تجهیزات الكتریكی ، بایستی وسیله نقلیه گروه در محل كار آماده باشد.
5- در محیط كار باید نوربه حد كافی موجود باشد.
6-در شرایط جوی غیر عادی (رعد و برق) انجام كار روی خطوط برقدار ممنوع است.
7- هر گونه تغییر در لوازم ایمنی استاندارد شده ممنوع می باشد.
8- در صورت نیاز به كار نفر دوم روی یك پایه ، صعود و فرود تا استقرار نفر اول ممنوع است.
9- در صورتیكه شبكه به طریقی احداث شده باشد كه انجام كار بصورت برقدار میسر نباشد لازم است قبل از هر گونه عملیات روی شبكه مورد نظر فرم قطع و وصل مدار دریافت گردد.
10- افراد اجرایی بایستی از لوازم ایمنی و ابزار كار سالم استفاده نمایند .
11- هنگام كار حضور سرپرست گروه در محل كار الزامی است .
12- افراد گروه اجرایی موظف می باشند ضمن استفاده از لوازم ایمنی و ابزار كار موارد زیر را رعایت نمایند الف : تمیز و سالم نگهداشتن لوازم ایمنی و ابزار كار (افراد می بایستی لوازم ایمنی و ابزار كار را سالم و تمیز نگهداشته و از بكار بردن لوازم ایمنی و ابزار كار معیوب خودداری نمایند.)

پنج شنبه 5/5/1391 - 0:31 - 0 تشکر 480468

ب : حمل و كاربرد صحیح لوازم (افراد می بایستی لوازم و ابزار كار را بطور صحیح بكار گرفته و در حمل آن رعایت احتیاط را بعمل آورده و از انداختن آنها به اطراف خود داری نمایند.
13- در صورت استفاده از خودرو ، موتورسیكلت ، ماشین آلات و ماشین آلات سنگین ، رعایت مقررات ایمنی و خاص آن الزامی است .
14- در صورت استفاده از موتور سیكلت بایستی از كلاه ایمنی استفاده شود .
15- خودرو اتفاقات باید مجهز به بی سیم ، آژیر ، چراغ گردان ، پرژكتور ، كپسول اطفاء حریق ، فلاشر و كمربند ایمنی باشد
16- در صورت استفاده از نردبان مقررات ایمنی و خاص مربوطه الزامی است .
17- در صورت نیاز به نردبان با ارتفاع بیش از سه متر ، ضمن مهار نمودن نردبان به پایه و بصورت عمودی نفر دوم همكاریهای لازم را به عمل آورد.
18- مجریان موظف می باشند قبل از اجرای كار و بعد از آن موضوع قطع و وصل نمودن برق مدار را به اطلاع مشتركین برسانند.
19- چنانچه وضعیت شبكه به طریقی باشد كه برای افراد اجرایی ، اهالی و یا تاسیسات خطر آفرین باشد بایستی شبكه بلافاصله از نزدیكترین محل قطع گردد .
20- برقكار گروه اتفاقات هنگام عزیمت به ماموریت حق رانندگی خودرو اتفاقات را ندارد.
21- در صورت كار با شبكه بی برق ، پس از جدا نمودن شبكه از منبع تغذیه و قطع كلید راه انداز معابر و آزمایشات بی برقی مدار بایستی طرفین محل كار اتصال زمین گردد.
22- آزمایش الكتریكی بمنظور حصول اطمینان از بی برق بودن مدار با استفاده از ولت سنج ضمن رعایت فاصله مجاز
23- بستن دستگاه اتصال زمین موقت در طرفین محل كار و در معرض دید مجری بطریقی كه تا پایان كار نیازی به جابجایی آن نباشد
24- تخلیه الكتریكی مدار
25- قبل از وصل نمودن برق مدار اطمینان حاصل شود كه مدار سالم و افراد مشغول كار نمی باشند.
26- كارگران نباید از سیم مهار ، میخ ها ، تسمه ها ، سیم ها و امثال آن كه ممكن است استحكام كافی نداشته باشد آویزان شوند.
27- دستكش عایق لاستیكی را بدون روكش چرمی نباید بكار برد .
28- قبل از نصب یا برچیدن هادی یا كابل ، نیرویی كه بعدا به تیرها و یا تاسیسات مشابه وارد خواهد شد باید مورد نظر قرار گیرد و اقدام لازم جهت جلوگیری از انهدام اجزاء یا اشیا حامل نیرو به عمل آید .
29- طنابهایی كه در نزدیكی خطوط برقدار مورد استفاده قرار می گیرند باید از جنس غیر هادی باشند

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی