ایران سرای من (بازدید: 746)
سه شنبه 3/5/1391 - 21:42 -0 تشکر 479048
باغ سعدآباد واقع در تهران

باغ سعدآباد نمونه‌ای از باغ دره‌های ایرانی است كه ساختار طبیعی بستر آن از عوامل مهم شكل‌‌گیری به حساب می‌‌آید. در سال ۱۲۹۹ خورشیدی، پهلوی اول ابتدا هشت هزار متر از اراضی سعدآباد در محدوده كنار رودخانه دربند كه در حال حاضر درآن عمارت بجای مانده از مادرشاه سابق واقع گردیده را تملك كرد.
پس از آن تپه علی خان والی كه امروز كاخ احمدشاهی بر روی آن واقع است را نیز به محدوده پیشین افزود و سپس كاخ سبز (شهوند) را در سال ۱۳۰۱ خورشیدی در آنجا بنا نمود. سعدآباد بعد از آن با الحاق محله‌‌هایی چون شاه محله، ترش محله، باغ محله، جعفرآباد و قاسم‌‌آباد وسعتی تازه یافت و به محل اقامتگاه تابستانی پهلوی اول اختصاص یافت و در طول سالیان، كاخها وكوشكهایی درآن احداث گردید.
درآن زمان رودخانه دربند به طور اختصاصی در اختیار باغ قرار گرفت، اما بعدها حق استفاده از دوازده ساعت از آب رودخانه به مردم داده شد و از آنجاییكه آب رودخانه برای آبیاری كل باغ سعدآباد كه گسترش نیز یافته بود كافی نبود، قناتهای قدیمی و جدید مورد استفاده قرار گرفتند. تا پیش از تملك اراضی توسط پهلوی اول، بناها و كوشكهایی متعلق به مالكین باغها و اراضی سعدآباد در دوره قاجار وجود داشته كه ازآن جمله میتوان به كوشك احمدشاهی ، بنای اینانلو و درشكه‌‌خانه اشاره نمود كه هنوز نیز موجودند.
باغ سعدآباد با تأثیر از شیب و توپوگرافی شدید منطقه، ساختار خاص خود را دارد. بالاترین سطح باغ، تپه‌‌علی‌‌خان است كه در گذشته كه درختان اندازه امروزی را نداشتند از بیرون باغ قابل رویت بوده است. اختلاف سطح حاصل از توپوگرافی باغ با ایجاد تراس و سنگ چینی و كاشت گیاهان پوششی مهار گشته است. جهت‌‌گیری و قرارگیری كاخهای موجود در مجموعه از توپوگرافی زمین پیروی میكند. ساختار طبیعی منطقه و ویژگیهای شكل و توپوگرافی زمین سبب پدیدآمدن چشم‌‌اندازهای زیبایی رو به شمال و دامنه كوه گردیده است. وجود درختان كهنسال و قدیمی چنار از مهمترین ویژگیهای این باغ محسوب میشوند.
سعدآباد به پیروی از شكل و موقعیت زمین و مسیرهای حركتی نظم یافته است. این مساله تنوع بصری را در طول مسیرها افزایش می‌دهد. مسیرهای حركتی با كاشت ردیفی درختان چنار در دو سو به خوبی تعریف شده‌اند. از سوی دیگر به دلیل محصوریت فضا توسط درختـان بلند قامت به ویژه چنارها، دید و منظر در مسیرها بیشتر بسته طراحی شده است، اما در پیرامون كاخها، دید بازتر نیز مورد توجه واقع شده است. در عین حال در نقاط بالایی، دیدی بسیار مطلوب به سوی كوههای توچال و نیز به سوی شهر وجود دارد. نمونه بارز دراین مورد كاخ شهوند (سبز) است كه به‌دلیل حضور درختان كهنسال و بلند قامت و بسیار متراكم درطول مسیر، این كاخ مشاهده نمی‌شود و با نزدیك شدن به آن، دید نیز گسترده‌تر میگردد. چشم‌انداز كاخ از سوی جنوب، شهر بزرگ تهران است و چون كاخ بر تپه‌ای بلند قرار گرفته، منظره بدیعی را پیش چشم بیننده می‌گستراند. از سوی شمال نیز به سوی كوههای مرتفع البرز و در برخی قسمتها به سوی كاخ احمد شاهی دیدهایی وجود دارد. محوطه اطراف كاخ سفید نیز به كمك ویژگیهای طبیعی، دارای چشم‌اندازی باز و گسترده با پوشش سبز چمن و درختان زینتی نادر و بلند قامت همراه با آب نماها وفواره‌های بلند است كه بسیار زیبا جلوه میكند.
از زمان پهلوی اول پیرامون كاخ با دیوار محصور گردید و بدین ترتیب محوطه باغ از بافت اطراف مجزا گشت. درآن زمان ، هشت ورودی اصلی به منظور دسترسی به نقاط مختلف در باغ وجود داشت. خیابانهای اصلی باغ شكلی نامنظم و منحنی دارند و تحت تاثیر شكل زمین سراسر باغ را تحت پوشش قرار می‌دهند. درحال حاضر سه ورودی اصلی فعال هستند كه از این میان ورودی زعفرانیه برای بازدیدكنندگان در نظر گرفته شده است.
شكل باغ سعدآباد نامنظم و به گونه‌ای طبیعی است و در میان بافت شهری جای گرفته است. تقسیمبندیهای داخل باغ نیز به تبعیت از ویژگیهای طبیعی و توپوگرافی صورت پذیرفته است. این امر سبب میشود كه باغ سعدآباد كه یك باغ‌دره دانسته میشود بیشتر الگویی آزاد داشته باشد، اما درعین حال چند نقطه آن نیز شكل باغ رسمی ایرانی را تداعی كند.
در باغ سعدآباد به جز رودخانه دربند كه از شمال به باغ وارد میشود و از گذشته نیز در محدوده باغ وجود داشته و به عنوان یكی از منابع تأمین آب مورد نیاز فضای سبز مطرح بوده، ۱۲ قنات در دوره پهلوی دوم احداث گردید كه در حال حاضر بسیاری از آنها غیرفعال و یا نیمه فعال‌اند.
آب در باغ در استخرهای بزرگ در مقابل برخی كاخها حضور دارد كه سطح وسیع آب و وجود فواره‌ها مطبوعیت فضایی را دو چندان میكند. درعین حال آب در سراسر باغ به شكلی طبیعی به منظور آبیاری جاری است و در برخی نقاط همچون محوطه مقابل كاخ سبز نظم آب به شكل كاملاً هندسی دیده می‌شود.
درباغ سعدآباد، پوشش های متنوع گیاهی با تركیبهای گوناگون وجود دارند: پوشش گیاهی انبوه و جنگلی در ضلع شمالی باغ تا رودخانه، انواع باغهای میوه پراكنده در سطح كل باغ، درختان سایه‌انداز متراكم در سراسر باغ و انواع درختان كمیاب وزینتی درمیان چمن و در مجاورت كاخهای اصلی.
گونه‌های گیاهی غالب باغ شامل چنار، كاج، نارون، اقاقیا، گردو، بادام، ارغوان، ماگنولیا، تبریزی، بید مجنون، توری ، سیب گل و نوئل میگردد. بسیاری از گونه‌های گیاهی نادر و غیر بومی هستند كه از خارج كشور به ایران آورده شده‌اند و یا از سوی سران سایر كشورها اهدا گشته‌اند. نظم گیاهی باغ سعدآباد از نظام هندسی خاصی پیروی نمی‌كند و بیشتر تابع شكل و شیب زمین و مسیرهای آب است و در عین حال تاثیر باغ‌سازی اروپایی نیز در آن نمایان است. سطح اصلی باغ با چمن پوشانیده شده كه درگذشته در باغ ایرانی كمتر مورد استفاده قرار میگرفته است.
سعدآباد یكی از ذخایر باارزش گیاهی و فضای سبز شهر تهران محسوب میگردد كه علاوه بر ویژگیهای تاریخی و فرهنگی، ویژگیهای طبیعی آن نیز سبب جذب تعداد بی‌شماری بازدیدكننده می‌گردند.
باغ سعدآباد به مانند دیگر باغهای ایرانی با دیوارهای بلند محصور گردیده است. دركل باغ ، زمین آرایی و خیابانها تحت تأثیر پستی و بلندیهای موجود و با احترام به آن شكل گرفته‌اند. در این باغ، به كیفیات دید و منظر چه در سطح باغ و در مسیرهای حركتی و چه در داخل بناها به سوی بیرون از اهمیت خاصی برخوردار است.
باغ سعدآباد مجموعه‌ای از كاخها را درمیان خود دارد كه به تدریج از اواخر دوره قاجار تا دوره پهلوی دوم ساخته شدهاند. پس از انقلاب، هركاخ به موزهای تبدیل شد و هر سرا و اتاقی با عرضه نفیس‌ترین آثار هنری از صاحب نامان ایران و جهان، برخیل بینندگان مشتاق آغوش باز كرد.
ازجمله قدیمی ترین بناهای سعدآباد،كاخ شهوند كاخ (سبز) است كه در قسمت مرتفع شمال غربی سعدآباد بر روی تپه علیخان قرارگرفته است. ساختمان آن درسال ۱۳۰۱ خورشیدی آغاز و درسال ۱۳۰۷ به پایان رسید. نمای اصلی از سنگ سبز و ورودی كاخ درقسمت شمال قرار دارد كه از نمای بسیار زیبای كاخ احمد شاهی نیز بهره می‌برد. بنای كاخ از یك زیر زمین و كاخ اصلی تشكیل شده كه در زیـرزمین به تراس جنوبی باز میشود. این كاخ در طی سالهـای ۵۳-۱۳۵۰ خورشیدی تعمیر و بازسازی گردید و در اختیار میهمانان رسمی و خصوصی قرار میگرفت. این بنا، الگوی معماری ایرانی را كم وبیش داراست و دارای نظم و یكپارچگی بوده و نشانه‌هایی ازمعماری اواخر دوره قاجار و اوایل سلطنت رضا شاه را دارد. محوطه مقابل این كاخ بیش از هركجای دیگری در باغ سعدآباد از الگوی باغسازی ایرانی پیروی كرده است.
ساخت بنای كاخ سفید- موزه ملت – در سال ۱۳۱۰ خورشیدی آغاز گردید و در سال ۱۳۱۵ به پایان رسید. كاخ سفید به عنوان بزرگترین كاخ موجود در مجموعه سعدآباد، مشخصه كاخهای دوره رضاشاهی را داراست. این كاخ در محدوده‌ای به مساحت ۲۱۶۴ متر مربع در دو طبقه با یك زیرزمین ساخته شده است و۵۰۰۰ مترمربع زیر بنا دارد. نمای بیرونی كاخ به سبك معماری كاخهای سلطنتی اروپایی و معماری داخل آنها به آمیزه‌ای از شیوه‌های ایرانی و اروپایی ساخته شده است. این كاخ حجم یكپارچه و سطحی تقریباً مربع شكل را داراست. در فاصله سالهای ۴۹-۱۳۴۵ خورشیدی، ساختمان كاخ تعمیر و بازسازی شده و آذین‌كاران فرانسوی تزئینات داخل كاخ را تغییر دادند.
ازدیگر موزه‌های مجموعه سعدآباد میتوان به موزه هنرهای زیبا كه در ساختمان وزارت دربار شكل گرفته، موزه نظامی و موزه مردم شناسی (كاخ شمس) اشاره كرد.
موزه‌های دیگری نیز در این مجموعه قرار دارند كه به عرضه اختصاصی آثار برخی هنرمندان می‌پردازند در این مورد میتوان به موزه بهزاد، موزه آبكار و موزه فرشچیان اشاره كرد كه اختصاص به آثار این هنرمندان دارد. گنجینه خط و كتابت میرعماد نیز ازجمله موزه‌های مجموعه به شمار می‌رود كه یكی از عمارت‌های كوچك و بزرگ قدیمی پراكنده در باغ سعدآباد است كه در تبدیلی مناسب و با حفظ هویت اصلی بنا به صورت موزه موجود در آمده است. درمجموعه سعدآباد ، موزه‌ها وگنجینه‌های دیگری نیز وجود داشته كه برخی، در حال حاضر دراختیار مجموعه سعدآباد قرار ندارند، كه از جمله میتوان به موزه دفینه، موزه ظروف ، كاخ موزه عبرت وموزه تاریخ طبیعی اشاره كرد.


پایگاه اطلاع‌رسانی باغ ایرانی

سه شنبه 3/5/1391 - 21:43 - 0 تشکر 479049

نگاهی به مجموعه تاریخی فرهنگی سعد‌آباد

سعد‌آباد، ییلاق شاهان سلسله قاجار بوده و بعد از كودتای رضاخان وسعت یافته است. كاخهای عصر احمد‌شاه قاجار، رضاخان و محمد‌رضا پهلوی با اثاثیه وارداتی آنها، امروزه به صورت موزه‌ای عبرت‌انگیز تحت نام «مجموعه تاریخی فرهنگی سعد‌آباد» در معرض دید و قضاوت عموم قرار دارد.
مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد در پهنه كوهپایه‌های توچال و دره دربند و در یكی از شمالی‌ترین نقاط تهران با مساحتی حدود ۱۱۰ هكتار قرار گرفته است.
سعدآباد از شمال با كوه‌های البرز، از شرق با گلابدره، از مغرب با ولنجك و از جنوب با تجریش همسایگی دارد. این منطقه در دوره قا جار محل استقرار و سكونت تابستانی و ییلاق شاهان این سلسله بوده و پس از كودتای رضاخان (سوم اسفند ۱۲۹۹) در وسعتی تازه و الحاق باغ‌های مختلف به اقامتگاه تابستانی پهلوی اول اختصاص یافت و كاخ وكوشك‌هایی به مناسبت گوناگون در جای جای این پهنه برتافته از درختان كهن و سپیدار و سرو، به فاصله‌ای از بازمانده بناهای قاجار سربرآوردند.
در دوره پهلوی، ۱۸ كاخ كوچك و بزرگ در سعد‌آباد ساخته شد كه هر یك هنر و ذوق معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارند. تمامی این مجموعه پس از انقلاب اسلامی تبدیل به موزه شده است. برخی از عمارت‌‌ها به شكل كاخ موزه، همان طور كه بوده مانند كاخ ملت (سفید) و كاخ سبز (شهوند) به نمایش گذاشته شدند و برخی با توجه به ویژگی بنا، تبدیل به موزه شدند.
موزه‌‌های فعال در این مجموعه عبارتند از: موزه پژوهشی مردم‌شناسی، موزه مینیاتور آبكار، موزه هنرهای زیبا، كاخ موزه ملت، كاخ موزه سبز، موزه نظامی‌، موزه بهزاد، ‌موزه ملی آب، موزه خط و كتابت میرعماد، موزه فرشچیان و موزه هنر ملل.
كالسكه خانه رضاشاهی از جمله قدیمی‌ترین بناهای ساخته شده در مجموعه سعد‌آباد می‌باشد كه در قسمت شمالی مجموعه به عنوان ورودی و مدخلی به فضای باز مقابل كاخ احمد‌شاهی و كاخ سبز می‌باشد.این بنا شامل چهار اتاق و یك ورودی مرتفع و مزین به دو ستونچه آجری در دو طرف آن و تزیینات لمبه كوبی زیر سقف ورودی و هم چنین آجركاریهای زیبا در سراسر نمای ساختمان می‌باشد. از این ساختمان در زمان رضاخان تا مدتها به عنوان كالسكه خانه كاخ شاهی استفاده می‌شد. اما پس از جایگزین شدن ماشین، بدون استفاده و متروك باقی ماند. شایان ذكر است كه این بنای قدیمی در سال ۱۳۸۱ در دست عملیات مرمتی و استحكام بخشی و همچنین طراحی محوطه بیرونی و درونی قرار گرفت و در ابتدای سال ۱۳۸۲ به عنوان موزه ایرانگردی و جهانگردی برادران امیدوار تغییر كاربری یافت و در روز جهانی جهانگردی (۵ مهر ۱۳۸۲) افتتاح گردید.
كاخ احمد شاهی بر روی تپه‌ علی‌خان واقع در بخش «ترش محله» منطقه ییلاقی دربند ساخته شده است. این كاخ از جمله اقامتگاههای احمد شاه آخرین پادشاه سلسه قاجار بود.
رضاخان پس از به قدرت رسیدن از هیچكدام از كاخهای خاندان قاجار استفاده نكرد بلكه برای اقامت در تهران كاخ مرمر و برای اقامتگاه ییلاقی این بخش در بند را بر می‌گزیند. كاخ احمد‌شاهی دارای دو ایوان است كه از یك طرف دید به كوه و از طرف دیگر دید به شهر را دارا است و از این لحاظ با بناهای هم عصرش كه یك ایوان دارد متفاوت است. این ساختمان از جمله زیباترین ساختمان‌های موجود و از لحاظ معماری نیز در این مجموعه منحصر به فرد می‌باشد. در حال حاضر این بنا تحت نظر مجموعه سعد‌آباد نمی‌باشد.

سه شنبه 3/5/1391 - 21:44 - 0 تشکر 479050

● مجتمع تاریخی فرهنگی سعد‌آ‌باد دارای تعدادی موزه نیز هست كه عبارتند از:
▪ موزه پژوهشی و مردم‌شناسی
این ساختمان از جمله ساختمان‌های دوران پهلوی اول می‌باشد كه محل سكونت شمس پهلوی بوده است. این بنا از سال ۱۳۷۳ به موزه مردم‌شناسی تبدیل گشت كه شامل مجموعه‌های ثابت و نمایشگاه‌های موقت است. اشیاء آن طی سال‌ها از نقاط مختلف كشور گردآوری شده و نمایانگر بخشی از آداب، فرهنگ و هنر این مرز و بوم است.
ساختمان موزه از دو طبقه تشكیل شده است. در طبقه اول در بخش ورودی نمونه‌‌هایی از اسطرلاب، انواع وسایل مورد استفاده درویش‌ها، زیورآلات، اسناد و مدارك قدیمی به چشم می‌خورند.
در بخش كشاورزی، ابزار كشت، ابزار و وسایل داشت،‌غرفه برداشت، دامداری، غرفه صید و قهوه‌خانه وجود دارند. در طبقه دوم این موزه پوشاك سنتی مناطق مختلف از دوره قاجار تاكنون به نمایش درآمده است. راهروی طبقه دوم به نمایش انواع ظروف سفالی و مسی اختصاص دارد.

سه شنبه 3/5/1391 - 21:44 - 0 تشکر 479051

▪ موزه نظامی
موزه نظامی ارائه كننده تاریخ نظامی ایران بوده و یكی از دریچه‌های ارتباطی ارتش با مردم است. این موزه تاریخ نظامی ایران، اسلحه و ساز و برگ، ‌البسه، عكس، كتاب و سایر اشیاء را در معرض دید قرار می‌دهد.
در این موزه تن‌پوش‌ها،‌جنگ‌افزارها، ساز و برگ جنگی به صورت خشك و بی‌روح عرضه نمی‌گردد تا برای بیننده اساساً نامأنوس با نتیجه‌ای منفی همراه باشد و سیستم غلط گذشته را در اذهان زنده كند. بلكه برای علاقه‌مندان و بازدید كنندگان یك كلاس آموزشی كوتاه مدت با وسایل سمعی و بصری تدارك دیده شده است.

سه شنبه 3/5/1391 - 21:45 - 0 تشکر 479052

▪ موزه سبز
كاخ شهوند كه اكنون كاخ موزه سبز نامیده می‌شود یكی از زیباترین كاخ‌‌های موجود در كشور است. معمار این كاخ میرزاجعفر معمار باشی بوده است. در نمای خارجی آن از سنگ‌های سبز صدفی كمیاب خمسه زنجان استفاده شده و وجه تسمیه آن نیز به همین سبب است. مساحت زیربنای كاخ در دو طبقه ۱۲۰۳ متر مربع است.
این كاخ موزه دارای گچبری‌ها و آئینه كاری‌های زیبایی است. ساختمان كاخ از دو طبقه تشكیل شده است. طبقه اول شامل پله ورودی، تالار آئینه، ناهارخوری، اتاق كار، اتاق پذیرایی و اتاق خواب است. طبقه دیگر زیرزمین كاخ است كه در سال ۱۳۵۰ بازسازی شده و شامل: سالن پذیرایی، دو اتاق خواب با سرویس و سالن نهارخوری می‌باشد. زیباترین قسمت كاخ تالار آیینه با قالی هفتاد متری بافت عمواوغلی مشهد است. دستگیره‌ها تمامی برنز و آب طلا است. در بالای تالار مبل گوبلن مربوط به بیوتات سلطنتی دوره قاجار قرار دارد و میز وسط مربوط به قرن ۱۸ میلادی است و فرانسوی می‌باشد.
از دیگر وسایل موجود كه اغلب از كشورهای اروپایی خریداری شده می‌توان به چلچراغ‌ها، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌ها، مبل‌های دوره لویی شانزدهم و دو میز مربوط به دوره ناپلئون و سایر وسایل زینتی اشاره كرد.

سه شنبه 3/5/1391 - 21:45 - 0 تشکر 479053

▪ موزه ملت
موزه ملت كه در گذشته كاخ سفید نامیده می‌شد،‌ بزرگترین كاخ مجموعه سعد‌آباد است كه به علت رنگ سفید نمای آ‌ن به این نام مشهور است. بنای كاخ به دستور پهلوی اول در سال ۱۲۹۰ آغاز و ۵ سال بعد به پایان رسید. در ساخت بنای این كاخ هنرمندان، معماران و صنعتگران فراوانی همكاری داشته‌اند. گچبری‌های ظریف و زیبای درون كاخ در نوع خود بی‌نظیر است. سنگ‌های مرمر سرسراها از معادن یزد و تربت حیدریه تهیه شد‌ه‌اند. نمای بیرونی كاخ به سبك معماری كاخ‌های سلطنتی آلمان و معماری داخلی آن به سبك طرح ایرانی و بیزانسی است. كاخ موزه ملت در زمین به مساحت ۲۱۶۴ متر مربع در دو طبقه و زیرزمینی به مساحت جمعاً با زیربنای حدود ۵۰۰۰ متر مربع بنا شده است. در طبقات این كاخ ۱۰ تالار بزرگ تشریفاتی وجود دارد.
وسیع‌ترین تالار این كاخ سفره‌خانه‌ای است كه ۲۲۰ متر وسعت دارد. موزه ملت بزرگترین كاخ مجموعه سعد‌آباد است. طبقه همكف مجموعه‌هایی از سفالینه‌های ایران از هزاره چهارم پیش از میلاد تا سده هفتم هجری قمری و اشیای نقاشی لاكی روغنی نگهداری می‌شود.

سه شنبه 3/5/1391 - 21:45 - 0 تشکر 479054

▪ موزه هنر ملل
در زیر زمین ساختمان كاخ موزه ملت موزه كوچكی وجود دارد كه موزه هنر ملل نامگذاری شده است و همزمان با اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح گردیده. آثار به نمایش درآمده در این موزه شامل تابلوهای نقاشی و چاپ، آثار حجمی، سفالینه‌ها، ظروف و اشیاء فلزی اشیاء چوبی و مجسمه‌ها و ماسكهای آئینی از كشورهای مختلف آفریقا و آمریكا مانند: نیجر، مالی، گینه نو، و … می‌باشد.

سه شنبه 3/5/1391 - 21:46 - 0 تشکر 479055

▪ موزه هنرهای زیبا
یكی از بناهای باشكوه مجموعه سعدآباد، ساختمانی است كه از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ محل وزارت دربار بوده و از سال ۱۳۶۱ به عنوان موزه هنرهای زیبا مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
این موزه در جنوبی‌ترین نقطه سعد‌آباد واقع و دارای ۳۶۰۰ متر مربع زیربنا است. از آنجا كه در بنای آن سنگ‌های مرمر سیاه رنگ به كار برده شده به كاخ اسود معروف بوده است. موزه هنرهای زیبا از سه طبقه با نگارخانه‌های متعدد تشكیل می‌شود كه در طبقه اول آثار ارزنده‌ای از نام‌آورترین نقاشان عهد صفوی، زندیه، قاجار و دوره معاصر به معرض تماشا گذشته شده است. نقاشی‌های دوره صفوی كه در این موزه ارائه شده غالباً تصاویری است از افراد درباری آن زمان و كسانی كه احتمالاً هنرمندان نقاش را به تصور خود به صورتگری وا می‌داشته‌اند و به آ‌نان میدان فعالیت و امكانات می‌دادند. اكثر این تابلوها فاقد امضاء است و فقط یك تابلو با عنوان مجلس شیرین و فرهاد امضای محمد زمان را بر خود دارد.

سه شنبه 3/5/1391 - 21:46 - 0 تشکر 479056

▪ موزه مینیاتور آبكار
ساختمان موزه یكی از بناهای مجموعه سعد‌آباد است كه قبل از انقلاب متعلق به لیلا پهلوی بوده است. این بنا با اندك تغییری در سال ۱۳۷۳ به موزه مینیاتور آبكار تبدیل شد. استاد كلارا آبكار در سال ۱۲۹۴ خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد.
وی در خدمت استادان بزرگی چون شادروان هادی خان تجویدی و علی دورودی عشق به هنر را آموخت. نقاشی‌ها و آثار كلارا آبكار در سه تالار موزه به نمایش گذاشته شده‌اند. در تالار شماره یك آخرین آثار استاد شامل مینیاتور، تذهیب و نقش گره ارائه شده است. در تالار شماره دو مجموعه‌ای از نقاشی‌های آبرنگ، مستند‌سازی اشیاء موزه مردم‌شناسی و هنرهای تزیینی به نمایش گذاشته شده‌اند و تالار شماره سه به بهترین نمونه‌های آثار این استاد، شامل چند نمونه مینیاتور روی عاج، چند كپی از كار مینیاتوریست‌‌های بنام ایران و نمونه‌هایی از تذهیب اختصاص دارد.

سه شنبه 3/5/1391 - 21:47 - 0 تشکر 479057

▪ موزه خط و كتابت میرعماد
این ساختمان از جمله بناهای متعلق به دوران قاجار بوده است كه در زمان پهلوی دوم فرحناز و علیرضا پهلوی در آن سكونت داشته‌ا ند.
ساختمان موزه میرعماد پس از انقلاب با حذف بخش‌‌های اضافی ساختمان و تغییراتی كه در آن به وجود آمد به فضایی مناسب موزه تبدیل شد و سرانجام به نام بزرگ‌ترین استاد خوشنویسی قرن ۱۱ ه‍. ق میرعماد الحسنی سیفی قزوینی افتتاح شد. آثار خوشنویسی موزه منحصر به میرعماد نیست بلكه خطوط قبل از اسلام دوران اسلامی، تفننی و كاربردی قرن ۳ و ۴ ه‍. ق تا قرن ۱۴ در آن نگهداری می‌شود .

سه شنبه 3/5/1391 - 21:47 - 0 تشکر 479058

▪ موزه آب
ساختمان موزه دفتر مخصوص پهلوی دوم بود كه در زمان وی ساخته شد. گنجینه ‌آب سعد‌آ‌باد مقارن با صدمین سالگرد تولد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۷۸ افتتاح گردید. این موزه علاوه بر محوطه‌سازی و ایجاد فضای سبز نمونه هیدرولیكی چندین بنای سنتی و جدید آب برای اولین بار در كنار هم طراحی و احداث شده است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی