انجمن ها > انجمن انگليسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
انگليسي (بازدید: 5551)
جمعه 14/4/1387 - 3:12 -0 تشکر 46448
طرح ترجمه مقالات علمی - همکاری انجمن دانش و فناوری و زبان

 

به نام خدا
سلام

طبق اعلام قبلی و توافقات بین انجمنی ِ انجام شده می خواهیم با یاری شما دوستان مقالاتی در زمینه ی دانش و فناوری رو ترجمه كنیم.
مقاله ای كه پیش رو دارید درباره ی خون ه كه از شما دوستان دعوت می كنم به ما ملحق بشین و این متن رو هرچقدر كه می تونید ترجمه كنید.
در آخر این متن به عنوان تولید محتوا با همكاری انجمن های دانش و فناوری و انگلیسی به بخش دانش و فناوری سایت تحویل داده می شه تا به عنوان یك مقاله در سایت درج بشه

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

جمعه 14/4/1387 - 3:14 - 0 تشکر 46449

مقاله اول : خون 

بخش اول

Definition

Blood is a liquid connective tissue that performs many functions in the body, including transport of oxygen, carbon dioxide, nutrients, waste products, and hormones; clotting; and defense against microorganisms. Blood consists blood cells suspended in plasma, a fluid that contains proteins, salts, and other substances. When a blood sample is placed in a test tube and spun rapidly (a process called centrifugation), the heavier blood cells sink to the bottom of the test tube, while the straw-colored plasma floats on top.
Description

All vertebrates circulate blood within blood vessels. Because blood is enclosed within blood vessels, the circulatory systems of vertebrates are called closed circulatory systems. (Some invertebrates have open circulatory systems that do not contain blood vessels and circulate a blood-like fluid called hemolymph.)

The human body contains about 4 to 6.3 qt (4 to 6 L) of blood. Men have more blood than women, due to the presence of higher levels of testosterone, a hormone that regulates sex characteristics and function and also stimulates red blood cell formation. Plasma makes up 55% of the blood, while the blood cells constitute the other 45%. The various types of blood cells are red blood cells (erythrocytes), white blood cells (leukocytes or leucocytes), and platelets.Plasma


Plasma contains mostly water, which accounts for91.5% of the plasma content. The water acts as a solvent for carrying other substances.

PLASMA PROTEINS. Proteins account for 7% of plasma. The higher concentration of protein in blood prevents water from moving from the blood into the interstitial fluid. Without this osmotic protection, water would move from the blood into the interstitial fluid, causing a rapid loss of blood volume.

The most abundant of the plasma proteins is albumin, a protein also found in egg white. Albumin concentration is four times higher in the blood than in the interstitial fluid (the watery fluid that bathes tissues, but is located outside and between cells). This high concentration of albumin in plasma serves an important osmotic function.

Other proteins that are present in plasma are immunoglobins and fibrinogen. Immunoglobins, also called antibodies, are proteins that function in the immune response. Antibodies attach to invading bacteria and other microorganisms, marking them for destruction by immune cells. Fibrinogen is a protein that functions in a complex series of reactions that leads to the formation of blood clots.

OTHER PLASMA COMPONENTS. The other components of plasma are salts, nutrients, enzymes, hormones, and nitrogenous waste products. Together, these substances account for 1.5% of plasma. The salts present in plasma include sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, and bicarbonate. These salts function in many important body processes. For instance, calcium functions in muscle contraction; sodium, chloride, and potassium function in nerve impulse transmission in nerve cells; and bicarbonate regulates pH. These salts are also called electrolytes. An imbalance of electrolytes, which can be caused by dehydration, can be a serious medical condition. Many gastrointestinal illnesses, such as cholera, cause a loss of electrolytes through severe diarrhea. When electrolytes are lost, they must be replaced with intravenous or oral solutions of water and salts.

The remaining substances present in plasma are elements that the plasma is transporting from one place to another. For instance, plasma contains nutrients that nourish tissues. The nutrients found in plasma include amino acids, the building blocks of proteins; glucose and other sugars; and fatty acids and glycerol, the components of lipids (fats). In addition to nutrients, plasma also contains enzymes, or small proteins that function in chemical reactions, and hormones, which are transported from glands to body tissues. Waste products from the breakdown of proteins are also found in plasma. These waste products include creatinine, uric acid, and ammonium salts. Blood transports these waste products from the body tissues to the kidneys, where they are filtered from the blood and excreted in the urine

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

جمعه 14/4/1387 - 17:37 - 0 تشکر 46551

* بسم الله الرحمن الرحیم*

سلام دوست عزیز؛

متن بسیار جالبی بود.سعی کردم طوری انجام دهم که صرفا لغت به لغت نباشد وچنین مطلب کاملی، براحتی قابل استفاده قرار گیرد.

تعریف خون:

خون یک بافت ارتباط دهنده ی مایع هست، که عملکردهای زیادی دربدن انجام می دهد؛ که شامل انتقال دادن اکسیژن،دی اکسید کربن،مواد غذایی کوچک،مواد دفعی و هورمون می باشد .

درعمل لخته کردن ؛دفاع کردن در برابر میکروارگانیسم ها ،هم نقش دارد.

خون شامل سلولهایی است که در پلاسما معلق هستند، سیالی که شامل پروتئین ،نمکها و دیگر مواد می باشد.

موقعی که خون در لوله آزمایش ریخته می شود و به سرعت به دور خودش می چرخد،سلولهای سنگین تر در ته لوله آزمایش ته نشین می شوند، در حالی که ماده رنگی ناچیزی در بالای این سیال شناور می ماند.

توصیف :

همه سیستم گردش خون مهره داران،توسط رگهای خونی انجام می گیرد،چون خون در رگ های خونی جای گرفته است.و به سیستم گردش خون این مهره داران،گردش خون بسته گفته میشود.(برخی مهره داران دارای سیستم گردش خون باز هستند که فاقد رگهای خونی می باشند وخون مثل یک مایع اطراف سلولها شناور هست که به آن، همولنف گفته میشود)

بدن انسان شامل 4 تا 6 لیتر خون میباشد ؛ مردها خون بیشتری نسبت به زنها دارند.واین به خاطر وجود تستوسترون بالاتر در مردهاست.(یک هورمونی که ویژگی ها وعملکردهای جنسی را تنظیم می کند،همچنین تحریک کننده تولید سلولهای قرمز خونی میباشد)

پلاسما 55% خون را تشکیل میدهد،درحالی که 45%دیگر را سلولهای خونی تشکیل میدهند.سلولهای مختلف خون شامل گلبول های قرمز(اریتریوسیت)وگلبولهای سفید(لکوسیت) وپلاکت ها میباشد.

پلاسما...

پلاسما اساسا از آب تشکیل شده(شامل مقدار زیادی آب هست)، آب ،91.1%از ظزفیت پلاسما را در بر گرفته است.عملکرد آب بعنوان یک حلال برای انتقال مواد دیگر میباشد.

پروتئین های پلاسما:7%از پلاسما شامل پروتئین ها هست.

تراکم بالای پروتئین ها باعث می شوند که از حرکت آب ،از خون به مایع میان بافتی جلوگیری شود.بدون این پروتئین ها ،آب مایل هست که به مایع میان بافتی نفوذ پیدا کند،ودر نتیجه ،سبب از دست دادن سریع حجم زیادی از خون خواهد شد.

بیشترین پروتئین تشکیل دهنده ی پلاسما ،آلبومین هست.

پروتئینی که در سفیده تخم مرغ هم وجود دارد.آلبومین موجود در خون چهار برابر آلبومین موجود در مایع میان بافتی (سیال آبکی که بین بافتها خارج از سلول والبته بین انهاست)هست.این غلظت بالای آلبومین در پلاسما ،در عملکرد مهم تراوش نقش دارد.(در بالا توضیح داده شد)

سلولهای دیگری که در پلاسما وجود دارند ایمونوگلوبین ها وفیبروژنها می باشند.

به ایمونو گلوبین ها ،آنتی بادی نیز گفته میشود که عملکردی درپاسخ ایمنی دارند.آنتی بادیها به باکتریهای مهاجم و دیگر میکروارگانیسم ها ،حمله می کنند؛ آنها را توسط سلولهای ایمنی نابود می کنند.فیبروژن پروتئینی هست که در شکل گیری لخته شدن خون نقش دارد.

دیگر مواد تشکیل دهنده پلاسما:

دیگر ترکیبات پلاسما،نمک ها ،مواد غذایی کوچک،آنزیمها ،هورمونها و مواد دفعی نیتروژن دار تولید شده،می باشد.این مواد با همدیگر1.5% پلاسما رو تشکیل می دهد.

وجود نمک در پلاسما شامل:سدیم،پتاسیم،کلسیم،منیزیم،یون کلر وبیکربنات می باشد.

عملکرد این نمک ها در پروسه های مهم بدن می باشد.برای مثال:عملکرد کلسیم در انقباض ماهیچه هاست.

عملکرد سدیم وکلر،وپتاسیم در ارسال پیام به سلولهای عصبی هست.

و بیکربنات هم اسیدی یا بازی بودن را تنظیم می کند.

 این نمک ها الکترولیت نیز نامیده میشوند.یک ناتعادلی در این الکترولیتها که به خاطر کم آبی(از دست دادن آب) بوجود می اید،می تواند شرایط جدی نیاز به معالجه پزشکی(بیماری) را به همراه داشته باشد.خیلی از بیماری های گوارشی(معده و روده)مثل وبا، که باعث از دست دادن مقدار زیادی از این الکترولیتها در اثر اسهال خواهد شد.که باید با مصرف محلول آب ونمک مورد نظر جایگزین شوند.

ماده های باقی مانده در پلاسما،عناصری هستند که درانتقال از یک مکان به مکان دیگر نقش دارند.برای مثال پلاسما شامل موادغذایی هست که بافتها تغذیه می کنند.

مواد غذیی کوچکی (نوترینت ها)که در پلاسما یافت شده اند،آمینو اسید(عناصر سازنده پروتئین)؛گلوکز ودیگر مواد قندی؛اسیدهای چرب وگلیسرول(اجزاء تشکیل دهنده لیپید ها یا چربی ها).

علاوه بر این نوترینت ها،پلاسما دارای انزیم هایی می باشد یا پروتئین های کوچکی که در واکنش های شیمیایی نقش دارند، و همچنین هورمونهایی که از غدد به بافت ها انتقال داده شدند.

مواد دفعی که از پروتئین های از کار افتاده بدست می آید نیز؛در پلاسما دیده میشود.خون این مواد دفعی رو از بافت های بدن به کلیه انتقال میدهد،جایی که در انجا از خون فیلتر می شوند وبه عنوان ادرار خارج می شوند.

   Botanist

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

چهارشنبه 19/4/1387 - 3:10 - 0 تشکر 47147

از ملک الشعرای عزیز مدیر انجمن دانش و فناوری به خاطر شروع این طرح ممنونم. و از باتنیست عزیز برای ترجمه خوبشون. فکر میکنم ترجمه مناسبی هست و بتونید قسمت بعدی این مقاله رو ارائه کنید تا تکمیل بشه و برای تهیه نسخه نهایی آماده اش کنیم.


شنبه 22/4/1387 - 2:27 - 0 تشکر 47556

سلام

ممنون از دوست خوبم که به این خوبی و راحتی ترجمه کردند.

ادامه ی مقاله:

بخش دوم

Red blood cells


The human body contains an estimated 25 trillion red blood cells; approximately 4.8 million to 5.4 million are found in every microliter of blood. The structure of a red blood cell is eminently suited to its primary function, the transport of oxygen from the lungs to body tissues. Red blood cells are very small (about 6 nanometers wide), shaped like a disk, and contain a small depression on either side. Their small size allows them to squeeze through the tiniest of blood vessels (capillaries). In addition, their size allows a greater diffusion of oxygen across the blood cells" plasma membranes than if the cells were larger—because blood contains so many of these small cells, their combined surface areas translate into an extremely large surface area for the diffusion of oxygen. The disk shape and the depressions on either side also contribute to a greater surface area.

TRANSPORT OF OXYGEN. Red blood cells are unusual in that they do not contain nuclei or mitochondria, the cellular organelles in which aerobic metabolism (the breakdown of nutrients that requires oxygen) is carried out. Instead, red blood cells acquire energy through metabolic processes that do not require oxygen. The lack of nuclei and mitochondria therefore allow the red blood cell to function without depleting its cargo of oxygen, leaving more oxygen for the body tissues.

The molecule that binds oxygen in red blood cells is called hemoglobin. Hemoglobin is a large, globular protein consisting of four protein chains surrounding an iron core. Hemoglobin is densely packed inside the red blood cell; in fact, hemoglobin accounts for a third of the weight of the entire red blood cell. Each red blood cell contains about 250 molecules of hemoglobin.

In the lungs, oxygen diffuses across the red blood cell membrane and binds to hemoglobin. As blood circulates to the tissues, oxygen diffuses out of the red blood cells and enters tissues. The waste product of aerobic metabolism, carbon dioxide, then diffuses across red blood cells and binds to hemoglobin. Once circulated back to the lungs, the red blood cells discharge their load of carbon dioxide, which is then breathed out of the lungs. However, only 7% of carbon dioxide generated from metabolism is transported back to the lungs for exhalation by red blood cells; the majority is transported in the form of bicarbonate, a component of plasma.

HEMOPOIESIS. Red blood cells are formed in red bone marrow from precursor cells called pluripotent stem cells. The process of red blood cell formation is called hemopoiesis (alternatively, hematopoiesis). In adults hemopoiesis takes place in the marrow of ribs, vertebrae, the breastbone, and the pelvis. On average, a red blood cell lives only three to four months. Constant wear and tear on the red blood cell membrane, caused by squeezing through tiny capillaries, contributes to the red blood cell"s short life span. Worn out red blood cells are destroyed by phagocytic cells (cells that engulf and digest other cells) in the liver. Parts of red blood cells are recycled for use in other red blood cells, such as the iron component of hemoglobin.

White blood cells


White blood cells are less numerous than red blood cells in the human body; each microliter of blood contains 5,000 to 10,000 white blood cells. The number of white blood cells increases, however, when the body is fighting off infection. Their numbers are maintained until the immune system detects the presence of a foreign invader. When the immune system is activated, chemicals called lymphokines stimulate the production of more white blood cells.

White blood cells function in the body"s defense against invasion and are key components of the immune system. They usually do not circulate in the blood vessels, and are instead found in the interstitial fluid and in lymph nodes. Lymph nodes are composed of lymphatic tissue and are located at strategic places in the body. Blood filters through the lymph nodes, and the white cells present in the nodes attack and destroy any foreign invaders.

TYPES OF WHITE BLOOD CELLS. The human body contains five types of white blood cells: monocytes, neutrophils, basophils, eosinophils, and lymphocytes. Each type of white blood cell plays a specific role in the body"s immune defense system.

Under a microscope, three kinds of white blood cells appear to contain granules within their cytoplasm. These three types are the neutrophils, basophils, and eosinophils. Together, these three types of white blood cells are called granulocytes. The granules are specific chemicals that are released during the immune response. The other two types of white blood cells, the monocytes and lymphocytes, do not contain granules. These types are known as the agranular leukocytes.

Monocytes, which comprise 3% to 8% of the white blood cells, and neutrophils, which comprise 60% to 70% of white blood cells, are called phagocytes. They ingest and digest cells, including foreign microorganisms such as bacteria. Monocytes differentiate into cells called macrophages. Macrophages can be fixed in one place, such as in the brain and lymph nodes, or can "wander" to areas where they are needed, such as the site of an infection. Neutrophils have an additional defensive property: they release granules of lysozyme, an enzyme that destroys cells.

Basophils comprise 0.5% to 1% of the total composition of white blood cells and function in the body"s inflammatory response. Allergies are caused by an inflammatory response to relatively harmless substances, such as pollen or dust, in sensitive individuals. When activated, basophils release various chemicals that cause the characteristic symptoms of allergies. Histamines, for instance, cause the runny nose and watery eyes associated with allergic reactions; heparin is an anticoagulant that slows blood clotting and encourages the flow of blood to the site of inflammation, inducing swelling.Eosinophils, which comprise 2% to 4% of the total composition of white blood cells, are believed to counteract the effects of histamine and other inflammatory chemicals. They also phagocytize bacteria tagged by antibodies.

Lymphocytes, which comprise 20% to 25% of the total composition of white blood cells, are divided into two types: B lymphocytes (also called B cells) and T lymphocytes (also called T cells). The names of these lymphocytes are derived from their origin. T lymphocytes are named for the thymus, an organ located in the upper chest region where these cells mature; and B lymphocytes are named for the bursa of Fabricus, an organ in birds where these cells were discovered.

T lymphocytes play key roles in the immune response. One type of T lymphocyte, the helper T lymphocyte, activates the immune response when it encounters a macrophage that has ingested a foreign microorganism. Another kind of T lymphocyte, called a cytotoxic T lymphocyte, kills cells infected by foreign microorganisms. B lymphocytes, when activated by helper T lymphocytes, become plasma cells, which in turn secrete large amounts of antibodies.

All white blood cells arise in the red bone marrow. However, the cells destined to become lymphocytes are first differentiated into lymphoid stem cells in the red bone marrow. These stem cells undergo further development and maturation in the spleen, tonsils, thymus, adenoids, and lymph nodes.

Platelets


Platelets are not cells; they are fragments of cells that function in blood clotting. Platelets number about 250,000 to 400,000 per liter of blood. Blood clotting is a complex process that involves a cascade of reactions that leads to the formation of a blood clot. Platelets contain chemicals called clotting factors. These clotting factors first combine with a protein called prothrombin. This reaction converts prothrombin to thrombin. Thrombin, in turn, converts fibrinogen (present in plasma) to fibrin. Fibrin is a thread-like protein that traps red blood cells as they leak out of a cut in the skin. As the clot hardens, it forms a seal over the cut.

This process works for relatively small cuts in the skin. When a cut is large, or if an artery is severed, blood loss is so severe that the physical pressure of the blood leaving the body prevents clots from forming. In addition, in the inherited disorder called hemophilia, one or more clotting factors are lacking in the platelets. This disorder causes severe bleeding from even the most minor cuts and bruises.

Platelets have a short life span; they survive for only five to nine days before being replaced. Platelets are produced in red bone marrow and are broken off from other red blood cells.
Role in human health

 

« معجزه خبر نمی کند، با احتیاط ناامید شوید ! »

 

شنبه 22/4/1387 - 21:14 - 0 تشکر 47621

گویچه سرخ

در بدن انسان قریب به 25 تریلیون (هزار میلیارد) گویچه سرخ وجود دارد که در حدود 4.8 تا 5.4 میلیون از آنها در هر میکرو لیتر (یک صد هزارم لیتر) از خون یافت می شوند. ساختار گویچه سرخ کاملا متناسب با وظیفه اصلی آن که انتقال اکسیژن ار شش ها به بافت های بدن است می باشد. گویچه های سرخ بسیار کوچک هستند (عرض آنها در حدود 6 نانومتر است) و شکل آنها شبیه قرصی است که در هر طرف آن فرورفتگی ای مشاهده می شود.

اندازه بسیار کوچک آنها باعث می شود تا بتوانند حتی از میان کوچکترین رگهای خونی (مویرگ ها که قطری کمتر از 6 میکرومتر دارند) عبور کنند. علاوه بر این، اندازه کوچک آنها کمک شایانی به نفوذ اکسیژن از غشای پلاسمایی سلولهای خونی می کند، حال آنکه اگر اندازه آنها بزرگتر بود، میزان نفوذ اکسیژن به مراتب کمتر از این مقدار می شد (چون تعداد بسیار زیادی از گویچه های سرخ در خون وجود دارد، مجموع مساحت های جانبی آنها موجب مساحت جانبی کل بسیار بزرگی برای نفوذ اکسیژن می شود) شکل قرص مانند و فرو رفتگی های هر طرف این قرص نیز به نوبه خود باعث افزایش سطح جانبی ( و افزایش امکان نفوذ اکسیژن) می شود.


يکشنبه 23/4/1387 - 11:58 - 0 تشکر 47653

انتقال اکسیژن

گویچه های سرخ غیر عادی هستند بخا طر اینکه آنها شامل هسته یا میتوکندری نمی باشند؛ میتوکندری ساختمان سلولی هست که متابولیسم (جداسازی مواد مغذی که نیازمند اکسیژن می باشند) هوازی در آن صورت می پذیرد. در عوض گویچه های سرخ، انرژی خود را از طریق فرآیندهای متابولیکی که نیازی به اکسیژن ندارند بدست می آورند. نبود هسته و میتوکندری این امکان را به وجود می آورد که گویچه سرخ بدون تهی کردن بار اکسیژن خود وظیفه خود را انجام دهد و اکسیژن بیشتری را برای استفاده در بافت های بدنب بجای بگذارد.

مولکولی که اکسیژن را در گویچه های سرخ محصور می کند هموگلوبین نامیده می شود. هموگلوبین یک پروتئین بزرگ و کروی هست که شامل چهار زنجیره ی پروتئینی در اطراف هسته آهنی می باشد. هموگلوبین به طور متراکمی داخل گویچه سرخ قرار دارد. در واقع، هموگلوبین یک سوم (1/3) کل وزن گویچه سرخ را شامل می شود. هر گویچه سرخ تقریباً شامل 250 مولکول هموگلوبین هست.
در شش ها، اکسیژن از طریق غشای سلول خونی نفوذ می کند و به هموگلوبین ملحق می شود. همین که خون در داخل بافت ها انتشار می یابد، اکسیژن ِداخل گویچه های سرخ، خارج شده و وارد بافت ها می شود. محصول زائد متابولیسم هوازی یعنی دی اکسید کربن به داخل گویچه های سرخ نفوذ کرده و به هموگلوبین می پیوندد. همین که خون بعد از یک گردش به شش ها برگشت، گویچه های سرخ بار دی اکسید کربن خود را تخلیه می کنند که پس از یک بازدم از شش ها خارج می شوند. این در حالی است که تنها %7 از دی اکسید کربن تولید شده توسط متابولیسم با استفاده از گویچه های سرخ برای بازدم به شش ها منتقل می شود. در واقع حجم زیادی از دی اکسید کربن به شکل بی کربنات که یک جزئی از پلاسما است منتقل می شوند.

 
يکشنبه 23/4/1387 - 17:38 - 0 تشکر 47691

تشکیل خون در بدن

گویچه های سرخ خونی از ماده اولیه ای به نام سلول‌های پلاریپوتنت (pluripotent stem) در مغز استخوان های سرخ ساخته می‌شوند. فرایند تشکیل گویچه های سرخ هموپوایسس (hemopoiesis) یا همتوپواییس (hematopoiesis) خوانده می‌شود. در بزرگسالان هموپوایسس درون مغز استخوان‌های دنده، ستون مهره‌ها، قفسه سینه و لگن خاصره روی می‌دهد.

یک گویچه سرخ به طور متوسط تنها سه تا چهار ماه عمر می‌کند. علت این مدت زمانی کوتاه عمر اینست که گویچه‌های سرخ دائما از میان مویرگ‌های بسیار ریز عبور ِ همراه با فشار می‌کنند که پس از مدتی منجر به صدمه دیدن و از بین رفتن آنها می‌شود.

گویچه‌های سرخ مصدوم و از رده خارج توسط سلول‌های فگسایتیک (phagocytic) منهدم می‌شوند. فگسایتیک‌ها سلول‌هایی در کبد هستند که دیگر سلول‌های مرده را خورده و آنها را درون خود هضم می‌کنند. بخش‌هایی از گویچه‌های مصدوم مثل ترکیبات آهن هموگلوبین برای استفاده مجدد در ساخت گویچه‌های سرخ جدید بازیافت می‌شوند.


دوشنبه 24/4/1387 - 11:41 - 0 تشکر 47777

گویچه سفید

در بدن انسان تعداد گویچه های سفید کمتر از گویچه های سرخ است. هر میکرو لیتر از خون انسان حاوی 5000 تا 10000 گویچه سفید می باشد. تعداد گویچه های سفید افزایش می یابند البته زمانی که بدن در حال دفع عفونت یا بیماری است. تعداد آنها تا زمانی که سیستم ایمنی حضور یک مهاجم خارجی را تشخیص دهد ثابت می ماند. وقتی که سیستم ایمنی فعال می شود، مواد شیمیایی که لیمفوکین ها (lymphokines) نامیده می شوند باعث تولید گویچه های سفید می شوند.

وظیفه گویچه های سفید دفاع از بدن در مقابل تعرض عوامل خارجی می باشد و آنها از جمله مؤلفه های اصلی سیستم ایمنی هستند. گویچه های سفید معمولاً در رگ ها گردش نمی یابند. و در عوض در مایع میان بافتی و غده های لنفی یافت می شوند. غده های لنفی از بافت لنفاوی تشکیل می شوند و در نقاط استراتژیک بدن قرار می گیرند. خون از طریق غده های لنفی فیلتر می شود و گویچه های سفید که در غده ها ظاهر می شوند به سوی عوامل خارجی هجوم برده و آنها را از بین می برند.

 
دوشنبه 31/4/1387 - 15:40 - 0 تشکر 48686

من اول از همه از شما که این انجمن رو راه انداختید تشکر می کنم ولی من نمی خوام از خودم تعریف کنم ولی من تجربه ی زیادی در زمینه انگلیسی و آلمانی دارم و 10 سال تجربه تدریس دارم و این مباحث یه کم ضعیفه خوشحال می شم کمکتون کنم.... (ایمیل ویرایش شده توسط مدیر انجمن)

دوشنبه 31/4/1387 - 20:5 - 0 تشکر 48738

سلام دوستان....

ببخشید توی این تاپیک پاسخ دادم!

اول یک عرض سلام خدمت دوست عزیز miladsforدارم.

من به نوبه خودم میگم ،خیلی خوشحال میشم که اساتید متخصص بیشتری توی انجمن فعالیت کنند .مطمئنا تجارب مفیدی خواهید داشت.همانطور که تا الان از تجارب مدیر وجانشین محترم انجمن، استفاده کردیم.پس بی صبرانه منتظرم!

 در مورد ضعف مباحث فرمودید.اگر ممکنه بیشتر توضیح بدید که کدوم مباحث؟

** و این نکته رو هم آخر بگم که بهتربود این پستتون رو توی تاپیک انتقاد کنید....پیشنهاد بدید ثبت میکردید اینطوری بهتر میتونیم بحث کنیم.

راستی!....

ادامه این ترجمه به کجا رسید؟ اگر کسی شروع نکرده ، رو ادامه اش کار کنم؟

موفق باشید.

 

خدايا در برابر هر آنچه انسان ماندن را به تباهي مي کشاند مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن. (علي شريعتي)

.

.

"مدير انجمن زن ريحانه ي آفرينش"

"جانشين انجمن زبان انگليسي"

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی