تعلیم و تربیت (بازدید: 479)
شنبه 6/3/1391 - 20:20 -0 تشکر 457181
نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی ابلاغ شداخبار - اخبار شورای عالی و كمیسیون ها

با امضای رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش،‌ سه مصوبه مهم در راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغ شد.

طی سال تحصیلی 91ـ90 در پایه اول متوسطه مانند پایه‌های دوم، سوم و دوره پیش دانشگاهی، نظام سالی ـ واحدی اجرا خواهد شد و دانش‌آموزانی که موفق به احراز نمره قبولی درب رخی دروس سال اول نشوند، می‌توانند این دروس را در سال‌های بعد بگذرانند.براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه نظام سالی ـ واحدی، ثبت‌نام دانش آموزان ورودی سال اول و سایر دانش‌آموزان در هر سال تحصیلی از نیمه دوم تیرماه تا حداکثر پایان شهریور ماه و برای دوره تابستانی در هفته اول تیرماه هر سال انجام خواهد شد.

دانش‌آموزان سال اول پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم، دوره تابستانی یا مهرماه برای ارتقاء ‌به پایه دوم باید شرایط ورود به یکی از شاخه ها یا رشته های دوره متوسطه را بر اساس مفاد این آیین نامه احراز کنند؛ در این خصوص برای هنرجویان رشته‌های موسیقی بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 19 عمل خواهد شد.

در هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی آموزش وپ رورش در دوم اسفند سال 90 سه مصوبه در راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغ شد.

این مصوبات شامل اصلاحات آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی)، نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و راهنمای برنامه درسی دینی دوره‌های راهنمایی تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی است.

در اولین مصوبه هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اصلاحات آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی) طبق بند«د» ماده 4 این مصوبه ارزشیابی هر یک از دروس دوره متوسطه به صورت مستقل انجام می‌شود و قبولی یا عدم قبولی در هر درس تأثیری بر دیگر دروس ندارد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در تبصره 3 ماده (5) این آیین‌نامه، دانش‌آموزانی که در مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند با رعایت سایر شرایط حداکثر 5 سال می‌توانند در واحدهای آموزشی روزانه ادامه تحصیل دهند.

در اصلاحیه ماده 90 این آیین‌نامه آمده است: چنانچه دانش‌آموزی پس از برگزاری امتحانات خردادماه در یک یا چند ماده درسی شرایط قبولی را احراز نکند، در دوره تابستانی به مدت 6 هفته شرکت خواهد کرد؛ بر این اساس، دانش‌آموزان پایه‌های اول، دوم و سوم موضوع مذکور می‌توانند بدون شرکت در کلاس‌های دوره تابستانی در امتحانات پایان این دوره در شهریور ماه شرکت کنند و درصورت عدم موفقیت در برخی دروس به استثنای دروس نهایی با رعایت سایر ضوابط می‌توانند در امتحانات دروس موردنظر حداکثر تا 10 مهر ماه شرکت کنند.

دانش آموزان پایه اول پس از پایان سال تحصیلی و حداکثر تا دهم مهرماه بر اساس ضوابط انتخاب شاخه و رشته به پایه دوم ارتقاء می‌یابند وعلاوه بر ارایه تمام دروس سال دوم رشته مربوطه به آنها می‌توانند دروس باقیمانده از پایه‌های اول ودوم را در دوره تابستانی سال دوم انتخاب و در آزمون مربوطه شرکت کنند. بر این اساس دانش‌آموزان پایه سوم نیز درصورت عدم توفیق در گذراندن برخی از دروس می‌توانند در امتحانات دی‌ماه شرکت کنند و حداکثر 32 واحد از درس‌های باقیمانده را امتحان دهند.

دانش‌آموزان پایه سوم هر یک از شاخه‌های تحصیلی چنانچه تا پایان تابستان موفق به گذراندن دروس پایه سوم اعم از نهایی، غیرنهایی و باقیمانده درس‌های سال اول یا دوم نشوند، می‌توانند در امتحانات دروس مذکور در دی ماه شرکت کنند و در صورت عدم توفیق در گذراندن تمام واحدهای درسی رشته مربوطه، برابر مقررات باید در دوره متوسطه بزرگسالان ، آموزش از راه دور ویا درقالب داوطلب آزاد ثبت‌نام کنند و دروس باقیمانده را بگذرانند.

ماده 78 این آیین نامه به شرح زیر اصلاح ویک تبصره نیز به آن اضافه شد: دانش‌آموزانی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی در برخی از دروس را احراز نکنند، می‌توانند در امتحانات آن دروس در دوره تابستانی(شهریورماه) یا مهر ماه شرکت کنند و در صورتی در دروس سال اول قبول شناخته می‌شوند که نمره هر یک از درس‌های آنان کمتر از نصاب قبولی نباشد.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است: ‌اعلام نتیجه دانش‌آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریور و مهرماه شرکت می‌کنند صرفاً بر مبنای بیست نمره امتحان پایانی انجام می‌شود.

در اصلاح تبصره یک ماده 91 آورده است: چنانچه دانش‌آموزی از مجموع درس‌های دوره متوسطه، حداکثر در 4 عنوان درسی (دو عنوان نهایی ودو عنوان غیرنهایی) آخرین نمره درس وی (سالانه یا تابستانی یا غیرحضوری) 7 وبیشتر و معدل کل وی نیز حداقل 10 باشد، فارغ التحصیل شناخته می‌شود.

آن دسته از دروس شاخه فنی وحرفه‌ای که نصاب قبولی آنها 12 است به انضمام استاندارد مهارت (درس‌های مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی‌شوند.

در این مصوبه در مواد مرتبط با شیوه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و ضوابط آن، بعد از کلمه «شهریورماه» کلمه «مهرماه» و عبارت «شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان موضوع این تبصره توسط معاونت پرورشیو فرهنگی تنظیمواعلام خواهد شد» به انتهای تبصره 5-111 اضافه شده است.

در متن ماده واحده این مصوبه آمده است: باعنایت به مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص تغییر ساختار نظام آموزشی و نحوه استقرار آن از سال تحصیلی 91ـ90 این شورا مقدر می‌دارد راهکارهای ذیل جهت تسهیل استقرار و ارتقاء کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی به مورد اجرا گذاشته شود.

این راهکارها عبارتند از وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری و افزایش نرخ قبولی دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی، اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل توانمندسازی معلمان، شناسایی و آموزش دانش‌آموزان ضعیف، تشکیل کلاس‌های جبرانی و تکمیلی را در طول سال تحصیلی به عمل آورد.

دانش‌آموزانی که در پایان نوبت ارزشیابی خردادماه شرایط قبولی را احراز نمی‌کنند برابر بند ج ماده سه آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی، از تسهیلات آموزشی جبرانی و شرکت در یک نوبت امتحان اضافی برخوردار می‌شوند.

به استناد بند سه راهکارهای عملیاتی این مصوبه، دانش‌آموزانی که تا پایان نوبت ارزشیابی شهریور ماه موفق به کسب شرابط قبولی نمی‌شوند، می‌توانند مطابق بند«و» آیین‌نامه مذکور همراه با غایبین موجه در نوبت امتحانی مهرماه شرکت کنند.

دانش‌آموزان پایه اول دوره راهنمایی تحصیلی که علی رغم تدابیر مذکور موفق به کسب شرایط قبولی نمی‌شوند، به صورت مشروط درسال تحصیلی 92ـ91 در پایه بالاتر ثبت‌نام و ادامه تحصیل خواهند داد و درصورت احراز شرایط قبولی دراین پایه ،قبولی آنان به عنوان تعیین پایه تلقی شده ومی توانند با رعایت سایر شرایط درسال تحصیلی 93 ـ92 درپایه سوم راهنمایی ادامه تحصیل دهند.

دانش‌آموزان پایه اول که به صورت مشروط در پایه دوم راهنمایی ادامه تحصیل می‌دهند، در صورت عدم قبولی در پایه مذکور می‌توانند در سال تحصیلی 93ـ92 در پایه تحصیلی دوم راهنمایی مدارس بزرگسالان و یا مدارس آموزش از راه دور که مطابق ساختار آموزشی موجود دایر خواهد بود و یا در پایه اول دوره اول متوسطه ادامه تحصیل دهند.

دانش‌آموزان پایه‌های دوم وسوم راهنمایی تحصیلی سنوات بعد در صورت عدم قبولی، باید در پایه های اول و دوم دوره اول متوسطه و یا پایه‌های دوم و سوم راهنمایی تحصیلی بزرگسالان و یا مدارس آموزش از راه دور (که مطابق ساختار آموزشی موجود دایر خواهد بود) ادامه تحصیل دهند.

راهنمای برنامه درسی تعلیم وتربیت دینی دوره‌های راهنمایی تحصیلی، قرآن و تعلیمات دینی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی ابلاغ شد.

در این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش موظف شده است، راهنماهای مذکور را مبنای برنامه‌ریزی‌های آموزشی تربیتی، تولید محتوا و منابع آموزشی وکمک آموزشی قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش، طبق این مصوبه این وزارتخانه موظف شده است، از فرایند تألیف کتب درسی و میزان انطباق آنها با راهنمای برنامه درسی مصوب همچنین میزان اثربخشی و کارآیی آنها، ارزشیابی و گزارش دوسالانه آن را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند. فارس

با امضای رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش،‌ سه مصوبه مهم در راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغ شد.

طی سال تحصیلی 91ـ90 در پایه اول متوسطه مانند پایه‌های دوم، سوم و دوره پیش دانشگاهی، نظام سالی ـ واحدی اجرا خواهد شد و دانش‌آموزانی که موفق به احراز نمره قبولی درب رخی دروس سال اول نشوند، می‌توانند این دروس را در سال‌های بعد بگذرانند.براساس اصلاحات صورت گرفته در آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه نظام سالی ـ واحدی، ثبت‌نام دانش آموزان ورودی سال اول و سایر دانش‌آموزان در هر سال تحصیلی از نیمه دوم تیرماه تا حداکثر پایان شهریور ماه و برای دوره تابستانی در هفته اول تیرماه هر سال انجام خواهد شد.

دانش‌آموزان سال اول پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم، دوره تابستانی یا مهرماه برای ارتقاء ‌به پایه دوم باید شرایط ورود به یکی از شاخه ها یا رشته های دوره متوسطه را بر اساس مفاد این آیین نامه احراز کنند؛ در این خصوص برای هنرجویان رشته‌های موسیقی بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 19 عمل خواهد شد.

در هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی آموزش وپ رورش در دوم اسفند سال 90 سه مصوبه در راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش ابلاغ شد.

این مصوبات شامل اصلاحات آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی)، نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و راهنمای برنامه درسی دینی دوره‌های راهنمایی تحصیلی، متوسطه و پیش دانشگاهی است.

در اولین مصوبه هشتصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر اصلاحات آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی) طبق بند«د» ماده 4 این مصوبه ارزشیابی هر یک از دروس دوره متوسطه به صورت مستقل انجام می‌شود و قبولی یا عدم قبولی در هر درس تأثیری بر دیگر دروس ندارد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در تبصره 3 ماده (5) این آیین‌نامه، دانش‌آموزانی که در مدارس استثنایی تحصیل می‌کنند با رعایت سایر شرایط حداکثر 5 سال می‌توانند در واحدهای آموزشی روزانه ادامه تحصیل دهند.

در اصلاحیه ماده 90 این آیین‌نامه آمده است: چنانچه دانش‌آموزی پس از برگزاری امتحانات خردادماه در یک یا چند ماده درسی شرایط قبولی را احراز نکند، در دوره تابستانی به مدت 6 هفته شرکت خواهد کرد؛ بر این اساس، دانش‌آموزان پایه‌های اول، دوم و سوم موضوع مذکور می‌توانند بدون شرکت در کلاس‌های دوره تابستانی در امتحانات پایان این دوره در شهریور ماه شرکت کنند و درصورت عدم موفقیت در برخی دروس به استثنای دروس نهایی با رعایت سایر ضوابط می‌توانند در امتحانات دروس موردنظر حداکثر تا 10 مهر ماه شرکت کنند.

دانش آموزان پایه اول پس از پایان سال تحصیلی و حداکثر تا دهم مهرماه بر اساس ضوابط انتخاب شاخه و رشته به پایه دوم ارتقاء می‌یابند وعلاوه بر ارایه تمام دروس سال دوم رشته مربوطه به آنها می‌توانند دروس باقیمانده از پایه‌های اول ودوم را در دوره تابستانی سال دوم انتخاب و در آزمون مربوطه شرکت کنند. بر این اساس دانش‌آموزان پایه سوم نیز درصورت عدم توفیق در گذراندن برخی از دروس می‌توانند در امتحانات دی‌ماه شرکت کنند و حداکثر 32 واحد از درس‌های باقیمانده را امتحان دهند.

دانش‌آموزان پایه سوم هر یک از شاخه‌های تحصیلی چنانچه تا پایان تابستان موفق به گذراندن دروس پایه سوم اعم از نهایی، غیرنهایی و باقیمانده درس‌های سال اول یا دوم نشوند، می‌توانند در امتحانات دروس مذکور در دی ماه شرکت کنند و در صورت عدم توفیق در گذراندن تمام واحدهای درسی رشته مربوطه، برابر مقررات باید در دوره متوسطه بزرگسالان ، آموزش از راه دور ویا درقالب داوطلب آزاد ثبت‌نام کنند و دروس باقیمانده را بگذرانند.

ماده 78 این آیین نامه به شرح زیر اصلاح ویک تبصره نیز به آن اضافه شد: دانش‌آموزانی که پس از امتحانات نوبت دوم، شرایط قبولی در برخی از دروس را احراز نکنند، می‌توانند در امتحانات آن دروس در دوره تابستانی(شهریورماه) یا مهر ماه شرکت کنند و در صورتی در دروس سال اول قبول شناخته می‌شوند که نمره هر یک از درس‌های آنان کمتر از نصاب قبولی نباشد.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است: ‌اعلام نتیجه دانش‌آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریور و مهرماه شرکت می‌کنند صرفاً بر مبنای بیست نمره امتحان پایانی انجام می‌شود.

در اصلاح تبصره یک ماده 91 آورده است: چنانچه دانش‌آموزی از مجموع درس‌های دوره متوسطه، حداکثر در 4 عنوان درسی (دو عنوان نهایی ودو عنوان غیرنهایی) آخرین نمره درس وی (سالانه یا تابستانی یا غیرحضوری) 7 وبیشتر و معدل کل وی نیز حداقل 10 باشد، فارغ التحصیل شناخته می‌شود.

آن دسته از دروس شاخه فنی وحرفه‌ای که نصاب قبولی آنها 12 است به انضمام استاندارد مهارت (درس‌های مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی‌شوند.

در این مصوبه در مواد مرتبط با شیوه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان و ضوابط آن، بعد از کلمه «شهریورماه» کلمه «مهرماه» و عبارت «شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش‌آموزان موضوع این تبصره توسط معاونت پرورشیو فرهنگی تنظیمواعلام خواهد شد» به انتهای تبصره 5-111 اضافه شده است.

در متن ماده واحده این مصوبه آمده است: باعنایت به مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص تغییر ساختار نظام آموزشی و نحوه استقرار آن از سال تحصیلی 91ـ90 این شورا مقدر می‌دارد راهکارهای ذیل جهت تسهیل استقرار و ارتقاء کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی به مورد اجرا گذاشته شود.

این راهکارها عبارتند از وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری و افزایش نرخ قبولی دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی، اقدامات پیشگیرانه‌ای از قبیل توانمندسازی معلمان، شناسایی و آموزش دانش‌آموزان ضعیف، تشکیل کلاس‌های جبرانی و تکمیلی را در طول سال تحصیلی به عمل آورد.

دانش‌آموزانی که در پایان نوبت ارزشیابی خردادماه شرایط قبولی را احراز نمی‌کنند برابر بند ج ماده سه آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی، از تسهیلات آموزشی جبرانی و شرکت در یک نوبت امتحان اضافی برخوردار می‌شوند.

به استناد بند سه راهکارهای عملیاتی این مصوبه، دانش‌آموزانی که تا پایان نوبت ارزشیابی شهریور ماه موفق به کسب شرابط قبولی نمی‌شوند، می‌توانند مطابق بند«و» آیین‌نامه مذکور همراه با غایبین موجه در نوبت امتحانی مهرماه شرکت کنند.

دانش‌آموزان پایه اول دوره راهنمایی تحصیلی که علی رغم تدابیر مذکور موفق به کسب شرایط قبولی نمی‌شوند، به صورت مشروط درسال تحصیلی 92ـ91 در پایه بالاتر ثبت‌نام و ادامه تحصیل خواهند داد و درصورت احراز شرایط قبولی دراین پایه ،قبولی آنان به عنوان تعیین پایه تلقی شده ومی توانند با رعایت سایر شرایط درسال تحصیلی 93 ـ92 درپایه سوم راهنمایی ادامه تحصیل دهند.

دانش‌آموزان پایه اول که به صورت مشروط در پایه دوم راهنمایی ادامه تحصیل می‌دهند، در صورت عدم قبولی در پایه مذکور می‌توانند در سال تحصیلی 93ـ92 در پایه تحصیلی دوم راهنمایی مدارس بزرگسالان و یا مدارس آموزش از راه دور که مطابق ساختار آموزشی موجود دایر خواهد بود و یا در پایه اول دوره اول متوسطه ادامه تحصیل دهند.

دانش‌آموزان پایه‌های دوم وسوم راهنمایی تحصیلی سنوات بعد در صورت عدم قبولی، باید در پایه های اول و دوم دوره اول متوسطه و یا پایه‌های دوم و سوم راهنمایی تحصیلی بزرگسالان و یا مدارس آموزش از راه دور (که مطابق ساختار آموزشی موجود دایر خواهد بود) ادامه تحصیل دهند.

راهنمای برنامه درسی تعلیم وتربیت دینی دوره‌های راهنمایی تحصیلی، قرآن و تعلیمات دینی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی ابلاغ شد.

در این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش موظف شده است، راهنماهای مذکور را مبنای برنامه‌ریزی‌های آموزشی تربیتی، تولید محتوا و منابع آموزشی وکمک آموزشی قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش، طبق این مصوبه این وزارتخانه موظف شده است، از فرایند تألیف کتب درسی و میزان انطباق آنها با راهنمای برنامه درسی مصوب همچنین میزان اثربخشی و کارآیی آنها، ارزشیابی و گزارش دوسالانه آن را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند. فارسhttp://sce.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2077%3A1391-01-23-03-52-50&catid=138%3A1388-06-11-08-08-40&Itemid=175&lang=fa

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی