• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
سينما و تلویزیون (بازدید: 316)
شنبه 13/12/1390 - 21:30 -0 تشکر 437667
وقتی سینما بر ضد ارزش‌های دین قدم بر می‌دارد!

 

تحلیلی از فضای سینمایی کشور در گفت‌وگو با دکتر «محمدتقی کرمی»؛
قرائت مرجح این فیلم بر این مسأله تأکید دارد که ما در فضایی زندگی می‌کنیم که باید تمام این ارزش‌ها و عناصر را بپذیریم. اگر زنی به همسرش خیانت کرد، باید ریشه را در خیانت همسرش ببینیم، نه در رفتار خود او در حالی‏که در جامعه‌ی سنتی ما هرگز این‏گونه نبود. راه‌حل خطرناکی که فیلم توصیه می‌کند این گونه است!
گروه فرهنگی - اجتماعی برهان؛ همه‌ ساله مهم‌ترین همایش هنری- فرهنگی کشور تحت عنوان «جشنواره‌ی فیلم فجر» در تهران برگزار می‌شود؛ امسال نیز سی‌امین دوره آن به اتمام رسید، اما سؤال این‌جاست که سیر تولیدات جشنواره  امسال در حوزه‌ی «زنان و ارزش‌های زنانه» تا چه اندازه با ارزش‌های انقلاب و معیارهای دینی توازن و تقارن داشت؟!  در این خصوص با آقای دکتر «محمدتقی کرمی» عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور ارشد دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
امسال در «جشنواره‌ی فیلم فجر» یک سری مباحث و موضوعاتی مطرح شد که حول محور مباحث مربوط به «زنان و ارزش‌های زنانه» قرار می‌گرفت. یکی از آنها بحث «خیانت عشق‌های غیرمجاز» بود. از سویی یکی از این فیلم‌ها هم از نگاه مخاطبان جایزه «فیلم برتر» را گرفت. تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
در ابتدا باید دربارهی مقامی که فیلم «برف روی کاج» کسب کرد، صحبت کنم. همان طور که میدانید، این فیلم به عنوان اولین فیلم مخاطبان شناخته شده است. باید یک مقدار تحلیل کنیم که آیا واقعاً به لحاظ لذت بصری و سینمایی این فیلم در میان مخاطب مردمی بهترین فیلم بوده است یا نه؟ به نظر من، بخشی از آن چیزی که باعث شده است مردم به این فیلم رتبهی اول را بدهند سوژهی جسورانهی فیلم است که به بحث خیانت یا به نوعی عشق توسط زنان در انتهای یک زندگی از هم فروپاشیده مشروعیت میبخشد. راجع به این که آن آقا طلاق گرفته یا نگرفته یا مثلاً در آستانهی طلاق است و بین آنها هم رابطهی جنسی اتفاق نیفتاده و بیشتر بحث خود «عشق» مطرح است نمیخواهم بحث کنم. به نظر من، خود این سوژه جسورانه است و در واقع بیش از آن که کارگردان یا سناریو نویس بخواهد از منظر اجتماعی این بحث را دنبال کند، از منظر انتقام فردی به موضوع نگاه میکند. مسأله این است که اگر کسی به تو خیانت کرد، تو هم خیانت کن یا حداقل بدان که خیانت قابل درک است.
به این اعتبار میتوان گفت که این سوژهی جسورانه عامل مهمی بوده است در این که این فیلم به عنوان فیلم اول مردمی انتخاب شود. اما اگر بخواهید لذت بصری مردم را در سینما معیار قرار بدهید، فیلمهای دیگری هم بودند که بر این فیلم ترجیح داشتند. به نظر بنده این موضوع نباید برای خود کارگردان باعث سوءفهم شود که فکر کند چون کار ستردگی کرده است، مردم این فیلم را به عنوان فیلم اول انتخاب کردهاند.

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

شنبه 13/12/1390 - 21:34 - 0 تشکر 437675

نکتهی دوم این است که من مدتها قبل از این در مصاحبهی مفصلی سالهای امروز سینما را پیشبینی کرده بودم که بحث تعلقات عاطفی بعد از ازدواج به فردی غیر از همسر سوژهی اصلی بسیاری از فیلمهای سینمایی ایران میشود. امروز در واقع علایم آن را میبینیم و حتی از علایم هم گذشته است و در واقع به متن این موضوع وارد شدهایم. مسألهی اصلی این است که ما با پدیدهای به نام پدیدهی میانسالی مواجه هستیم. بالاخره ما در جامعه یک نسل میانسال هم داریم که دارد سالهای اولیهی بعد از ازدواج را طی میکند و هنوز بخشی از تعلقات دوران جوانی در او وجود دارد و نگرانیهایی نسبت به خانوادهی فعلی خود و ایدهآلهای مطلوبش در زندگی دارد. مجموع این نگرانیها باعث میشود که همزمان نگاهی به بیرون از خانوادهی خود هم داشته باشد.
بنده واژهای را جعل کردهام تحت عنوان «توازن نسلی» یا «بالانس نسلی»؛ مراد من از بالانس نسلی این است که اگر در جامعهای توازن جمعیتی نسلها به هم بریزد، آن جامعه دچار بیهنجاری میشود. در واقع وقتی در جامعه بین نسل کهنسال، میانسال، جوان و خردسال یک توازن جمعیتی وجود داشته باشد، هر نسلی هنجارهای خودش را نسبت به هنجارهای نسل قبل و نسل بعد تنظیم میکند و پیش میبرد. همان طور که میدانید، امروز اکثریت جامعهی ما از جوانی خارج شده است و میانسالان اکثریت را تشکیل میدهند یا به نوعی در حال حرکت به این سمت هستیم.
اما مسأله این جاست که ما از این فیلم چه قرائتی را به عنوان قرائت راجح در متن میفهمیم. ببینید ما با خانوادهای مواجه هستیم که دچار آسیب و گسست است، اما زن به این گسست و آسیب توجه نشان نمیدهد؛ یعنی، چندین مرتبه وقتی خانم میخواهد همپای شوهرش بیاید و از خواب اجتناب میکند، شوهرش به او میگوید برو بخواب. کار این خانم برایش مهم است و توجه نمیکند که همسرش مجموعه نیازهای عاطفی و غریزی دارد و اگر آن نیازهای عاطفی و غریزی را با او تقسیم نمیکند، پس آنها را کجا میبرد؟ در واقع بخش مهمی از این داستان این است که زن خانواده نسبت به مسألهی خانواده بیتفاوت است.

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

شنبه 13/12/1390 - 21:37 - 0 تشکر 437678

مسألهی دیگر این است که زن خانواده کاملاً به دور از هنجارها و ارزشهای جامعهی ایرانی و اسلامی زندگی میکند. این که از کلمهی ایرانی استفاده میکنم به این خاطر است که میخواهم بگویم حتی اگر ما قید اسلامی را هم به کار نبریم، خود ایرانیّت میتواند در نقد رفتار زن خانواده موضوع تحلیلی خوبی برای ما باشد. در جایی از فیلم آقایی که با این خانم دوست میشود راجع به ناخنهای دست او اظهار نظر میکند و این خانم کاملاً طبیعی و عاطفی با این موضوع برخورد میکند.
در مجموع ما در یک جامعهی مدرن میخواهیم تمام هنجارهای دینی و ایرانی خودمان را در روابط اجتماعی زیر پا بگذاریم، آنها را نقد کنیم و به سخره بگیریم و بعد که پیامدهای این نوع از زیستن بروز میکند، بحث را به سمت و سوهای دیگری ببریم که اتفاقاً آنها هم در نوع خودشان درست هستند. در واقع اگر هم شوهر این خانم به او خیانت نمیکرد، باز هم روابط او با مردان نامحرم بسیار آسیبپذیر و شکننده بود. به عنوان مثال خانهی این خانم همیشه دید دارد و خانهی مقابل مشرف است، ولی او به هیچ وجه نگران این موضوع نیست، بلکه به طور دایم نگران نظارتهای همسایههایی است که با آنها اتفاق نظر ندارد. خود این خانم هیچ وقت زیر تیغ انتقاد، باریکبینی و تیزبینی نمیرود.
در واقع قرائت مرجح این فیلم تأکید بر همین مسأله دارد که ما داریم در فضایی زندگی میکنیم که باید تمام این ارزشها و عناصر را بپذیریم. اگر این وسط زنی به همسرش خیانت کرد، باید ریشه را در خیانت همسرش ببینیم، نه در رفتار خود او؛ در حالی که در جامعهی سنتی ما وقتی مردان به زنانشان خیانت میکردند، زنان در مقابل آنها راهحل خیانت را انتخاب نمیکردند. در واقع کسی که صورتش کثیف است با کثافت صورتش را تمیز نمیکند، ولی راهحلی که فیلم توصیه میکند این گونه است و به نظر بنده این موضوع میتواند بسیار خطرناک باشد. البته نکات ریز و ظریف دیگری هم در فیلم وجود دارد که شرح آنها مفصل است.

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

يکشنبه 14/12/1390 - 11:3 - 0 تشکر 437775

سلام
این متن چقد به دلم نشست
عین حقیقت این فیلمای روز بود
این فیلما دیگه از حالت اصلی خارج شدن همه چی براشون از بین رفته چه اجتماعی وچه شخصیتی هرجور دلشون میخواد به اسلام وهویت توهین میكنن
من این فیلمو ندیدم ولی عین همین فیلم كم نیست تو تلوزیون ما
دستت درد نكنه دهكده جان

زندگي سفري است که به ما مي آموزد

             "دادن وگرفتن يکي ست"

                             وهدف از وجود ما عشق ورزيدن،بخشش وشوق گشودن دست ياري 

                                         به سوي ديگري ست 

یادمن باشد که : اندک است تنهایی من در مقایسه با تنهایی خورشید .

يکشنبه 14/12/1390 - 17:53 - 0 تشکر 437978

سلام
بحث خوبیه
ولی ای کاش صبر میکردی فیلم اکران بشه
اینجوری هم این گزارش سوخت و هم اینکه پیش داوری به مخاطب میده

لبخند تنها گلی است که خار ندارد .
-------------------------------------------------

 

سه شنبه 16/12/1390 - 8:33 - 0 تشکر 438536

mehraneh64 گفته است :
[quote=mehraneh64;679351;437775]سلام
این متن چقد به دلم نشست
عین حقیقت این فیلمای روز بود
این فیلما دیگه از حالت اصلی خارج شدن همه چی براشون از بین رفته چه اجتماعی وچه شخصیتی هرجور دلشون میخواد به اسلام وهویت توهین میكنن
من این فیلمو ندیدم ولی عین همین فیلم كم نیست تو تلوزیون ما
دستت درد نكنه دهكده جان

سلام.

همینطوره که میگی... متاسفانه فیلمهایی که خیانت رو دارن نشون میدن زیاد شده

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

سه شنبه 16/12/1390 - 8:35 - 0 تشکر 438539

seyed68 گفته است :
[quote=seyed68;517566;437978]سلام
بحث خوبیه
ولی ای کاش صبر میکردی فیلم اکران بشه
اینجوری هم این گزارش سوخت و هم اینکه پیش داوری به مخاطب میده

سلام

حق با شماست.. ولی بحث بیشتر روی محتوای فیلم بود که شامل همه ی فیلمهایی از این دست میشه.

نقد فیلم رو خیلی دوست دارم ولی معمولا پیش از اینکه عموما ببیننش نقدش میاد رو سایتا، تا بخوام صبر کنم دیگه مزه اش میره... بخاطر همین زیاد نقد نمیذارم.. ولی خب از این به بعد حتما به موقع میذارم!

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 17/12/1390 - 15:7 - 0 تشکر 439024

به نظر من همشون حقیقتهای جامعمونن و منتقدین این فیلمها فقط میخوان خودشون و قول بزنن که ایران ما این چیزا تو شنیست ولی هست.
اگه یکم دقت کنیم میبینیم که مردم ایران وکلا ایرانیانم خیلی از دین فاصله گرفتن کاش میفهمیدیم که داشتن دین و مسلمان بودن فقط به نماز خوندن و روزه گرفتن نیست خیلی چیزایه دیگم هست..

 

  به طواف كعبه رفتم ،به حرم رهم ندادند          كه برون درچه كردي، كه درون خانه‌آئي

 

                                    

چهارشنبه 17/12/1390 - 20:33 - 0 تشکر 439083

yasekaboud63 گفته است :
[quote=yasekaboud63;498511;439024]به نظر من همشون حقیقتهای جامعمونن و منتقدین این فیلمها فقط میخوان خودشون و قول بزنن که ایران ما این چیزا تو شنیست ولی هست.
اگه یکم دقت کنیم میبینیم که مردم ایران وکلا ایرانیانم خیلی از دین فاصله گرفتن کاش میفهمیدیم که داشتن دین و مسلمان بودن فقط به نماز خوندن و روزه گرفتن نیست خیلی چیزایه دیگم هست..

سلام

خوبی یاسی جان؟

-------------------

اما به نظرم اصلا اینطور نیست... اولا که قرار نیست هرچی نشون میدیم حتما واقعیتهای جامعه باشه چون دردی رو دوا نمیکنه و بیشتر اون کار رو ترویج میده... دوما هم اینکه یه فیلم خوب باید درکنار نشون دادن بدی ها نتایج و عواقبش رو نشون بده و راهکار هم بده...

این طور فیلمها فضای تیره ای رو به جامعه و مردم القا میکنند، فرضا هم اگه اینا حقایق جامعه باشه(که هیچ کدومشون هم حقایق زندگی "همه" ی مردم ما نیست و فقط "قشر" خاصی هست) باعث میشه که جامعه ناامید شه از بهتر شدن

مرسی از نظرت

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

پنج شنبه 18/12/1390 - 12:30 - 0 تشکر 439238

dehkade2010 گفته است :

سلام

خوبی یاسی جان؟

-------------------

اما به نظرم اصلا اینطور نیست... اولا که قرار نیست هرچی نشون میدیم حتما واقعیتهای جامعه باشه چون دردی رو دوا نمیکنه و بیشتر اون کار رو ترویج میده... دوما هم اینکه یه فیلم خوب باید درکنار نشون دادن بدی ها نتایج و عواقبش رو نشون بده و راهکار هم بده...

این طور فیلمها فضای تیره ای رو به جامعه و مردم القا میکنند، فرضا هم اگه اینا حقایق جامعه باشه(که هیچ کدومشون هم حقایق زندگی "همه" ی مردم ما نیست و فقط "قشر" خاصی هست) باعث میشه که جامعه ناامید شه از بهتر شدن

مرسی از نظرت

yasekaboud63 گفته است :
[quote=dehkade2010;591792;439083]

[quote=yasekaboud63;498511;439024]به نظر من همشون حقیقتهای جامعمونن و منتقدین این فیلمها فقط میخوان خودشون و قول بزنن که ایران ما این چیزا تو شنیست ولی هست.
اگه یکم دقت کنیم میبینیم که مردم ایران وکلا ایرانیانم خیلی از دین فاصله گرفتن کاش میفهمیدیم که داشتن دین و مسلمان بودن فقط به نماز خوندن و روزه گرفتن نیست خیلی چیزایه دیگم هست..

سلام

ممنون عزیزم منم نمیگم فیلمهایی که میسازن قوی و خوبه ولی میگم اینکه میگن چرا این چیزا را نشون میدن به نظر من نشون دادنش خوبه ولی به قول شما به شرطی که راهکار اینکه این مسائلم پیش نیاد و در کنارش باید بذارن .

در کل فیلمهایی که ساخته میشه از نظر محتوا خیلی ضعیفه هر چی به دستشون میرسه میسازن و اینم همش مربوط میشه به مدیرانی که این فیلمها را ازشون حمایت می کنن ... 

 

  به طواف كعبه رفتم ،به حرم رهم ندادند          كه برون درچه كردي، كه درون خانه‌آئي

 

                                    

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی