تعلیم و تربیت (بازدید: 2464)
چهارشنبه 21/10/1390 - 19:32 -0 تشکر 415593
تحول بنیادین در آموزش و پرورش چرا و چگونه؟

با نام خدا و سلام

این روزها در اخبار و روزنامه ها به این مطلب برخوردید که

سند تحول بنیادی در اموزش و پرورش تصویب،رونمایی و اجرایی شده است.

در این تاپیک می خواهیم مطالبی در این زمینه را مطرح کنم.

قطعا همراهی دوستان عزیز می تونه مشوق خوبی برای ادامه تاپیک و پیگیری بحث باشد.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

چهارشنبه 21/10/1390 - 19:41 - 0 تشکر 415607

با نام خدا و سلام
در ابتدا به مقدمه ای در این مورد می پردازیم تا به بحث اصلی برسیم:
ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم.تحول یك كلمه است.لكن درپشت این كلمه، یك دنیا كار نهفته است.
(رهبر معظم انقلاب)
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جلسات 681 تا 697 یعنی 17جلسه و از تاریخ 89/11/12 لغایت 90/7/5 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسیده است.
سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی:
مبانی نظری سند ملی آموزش و پرورش شامل فلسفه تعلیم و تربیت در حمهوری اسلامی ایران،فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران در جلسه 826 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 2/9/ 89 تایید كلی شد و مبنای تمامی سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران است.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

چهارشنبه 21/10/1390 - 19:42 - 0 تشکر 415611

ادامه:
مبنای ارزش ها در سند تحول:
آموزه های قران كریم
سنت پیامبر اكرم(ص) و حضرات اهل بیت (ع)
قانون اساسی جمهوری اسلامی
رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
سند چشم انداز بیست ساله
نقشه جامع علمی كشور
سیاست های كلی تحول آموزشی

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 22/10/1390 - 10:7 - 0 تشکر 415953

با نام خدا و سلام
ماموریت آموزش و پرورش در این سند چیست؟
این نهاد ماموریت دارد بر شایستگی های پایه( هویت عقلانی، عاطفی، ارادی و عملی)، زمینه دست یابی دانش آموزان در سنین لازم التعلیم طی 12 پایه( 4 دوره تحصیلی 3 ساله) تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه، در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظام مند، همگانی،عادلانه و الزامی در ساختاری كارآمد و اثر بخش فراهم سازد .
انجام این مهم نقش زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 22/10/1390 - 10:9 - 0 تشکر 415954

با نام خدا و سلام
آموزش و پرورش در سند چشم انداز:
نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 1404 برخوردار از توانمندی های تربیتی ممتاز در تراز جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و دارای تعامل سازنده و موثر با نظام های تعلیم و تربیتی در سطح جهان زمینه ساز دانش آموزانی اسلامی، انقلابی- ایرانی با هویت اختصاصی : كارآمد، اثربخش، یادگیرنده، عدالت محور، مشاركت جو، برخوردار از مربیان و مدیران مومن و آراسته به فضائل اخلاق اسلامی و عامل به عمل صالح، تعالی جو و تحول آفرین، انقلابی، آینده نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر وحق شناس

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

دوشنبه 26/10/1390 - 19:14 - 0 تشکر 417855

با نام خدا و سلام
محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش:
8 هدف كلان
15 راهبرد كلان
23 هدف عملیاتی
130 راهكار

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

دوشنبه 26/10/1390 - 19:15 - 0 تشکر 417856

با نام خدا و سلام
توضیح چند مفهوم کلیدی و مهم درباره سند تحول آ .پ:
تغییرChange:همگانی ترین و معمول ترین وا‍ژه در زمینه تحول
جنبش: movement: تغییرات در بستر زمان و در طول تاریخ
نوآوری innovation: تغییرات در یك حوزه خاص
اصلاح: Reform: تغییرات جامع تر در ابعاد گسترده و وسیع
مهندسی مجدد:Reenginearing دگرگونی كامل- تغییرات انقلابی

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

پنج شنبه 29/10/1390 - 15:54 - 0 تشکر 419061

با نام خداو سلام
تحول بنیادی:
تحول بنیادین،‌ایجاد و هدایت دگرگونی ها در ماهیت و اساس سازمان هاست.
در این تحول، خود سازمان، اجزای آن و روابطشان با یكدیگر به طور همزمان تغییر خواهند كرد.
تحول بنیادی به دو شكل:
تحول دگرگون ساز و شتابنده:
Transformational change
تحول مبتنی بر برنامه:
Planed change

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

شنبه 1/11/1390 - 22:20 - 0 تشکر 420096

با نام خدا و سلام
1- تحول دگرگون ساز و شتابنده:
این تغییرها معمولاً شتابنده هستند و با بهره گیری از اهرم اختیار و اقتدار سازمانی به پیش رانده می شوند.
پشتوانه این نوع استراتژی:
بحرانی بودن اوضاع برای همه دست اندركاران
فشار مدیریت رده بندی بالای سازمان برای به ثمر رساندن برنامه تحول
***************
شیوه های متداول در این نوع استراتژی:
كاهش چشمگیر هزینه
كوچك كردن واحدها و كاهش پست های سازمانی
كاهش تعداد كاركنان
صرفه جویی و نظارت و كنترل متمركز
* ثمر بخشی این نوع تغییر محدود و در مواردی نیز بدون تداوم است.
*******************************************************

البته به نظرم تحولی که فعلا در آموزش و پرورش در حال اجراست همین مورد است ولی در شعار نوع دوم است.
که در ادامه می آید.
با ما باشید

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

دوشنبه 3/11/1390 - 15:19 - 0 تشکر 420718

با نام خدا و سلام
2- تحول مبتنی بر برنامه:
این نوع استراتژی بر این فرض ها استوار است:
ایجاد هر نوع تحول باید بر پایه شناخت مساله یا مشكل، تحلیل آن و یافتن راه حل ها با توجه به شرایط موجود و در حال تكوین محیط های درونی و برونی انجام گیرد.
مشاركت و همیاری انسانهای سازمانی كه به نحوی در تحول درگیر خواهند بود.
وجود یك مشاور تسهیل گر كه فرآیند تحول را عهده دار باشد.
************************
این نوع استراتژی 4 فعالیت اصلی در بر دارد:
1- ورود یك مشاور ( تسهیل گر) به سازمان
2- تشخیص ( در سه سطح سازمان، گروه، فرد)
3- برنامه ریزی و اجرا
4- ارزشیابی و نهادی ساختن تحول

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

دوشنبه 3/11/1390 - 15:33 - 0 تشکر 420726

با نام خدا و سلام
این هم پیام وزیر محترم پیرامون این سند:
وزیر اموزش و پرورش:
معلم نقش كلیدی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارد

وزیر آموزش و پرورش معلم را در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارای نقش كلیدی و اساسی و مبنای اجرای مطلوب این سند در كشور دانست.

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، دكتر حمید رضا حاجی بابایی روز پنج شنبه در كارگاه آموزشی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تالار همایشهای صدا و سیما مشهد گفت: با توجه به این جایگاه حساس و كلیدی معلم در سند تحول راه اندازی دانشگاه فرهنگیان با هدف ارتقاء توانمندی های این عزیزان در راستای اجرای مطلوب این سند انجام داده ایم.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی