انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 215)
سه شنبه 8/9/1390 - 21:12 -0 تشکر 394345
ریاكاری ایالات متحده جهان را متحیر كرده است

چكیده:
این مقاله به بررسی جنایات و اعمال خلافی میپردازد كه سازمان سیا و دولت آمریکا مرتكب میشوند اما این دولت آمریکا است كه مدعی آزادی و دمكراسی میشود و كسانی را كه به چنین جنایاتی اعتراض داشته باشند یا به افشای آن بپردازند، مجازات می‌كند. نو محافظه‌كاران دولت آمریکا، مخالفان خود را خائن میدانند. بسیاری از آمریکاییها این گونه فكر میكنند كه تنها آمریکا و اسرائیل در دنیا مهم هستند. در واقع مرگ را آمریکا بر سایر ملتها تحمیل میكند و تنها راه حفظ برتری آمریکا، آسیب رساندن و كشتن دیگران است.
آمریکا قدرت تفكر و تأملش را در نتیجه افشای ریاكاری حیرت‌انگیزش به جهانیان از دست داده است.
وزیر جنگ آمریکا رابرت گیتس، «آسوشیتد پرس» و خبرنگاری به نام جولی ژاكوبسن را به خاطر گرفتن و انتشار عكس استقرار نیروی نظامی آمریکا در افغانستان و مرگ تفنگدار دریایی ایالات متحده بر اثر جراحات جنگی، محكوم كرد. این عكاس با نیروی دریایی در حال گشت بود كه زیر آتش دشمن قرار گرفتند، ژاكوبسن از این صحنه عكس گرفت اما پاداش وی توسط گیتس كه خود فردی جنگ‌طلب است، این بود كه این كار را به عنوان عملی غیرانسانی محكوم كند. گیتس گفت: این خبرنگار و روزنامهای كه برای آن كار میكند، فاقد شایستگی و قضاوت لازم هستند. مخالفت اصلی بر سر جنگ است. اداره امور جنگ آمریکا، تلفات و قربانیان نیروهای آمریکایی را از مردم پنهان میكند. خشمگین شدن سران آمریکا به خاطر فرار از سانسور است. وزیر جنگ و سران آمریکا درد و رنج زیادی را بر خانوادههای نیروی دریایی تحمیل میكنند.
آیا این رفتار را میتوان «گناه خود را به گردن دیگری انداختن» نامید؟ تفنگدار نیروی دریایی زندگیاش را به خاطر آسوشیتد پرس و آن فرد عكاس از دست نداد، بلكه به خاطر جنایتكاران جنگی همچون گیتس، بوش، كِنی، اوباما و كنگره ایالات متحده از دست داد. در حالی كه این جنگها و تهاجمات آشكار با هدف خدمت به آمریکا به راه نمیافتد اما خزانه لشكركشیهای آمریکا با همكاری شركتهای تسلیحاتی تأمین میشود.
سرجوخه نیروی دریایی، جاشوآ ام. بارنارد مرده است زیرا دولت آمریکا و درصد قابل توجهی از مردم اعتقاد دارند كه آمریکا حق تاخت و تاز، حمله و اشغال را بر مردمان دیگر سرزمینهایی دارد كه هیچ قدرتی را علیه ایالات متحده سازمان‌دهی نكردهاند، اما آمریکا با دروغ و تبلیغات وجهه آنها را بد جلوه داده است.
وزیر جنگ آمریکا انتشار یك عكس را عملی غیر انسانی میداند، نه ادعای آمریکا راجع به حق تعیین سرنوشت افغانستان با بمب و سربازرا.
«ملت با فضیلت استثنایی»! به این فكر نمیكند كه بمبهای آمریکا كه برای صلح بر سر روستاییان بی‌گناه میریزد، غیرانسانی است. در چهار سپتامبر، یك روز قبل از آنكه فوران خشم گیتس درباره انتشار عكس سرباز آمریکایی پایان یابد، خبرگزاری فرانسه گزارشی را از افغانستان و حمله هوایی ناتو و ایالات متحده منتشر كرد. در این گزارش آمده بود كه شمار زیادی از روستاییانی كه برای دریافت سوخت از دو تانكر مسروقه آمده بودند، جان خود را به خاطر حمله هوایی نیروهای آمریکایی از دست دادند.
محمد داوود سی و دو ساله صحنهای از جهنم را شرح داد. او گفت: هر كسی جایی افتاده بود. دستها، پاها و اعضای بدن قربانیان در همه جا پراكنده شده بودند. آنهایی كه از تانكر سوخت دور بودند، خیلی بیشتر سوخته بودند. پیكر تانكرها متلاشی شده بود و دودی از پیكر متلاشی شده آنها بلند میشد. اجساد سوخته قربانیان متعلق به روستاییان منطقه «چهار دارا» در ایالت كوندیوز كه نزدیك مرز تاجیكستان است، میباشد. دكتر فرید رهید، سخنگوی وزارت بهداشت و درمان كابل گفت: «تا به حال پیكر دویست و پنجاه نفر از روستاییان كه زمان حمله هوایی در نزدیكی تانكر حامل سوخت جانشان را از دست دادهاند، شناسایی شده است».
جهان درباره آمریکا چه فكر میكند؟ وزیر جنگ آمریکا و انجمن سربازان اسبق نظامی، انتشار عكس زخمی شدن و مرگ یك سرباز آمریکایی را عملی غیرانسانی میخوانند، اما كشتن مردم آن روستای افغان كه برای تأمین سوخت مورد نیازشان آمده بودند را غیرانسانی نمیدانند.
دولت آمریکا شبیه جنایتكاری است كه هنگام دستگیری، پلیس را متهم میكند؛ یا شبیه یك فرد جامعه‌ستیز است كه قربانی را مقصر میداند. واقعیت آشكار آن است كه سازمان سیا قوانین آمریکا و قوانین بینالمللی را با ترور، آدم‌ربایی و شكنجه نقض میكند اما مأموریت سازمان این نیست كه پاسخگویی خودش را حفظ كند. در عوض كسانی كه مجازات میشوند، آنهایی هستند كه با اخلاق هستند. كسانی كه اعمال غیرقانونی و غیرانسانی سازمان سیا آنها را به وحشت میاندازد، مداركی از جنایتهای این سازمان را افشا كردهاند. در پی این اقدام، سازمان سیا از اداره دادرسی ایالات متحده درخواست كرد كه «افشای جنایات» برنامههای مخفیانه رهبران بیگانهای كه مظنون به قتلهای تروریستی هستند را بررسی كند. البته به واسطه «گیتمو» منتشر شد كه بسیاری از آنهایی كه از طرف آمریکا مظنون شناخته شدهاند، بی‌گناه هستند.
برنامههای سازمان سیا آنقدر غیر قابل دفاع است كه رئیس سازمان سیا، لوئن پانِتا، شش ماه پس از منصوب شدن به این مقام، وقتی متوجه این موضوع شد، تمام برنامههای سازمان را لغو كرد (با فرض اینكه برنامههای در حال اجرا، انجام شدهاند) و سنا و نمایندگان مجلس را در جریان قرار داد.
با این حال سازمان سیا میخواهد فردی كه این جرائم را فاش كرده است، به خاطر افشای اطلاعات محرمانه مجازات كند. بیقیدی و بیتعهدی سازمان سیا درباره استانداردهای اخلاقی و قانونی نسبت به مسائل تروریستی، برای كشور آمریکا یك تهدید بزرگتر است.
كسانی هستند كه میدانند، برخی عملیاتها ضعیف و نادرست هستند. این عملیاتهای ضعیف با وجود مشكلات بسیار، به خاطر توجیهات و حمایتهای افراد بانفوذ اجرا میشوند. در حالی كه یك سازمان كه بدهی آن بیش از سودش باشد، باید تعطیل شود.
برنامههای سازمان كشتار رهبران تروریست، خود با تناقض و خطر همراه است. نفرت ایجاد شده توسط آمریکا و اسرائیل، مستقل از هر رهبری است. هر كسی كشته شود، دیگران جایگاه وی را تصاحب میكنند. به احتمال زیاد، نتایج برنامههای ترور سازمان سیا این است كه سازمان از طریق رقبا اداره خواهد شد، درست مانند FBIكه از طریق یكی از دستههای مافیایی، عملیاتهای تروریستی خود را به انجام میرساند. مأموران سازمان سیا به منظور ایجاد اعتبار برای گروههایی كه درصدد اعمال نفوذ هستند، به شركت در اعمال خشونت بار علیه ایالات متحده و دیگر متحدان آنها دست میزند.
اتهام به صداقت راویان جنایتهای آمریکا، موضعی است كه نومحافظه‌كاران با یك سال تأخیر علیه «نیویورك تایمز» اتخاذ كردند. وقتیجرج دبلیو بوش فرصتی را برای انتخاب مجدد به دست آورد، تایمز نفوذ NSA را منتشر كرد. NSA فاش كرده بود كه دولت بوش جنایاتی را از طریق نقض قوانین نظارت خارجی مرتكب شده است. نومحافظهكاران، به خصوص آنهایی كه در ارتباط با مجله «كومنتاری» بودند، درخواست كردند كه نیویورك تایمز به دلیل خیانت، مجرم شناخته شود. ذهنیت شوم نومحافظه كاران این است كه هر كسی با برنامههای شیطانی آنها مخالفت كند، خائن محسوب میشود.
بسیاری از آمریکاییها اینگونه فكر میكنند كه تنها آمریکا و اسرائیل در دنیا مهم هستند. مرگ را آمریکا بر سایر ملتها تحمیل میكند و تنها راه حفظ برتری آمریکا، آسیب رساندن و كشتن دیگران است.
نگرش «آزادی و دمكراسی» ایالات متحده آن است كه هر كسی كه شكایتی درباره مسائل غیرقانونی یا غیراخلاقی یا غیرانسانی دارد، یك خائن است. سناتور جمهوری خواه، كریستوفر اسیك نمونه از این موضوع است. وی درون سواره نظامهای بلند پایه خودش، پیرامون آسیبهای جبران‌ناپذیری كه سازمان سیا به واسطه افشای فعالیتهای مجرمانه مرتكب شده بود، به تحقیق پرداخت و از سازمان سیا خواست كه پاسخگو باشد. در واقع كریستوفر قادر نبود این فعالیت‌های مجرمانه را كه ریشه بسیاری از مشكلات بود، درك كند. واضح است كه حفاظت از خائنین از جانب سناتور كریستوفر حمایت نمیشد.
جایی كه دولت ایالات متحده امروز ایستاده است، نادیده گرفتن و سرپوش گذاشتن بر جنایاتی است كه اشخاص وطن پرست از جانب دولت مرتكب می‌شوند. فاش كردن جنایات دولت، عملی جنایتكارانه به شمار میرود. بسیاری از آمریکاییها از دو طرف، با هر دو جناح موافق هستند. با این حال آنها هنوز فكر میكنند كه ملتی با فضیلت، استثنایی، صالح و نیكو هستند.

My Name Is SRM KAbir

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی