انجمن ها > انجمن مهدویت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مهدویت (بازدید: 266)
سه شنبه 8/9/1390 - 11:33 -0 تشکر 394122
رویكرد مسیحیت و غرب به معنویت و مهدویت

تجلى حضرت مریم علیها السلام و ذكر علائم ظهور

اشاره:
 

شاید یكى از جالب توجه‏ترین تجلیاتى كه در این میان صورت گرفته است تجلى حضرت مریم ، علیهاالسلام، در ناحیه «مجوگوریه‏» بر پدر روحانى عالیجناب «گبى‏» باشد. در این تجلى حضرت مریم ، علیهاالسلام، پس از ذكر مطالبى خطاب به پدر روحانى به ارائه نشانه‏ها و علائم چندى درباره ظهور حضرت عیسى ، علیه‏السلام، مى‏پردازد كه در انجیل نیز آمده است اما نسبت‏به آنها بى‏توجهى شده است.
در این مقاله برآنیم تا پس از توضیح مختصرى در مورد ناحیه «مجوگوریه‏» و زمان رویداد این تجلى به اصل مطلب بپردازیم.
«مجوگوریه‏» نام روستایى در ناحیه بوسنى‏هرزگوین - یوگسلاوى سابق - است. این روستا در سى مایلى جنوب «موستار» واقع شده است. در این ناحیه چندین بار تجلیاتى صورت گرفته است كه تنها یكى از آنها خطاب به پدر «گبى‏» بوده است و در موارد دیگر مثلا در تاریخ بیست و چهارم ژوئن 1981 دو دختر به نامهاى «ایوانكار» (2) و «ماریانا» (3) تجلى حضرت مریم ، علیهاالسلام، را بر بالاى تپه‏اى مشاهده نمودند و حضرت مریم خطاب به آن دو دختر فرمود:
«من آمده‏ام تا به شما بگویم كه خدایى در جهان وجود دارد، او آكنده از حس زندگى صلح و آرامش است و شما باید به او روى آورید.»
مى‏فرمایند: «در كمال آرامش روحى شما را به فراگیرى تعلیمات خود مى‏خوانم. در این روز آخر سال میلادى گردهم آیید، نماز به پاى دارید و به سخنان مادر آسمانیتان گوش فرا دهید كه در واقع پیام آور این واپسین‏لحظات است. اوقات خود را در جنجال و هیاهو به پایان مبرید، آرام باشید و به تفكر بپردازید; من بارها به شما یادآور شده‏ام كه آخرالزمان نزدیك و بازگشت عیسى مسیح ، علیه‏السلام، نیز قریب‏الوقوع است، اكنون مى‏خواهم شما را در درك و فهم علایمى كه در كتب مقدس در مورد بازگشت و رجعت‏شكوهمند عیسى وجود دارد یارى رسانم. این علایم بوضوح در انجیل بویژه در نامه‏هاى «پطرس مقدس‏» و «پولس مقدس‏» كه در این ازمنه به صورت حقایق جلوه‏گر شده ذكر گردیده است ...» (4)
حضرت مریم ،علیهاالسلام، در ادامه به كشیش «استفانو» درباره علایم آخرالزمان مى‏فرمایند: اولین علامت ظهور ، گسترش گناهان و عقاید نادرست است كه موجب از بین رفتن ایمان و بروز الحاد مى‏گردد. این عقاید نادرست از طریق آموزگاران مذهبى دروغین و عالمانى كه اعتقاد درستى به كتب آسمانى ندارند روى مى‏دهد. بدعتهاى مخرب بر اساس همین عقاید نادرست و بهانه‏هاى بشرى پایه‏گذارى مى‏شود. بنابراین در چنین زمانى ایمان رخت‏بربسته و الحادى بزرگ همه جا را فرا گرفته است.
«نگذارید هیچ كس به هیچ عنوانى شما را فریب دهد زیرا بسیارى افراد در پى فریب عده دیگرى هستند (پیامبران دروغین)» (انجیل متى; 24، 5-4)
«آن روز نخواهد آمد مگر اینكه اول شورش عظیمى علیه خدا روى دهد.» (تسالونیكیان دوم ;3-2).
«اما قوم اسرائیل علاوه بر پیامبران راستین ، پیامبران دروغین هم داشتند و شما هم در میان خود معلمان دروغین خواهید داشت. آنها مخفیانه تعالیم غلط و زیانبخش به میان شما خواهند آورد و همان مولایى را كه آنها را آزاد نمود، انكار خواهند نمود و بلاى ناگهانى بر سر خود خواهند آورد. عده زیادى آنهاو راههاى هرزه آنها را دنبال خواهند كرد و به خاطر ایشان راه حقیقت مورد اهانت قرار خواهد گرفت.»
«از روى طمع و با داستانهاى جعلى خود ، شما را استثمار خواهند كرد اما، كیفرى كه از مدتها پیش براى آنان مقرر شده بود در انتظار آنها و هلاكت در كمین آنان است.» (5) (پطرس دوم; فصل دوم،3-1)
دومین علامت ظهور و وقوع جنگها و نزاعهاى برادركشانه است كه منجر به حاكمیت‏خشونت ، كینه و عداوت مى‏گردد و دستگیرى از محرومین و صدقه‏دادن رو به كاهش مى‏گذارد و این در حالى است كه حوادث و بلایاى طبیعى نظیر قحطى، بیماریهاى واگیردار و اپیدمى ، سیل و زلزله هر چه بیشتر به‏وقوع مى‏پیوندد.
«زمانى مى‏آید كه شما صداى جنگها را از نزدیك و اخبار مربوط به جنگ در جاهاى دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعى باید رخ دهد اما پایان كار هنوز نرسیده است زیرا ملتى با ملت دیگر و دولتى با دولت دیگر جنگ خواهد كرد و قحطى‏ها و زمین‏لرزه‏ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است و شرارت بقدرى زیاد مى‏شود كه محبت آدمیان نسبت‏به یكدیگر سرد خواهد شد اما هر كس تا آخر پایدار ماند نجات خواهد یافت.» (6) (انجیل متى ; 24، 8-6 و13-12)
سومین علامت ظهور توهین وحشتناك به مقدسات است كه توسط شخصى كه خود را «دجال‏» (7) معرفى مى‏كند انجام مى‏شود و وى دشمن مسیح، علیه‏السلام، است او وارد خانه مقدس خدا شده و بر تخت الهى تكیه زده و خود را خدا قلمداد مى‏كند.»
«او با هر آنچه خدا خوانده مى‏شود و هر آنچه معبود آدمیان است مخالفت مى‏كند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد به حدى كه در معبد خدا مى‏نشیند و ادعاى خدایى مى‏كند. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیتهاى شیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه‏ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتى كه براى محكومان به هلاكت فریبنده است همراه خواهد بود.» (تسالونیكیان دوم ; 4-2،9)
«پس روزى آن توهین وحشتناك به مقدسات را كه دانیال نبى از آن سخن گفت در مكان مقدس ایستاده ببیند.» (در اینجا خواننده خوب توجه كند) (انجیل متى فصل 24، 15) (8)
«فرزندان عزیزم براى آنكه بدانید آخر این امور چه خواهد بود آن چیزى را كه توسط دانیال نبى پیش‏بینى شده ست‏بخوانید:
«اى دانیال برو زیرا این كلام تا آخرالزمان مخفى و مختوم شده است ، بسیارى طاهر و سفید و مصفى خواهند گردید و شریران شرارت خواهند ورزید و هیچ‏كدام از شریران نخواهند فهمید لیكن حكیمان خواهند فهمید (و از هنگام موقوف شدن قربانى دائمى و نصب نمودن رجاست ویرا من هزارودویست و نود روز خواهد بود خوشا به حال آنكه انتظار كشد و این انتظار به هزارو سیصدو سى و پنج روز برسد.» (دانیال نبى فصل 12، 12-9)] (9)
از دیگر نشانه‏هاى ظهور پدیده‏هاى خارق‏العاده‏اى است كه در آسمانها رخ مى‏دهد.
«خورشید تاریك خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرتهاى آسمانى متزلزل خواهند شد.» (انجیل متى ; فصل 24;29)
«فرزندان و عزیزان من به من توسل جویید من به شما علایم ظهور را تعلیم مى‏دهم كه عیسى مسیح، علیه‏السلام، آنها را براى شما در كتاب مقدس خاطرنشان كرده است تا خود را براى آخرالزمان آماده كنید زیرا كه این علایم در دوران زندگى شما روى مى‏دهد. سالى كه به پایان آمد و سالى كه شروع خواهد شد قسمتى از آزمایش سختى است كه در خلال آن الحاد گسترش مى‏یابد، جنگها چند برابر مى‏شود، حوادث طبیعى در نقاطى از جهان روى مدهد و بر میزان شكنجه‏ها و اذیت و آزار افزوده مى‏شود; انجیل اعلام مى‏دارد كه حوادث خارق‏العاده‏اى در آسمان اتفاق مى‏افتد و ظهور دجال نیز نزدیك است.
من شما را به محكم داشتن ایمانتان سفارش مى‏كنم، ایمان خود را حفظ كنید و در دستگیرى از مردم و صدقه‏دادن با شوق و اشتیاق اقدام كنید. هدایت‏خود را به من سپارید و با هم باشید، علایم و نشانه‏هاى عصر خود را با من یادآور شوید و در سایه آرامش قلبها و قوت قلب به سر برید. من همیشه با شما هستم ، به شما مى‏گویم این علایم كه براى شما بیان گردید نشان مى‏دهد كه آخرالزمان نزدیك است .
«از درخت انجیر درسى بیاموزید; هر وقت‏شاخه‏هاى آن جوانه مى‏زند و برگ مى‏آورد شما مى‏دانید كه تابستان نزدیك است و به همان طریق وقتى تمام این چیزها را مى‏بینید بدانید كه آخر كارها نزدیك بلكه بسیار نزدیك است . (انجیل متى ; فصل 24،33- 32)

ترجمه از متن اصلى خبرنامه مجوگوریه، آمریكا ، نوامبر1993. 

منبع:ماهنامه موعود ـ شماره 5 

 

My Name Is SRM KAbir

دوشنبه 7/9/1390 - 12:2 - 0 تشکر 393771

مسیحیان و بشارت به منجی موعود در اناجیل چهارگانه

در جای جای کتاب های اناجیل چهارگانه (انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس، و انجیل یوحنا ) بشارات مختلفی درباره ی منجی موعود و خصوصیاتش آمده است؛ به خصوص بخش «مکاشفه ی یوحنا» که تصویری از آینده و وقایع آخر الزمان را ارائه می دهد که هم اکنون سر لوحه ی برنامه ریزی های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... برخی کشورهای مسیحی شده است.
حضرت مسیح (ع) در آخرین روزهای زندگی خویش، به یاران و شاگردان خود توصیه ها و سفارش های بسیاری درباره ی بازگشت خود به زمین نموده و آنان را در انتظار گذارده و امر به بیداری و آمادگی نموده است.
در میان مسیحیان چهار «انجیل» منتشر شده و رایج است که هر کدام نسبت به دیگری تفاوت هایی دارد. اسامی آن ها عبارتند از :
«انجیل لوقا» فصل 12، بندهای 35 -36 :
«کمرهای خود را بسته، چراغ های خود را روشن نگه دارید و مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند که چه زمانی از جشن بزرگ مراجعت کند؛ تا هر وقت آید و در را بکوبد، بی درنگ برای او باز کنند. پس شما نیز آماده باشید؛ زیرا در ساعتی که گمان نمی برید، پسر انسان می آید ».
«انجیل متی »، فصل 24، بندهای 27 و 30 و 35 - 36 و 45 :
«هم چنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می شود، پسر انسان نیز چنین خواهد بود...، آن گاه علامت پسر انسان در آسمان آشکارگردد و در آن وقت همه ی طوایف زمین، سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید...
آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخن من هرگز زایل نخواهد شد. اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد؛ حتی ملائکه ی آسمان... برای همین شما نیز حاضرباشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید ».
«انجیل مرقس »، فصل 13، بندهای 24 -36 :
«... از آن روز و ساعت، غیر از پدر، هیچ کس اطلاع ندارد؛ نه فرشتگان آسمان و نه پسر. پس بیدار شده دعا کنید؛ زیرا نمی دانید آن وقت کی می آید...
... پس بیدار باشید؛ زیرا نمی دانید در چه وقت صاحب خانه می آید؛ در شام یا نصف شب با بانگ خروس یا صبح. مبادا ناگهان آمده و شما در خواب باشید ».
« انجیل یوحنا »، فصل 12، بندهای 27 - 29 :
«... و به او قدرت بخشیده است که داوری هم بکند، زیرا پسر انسان است و از این تعجب می کنید، زیرا ساعتی می آید که در آن جمیع کسانی که در قبور هستند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. هر که اعمال نیکو کرد، برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد برای قیامت داوری ».
«مکاشفه ی یوحنا »، فصل 12 بندهای 1 - 5 :
«و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد؛ زنی که آفتاب را در بر دارد، ماه، زیر پاهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است و آبستن بوده، از درد، ناله و از عذاب زاییدن فریاد بر می آورد... پس پسر نرینه را زایید که همه ی امت های زمین را به عصای آهنین، حکم رانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد... »
«رساله ی پولس » به رومیان، فصل 15، بند 12 :
«... و آن که برای حکم رانی امت ها بر وی خواهد بود ».
«کتاب اعمال رسولان »، فصل 1، بندهای 9 - 11 :
«... همین عیسی (ع) که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، بازخواهد آمد. همان طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید ».

My Name Is SRM KAbir

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی