انجمن ها > انجمن انگليسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
انگليسي (بازدید: 1260)
يکشنبه 15/8/1390 - 10:13 -0 تشکر 383950
Adjective Clauses

hi

Using Adjective Clauses (#1)Adjective clauses (relative clauses) are like "sentences
inside sentences." The "job" of adjective clauses is to
modify (describe, identify, make specific) the noun
phrases that theyfollow. In their full forms, adjective
clauseshave several parts: a relative pronoun (or, in
some cases, another kind of connecting word), a subject,
and a predicate (a verb and, often, other types of
words which follow it).In adjective clauses, the relative pronoun is a kind of
connecting word: it joins the information in the clause
to the noun phrase that it follows. Without the adjective
clause, the meaning of the modified noun phrase (and
of the sentence) is unclear and incomplete.Examples (full forms):I know a person who / that can help you.
I know a person who(m) / that you can help.
I know a person whose advice I can trust.
/I know a person to whom I can refer you.
I know a person who(m) / that I can refer you to.I want a car that / which gets good gas mileage.
I can"t afford the car that / which I really want.

______________________________

Types of Adjective Clauses

 

 

1. "Subject Pattern" Clauses

In this type of adjective clause, the relative
pronoun is thesubject of the clause. Subject
pattern clauses can, however, modify both
subjects and objects of sentences:The man who / thattalked to us
was very friendly.Do you know the man who / that
talked to us?

     
   

2Object Pattern" ClausesIn this type of adjective clause, the relative
pronoun is theobject of the clause (but
an object pattern clause can modify both
subjects and objects of sentences):The people who(m) / that we met
seemed very friendly.The people to whom / that we were
/.speakingseemed very friendly
The people who(m) / thatwe were
speaking to seemed very friendly.I recently saw the people to whom / that
we were talking. / I recently saw the people
who(m) / that we were talking to.

     
   

3Clauses Showing PossessionHere, the relative pronoun is possessive
and is attached to another wordin the
adjective clause:The people whose names are called
will work the first shift.Do you know the student whose brother
won a gold medal in the Olympics?

love is wide ocean that joins two shores

يکشنبه 15/8/1390 - 10:33 - 0 تشکر 383954

:(Using Adjective Clauses (#2


Types of Adjective Clauses

Subject Pattern Clauses

There are several types of adjective (relative) clauses, each
with its own rules for form. One type is often referred to
as subject pattern clausesbecause in them, the relative
pronoun (the words introducing the clauses) are the
grammatical subjectsofthe clauses.

:Examples

1A man spoke to us. The man was wearing
:a green suit

A man who (that*) was wearing a green suit
.spoke to us

:The sentence with who has an adjective clause
who was wearing a green suit. In the clause,
who is the subject. The clause modifies
(describes, explains, specifies) the subject of
.the sentence: a man

2We hadn"t met the man. The man was
:wearing a green suit

We hadn"t met the man who (that*) was
.wearing a green suit

Again, the sentence with who has an adjective
clause:who was wearing a green suit. In
the clause, who is again the subject, but the
:clause modifies theobject of the main sentence
.the man

3The new car is parked outside. The new car
:belongs to Bob

The new car that (which*) is parked outside
.belongs to Bob

:The sentence with that has an adjective clause
that is parked outside. In theclause, that
is the subject., and the clausemodifies the
subject ofthe main sentence: the new car.


4I don"t like the new car. The new car is
:parked outside

I don"t like the new car that (which*) is
.parked outside

:The sentence with that has an adjective clause
that is parked outside. In theclause, that
is the subject, but the clausemodifies the object
.of the main sentence: the new car______________________________________________


:Special Notes


1Adjective clauses come after the nouns that
:they modify

wrong: A man was wearing a green suit
.who spoke to us

right: A man who was wearing a green suit
.spoke to us

wrong: The new car belongs to Bob that is
.parked outside


right: The new car that isparked outside
.belongs to Bob

2Do not use both a subject pronoun and
:a relative pronoun

wrong: A man who he was wearing a green
.suit spoke to us

right: A man who was wearing a green suit
.spoke to us

wrong: The new car that it is parked outside
.belongs to Bob

right: The new car that isparked outside
.belongs to Bob

3The relative pronouns who and thatare used
.to refer to people, but who is more common

4The relative pronouns that and whichare
.used to refer to things, but that is more common

5The relative pronoun that cannot be used
in nonrestrictive clauses (which will be
.(explained later

6Adjective clauses are sometimes described
as dependent clauses because they make no
sense by themselves: they need the words of
the mainsentences to which they are attached
.in order to show complete thoughts

love is wide ocean that joins two shores

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی