انجمن ها > انجمن امور تربیتی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
امور تربیتی (بازدید: 406)
چهارشنبه 25/3/1390 - 10:45 -0 تشکر 331669
ميلاد با سعادت حضرت علي (ع) و روز پدر را به همه

 ميلاد با سعادت حضرت علي (ع) و روز پدر را به همه دوستان تبريک عرض ميکنم. امام علي‏عليه السلام : أفضَلُ الأدَبِ ما بَدَأتَ بِهِ نَفسَکَ بهترين ادب آن است که از خود آغاز کني ميزان الحکمه ، ح 369 . *************************** امام علي‏عليه السلام : کَفاک أدَباً لِنَفسِک اِجتنابُ ما تَکرَهُهُ مِن غَيرِک براي تربيت کردن خود همين بس که از آنچه در ديگران نمي‏پسندي دوري کني نهج البلاغه ، حکمت 412 . **************************************************** امام علي‏عليه السلام : أفضَلُ الأَدَبِ أنْ يَقِفَ الإنسانُ عِندَ حَدِّهِ ولا يَتَعدّي قَدرَهُ بهترين ادب آن‏است که انسان در حدّ و مرز خود بماند و از اندازه‏خويش فراتر نرود غررالحکم و دررالکلم ، ح 3241 . ***************************************************** امام علي‏عليه السلام : عَلِّمُوا أنفُسَکُم و أهليکُم الخَيرَ و أدِّبُوهُم به خود و خانواده خود خوبي بياموزيد و آنان را تربيت کنيد ميزان الحکمه ، ح 400

چهارشنبه 25/3/1390 - 11:19 - 0 تشکر 331683

تامين غذاي حلال و توسعه در احسان به خانواده: خانواده و عيال انسان روزي خود او هستند و غالباآنچه رااو به خانه مي آورد استفاده مي نمايند، آنان چه بسا از اهيت حلال ياحرام بودن درآمد و تهيه مواد غذايي بي اطلاع نباشند و ياحتي براي آنان حلال يا حرام خوردن چندان مهم نباشد. بنابر اين بر پدرخانواده که تامين کننده معيشت خانواده است ضروري است که درکسب حلال کوشا باشد و درآمد حلال را به خانه خويش آورد و فرزندان خود را از لقمه حلال بهره مند نموده و از خوردن لقمه حرام که همچون سمي کشنده و ويران کننده آينده آنان است جدابپرهيزندعلي (ع) فرموده است: «عليک بلزوم الحلال و حسن البر بالعيال...» «برتو باد تهيه روزي حلال و نيکو احسان نمودن بر خانواده...» در لغت «البربالکعرباء» به معناي توسعه در احسان و زياد بودن آمده و با اضافه شده کلمه «حسن » به آن، بر اين نکته ظريف دلالت مي کند که علاوه بر توسعه و فراواني احسان در معيشت خانواده، بايداين توسعه به نيکويي انجام گيرد نه اينکه به سختي و همراه با کراهت و مجبوري انجام گيرد و نکته مهمتر اينکه دراين کلام در ربار حضرت حلال بودن غذا را مقدم داشته و اين نشان مي دهد که بيش از تامين معيشت، حلال بودن آن مهم است و اگرغذايي حلال نباشد توسعه غذايي دادن بر خانواده ارزش چنداني ندارد. توجه به روحيه اعضاء خانواده: اعضاي خانواده به تناسب ويژه گيهاي فردي و رواني خواسته ها وعلائق ويژه اي دارند که تحقق و عينيت بخشيدن آنها در شادابي وطراوت آنان موثر مي افتد و زمينه تربيت آنان را فراهم تر مي سازد،البته ذکر اين نکته ضروري است که توجه به علايق و خواسته هاي اعضاي خانواده، توجه لجام گسيخته و بدون ضابطه نيست بلکه مرادتوجه به خواسته هاي واقعي، بحق و مشروع آنان است، علي (ع) در سيره تربيتي خويش بدين امر مهم يعني توجه به روحيه اعضاي خانواده رامورد توجه قرار داده اند. در بصره به خانه علاء پسر زياد حارثي که از ياران او بود رفت تا حال وي را بپرسد، چون فراخي خانه او راديد فرمود: «اين خانه فراح در دنيا به چه کارت آيد و تو در آخرت بدان نيازبيشتري دارد، آري اگر مي خواهي به سبب آن به آخرت برسي در آن ازميهمانان و خويشاوندان پذيرايي نما... علاء گفت: اي اميرمومنان از برادرم عاصم بن زياد به تو شکايت مي کنم، فرمود: چرا؟ گفت: او جامه پشمين به تن کرده و از دنيا روي برگردانده(و اين باعث گرديده که خانواده و فرزندانش محزون و مغموم گردند)،امام فرموداو را نزدمن آوريد، چون نزد من آمد بدو فرمود: اي دشمنک خويش! شيطان سرگشته ات کرده و از راهت بدر برده است، آيا تو بر زن وفرزندانت رحم نمي کني و چنين مي پنداري که خدا خوارمايه تر از آني که مي پنداري، علاء گفت:اي اميرمومنان و تو نيز لباس خشن و زبربه تن داري و غذاي دشوارخوار و نامطبوع استفاده مي کني! فرمود: واي بر تو من مانند تو نيستم، خداوند بر پيشوايان دادگر واجب کرده تا خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقر و تنگدستي برانسان فقير غلبه نکند و او را به هيجان وا ندارد»

چهارشنبه 25/3/1390 - 11:20 - 0 تشکر 331684

تامين روزي حلال و توسعه در احسان به خانواده: خانواده و عيال انسان روزي خود او هستند و غالباآنچه رااو به خانه مي آورد استفاده مي نمايند، آنان چه بسا از اهيت حلال ياحرام بودن درآمد و تهيه مواد غذايي بي اطلاع نباشند و ياحتي براي آنان حلال يا حرام خوردن چندان مهم نباشد. بنابر اين بر پدرخانواده که تامين کننده معيشت خانواده است ضروري است که درکسب حلال کوشا باشد و درآمد حلال را به خانه خويش آورد و فرزندان خود را از لقمه حلال بهره مند نموده و از خوردن لقمه حرام که همچون سمي کشنده و ويران کننده آينده آنان است جدابپرهيزندعلي (ع) فرموده است: «عليک بلزوم الحلال و حسن البر بالعيال...» «برتو باد تهيه روزي حلال و نيکو احسان نمودن بر خانواده...» در لغت «البربالکعرباء» به معناي توسعه در احسان و زياد بودن آمده و با اضافه شده کلمه «حسن » به آن، بر اين نکته ظريف دلالت مي کند که علاوه بر توسعه و فراواني احسان در معيشت خانواده، بايداين توسعه به نيکويي انجام گيرد نه اينکه به سختي و همراه با کراهت و مجبوري انجام گيرد و نکته مهمتر اينکه دراين کلام در ربار حضرت حلال بودن غذا را مقدم داشته و اين نشان مي دهد که بيش از تامين معيشت، حلال بودن آن مهم است و اگرغذايي حلال نباشد توسعه غذايي دادن بر خانواده ارزش چنداني ندارد. توجه به روحيه اعضاء خانواده: اعضاي خانواده به تناسب ويژه گيهاي فردي و رواني خواسته ها وعلائق ويژه اي دارند که تحقق و عينيت بخشيدن آنها در شادابي وطراوت آنان موثر مي افتد و زمينه تربيت آنان را فراهم تر مي سازد،البته ذکر اين نکته ضروري است که توجه به علايق و خواسته هاي اعضاي خانواده، توجه لجام گسيخته و بدون ضابطه نيست بلکه مرادتوجه به خواسته هاي واقعي، بحق و مشروع آنان است، علي (ع) در سيره تربيتي خويش بدين امر مهم يعني توجه به روحيه اعضاي خانواده رامورد توجه قرار داده اند. در بصره به خانه علاء پسر زياد حارثي که از ياران او بود رفت تا حال وي را بپرسد، چون فراخي خانه او راديد فرمود: «اين خانه فراح در دنيا به چه کارت آيد و تو در آخرت بدان نيازبيشتري دارد، آري اگر مي خواهي به سبب آن به آخرت برسي در آن ازميهمانان و خويشاوندان پذيرايي نما... علاء گفت: اي اميرمومنان از برادرم عاصم بن زياد به تو شکايت مي کنم، فرمود: چرا؟ گفت: او جامه پشمين به تن کرده و از دنيا روي برگردانده(و اين باعث گرديده که خانواده و فرزندانش محزون و مغموم گردند)،امام فرموداو را نزدمن آوريد، چون نزد من آمد بدو فرمود: اي دشمنک خويش! شيطان سرگشته ات کرده و از راهت بدر برده است، آيا تو بر زن وفرزندانت رحم نمي کني و چنين مي پنداري که خدا خوارمايه تر از آني که مي پنداري، علاء گفت:اي اميرمومنان و تو نيز لباس خشن و زبربه تن داري و غذاي دشوارخوار و نامطبوع استفاده مي کني! فرمود: واي بر تو من مانند تو نيستم، خداوند بر پيشوايان دادگر واجب کرده تا خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقر و تنگدستي برانسان فقير غلبه نکند و او را به هيجان وا ندارد» [/quote]

چهارشنبه 25/3/1390 - 11:22 - 0 تشکر 331685

نقش پدر: بنظر مي رسد با توجه به مسئوليت بيشتر پدر در مديريت وسرپرستي خانواده نقش او و نيز و وظيفه او در قبال خانواده وتربيت فرزندان با اهميت تر باشد. از اينرو در سيره تربيتي امام علي (ع) مسئوليت و وظيفه سنگين پدر بيشتر مورد توجه واقع گرديده است و بطور غير مستقيم راهکارهايي اراده شده که پدر خانواده بابکارگيري درست آنها مي تواند زمينه گرمي خانواده ومحيط امن تربيت رابيشترمهيانمايدودر اينجامابه برخي از آنها اشاره مي کنيم: همکاري پدر با مادر در کارهاي خانه: گر چه مسئوليت عمده پدر سياستگذاري و اداره امور بيروني خانواده است اما در عين حال همکاري او در امور خانه و کارهاي درون منزل بسيار در ايجاد جو صفا و صميميت و نيز نيرو بخشي به همسر جهت مراقبت بيشتر از فرزندان موثر است. از اينرو علي (ع) بااينکه مسئوليتهاي بزرگ اجتماعي داشته و در مقطعي از عمرشريفشان در ظاهر نيز بر جامعه مسلمين حکومت نموده اند در عين حال از امور منزل و همکاري باهمسر با وفايش زهراء (س) غافل نبوده اند،آن حضرت مي فرمايد: «رسول خد (ص) وارد منزل ما شد درحاليکه فاطمه (س) درکنار ديگ نشسته و من در حال پاک کردن عدس بودم رسول خدا (ص) فرمود: اي اباالحسن... کسي که در خدمت عيال خود باشد و خدمت به عيال را ننگ نداند خداوند نام او را درديوان شهداثبت مي نمايد...» همچنين هشام بن سالم از امام صادق (ع) نقل مي کند: «کان اميرالمومنين (ع) يحطلب و سيتقي و يکنس و کانت فاطمه (س) تطحن و تعجن و تخيز» علي (ع) هيزم جمع آوري مي نمود و آب فراهم مي نمود و خانه را جاروب مي کرد و حضرت زهراء (س) آرد مي کرد و خمير مي نمود و نان مي پخت » نکته قابل توجه در اين روايت تعبيربه «کان » است که در کلام عرب دلالت براستمرار و مداومت دارد و از آن معلوم مي شود که همکاري علي (ع) درامور منزل بصورت مقطعي و موردي نبود بلکه پيوسته اين کارها راخودشان انجام مي دادند. [/quote]

پنج شنبه 26/3/1390 - 12:54 - 0 تشکر 332144

با نام خدا و سلام جالب بود و خوندني و بکار بستني.خدايا توفيق عمل بده

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی