انجمن ها > انجمن دانلود > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانلود (بازدید: 5330)
چهارشنبه 28/2/1390 - 20:33 -0 تشکر 318769
آپدیت روزانه Nod32

 
 
از امروز در این قسمت آپدیت روزانه نود 32 قرار خواهد گرفت
 
ESET Smart Security & Nod32 Antivirus 
 
امیدوارم دوستان دیگر ما رو تو این بخش کمک کنند.
 
هرگونه انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفا مطرح نمایید.

 

چهارشنبه 28/2/1390 - 20:38 - 0 تشکر 318770

May 18,2011 Updates

Nod32 & ESET - Username and PasswordUsername: EAV-45315274
Password: pr4un4s5v2

Username: EAV-44838919
Password: 4n3nf4m5hh

Username: EAV-44838921
Password: s3f2enmhxc

Username: EAV-44874478
Password: 5kh5mvj2s3

Username: EAV-44874402
Password: vcvrt3jjmk

Username: EAV-44940437
Password: 658recj5ef

Username: EAV-44941604
Password: ue8mn8f7c6

Username: EAV-44941645
Password: rfmt2f5ush

Username: EAV-44941647
Password: v6kpsbektc

Username: EAV-45023071
Password: dc56v7tfrs

Username: EAV-45023071
Password: dc56v7tfrs

Username: EAV-45023072
Password: 8tvura6x48

Username: EAV-45023072
Password: 8tvura6x48

Username: EAV-45315238
Password: k7vm2as38r

Username: EAV-45315239
Password: xd5s24s8x7

Username: EAV-45315231
Password: atfmj7thpc

Username: EAV-45315242
Password: h8cusn45pf

Username: EAV-45315243
Password: cp5knrdm3u

Username: EAV-45315244
Password: pvcrmhdtrb

Username: EAV-45315245
Password: jd5fhkpb4p

Username: EAV-45316079
Password: ashem8c6pk

Username: EAV-45316091
Password: cn6dpsv835

Username: EAV-45315230
Password: vn8fjdtbxv

Username: EAV-45315247
Password: arjsf6pphj

Username: EAV-45315274
Password: pr4un4s5v2

Username: EAV-42653526
Password: dxjp34n834

Username: EAV-42648853
Password: ch6duxef83

Username: EAV-42649635
Password: v4scdjkxed

Username: EAV-42693142
Password: s7umec8nbk

Username: EAV-42649651
Password: htncbrexj6

Username: EAV-42649656
Password: s3br5xr8rb

Username: EAV-42649707
Password: 2mvkj6xm4a

Username: EAV-42649708
Password: cs6rjxxtsp

Username: EAV-42650552
Password: fe5dfhfbr4

Username: EAV-42650556
Password: dfjmavseas

Username: EAV-42691464
Password: vjvje5cjjp

Username: EAV-42648850
Password: snxc4c5kfrچهارشنبه 28/2/1390 - 22:14 - 0 تشکر 318787

با سلام
تاپیک به انجمن دانلود منتقل شد.

با تشکر
مدیر انجمن

هرگز اين چهار چيز را در زندگيت نشكن

.......................اعتماد ، قول ، رابطه و قلب ؛

.....................................يرا اينها وقتي مي شكنند صدا ندارند ، اما درد بسياري دارند ...

...چارلز ديكنز ...
پنج شنبه 29/2/1390 - 20:33 - 0 تشکر 318943

May 19,2011 Updates

Nod32 & ESET - Username and Password


Username: EAV-45358089
Password: a4ekpd4n2u

Username: EAV-45358094
Password: 3knjdupar2

Username: EAV-45358095
Password: drupcmpffd

Username: EAV-45358204
Password: m22suvre5s

Username: EAV-45359192
Password: nx4me6vf6d

Username: EAV-45359196
Password: 4a4e5tju84

Username: EAV-45359198
Password: smhr3djanv

Username: EAV-45360511
Password: ehjxd74jvb

Username: EAV-45360512
Password: a2cna8d37p

Username: EAV-45360514
Password: xcs28sdemj

Username: EAV-45360517
Password: 2hjmvp2m2s

Username: EAV-45357082
Password: mp3fn5ufkf

Username: EAV-39670232
Password: 386kxbtapr

Username: EAV-39670235
Password: xaksrp5c7e

Username: EAV-39712567
Password: renhkcbv5s

Username: EAV-39712572
Password: u65m8kxnmc

Username: EAV-39712562
Password: 2vejxupbbn

Username: EAV-39731747
Password: 4kdrmnmvdv

Username: EAV-39731791
Password: t37mvj67h6

Username: EAV-39731743
Password: xuxm2e35vc

Username: EAV-39749931
Password: b8rafbuh5u

Username: EAV-39749063
Password: umr65mprhh

Username: EAV-39779026
Password: km8x28k73j

Username: EAV-39779044
Password: kp5rk54k72

Username: EAV-34217400
Password: df8ndc283x

Username: EAV-34217852
Password: v2vrcrch36

Username: EAV-34446305
Password: 8r28xvdj4c

Username: EAV-34505185
Password: uc627dbfe5

Username: EAV-34227230
Password: mfsshbd2rr

Username: EAV-45315239
Password: xd5s24s8x7

Username: EAV-45315231
Password: atfmj7thpc

Username: EAV-45315242
Password: h8cusn45pf

Username: EAV-45315243
Password: cp5knrdm3u

Username: EAV-45315244
Password: pvcrmhdtrb

Username: EAV-45315245
Password: jd5fhkpb4p

Username: EAV-45316079
Password: ashem8c6pk

Username: EAV-45316091
Password: cn6dpsv835

Username: EAV-45315230
Password: vn8fjdtbxv

Username: EAV-45315247
Password: arjsf6pphj


جمعه 30/2/1390 - 12:54 - 0 تشکر 319071

May 20,2011 Updates
جمعه 30 اردیبهشت 1390
Nod32 & ESET - Username and Password

Username: EAV-34217400
Password: df8ndc283x

Username: EAV-34217852
Password: v2vrcrch36

Username: EAV-34446305
Password: 8r28xvdj4c

Username: EAV-34505185
Password: uc627dbfe5

Username: EAV-34227230
Password: mfsshbd2rr

Username: EAV-41662090
Password: xadsrk6eja

Username: EAV-41662092
Password: 6xdnkef5k5

Username: EAV-41662096
Password: 4xtvdur84t

Username: EAV-41662123
Password: ce6pes75sm

Username: EAV-41662130
Password: bmcjx55dkk

Username: EAV-41662136
Password: sh3tj6rdtk

Username: EAV-41662152
Password: kvurb6v4x7

Username: EAV-41662180
Password: 8jepcvb7de

Username: EAV-41662223
Password: hxspbtkauf

Username: EAV-41663392
Password: f4f53284j6

Username: EAV-41663399
Password: eanxhb6cc4

Username: EAV-41661332
Password: ntjvttk2bs

For Nod32 Only

Username: EAV-44941602
Password: nr8ptd6hbb

Username: EAV-44816307
Password: 8n2u2sxxe4

Username: EAV-44816360
Password: hsa8dd6vxc

Username: EAV-44843690
Password: c7x72thud3

Username: EAV-44843691
Password: 7npvuutdpe

Username: EAV-44874364
Password: dfrphkv3vn

Username: EAV-41910322
Password: 3hx3ubebdb

Username: EAV-41909836
Password: tnumfhr42k

Username: EAV-41909349
Password: sxfrrjvfjh

Username: EAV-41939261
Password: f8837kp2jv

Username: EAV-41939258
Password: vd32dxd4sm

Username: EAV-41939211
Password: rx7rmmsvsv

Username: EAV-41968843
Password: 86axjnvbfk

Username: EAV-41968846
Password: s2h2cb878u


جمعه 30/2/1390 - 15:40 - 0 تشکر 319110

چند نظر دارم
1-فکر کنم کنم این کار خیلی خوب باشه که سریال ها را در ای جا می گذارید
2- فکر کنم اگه تاریخ ها به شمسی باشه درک کاربران از تاریخ رو سریال آگاهی بهتری داشته باشند
3- فکر کنم سریال های روزانه برای ند 32 تایپ خوبی برای اینکار باشه

___________________________________________________________________________________________________
یا امام حـــــــــــــین
مهدی جــــــــــــــان بیا
شنبه 31/2/1390 - 18:42 - 0 تشکر 319539

May 21,2011 Updates

شنبه 31 اردیبهشت 1390 

Nod32 & ESET - Username and Password


Username: EAV-45543314
Password: dhtubd2bnr

Username: EAV-45535203
Password: 5xttus674b

Username: EAV-45544174
Password: tsxh3ee6tc

Username: EAV-45527240
Password: 4usb867xt2

Username: EAV-45527245
Password: c88bp85ecc

Username: EAV-45535570
Password: 2xat84chjv

Username: EAV-45357082
Password: mp3fn5ufkf

Username: EAV-45358089
Password: a4ekpd4n2u

Username: EAV-45358204
Password: m22suvre5s

Username: EAV-45359196
Password: 4a4e5tju84

Username: EAV-45359198
Password: smhr3djanv

Username: EAV-45360511
Password: ehjxd74jvb

Username: EAV-45360512
Password: a2cna8d37p

Username: EAV-45360514
Password: xcs28sdemj

Username: EAV-45541132
Password: 2adptxs7tf

Username: EAV-45541143
Password: uf3s5n3k55

Username: EAV-45542101
Password: m38cv7bm5a

Username: EAV-45542122
Password: 2bbbhus726

Username: EAV-45542144
Password: prmf4aa2kf

Username: EAV-45542149
Password: fatdprvkcj

Username: EAV-45542228
Password: 7dmtb88xaa

Username: EAV-45542233
Password: xvtrxptj4d

Username: EAV-45542235
Password: 6jtnsj6a48

Username: EAV-45542252
Password: 5hxtph3eve

Username: EAV-45544225
Password: 8usmmmc3tx

Username: EAV-45535178
Password: tmamhrchpp

Username: EAV-45535192
Password: ap6rk4vssn

Username: EAV-45543314
Password: dhtubd2bnr

Username: EAV-45051026
Password: pmduj6kjcn

Username: EAV-45051027
Password: 4sk3jxkr44

Username: EAV-45051028
Password: e2t8hrkxsh

Username: EAV-45230170
Password: badxccjppt

Username: EAV-45231022
Password: 83nrkte44u

Username: EAV-45231079
Password: vfxun48emt

Username: EAV-45541143
Password: uf3s5n3k55

Username: EAV-45541147
Password: 8t3jscn27s

يکشنبه 1/3/1390 - 10:44 - 0 تشکر 319706

May 22,2011 Updates
یکشنبه 1 خرداد 1390
Nod32 & ESET - Username and PasswordUsername: EAV-34217400
Password: df8ndc283x

Username: EAV-34217852
Password: v2vrcrch36

Username: EAV-34446305
Password: 8r28xvdj4c

Username: EAV-34505185
Password: uc627dbfe5

Username: EAV-34227230
Password: mfsshbd2rr

Username: EAV-45543314
Password: dhtubd2bnr

Username: EAV-45544174
Password: tsxh3ee6tc

Username: EAV-45527240
Password: 4usb867xt2

Username: EAV-45527245
Password: c88bp85ecc

Username: EAV-45535570
Password: 2xat84chjv

Username: EAV-45357082
Password: mp3fn5ufkf

Username:EAV-45535203
Password:5xttus674b

Username:EAV-45535570
Password:2xat84chjv

Username:EAV-45522606
Password:rxkxphjrs4

Username:EAV-45543314
Password:dhtubd2bnr

Username:EAV-45544174
Password:tsxh3ee6tc

Username:EAV-45540080
Password:7v58b8kdvf

Username:EAV-45540148
Password:ddtapdn23n

Username: EAV-45359196
Password: 4a4e5tju84

Username: EAV-45359198
Password: smhr3djanv

Username: EAV-45360511
Password: ehjxd74jvb

Username: EAV-45360512
Password: a2cna8d37p

Username: EAV-45360514
Password: xcs28sdemj

Username: EAV-45541132
Password: 2adptxs7tf

Username: EAV-45541143
Password: uf3s5n3k55

Username: EAV-45542101
Password: m38cv7bm5a

Username: EAV-45542122
Password: 2bbbhus726

Username: EAV-45542144
Password: prmf4aa2kf

Username: EAV-45542149
Password: fatdprvkcj

Username: EAV-45542228
Password: 7dmtb88xaa

Username: EAV-45542233
Password: xvtrxptj4d

Username: EAV-45542235
Password: 6jtnsj6a48

Username: EAV-45542252
Password: 5hxtph3eve

Username: EAV-45544225
Password: 8usmmmc3tx

Username: EAV-45535178
Password: tmamhrchpp

Username: EAV-45535192
Password: ap6rk4vssn

Username: EAV-45543314
Password: dhtubd2bnr

Username: EAV-45051026
Password: pmduj6kjcn

Username: EAV-45051027
Password: 4sk3jxkr44

Username: EAV-45051028
Password: e2t8hrkxsh

Username: EAV-45230170
Password: badxccjppt

Username: EAV-45231022
Password: 83nrkte44u

Username: EAV-45231079
Password: vfxun48emt

Username: EAV-45541143
Password: uf3s5n3k55

دوشنبه 2/3/1390 - 15:21 - 0 تشکر 320294

May 23,2011 Updates

دوشنبه 2 خرداد 1390 

Nod32 & ESET - Username and Password


Username: EAV-45581129
Password: 68kpd4cfp6

Username: EAV-45581130
Password: 2pce85nx2j

Username: EAV-45582211
Password: dthvn3rr2a

Username: EAV-45583066
Password: jejkjvk43c

Username: EAV-45583069
Password: 5brndjuxsm

Username: EAV-45583157
Password: dkrk2u4pkt

Username: EAV-45583159
Password: 5x8vxe454n

Username: EAV-45584097
Password: c4f3erfuhh

Username: EAV-45585025
Password: 4deunkd2e7

Username: EAV-45586189
Password: 3u5s368pad

Username: EAV-45586234
Password: exxvmb5ka2

Username: EAV-45581128
Password: s3chdacaxp

Username: EAV-42895551
Password: p86mbkuxjb

Username: EAV-33458853
Password: d643h6vjh2

Username: EAV-33508248
Password: 6hm73m6hxe

Username: EAV-42689566
Password: hdufbbardb

Username: EAV-42873253
Password: 3c3j2ps8v7

Username: EAV-42876770
Password: pjju4trc27

Username: EAV-42876781
Password: ks8xcj2pbt

Username: EAV-42876781
Password: ks8xcj2pbt

دوشنبه 2/3/1390 - 16:26 - 0 تشکر 320370

:

تاریخ دوشنبه 2 خرداد 1390

Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-44941599
Password: 5v2n3rtkk3

Username: EAV-44941602
Password: nr8ptd6hbb

Username: EAV-44816307
Password: 8n2u2sxxe4

Username: EAV-44816360
Password: hsa8dd6vxc

Username: EAV-44843690
Password: c7x72thud3

Username: EAV-44843691
Password: 7npvuutdpe

Username: EAV-44874364
Password: dfrphkv3vn

Username: EAV-41910322
Password: 3hx3ubebdb

Username: EAV-41909836
Password: tnumfhr42k

Username: EAV-41909349
Password: sxfrrjvfjh

Username: EAV-41939261
Password: f8837kp2jv

Username: EAV-41939258
Password: vd32dxd4sm

Username: EAV-41939211
Password: rx7rmmsvsv

Username: EAV-41968843
Password: 86axjnvbfk

Username: EAV-45644828
Password: 2n5u7xnrbf

Username: EAV-45644826
Password: s262c5c4bm

Username: EAV-45644820
Password: hmp2v2ejra

Username: EAV-45594286
Password: aj33xhafma

Username: EAV-45594379
Password: ju3xjte8ef

Username: EAV-45593269
Password: ver3vnrmvm

Eset Smart Security And Antivirus

Username: EAV-32384711
Password: ekxhbxfemx

Username: EAV-42895551
Password: p86mbkuxjb

Username: EAV-33458853
Password: d643h6vjh2

Username: EAV-33508248
Password: 6hm73m6hxe

Username: EAV-42689566
Password: hdufbbardb

Username: EAV-42873253
Password: 3c3j2ps8v7

Username: EAV-42876770
Password: pjju4trc27

 
سه شنبه 3/3/1390 - 21:0 - 0 تشکر 320975

May 24,2011 Updates

سه شنبه 3 خرداد 1390
Nod32 & ESET - Username and Password


Username:EAV-45644828
Password:2n5u7xnrbf

Username:EAV-45644826
Password:s262c5c4bm

Username:EAV-45644820
Password:hmp2v2ejra

Username:EAV-45594286
Password:aj33xhafma

Username:EAV-45594379
Password:ju3xjte8ef

Username:EAV-45593269
Password:ver3vnrmvm

Username: EAV-45637838
Password: fdurth35ft

Username: EAV-45639207
Password: nvu63ebkm7

Username: EAV-45637854
Password: m2xtkb72cu

Username: EAV-45639226
Password: pudvrtc455

Username: EAV-45639250
Password: 4282c38x5p

Username: EAV-45637861
Password: f7kuu3fdmj

Username: EAV-45639226
Password: pudvrtc455

Username: EAV-45639250
Password: 4282c38x5p

Username: EAV-41701644
Password: jsntfbf7n8

Username: EAV-41707560
Password: ptm5tujt3d

Username: EAV-41706594
Password: 2pv4jf8e22

Username: EAV-45639261
Password: 25h3pb3eru

Username: EAV-45639355
Password: bx6essjdp2

Username: EAV-45639209
Password: 7r47t4kfdf

Username: EAV-45637836
Password: apuu2npef2

Username: EAV-45639230
Password: 6s37cux4c5

Username: EAV-45639233
Password: vba52ckn68

Username: EAV-41816211
Password: bh87suxdrp

Username: EAV-41816166
Password: brduudpvst

Username: EAV-41816093
Password: tu8u35nt4a

Username: EAV-41867936
Password: r55rac8ck7

Username: EAV-41867932
Password: 6554rtb8hn

Username: EAV-41909349
Password: sxfrrjvfjh

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی