انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 664)
يکشنبه 7/1/1390 - 15:7 -0 تشکر 301648
نمونه ای از بی تقوایی زنان!

 
از موقعیّت خانوادگى و موقعیّت اجتماعى افراد استفاده کنیم، القابى را به کار ببریم که محبوب همه است، از ساده‏ترین کار و از بزرگان و خودى‏ها شروع کنیم، از سرچشمه‏ى گناهان نهى کنیم، از رفتارها و انحرافات کوچک غافل نباشیم، عوارض و پیامدهاى فساد و انحراف را بیان کنیم ، سعی کنیم تا امر به معروف و نهى از منکر در کنار هم باشد و حتّى براى جلوگیرى از یک منکر از یک فرد اقدام کنیم.


با کرشمه سخن گفتن زن، بى تقوایى است!«یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً

؛ اى همسران پیامبر! شما مثل یکى از زنان (عادّى) نیستید. اگر تقوا پیشه‏اید پس به نرمى و کرشمه سخن نگویید تا (مبادا) آن که در دلش بیمارى است طمعى پیدا کند، و نیکو و شایسته سخن بگویید. » (احزاب 32)


در آیات گذشته سخن از موقعیت و مسئولیت سنگین همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود، در آیه مورد بحث این موضوع هم چنان ادامه مى‏یابد و طى آیاتى هفت دستور مهم به همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله) مى‏دهد.


نخست در مقدمه کوتاهى مى‏فرماید:" اى همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله) شما مثل یکى از زنان عادى نیستید اگر تقوا پیشه کنید" (یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ).


شما به خاطر انتسابتان به پیامبر (صلی الله علیه و آله) از یک سو، و قرار گرفتنتان در کانون وحى و شنیدن آیات قرآن و تعلیمات اسلام از سوى دیگر داراى موقعیت خاصى هستید که مى‏توانید سرمشقى براى همه زنان باشید، چه در مسیر تقوا و چه در مسیر گناه.


بنا بر این موقعیت خود را درک کنید و مسئولیت سنگین خویش را به فراموشى نسپارید و بدانید که اگر تقوا پیشه کنید در پیشگاه خدا مقام بسیار ممتازى خواهید داشت.
 
 

يکشنبه 7/1/1390 - 15:9 - 0 تشکر 301649

و به دنبال این مقدمه که آنها را براى پذیرش مسئولیتها آماده مى‏سازد و به آنها شخصیت مى‏دهد نخستین دستور در زمینه عفت صادر مى‏کند و مخصوصا به سراغ یک نکته باریک مى‏رود تا مسائل دیگر در این رابطه خود بخود روشن گردد، مى‏فرماید : « بنا بر این به گونه‏اى هوس‏انگیز سخن نگوئید که بیماردلان در شما طمع کنند ؛«فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ »


بلکه به هنگام سخن گفتن، جدى و خشک و بطور معمولى سخن بگوئید، نه همچون زنان کم شخصیت که سعى دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه توام با ادا و اطوار مخصوصى است که افراد شهوت ران را به فکر گناه مى‏افکند سخن بگوئید.


تعبیر به" الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ" (کسى که در دل او بیمارى است) تعبیر بسیار گویا و رسایى است از این حقیقت که غریزه جنسى در حد تعادل و مشروع عین سلامت است، اما هنگامى که از این حد بگذرد نوعى بیمارى خواهد بود تا آنجا که گاه به سر حد جنون مى‏رسد که از آن تعبیر به" جنون جنسى" مى‏کنند و امروز دانشمندان انواع و اقسامى از این بیمارى روانى را که بر اثر طغیان این غریزه و تن در دادن به انواع آلودگیهاى جنسى و محیطهاى کثیف به وجود مى‏آید در کتب خود شرح داده‏اند.


وقتى به زنان پیامبر که بیشترشان پیر و سالخورده بوده و زندگى ساده‏اى داشتند هشدار داده مى‏شود که با کرشمه و ناز سخن نگویند، زنان جوان و زیبا باید حساب کار خود را بکننددر پایان آیه دومین دستور را به این گونه شرح مى‏دهد:" شما باید به صورت شایسته‏اى که مورد رضاى خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و توام با حق و عدالت باشد سخن بگوئید" (وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً).

در حقیقت جمله لا تخضعن بالقول اشاره به کیفیت سخن گفتن دارد و جمله قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً اشاره به محتواى سخن.

يکشنبه 7/1/1390 - 15:10 - 0 تشکر 301650

البته" قول معروف" (گفتار نیک و شایسته) معنى وسیعى دارد که علاوه بر آنچه گفته شد، هر گونه گفتار باطل و بیهوده و گناه‏آلود و مخالف حق را نفى مى‏کند.


ضمنا جمله اخیر مى‏تواند، توضیحى براى جمله نخست باشد، مبادا کسى تصور کند که باید برخورد زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) با مردان بیگانه دور از ادب باشد، بلکه باید برخورد شایسته و مؤدبانه و در عین حال بدون هیچگونه جنبه‏هاى تحریک آمیز داشته باشد.

يکشنبه 7/1/1390 - 15:12 - 0 تشکر 301651

پیام‏های آیه:1ـ حساب خانواده رهبران دینى از سایرین جداست و باید بیش از دیگران مراقب رفتار خود باشند. «یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ» (موقعیّت اجتماعى، محدودیّت آور است.)


2ـ وقتى به زنان پیامبر که بیشترشان پیر و سالخورده بوده و زندگى ساده‏اى داشتند هشدار داده مى‏شود که با کرشمه و ناز سخن نگویند، زنان جوان و زیبا باید حساب کار خود را بکنند. «یا نِساءَ النَّبِیِّ ... فَلا تَخْضَعْنَ» ...


3ـ با کرشمه سخن گفتن زن، بى تقوایى است. «إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»


4ـ قرآن براى سخن گفتن نیز آدابى بیان مى‏کند. «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»


5ـ افراد آلوده، از مقدّسات نیز دست طمع بر نمى‏دارند. «یا نِساءَ النَّبِیِّ ... فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»


6ـ نباید گفتار و رفتار زن تحریک کننده باشد. «فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»

يکشنبه 7/1/1390 - 15:13 - 0 تشکر 301652
7ـ در جامعه‏ى نبوى نیز همه‏ى افراد سالم نیستند. «فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»

8ـ نباید کارى کنیم که حتّى یک نفر دچار گناه و فساد شود. «الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ» و نفرمود «الذین فى قلوبهم»


9ـ چشم چرانى و هوسبازى یک بیمارى روحى است. «فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»


10ـ گرچه کسى که بیمار دل است مشکل دارد، «فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ» امّا من نباید کارى کنم که او را تحریک کند. «فَلا تَخْضَعْنَ ... فَیَطْمَعَ»


11ـ طورى سخن بگویید که هم محتوا خوب باشد «قَوْلًا مَعْرُوفاً» و هم شیوه، سالم باشد. «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»

يکشنبه 7/1/1390 - 15:14 - 0 تشکر 301654

چند اصل مهم در نهى از منکر که از این آیه استخراج مى‏شود:


1ـ از موقعیّت خانوادگى افراد کمک بگیریم. «یا نِساءَ النَّبِیِّ»


2ـ از موقعیّت اجتماعى افراد استفاده کنیم. «لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ»


3ـ القابى را به کار ببریم که محبوب همه است. «إِنِ اتَّقَیْتُنَّ»


4ـ از ساده‏ترین کار شروع کنیم. «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»


5ـ از بزرگان و خودى‏ها شروع کنیم. «یا نِساءَ النَّبِیِّ»

يکشنبه 7/1/1390 - 15:14 - 0 تشکر 301655
6ـ از سرچشمه‏ى گناهان نهى کنیم. «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ»


7ـ از رفتارها و انحرافات کوچک غافل نباشیم. «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»


8ـ عوارض و پیامدهاى فساد و انحراف را بیان کنیم. «فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ»


9ـ امر به معروف و نهى از منکر در کنار هم باشد. «فَلا تَخْضَعْنَ ... قُلْنَ»


10ـ حتّى براى جلوگیرى از یک منکر از یک فرد اقدام کنیم. «فَیَطْمَعَ الَّذِی» نفرمود: «فیطمع الذین»


11ـ با هوس و آرزوى گناه هم باید مبارزه کرد تا چه رسد به خود گناه. «فَیَطْمَعَ»

يکشنبه 7/1/1390 - 15:15 - 0 تشکر 301657

منابع:


1- تفسیر نور ، ج 9


2- تفسیر نمونه ، ج 17

جمعه 12/1/1390 - 17:30 - 0 تشکر 303021

با نام خدا و سلام
مطلب جالبی بود البته با تقسم بندی مناسب و زیبا سازی خواننده را تشویق به مطالعه تا پایان کردید و این برای من جالب بود والگویی برای همه.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

جمعه 12/1/1390 - 17:44 - 0 تشکر 303027

سلام
من یه چی بگم...نمیگم صد در صدا...ولی خب موثره

بیشترش تخصیره خود آقایون هست بهله :دییییی

خب اگر خودشون ازین کارا خوششون نیاد خیلی از خانمها هم برای جلب توجه اینطوری نمیکنن
خوششون میاد دیگه

یه خانمی بود سر کلاس
به استادمون اینطوری میکرد:
دکتررررر(با عشوه بخوانید)
(همچین که انگار ده سال باهم نون و دوغ خوردن)(بدون پیشوند آقایی...چیزی...میزی)
این استاد بیچاره ما هم ناخود آگاه لبخندش باز میشد
دیگه نزدیک بود تخته پاک کن اینا از دستش بیفته
کلی ذوق میکرد دیگه
جوابش خوب میداد

بعد سر ما می خواست بزنهههههه مارو

خب این ینی چی؟
بقیه هم بگن
دکترررررررررررر
؟!؟!

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
جمعه 12/1/1390 - 22:37 - 0 تشکر 303111

سلام

طیبه راست میگه...در بعضی موارد هم اینطوره...برعكسش هم هستا...وقتی یه خانوم به آقایی چراغ سبز نشون بده اون آقاهه میاد جلو...ولی وقتی یه خانوم خیلی سنگین برخورد كنه...اون آقا همچین اجازه ای نمیده به خودش....آقایون هم اگه راه ندن خانومی به خودش اجازه نمیده

كلا آدم باید مواظب خودش باشه..چون هستن كسایی كه "فی قلوبهم مرض" بر اونها صدق میكنه....مریضن....

انشاءالله همه شاف پیدا كنند...!

در پناه حق

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی