انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 7694)
يکشنبه 22/12/1389 - 14:38 -0 تشکر 298080
*تست بزنید ببینید خداوند چقدر دوستتان دارد*

به نام خدا

سلام

شما میتوانید با پاسخ دادن به این 20سوال متوجه بشوید ایا خداوند شمارا دوست دارد یانه

در این تست 20 صفت وجود دارد هم خوب هم بد

اگر صفت خوبی در شما بود پس بدانید خدا دوستتان دارد وبه ازای هر سوال 5 امتیاز کسب میکنید

اما اگر صفتی منفی درشما وجود داشت از ان سوال هیچ امتیازی کسب نمیکنید

نتیجه نهایی این تست 100 امتیاز است

هر کسی 100 امتیاز کسب کند مطمئن باشد خدا دوستش دارد

اما اگر کسی امتیازش پایینتر از 100 بود باید سعی کند درسال جدید ان صفات منفی را در خود تقویت کند

وبه صفات مثبت ودوست داشتنی خداوند تبدیل کند .

انشالله همگی محبوب خداوند باشید .

راستی این ایتیکه بیان کردم رو میتونید روی دیوار اتاقتون نصب کنید تا باهربار نگاه کردن

بدونید خدا چه چیزهایی رو دوست داره

واز چه چیزهایی بدش میاد

خوبها رو توقیت وبدیهااا را نابود کنید .

این تست روحتما بزنید نتیجه این تست شما رو بیدار میکنه

خدارو فراموش نکنید

پس اگر نمره تون کم شد نگران نباشیدااا

خدا تائبین رو دوست داره توبه کنید پاک میشید میشید محبوب خدا ونمره تون 100 میشه

شاد باشید /

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:43 - 0 تشکر 298081

رباخیلی بداست

نکبت آوراست

فقر آوراست

برکت زندگی را میبرد

ثروتیکه با ربا بدست میاید

آرامش نمی آورد

مال ربوی باطل شدنیست

ربا خوار از رحمت خدا بدوراست

ربا خوار، ناسپاس وگنهکاراست

نه ربا بدهید نه ربا بگیرید

پس نه ناسپاسی کنید ونه ربا خواری زیرا:

وَالله لایُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ اَثیمٍ.

خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهكارى را دوست نمىدارد.

سوره بقره ایه 276

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:44 - 0 تشکر 298084

بترسید از روزیکه

خیانت کاروسیره شما شود

وبدتر از خیانت ،خیانت پیشگی است

خیانت ورزی کفر آور است

کفر که باشد حق پذیری ضایع میشود

حق هم امانتی الهیست نزد بندگان

اگر به امانت خدا خیانت شود

بخششی درکار نیست

پس خیانت نکنید وکفر نورزید زیرا:

إِنَّ اللَّهَ لا یحِب كلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

خداوند هیچ خیانتكار ناسپاسى را دوست ندارد!

سوره حج ایه 38

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:45 - 0 تشکر 298085

لباس چرکین نپوشید

در جامعه با ظاهری تمیز حاضر شوید

شهر وخانه ومحیط اطرافتان را تمیز نگهدارید

از روزیهای حلال بخورید

از خوردن لقمه حرام بپرهیزید

از غذاهای حرام بپرهیزید

سعی کنید کسب حلال داشته باشید

چشم را از الودگیها باز دارید

زبان را در لجن زار نچرخانید

که از بوی بدش مردم درعذاب باشند

طهارت در همه امور زندگی باید رعایت شود زیرا:

وَ اللَّهُ یحِب الْمُطهِّرِین

خداوند پاكیزگان را دوست دارد

سوره توبه ایه 108

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:46 - 0 تشکر 298086

نه به خدا خیانت کنید نه به خلق خدا ونه به خود

از خائن دفاع مکنید!

اقا وخانم محترم به همسرتان خیانت نکنید

دختر،پسر،به والدینتان خیانت نکن
ید

اگر خیانت کنید کسی دیگه به شما اعتماد نمیکند

همسایه مراقب رفتارت باش!

همکار محترم به همدیگر خیانت نکنید

دنیا ارزش ندارد ونخواهد داشت

فریب ظاهر زیبا ی دنیا نخورید

خیانت گناه زشتی است از ان دوری کنید زیرا:

إِنَّ اللَّهَ لا یحِب مَن كانَ خَوَّاناً أَثِیماً

خداوند خیانتکار گنه پیشه را دوست ندارد.

سوره نساءایه 107

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:47 - 0 تشکر 298087

به کسیکه دچار تکبر شده میگویند مختال

میدانید چرا به تکبر خیلا میگویند؟؟!!!!ز

یرا متکبر خیال پرداز است

فکر میکند خیلی دارایی دارد به مالش،به ز

یبایی،به علمش،به داشته هایش

غره شده است

فکر م
یکند تا ابد در این دنیا ماندنیست

زهی خیال باطل ،تکبر باید ترک شودزیرا:

إِنَّ الله لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور

خداوند هیچ متكبّر مغرورى را دوست ندارد.

سوره لقمان ایه 18

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:48 - 0 تشکر 298088

غذا زیادی نکشید

اضافه میوه رو دور نیاندازیددر ه

یچ کاری اسراف نکنید

میدانید اسراف چیست؟؟!!ز

یاده روی وتجاوز ازمرز حق وعدالت

پس زیاده روی در همه امور مذموم است

اسراف را ترک کنید زیرا:

لا تُسرِفُوا إِنَّهُ لا یحِب الْمُسرِفِینَ

اسراف نكنید، كه خداوند مسرفان را دوست ندارد!

سوره انعام ایه 141

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:49 - 0 تشکر 298089

از حدود الهی تجاوز نکنید

چیزیکه خدا حلال شمرده حرام نشماریدوچ

یزیکه حرام شمرده حلال نشمارید

نه افراط نه تفریط،میانه رو باشیدوقت

ی خدا میفرماید :موسیقی حرام گوش ندهید ،نگویید دلم گرفته

شب عروسی گناه نکنید،نگویید یکشب هزار شب نمیشود چه بسا حرامها

ییکه حلال مشمارید

وچه بسا حلال هاییکه حرام میشمارید

از تعدی دوری کنید زیرا:

لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یحِب الْمُعْتَدِینَ

از حدّ، تجاوز ننمایید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمىدارد.

سوره مائده ایه 87

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:49 - 0 تشکر 298090

چرا این همه مغرورید؟؟!!

چرا فکر میکنید از همه بهترید ؟؟بیشتر میدانید؟؟چرا فکر م

یکنید ......؟؟!!

غرور صفت زشتی است

ادم متکبر حق پذ
یر نیست

زیرا فکرمیکند اگر حق را بپذیرد خردمیشودکس

ی هم که حق رو نپذیرد رستگار نمیشود

مطئن باشیدو شک نکنیدغرور را ترک کنید ز

یرا
:

إِنَّهُ لا یحِب الْمُستَكْبرِینَ

او مستكبران را دوست نمىدارد!

سوره نحل ایه 23

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:50 - 0 تشکر 298091

کسیکه بخدا توکل کند قوی میشود

مشکلات برایش آسان میشود

به خداوند اعتماد میکند

توکل بخدا یعنی اطمینان به وکیل حقیقی

خودرا در دریای عبودیت افکندن

اگر داد شکرش کنید

واگر گرفت صبر

پس به خداوند بایدتوکل کرد زیرا:

اِنَ الله یُحِبُ الْمُتَوَكِّلینَ.

زیرا خداوند متوكلان را دوست دارد.

سوره ال عمران ایه 159

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

يکشنبه 22/12/1389 - 14:51 - 0 تشکر 298094

به پدر ومادر باید احسان کرد

به خویشان

مساکین

فقرا

همسایگان

به همه مردم چه خوب چه بد

احسان با پول

باقول احسن

با دل

در سختیهاهمراه هم بودن

حق گفتن وحق دادن در همه حال

هرکسی به شما بدی کرد خوبی کنید

تا یاد بگیرد

اصلاح شود

واحسان را با منت ضایع نکنید

به همدیگر احسان کنید زیرا:

اللَّهُ یحِب المُْحْسِنِینَ

خداوند، نیكوكاران را دوست مىدارد.

سوره مائده ایه 93

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی