سينما و تلویزیون (بازدید: 578)
سه شنبه 5/11/1389 - 20:50 -0 تشکر 277345
ستارگان از دیروز تا امروز

 

ستاره گرچه طبق مناسبات هنری بین المللی به عنوان نماد و شناسه یک اثر و الگویی با هویت از یک سیستم فرهنگی ارزیابی می شود اما تعریفی که در ایران از این قطب مفهومی ارایه شده است، آن را در حد یک قلک پولساز تنزل داده و گیشه محوری سینمای امروز حاصل چنین نگاهی به شمار می آید. از وجهی ستاره در مقاطعی از این سه دهه در قامت یک الگوی فرهنگی موثر، کاربردی درست برای هدایت جامعه به سالن های سینما داشته و چنانچه این مفهوم را از منظری اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کنیم، با بازیگرانی روبه رو می شویم که درنگرش عمومی، دارای احترام و کاریزمای خاصی گشته اند; احترامی که برخاسته از پیشینه، سابقه و اخلا ق حرفه ای آنها بود و البته در برخی از نمونه ها علا وه بر شخصیت فردی، چهره جذاب نیز مولفه ای مهم در جذب مخاطب به شمار می رفت. در این گذر تحلیلی مروری کوتاه بر ستارگان دیروز و امروز سینمایی پس از انقلا ب داریم و کارنامه هنری آنها را از نظر می گذرانیم:

1 - عزت ا... انتظامی:
در مواجهه با کارنامه هنری آقای بازیگری سینمای ایران، نقش ماندگار وی درفیلم «گاو» نمونه ای مثالی برای تدریس فنون اجرا به شمار می رود، زیرا وی در این فیلم و در تقابل با حادثه تلخ مرگ گاو به حس درستی از افسردگی وجنون می رسد و صحنه هایی که با نگاه خیره و مات در کالبد گاو فرو می رود، مخاطب را درگیر توان فنی و حسی این بازیگر می کند; به واقع با ارزیابی کارنامه انتظامی متوجه می شویم که مش حسن فیلم «گاو» پس از ملا قات با «اجاره نشین ها» و شنیدن گفتار «حاجی واشنگتن» به سمت «خانه خلوت» رفت تا در «روز فرشته» به دنبال «جایی برای زندگی» بگردد و از «خانه ای روی آب» دور شود تا برای اهدای «روسری آبی» به «مینای شهر خاموش» به همراهی با «هامون» مجبور نشود و به سرنوشتی چون ملا حظه فیلم «دیوانه ای از قفس پرید» در «گراند سینما» و در «روز واقعه» مبتلا نگردد.

2 - محمدعلی کشاورز:
تصویر پویا و ماندگاری که نسل جوان را با هنر اجرایی نسل قدیم بازیگری آشنا می ساخت، قاب هنری آثارمرحوم علی حاتمی بود، زیرا مواجهه بزرگان عرصه بازیگری در آثاری چون «هزاردستان»، «مادر»، «دلشدگان»، «جعفرخان از فرنگ برگشته»، «کمیته مجازات» و «طهران روزگار نو» چنان جذاب و درخشان بود که هنوز هم در دیدارهای مجدد، تحسین مخاطب رابه دنبال دارد. در این میان محمدعلی کشاورز با اجرای منحصر به فردی که در سینمای علی حاتمی و هنرنمایی در نقش های شعبان استخوانی (هزار دستان)، اتابک اعظم (کمال الملک) و محمد ابراهیم (مادر) داشت، پرتره هنری خود را در قاب شاعرانه حاتمی پرورانید و با اجرای درخشان کاراکتر اسدالله خان در «پدرسالا ر» به ماندگاری اجتماعی رسید. به واقع نقشی که وی در مجموعه ماندگار اکبر خواجویی «پدرسالا ر» برعهده گرفت، با دارا بودن وجوه کاریزماتیک و اقتدار درونی بیش از دیگر هنرنمایی هایش در یاد و خاطره نسل معاصر ثبت شده و علت گوشه گیری فعلی و دوری اش از عرصه هنر در سینمای منحط کنونی قابل رهگیری است.

3 - علی نصیریان:
خلق شخصیت های دایی غفور (بوی پیراهن یوسف)، حاج یونس فتوحی (میوه ممنوعه) و قاضی شارح (سربداران) گوشه هایی اندک از توان اجرایی بازیگری به شمار می رود که بیش از هم نسلا ن خود در ایفای نقش های دارای بار عاطفی موفق بوده و نمونه ماندگار این گونه نقش ها را می توان حاج یونس در «میوه ممنوعه» دانست که به ویژه صحنه های تقابل عشق حقیقی و مجازی در تفکر حاجی یا تحلیل جایگاه خدا و هستی در زندگی حاج یونس با سیر روایتی مجموعه که با برباد رفتن هفتاد سال عبادت بدون عمق نظری را نشان داد، همخوان است و به خوبی مخاطب را برباد مفاهیم عرفانی و نمادهای معنوی مستقر در فیلمنامه مجموعه و ارایه غیرمستقیم آموزه های دینی در لفافه پیام های اجتماعی همراه می سازد و بازی ماندگار علی نصیریان بیشترین نقش را در این تاثیرگذاری مجموعه بر تفکر اجتماعی داشته است.

4 - امین تارخ:
مربی بازیگری سینمای ایران، هرگاه در قالب نقش هایی با درونمایه معنوی قرار گرفته به اجرایی ماندگار رسیده و مخاطب را با تصویری از شخصیت های سینمایی و تلویزیونی مواجه می کند که نه با تکیه براغراق نمایی و بزرگنمایی حسی بلکه مبتنی بر تکنیک های مورد نیاز برای پرورش نقش به اوج می رسند، در این میان می توان به نقش هایی چون حاج رضا در «سفر سبز» دکتر پژوهان در «اغما»، شوذب در «معصومیت از دسته رفته» و بزرگ در «جراحت» اشاره داشت که به کلا س درسی برای هنرجویان جوان تبدیل شده و البته هنرنمایی این بازیگر در نقش شوذب که به دریافت تندیس حافظ هفتمین جشن دنیای تصویر منجر شد، ازیاد نرفتنی است.

5 - فرهاد آئیش:
توجه به کارنامه بازیگری آئیش از تاثیرات مهم کاراکتر مکس بر اعتبار هنری این بازیگر پرده برمی دارد; نقشی فانتزی و متکی بر اغراق نمایی در تمامی وجوه حسی و رفتاری که تصویری کاریکاتوری از هنرمندان خارج نشین به شمار می رفت و به محبوبیت اجتماعی این بازیگر انجامید; البته آئیش با توجه به سابقه تئاتری خوبی که داشته به بسیاری از نقش های سینمایی و تلویزیونی با تکیه بر حس های نمایشی معنا بخشیده و بر همین مبنا هنرنمایی هایش متکی بر مولفه های آشنای اجرا در تئاتر است.

6 - زنده یاد مهدی فتحی:
استاد مسلم ایفای نقش های منفی و بهترین بازیگر نقش مکمل سینمای پس از انقلا ب با سه اثر و نقشآفرینی ماندگار در ذهن مخاطب نقش بسته است; آقا مهدی فیلم «اعتراض»، چرچیل «آدم برفی» و عمر و عاص مجموعه «امام علی (ع)» از توانایی های بازیگری پرده برمی دارد که با روان شناسی نقش به کاراکتر نزدیک می شد و بر مبنای مختصات نقش و اثر به اجرایی درخور می رسید. از این وجه دیالوگ ماندگار آقا مهدی درگلریزان ابتدایی فیلم «اعتراض» و نیز نحوه حرکت بدن که در نمای پشت به دوربین جلوه ای درست یافت و همچنین نوع راه رفتنش در حالی که کلا ه در دستانش قرار دارد به شیوه ای تماشایی گرایش اجتماعی و طبقه وی را نشان می دهد. فتحی در «آدم برفی» نیز در نقش هتلدار منفعت طلب و چشم چران اجرای خوبی دارد و نحوه مواجهه اش با بازیگران فیلم، از توان فنی وی در رسیدن به حس اجرایی درست در صحنه ها حکایت دارد; به ویژه می توان به رویارویی های چرچیل با دنیا، درنا- عباسی، اسی در بدر و جواد کولی اشاره داشت که در اصل نحوه برقراری ارتباط با چهار نماد رفتاری از ویژگی های جامعه ایران را نمایش می دهد و این نمادها را می توان نجابت، مهر، معرفت و غیرت برشمرد که در ساختار شخصیتی کاراکترهای اثر قابل رهگیری است. فتحی در نقش عمر و عاص نیز به خوبی ویژگی های رفتاری و صفات درونی این مکار تاریخ اسلا م را بازتاب می دهد و جامعه را با تصویری درست از این شخصیت و دلا یل همراهی اش با معاویه روبرو می کند; از جمله می توان به صحنه ای اشاره داشت که وی بر سجده است و از طریق اشاره ای نمادین به زنبور عسل نحوه خلا صی معاویه از مالک اشتر را به این حاکم سیاسی اموی نشان می دهد و اگر تنها همین یک نقش را ملا ک ارزیابی کیفی اجراهایش قرار دهیم به درستی که شایسته صفت ستاره درخشان هنر هفتم خواهد بود.

7 - جمشید هاشم پور:
هاشم پور که در سالیان اخیر به دلیل انتخاب درست نقش ها از قامت ستاره سینمای اکشن فاصله گرفته است، در سال های ابتدایی دهه 60 با اجرای تیپ کاراکتری چون زینال بندری به تضمین گیشه سینمای ایران در طول یک دهه کمک شایان توجهی کرد و تا مدت ها با ایفای نقش در مجموعه فیلم های متکی برخلق حادثه و مبتنی بر حرکات رزمی از جمله «افعی»، «نیش»و «تاراج» علت اصلی جذب مخاطب به شمار می رفت; اما به تبع تغییر سیاست گذاری های فرهنگی و افت مضمونی و ساختاری سینمای اکشن، هاشم پور خانه نشین شد و فرصت های خوبی را برای اجرای نقش در آثار کیمیایی از دست داد. با گذشت مدتی از این در حاشیه بودن، نقش محوری حاج صفدر در «واکنش پنجم» و البته درخشش در «هیوا» و «آواز قو» توان ها و پتانسیل های نهفته این بازیگر را به همگان نشان داد; چنانچه احمدرضا معتمدی این بازیگر را برای نقش نامتعارف دو جنسی در فیلم «قاعده بازی» دعوت کرد و صدای نازک هاشم پور در نقش اقدس مرده بسیاری را به حیرت فرو برد. به واقع هنر نمایی های هاشم پور در سالیان اخیر باز هم این مساله را نشان داد که رویکرد مثبت نشریات سینمایی و اعطای عنوان ستاره دهه 70 به وی، برخاسته از موج اجتماعی تیپی چون زینال بندری نبوده است بلکه اخلا ق مداری و دوری این بازیگر، از حاشیه عاملی در توفیق هنری و اجتماعی اش به شمار می رود.

8 - اکبر عبدی:
ستاره کمدی سینمای ایران، در شرایطی با نقش عمو یارولی در فیلم «نان، عشق و موتور 1000 » به سطح اول سینما بازگشت که در دیگر نقشآفرینی هایش در اواخر دهه 70، از آن کمدین سر حال فیلم های «مادر»، «هنرپیشه»، «روز فرشته»، «اجاره نشین ها»، «آدم برفی» و «آرزوی بزرگ» فاصله گرفته بود و اجراهایش در آثاری چون «بدلکاران»، «پنجه در خاک» و «تارزن و تارزان»» به دلیل ساختار ضعیف این آثار چندان جلوه ای نداشت و البته بدیهی بود که بازیگر قدرتمند سینمای کمدی که در «جنگجوی پیروز» روزهای خوب خود را در سینما بازسازی کرد، وقتی پس از چند سال حاشیه نشینی به نقش عمویارولی برسد، نتیجه ای درخشان به دنبال خواهد داشت.
به واقع ابوالحسن داودی با شناخت درستی که از ظرفیت های درونی عبدی داشت، نقش ویژه فیلم را به وی سپرد و عبدی نیز با قدرت تمام این نقش را ایفا کرد تا ثمره اش را در کاندیداتوری فجر و خانه سینما ببیند و البته پرکاری این روزها و حضورهایی که در آثار ضعیفی چون «افراطی ها» دارد، ذره ای از محبوبیت اجتماعی اش نکاسته است; زیرا کمدین سینمای ایران هیچگاه اصالت اجتماعی و منطقه ای که در آن بزرگ شده، از یاد نبرده و قرار گرفتنش در قله سینمای ایران، او را از جامعه غافل نکرده است.

9 - زنده یاد خسروشکیبایی:
اجرای ابر نقش هامون، ماندگاری اجتماعی و نسلی بازیگری چون شکیبایی را نوید می داد و به همین علت پذیرش نقشی تلویزیونی در اوج قدرتی که در سینما به دست آورده بود، ذهن مخاطب آن زمان را متمایل به تماشای اثری کرد که همچنان به علت روح شاعرانه استقرار یافته در کالبد لحظه های هنریش یکی از انتخاب های همیشگی ام برای تماشاست. «خانه سبز» که صمیمیت بازیگرانش در جلوی دوربین، تابعی از مهر و دوستی عوامل پشت صحنه به شمار می رفت، فرصتی پالا یش گون برای جدایی شکیبایی از قامت حمید هامون به شمار می رفت و جان بخشی به کاراکتری لطیف و شاعری چون رضا صباحی، برآیندی از سرسبزی، طراوت و زلا لی درونی بازیگری است که با سحر کلا مش، نت عاشقانه و عارفانه وکیل مدافع عاشق و مهربان «خانه سبز» را به لحظاتی ماندگار از این مجموعه شاخص بدل کرد و به همین علت مرگ ناگهانی خسرو شکیبایی، پایان هنرنمایی سیمرغی بود که با جادوی نقشآفرینی هایش به پذیرش فراتر از محدوده های تعریف شده در ساحت نظری و عملی جامعه ایران رسید.

10 - جمشید مشایخی:
تنظیم لحن برای بازتاب حالت درونی کاراکتر، یکی از ویژگی های اصلی بازیگری به شمار می رود که در «روز واقعه» و نقش فرعی شیخ قبیله، دلا یل شکل گیری واقعه کربلا را در قالب یک واگویه حماسی از فریاد امام حسین (ع) به مخاطب عرضه کرد.
سکانس رویارویی با عبدا... و بازخورد مفهومی آرمان کربلا در بیان حماسی شیخ قبیله و تاکیدی که بر انحطاط رفتاری جامعه و سبک زندگی مبتنی بر مادیت در این صحنه شد، مخاطب را از منظر فکری با واقعیت عظیمی چون عاشورانه بر مبنای آنچه تاکنون در کتب تاریخی با آن مواجه شده بود بلکه این بار در قالب تصویری کارآمد از ویژگی های رفتاری و فکری جامعه آن زمان روبه رو ساخت و بی شک لحن گرم و شمرده مشایخی در سکانس طلا یی بیان مفاهیم کلیدی جمله امام حسین (ع) نقشی مهم در ماندگاری پیام فیلم در ذهن جامعه داشت.

11 - فاطمه معتمدآریا:
قدرت بی نظیر در بازتاب درست گفتار و رفتار یک زن ایرانی، فاطمه معتمدآریا را در مقام ستاره زن شاخص سینمای پس از انقلا ب اسلا می جلوه گر ساخته است و از این رو وقتی این بازیگر از تابع اجرایی قدرت به عنوان المانی در پرتو افکنی نقش مدیر عامل در فیلم «همسر» به یک اجرای ساده و همدل برانگیز در نقش نوبرکردانی در «روسری آبی» رسید، توانایی فنی اش بر همگان ثابت شد و در آخرین هنرنمایی اش در فیلم «صدسال به این سالها» تصویری حقیقی از یک زن اصیل ایرانی را به نمایش گذارد و صحنه های اندوه و غم فراوانش در فراق فرزند پسرش بی شک سکانسی طلا یی در سینمای بی حال امروز به شمار می رود.

12 - پرویز پرستویی:
پرویز پرستویی که در نقش رزمنده فیلم «دیار عاشقان» نظر داوران فجر را به خود جلب کرد و اولین افتخار کارنامه ماندگارش را رقم زد، در شرایطی با نقش برجسته صادق مشکینی در«لیلی با من است» به سطح اول بازیگری درسینمای ایران رسید که پیش از آن با نقش آفرینی در آثاری چون «شکار»، «سازمان 4» و «رعنا» و نیز جان بخشی به کاراکتر محمدبن ابی بکر در مجموعه «امام علی (ع)» و جواد کولی در «آدم برفی» زمینه های مناسب برای رونمایی از توانایی های حسی و تکنیکی اش را در باروری نقش های گوناگون به وجود آورده بود و از این رو درخشش خیره کننده در ابر نقش حاج کاظم در «آژانس شیشه ای» آغازی بر راه نوین و مسیر درخشان بازیگری به شمار می رفت که در نقش آفرینی های خود در سینمای جنگ و در آثاری چون «روبان قرمز»، «موج مرده»، «به نام پدر»، «خاک سرخ» و «پاداش سکوت» متهم به کلیشه آفرینی حاج کاظم در قاب هنر شده اما ایفای نقش کمدی دووجهی در قالب شخصیت هایی چون خسرو پذیرش و فرهاد جم در فیلم «مرد عوضی» از قابلیت های والا یش در بازیگری حکایت دارد. پرستویی در نقش سروان قربانی فیلم «مومیایی3» نیز از کمدی اندام به درستی بهره برد و به اجرایی استادانه در صحنه های کمیک فیلم رسید که به ویژه نمایش غلوآمیز رفتار و گفتار جهت بازتابش صفت درونی کاراکتر به خوبی توسط پرستویی به مرحله خلق هنری رسید و اینگونه بود که در مسیر متداوم درخشش در بازیگری به خلق ماهرانه تیپ هایی چون قصاب، راننده تاکسی، میوه فروش و بقال در اثر بحث انگیز «کتاب قانون» و ایفای کاراکتر رحمان توانا در همین فیلم رسید که هنر بی پایانش را در منظر دید جامعه قرار داد.
به واقع پرستویی در کنار اجراهای منحصر به فردی که در سینمای کمدی، اجتماعی و دفاع مقدس داشته، قدرت بازیگری اش در مثلث هنری صادق مشکینی- حاج کاظم و رضا مثقالی را در آثاری پرورانیده که با ساختار جسورانه از منظر جریان سازی و تاثیرگذاری بر تفکر مخاطب نمونه هایی مثالی در سینمای پس از انقلا ب اسلا می به شمار می روند.

13 - رضا کیانیان:
اگرچه انتخاب یک نقش خاص از میان نقشآفرینی های برجسته رضا کیانیان کاری مشکل است اما این بازیگر تا پیش از آنکه با نقش سلحشور در «آژانس شیشه ای» بدرخشد، با ایفای نقش جمشید جعلی در مجموعه «شلیک نهایی» به خاطره ای ماندگار در تفکر جامعه بدل شده بود و به ویژه تاثیرات تیپولوژی این شخصیت بر رسم و مرام جامعه آن دوران که در شاخصه ای چون مدل موی جمشیدی قابل رهگیری است، از امور راهبردی در معیار سنجی ماندگاری نسلی یک کاراکتر به شمار می رود و بر همین مبنا بود که تردیدها و سستی اراده جمشید در مسیر درام اثر با بازی قدرتمندانه کیانیان به دوام و پایداری ذهنی این شخصیت نمایشی منجر شد.

14 - فرامرز قریبیان:
همچنان در مواضع تحلیلی سینمایی نویسان بر سر این موضوع که ماندگاری کاراکتر سینمایی برآیند اجرای منطبق بر قواعد حسی و تکنیکی بازیگران است یا جاودانگی بازیگران را می توان تابعی از مختصات نقش به شمار آورد، اختلا ف است و این موضوع درخصوص کاراکتری برجسته چون قیس بن مسهر صید اوی که در واقعه حماسه کربلا ، دومین سفیر شهید امام حسین (ع) در کوفه است، بیشتر نمود می یابد، چرا که خود نقش ازوجوه بارزی در تاثیرگذاری بر تفکر اجتماعی برخوردار است و در تطبیق ذهنی احساس تاریخی جامعه اسلا می نسبت به واقعه جانسوز کربلا قرار می گیرد و از نظر شناسه مندی بسیار موثر بر پرتره هنری بازیگرش است و برماندگاری او تاثیری مثبت دارد; به همین علت فرامرز قریبیان که در برهه زمانی تولید فیلم «سفیر» ستاره ای سینمایی به شمار می رفت با بهره گیری از تکنیک هماهنگی اندام برای نمایش مهارت های رزمی این کاراکتر چنان به توفیق دست یافت که مخاطب در لحظه جدا شدن سرمامور ابن زیاد، حس حماسی متبلور در وجودش را از طریق کف و سوت به ظهور رساند و این امر معلول توان اجرایی بازیگری بود که در نقش آفرینی های اخیرش قدرت سابق را ندارد و گردپیری بر انتخاب هایش تاثیرگذار بوده است.

15 - بیژن امکانیان:
تحلیل جریان ستارگی بازیگری چون بیژن امکانیان و کنار رفتن و محو شدنش از سینمای ایران از جمله سوالا ت مهم جامعه علا قه مند به سینما به شمار می رود.
امکانیان که در مقام جوان اول سینمای دهه 60 و متاثر از صدا پیشگی خسروشاهی بر کاراکترهای ایفایی او به محبوب سینما روهای پس از انقلا ب تبدیل شد، با فروکش کردن موج ملودرام سازی انقلا بی و تحت تاثیر ظهور ستاره ای چون جمشید هاشم پور به حاشیه رفت و در تلا ش های بازیگری خود در تلویزیون نیز به توفیقی نرسید.
اما اتفاق ویژه «تقاطع» و بازی هنرمندانه اش در نقش آدمی شکست خورده که حتی در مقام پدر بودن نیز به توفیقی نمی رسد چنان غافلگیر کننده بود که تندیس بازیگری جشن دنیای تصویر به او تعلق گرفت و البته تجربه آزمایی های وی در مجموعه «ولا یت عشق» بر این رونمایی قدرتمندانه از توان بازیگری اش تاثیر به سزایی گذاشت.

16 - ابوالفضل پورعرب:
جوان اول سینمای دهه 70 که با «عروس» شروعی امیدوار کننده داشت و به واسطه بازی در «مردی شبیه باران» به توفیق کسب سیمرغ بلورین نایل آمد، پس از چند اشتباه راهبردی در انتخاب نقش و حضور در آثار ضعیف سینمای اجتماعی فراموش شد و بازی گیرایش در فیلم هایی چون«چهره» و «نیش»، «تیک»، «دست های آلوده» و «غریبانه» تنها یادگارهایی از روزهای خوش وی به شمار می روند و در این میان حتی نقش آفرینی موفق در «زیرزمین» و «پسران آجری» نیز منجر به کسب اعتبار مجدد نمی شود و اطمینان سابق برای سپردن نقش های متفاوت به وی وجود ندارد و ازاین رو امروز او را در شبه درام های تولیدی رسانه های تصویری شبکه نمایشی خانگی می بینیم.

17 - محمدرضا فروتن:
جوان اول سینمای کیمیایی که با پرسونای معترض و شمایل جوان عاشق، ایفاگر بهترین کاراکترهای سینمای اجتماعی بود، اگرچه بخشی از اعتبار خود را مدیون حضور موثر در فیلم های کیمیایی است اما همچنان با آن تک گویی حیرتآور و قاعده آفرینی مبتنی بر مونولوگ و مستقر در یک لوکیش ثابت بدون حرکات و جابجایی های گسترده در فیلم «شب یلدا» به یاد می آید; نقشی که شمایلی هامون وار داشت و فروتن بیش از دیگر نقش آفرینی ها برای آن انرژی گذاشت و نتیجه اش را دریافت تندیس خانه سینما دید.
البته فروتن در سالیان اخیر کمتر در نقشی همسان با توان فنی خود ظاهر شده اما هر گاه در قالب چنین نقش هایی فرورفته، نتایج کار همچون «محاکمه در خیابان» درخشان بوده است.

18 - هدیه تهرانی:
اطلا ق عناوین صورت سنگی و ستاره یخی به این هنر پیشه مقتدر سینمای اجتماعی از جنس اجرا و حالا ت چهره وی ناشی شده و به ویژه کاراکتر مشرقی در فیلم «قرمز» بر شمایل بازیگری تهرانی تاثیری راهبردی داشته است.
اگرچه حضور موثر تهرانی در سینمای ایران با فیلم «سلطان» آغاز شد و وی به نوعی از اجراهای متکی بر گویش طبقات ساکن جنوب شهر تهران رسید اما تصویر بازیگری او در سینمای اجتماعی با اجرای کاراکتر زنان طبقه متوسط و بالا نشین به هویتی تمام وجه رسیده و چهره آشنای این بازیگر را در فیلم های «شوکران»، «خانه ای روی آب»، «چهارشنبه سوری»، «دنیا»، «دخترایرونی» و «هفت دقیقه تا پاییز» در قالب چنین افرادی دیده ایم.

19 - مهناز افشار:
بازیگری که در ابتدای و رود به عرصه هنر هفتم و به واسطه شباهت هایی که با خواننده معروف داشت، مورد طعن و کنایه قرار می گرفت و بازی هایش در آثاری چون «شور عشق» و «خاکستری» امتیازی برایش به حساب نمی آمد، هر چه زمان به جلوتر رفت با خودیابی و انتخاب درست نقش به جایگاهی ویژه در مناسبات گیشه و سینمای اجتماعی رسید.
از این حیث بازی در «سالا د فصل» و «آتش بس» گامی بلند برای تغییر زاویه دید منتقدان نسبت به این بازیگر به شمار می رفت و هنرنمایی در «تسویه حساب» نیز نکته ای مثبت در کارنامه بازیگری وی به شمار می رود و البته انتخاب های درست می تواند وی را به عنوان هنرمندی توانا در ایفای نقش های سخت جلوه گر سازد.

20 - ثریا قاسمی:
یادگار نادره بازیگری سینمای ایران علا وه بر توان بالا در ایفای نقش زنان مذهبی، از قابلیتی منحصر به فرد در اجرای کاراکتر زنان مرفه برخوردار بود و هنرنمایی وی در آثاری چون «مارال»، «شام آخر»، «دختر شیرینی فروش»، «این راهش نیست»، «شب دهم»، «جراحت» و «او یک فرشته بود» بر این توانایی در ایفای دو وجهی شخصیت زنان صحه گذاشته است. البته به تبع رویکرد سینماگران به قالبی نازل از سینمای کمدی، عرصه هنرنمایی برای بازیگران قدیمی و اصیل تئاتر تنگ شد و ثریا قاسمی نیز از این موج در امان نماند و نقش آفرینی های اخیرش علا قه مندان به سینما را به فکر فرو می برد که چه شد آن توان فنی در آثاری چون «بله برون»و «ملودی» به هرز می رود.

21) محمدرضا گلزار:
اگرچه گلزار شروع ستاره وار خود را از گروه موسیقی آریان آغاز کرد اما به تدریج و با نقش آفرینی در فیلم های خوش ساختی چون «بوتیک» و «آتش بس» به جایگاهی تعریف شده در مناسبات گیشه رسید و به ستاره ای پولساز در هنر هفتم تبدیل شد. البته این ستارگی ناشی از وجه موثر زیبایی شناسی تیپیک در شخصیت گلزار است و در وجه هنری از آنجا که این بازیگر در هنگام نقش آفرینی همچون رباتی بدون حس عمل می کند و ری اکشن های حسی را برای شناساندن کاراکتر به مخاطب به درستی به کار نمی گیرد، از این رو اتفاقی شاخص چون «بوتیک» حاصل توانایی های فنی وی به شمار نمی رود و در مجموع اگر منصفانه بنگریم گلزار به سال مدلی تبلیغاتی، فیلم را دارای بار اقتصادی مثبت می کند که این مساله در آشفته بازار امروز نکته ای قابل تامل است.

در برآیندی کلی و در مواجهه با مفهوم ستاره در سینمای امروز با جوانانی روبرو می شویم که وجه ستارگی خود را در منظر اول از چهره زیبا و تیپ مناسب وام گرفته اند و به دلیل آن که بر پایداری اقتصادی سینما اثر گذار بوده اند در مرکز دید و توجه قرار دارند اما از آنجا که این گروه از بعد هنری دارای کمترین استعداد هستند در نقدهای سینمایی از آنها تحت عناوینی چون مانکن وعروسک یاد می شود. به تبع حضور این زیبا چهره ها در سینمای ایران، این قاب رسانه ای از فرم و ساختار استاندارد خود جهت بازتابش ارزش های انسانی دور شده و سینمای امروز تابلویی جهت به تصویر کشیدن ظاهر و تاکید افراط گرانه برخی از سوداگران اقتصادی برای ارزش دادن به این ستاره ها به شمار می رود; با توجه به این شرایط و منطبق بر مسلط شدن چنین رویکردی است که سینمای ایران پیشکسوتانش را به جرم فرتوتی از چرخه کار خارج کرده و با عروسک ها و مدل ها به ظاهرگرایی غالب بر جامعه، تاکیدی اغراق گون دارد.

 

منبع: روزنامه مردم سالاری

راز یک زندگی زیبا این است

که امروز با خدا گام برداری

و برای فردا به او اعتماد داشته باشی.....

چهارشنبه 6/11/1389 - 16:55 - 0 تشکر 277542

سلام
به نظرم یه گروه خوب و یه فیلمنامه خوب هم در ستاره شدن یه بازیگر موثره

گاهي به آسمان خيالم عبور کن

شعر مرا نيم نگاهي مرور کن

دل مرده ام،قبول . . .!

تو اما مسيحا باش،

يک جمعه هم زيارت اهل قبور کن.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی