انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 8207)
پنج شنبه 16/10/1389 - 14:10 -0 تشکر 271055
آیا قرآن نظریه داروین را در خصوص خلقت ادم نقض می كند؟

آیاتی در قرآن هست که با تامل در آن می توان گفت قرآن نظریه داروین را در مورد خلقت نقض می كند:
«ان مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون»آل عمران/59

«همانا مثل عیسی(ع) در پیش خداوند همانند مثل آدم است که خداوند او را از خاک آفرید. و سپس به او گفت موجود شو پس شد.»


«خلق الانسان من صلصال کالفخار»الرحمن/14

«خداوند، ‌انسان را از گل خشک همانند سفال بیافرید.

بله تمام آیاتی را که خلقت انسان از خاک را مطرح می‌کند با نظریه داروین معارض است ؛چرا که می‌گوید انسان از خاک آفریده شده نه از موجود قبلی که زنده بوده است

ایت الله مشکینی درباره تکامل و ایات قران کتابی نگاشته اند : قرآن صریحأ تاکید میکند که آفرینش «انسان» از خاک آغاز شده است و طی مراحل و تطورات گوناگون تبدیل به انسان ، عالیترین موجود زنده در آخرین مرحله تکاملی میشود.

« کسی که آفرینش همه چیز را نیکو کرد و آفرینش انسان را از گل آغاز نمود » سجده 7

و نیز قرآن آفرینش هر موجود زنده را از آب میداند : « و هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم » انبیا 30

« و خداوند تمام جنبندگان را از آب افرید برخی از آنها بر شکم میروند برخی بر دوپا و برخی برچهارپا حرکت میکند خداوند هر چه بخواهد می آفریند که خدا بر هرکاری توانا است» نور45

قرآن در عموم آیات مربوط به آفرینش آدم روی این محور تاکید میکند که در افرینش او کاری خاص و برجسته صورت گرفته و آن حلول روح الهی در پیکر مادی است که آنرا از سایر موجودات که پیش از او آفریده شده اند ، متمایز میکند و این خود متاسیون و جهشی است در روند آفرینش .

بدین ترتیب موجودی بر این کره خاکی بوجود آمده است که از آن پس یکه تاز کره زمین میشود؛ یکه تازی بی معارض که هیچ موجودی از موجودات قبل از او توانایی ندارد او را محدود کند.

ماجرای آفرینش آدم در قرآن چنین ترسیم شده است ،که انسان در جریان تحول مادی و دگرگونیهای فیزیولوژیک [1] به مرحله ای از مراحل آفرینش میرسد که به « نفخۀ روح الهی » نام میگیرد [2]و آفرینشی دیگر می یابد [3]و در مسیر عادی طبیعی خود به یک جهش الهی و ملکوتی دست می یابد و موجودی برتر میشود [4] بدانگونه که حتی فرشتگان در برابر او خضوع میکنند [5] و نیروهای معنوی جهان هم منحصرأ رام او شدند .[6]

آفرینش آدم و اعتراض گونه ملائکه:
« هنگامیکه خدایت به فرشتگان فرمود : من جایگزینی را در زمین قرار خواهم داد...» بقره 30
جانشین یا جایگزینی آدم به چه معنی است و آدم در زمین بجای کیست ؟
برخی گفته اند : او خلیفه الله ، بجای خداوند است که به حق حکمرانی میکند ؛ اما این معنی بعید است ، زیرا خداوند در شئون خداوندیش جای خالی ندارد تا دیگری بجای او بنشیند ،
خداوند پیامبران می فرستد و کتب مشتمل بر احکام و تکالیف نازل میکند ، پیامبران و هر که در خط آنها است احکام و وحی دریافتی را به دیگر مکلفین میرسانند ، عنوان منطبق بر اینها سفارت ، رسالت و نبوت است نه خلافت .
قول دوم آنست که ادم و نسل او جانشینان فرشتگان شده اند که آنها پیش از آدمیان سکنه زمین بوده اند . این قول نیز مخدوش است ، زیرا کیفیت خلقت زمین با خلقت ملائکه متناسب و سازوار نیست و چنین کاری از حکیم صادر نشود.
قول سوم انست که آدم و فرزندانش جایگزین جننیان هستند که براین زمین میزیسته و عامل تبهکاری و خونریزی بوده اند این قول نیز به قول دوم شبیه است و مخدوش است.
قول چهارم که صحیح است آنست که ادم و نسلش جایگزین آفریده ای مکلف و صفاتی مشابه حالات و صفات آدمیان که براین زمین زندگی میکرده اند
چنان که آفرینش این نسل نیز چون دوران خود را سپری کند جای خود را به نسلی مشابه به این نسل که آفرینش آنها سازوار آفرینش دگرگون شده ی زمین باشد بسپارد
و طبق احادیث عدیده پیش از آفرینش آدم و این عالم و نسل حاضر ، عالمهایی و نیز نسلهایی از همین نوع بر این زمین میزیسته اند .
حتی برخی از آیات قرآن این معنا را میرسانند :
« آیا ما به آفرینش نخست خسته شده ایم ؟! خیر بلکه این افریدگان هم اکنون در حال تبدیل به آفرینشی نویین می باشند» ق 15
« آیا روزگارانی دراز بر انسان نگذشت که چیز قابل بیانی هیچ نبود ؟!» انسان 1
« چرا به خداوند شکوهمندانه نگاه نمیکنید در حالی که شما را در مراحل و خلقتهای گوناگون آفرید » نوح13و14
«پروردگار تو (از خلق) بی نیاز و به همه مهربان است. اگر بخواهد شما را (از روی زمین) ببرد و همه را فانی کند .آنگاه پس از شما هر که را خواهد جانشین شما کند . چنان که شما را از ذریه گروهی دیگر پدید آورد.»انعام ۱۳۳

در برخی روایات که در اینباره آمده تعبیراتی مانند « الف الف عالم و الف الف ادم» بکار برده شده که مراد از این لفظ میلیون نیست بلکه منظور از این تعبیر مبالغه و بیان کثرت است ؛ یعنی چه بسیار ؟!
امام علی (ع) : « بنی آدم هفتاد جنس بوند همه انها از نسل آدمند جز یاجوج و ماجوج ( اقوام یوچانگ و مانچو) »[7]
باز از امیر المونین روایات شده که حضرت در پاسخ به کسی که پرسید قبل از ادم ابوالبشر که بوده ؟ فرمود : آدم ، وی سئوال خودرا تکرار کرد ، فرمود : اگر صد بار هم بپرسی خواهم گفت ادم.[8]
ابو حمزه ثمالی گوید : امام سجاد – ضمن حدیثی مفصل ــ به من فرمود : تو گمان داری که خداوند آفریده ای را پیش از شما نیافریده ؟
آری بخدا سوگند هزار هزار ادم و هزار هزار عالم افریده که تو در اخرین آن عالمهایی [9]
نیز از امام باقر روایات شده : خداوند پس از فنای این خلق و این عالم ،خلق و عالمی دیگر پدید می آورد که او را به یگانگی پرستش کنند با زمین و آسمانی دیگر (دگرگون شده ) ،
انگاه فرمود : آیا میپنداری جز شما بشری نیافریده ؟ چنین نیست بلکه هزار هزار عالم و هزار هزار ادم آفریده که تو آخر آن عالمهاو اخر آن ادمهایی .[10]
و بسا سخن گونه ملائکه :« آبا کسی (یا کسانی) در زمین جای میدهی که در آن تبهکاری کند و کشتار و نماید ؟! در حالی که ما تو را تسبیح و تقدیس میکنیم و هرگز سر از بندگیت برنتابیم ..» اشاره به همان افریده های مشابه باشد.

آدم و بهشت :
« و گفتیم ای آدم تو وهمسرت در این باغ سر سبز و پر نعمت سکنی گزینید و از نعمتهای ان هرچه خواهید بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید که در اینصورت از ستمکاران به خویش خواهید بود»
«اما این بهشت که قرآن انرا به «جنه» ( باغ سرسبز) تعبیر کرده آن بهشت جاوید نیست که خداوند در غیب به مومنان وعده داده است .
حسین بن بشار از یاران نزدیک امام صادق گوید : از امام راجع به بهشت ادم – که بر اثر ترک اولی از ان بیرون شد ــ پرسیدم .
فرمود : آن بهشتی در این دنیا بوده که ماه و خورشید در آن طلوع میکرده و اگر بهشت جاوید بود از آن بیرون نمیشد. [11]
و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو...»
یعنی : آنها ( ادم و حوا و ابلیس یا ادم و حوا به لحاظ نسل و ذریه آنها) را گفتیم : ( از منزلت خویش یا از خوشی و تنعم ) فرود آیید ( و ازاین پس ) دشمن یکدیگر باشید ( ابلیس با ادم و نسل او یا فرزندان ادم با یکدیگر به مقتضای سرشت ). بقره ۳۶
_____________________________


شناخت اسلام : 1- حج22 2- سجده 9 3- حج22 4- اسرا70 5- ص73 6- در میان آیات قران تنها یک آیه است که روی آفرینش معجزه آسای ادم نکیه دارد که آن آیه 59 سوره آل عمران است . « همانا مثل سرگذشت عیسی پیش خدا نظیر سرگذشت ادم است او را از خاک بپداخت سپس(ثم = میتواند به معنای بعد از مدت طولانی باشد) بدان گفت باش پس چنان شد»
این ایه بدنبال آیاتی آمده است که مربوط به حضرت عیسی است و همواره تاکید میکند که عیس مخلوق خداست نه فرزند خدا و انچه در سرگذشت عیسی امده که وی از مریم به دنیا آمده ،
بی آنکه پای انسان دیگری به عنوان پدر در کار باشد دلیل نمیشود که عیسی پسر خدا خوانده شود ، زیرا پیدایش این فرزند از مادر ، بدون دخالت پدر ، یک رویداد خارق العاده بود که به ارادۀ خداوند رخ داده است ،
همچنانکه پیدایش ادم یعنی جاندار دارای روح الهی که باعث شده از همه موجودات برتر و متمایز شود نیز یک رویداد خارق العاده و اعجاز گونه بوده است که به اراده خداوند بوده است.
ملاحضه میشودکه در این آیه این نکته نهفته است که آفرینش ادم و افرینش عیسی همسانند.
ایا کسی میتواند ادعا کند که قرانبا انچه دربارۀ آفرینش حضرت عیسی گفته روند طبیعی و علمی و عمومی انسانها و تمام موجودات را در طول زمان و تولد انها را از پدر و مادر نفی کرده است ؟
مسامأ خیر زیرا قرآن در دهها ایه نظام توالد و تناسل را از نشانه های قدرت و حکمت آفریدگار جهانیان شمرده است.» (اندکی تصرف در تلخیص)
در اینجا توجه به دو نکته لازم بنظرمی‌رسد:
الف ـ به نظر می‌رسد که در آیه 59 سوره آل عمران « مثل عیسى عندالله کمثل آدم» می‌توان وجه شبه را به چند گونه تصور کرد:
1ـ تشبیه از جهت پدر نداشتن آدم و عیسی(ع).


وجه شبه‌های شماره سه و چهار در آیه مورد بحث از جمله «کن» (ادامه آیه) برداشت می‌شود. ولى به نظر می‌رسد جمله « ثم قال له کن فیکون» در مقام بیان وجه شبه نباشد
بلکه مرحله دوم خلقت را بیان می‌کند که ایجاد روح است و در تمام افراد انسان وجود دارد که در آیات دیگر تحت عنوان « نفخت فیه من روحی» به آن اشاره شده بود.
وجه شبه اول با توجه به شأن نزول، نزدیک‌تر از وجه شبه سوم و چهارم است. اما به هر حال فقط وجه شبه دوم یا پنجم در خود آیه تصریح شده است. چرا که جمله (خلقه من تراب) بیان وجه شبه عیسی(ع) و آدم(ع) است. که فقط به خاک اشاره کرده است.
ب : در مورد خلقت عیسى (ع) از خاک دو احتمال وجود دارد:
1ـ‌خلقت بلا واسطه از خاک 2
ـ خلقت باواسطه سلسله موجود از خاک(و همین دو احتمال در مورد آدم نیز وجود دارد.»
اما خلقت بلاواسطه از خاک در اینجا صحیح نیست چرا که حضرت عیسی(ع) بلا واسطه از خاک آفریده نشده است بلکه از جسم مریم(ع) بود که مریم (ع) با واسطه مواد غذائى او را از خاک بوجود آورد.
پس فقط وجه شبه دوم (خلقت با واسطه از خاک) باقى می‌ماند و این مطلب شاهدى بر نظریه تکامل است نه بر نظریه ثبات انواع.
البته این احتمال نیز در آیه فوق بعید نیست که بگوییم وجه شبه پنجم مراد است چرا که مسیحیان نجران اصل خلقت عیسى (ع) و خاکى بودن او را قبول نداشتند و او را غیر مخلوق و ماوراء‌طبیعى می‌دانستند .
پس آیه درصدد رد این نظر آنهاست و در مقام بیان واسطه داشتن یا نداشتن خلقت آنها از خاک نیست . یعنى آیه درصدد رد این نظر آنهاست و در مقام بیان واسطه داشتن یا نداشتن خلقت آنها از خاک نیست.
یعنى آیه درصدد بیان واسطه و عدم واسطه نیست پس نمی‌تواند دلیلى بر نظریه تکامل انواع یا ثبات انواع باشد. (دکتر محمدعلی رضایی کتاب پژوهشایی در اعجاز علمی قران)
2ـ تشبیه از جهت خلقت هر دو از خاک با واسطه (یعنى مواد غذائى تبدیل به نطفه، علقه ... تا انسان شد ) و در عیسی(ع) این کار از طریق حضرت مریم (ع) صورت گرفت و در آدم(ع) از طریق انسانها یا انسانهای نسل قبل از او و بالاخره میمنونها. 3ـ‌تشبیه از جهت نبوت هر دو باشد. 4-تشبیه از جهت علم و عقل هر دو باشد. 5ـ تشبیه از جهت اصل خلقت از خاک (در مقابل مسیحیان که عیسى (ع) را خاکى نمی‌دانستد ) 8- بحار ج 25/25و26 9- همان 10- سفینه البحار + توحید شیخ صدوق 11- بحار ج6/284+ روایتی از امام باقر نیر بدین مضمون هست.
7- روضه کافی حدیث274


جمعه 24/10/1389 - 21:12 - 0 تشکر 273955

برام خیلی جالب بود
بعضی از آیاتی که اوردین که رد این نظریه رو بکنه
درست مهر تایید میزنه بهشون

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
جمعه 24/10/1389 - 23:17 - 0 تشکر 274105

سلام علیكم،
میشه بفرمایید كدوم آیه یا آیات ؟
و منظور شما از نظریه داروین كه بعضی از آیات فوق در تایید آن می باشد كدام است؟

شنبه 25/10/1389 - 12:59 - 0 تشکر 274182

سلام

مثلا سوره مبارکه ق15 و نوح 13و 14

یکبار دیگه مطالعه فرمایید

نمیدونم تو دانشگاه واحد تکامل گذروندین یا نه ... تکامل ژنی ...ژنتیک چطور؟

اگر گذراندید مشتاقانه حاضرم باهاتون وارد مباحثه بشم

وگرنه انقد این مبحث گسترده هست و نیازمند علوم پایه زیاد هست... جای توضیح تو تاپیک نداره

...نظریه داروین هم همونه..." انتخاب طبیعی"

درست انتخاب طبیعی رو آیه 15 سوره ق داره نشون میده...خیلی واضح

" درحال تبدیل به آفرینش نوین "

همه مطالب مقالتون رو رد نمیکنم

ولی در بیشتر مواردش گونه ای صحبت شده که گویی از علم تکامل مولکولی هیچی نمیدونن و اینو نوشتن

از این قضیه عامه بیان بیرون که داروین گفته انسان از نسل میمون هست...اصل قضیه این نیست

موفق باشین

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
سه شنبه 28/10/1389 - 16:20 - 0 تشکر 275403

سلام علیكم ؛
من متوچه نمی شوم چطور آیه 15 ق و 13 و 14 نوح یكدیگر رو رد می كنند بیشتر توضیح می فرمایید . شما توضیح بدهید ما استفاده می كنیم . فقط قدری ساده تر توضیح دهید . ما را به چشم دانشجو ببینید نه استاد.

سه شنبه 28/10/1389 - 20:25 - 0 تشکر 275520

سلام

خب اول این که من کوچکتر از دانشجو هم هستم...

 بحث مولکولی تکامل ازین قراره که :

بر اساس انتخاب طبیعی ... یعنی اینکه موجود برتر ... یعنی دارای ژن های بهتر ... با قی بمانند ...

و ژن های مضر از بین بروند... و در طی تکامل موجودات بهترین ژن ها را انتخاب کنند(که البته میلیون ها سال اتفاق میفته )

و همه اینها بر اساس نیاز هر موجودی هست... و این خودش ممکنه موجود وارد گونه دیگری بشه

اما ربطش به آیه ق 15:

 میفرماید :این افریدگان هم اکنون در حال تبدیل به آفرینشی نویین می باشند

 اماموردی که الان بحث میشه

درخت فیلوژنی هست... که قرابت ژن هایی موجودات را بررسی میکنه ... البته دقیقا این رو نمیگه که فلان موجود یهو به فلان موجود تبدیل شده(چون که میلیون ها سال طول میکشه )

بلکه میگه اینا بهم قرابت دارن... و مثلا فلان موجود منقرض شده ... آن یکی که بهتر بوده جایگزین شده

* نمیدونم خوب توضیح دادم یانه... باور کنید توضیحش سخته...خیلی زمینه میخاد

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

 
سه شنبه 28/10/1389 - 21:48 - 0 تشکر 275549

سلام علیكم،
بنده چیزی متوجه نشدم. گفتم بسیار سده توضیح بدهید.

سه شنبه 28/10/1389 - 21:59 - 0 تشکر 275556

سلام

دیدم داره تخصصی میشه نمی خواستم وارد شم....منم متوجه نمی شم چطور 15ق و 13 14 نوح همدیگر رو نقض میكنن....یا اصلا همین سه آیه در تایید نظریه داروینه دیگه اینطور نیست؟؟...راهنمایی كنین ممنون میشم

حق یارتون

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

سه شنبه 28/10/1389 - 22:3 - 0 تشکر 275558

علیكم السلام ورحمه الله
آخه اصلا متوجه نمیشوم شما چه می فرمایید .باید بفهم چی می خواهید تا توضیح بدهم. پس خودتان ما را توجیه نمایید.

سه شنبه 28/10/1389 - 22:13 - 0 تشکر 275561

شب بخیر دوست گرامی

شما اول بحث گفتید كه قرآن نظریه داروین رو نقض میكنه چون صریحا میگه انسان از خاكه یا از آب...توی جلسات یه بزرگی، ایشون اینطور می گفتن كه مثلا "گیاهان از خاك تغذیه می كنن، حیوانات از گیاهان، و ما انسان ها از گیاه و حیوان" پس میشه گفت قرآن منظورش به طور غیرمستقیم بوده...یه سر تكاملی رو در پیش داره...اینكه دوستمون جی طیبه می فرمایند هم اینه كه این سه آیه داره میگه به صورت تكاملیه....

نظر شما چیه؟

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

سه شنبه 28/10/1389 - 22:41 - 0 تشکر 275575

تکامل و اسلام
دیدگاه مخالف

به عقیده محمد حسین طباطبایی، در هر حال نظر قرآن خلقت ثبوتی و دفعی است و نظریه تکامل از دید قرآن مردود است.

محمدتقی مصباح یزدی، نظریه خلقت قرآن را معجزه می‌داند و تصریح می‌کند که حقیقت اعجاز قرآن از منظر نظریه‌های علمی قابل فهم نیست.


دیدگاه میانه‌رو

مرتضی مطهری، داستان خلقت بشر در قرآن را نمادین می‌داند.
جعفر سبحانی: تکامل الزاماً مبطل نظریهٔ ناظم الهی نیست، زیرا طرفداران نظریهٔ ناظم الهی می‌توانند بگویند که ناظم الهی برای خلق جهان و موجودات پیچیده تر طرح بلند مدتی برگزیده‌است.

ناصر مکارم شیرازی:
« با این که بسیاری کوشش دارند میان این فرضیه [تکامل] و مسئله خداشناسی تضاد قائل شوند و شاید از یک نظر حق داشته باشند؛ چرا که ... جنگ شدیدی میان ارباب کلیسا از یک سو و طرفداران این فرضیه از سوی دیگر به وجود آورد ... ولی امروزه برای ما روشن است که این دو با هم تضادی ندارند؛ یعنی ما چه فرضیه تکامل را قبول کنیم و چه ... رد کنیم، در هر دو صورت می توانیم خداشناس باشیم ... آیات قرآن هر چند مستقیما درصدد بیان مسئله تکامل یا ثبوت انواع نیست، ولی ظواهر آیات (البته درخصوص انسان) با مسئله خلقت مستقل سازگارتر است، هرچند کاملا صریح نیست. ظاهر آیات خلقت آدم، بیش‌تر روی خلقت مستقل دور می زند؛ اما در مورد سایر جانداران قرآن سکوت دارد.


دیدگاه موافق

در دیدگاه علی مشکینی و یدالله سحابی، قرآن به تکامل تدریجی و پیوستگی نسلی تصریح کرده است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی