انجمن ها > انجمن خانواده > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
خانواده (بازدید: 308)
جمعه 10/10/1389 - 23:13 -0 تشکر 269327
حجاب

 

 حجاب از نظر پیغمبر (ص)

حضرت رسول خدا (ص) در ضمن گفتارى فرمود: دو دسته اهل دوزخ هستند و حتى بوى بهشت (كه تا پانصد سال راه به مشام مى رسد) به مشام آنها نخواهد رسید. 1 - ستمگرانِ تازیانه به دست كه با تازیانه مردم را بى خودى مى زنند. 2 - زنان بدحجاب و برهنه اى هستند كه با زرق و برق ، خود را به مردم نشان داده و هوسهاى آنها را به سوى خود جذب مى كنند، موهاى سرشان همچون كوهانهاى شتر سبكسر عربى است . و فرمود: زنى كه از خانه اش در حالى كه خود را آراسته و بزك كرده و عطر زده (بى آنكه پوشش اسلامى را رعایت كند) خارج گردد، و شوهرش ‍ به این كار راضى باشد. (گناه آن به قدرى بزرگ است كه ) براى هر گامى كه آن زن در بیرون خانه برمى دارد، خانه اى در دوزخ براى شوهرش ساخته مى شود. و نیز فرمودند: زن بى حفاظ، آسیب پذیر است ، هر گاه از خانه (بدون حجاب ) خارج شد، شیطان او را احاطه مى كند و در چشم انداز نفوذ شیطان قرار مى گیرد. و نیز فرمودند: با خواندن سوره نور(و توجّه و عمل به دستورهاى آن ) زنان خود را (از بى عفتى و دورى از حریم حجاب ) حفظ كنید. و نیز فرمودند: زنى كه خود را براى دیگران خوشبو كند او خود در آتش ‍ است و ننگ محسوب مى گردد. و نیز فرمودند: وقتى زنى در جائى بنشست و از آنجا برخاست نباید مردى در آن مكان بنشیند تا آنكه گرمى آن از بین برود و سرد شود. ونیز فرمودند: هركس با زنى كه محرم او نیست مصافحه كند غضب حق تعالى را براى خود خریده است . و نیز فرمودند:هر كس بطور حرام با زنى مصافحه كند یعنى به او دست بدهد روز قیامت در غّل و زنجیر بسته و سپس به آتش انداخته خواهد شد. و نیز فرمودند: براى زن سزاوار نیست كه هنگام بیرون رفتن از خانه اش ‍ لباسهایش را به خودش بچسباند كه برجستگى هاى اندامش از بیرون ظاهر گردد. پیامبر خدا (ص) فرمودند: یا فاطمه هر زنى كه خود را زینت كند و لباسهاى زیبایش را بپوشد و از خانه خارج شود كه مردم به او نگاه كنند، ملائكه آسمانها و زمینهاى هفتگانه او را لعنت مى كنند و پیوسته مورد غضب الهى است و اگر بمیرد دستور داده مى شود او را بسوى آتش جهنم ببرند. و نیز فرمودند: اى سلمان در آخر زمان مردها به مردها وزنها به زنها بسنده كنند، لواط رایج مى شود و هم جنس بازى فراوان گردد و آثار شوم آن مانند مرض ‍ ((ایدز)) دنیا را فرا مى گیرد و مردها شبیه به زنها و زنها شبیه به مردها مى شوند و زنان و دختران سوار ((زین )) (مانند دوچرخه و موتور) مى شوند، بر اینگونه زنان از امت من لعنت خدا باد. و نیز فرمودند: در آخر زمان زنها پوشیده و برهنه هستند (لباسى مى پوشند كه در ایجاد فساد با برهنه بودن تفاوتى ندارند، یعنى برجستگى هاى اندامشان از زیر لباس ظاهر است ). روسرى هایشان را مثل كوهان شتر درست مى كنند، لعنت كنید ایشان را كه آنها ملعونند. حضرت رسول (ص) خطاب به حولاء همسر عطاره ، مى فرمایند: اى حولاء زینت خود را براى غیر شوهرت آشكار نكن و براى زن جایز نیست مچ و پایش را براى مرد نامحرم آشكار سازد و اگر مرتكب چنین عملى شد. اول اینكه : خداوند سبحان همیشه او را لعنت مى كند. دوم اینكه : دچار خشم و غضب خداوند بزرگ مى شود. سوم اینكه : فرشتگان الهى هم او را لعنت مى كنند. چهارم : عذاب دردناكى براى او در روز قیامت آماده مى شود. اى حولاء هر زنى كه به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد زینتش ‍ را براى غیر شوهرش ظاهر نمى كند و همچنین موى سر و مچ خود را نمایان نمى سازد و هر زنى كه این كار را براى غیر شوهرش انجام دهد دین خود را فاسد كرده و خداوند را نسبت بخود خشمگین نموده است .

جمعه 10/10/1389 - 23:14 - 0 تشکر 269328

حجاب از نظر على (ع)

حضرت امیرالمومنین على (ع) در ضمن فرمایشاتشان به فرزندش (ع) مى فرماید: در مورد حجاب بانوان سختگیر باش ، چرا كه رعایت حجاب به طور جدّى و محكم ، زنان را به سالمتر و پاكیزه ، حفظ خواهد كرد. و نیز فرمودند: پوشیدن لباس ضخیم بر شما لازم است ، زیرا كسى كه لباسش نازك و بدن نما باشد، دینش نیز ضعیف و نازك است . و نیز فرمودند: شوهرى كه از همسرش اطاعت كند، خداوند او را از جانب صورت به طور واژه گونه وارد دوزخ گرداند. شخصى پرسید: این اطاعت كه موجب چنین مجازاتى است كدام اطاعت است ؟ حضرت فرمودند: زن از او مى خواهد كه با لباس نازك (به مراكز پر جمعیت مانند) حمّامها و عروسیها و مجالس ترحیم برود، و شوهرش ، به او اجازه دهد و از سخن او اطاعت كند.)) (زیرا عدم كنترل این قبیل مراكز عمومى با موازین شرعى و اخلاقى ، جایگاهى براى فساد خواهد شد) و نیز فرمودند: پیغمبر (ص) نهى كرد، زنى را كه براى غیر شوهرش آرایش نماید و اگر چنین كند بر خداوند سزاوار است كه او را در آتش دوزخ بسوزاند. امیرمومنان على (ع) در یكى از فرمایشاتشان به همین مطلب اشاره و نیز فرمودند: در آخرالزمان كه بدترین زمانها است ، زنان بى حجاب و برهنه آشكار مى شوند كه با زینت و آرایش بیرون مى آیند، آنان از مرز دین خارج شده اند و در فتنه ها وارد گشته اند و به سوى شهوتها تمایل و شتاب دارند، حرامها را حلال مى كنند و سرانجام در جهنم و دوزخ گرفتار آتش و عذاب ابدى خواهند شد. از این فرمایشات هشدار دهنده شش مطلب مهم زیر فهمیده مى شود: 1 - آن زمانى كه زنان رعایت حریم حجاب و عفاف نكنند، بدترین زمانها است . 2 - زنانى كه با آرایش و نمایش از خانه بیرون مى آیند و سنگر عفّت را بشكنند، از دین خارج شده اند و در مقابل دین قرار گرفته اند. 3 - این گونه زنان در فتنه ها وارد شده اند و موجب فتنه ها و انحرافها و گناهان خواهند شد. 4 - این گونه زنان گرایش به هوسهاى شهوت انگیز دارند، شهوت پرستى بر آنها حاكم است نه عقل و منطق . 5 - این گونه زنان حرامهاى الهى را حلال كرده و با بى بند و بارى خود، حدود الهى و مرزهاى دینى را زیر پا مى گذارند، و موجب افزایش فساد مى شوند. 6 - سرانجام این گونه بانوان ، عذاب ابدى در دوزخ خواهد بود. آرى آنانكه حریم حجاب و عفّت اسلامى را رعایت نمى كنند، این گونه موجب انحرافها و پلیدیها شده ، و موجب گسترش دامنه فساد مى گردند و سرانجام ، خود نیز در میان دنیاى جهنمى خود مى سوزند و زندگى پوچشان ، به عذاب ابدى الهى مى پیوندد.

جمعه 10/10/1389 - 23:16 - 0 تشکر 269329

حجاب از نظر ائمه

امام صادق (ع) فرمود: براى زن هنگام خروج از خانه شایسته نیست كه لباسش را خوشبو كند. امام موسى بن جعفر (ع) بنقل از پیامبر (ص) فرمودند: هر كسى به خدا و روز قیامت ایمان دارد، هرگز در جائى نمى ماند كه نفس زن نامحرمى را بشنود. امام باقر (ع) فرمودند: جایز نیست زن خود را شبیه مرد نماید. زیرا پیامبر مردانى را كه مشابه زنان مى شوند و همچنین زنانى كه خود را شبیه مردها قرار مى دهند لعنت كرده است .

جمعه 10/10/1389 - 23:16 - 0 تشکر 269330

عذاب زنان بی حجاب

آقا سیدالمظلومین امیرالمومنین حضرت على (ع) فرمود: یكروز من و سیّده زنان عالم حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) بر حبیب خدا حضرت پیغمبر اسلام (ص) وارد شدیم و آن بزرگوار را در حالى دیدیم كه شدیدا گریه مى كرد. به آن حضرت عرض كردم : پدر و مادرم فدایت شوند، یارسول اللّه ، چه شده ؟! چه چیزى شما را به گریه درآورده ؟ آن حضرت فرمود: یاعلى شب معراج وقتیكه به آسمان رفتم ، زنان امتم را در عذاب شدید مشاهده كردم . بخاطر آن شدت عذابها گریان و نالان شده ام . حضرت فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) فرمود: مگر چه دیدید كه اینقدر متأ ثر و گریان شده اید؟! حضرت رحمه للعالمین (ص) فرمود: 1 - زنى را دیدم كه بمویش آویزان كرده بودند، در حالیكه مغزش ‍ میجوشید. 2 - زنى را مشاهده كردم كه به زبانش آویزانش كرده بودند، و از حمیم جهنم در حلقش مى ریختند. 3 - زنى را دیدم كه به دو پستانش آویزانش كرده بودند. 4 - زنى را مشاهده كردم كه دست و پایش را بسته اند و مارها و عقربها را بر او مسلط كرده بودند. 5 - زنى را دیدم كه گوشت بدنش را با قیچى مى چیدند و مجبورش ‍ مى كردند كه آن را بخورد، و آتش از زیر آن زبانه مى كشید. 6 - زنى را مشاهده كردم كه به صورت كر و لال و كور است ، در حالى كه در تابوتى از آتش مى باشد و مغز سرش از دماغش خارج مى شود و بدن او به صورت جذام و برص است . 7 - زنى را دیدم كه به دو پایش آویزان كرده اند، در حالیكه در تنورى از آتش بود. 8 - زنى را مشاهده كردم كه گوشت بدنش را از قسمت جلو و عقب به وسیله مقراضهایى از آتش جدا مى كردند. 9 - زنى را دیدم كه صورت و دستهایش آتش گرفته ، در حالى كه روده هایش را مى خورد. 10 - زنى را مشاهده كردم كه سرش مثل سر خوك ، و بدنش مثل بدن الاغ و به انواع عذابها شكنجه اش مى دادند. 11 - زنى را دیدم كه به صورت سگ بود، و آتش از عقبش خارج مى شد و ملائكه با گرز آهنى از آتش ، بر سر و بدنش مى كوبند. بى بى دو عالم فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) فرمودند: اى حبیب من و اى نور چشم من ، اى پدر بزرگوارم به من بفرمائید كه این زنان چه عملى داشته اند و به چه جهت به این عذابها گرفتار شده اند و راه و روششان چه بوده كه پروردگار متعال آنها را به چنین شكنجه هایى مبتلا نموده ؟! آقا رئیس اسلام حضرت محمد (ص) فرمود: 1 - ((آن زنى را كه به موهایش آویزان شده بود، آن زنى بود كه موهایش ‍ را از مردان نامحرم نمى پوشانید)). 2 - آن زنى را كه به زبانش آویزان كرده بودند، آن زنیست كه شوهرش را با زبانش اذیت مى كرد. 3 - آن زنى را كه به دو پستانش آویزان بود، آن زنى بود كه از همبستر شدن با شوهرش خوددارى مى نمود. 4 - آن زنى را كه دست و پایش را بسته اند و مارها و عقربها را بر او مسلّط كرده بودند، آن زنى بود كه بدون اجازه شوهرش از خانه خارج مى شد. 5 - ((آن زنى را كه از گوشت بدنش با قیچى مى چیدند و به او مى خورانیدند، زنى بود كه خودش را براى مردان نامحرم زینت مى كرد و بدنش را به آنها نشان مى داد)). 6 - آن زنى را كه كر و كور و لال بود، آن زنى بود كه از راه زنا بچّه دار مى شد و به گردن شوهرش مى انداخت . 7 - آن زنى را كه به پاهایش آویزانش كرده بودند، زنى بود كه در حال نجاست وضو مى گرفت یعنى رعایت نجس و پاكى را نمى كرد، و در وقت جنابت و حیض غسل نمى نمود، و در نمازش سستى مى كرد. 8 - ((آن زنى را كه از گوشت جلو و عقب بدنش با مقراض از آتش جدا مى كردند، زنى بود كه خود را از راه نامشروع به مردان عرضه مى داشت )). 9 - آن زنى كه صورت و دستهایش آتش گرفته و روده هایش را مى خورد، آن زنى بود كه قوّادى مى كرد، یعنى واسطه حرام بود. 10 - آن زنى كه سرش مثل سر خوك و بدنش مثل بدن الاغ بود، آن زنى بود كه سخن چینى مى كرد و زیاد دروغگو بود. 11 - آن زنى كه به صورت سگ بود آن زنى بود كه آوازه خوان (و صدایش را براى نامحرم با ناز و كرشمه و مهیّج رها مى كرد) و حسود بود.

جمعه 10/10/1389 - 23:18 - 0 تشکر 269332

حجاب حضرت زهرا (علیهاالسلام )

امام باقر (ع) فرمود: روزى پیغمبر اسلام (ص) همراه جابر به طرف خانه حضرت زهرا (علیهاالسلام ) حركت كردند، وقتى كه كنار در رسیدند، پیغمبر (ص) دستش ‍ را روى در گذاشت و با صداى بلند فرمود: سلام علیكم . حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) فرمود: و علیكم السّلام حضرت رسول (ص) فرمود: آیا اجازه هست وارد خانه بشویم ؟ حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) فرمود: آرى اى رسول خدا. حضرت رسول (ص) فرمود: آیا اجازه هست همراه شخصى كه با من است وارد گردم ؟ حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) فرمود: سر برهنه هستم . حضرت پیغمبر (ص) فرمود: با رو انداز، خود را بپوشان . حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) خود را پوشانید. بار دیگر حضرت پیغمبر براى خود و جابر طلب اجازه كرد، حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) اجازه داد، آنگاه آن دو وارد خانه شدند.

جمعه 10/10/1389 - 23:19 - 0 تشکر 269334

سؤال پیغمبر (ص)

حضرت على (ع) مى فرماید: با جمعى از اصحاب در محضر رسول خدا (ع) نشسته بودیم ، پیامبر(ص) به ما رو كرد و فرمود: به من خبر دهید كه براى زن چه چیز خوب است و خیر و سعادت او در چیست ؟ همه ما از پاسخ به این سئوال ، در مانده شدیم ، تا اینكه متفرّق گشتیم ، و به خانه آمدم و به حضرت زهرا (علیهاالسلام ) گفتم : پیامبر (ص) چنین سؤ الى از ما نموده و ما از پاسخ به این سئوال درماندیم . حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) فرمود: من پاسخ این سئوال را مى دانم .خَیْرٌ لِلنّساءِ اَنْ لا یَرینَ الرِّجالَ وَ لا یَراهُنَّ الرِّجال بهترین دستور براى زنان آن است كه نه آنها مردان نامحرم را بنگرند و نه مردان نامحرم آنها را ببینند. به محضر مقدس رسول خدا (ص) بازگشتم و عرض كردم : سئوالى كه فرمودید: كه چه چیز براى زنان بهتر است ، براى آن بهترین چیز آن است كه نه مردان نامحرم آنها را بنگرند و نه آنها مردان نامحرم را ببینند. پیغمبر اسلام (ص) فرمود: تو وقتى كه نزد من بودى ، پاسخ به این سئوال را نتوانستى بدهى ، چه كسى این پاسخ را به تو آموخت ؟ عرض كردم : حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) به من آموخت . پیغمبر (ص) خوشحال شد و فرمود اِنَّ فاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنّى فاطمه (علیهاالسلام ) پاره تن من است .

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی