انجمن ها > انجمن خانواده > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
خانواده (بازدید: 2302)
سه شنبه 9/9/1389 - 13:2 -0 تشکر 255864
حقوق والدین

حقوق والدین

از اربعین سلیمانى نقل شده كه والدین را بر فرزند,هشتاد حق است:چهل,در حال حیات ایشان و چهل,در حال ممات آنها.

اما آن چهل كه در حال حیات است,ده تا به تن,ده تا به زبان,ده تا به دل و ده تا به مال است.

آن ده كه به تن است,عبارت است از:

 

1 ـ به آنان خدمت كند,زیرا حق تعالى فرموده است: (و اخفض لهما جناح الذّل ّ من الرّحمه)[15]

2 ـ حرمتشان را نگه دارد

3 ـ جلو ایشان ننشیند؛

4 ـ فرمان آنها را اگر شرع نهى نكرده,انجام دهد و از نهیشان,اگر واجب نیست,خوددارى كند؛

5 ـ روزه مستحبى را با اجازه آنان بگیرد؛

6 ـ چون ظاهر شوند,برخیزد و تا اجازه ندهند ننشیند؛

7 ـ بى رضاى ایشان به سفر (غیر واجب عینى) نرود؛

8 ـ در وقت راه رفتن,پشت سر آنان حركت كند؛

9 ـ همیشه با مهربانى به آنان بنگرد؛

10 ـ همواره آماده خدمت كردن به آنان باشد.

اما آن ده حق كه به زبان است,عبارت اند از:

1 ـ با آنان به نرمى سخن بگوید؛

2 ـ صداى خود را بر آنها بلند نكند؛

3 ـ گستاخى و پر چانگى نكند؛

4 ـ آنان را به نام نخواند,بلكه مثلاً بگوید پدر جان,پدر بزرگوارم؛

5 ـ سخن ایشان را قطع نكند؛

6 ـ گفته ایشان را رد نكند؛

7 ـ به امر و نهى,آنان را خطاب نكند؛

8 ـ همیشه آنان را دعا كند؛

9 ـ به آن دو اُف نگوید و روى خود را از آنان بر نگرداند؛

10 ـ با ایشان مؤدبانه سخن بگوید.

اما آن ده چیز كه به دل است,عبارت اند از:

1 ـ همیشه نسبت به آن دو نرم دل باشد و ترحم كند؛

2 ـ همواره آنان را دوست بدارد,اگر چه از حیث اقتصادى در مضیقه باشند؛

3 ـ به شادى آنان شاد باشد؛

4 ـ در غم آن دو شریك و غمخوارشان باشد؛

5 ـ با دشمنان آنها دوستى نكند كه آن دو مى رنجند؛

6 ـ از بدگویى یا كج خویى آنان نرنجد؛

7 ـ اگر به او ستم كردند,بر آنان خشم نگیرد,حتى اگر او را زدند,دستشان را ببوسد؛

8 ـ هر چند حق آن دو را رعایت مى كند,اما باز هم بیم تقصیر داشته باشد؛

9 ـ همیشه در دل قصد كسب رضاى آنان را بنماید؛

10 ـ در دل,طول عمر آنان را بخواهد,هر چند از زحمت و فقر و بیمارى آن دو به تنگ آمده باشد.

اما آن ده چیز كه به مال تعلق دارد,عبارت اند از:

1 ـ لباس آن دو را پیش از لباس خود تهیه كند؛

2 ـ آنان را از طعام خویش (بلكه بهتر) بخوراند,زیرا در هر انفاقى,آنان جلوترند؛

3 ـ قرض آن دو را بدهد؛

4 ـ مخارج سفرشان را چه واجب و چه مستحب,از زیارت بدهد؛

5 ـ اگر فوت كردند و حج و نماز یا روزه دارند,از جانب آن دو نایب بگیرد یا خود انجام دهد؛

6 ـ با مال خود به آن دو عزت بخشد؛

7 ـ اگر مسكن ندارند,برایشان تهیه كند یا اجاره خانه شان را بدهد؛

8 ـ از مال خود در اختیارشان بگذارد كه هر گاه نیاز یابند رفع نیاز كنند؛

9 ـ امور گوناگون آنان را انجام دهد یا مخارج آنها را بپردازد؛

10 ـ مال خود را مال ایشان بداند و هر چه از اموال او بردارند یا تصرف كنند,به روى آنان نیاورد.

اما آن چهل حق كه بعد از وفات ایشان است,عبارت اند از:

1 ـ در غسل و كفن و دفنشان تسریع كند؛

2 ـ از هزینه زیاد كفن و دفن آنها ناراحت نشود؛

3 ـ مراسم تدفین آنان را به دستور شرع انور انجام دهد؛

4 ـ طبق وصیتشان عمل كند و خلاف آن را انجام ندهد؛

5 ـ شب دفن,نماز وحشت بخواند و آنان را دعا كند؛

6 ـ مخارج و هزینه هاى مراسم را بپردازد و از انجام دهندگان و كمك كنندگان سپاس گزارى نماید؛

7 ـ حساب آنان را فوراً تسویه كند تا گرفتار دِین نباشند؛

8 ـ اگر سفارش به ثلث كرده فوراً جدا كنند و حق هر وارث را به خودش دهند؛

9 ـ براى آنها هر روز قرآن بخواند؛

10 ـ بعد از هر نماز براى آنها دعا كند,به ویژه در نماز شب و اوقات دعا؛

11 ـ هر روز به نیابت آنها صدقه بدهد؛

12 ـ اگر توانست هر روز نماز والدین را بخواند؛

13 ـ بر مصایب آنان صبر نماید؛

14 ـ قضاى نمازهاى واجب او را بخواند یا اجیر بگیرد؛

15 ـ روزه هاى مانده او را قضا كند یا اجیر بگیرد؛

16 ـ به زیارت قبر آنها برود كه ثوابى برابر حج دارد؛

17 ـ در قبرستان,آیة الكرسى و قرآن بخواند و صلوات بفرستد و براى آنان هدیه كند؛

18 ـ هنگامى كه به زیارت مشاهد مشرفه مى رود,به نیابت آنان هم زیارت كند؛

19 ـ به نیابت از آنان عمره به جاى آورد و اگر در حج واجب است,در وقت فراغت طواف كند؛

20 ـ اگر حج واجب خود را انجام داده و توانایى دارد,به نیابت از آنان حج واجب برود؛

21 ـ اگر كسى را ناراحت كرده اند یا بر شخصى ستمى روا داشته اند,با زبان یا وجه یا هر امر دیگر,او را راضى كند؛

22 ـ به عنوان رد مظالم,وجهى را به فقیر بدهد تا اگر حقى از كسى به گرنشان است ادا شود؛

23 ـ تا حد امكان اگر مجلس روضه و عزادارى به صورت هفتگى یا ماهانه داشته است,آن را ادامه دهد؛

24 ـ اگر طعام سالیانه داشته و یا گوسفندى قربانى مى كرده,سنت هاى خوب او را به پا دارد؛

25 ـ اگر كار خیر ناتمامى از او مانده,به اتمام برساند؛

26 ـ اگر آنان مالى را غصب كرده اند و بداند,باید براى خلاصى شان آن را به صاحبانش رد كند؛

27 ـ اگر خمس یا زكات بدهكارند,حتما آن را رد كند؛

28 ـ به پدر و مادر كسى بد نگوید كه به پدر و مادرش بد بگویند؛

29 ـ كارى نكند كه بدگویى مردم را در باره پدر و مادرش به دنبال داشته باشد؛

30 ـ با مردم به نیكى رفتار نماید تا پدر و مادر او را دعا كنند؛

31 ـ دوستان و آشنایان پدر و مادرش را احترام كند؛

32 ـ احتمال گرفتارى آنها را بدهد و در صدد نجاتشان برآید؛

33 ـ آثار به جا مانده از آنان را حفظ نماید؛

34 ـ به جاى زیارت پدر و مادر به زیارت عمو,عمه,دایى و خاله برود و خوبى هاى پدر و مادرش به آنان را نیز او به نیابت انجام دهد؛

35 ـ اگر در حال حیات در حق آن دو كوتاهى كرده,بعد از فوتشان بكوشد تا رضایتشان را به دست آورد؛

36 ـ سعى كند تا آنان را به خواب ببیند تا از حالشان آگاه شود؛

37 ـ خیرات,مبرّات و صدقات را براى آنان تداوم بخشد و فراموش نكند؛

38 ـ احترام اسامى و قبور آنان را بهتر از زمان حیاتشان داشته باشد و نگذارد كسى آنان را به بدى یاد كند؛

39 ـ چنانچه آنان مؤمن بوده اند,شوق لقاى آنها را داشته باشد؛ همان گونه كه ائمه (ع) شوق پدران خود را داشتند؛

40 ـ چنانچه قبر آنان ویران شده,ترمیم نماید.[

سه شنبه 9/9/1389 - 13:8 - 0 تشکر 255873

با سلام
ممنون از ایجاد این تاپیک
متاسفانه احترام به والدین در این زمانه کم شده است. نیدانم علتش چیست شاید پسران و دختران ما از خود ما هم در آینده بدتر شوند و احترام ما را نگاه ندارند.

نیکی و بدی که در نهاد بشر است                         شـادی و غمی که در قضا و قدراست 

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل                        چرخ از تو هزار بار بــــیچاره تر است

مدیر انجمن خانواده ی تبیان

 

 

سه شنبه 9/9/1389 - 14:11 - 0 تشکر 255919

سلام
خیلی عالی بود...ممنون.
واسه این مشكل فرهنگی-بی احترامی به والدین- باید كار فرهنگی بشه...وقتی توی سینما و تلویزیون هم به والدین بی احترامی می شهف بچه ها تایر می گیرن...
حق یارتون

 السلام علیــــــــــک یا ابا عبدالله

 

ای شیـــــعه تو را چه غــم ز طوفـــان بلا

آن جا که سفینة النجـــــــاة است حسیـــــن (ع)

 

یابن الحســـــن روحـــــــــی فداک

چهارشنبه 10/9/1389 - 15:59 - 0 تشکر 256231

سلام
ممنون از ایجاد این تاپیک
من هم با نظر دهکده موافقم ، باید فرهنگ سازی بشه

بازنده نیستم ، که عشق باخته ام ، همین نام تو که برده ام ، فردا برگ برنده من است .

 

 

ایران جوان

.

فوری دانلود

يکشنبه 26/10/1389 - 20:8 - 0 تشکر 274794

امیدوارم همه ما به والدینمان آن طور که باید احترام بگذاریم..

یا علی..

دوشنبه 27/10/1389 - 8:30 - 0 تشکر 274895

سلام
اگه به پدر مادرمون احترام بگذاریم و به حرفشان باشیم در آینده هم فرزندان ما هم به ما احترام می گذارند به قول معروف هر دستی بدی از اوندست پس می گیری
احترام به پر و مادر باعث پیشرفت انسان در همه زمینه ها می شود چون اگه احترامشان را حفظ کنیم انها از ته دلشون برامون دعا می کنند و دعای پدر و مادرم که خیلی خوبه و نتیجه بخشه.

 

  به طواف كعبه رفتم ،به حرم رهم ندادند          كه برون درچه كردي، كه درون خانه‌آئي

 

                                    

جمعه 13/3/1390 - 11:19 - 0 تشکر 326923

به یاد بهشت
ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ‏
لِإیلافِ قُرَیْشٍ (1)
إیلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّیْفِ (2)
فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ (3)
الَّذی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)

سه شنبه 17/3/1390 - 13:33 - 0 تشکر 328387

با نام خدا و سلام بچه ها اوني ميشن که ميبينن نه اوني که ديگران ميخوان. رفتار ماست که همه چي رو ميسازه از خانواده تا مدرسه تا رسانه ها تا اجتماع بايد رفتار صحيح نشون بدن. تا رفتار خوب و احترام نهادينه بشه.

«اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم» 

رواق منظر چشم من آشیانه توست         کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

انجمن تعلیم و تربیتیها 

چهارشنبه 29/4/1390 - 19:36 - 0 تشکر 341944

امیدوارم همه دستمان در نیکی به والدینمان پر باشد.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی