انجمن ها > انجمن جراحان > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
جراحان (بازدید: 29907)
پنج شنبه 27/8/1389 - 10:25 -0 تشکر 251848
فرهنگ دارویی

 

  Amyl nitrite-Acetylcysteine-Activated Charcoal-Atropine-Calcium Disodium Edetate-Deferoxamine-Dicobalt Edetate-Dimercaprol- Disodium Edetate- Obidixime Chloride-Penicillamine 

 پادرزهرها  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 10:32 - 0 تشکر 251851

 :::  ACETYLCYSTEINE :::

 *

موارد مصرف‌: استیل‌ سیستئین‌ برای‌درمان‌ مسمومیت‌ با استامینوفن‌ و به‌منظور جلوگیری‌ از اثر سمی‌ آن‌ بر كبدبه‌كار برده‌ می‌شود.

مكانیسم‌ اثر: استیل‌ سیستئین‌ می‌تواند كبدرا در برابر عوارض‌ سمی‌ متابولیت‌ فعال‌استامینوفن‌، از طریق‌ افزایش‌ میزان‌گلوتاتیون‌ و پیوند با متابولیت‌ فعال‌،محافظت‌ نماید.

موارد منع‌ مصرف‌: در آسم‌ شدید وحساسیت‌ به‌ استیل‌ سیستئین‌ نبایدمصرف‌ گردد.

هشدارها:

 1 ـ در صورت‌ وجود زخم‌ معده‌با احتیاط مصرف‌ گردد.2 ـ درمان‌ با این‌ دارو حتی‌ در صورت‌بروز كهیر باید ادامه‌ یابد.

عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ این‌ دارو خیلی‌شایع‌ نیست‌ ولی‌ شامل‌ واكنش‌های‌حساسیتی‌، انقباض‌ برونش‌، ادم‌ صورت‌،بثورات‌ جلدی‌، آنافیلاكسی‌، گیجی‌، تب‌،تهوع‌ و استفراغ‌ می‌باشد.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ دارو را می‌توان‌به‌صورت‌ تزریق‌ داخل‌ وریدی‌ تجویز كرد.2 ـ قبل‌ از استفاده‌ از این‌ دارو در درمان‌مسمومیت‌ با استامینوفن‌ ضروری‌ است‌كه‌ محتویات‌ داخل‌ معده‌ تخلیه‌ شود.3 ـ درمان‌ با این‌ دارو حداكثر ظرف‌ 24ساعت‌ اول‌ پس‌ از مسمومیت‌ صورت‌ گیرد.

مقدار مصرف‌: به‌عنوان‌ پادزهر درمسمومیت‌ با استامینوفن‌ در ابتدا مقدار150mg/kg در 200 میلی‌لیتر دكستروز 5%طی‌ 15 دقیقه‌ انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود ومتعاقبŠ مقدار 50mg/kg در 500 میلی‌لیتردكستروز 5% طی‌ 4 ساعت‌ و سپس‌100mg/kg در 1000 میلی‌لیتر دكستروز5% وراری‌ 16 ساعت‌ انفوزیون‌ می‌گردد.مقدار مصرف‌ این‌ دارو در كودكان‌ مشابه‌بزرگسالان‌ است‌. اشكال‌ دارویی‌:Injection: 200mg / ml

 *

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 10:39 - 0 تشکر 251852

 ::: ACTIVATED CHARCOAL:::

موارد مصرف‌: زغال‌ فعال‌ برای‌ درمان‌غیراختصاصی‌ اورژانس‌ در مسمومیت‌ناشی‌ از اكثر داروها و مواد شیمیایی‌مصرف‌ می‌شود. این‌ دارو می‌تواند به‌بسیاری‌ از سموم‌ در معده‌ پیوند یافته‌ وجذب‌ آنها را كاهش‌ دهد، هر چند كه‌ درمسمومیت‌ با سیانور كاملا بی‌اثر و درمسمومیت‌ با اسیدهای‌ معدنی‌، بازهای‌سوزاننده‌، اتانول‌، متانول‌ و املاح‌ آهن‌،اسیدبوریك‌ و مواد پاك‌ كننده‌ نسبتŠ بی‌اثراست‌. این‌ دارو برای‌ درمان‌ اسهال‌، سوءهاضمه‌، هیپركلسترولمیا و كمك‌ به‌ جذب‌گازهای‌ روده‌ كه‌ موجب‌ نفخ‌ می‌شوند نیزمصرف‌ می‌شود.

مكانیسم‌ اثر: به‌عنوان‌ داروی‌ ضداسهال‌،زغال‌ فعال‌ شده‌ بسیاری‌ از محركهایی‌ راكه‌ موجب‌ اسهال‌ و نارحتی‌ گوارشی‌می‌شوند، جذب‌ سطحی‌ می‌كند. به‌عنوان‌پادزهر این‌ دارو مواد سمی‌ خورده‌ شده‌ راجذب‌ سطحی‌ كرده‌ و مانع‌ از جذب‌ آنها درمعده‌ و روده‌ می‌شود.

فارماكوكینتیك‌: این‌ دارو از مجرای‌گوارش‌ جذب‌ نمی‌شود و متابولیزه‌ نیزنمی‌گردد. راه‌ اصلی‌ دفع‌ آن‌ از طریق ‌مدفوع‌ است‌. حداكثر اثر درمانی‌ چنانچه‌دارو طی‌ 30 دقیقه‌ پس‌ از بلع‌ ماده‌ سمی‌تجویز گردد، حداكثر اثر درمانی‌ حاصل‌می‌گردد.

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ دارو ممكن‌ است‌موجب‌ بروز تهوع‌ و استفراغ‌ گرددكه‌ ممكن‌ است‌ در موارد بلع‌ موادسوزاننده‌ یا هیدروكربن‌های‌ فرارخطرناك‌ باشد.2 ـ مصرف‌ طولانی‌ این‌ دارو برای‌ رفع‌ناراحتی‌های‌ گوارشی‌ كودكان‌ زیر 3 سال‌،ممكن‌ است‌ سوء تغذیه‌ ایجاد نماید.

تداخل‌های‌ دارویی‌: زغال‌ فعال‌ می‌تواندداروهای‌ موجود در لوله‌ گوارش‌ را جذب‌كند. جذب‌ استیل‌ سیستئین‌ خوراكی‌ وشربت‌ ایپكا را كاهش‌ می‌دهد. لذا درمواردی‌ كه‌ مصرف‌ هر دو دارو لازم‌ است‌توصیه‌ می‌شود كه‌ زغال‌ را فقط پس‌ ازاتمام‌ استفراغ‌ تجویز كرد. زغال‌ را نباید باشیر یا شربت‌ مخلوط كرد زیرا ظرفیت‌جذب‌ با آن‌ كاهش‌ می‌یابد.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ دارو در ظرف‌دربسته‌ نگهداری‌ شود.2 ـ اگر قبلا به‌ مسموم‌ شربت‌ ایپكا داده‌شده‌ است‌، بعد از بروز استفراغ‌ از این‌ دارواستفاده‌ شود.3 ـ استفاده‌ طولانی‌ مدت‌ این‌ دارو به‌عنوان‌ضد نفخ‌ توصیه‌ نمی‌گردد.4 ـ این‌ دارو رنگ‌ مدفوع‌ را سیاه‌ می‌كند،اگرچه‌ این‌ مسأله‌ از نظر درمانی‌ اهمیت‌ندارد.5 ـ از مصرف‌ همزمان‌ با سایر داروهاخودداری‌ شود.

مقدار مصرف‌:بزرگسالان‌: در مسمومیت‌ حاد مقدار100g ـ 30 گرم‌ (g/kg 2 ـ 1) به‌صورت‌سوسپانسیون‌ در آب‌ مصرف‌ می‌شود. دردرمان‌ اسهال‌، مقدار 520 میلی‌گرم‌مصرف‌ می‌شود كه‌ برحسب‌ نیاز، هر 30دقیقه‌ تا یكساعت‌ تكرار می‌شود، حداكثرمقدار مصرف‌ در این‌ موارد 4g/dayمی‌باشد. به‌عنوان‌ ضد نفخ‌، مقدار 4 - 1گرم‌ از دارو سه‌ بار در روز بعد از غذامصرف‌ می‌شود.

اشكال‌ دارویی‌:Tablet: 250mgSuspension: 30g / 240ml

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 10:50 - 0 تشکر 251855

 ::: AMYL NITRITE :::

موارد مصرف‌: آمیل‌ نیتریت‌ برای‌ درمان‌حملات‌ حاد آنژین‌ صدری‌ به‌كار می‌رود.ولی‌ بدلیل‌ وجود داروهایی‌ با سمیت‌ كمترمانند نیترات‌ها كمتر مورد استفاده‌ قرارمی‌گیرد. این‌ تركیب‌ عمومŠ در درمان‌مسمومیت‌ با سیانید مصرف‌ می‌شود. این‌دارو همچنین‌ به‌عنوان‌ داروی‌ كمك‌تشخیصی‌ در بررسی‌ عملكرد ذخیره‌ای‌قلب‌ استفاده‌ می‌شود.

مكانیسم‌ اثر: به‌نظر می‌رسد كه‌ اثر ضدآنژین‌ آمیل‌ نیتریت‌ در نتیجه‌ كاهش‌ فشارشریانی‌ سیستمیك‌ و ریوی‌ باشد و كاهش‌برونده‌ قلبی‌ به‌ دنبال‌ مصرف‌ آمیل‌ نیتریت‌،ناشی‌ از گشاد شدن‌ عروق‌ محیطی‌می‌باشد. به‌ عنوان‌ پادزهر مسمومیت‌ باسیانید، آمیل‌ نیتریت‌ موجب‌ تشكیل‌متهموگلوبینمی‌ می‌گردد. این‌ ماده‌ باسیانید تركیب‌ شده‌ و تبدیل‌ به‌ تركیب‌ غیرسمی‌ سیانومتهموگلوبین‌ می‌شود.

فارماكوكینتیك‌: اثر آن‌ طی‌ 30 ثانیه‌ شروع‌شده‌ و 5 ـ 3 دقیقه‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.متابولیسم‌ آن‌ كبدی‌ است‌ و تقریبŠ 1/3 آن‌از راه‌ كلیه‌ها دفع‌ می‌گردد.

هشدارها: 1 ـ در بیماران‌ سالخورده‌،احتمال‌ بروز كمی‌ فشار خون‌ در حالت‌ایستاده‌ بیشتر است‌.2 ـ در كم‌ خونی‌ شدید، خونریزی‌ مغزی‌ وضربات‌ وارده‌ به‌ سر، پركاری‌ تیروئید وانفاركتوس‌ اخیر میوكارد با احتیاطمصرف‌ گردد.

عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ شایع‌ شامل‌سرگیجه‌ و یا منگی‌ هنگام‌ برخاستن‌ ازحالت‌ خوابیده‌ و یا نشسته‌، برافروختگی‌صورت‌ و گردن‌، سردرد خفیف‌، تهوع‌ یااستفراغ‌، نبض‌ سریع‌ و بیقراری‌ می‌باشد.

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌ باداروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشار خون‌ و یاسایر داروهای‌ گشادكننده‌ عروق‌ اثر آن‌ راتشدید می‌كند. اثرات‌ هیستامین‌ ونوراپی‌نفرین‌ و استیل‌ كولین‌ در مصرف‌همزمان‌ با آمیل‌ نیتریت‌ كاهش‌ می‌یابد.داروهای‌ مقلد سمپاتیك‌ اثر آمیل‌ نیتریت‌ راكم‌ می‌كنند.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ بیمار باید آمپول‌ رادر میان‌ دستمالی‌ شكسته‌ و 6 ـ 1 بار آنرااستنشاق‌ كند و سپس‌ در حالت‌ نشسته‌ وخوابیده‌ قرار گیرد.2 ـ این‌ دارو قابل‌ اشتعال‌ است‌.

مقدار مصرف‌: به‌ عنوان‌ ضد آنژین‌، مقدار0/3 میلی‌لیتر (یك‌ آمپول‌) استنشاق‌می‌شود و می‌توان‌ آنرا هر 5 ـ 3 دقیقه‌ تكراركرد به‌ عنوان‌ پادزهر مسمومیت‌ با سیانیددر صورت‌ لزوم‌ هر 5 دقیقه‌ به‌ مدت‌60 ـ 30 ثانیه‌ تا زمان‌ بهوش‌ آمدن‌استنشاق‌ می‌شود و سپس‌ فاصله‌ مقادیرمصرف‌ را طولانی‌ كرده‌ و تا 24 ساعت‌مصرف‌ دارو ادامه‌ می‌یابد.

اشكال‌ دارویی‌:Ampules for Inhalation

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 10:59 - 0 تشکر 251856

ATROPINE

موارد مصرف‌: آتروپین‌ در درمان‌ اسپاسم‌پیلور، اسپاسم‌ مجرای‌ گوارشی‌، همراه‌ بامرفین‌ در درمان‌ اختلالهای‌ اسپاسمی‌مجاری‌ صفراوی‌، در قولنج‌ كلیه‌، در درمان‌قاعدگی‌ دردناك‌ و شب‌ ادراری‌، برای‌كاهش‌ تنوس‌ عضلات‌ روده‌ بهنگام‌عكسبرداری‌، برای‌ كاهش‌ ترشحات‌ بزاق‌ وترشحات‌ دستگاه‌ تنفسی‌ پیش‌ از بیهوشی‌،برای‌ جلوگیری‌ از برادیكاردی‌ و ایست‌سینوسی‌ و كمی‌ فشار خون‌ ناشی‌ ازسوكسینیل‌ كولین‌، به‌عنوان‌ پادزهر دردرمان‌ مسمومیت‌ با مهاركننده‌های‌ كولین‌استراز از جمله‌ سموم‌ ارگانو فسفره‌،همراه‌ نئوستیگمین‌ یا پیریدوستیگمین‌ دررفع‌ آثار مسددهای‌ عصبی‌ ـ عضلانی‌ و دربیماری‌ پاركینسون‌ مصرف‌ می‌شود.

مكانیسم‌ اثر: این‌ دارو اثر استیل‌ كولین‌ برگیرنده‌های‌ موسكارینی‌ را مهار می‌كند وبنابراین‌ می‌تواند روی‌ عضلات‌ صاف‌،گیرنده‌های‌ پس‌ عقده‌ای‌ میوكارد، گره‌سینوسی‌ و دهلیزی‌ و دهلیزی‌ ـ بطنی‌، غددمترشحه‌ برون‌ ریز، حركت‌ دستگاه‌گوارش‌ و تنوس‌ میزنای‌ و مثانه‌ تاثیربگذارد. با همین‌ مكانیسم‌ به‌عنوان‌ پادزهربه‌كار می‌رود. اثر ضدسرگیجه‌ حقیقی‌ وپاركینسون‌ آن‌ نیز بدلیل‌ همین‌ اثر در مغزمی‌باشد. در مجموع‌، مقادیر كم‌ آتروپین‌موجب‌ مهار ترشحات‌ بزاق‌ و برونش‌ وتعریق‌ می‌شود در حالی‌ كه‌ تجمع‌ داروموجب‌ گشاد شدن‌ مردمك‌ها و افزایش‌سرعت‌ ضربانات‌ قلب‌ می‌گردد.

فارماكوكینتیك‌: آتروپین‌ در كبد هیدرولیزآنزیمی‌ شد. و در تمام‌ بدن‌ انتشار می‌یابد وبراحتی‌ از سد خونی‌ ـ مغزی‌ عبور می‌كند.طول‌ مدت‌ اثر آن‌ بسیار كوتاه‌ است‌ و 50درصد دارو از راه‌ كلیه‌ها دفع‌ می‌گردد.نیمه‌ عمر حذف‌ آتروپین‌ از بدن‌ 2/5 ساعت‌می‌باشد.

هشدارها: 1 ـ نوزادان‌ و كودكان‌ به‌عوارضی‌ سمی‌ آتروپین‌ حساسترند.2 ـ به‌ دلیل‌ كاهش‌ عرق‌، دمای‌ بدن‌ افزایش‌می‌یابد.3 ـ احتمال‌ بروز هیجان‌ و تحریك‌پذیری‌در سالخوردگان‌ با مقادیر درمانی‌ وجوددارد.4 ـ در آریتمی‌ قلبی‌، نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌،فقدان‌ تنوس‌ دستگاه‌ گوارش‌، احتباس‌ادرار، بزرگ‌ شدن‌ پروستات‌، كولیت‌اولسراتیو، بارداری‌ و شیردهی‌ و گلوكوم‌با احتیاط مصرف‌ گردد.5 ـ آتروپین‌ از جفت‌ عبور كرد و در شیرنیز ترشح‌ می‌شود.

موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در گلوكوم‌ بازاویه‌ بسته‌ نباید مصرف‌ شود. عوارض‌ جانبی‌: از عوارض‌ شایع‌ این‌ دارومی‌توان‌ از یبوست‌، خشكی‌ دهان‌، بینی‌، گلویا پوست‌ و اشكال‌ در بلع‌، گشاد شدن‌مردمك‌ها، برادیكاردی‌ و سپس‌ تاكیكاردی‌و كاهش‌ تعریق‌ نام‌ برد.

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌این‌ دارو با گلوكوكورتیكوئیدهاو هالوپریدول‌ می‌تواند فشار داخل‌چشم‌ را افزایش‌ دهد. در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهای‌ آنتی‌هیستامین‌و سایر داروهای‌ ضد موسكارینی‌،دیسوپیرامید، فنوتیازین‌ها و داروهای‌ضد افسردگی‌ سه‌ حلقه‌ای‌ اثرات‌آنتی‌موسكارینی‌ تشدید می‌شود. درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضدمیاستنی‌ سبب‌ كاهش‌ هر چه‌ بیشتر تحرك‌روده‌ می‌شود.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ پس‌ از مصرف‌ دارواز رفتن‌ در محیطهای‌ گرم‌ و از پرداختن‌ به‌فعالیت‌ بدنی‌ شدید خودداری‌ گردد.2 ـ احتمال‌ ایجاد اختلال‌ دید یا حساسیت‌ به‌نور وجود دارد.3 ـ احتمال‌ بروز خشكی‌ دهان‌، بینی‌ یا گلووجود دارد.4 ـ تزریق‌ وریدی‌ آتروپین‌ باید به‌ آهستگی‌صورت‌ گیرد.

مقدار مصرف‌: بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد موسكارینی‌،مقدار 0/6 ـ 0/4 میلی‌گرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌به‌صورت‌ عضلانی‌، وریدی‌ یا زیر جلدی‌تزریق‌ می‌گردد. به‌عنوان‌ ضد آریتمی‌1 ـ 0/4 میلی‌گرم‌ هر 2 ـ 1 ساعت‌، حداكثر تا2 میلی‌گرم‌، تزریق‌ می‌شود.برای‌ جلوگیری‌ از ترشح‌ بیش‌ از حدبزاق‌ مقدار 0/6 ـ 0/2 میلی‌گرم‌ هر 1 ـ 0/5ساعت‌ قبل‌ از اعمال‌ جراحی‌، 1/2 ـ 0/6میلی‌گرم‌ به‌طور همزمان‌ با تزریق‌ 2 ـ 0/5میلی‌گرم‌ نئوستیگمین‌ به‌صورت‌ وریدی‌ ودر مسمومیت‌ كورار برای‌ مهار كننده‌های‌كولین‌ استراز مقدار 4 ـ 2 میلی‌گرم‌ تزریق‌وریدی‌ می‌گردد. سپس‌ مقدار 2 میلی‌گرم‌هر 10 ـ 5 دقیقه‌ تا زمان‌ برطرف‌ شدن‌علایم‌ موسكارینی‌ و یا بروز علایم‌مسمومیت‌ با آتروپین‌ تزریق‌ می‌گردد.

كودكان‌: مقدار 0/01mg/kg (حداكثر 0/4میلی‌گرم‌) هر 6 ـ 4 ساعت‌ به‌عنوان‌ آنتی‌كولینرژیك‌ تجویز می‌گردد. به‌عنوان‌ ضدآریتمی‌ مقدار 0/03mg/kg ـ 0/01 تزریق‌وریدی‌ می‌شود. برای‌ جلوگیری‌ از ترشح‌بیش‌ از حد بزاق‌ و ترشحات‌ مجاری‌ تنفسی‌پیش‌ از بیهوشی‌ در كودكان‌ با وزن‌ 3 تاكیلوگرم‌ بین‌ 0/6 ـ 0/1 میلی‌گرم‌ استفاده‌می‌شود. به‌عنوان‌ پادزهر مهاركننده‌های‌كولین‌ استراز مقدار اولیه‌ 1 میلی‌گرم‌تزریق‌ وریدی‌ یا عضلانی‌ می‌شود و سپس‌مقادیر 1 ـ 0/5 میلی‌گرم‌ هر 10 ـ 5 دقیقه‌تزریق‌ می‌شود.

اشكال‌ دارویی‌:Injection (as Sulfate) : 0.5mg / ml10 mg / 10 ml

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 17:2 - 0 تشکر 251909

CALCIUM DISODIUME EDTATE

موارد مصرف‌: این‌ دارو در درمان‌مسمومیت‌ حاد و مزمن‌ با سرب‌ و بعضی‌فلزات‌ سنگین‌ و همچنین‌ در آنسفالوپاتی‌ناشی‌ از آن‌ استفاده‌ می‌گردد.

مكانیسم‌ اثر: فلزات‌ سنگین‌ مانند سرب‌،بسهولت‌ جانشین‌ كلسیم‌ موجود در این‌دارو شده‌ و در نتیجه‌ كمپلكس‌ پایداری‌تشكیل‌ می‌شود كه‌ از طریق‌ ادرار دفع‌می‌گردد.

فارماكوكینتیك‌: نیمه‌ عمر دفع‌ دارو حدود20-60 دقیقه‌ است‌ و از راه‌ كلیه‌ها دفع‌می‌گردد.

موارد منع‌ مصرف‌: دارو در بی‌ادراری‌ و كم‌ادراری‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها: به‌دلیل‌ عوارض‌ سمی‌ و كشنده‌آن‌ از انفوزیون‌ سریع‌ داخل‌ وریدی‌خودداری‌ گردد و حتی‌الامكان‌ به‌صورت‌عضلانی‌ استفاده‌ شود.

عوارض‌ جانبی‌: احتمال‌ نكروز لوله‌های‌كلیوی‌ به‌خصوص‌ در كم‌ ادراری‌ وجوددارد.

مقدار مصرف‌: یك‌ گرم‌ از دارو با500 - 250 میلی‌لیتر محلول‌ كلرور سدیم‌تزریقی‌ یا محلول‌ دكستروز 5% رقیق‌می‌شود.بزرگسالان‌: در بزرگسالان‌ بدون‌ علایم‌بالینی‌ این‌ محلول‌ در مدت‌ حداقل‌ یك‌ساعت‌ دو بار در روز و به‌ مدت‌ 5 روزانفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود و سپس‌ درمان‌به‌ مدت‌ 2 روز قطع‌ می‌گردد و در صورت‌لزوم‌ پس‌ از آن‌ به‌ مدت‌ 5 روز از سر گرفته‌می‌شود. در افراد با مسمومیت‌ متوسط یابدون‌ علامت‌ نباید بیشتر از 50mg/kg/dayمصرف‌ می‌گردد. تجویز عضلانی‌ دارونباید از 35mg/kg دو بار در روز (مقدار كل‌75mg/kg/day) تجاوز كند.كودكان‌: همین‌ مقدار مصرف‌ روزانه‌ بایددر فواصل‌ 8-12 ساعته‌ تجویز گردد ودرمان‌ برای‌ 5ـ3 روز ادامه‌ یابد. دومین‌دوره‌ درمان‌ پس‌ از یك‌ دوره‌ استراحت‌چهار روزه‌ یا بیشتر شروع‌ می‌شود. اشكال‌ دارویی‌:Injection: 50 mg/ml

DEFEROXAMINE
موارد مصرف‌: دفروكسامین‌ یك‌ عامل‌شلاته‌ كننده‌ فعال‌ است‌ كه‌ به‌عنوان‌ داروی‌كمكی‌ در درمان‌ مسمومیت‌ با آهن‌ به‌كاربرده‌ می‌شود. این‌ دارو همچنین‌ برای‌تسریع‌ دفع‌ آهن‌ مصرف‌ می‌شود.دفروكسامین‌ از راه‌ تزریق‌ وریدی‌،عضلانی‌ و یا داخل‌ صفاقی‌ برای‌ كنترل‌تجمع‌ آلومینیوم‌ در استخوان‌، در مبتلایان‌به‌ نارسایی‌ كلیه‌ و در درمان‌مسمومیت‌های‌ عصبی‌ و یا ناهنجاری‌های‌استخوانی‌ در بیماران‌ تحت‌ دیالیز به‌كاربرده‌ می‌شود.

مكانیسم‌ اثر: دفروكسامین‌ با آهن‌ سه‌ظرفیتی‌ اتصال‌ پیدا كرده‌ و از شركت‌ آن‌ درواكنش‌های‌ شیمیایی‌ جلوگیری‌ می‌كند. این‌دارو می‌تواند با آهن‌ آزاد سرم‌، آهن‌فریتین‌ و هموسیدرین‌ اتصال‌ پیدا كند ولی‌از هموگلوبین‌ و میوگلوبین‌ نمی‌تواند آهن‌برداشت‌ كند. دفروكسامین‌ همچنین‌می‌تواند از بافت‌های‌ مختلف‌ آلومینیوم‌ رابرداشت‌ كرده‌ و یك‌ كمپلكس‌ پایدار محلول‌در آب‌ ایجاد كند.

فارماكوكینتیك‌: كمتر از 15% دارو از طریق‌دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود.دفروكسامین‌ بوسیله‌ آنزیم‌های‌ پلاسمایی‌متابولیزه‌ و از طریق‌ ادرار دفع‌ می‌شود.مقداری‌ از دارو نیز از طریق‌ صفرا و مدفوع‌دفع‌ می‌گردد و نیمه‌ عمر آن‌ 6/1 ساعت‌می‌باشد. آهن‌ شلات‌ شده‌ كه‌ از طریق‌كلیه‌ها دفع‌ می‌گردد، رنگ‌ ادرار را به‌ قرمزمتمایل‌ می‌كند. موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در بیماری‌های‌شدید كلیوی‌ یا بی‌ادراری‌ و درهموكروماتوز اولیه‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها: 1 ـ احتمال‌ بروز آب‌ مروارید دربیمارانی‌ كه‌ تحت‌ درمان‌ طولانی‌ بادفروكسامین‌ هستند وجود دارد.2 ـ مصرف‌ این‌ دارو در كودكان‌ زیر سه‌سال‌ منوط به‌ دفع‌ 1mg/day آهن‌ می‌باشد.3 ـ در افراد سالخورده‌ همراه‌ ویتامین‌ Cاستفاده‌ گردد.4 ـ راه‌ تجویز وریدی‌ فقط در بیماران‌ مبتلابه‌ كلاپس‌ قلبی‌ ـ عروقی‌ مورد استفاده‌ قرارگیرد و در اولین‌ فرصت‌ تجویز داروبه‌صورت‌ داخل‌ عضلانی‌ ادامه‌ یابد.

عوارض‌ جانبی‌: در محل‌ تزریق‌ گاهی‌خارش‌، درد و سفتی‌ ایجاد می‌گردد. دردرمان‌ درازمدت‌ ممكن‌ است‌ واكنش‌های‌آلرژیك‌ شامل‌ تورم‌ روی‌ پوست‌، خارش‌عمومی‌ بدن‌، بثورات‌ جلدی‌ و واكنش‌های‌آنافیلاكتیك‌ رخ‌ دهد.

تداخل‌های‌ دارویی‌: تجویز همزمان‌ باویتامین‌ C باعث‌ افزایش‌ توانایی‌ این‌ دارودر دفع‌ بیشتر آهن‌ می‌گردد اگرچه‌ احتمال‌سمیت‌ آهن‌ نیز افزایش‌ می‌یابد.

مقدار مصرف‌:بزرگسالان‌: در مسمومیت‌ با آهن‌ در ابتدامقدار یك‌ گرم‌ و سپس‌ هر چهار ساعت‌500 میلی‌ گرم‌ (تا دوبار) به‌صورت‌عضلانی‌ تزریق‌ می‌شود. در صورت‌ لزوم‌تجویز دارو به‌ میزان‌ 500 میلی‌ گرم‌ هر12 ـ 4 ساعت‌ تا حداكثر 6g/day قابل‌ تكراراست‌.مقدار اولیه‌ تجویز داخل‌ وریدی‌ دارو یك‌گرم‌ است‌ كه‌ با سرعت‌ كمتر از 15mg/kg/hانفوزیون‌ می‌گردد و سپس‌ مقدار 500 میلی‌گرم‌ هر چهار ساعت‌ (تا دوبار) تا حداكثر6g/24h تجویز می‌شود.برای‌ تجویز زیر جلدی‌ مقدار 2g ـ 1 طی‌مدت‌ 24 ـ 8 ساعت‌ توسط یك‌ پمپ‌ سیارتزریق‌ می‌گردد. مقدار مصرف‌ دارو از20mg/kg شروع‌ و به‌ 110mg/kg یا مقدارتام‌ 3 گرم‌ در 10 میلی‌ لیتر آب‌ مقطراستریل‌ افزایش‌ می‌یابد كه‌ طی‌ 10 ساعت‌در بافت‌ زیر جلد انفوزیون‌ می‌شود.در مسمومیت‌ مزمن‌ 50mg/kg/day ـ 20 ازدارو طی‌ مدت‌ 8 ساعت‌ به‌صورت‌ زیرجلدی‌ انفوزیون‌ می‌گردد. معهذا، تزریق‌عضلانی‌ راه‌ تجویز ترجیحی‌ دارو است‌ كه‌باید در تمام‌ بیمارانی‌ كه‌ در حالت‌ شوك‌نمی‌باشند، مورد استفاده‌ قرار گیرد. دوزمعمول‌ داخل‌ عضلانی‌ بالغین‌ و اطفال‌1g/day ـ 0/5 می‌باشد. بعلاوه‌، در صورت‌انتقال‌ خون‌ به‌ بیمار، لازم‌ است‌ یك‌ دوز 2گرمی‌ دارو همراه‌ با هر واحد خون‌ تزریقی‌به‌صورت‌ انفوزیون‌ آهسته‌ داخل‌ وریدی‌با حداكثر سرعت‌ 15mg/kg/h تجویز گردد.كودكان‌: دوز توصیه‌ شده‌ اطفال‌ درمسمومیت‌ حاد با آهن‌ مقدار50mg/kg/dose است‌ كه‌ هر 6 ساعت‌ و تازمانی‌ كه‌ رنگ‌ ادرار تغییر نیافته‌ است‌به‌صورت‌ داخل‌ عضلانی‌ تجویز می‌گردد.سلامت‌ و كارآیی‌ دارو در اطفال‌ كوچكتر از3 سال‌ ثابت‌ نشده‌ است‌. اشكال‌ دارویی‌:For Injection (as Mesylate): 500mg

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 17:16 - 0 تشکر 251914

DICOBALT EDETATE

موارد مصرف‌: این‌ دارو در درمان‌مسمومیت‌ شدید با سیانور به‌كار می‌رود.

مكانیسم‌ اثر: تركیبات‌ كبالت‌ كمپلكس‌پایداری‌ با سیانور تشكیل‌ می‌دهند.

فارماكوكینتیك‌: به‌صورت‌ كمپلكس‌ باسیانید از راه‌ كلیه‌ها دفع‌ می‌گردد.

موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ همانند بقیه‌ تركیبات‌EDTA در بی‌ادراری‌ و كم‌ ادراری‌ نبایدمصرف‌ شود.2 ـ به‌دلیل‌ عوارض‌ سمی‌، از تزریق‌ سریع‌داخل‌ وریدی‌ و همچنین‌ مواردی‌ كه‌مسمومیت‌ با سیانید ثابت‌ نشده‌ باشد بایدخودداری‌ گردد.3 ـ دارو با هدف‌ پیشگیری‌ نباید مصرف‌شود.

عوارض‌ جانبی‌: این‌ دارو ممكن‌ است‌ سبب‌بروز كمی‌ فشار خون‌، تاكیكاردی‌، استفراغ‌و واكنش‌های‌ آنافیلاكتیك‌ شود. مقدار مصرف‌: مقدار 300 میلی‌گرم‌ (20میلی‌لیتر) از دارو طی‌ یك‌ دقیقه‌ به‌صورت‌وریدی‌ تزریق‌ می‌شود. پس‌ از آن‌بلافاصله‌ مقدار 50 میلی‌لیتر محلول‌دكستروز 50 درصد از طریق‌ همان‌ سوزن‌تزریق‌ می‌شود. در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌تزریق‌ دارو و دكستروز را تكرار كرد.

اشكال‌ دارویی‌:Injection: 300mg/20ml

DIMERCAPROL

موارد مصرف‌: این‌ دارو در درمان‌مسمومیت‌ با آرسنیك‌، آنتیموان‌، بیسموت‌،طلا و جیوه‌ مصرف‌ می‌شود. این‌ داروهمراه‌ EDTA در درمان‌ مسمومیت‌ حاد باسرب‌ نیز استفاده‌ می‌گردد. همچنین‌ دردرمان‌ مسمومیت‌ حاد با جیوه‌ درصورتیكه‌ درمان‌ طی‌ 1-2 ساعت‌ بعد ازمسمومیت‌ شروع‌ شود، موثر است‌.

مكانیسم‌ اثر: دیمركاپرول‌ بواسطه‌ اتصال‌به‌ آرسنیك‌، طلا، سرب‌ و جیوه‌ می‌توانددفع‌ آنها را سرعت‌ ببخشد. به‌ دلیل‌ تمایل‌آرسنیك‌ به‌ دیمركاپرول‌، با مصرف‌ این‌دارو از وقفه‌ در كار آنزیم‌های‌ دارای‌ گروه‌سولفیدریل‌، جلوگیری‌ می‌شود.دیمركاپرول‌ ممكن‌ است‌ آنزیم‌های‌ مهارشده‌ توسط آرسنیك‌ را نیز دوباره‌ فعال‌كند.

فارماكوكینتیك‌: بالاترین‌ غلظت‌ پلاسمایی‌دیمركاپرول‌ نیم‌ تا یك‌ ساعت‌ بعد از تزریق‌عضلانی‌ آن‌ حاصل‌ می‌شود. نیمه‌ عمر آن‌كوتاه‌ است‌ و حداكثر طی‌ 4 ساعت‌متابولیزه‌ و دفع‌ می‌گردد.

موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ در بی‌كفایتی‌ كبدی‌،به‌ استثنای‌ یرقان‌ ناشی‌ از آرسنیك‌، نبایدمصرف‌ شود.2 ـ در بی‌كفایتی‌ كلیه‌ (مگر در شرایطخاص‌ كه‌ در آنصورت‌ دارو باید با احتیاطكامل‌ مصرف‌ گردد) نباید مصرف‌ گردد.3 ـ در مسمومیت‌ با آهن‌، كادمیوم‌ وسلنیوم‌ نباید مصرف‌ گردد زیرا كمپلكس‌دارو و فلز از خود فلز به‌ تنهایی‌، به‌ ویژه‌برای‌ كلیه‌ها سمی‌تر است‌.

هشدارها: 1 ـ در طول‌ درمان‌ مزمن‌ تب‌(واكنشی‌ كه‌ ظاهرŠ مخصوص‌ اطفال‌ است‌)ممكن‌ است‌ در 30 درصد از اطفال‌ بروزكند.2 ـ در افراد مبتلا به‌ كمبود G6PD با احتیاطمصرف‌ شود.3 ـ در افراد مسن‌، دوران‌ بارداری‌ وشیردهی‌ و افزایش‌ فشارخون‌ با احتیاطمصرف‌ شود.

عوارض‌ جانبی‌: بالا رفتن‌ فشار خون‌همراه‌ با تاكی‌ كاردی‌ كه‌ به‌ مقدارمصرف‌ دارو بستگی‌ دارد از عوارض‌شایع‌ این‌ دارو است‌. از عوارض‌ دیگرمی‌توان‌ تهوع‌ و استفراغ‌، سردرد واحساس‌ سوزش‌ در لب‌ها، دهان‌ و گلو،اسپاسم‌ پلكها، ترشح‌ از بینی‌ و دهان‌،احساس‌ تنگی‌ گلو و سینه‌، درد شكم‌، درد وآبسه‌ در محل‌ تزریق‌، اضطراب‌، ضعف‌ وبیقراری‌ را نام‌ برد.

تداخل‌های‌ دارویی‌: این‌ دارو بافرآورده‌های‌ حاوی‌ آهن‌ در صورتی‌ كه‌به‌طور همزمان‌ مصرف‌ گردند، تداخل‌دارد.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌: در طول‌ درمان‌ با این‌دارو باید ادرار را قلیایی‌ نگهداشت‌، زیراكمپلكس‌ دیمركاپرول‌ و فلز به‌راحتی‌ درمحیط اسیدی‌ شكسته‌ می‌شود. ادرارقلیایی‌، كلیه‌ها را در مقابل‌ اثرات‌ سمی‌ فلزحفظ می‌كند.

مقدار مصرف‌ تزریق‌ دیمركاپرول‌ بایدبه‌صورت‌ عمیق‌ و عضلانی‌ باشد و درمان‌هرچه‌ سریعتر با سایر درمانها و یا بدون‌آنها آغاز گردد. در مسمومیت‌ خفیف‌ باآرسنیك‌ و طلا، ابتدا 2/5mg/kg چهار باردر روز به‌ مدت‌ 2 روز تزریق‌ می‌شود وسپس‌ درمان‌ با همین‌ مقدار در روز سوم‌،دو بار در روز و بعد یك‌ بار در روز تا 10روز ادامه‌ می‌یابد. در مسمومیت‌ شدید باطلا و یا آرسنیك‌، ابتدا 3mg/kg هر چهارساعت‌ به‌ مدت‌ 2 روز تزریق‌ می‌شود وسپس‌ درمان‌ با همین‌ مقدار در روز سوم‌،چهار بار در روز و سپس‌ یك‌ تا دو بار درروز تا 10 روز، ادامه‌ می‌یابد. در درمان‌انسفالوپاتی‌ حاد ناشی‌ از سرب‌، ابتدا4mg/kg به‌ تنهایی‌ تزریق‌ می‌شود و بعددرمان‌ با همین‌ مقدار همراه‌ با كلسیم‌ادتات‌دی‌سدیم‌ هر چهار ساعت‌، ادامه‌می‌یابد. در مسمومیتهای‌ با شدت‌ كمتر،مقدار 3mg/kg تجویز می‌گردد.

اشكال‌ دارویی‌:Injection: 300mg/3ml

DISODIUM EDETATE

موارد مصرف‌: این‌ دارو در درمان‌اضطراری‌ زیادی‌ كلسیم‌ خون‌، كنترل‌آریتمی‌ بطنی‌ ناشی‌ از مسمومیت‌ دیژیتال‌و درمان‌ مسمومیت‌ حاد یا مزمن‌ با سرب‌ وآنسفالوپاتی‌ ناشی‌ از آن‌ به‌كار می‌رود.

مكانیسم‌ اثر: این‌ دارو با بسیاری‌ ازكاتیونهای‌ 2 و 3 ظرفیتی‌ تشكیل‌ كمپلكس‌می‌دهد اما بیشترین‌ تمایل‌ را به‌ كلسیم‌دارد.

فارماكوكینتیك‌: نیمه‌ عمر دفع‌ دارو درحدود یكساعت‌ است‌ و از راه‌ كلیه‌ها دفع‌می‌گردد.

موارد منع‌ مصرف‌: در بی‌ادراری‌ و بیماری‌تصلب‌ شرایین‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ این‌ دارو تنهادر موارد شدید بیماری‌ توصیه‌می‌شود.2 ـ انفوزیون‌ سریع‌ دارو باعث‌ سقوطناگهانی‌ غلظت‌ كلسیم‌ و مرگ‌ می‌گردد.3 ـ در افراد مبتلا به‌ كمی‌ پتاسیم‌ خون‌ بایدبا احتیاط مصرف‌ شود.

عوارض‌ جانبی‌: احتمال‌ نكروز لوله‌های‌كلیوی‌ به‌خصوص‌ در كم‌ ادراری‌ وجوددارد.

مقدار مصرف‌:بزرگسالان‌: مقدار 50mg/kg/day تاحداكثر 3g/day مصرف‌ می‌شود. مقدارمصرف‌ طی‌ 3 ساعت‌ یا بیشتر انفوزیون‌می‌شود.كودكان‌: مقدار 40mg/kg/day تا حداكثر70mg/kg/day مصرف‌ می‌شود كه‌ باید باغلظت‌ كمتر از 3% در مدت‌ 3 ساعت‌ و یابیشتر انفوزیون‌ شود.

اشكال‌ دارویی‌:Injection: 150mg/ml

 :::  OBIDOXIME CHLORIDE :::

 *

موارد مصرف‌: ابیدوكسایم‌ برای‌ فعال‌كردن‌ مجدد آنزیم‌ كولین‌ استراز مهار شده‌توسط حشره‌كشهای‌ ارگانو فسفره‌مصرف‌ می‌شود.

مكانیسم‌ اثر: ابیدوكسایم‌ پادزهراختصاصی‌ در مسمومیت‌ ناشی‌ ازحشره‌كشهای‌ ارگانو فسفره‌ است‌ و درحقیقت‌ باعث‌ فعال‌ شدن‌ كولین‌ استرازمهار شده‌ می‌شود.

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ گذشتن‌ بیش‌ از 48ساعت‌ از زمان‌ جذب‌ سم‌ استفاده‌ از این‌دارو احتمالا بی‌فایده‌ است‌.2 ـ به‌دلیل‌ این‌كه‌ فعالیت‌ ابیدوكسایم‌ درمقابل‌ كولین‌ استرازهای‌ متفاوت‌ یكسان‌نیست‌ در صورت‌ عدم‌ تاثیر از مصرف‌بیش‌ از حد آن‌ خودداری‌ گردد.3 ـ این‌ دارو علیه‌ مسمومیت‌ با كارباماتهانباید به‌كار گرفته‌ شود.4 ـ مصرف‌ ابیدوكسایم‌ نباید جانشین‌مصرف‌ آتروپین‌ شود.

عوارض‌ جانبی‌: احتمال‌ بروز تحریك‌ درهنگام‌ تزریق‌ شریانی‌ وجود دارد.

مقدار مصرف‌:بزرگسالان‌: در حدود 5 دقیقه‌ بعد ازمصرف‌ اولین‌ مقدار سولفات‌ آتروپین‌،مقدار 250 میلی‌گرم‌ از ابیدوكسایم‌ داخل‌ورید تزریق‌ می‌شود و در صورت‌ پاسخ‌مناسب‌، مقدار مصرف‌ فوق‌ یك‌ یا دو باردیگر در فواصل‌ 2 ساعته‌ تكرار می‌شود.حداكثر مقدار مصرف‌ در بزرگسالان‌ درحدود 3-5mg/kg است‌.كودكان‌: مقدار 4-8mg/kg به‌صورت‌ یك‌مقدار واحد به‌صورت‌ وریدی‌ تزریق‌می‌شود. این‌ مقدار مصرف‌ را می‌توان‌ بامحلول‌های‌ تزریق‌ وریدی‌ رقیق‌ نمود.

اشكال‌ دارویی‌:

Injection: 250 mg/ml

:::  پنی سیلین :::

موارد مصرف‌: پنی‌سیلامین‌ در درمان‌بیماران‌ دارای‌ نشانه‌های‌ بیماری‌ ویلسون‌و پیشگیری‌ از ایجاد آسیب‌ بافتی‌ مصرف‌می‌شود. این‌ دارو همچنین‌ در درمان‌بیماران‌ مبتلا به‌ آرتریت‌ روماتوئید شدید وفعال‌ كه‌ به‌ سایر درمانها پاسخ‌ نداده‌اند،بیمارانی‌ كه‌ مبتلا به‌ تشكیل‌ سنگهای‌سیستئینی‌ عود كننده‌ و مسمومیت‌ با فلزات‌سنگین‌ (بویژه‌ مس‌ و سرب‌) هستند،استفاده‌ می‌گردد.

مكانیسم‌ اثر: این‌ دارو با جیوه‌، سرب‌، مس‌،آهن‌ و احتمالا سایر فلزات‌ سنگین‌ كمپلكس‌محلول‌ در آب‌ ایجاد می‌كند. به‌عنوان‌ ضدروماتیسم‌ به‌نظر می‌رسد فاكتورهای‌روماتوئید و كمپلكس‌های‌ ایمنی‌ را كاهش‌می‌دهد.

فارماكوكینتیك‌: این‌ دارو در كبد متابولیزه‌می‌شود. زمان‌ لازم‌ برای‌ شروع‌ اثر دربیماری‌ ویلسون‌ 3 ـ 1 ماه‌ و در بیماری‌آرتریت‌ روماتوئید 3 ـ 2 ماه‌ می‌باشد. این‌دارو از راه‌ كلیه‌ها و مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.

هشدارها: 1 ـ در افراد با سابقه‌ ابتلا به‌آگرانولوسیتوز یا كم‌ خونی‌ آپلاستیك‌ بااحتیاط مصرف‌ شود.2 ـ مصرف‌ طولانی‌ مدت‌ آن‌ باعث‌ كاهش‌گویچه‌های‌ سفید خون‌ شده‌ و احتمال‌ بروزعفونت‌ در اندامهای‌ مختلف‌ از جمله‌ لثه‌ ودهان‌ وجود دارد. لذا در اوایل‌ و در طول‌درمان‌ شمارش‌ سلول‌های‌ خون‌ باید انجام‌پذیرد.3 ـ احتمال‌ بروز مسمومیت‌ خونی‌ دربیماران‌ با سن‌ 65 سال‌ یا بیشتر وجوددارد.4 ـ چنانچه‌ متعاقب‌ یك‌ سال‌ مصرف‌ داروبهبودی‌ حاصل‌ نگردید، مصرف‌ دارو بایدقطع‌ گردد.

عوارض‌ جانبی‌: اسهال‌، سرگیجه‌، تهوع‌ یااستفراغ‌، درد خفیف‌ معده‌، كاهش‌ یا از بین‌رفتن‌ حس‌ چشایی‌، تب‌، درد مفاصل‌،بثورات‌ پوستی‌، كهیر، خارش‌ و یا تورم‌غدد لنفاوی‌ از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌ این‌دارو با كاهنده‌های‌ فعالیت‌ مغز استخوان‌،تركیبات‌ طلا و داروهای‌ كاهنده‌ سیستم‌ایمنی‌ بدن‌ (بغیر از گلوكوكورتیكوئیدها)ممكن‌ است‌ احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبی‌وخیم‌ خونی‌ و كلیوی‌ آن‌را افزایش‌ دهد.مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌مكمل‌ آهن‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ كاهش‌ اثرپنی‌سیلامین‌ گردد.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ قطع‌ ناگهانی‌ داروممكن‌ است‌ باعث‌ بروز عوارض‌ حساسیتی‌گردد.2 ـ برای‌ بیمارانی‌ كه‌ مبتلا به‌ زیادی‌سیستیئن‌ ادرار هستند، مصرف‌ مقادیرزیاد مایعات‌ (بخصوص‌ در شب‌) اهمیت‌دارد.3 ـ دارو باید با معده‌ خالی‌ مصرف‌ گردد.4 ـ از مصرف‌ همزمان‌ این‌ دارو بافرآورده‌های‌ آهن‌دار خودداری‌ شود.5 ـ نباید انتظار بهبودی‌ را حداقل‌ طی‌ 12 ـ 6هفته‌ اول‌ درمان‌ داشت‌.

مقدار مصرف‌:بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ عامل‌ شلات‌ كننده‌،مقدار 250 میلی‌گرم‌ چهار بار در روزمصرف‌ می‌شود. به‌عنوان‌ داروی‌ ضدآرتریت‌ روماتویید ابتدا مقدار 250 ـ 125میلی‌گرم‌ یك‌ بار در روز یكجا مصرف‌می‌شود و سپس‌ مقدار مصرف‌ در صورت‌لزوم‌ و تحمل‌ بیمار هر 3 ـ 2 ماه‌ یك‌ بار به‌میزان‌ 250mg/day ـ 125 تا حداكثر1/5g/day افزایش‌ می‌یابد.به‌عنوان‌ ضد سنگ‌های‌ ادراری‌، مقدار500 میلی‌گرم‌ چهار بار در روز مصرف‌می‌شود. به‌عنوان‌ پادزهر در مسمومیت‌ بافلزات‌ سنگین‌، مقدار 1/5g/day ـ 0/5 بمدت‌2 ـ 1 ماه‌ مصرف‌ می‌شود.كودكان‌: به‌عنوان‌ عامل‌ شلات‌ كننده‌ دركودكان‌ كم‌ سن‌، مقدار 250 میلی‌گرم‌ درروز یكجا و همراه‌ با آب‌ میوه‌ مصرف‌می‌شود.

اشكال‌ دارویی‌:Scored F.C. Tablet: 250mg

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 19:56 - 0 تشکر 251956:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: قسمت دوم ، داروهای ضد آلرژی :.:.:.:.:.::.:.:.:.:.::.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 19:58 - 0 تشکر 251957

CHLORPHENIRAMINE

موارد مصرف‌: كلرفنیرآمین‌ در درمان‌علامتی‌ رینیت‌ آلرژیك‌ فصلی‌ یا دایمی‌،رینیت‌ وازوموتور و التهاب‌ آلرژیك‌ملتحمه‌ ناشی‌ از استنشاق‌ مواد آلرژن‌ و یاخوردن‌ آنها، كهیر و كهیر غول‌آسا، وبه‌عنوان‌ داروی‌ كمكی‌ در شوك‌آنافیلاكتیك‌ به‌كار می‌رود.

مكانیسم‌ اثر: اثر ضد آلرژیك‌ آن‌ ناشی‌ ازمهار گیرنده‌های‌ H1هیستامینی‌ است‌.همچنین‌ دارای‌ آثار آنتی‌كلینرژیك‌ است‌.

فارماكوكینتیك‌: بخوبی‌ از راه‌ خوراكی‌ جذب‌می‌شود. متابولیسم‌ آن‌ كبدی‌ است‌ و از كلیه‌دفع‌ می‌شود. نیمه‌ عمر كلرفنیرامین‌ 15 ـ 12ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌ شروع‌ اثر ازراه‌ خوراكی‌ 60 ـ 15 دقیقه‌ است‌.

هشدارها: 1 ـ احتمال‌ خشك‌ شدن‌ دهان‌ وافزایش‌ بیماریهای‌ دهان‌ و دندان‌ با مصرف‌طولانی‌ مدت‌ آنتی‌هیستامین‌ها وجود دارد.2 ـ در صرع‌، هیپرتروفی‌ پروستات‌ واحتباس‌ ادرار، گلوكوم‌ و بیماریهای‌ كبد بااحتیاط مصرف‌ گردد.عوارض‌ جانبی‌: عارضه‌ شایع‌ آن‌خواب‌آلودگی‌ است‌. این‌ دارو می‌تواندعوارض‌ آنتی‌كلینرژیك‌ مثل‌ خشكی‌ دهان‌و تاری‌ دید را همراه‌ داشته‌ باشد.

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌ این‌دارو با مضعف‌های‌ CNS ممكن‌ است‌ اثرات‌مضعف‌ این‌ دارو را افزایش‌ دهد. استفاده‌همزمان‌ آن‌ با داروهای‌ آنتی‌كلینرژیك‌اثرات‌ جانبی‌ این‌ دارو را تشدید می‌كند.مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ سمی‌ برای‌گوش‌ مانند سالیسیلات‌ها و وانكومایسین‌با این‌ دارو ممكن‌ است‌ اثر سمی‌ آن‌ را برگوش‌، از جمله‌ وزوز گوش‌ و سرگیجه‌ رابپوشاند.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ بمنظور كاهش‌تحریك‌ گوارشی‌ همراه‌ با غذا، آب‌ یا شیرمصرف‌ گردد.2 ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگی‌ از انجام‌كارهایی‌ كه‌ نیاز به‌ تمركز حواس‌ دارندخودداری‌ گردد.

مقدار مصرف‌تزریقی‌: طی‌ 1 دقیقه‌ به‌طور آهسته‌ مقدار20 ـ 10 میلی‌گرم‌ تزریق‌ وریدی‌ می‌گردد.خوراكی‌:بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد هیستامین‌، 4میلی‌گرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌ برحسب‌ نیازاستفاده‌ می‌گردد. حداكثر مقدار مصرف‌24mg/day است‌.كودكان‌: در كودكان‌ زیر یكسال‌ توصیه‌نمی‌گردد. در كودكان‌ 2 ـ 1 سال‌1mg/day، 5 ـ 2 سال‌ 1 میلی‌گرم‌ هر6 ـ 4 ساعت‌ تا حداكثر 6mg/day و دركودكان‌ 12 ـ 6 سال‌ 2 میلی‌گرم‌ هر6 ـ 4 تا ساعت‌ حداكثر 12mg/day مصرف‌می‌گردد.

اشكال‌ دارویی‌:Tablet: 4mgInjection: 10mg / ml

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 20:4 - 0 تشکر 251959

CINNARIZINE

موارد مصرف‌: سیناریزین‌ برای‌ رفع‌اختلالاتی‌ مثل‌ سرگیجه‌، وزوز گوش‌، تهوع‌و استفراغ‌، در بیماری‌ منییر، بیماری‌مسافرت‌، بیماری‌ عروق‌ محیطی‌ و سندرم‌رینود تجویز می‌شود.

مكانیسم‌ اثر: اثرات‌ این‌ دارو ناشی‌ از مهارگیرنده‌ H1 هیستامینی‌ است‌.

فارماكوكینتیك‌: این‌ دارو از طریق‌ خوراكی‌سریعŠ جذب‌ شده‌ و بعد از 2 ـ 1 ساعت‌ به‌حداكثر غلظت‌ پلاسمایی‌ می‌رسد و در كبدمتابولیزه‌ می‌شود.

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودپورفیری‌ نباید مصرف‌ شود.

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ پایین‌ بودن‌ فشارخون‌ بیمار، مصرف‌ مقادیر زیاد این‌ داروباید با احتیاط انجام‌ شود.2 ـ در صورت‌ وجود صرع‌، هیپرتروفی‌پروستات‌، احتباس‌ ادرار، گلوكوم‌ وبیماری‌ كبدی‌ باید با احتیاط مصرف‌شود.

عوارض‌ جانبی‌: خواب‌آلودگی‌، خشكی‌دهان‌، تاری‌ دید، بثورات‌ جلدی‌، خستگی‌،سردرد و اختلالات‌ گوارشی‌ از عوارض‌جانبی‌ دارو هستند.

مقدار مصرف‌:بزرگسالان‌: مقدار 30 میلی‌گرم‌ 3 بار درروز مصرف‌ می‌شود. در بیماری‌ مسافرت‌30 میلی‌گرم‌ 2 ساعت‌ قبل‌ از مسافرت‌ وسپس‌ در صورت‌ لزوم‌ 15 میلی‌گرم‌ هر 8ساعت‌ در طول‌ مسافرت‌ مصرف‌ می‌شود.در اختلالات‌ عروق‌ محیطی‌ ابتدا 75میلی‌گرم‌ 3 بار در روز مصرف‌ می‌شود.مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ 75 میلی‌گرم‌ 3 ـ 2بار در روز است‌.كودكان‌: مقدار مصرف‌ در كودكان‌ 12 ـ 5سال‌ نصف‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌است‌.

اشكال‌ دارویی‌:Tablet: 25mg, 75mg

 

thank you for attention

پنج شنبه 27/8/1389 - 20:5 - 0 تشکر 251961

CLEMASTINE

موارد مصرف‌: كلماستین‌ در درمان‌ علامتی‌رینیت‌ آلرژیك‌ فصلی‌ یا دائمی‌، التهاب‌آلرژیك‌ ملتحمه‌ ناشی‌ از مواد آلرژن‌،خارش‌ ناشی‌ از واكنش‌های‌ آلرژیك‌ وكهیر و به‌عنوان‌ درمان‌ كمكی‌ شوك‌آنافیلاكتیك‌ به‌كار برده‌ می‌شود.

مكانیسم‌ اثر: اثر ضد آلرژی‌ آن‌ ناشی‌ ازرقابت‌ با هیستامین‌ برای‌ اتصال‌ به‌گیرنده‌های‌ H1 است‌.

فارماكوكینتیك‌: این‌ دارو بخوبی‌ از راه‌تزریق‌ یا خوراكی‌ جذب‌ می‌گردد.متابولیسم‌ آن‌ كبدی‌ است‌. زمان‌ شروع‌ اثرشكل‌ خوراكی‌ آن‌ بین‌ 60 ـ 15 دقیقه‌ است‌ وطول‌ مدت‌ اثر كلماستین‌ در حدود 12ساعت‌ می‌باشد و از راه‌ كلیوی‌ دفع‌می‌گردد.

هشدارها: احتمال‌ بروز سرگیجه‌، اغتشاش‌شعور و كمی‌ فشار خون‌ ناشی‌ از مصرف‌این‌ دارو بیماران‌ سالخورده‌ بیشتراست‌.

عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ شایع‌ آن‌ شامل‌خواب‌آلودگی‌ و غلیظ شدن‌ ترشحات‌ نایژه‌است‌.

تداخل‌های‌ دارویی‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهای‌ پایین‌ آورنده‌ فشارخون‌ و داروهای‌ مضعف‌ CNS ممكن‌ است‌باعث‌ افزایش‌ اثر آنها گردد. مصرف‌ این‌دارو با داروهای‌ سمی‌ برای‌ گوش‌ ممكن‌است‌ علایم‌ مسمومیت‌ گوشی‌ آنها از جمله‌وزوز گوش‌ را بپوشاند.

نكات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ بمنظور كاهش‌تحریك‌ گوارشی‌، این‌ دارو همراه‌ با غذا،آب‌ یا شیر مصرف‌ شود.2 ـ داروهای‌ ضد هیستامین‌ ممكن‌ است‌علایم‌ مسمومیت‌ گوشی‌ ناشی‌ از مصرف‌مقادیر زیاد سالیسیلات‌ها را بپوشاند.3 ـ احتمال‌ بروز خواب‌آلودگی‌ وجود دارد.بنابراین‌ از كار با آلاتی‌ كه‌ نیازمند هوشیاری‌است‌، مانند رانندگی‌، خودداری‌ گردد.

مقدار مصرف‌خوراكی‌:بزرگسالان‌: مقدار 10 میلی‌گرم‌ دو بار درروز یا 2 میلی‌گرم‌ 3 ـ 1 بار در روز مصرف‌می‌شود. حداكثر میزان‌ مصرف‌ دارو6mg/day است‌.كودكان‌: در كودكان‌ با سن‌ كمتر از 12سال‌ مقدار 1 ـ 0/5 میلی‌گرم‌ هر 12 ـ 8ساعت‌ مصرف‌ می‌شود.تزریقی‌: مقدار 4mg/day ـ 2 به‌صورت‌تزریق‌ عضلانی‌ در بزرگسالان‌ و2mg/day ـ 1 در كودكان‌ به‌كار برده‌می‌شود.

اشكال‌ دارویی‌:Tablet: 1mgInjection: 2mg/ 2ml

 

thank you for attention

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی