اینکه مادربرد چقدر برای سیستم مهم است را همه می‌دانیم اما مطلبی در سایت techradar می‌خواندم که فرآیند تولید مادربرد را توضیح داده بود. قسمت عمده این توضیحات در مورد مدار چاپی مادربرد است و می‌تواند برای سایر قطعات مانند کارت گرافیکی نیز تکرار شود. برخی از تصاویر برای سایت tomshardware و سایت hardwarezone است.