ورزش و تندرستی (بازدید: 2288)
سه شنبه 11/3/1389 - 12:9 -0 تشکر 203214
جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی

دوستان عزیز هرگونه اطلاعات ، اخبار و نكات و شنیدنی های جام جهانی 2010 را اینجا تماشا كنید.

سه شنبه 11/3/1389 - 21:26 - 0 تشکر 203396

با توجه به نزدیک بودن جام جهانی به نظر شما کدام تیم شایسته عنوان قهرمانی خواهد بود؟

چهارشنبه 12/3/1389 - 0:48 - 0 تشکر 203441

برنامه کامل بازى هاى جام جهانى آفریقاى جنوبى را ملاحظه فرمائید. ساعت تمام بازیها به وقت ایران است.

گروه A
آفریقاى جنوبى، مکزیک، اروگوئه و فرانسه
آفریقاى جنوبى - مکزیک- ژوهانسبورگ جمعه ۲۱ خرداد (۱۸و ۳۰ دقیقه)
اروگوئه - فرانسه- کیپ تاون، جمعه ۲۱ خرداد(۲۳)
آفریقاى جنوبى - اروگوئه - پرتوریا - چهارشنبه، ۲۶ خرداد (۲۳)
فرانسه- مکزیک- یولوکوانه- پنج شنبه ۲۷ خرداد (23)
مکزیک - اروگوئه - روشتنبورگ- سه شنبه - اول تیر(۱۸ و ۳۰ دقیقه)
فرانسه- آفریقاى جنوبى-مانگونانگ - سه شنبه- اول تیر ( ۱۸و۳۰ دقیقه)

گروهB
آرژانتین- نیجریه- کره جنوبى و یونان
آرژانتین - نیجریه -ژوهانسبورگ - شنبه ۲۲ خرداد- (18و30)
کره جنوبى- یونان-بندر الیزابت - شنبه ۲۲ خرداد-(16)
یونان - نیجریه-مانگونانگ - پنج شنبه ۲۷ خرداد (18و30)
آرژانتین - کره جنوبى- ژوهانسبورگ- پنج شنبه ۲۷ خرداد (16)
نیجریه- کره جنوبى- دوربان- سه شنبه اول تیر(۲۳)
یونان - آرژانتین- پولوکوانه - سه شنبه اول تیر (۲۳)
گروه C
انگلستان- آمریکا- الجزایر و اسلوونى
انگلستان - آمریکا -روشتنبورگ- شنبه ۲۲ خرداد (۲۳)
الجزایر - اسلوونى - پولوکوانه- یکشنبه ۲۳ خرداد( ۱۶ )
اسلوونى - آمریکا -ژوهانسبورگ - جمع ۲۸ خرداد (۱۸ و ۳۰ دقیقه)
انگستان- الجزایر-کیپ تاون- جمعه۲۸ خرداد ( 23)
اسلوونى - انگلستان- بندر الیزابت - چهارشنبه - ۲ تیر( ۱۸ و ۳۰ دقیقه)
آمریکا- الجزایر - پرتوریا چهارشنبه ۲ تیر(۱۸ و ۳۰ دقیقه)
گروهD
آلمان- استرالیا- صربستان و غنا
آلمان - استرالیا-دوربان- یکشنبه ۲۳ خرداد (23)
صربستان- غنا- پرتوریا- ۲۳ خرداد ( 18و30)
آلمان - صربستان - بندر الیزابت- جمعه ۲۸ خرداد ( 16)
غنا - استرالیا - روشتنبورگ - سه شنبه ۲۹ خرداد ( 18و30)
غنا- آلمان -ژوهانسبوگ- چهارشنبه۲ تیر (۲۳)
استرالیا- صربستان- نلسپروئیت- صربستان- چارشنبه ۲ تیر ( ۲۳۲ )
گره E
هلند- دانمارک- ژاپن - کامرون
هلند- دانمارک- ژوهانسبورگ- دوشنبه ۲۴ خرداد( ۱۶)
ژاپن - کامرون- مانگوتانگ - دوشنبه ۲۴ خرداد ( ۱۸و۳۰ دقیقه)
هلند- ژاپن- دوربان- شنبه ۲۹ خرداد(16)
کامرون - دانمارک- پرتوریا- شنبه ۲۹ خرداد(۲۳)
دانمارک - ژاپن- روشتنبورگ- پنج شنبه ۳تیر (۲۳ )
کامرون - هلند- کیپ تاون - پنج شنبه ۳تیر(۲۳ )
گروه F
ایتالیا- پاراگوئه- نیوزلند- اسلواکى
ایتالیا- پاراگوئه- دوشنبه ۲۴ خرداد ( ۲۳)کیپ تاون
نیوزلند- اسلواکى- سه شنبه ۲۵ خرداد (۱۶) روشتنبورگ
اسلواکى- پاراگوئه- یکشنبه - ۳۰ خرداد (۱۶) مانگونانگ
ایتالیا - نیوزلند- یکشنبه ۳۰ خرداد (۱۸ و ۳۰ دقیقه)- نلسپروئیت
اسلواکى- ایتالیا- ژوهانسبورگ - پنج شنبه ۳تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
پاراگوئه- نیوزلند- پولوکوانه- پنج شنبه ۳تیر (۱۸و ۳۰ دقیقه)
گروه G
برزیل- کره شمالى- ساحل عاج - پرتغال
ساحل عاج - پرتغال- بندرالیزابت- سه شنبه ۲۵ خرداد( ۱۸ و۳۰ دقیقه)
برزیل- کره شمالى- ژوهانسبورگ - سه شنبه ۲۵ خرداد (۲۳)
برزیل- ساحل عاج- ژوهانسبورگ - یک شنبه ۳۰ خرداد (۲۳)
پرتغال- کره شمالى- کیپ تاون- دوشنبه ۳۱ خرداد (۱۶)
پرتغال- برزیل- دوربان- جمعه ۴ تیر (۱۸ و ۳۰ دقیقه)
کره شمالى - ساحل عاج- نلسپروئیت- جمعه ۴تیر(۱۸ و ۳۰ دقیقه)
گروهH
اسپانیا- سوئیس- هندوراس و شیلى
هندوراس - شیلى- نلسپروئیت - چهارشنبه ۲۶ خرداد (۱۶)
اسپانیا- سوئیس- دوربان- چهارشنبه ۲۶ خرداد(۱۸ و۳۰ دقیقه)
شیلى- سوئیس- بندر الیزابت- دوشنبه ۳۱ خرداد(۱۸ و۳۰ دقیقه)
اسپانیا- هندوراس- ژوهانسبورگ- دوشنبه ۳۱ خرداد(۲۳)
شیلى- اسپانیا- پرتوریا- جمعه ۴تیر(۲۳)
سوئیس - هندوراس- مانگونانگ- جمعه ۴تیر (۲۳)
دور یک هشتم نهایى
۱- تیم اول گروهA - تیم دوم گروهB
بندر الیزابت- شنبه ۵تیر -(۱۸ و۳۰ دقیقه)
۲- تیم اول گروه c - تیم دوم گروهD
روشتنبورگ- شنبه ۵تیر(۲۳)
۳- تیم اول گروهD- تیم دوم گردهc
مانگونانگ- یکشنبه ۶ تیر(۱۸ و۳۰ دقیقه)
۴- تیم اول گروهB- تیم دوم گروهA
ژوهانسبورگ- یکشنبه ۶ تیر(۲۳)
۵- تیم اول گروهE - تیم دوم گروه F
دوربان- دوشنبه ۷ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
۶- تیم اول گروهG- تیم دوم گروهH
ژوهانسبورگ- دوشنبه ۷تیر(۲۳)
۷- تیم اول گروهF- تیم دوم گروه E
پورتوریا- سه شنبه ۸ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
۸- تیم اول گروه H- تیم دوم گروه G
کیپ تاون -سه شنبه ۸تیر (۲۳)
دور یک چهارم نهایى
A :برنده بازى ۵- برنده بازى 6
بندر الیزابت- جمعه ۱۱ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
B : برنده بازى یک- برنده بازى ۲
ژوهانسبورگ- جمعه ۱۱ تیر (۲۳)
:Cبرنده بازى ۳ - برنده بازى 4
کیپ تاون - شنبه ۱۲ تیر (۱۸ و۳۰ دقیقه)
D :برنده بازى ۷- برنده بازى 8
ژوهانسبورگ- شنبه ۱۲ تیر (۲۳)
دور نیمه نهایى
برنده بازىA با برنده بازى B
کیپ تاون- سه شنبه ۱۵ تیر(۲۳)
برنده بازىCبا برنده بازىD
دوربان- چهارشنبه ۱۶ تیر(۲۳)
دیدار رده بندى
بندر الیزابت - شنبه ۱۹ تیر (۲۳)
دیدار نهایى
ژوهانسبورگ - یکشنبه ۲۰ تیر(۲۳)

منبع : سایت نورپرتال

چهارشنبه 12/3/1389 - 11:8 - 0 تشکر 203505

نظر خودم اسپانیا

چهارشنبه 12/3/1389 - 13:5 - 0 تشکر 203546

کلوزه در فرم مناسبی نیست

یواخیم لو سرمربی آلمان اوقاتی دشوار در اردوی تیم ملی آلمان در اتریش را پشت سر می گذارد. تیم او در گیر مصدومیت‌ها وکمبودهاست ، اما لو همچنان امیدوار نشان می دهد.سرمربی ژرمن‌ها درباره آخرین وضعیت تیمش و اردوی اتریش توضیح داد :« ما تلاش خود را برای آمادگی تیم بیشتر کرده ایم و بعد از اضافه شدن بازیکنان بایرن و کامل شدن تیم مرحله نهایی آماده سازی ما شروع شده و با وجود مصدومیت بالاک جوانان تیم جای او را به خوبی پر کرده اند» لو مطمئنا است که خدیرا به خوبی جای بالاک مصدوم را پر خواهد کرد :« خدیرا بازیکن بسیار خوبی در این پست است و خیلی ازویژگی های بالاک را دارد و من مطمئن هستم او یکی از بهترین های ما در جام جهانی می شود. آلمان چند بازیکن مهم را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده و چند بازیکن دیگر هم از آمادگی به دورند، یکی از آنها میروسلاو کلوزه است ، سرمربی آلمان در این باره گفت :« کاملا روشن است که او در فرم مناسبی برای بازی نیست و رسیدن به شرایط بازی کردن برای کلوزه کار آسانی نیست ولی مطمئنم که او خودش را به شرایط بازی می رساند. هنوز هم زمان وجود دارد چون کلوزه بازیکنی است که اعتماد به نفس بالایی دارد و در مبارزه بسیار سرسخت و جدی است.» با این وجود لو نگرانی خاصی ندارد و کاملا به جوانانش امیدوار است :« درست است که این بازیکنان جوان تجربه زیادی ندارند ولی از پتانسیل بالایی برخوردار هستند. اندکی صبر کنید چون من معتقدم که این بازیکنان جوان شما را در جام جهانی شگفت زده خواهند کرد.»

چهارشنبه 12/3/1389 - 13:6 - 0 تشکر 203547

فهرست ‌ کره جنوبی اعلام شد
هو جونگ مو، سرمربی تیم ملی کره جنوبی، فهرست ۲۳نفره این تیم برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۰ را اعلام کرد. مهم‌ترین نکته در این فهرست، غیبت لی کئون هو، مهاجم تیم ملی کره است که در رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی موفق شده بود سه گل برای این تیم به ثمر برساند. هو درباره غیبت لی در این فهرست گفت: لی در شرایط خوبی قرار نداشت و نمی‌توانست با دیگر مهاجمان رقابت کند. یکی دیگر از نکات جنجال‌برانگیز این فهرست، قرار گرفتن اسم کیم بو کیونگ بازیکن ۲۰ ساله تیم اویتا تیرینتا است. سرمربی تیم ملی کره درباره این انتخاب بحث‌برانگیز می‌گوید، او در برابر ژاپن به خوبی بازی کرد و در رقابت‌های فوتبال شرق آسیا هم عملکرد خوبی داشت. کیم هرآنچه که خواسته‌ام را برآورده کرده است.

چهارشنبه 12/3/1389 - 17:23 - 0 تشکر 203640

Only Italia

هرگز اين چهار چيز را در زندگيت نشكن

.......................اعتماد ، قول ، رابطه و قلب ؛

.....................................يرا اينها وقتي مي شكنند صدا ندارند ، اما درد بسياري دارند ...

...چارلز ديكنز ...
چهارشنبه 12/3/1389 - 17:24 - 0 تشکر 203641

با سلام

ممنون برنامه كامل بود
من فقط بازیهای ایتالیا رو تماشا میكنم :D

موفق باشید.

هرگز اين چهار چيز را در زندگيت نشكن

.......................اعتماد ، قول ، رابطه و قلب ؛

.....................................يرا اينها وقتي مي شكنند صدا ندارند ، اما درد بسياري دارند ...

...چارلز ديكنز ...
پنج شنبه 13/3/1389 - 21:18 - 0 تشکر 203890

اسپانیا

              شايد  اين   جمعه     بيايد   شايد

                        انشاالله

شنبه 15/3/1389 - 17:56 - 0 تشکر 204119

برنامه پخش زنده این مسابقات از روز جمعه 21 خردادماه با به تصویر کشیدن دیدار آفریقای جنوبی - مکزیک (دیدار افتتاحیه نوزدهمین دوره رقابت‌های جام جهانی) آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه 20 تیرماه با پخش دیدار فینال به پایان می رسد.

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شرح زیر است:

جمعه - 89/3/21
* آفریقای جنوبی - مکزیک، ساعت 18:30
* اروگوئه - فرانسه، ساعت 23

شنبه - 89/3/22
* کره جنوبی - یونان، ساعت 16
* آرژانتین - نیجریه، ساعت 18:30
* انگلیس - آمریکا، ساعت 23

یکشنبه - 89/3/23
* الجزایر - اسلوونی، ساعت 16
* صربستان - غنا، ساعت 18:30
* آلمان - استرالیا، ساعت 23

دوشنبه - 89/3/24
* هلند - دانمارک، ساعت 16
* ژاپن - کامرون، ساعت 18:30
* ایتالیا - پاراگوئه، ساعت 23

سه شنبه - 89/3/25
* نیوزلند - اسلواکی، ساعت 16
* ساحل عاج - پرتغال، ساعت 18:30
* برزیل - کره شمالی، ساعت 23

چهارشنبه - 89/3/26
* هندوراس - شیلی، ساعت 16
* اسپانیا - سوئیس، ساعت 18:30
* آفریقای جنوبی - اروگوئه، ساعت 23

پنجشنبه - 89/3/27
* آرژانتین - کره جنوبی، ساعت 16
* یونان - نیجریه، ساعت 18:30
* فرانسه - مکزیک، ساعت 23

جمعه - 89/3/28
* آلمان - صربستان، ساعت 16
* اسلوونی - آمریکا، ساعت 18:30
* انگلیس - الجزایر، ساعت 23

شنبه - 89/3/29
* هلند - ژاپن، ساعت 16
* غنا - استرالیا، ساعت 18:30
* کامرون - دانمارک، ساعت 23

یکشنبه - 89/3/30
* اسلواکی - پاراگوئه، ساعت 16
* ایتالیا - نیوزلند، ساعت 18:30
* برزیل - ساحل عاج، ساعت 23

دوشنبه - 89/3/31
* پرتغال - کره شمالی، ساعت 16
* شیلی - سوئیس، ساعت 18:30
* اسپانیا - هندوراس، ساعت 23

سه شنبه - 89/4/1
* مکزیک - اروگوئه، ساعت 18:30
* فرانسه - آفریقای جنوبی، ساعت 18:30
* نیجریه - کره جنوبی، ساعت 23
* یونان - آرژانتین، ساعت 23

چهارشنبه - 89/4/2
* اسلوونی - انگلیس، ساعت 18:30
* آمریکا - الجزایر، ساعت 18:30
* غنا - آلمان، ساعت 23
* استرالیا - صربستان، ساعت 23

پنجشنبه - 89/4/3
* اسلواکی - ایتالیا، ساعت 18:30
* پاراگوئه - نیوزلند، ساعت 18:30
* دانمارک - ژاپن، ساعت 23
* کامرون - هلند، ساعت 23

جمعه - 89/4/4
* پرتغال - برزیل، ساعت 18:30
* کره شمالی - ساحل عاج، ساعت 18:30
* شیلی - اسپانیا، ساعت 23
* سوئیس - هندوارس، ساعت 23

مرحله یک هشتم نهایی
شنبه - 89/4/5
بازی شماره 49: اول گروه A - دوم گروه B، ساعت 18:30
بازی شماره 50: اول گروه C - دوم گروه D، ساعت 23

یکشنبه - 89/4/6
بازی شماره 51: اول گروه D - دوم گروه C، ساعت 18:30
بازی شماره 52: اول گروه B - دوم گروه A، ساعت 23

دوشنبه - 89/4/7
بازی شماره 53: اول گروه E - دوم گروه F، ساعت 18:30
بازی شماره 54: اول گروه G - دوم گروه H، ساعت 23

سه شنبه - 89/4/8
بازی شماره 55: اول گروه F - دوم گروه E، ساعت 18:30
بازی شماره 56: اول گروه H - دوم گروه G، ساعت 23

مرحله یک چهارم نهایی
جمعه - 89/4/11
بازی شماره 57: برنده بازی شماره 53 - برنده بازی شماره 54، ساعت 18:30
بازی شماره 58: برنده بازی شماره 49 - برنده بازی شماره 50، ساعت 23

شنبه - 89/4/12
بازی شماره 59: برنده بازی شماره 51 - برنده بازی شماره 52، ساعت 18:30
بازی شماره 60: برنده بازی شماره 55 - برنده بازی شماره 56، ساعت 23

مرحله نیمه نهایی
سه شنبه - 89/4/15
بازی شماره 61: برنده بازی شماره 57 - برنده بازی شماره 58
بازی شماره 62: برندگان بازی شماره 59 - برنده بازی شماره 60

دیدار رده بندی
شنبه - 89/4/19
بازی شماره 63: بازنده بازی شماره 61 - بازنده بازی شماره 62

دیدار فینال
یکشنبه - 89/4/20
بازی شماره 64: برنده بازی شماره 61 - برنده بازی شماره 62
منبع : نورپرتال

يکشنبه 16/3/1389 - 13:29 - 0 تشکر 204211

اروگوئه با ۱۵۰ کیلو جوشانده گیاهی در جام جهانی
تیم ملی اروگوئه سلاحی پنهان با خود به جام جهانی می‌برد. ۱۵۰ کیلو «چای پاراگوئه‌ای» که نوشیدنی رسمی این کشور به شمار می‌رود. به گفته یکی از منابع نزدیک به این تیم، این میزان برای استفاده تا ۱۱ جولای، یعنی تا روز فینال جام جهانی کافی است. البته آنها ابتدا باید به فکر صعود از گروهی باشند که در آن فرانسه، مکزیک و آفریقای جنوبی قرار دارند.در اروگوئه بسیار رایج است افراد را ببینید که در هنگام قدم زدن، سوار بر اتوبوس یا در هنگام هر کار روزمره دیگری چای ماته بنوشند. در هر جلسه تمرینی اروگوئه‌ای‌ها فلاسک و ظرف مخصوص این چای دیده می‌شود و تحمل یک ماه بدون این نوشیدنی برای آنها بسیار دشوار است.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی