انجمن ها > انجمن دانشجویی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانشجویی (بازدید: 27904)
دوشنبه 6/2/1389 - 16:6 -0 تشکر 197463
منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد علوم انسانی

 

به نام الهه ی زیبایی ها

 

سلام به دانشجوهای طالب علم و تحصیل

 

ما قبلا در این انجمن رشته های کارشناسی ارشد به همراه ضرایب دروس رو داشتیم

 

در این بحث میخوایم به منابع مطالعاتی گروه علوم انسانی بپردازیم

 

صورتی باشید...

 

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 16:20 - 0 تشکر 197465

به نام الهه ی زیبایی ها

سلام

>مجموعه زبان و ادبیات فارسی<

زبان انگلیسی

كتاب Humanities (جلد اول)، دكتر مهدی نوروزی و دكتر پرویز بیرجندی، انتشارات سمت،

فرهنگ اصطلاحات ادبی، سیماداد، انتشارات مروارید.

نظم فارسی

شاهنامه فردوسی: «غم‌نامه‌ی رستم و سهراب» و «رزم‌نامه‌ی رستم و اسفندیار» حسن انوری و جعفر شعار (نامه‌ی باستان جلد اول و دوم دكتر كزازی. شرح جلد اول شاهنامه، دكتر جوینی،

بوستان سعدی: شرح و توضیح دكتر یوسفی (شرح دكتر خطیب رهبر و‌...).

غزلیات و قصاید سعدی: كلیات سعدی، چاپ فروغی. گزیده‌ی غزلیات و قصاید شمیسا

مخزن‌الاسرار: تألیف وحید دستگردی (شرح مخزن‌الاسرار دكتر برات زنجانی، شرح مخزن‌الاسرار دكتر بهروز ثروتیان).

لیلی و مجنون، خسرو و شیرین: چاپ دكتر حمیدیان. شرح برات زنجانی.

قصاید خاقانی: گزیده‌ی دكتر سجادی هر دو گزیده‌ی ایشان، یكی چاپ امیركبیر و دیگری چاپ نشر سخن. (شرح دشواری‌ها و رخسار صبح دكتر كزازی، شاعر صبح دكتر سجادی، بزم دیرینه عروس و ...).

مثنوی: شرح استاد فروزان‌فر(شرح مثنوی دكتر استعلامی‌و گزیده‌ها).

حدیقه الحقیقه: تصحیح مدرس رضوی و تعلیقات آن. آب آتش افروز، دكتر اشرف‌زاده.

منطق‌الطیر: تصحیح دكتر صادق گوهرین (گزیده‌ی منطق‌الطیر دكتر شمیسا و ...).

حافظ : شرح دكتر خطیب رهبر (حافظ نامه‌ی بهاء‌الدین خرمشاهی، مكتب حافظ منوچهر مرتضوی و ...).

نثر فارسی

تاریخ بیهقی: به كوشش دكتر خطیب رهبر

چهار مقاله: به تصحیح دكتر معین (تعلیقات دكتر معین و تعلیقات علامه قزوینی بر چهار مقاله).

قابوس‌نامه: شرح دكتر یوسفی (گزیده‌ی قابوس‌نامه‌ی دكتر یوسفی و ...).

گلستان سعدی: شرح دكتر خطیب رهبر (شرح دكتر یوسفی و‌...).

كلیله و دمنه: شرح مرحوم مجتبی مینوی (تصحیح محمد روشن و‌...)

مرصاد العباد: به اهتمام دكتر محمد امین ریاحی.

كشف‌الاسرار: گزیده‌ی انزاوی نژاد.

تاریخ جهان گشا: جلد اول و گزیده‌ی دكتر جعفر شعار

مرزبان‌نامه: تصحیح خطیب رهبر (تصحیح محمد روشن و‌...).

كلیات مسائل ادبی

دستور زبان: احمد گیوی و حسن انوری جلد 1 و 2 (دستور زبان خیام‌پور. دستور زبان پنج استاد).

عروض و قافیه: شناخت شعر دكتر شاه حسینی، عروض و قافیه‌ی دكتر شمیسا (عروض فارسی، دكتر ماهیار).

معانی و بیان : معانی و بیان دكتر تجلیل، معانی و بیان دكتر شمیسا (بیان دكتر كزازی)‌.

بدیع: فنون بلاغت و صناعات ادبی استاد همایی، بدیع دكتر شمیسا (بدیع دكتر كزازی).

تاریخ ادبیات: تاریخ ادبیات در ایران صفا. از صبا تا نیما (2 جلد)، از نیما تا روزگار ما، یحیی آرین‌پور. ادوار شعر فارسی، شفیعی كدكنی (ادبیات معاصر، محمد حقوقی ادبیات معاصر نثر هرمز رحیمیان، تاریخ ادبیات تألیف ذبیح‌ا... صفا 3 جلد).

سبك شناسی: سبك شناسی بهار (جلد 2 و 3)، سبك شناسی نظم و نثر (دكتر شمیسا).

(كلیات مسائل ادبی: تألیف دكتر فرهاد طهماسبی و دكتر یدالله بهمنی).

عربی

زبان قرآن، حمید محمدی، جلد 1 و 2 دوره‌ی متوسطه.

مبادی العربیه جلد 2و3.

نهج‎البلاغه، جعفر شهیدی.

(شرح و ترجمه‌ی مبادی العربیه دكتر حسینی . صرف برای دانشجو، نحو برای دانشجو، دكتر سید محمد رادمنش).

صورتی باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 16:31 - 0 تشکر 197466

 >مجموعه علوم جغرافیایی<
زبان تخصصی
1) زبان برای دانشجویان جغرافیای طبیعی ، تالیف دکتر شاپور گودرزی نژاد و مینو عسجدی ، انتشارات سمت
2) متون جغرافیای انسانی به زبان انگلیسی ، تالیف مینو عسجدی ، انتشارات دانشگاه پیام نور
جغرافیای شهری
1) دیدگاه نو در جغرافیای شهری ، حسین شکوهی ، انتشارات سمت
2) جغرافیا و شهر شناسی ، تالیف یدالله فرید ، انتشارات دانشگاه تبریز
3) جغرافیای شهری ایران ، علی اصغر نظریان ، انتشارات دانشگاه پیام نور
برنامه ریزی شهری
1) مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری ، تالیف اسماعیل شیعه ، انتشارات دانشکاه علم و صنعت ایران
2) برنامه ریزی شهرهای جدید ، تالیف کرامت الله زیاری ، انتشارات سمت
3) برنامه ریزی شهری در ایران ، تالیف غلامحسین مجتهدزاده ، انتشارات پیام نور
مبانی جغرافیای طبیعی
1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور
4) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی، انتشارات سمت
5) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور
فلسفه جغرافیا
1) فلسفه جغرافیا ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی
2) اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا(جلد اول و دوم) ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات گیتا شناسی
جغرافیای روستایی
1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت
2) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت
3) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت
برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای
1) مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، انتشارات سمت
2) برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ، تالیف محمد حسن مطیعی ، انتشارات قومس
3) برنامه ریزی ناحیه ای ، تالیف کریم حسین زاده دلیر ، انتشارات سمت
4) اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ، تالیف کرامت الله زیادی ، انتشارات دانشگاه یزد
ژئومورفولوژی
1) ژئومورفولوژی ساختمانی ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
2) ژئومورفولوژی دینامیک ، تالیف فرج الله محمودی ، انتشارات پیام نور
3) ژئومورفولوژی ایران ، تالیف جمشید جداری عیوضی ، انتشارات پیام نور
4) ژئومورفولوژی ایران ، تایف محمود علایی طالقانی ، انتشارات قومس
آب و هوا شناسی
1) مبانی آب و هوا شناسی ، تالیف محمد رضا کاویانی و بهلول علیجانی ، انتشارات سمت
2) آب و هوای ایران ، تالیف بهلول علیجانی ، انتشارات پیام نور
منابع آب و خاک
1) منابع و مسائل آب در ایران (جلد1) ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران
2) منابع و مسائل آب در ایران(آب های شور) (جلد2) ، پرویز کردوانی ، انتشارات قومس
3) جغرافیای خاک ها ، تالیف پرویز کردوانی ، انتشارات دانشگاه تهران
منابع جغرافیای انسانی
1) مبانی جغرافیای روستایی ، تالیف عباس سعیدی ، انتشارات سمت
2) دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ، تالیف حسین شکوهی ، انتشارات سمت
3) جغرافیای کوچ نشینی ، تالیف سید رحیم مشیری ، انتشارات سمت
4) مقدمه ای بر جغرافیای روستایی در ایران ، تالیف مسعود مهدوی ، انتشارات سمت
5) جغرافیای شهری ایران ، تالیف علی اصغر نظریان ، انتشارات پیام نور
جغرافیای سیاسی
1) مبانی جغرافیای سیاسی ، تالیف دره میر حیدر ، انتشارات سمت
2) جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی ، تالیف پیروز مجتهد زاده ، انتشارات سمت
3) جغرافیای سیاسی ایران ، تالیف محمد رضا حافظ نیا ، انتشارات سمت
جغرافیای جمعیت
1) مبانی جغرافیای جمعیت ، ترجمه مسعود مهدوی ، انتشارات قومس
2) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف علی اصغر نظری ، انتشارات گیتا شناسی
3) جغرافیای جمعیت ایران ، تالیف جعفر جوان ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
صورتی باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 16:40 - 0 تشکر 197467

>سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی<

اصول تفسیر عکسهای هوایی

1.اصول تفسیر عکسهای هوایی با کاربرد در منابع طبیعی،تالیف دکتر زبیری و مهندس دالکی، انتشارات دانشگاه تهران

2.آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی، تالیف دکتر زبیری و مهندس مجد، انتشارات دانشگاه تهران

3.سنجش از دور (اصول و کاربرد)، تالیف دکتر حسن علیزاده ربیعی، انتشارات سمت

4.اصول عکسهای هوایی، دکتر علیجانی، انتشارات پیام نور

توضیح: این کتاب جزء کتابهای نایاب می باشد بزای تهیه آن به یکی از کتابخانه های دانشگاهها مراجعه کردو و کپی آنرا تهیه نمایید.

5.کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا، دکتر رضوانی، پیام نور

توضیح: این کتاب گرد آوری شده می باشد و اکثر مطالب آن در چهار کتاب بالا هست ولی چون مقداری مطالب جدید هم دارد توصیه می کنم اول چهار کتاب بالا را خوانده و سپس مطالب غیر مشترک این کتاب را هم مطالعه نمایید.

6.اصول و مبانی سنجش از دور و تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای، ترجمه و تدوین حمید مالیمریان، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح.

توضیح: بعضی سالها از این کتاب یک یا دو سوال طرح شده اگر وقت داشتید مطالعه آن خالی از لطف نیست.

هیدرو اقلیم

1.مبانی آب و هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی، انتشارات سمت

2.آب و هوای ایران، دکتر علیجانی، پیام نور

3.اصول هیدرولوژی کاربردی، دکتر امین علیزاده، انتشارات دانشگاه امام رضا

ژئومرفولوژی و جغرافیای زیستی

1.ژئومرفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی، پیام نور

2. ژئومرفولوژی ساختمانی، دکتر محمودی، پیام نور

3.مبانی ژئومرفولوژی ماکس درائو، ترجمه مقصود خیام، انتشارات مبنا

4. ژئومرفولوژی اقلیمی، دکتر محمودی، پیام نور

توضیح: این کتاب را انتشارات دانشگاه تهران هم دارد که به صورت حجیم تر و دو جلدی است ولی اگر زمان کافی ندارید و از آنجایی که تقریبا" تمام سوالات طرح شده در نشر پیام نور موجودند بهتر است شما کتاب پیام نور را که تک جلدی و در 178 صفحه است را تهیه نمایید.

5.ژئومرفولوژی دینامیک، دکتر محمودی، پیام نور

6.جغرافیای زیستی، اصغر نیشابوری، انتشارات سمت

7. جغرافیای زیستی،دکتر خالدی، پیام نور (جلد آزمایشی)

8. جغرافیای زیستی، دکتر خالدی، انتشارات قومس

توضیح: این کتاب جزء کتابهای نایاب می باشد بزای تهیه آن به یکی از کتابخانه های دانشگاهها مراجعه کردو و کپی آنرا تهیه نمایید.

جغرافیای شهری و روستایی

1.مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی، انتشارات سمت

توضیح: حتما" عین عنوان را تهیه نمایید.

2.مقدمه ای بر جغرافیای روستایی، دکتر مسعود مهدوی، انتشارات سمت

توضیح: حتما" عین عنوان را تهیه نمایید.

3.جغرافیای شهری ایران، دکتر اصغر نظریان، پیام نور

4.جغرافیا و شهر شناسی، دکتر فرید، انتشارات دانشگاه تبریز

توضیح: این کتاب جزء کتابهای نایاب می باشد بزای تهیه آن به یکی از کتابخانه های دانشگاهها مراجعه کردو و کپی آنرا تهیه نمایید.

5.دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، دکتر حسین شکوئی، سمت

توضیح: بیشتر سوالات از فصول 6،5،4،3،2،1 و فصل آخر این کتاب طرح می گردد.

آمار و ریاضیات

برای آمار کتاب "آمار و احتمالات" دکتر هادی رنجبران

توضیح: این کتاب به صورت تست و تشریحی به منظور آمادگی برای کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد، حسابداری و مدیریت تهیه شده و کتاب بسیار خوبی در این زمینه بوده و در بهترین شکل شامل بیشتر سرفصلهای آمار جی آی اس می شه .

6.کتاب تست کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، ناصر علی قلیزاده فیروز جایی، انتشارات پردازشگران

صورتی باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 16:49 - 0 تشکر 197468

>مجموعه زبان عرب<

زبان انگلیسی :

زبان عمومی : انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه ( عباس فرزام - انتشارات باستان ) انگلیسی برای دانشجویان دانشگاه ( دکتر هادی فرجامی - انتشارات چهار باغ اصفهان )

زبان تخصصی : انگلیسی برای دانشجویان عربی ۱و۲ ( انتشارات سمت )

صرف و نحو :

مبادی العربیة ( رشید شرتونی - انتشارات اساطیر ) ترجمه دكتر محمود خورسندی - جامع الدروس العربیة ( مصطفى الغلایینی )- موسوعة الصرف و النحو و الإعراب ( امیل بدیع یعقوب - انتشارات استقلال )

۱۰۰+۱۰۰۰ تست صرف و نحو عربی ( علی ضیغمی و حبیب كشاورز - انتشارات فقهی )

علوم بلاغی :

جواهر البلاغة ( أحمد الهاشمی ) - البلاغة الواضحة ( علی الجارم ) معالم البلاغة ( محمد رجائی )

تاریخ ادبیات :

تاریخ الأدب العربی ( حنا الفاخوری - انتشارات توس) الأدب العربی و تاریخه حتى نهایة العصر الأموی (دكتر محمد علی آذرشب - انتشارات سمت )تاریخ الأدب العربی فی العصر العباسی ( دكتر محمد علی آذرشب - انتشارات سمت ) الوجیز فی تاریخ الأدب العربی ( دكتر أبولفضل رضایی و علی ضیغمی - انتشارات جهاد دانشگاهی ) الجامع حنا الفاخوری

متون و اعراب گذاری :

المجانی الحدیثة ۳ جلد نخست - شذرات من النصوص العربیة ۴ جلد ( دكتر نادر نظام طهرانی - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ) الروائع من النصوص العربیة ۳ جلد ( انتشارات سمت ) ترجمه و شرح  المجانی الحدیثة ( علی اكبر نورسیدة و علی ضیغمی - انتشارات فقهی )

ترجمه از عربی به فارسی و بالعكس :

فن ترجمه ( دكتر یحیى معروف - انتشارات سمت ) آیین ترجمه ( دكتر منصوره زركوب - انتشارات مانی اصفهان ) المصطلحات المتداولة فی الصحافة العربیة ( محمد رضا عزیزی پور - انتشارات سمت ) فرهنگ رسانه ( دکتر محمد خاقانی - انتشارات دانشگاه آزاد )

فرهنگ لغت های مفید :

عربی به عربی :

المعجم الوسیط ( مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ) المنجد ( لوئیس معلوف ) المنجد المعاصر ( مكتبة الصادق )

عربی به فارسی :

فرهنگ معاصر ( دکتر آذرتاش آذرنوش - انتشارات نی ) فرهنگ اصطلاحات معاصر ( نجفعلی میرزایی - انتشارات دار الثقلین )

فارسی به عربی :

فرهنگ اصطلاحات روز ( دكتر محمد غفرانی و دكتر آیت الله زاده شیرازی - انتشارات امیركبیر ) فرهنگ معروف ( دكتر یحیی معروف )

و  مجموعه سوالات كارشناسی ارشد عربی شامل سوالات كلیه دروس آزمون كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری به همراه پاسخ تشریحی نوشته حبیب كشاورز

صورتی باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 16:58 - 0 تشکر 197469

 >مجموعه علوم اقتصادی<

زبان انگلیسی:

1ـ‌ انگلیسی برای دانشجویان اقتصادانتشارات سمت


2ـ‌ ترجمه متون اقتصادی انتشارات دانشگاه پیام نور


3ـ‌انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی انتشارات سمت


4ـ‌ دیكشنری تخصصی ـ كاظم

اقتصاد خرد:

* تئوری اقصاد خرد و مسائل آن، نویسنده: دومینیک سالواتوره، ترجمه‌ی حسن سبحانی، ناشر: نشر نی

* اقتصاد خرد، نویسندگان : اوئن فیلیپس، چارلز موریس، ترجمه‌ی: اکبر کمیجانی، ناشر دانشگاه تهران

* نظریه‌ی اقتصاد خرد، نویسنده: جان فرگوسن، ترجمه: محمود روزبهان، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

* مباحثی در اقتصاد خرد، نویسنده: عباس شاکری، ناشر: نشر نی

* اقتصاد خرد ۲، نویسنده: عباس شاکری، ناشر: نشر نی

اقتصاد کلان:

* اقتصاد کلان، نویسنده: تیمور رحمانی، ناشر: انتشارات برادران

* اقتصاد کلان، نویسندگان: رودیگر دوربنوش، استانلی فیشر، ترجمه‌ی: محمدحسین تیزهوش تابان، ناشر: سروش

* اقتصاد کلان، نویسنده: گریگوری منکیو، ترجمه‌ی: علی پارسیان، محمدعلی شاکری‌کیا، حمیدرضا برادران شرکاء، محمدحسین زاده اصفهانی، نشر: دانشگاه علامه طباطبائی

* تئوری‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان، نویسنده: ویلیام برانسون، ترجمه‌ی: عباس شاکری

* اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، نویسنده: فریدون تفضلی، ناشر: نشر نی

ریاضیات:

* ریاضیات عمومی و کاربردهای آن، نویسنده: محمدحسین کاظمی‌پور، ناشر: نشر نی

* ریاضیات عمومی، نویسنده: ایساک مارون، ترجمه: خلیل پاریاب، ناشر: پاریاب

آمار:

* آمار در اقتصاد و بازرگانی، نویسنده: محمد نوفرستی، ناشر: رسا

* آمار و احتمالات، نویسنده: عادل آذر

صورتی  باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 17:10 - 0 تشکر 197470

>مجموعه علوم ورزشی و تربیت بدنی<

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

1.سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی- تالیف دكتر همتی نژاد و دكتر رحمانی نیار (انتشارات دانشگاه پیام نور)

2.    سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی – تالیف دكتر هادوی (انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران)

3.    سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی – دو جلدی منهای بخش آمار استنباطی- ترجمه دكتر میر سپاسی و دكتر نوربخش(انتشارات سمت)

رشد تكامل حركتی

1-    رشد تكامل حركتی در طول عمر – تالیف هی وود ترجمه دكتر نمازی زاده و دكتر اصلانخانی – انتشارات سمت-بخش اول و دوم كتاب

2-    رشد تكامل حركتی و جسمانی – تالیف دكتر رمضان نژاد – انتشارات دانشگاه گیلان(فصول1و4و5و6و10و11و15)

3-    رشد تكامل حركتی – تالیف دكتر اصلانخانی – انتشارات دانشگاه تربیت معلم تهران

4-    رشد تكامل حركتی و بالیدگی و تربیت بدنی- تالیف مالینا و بوچارد- ترجمه دكتر بهرام و دكتر خلجی – انتشارات پژوهشكده  تربیت بدنی و ورزشی

 (فصول 1و3و4و5و23و24)

حركت شناسی

1.    اناتومی حركت – تالیف رابرت اس ینكه – ترجمه دكتر رحمانی نیا – مبارك آبادی و شمسی انتشارات مبتكران

2.    حركت شناسی – تالیف دكتر تندنویس

3.    آناتومی و حركت شناسی ساختاری- تالیف تامپسون و فلوید- ترجمه دبیدی روشن - انتشارات سمت

فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ی ورزشی

1.    فیزیولوژی و فعالیت بدنی- تالیف ویلمور و كاستیل-ترجمه دكتر معینی ،دكتر رحمانی نیا،دكتر رجبی،دكتر آقا علی نژلد ،دكتر سلامی انتشارات مبتكران جلد اول و دوم

2.    فیزیولوژی و فعالیت بدنی- تالیف دكتر ادینگتون و ادگرتون- ترجمه دكتر نیكبخت-انتشارات سمت فصول اول تا هشتم

3.    فیزیولوژی و رزش – تالیف شاركی-ترجمه دكتر رحمانی نیا – انتشارات وزارت آموزش و پرورش

4.    تغذیه ورزشی – تالیف جودی دریسكل-ترجمه دكتر رحمانی نیا و قدیمی –انتشارات وارسته

5.    تغذیه و كنترل وزن – تالیف آیزنمن وینسون – ترجمه دكتر علیجانیان-انتشارات دانشگاه گیلان

زبان تخصصی

1-    انگلیسی برای دانشجویان رشته ی تربیت بدنی – تالیف دكتر ابراهیم محمودی و دبیر انتشارات سمت

2-    مقالات و كتابهای تخصصی علوم ورزشی به زبان انگلیسی

یادگیری حركتی

1-    یادگیری حركتی- تالیف دكتر فرهاد رحمانی نیا انتشارات بامداد تهران (فصول 2و3و4و5و6و8و9و11و12و1و13و15و17)

2-    یادگیری حركت و اجرا-  تالیف ریچارد اشمیت-ترجمه دكتر نمازی زاده و دكتر واعظ موسوی فصول 1و2و3و6و7و9و10-انتشارات سمت

بیومكانیك ورزشی

1)بیومكانیك فنون ورزشی – تالیف جیمز هی-ترجمه دكتر نمازی زاده – انتشارات  دانشگاه تهران

آسیب شناسی ورزشی و ورزشهای اصلاحی

1-    پیشگیری و درمانهای آسیب های ورزشی – ترجمه دكتر قرا خانلو و دكتر دانشمندی و علیزاده- انتشارات پژوهشكده ی تر بیت بدنی

2-    حركات اصلاحی درمانی- دكتر علیزاده و دكتر دانشمندی و دكتر قراخانلو – انتشارات جهاد دانشگاهی

3-    حركات اصلاحی - دكتر علیزاده و دكتر دانشمندی و دكتر قراخانلو – انتشارات سمت

مدیریت سازمانهای ورزشی و مدیریت طرز اجرای مسابقات

1-    مدیریت سازمانهای ورزشی- تالیف دكتر حمیدی – انتشارات دانشگاه پیام نور

2-    مدیریت و طرز اجرای مسابقات - تالیف دكتر حمیدی – انتشارات دانشگاه پیام نور

3-    مدیریت و طرز اجرای مسابقات- تالیف دكتر اتقیاء – انتشارات دانشگاه الزهراء(س)

4-    مدیریت و طرز اجرای مسابقات – تالیف دكتر پور ساطانی – انتشارات دانشگاه گیلان

صورتی باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 17:13 - 0 تشکر 197471

>مجموعه تاریخ<

زبان تخصصی

گزیده متون تاریخی به انگلیسی ، غلام رضا وطن دوست ، انتشارات سمت

عربی

1) گزیده متون تاریخی به عربی ، سید حمید طبیبیان ، نشر اساطیر

2) مبادی العربیه ، رشیدالشرتولی

تاریخ ایران باستان

1) ایران از آغاز تا اسلام ، تالیف رومن گریشمن

2) تاریخ مردم ایران جلد اول تالیف دکتر زرین کوب

3) ایران در زمان ساسانیان ، تالیف آرتور کریستین سن

4) کتاب شناسی تاریخ ایران در دوران باستان ، تالیف مریم میر احمدی

تاریخ اسلام

1) تاریخ اسلام ، تالیف علی اکبر فیاض

2) تاریخ تحلیلی اسلام ، دکتر جعفر شهیدی

3) تاریخ صدر اسلام ( عصر نبوت ) غلامحسین زرگری نژاد

4) تاریخ نگاری در اسلام ، سید صادق سجادی و هادی عالم زاده

تاریخ جهان

1) تاریخ جهان نو (1و2) ، تالیف پالمر ، ترجمه طاهری

2) تحولات روابط بین الملل ، احمد نقیب زاده

تاریخ ایران دوره اسلامی

1) تاریخ ایران بعد از اسلام ، دکتر زرین کوب

2) تاریخ مردم ایران جلد 2 ، دکتر زرین کوب

3) تاریخ مغول ، عباس اقبال

4) ایران عصر صفوی ، راجرسیوری، ترجمه کامبیز عزیزی

5) ایران در دوره سلطنت قاجار ، علی اصغر شمیم

6) تاریخ روابط خارجی ایران ، عبدالرضا هوشنگ مهدوی

صورتی باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 17:20 - 0 تشکر 197473

>علوم اجتماعی<

منابع عمومی برای تمام گرایشهای علوم اجتماعی  :


الف - زبان تخصصی


1 - چكیده كتاب (Horton) جزوه زبان تخصصی 2 دكتر توكل، دانشگاه تهران
2 - واژه نامه‌های انتهای كتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ، ترجمه منوچهر صبوری
3 - انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی (دو كتاب) ، انتشارات سمت
4_ زبان تخصصی متون علوم اجتماعی ، دکتر جعفر سخاوت ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، جلد اول و دوم .

  ب - روش تحقیق


1 - روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، دكتر باقر ساروخانی (جلد اول)، انتشارات پژوهشگاه
2 - كندوكاوها و پنداشته‌ها ، دكتر فرامرز رفیع‌پور، شركت سهامی انتشار
3_ ارل ببی ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ترجمه رضا فاضل ، انتشارات سمت ، جلد اول
4- پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، دی . ای . دواس، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی
5 - روش‌های آماری، دكتر كریم منصورفر، انتشارات دانشگاه تهران
6 - جزوه روش تحقیق نظری دكتر ازكیا، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
7 - جزوه روش تحقیق نظری دكتر صدیق، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 


 پ- نظریه‌های جامعه‌شناسی


1 - نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی، چاپ آخر
2 - نظریه‌های جامعه‌شناسی، دكتر تقی‌‌آزاد ارمكی، انتشارات سروش
3 - مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ریمون آرون، باقر پرهام، انتشارات علمی فرهنگی
4 - زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، لوئیس كوزر، ترجمه محسن ثلاثی ، نشر علمی
5 - نظریه‌های جامعه‌شناسی، دكتر غلامعباس توسلی ، انتشارات سمت
6 - جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی، دكتر محمد عبداللّهی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
7 - جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز، منوچهر صبوری ، نشر نی

* منابع تخصصی رشته جامعه شناسی :

1 - تغییرات اجتماعی ، ترجمه دكتر منصوری وثوقی، نشر نی
2 - جامعه شناسی سیاسی، دكتر حسین بشیریه، نشر نی
3 - جامعه شناسی توسعه، دكتر مصطفی ازكیا، نشر كلمه
4 - جامعه‌شناسی انقلاب، استانفورد كوهن، ترجمه علیرضا طیب، نشر قومس
5 - جزوه جامعه‌شناسی انقلاب، دكتر محمد حسین پناهی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
6 - جامعه شناسی شهر، دكتر فریده ممتاز
7 - جامعه‌شناسی شهری، جزوه دكتر صدیق سروستانی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
8_ جامعه شناسی شهری ، دکتر غلامعباس توسلی ، انتشارات دانشگاه پیام نور
9 - جامعه‌شناسی صنعتی، جزوه دكتر صدیق سروستانی، دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
10 - قشربندی اجتماعی، ادوارد گرب، ترجمه محمد سیاهپوش
11 - جامعه‌شناسی روستایی، دكتر منصور وثوقی، انتشارات كیهان
12 - جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران، دكتر مصطفی ازكیا ، انتشارات اطلاعات
13 - جامعه شناسی پزشكی ، دكتر محمد توكل، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
14 - جامعه شناسی كار و شغل، دكتر غلامعباس توسلی، انتشارات سمت
15 - جامعه شناسی سازمان‌ها ، دكتر منوچهر صبوری، نشر شب‌تاب
16 - جامعه‌شناسی انحرافات ، دكتر جعفر سخاوت، انتشارت دانشگاه پیام نور
17 - جامعه شناسی انحرافات، جزوه دكتر صدیق سروستانی ، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
18 - جامعه‌شناسی ارتباطات، دكتر باقر ساروخانی، دانشگاه انتشارات اطلاعات
19 - جامعه‌شناسی خانواده، دكتر باقر ساروخانی، دانشگاه انتشارات سروش
20 - جامعه شناسی ادبیات، روبراسكار پیت، ترجمه دكتر مرتضی كتبی، انتشارات سمت
21 - جامعه شناسی آموزش و پرورش ، جزوه دكتر غلامعباس توسلی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
22_ جامعه شناسی آموزش و پرورش ، دکتر علاقبند 
23 - روانشناسی اجتماعی ، جزوه دكتر محسن تبریزی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
24 - جامعه شناسی ، آنتونی گیدنز ، ترجمه منوچهر صبوری ، نشر نی
25_ رویکردهای نظری هفتگانه به مسائل اجتماعی ، دکتر صدیق سروستانی ، انتشارات دانشگاه تهران

* منابع تخصصی رشته انسان شناسی  :

1 - مبانی انسان شناسی (گرد شهر باچراغ) / دكتر روح الامینی
2 - زمینه فرهنگ شناسی / دكتر روح الامینی
3 - انسان شناسی فرهنگی / دانیل بتیس / ترجمه ثلاثی
4 - انسان شناسی عمومی / دكتر عسگری خانقاه
5 - تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان شناسی / دكتر ناصر فكوهی
6 - تاریخ مردم شناسی / هیس / ترجمه ابوالقاسم طاهری
7 - درآمدی بر انسان شناسی سیاسی / كلودریور / ترجمه ناصرفكوهی
8 - روش ، بینش ، تجربه / دكتر عسكری خانقاه
9 - انسان شناسی زیستی / دكتر عسكری خانقاه
10 - نظریه‌های مردم‌شناسی / مروین كار بارینو / ترجمه عباس محمدی اصل
11 - جزوه انسان شناسی باستان شناختی / دكتر رفیع فر
12 - جزوه انسان شناسی زبان شناختی / دكتر مدرسی و خانم نرسیسیانس
13 - جزوه مردم شناسی ماقبل تاریخ / دكتر رفیع فر
14 - جزوه جامعه شناسی ایلات و عشایر / دكتر رفیع فر
15 - منشا عالم ، حیات ، انسان و زبان / دكتر رفیع فر، نشر آگه
16 - فرهنگ مردم شناسی / میشل پانوف / عسكری خانقاه
17 - جزوه نظام خویشاوندی / دكتر مقصودی
18 - تاملی بر خاستگاه جامعه روستایی / دكتر رفیع فر ، مجله دانشنامه جهان اسلام
19 - فرهنگ برادوستی / دكتر رفیع فر / مجله دانشنامه جهان اسلام
20 - روش‌های تحقیق در انسان شناسی / ترجمه محسن ثلاثی
21 - روش‌های تحقیق تطبیقی در انسان شناسی / ترجمه فرخ نیا

صورتی باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

دوشنبه 6/2/1389 - 19:22 - 0 تشکر 197487

>فرهنگ و زبان های باستانی<

۱/ زبان خارجی

انگلیسی، آلمانی یا فرانسه

۲/ تاریخ ایران باستان

۱) رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶/

۲) ریچارد نلسون فرای، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰/

۳/ زبانها و ادبیات ایران باستان

۱) احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، انتشارات سخن، چ ۲، ۱۳۷۷/

۲) پرویز ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چ ۵، ۱۳۵۳، جلد نخست.

۳) محسن ابوالقاسمی، تاریخ زبان فارسی، تهران، انتشارات سمت، چ ۴، ۱۳۸۱/

۴/ اساطیر و دینهای ایران باستان

۱) جان هینلز، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، نشر آویشن و نشر چشمه، چ ۵، ۱۳۷۷/

۲) ژاله آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، تهران، انتشارات سمت، چ ۲، ۱۳۸۱/

۳) مری بویس، زردشتیان: باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۱/

منابع جنبی:

۱) آرتور کریستنسن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، انتشارات صدای معاصر، ۱۳۷۸/

۲) ماریان موله، ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، انتشارات توس، چ ۵، ۱۳۷۷/

۳) محسن ابوالقاسمی، زبان فارسی و سرگذشت آن، تهران، انتشارات هیرمند، چ ۲، ۱۳۸۲/

۴) مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، انتشارات آگاه، چ ۳، ۱۳۷۸/

۵) یوزف ویسهوفر، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، انتشارات ققنوس، چ ۲، ۱۳۷۶/

صورتی باشید...

هميشه بايد رفتني باشه ، تا بودني احساس بشه .  

همراه ما باشيد در :انجمن د انشجويي

    http://img1.tebyan.net/Big/1388/11/1341061741261678981114214248198168411517821.jpg

 

 

 

 

سه شنبه 7/2/1389 - 11:17 - 0 تشکر 197527

سلام لطفا منابع گرایشهای رشته علوم تربیتی را با ضریب بنویسید.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی