انجمن ها > انجمن حوزه علميه > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
حوزه علميه (بازدید: 53902)
جمعه 20/1/1389 - 7:10 -0 تشکر 193708
محدوده امتحانات دروس حوزه علمیه قم

محدوده امتحانی دروس پایه اول(1) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

صرف ساده
نیم سال اول : بخش فارسی کتاب
نیم سال دوم : بخش عربی کتاب

نحو مقدماتی
نیمسال اول: کل کتاب

هدایه
نیمسال اول : از ابتدا تا اول الخاتمه فی التوابع
نیمسال دوم : از الخاتمه فی التوابع تا آخر

صمدیه
نیمسال دوم : کل کتاب
در مدارسی که کتاب بدایه النحو به صورت آزمایشی تدریس میشود محدوده نیمسال اول(از ابتدا تا المقصد الاول المرفوعات) و نیمسال دوم آن (از المقصد الاول المرفوعات تا پایان کتاب) می باشد.

احکام (کتاب آموزش فقه)
نیمسال اول : از ابتدا تا اول درس 36
نیمسال دوم : از درس 36 تا پایان کتاب

منطق 1 (یا منطق شهید مطهری)
فقط نیمسال دوم : تمام کتاب

عقائد1(عقائد استادقائمی)
نمیسال اول :کل کتاب

تجوید
نیمسال اول : کل کتاب

اخلاق1
نیمسال اول : کل کتاب آداب المتعلمین

تاریخ 1 (فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام)
نیسمال دوم : از ابتدا تا فصل 24 (دفاع ز آزادی)

قرآن 1
نیمسال دوم : حفظ نیمه دوم جزء 30(سوله اعلی تا آخر قرآن)
 

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:11 - 0 تشکر 193709

محدوده امتحانی دروس پایه دوم(2) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

نحو2 (سیوطی1)
نیمسال اول : از اول کتاب تا باب الابتداء
نیمسال دوم : ازباب الابتداء تا باب الفاعل + تجزیه و ترکیب نیمه اول جزء 30 قرآن

نحو3(سیوطی2)
نیمسال اول: ازباب الفاعل تا باب اعمال المصدر
نیمسال دوم : از باب اعمال المصدر تا التصریف

منطق2(منطق مظفر1)
نیمسال اول : از ابتدای کتاب تا تقسیمات الحملیه
نیمسال دوم: از تقسیمات الحملیه تا صناعات خمس

منطق3(منطق مظفر2)
در نیمسال اول ارائه نمیشود
نیمسال دوم : صناعات خمس

عقائد2(شیعه در اسلام)
نمیسال اول : کل کتاب

اخلاق2(المراد من منیه المرید)
نیمسال اول: از اول کتاب تا الفصل الثالث فی الآداب المختصه بالمتعلم

تاریخ2(فرازهایی از زندگانی پیامبر اسلام 2)
نیمسال دوم : از فصل 24 (دفاع از حریم آزادی) تا پایان کتاب

قرآن2(برگزیده تفسیر نمونه جلد1)
نیمسال دوم : سوره بقره آیات 30 – 38 – 47 – 73 – 104 – 142 – 145 – 154 – 156 – 178 – 179 -247 – 250 – 255 – 257 -282 سوره آل عمران آیات 7-61-69-75-92-98-138-145 سوره مائده آیات 1-4-27-38-68 سوره انعام آیات 1-10-58-65-74-82-140-

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:16 - 0 تشکر 193710

محدوده امتحانی دروس پایه سوم(3) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

نحو4(مغنی الادیب)
نیمسال اول: از ابتدا باب الاول تا حرف السین
نیمسال دوم : از حرف السین تا حرف لو

نحو5(مغنی الادیب)
نیمسال اول: از حرف لو تا آخر باب اول
نیمسال دوم : باب رابع

بلاغت(مختصر یا جواهر البلاغه)
نیمسال اول : از ابتدای کتاب تا الباب التاسع فی الایجاز
نیمسال دوم : الباب التاسع فی الایجاز تا پایان کتاب

عقائد3(آموزش عقائد استاد مصباح)
نیمسال اول: از ابتداد کتاب تا درس 20 (عدل الهی)
نیمسال دوم : از درس 20 تا پایان کتاب

تجزیه ترکیب(قرآن کریم )
نیمسال دوم : نیمه اول جزء 29 قرآن کریم

اخلاق3(المراد من منیه المرید)
نیمسال اول: از النوع الثالث (فی الاداب المختصه بالمتعلم) تا آخر کتاب

تاریخ3(سیره پیشوایان)
نیمسال دوم : از ابتدای کتاب تا زندگانی امام باقر(علیه السلام)

قرآن3(گزیده تفسیر نمونه جلد2)
نیمسال دوم : سوره اعراف آیات 10-31-142-183 سوره انفال7-29-30-41-60-72 سوره توبه آیات1-6-29-30-41-60-80 سوره یونس آیات71 -109 سوره هود آیات 25-50 سوره رعد آیات 17-20-42 کل سوره ابراهیم و سوره اسراء 53-87

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:18 - 0 تشکر 193711

محدوده امتحانی دروس پایه چهارم(4) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول1(اصول شهید مطهری و الموجز)
نیمسال اول: تمام کتاب اصول شهید مطهری + الموجز تا المقصد الخامس
نیمسال دوم: الموجز از المقصد الخامس تا پایان کتاب

فقه1(شرح لمعه)
نیمسال اول: از کتاب الطهاره تا کتاب الصلاه (ثم لایجب القیام)
نیمسال دوم: از کتاب الصلاه (ثم یجب القیام) تا کتاب الصوم

فقه2(شرح لمعه)
نیمسال اول: از کتاب الصوم تا الفصل السادس (فی کفارات الاحرام)
نیمسال دوم: از الفصل السادس تا کتاب المتاجر

عقائد4(بدایه المعارف الالهیه جلد1)
نیمسال اول: از ابتداء جلد یک تا عقیدتنا فی صفاته تعالی
نیمسال دوم : از عقیدتنا فی صفاته تعالی تا الفصل الثانی فی النبوه

نهج البلاغه1(نهج البلاغه ترجمه دشتی)
نیمسال اول: نامه 31 نهج البلاغه(وصیت نامه)

تاریخ4(سیره پیشوایان)
نیمسال اول: از زندگانی امام باقر(علیه السلام) تا زندگانی امام هادی(علیه السلام)

قرآن4(گزیده تفسیر نمونه جلد3)
نیمسال دوم : سوره کهف آیات 1-28-60-99 سوره مریم آیات1-30 سوره طه آیات1-24 سوره انبیاء 51-74 سوره حج آیات 26-36 سوره مومنون 1-24 سوره نور آیات 27-44و55تا آخر سوره ، سوره فرقان 63تا آخر سوره ، سوره شعراء 10-68 سوره نمل 15-45 و مجموعه سوره لقمان

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:19 - 0 تشکر 193712

محدوده امتحانی دروس پایه پنجم(5) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول2(اصول الفقه مظفر جلد1)
نیمسال اول: از ابتداء جلد 1 تا الباب السابع(المجمل و المبین)
نیمسال دوم : از الباب السابع تا اجتماع امر و نهی

فقه3(شرح لمعه)
نیمسال اول: از ابتداء متاجر تا الفصل العاشر(فی احکام النقد و النسیه)
نیمسال دوم : از ابتدا الفصل العاشر تا کتاب الاجاره

فقه4(شرح لمعه)
نیمسال اول: از ابتداد کتاب الاجاره تا کتاب نکاح هنا مسائل(یصح الاشتراط الخیار فی الصداق)
نیمسال دوم: کتاب النکاح از(هنا مسائل) تا پایان کتاب النکاح

عقائد5(بدایه المعارف الالهیه جلد2)
نیمسال اول: از عقیدتنا فی النبوه تا عقیدتنا فی طاعه الائمه
نیمسال دوم : از عقیدتنا فی طاعه الائمه تا پایان جلد2

نهج البلاغه2(نهج البلاغه ترجمه دشتی)
نیمسال اول: خطبه همام

تاریخ5(سیره پیشوایان)
نیمسال دوم : از زندگانی امام هادی(علیه السلام) تا پایان کتاب

قرآن5(گزیده تفسیر نمونه جلد4)
نیمسال دوم: کل سوره های یس ، صافات ، ص ، زمر ، حجرات

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:30 - 0 تشکر 193714

محدوده امتحانی دروس پایه ششم(6) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول3(اصول الفقه مظفر)
نیمسال اول: از اجتماع امر و نهی تا الشهره
نیمسال دوم: از ابتداء الشهره تا پایان کتاب

فقه5(شرح لمعه)
نیمسال اول: از کتاب الطلاق تا کتاب الغصب
نیمسال دوم: از کتاب الغصب تا کتاب المیراث

فقه6(شرح لمعه)
نیمسال اول: از کتاب المیراث تا کتاب الحدود(الفصل الخامس فی السرقه)
نیمسال دوم: کتاب حدود از الفصل الخامس تا پایان کتاب الدیات

نهج البلاغه3(نهج البلاغه ترجمه استاد دشتی)
نیمسال اول: عهدنامه مالک اشتر

علوم قرآن(کتاب مختصر التمهید یا آشنایی با علوم قرآن)
نیمسال دوم : تمام کتاب

آئین نگارش(ّبربال قلم)
نیمسال اول: تمام کتاب

آشنایی با فلسفه(آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری بخش فلسفه)
نیمسال دوم : تمام کتاب

تاریخ6(دادگستر جهان)
نمیسال اول: تمام کتاب
نیمسال دوم: تمام کتاب

حکومت اسلامی
نیمسال اول: تمام کتاب

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:31 - 0 تشکر 193715

محدوده امتحانی دروس پایه هفتم(7) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول(کتاب رسائل)
نیمسال اول : از ابتداء رسائل تا اول اجماع منقول
نیمسال دوم: از اول اجماع منقول تا اول دلیل انسداد

فقه1(مکاسب)
نیمسال اول: از ابتداء مکاسب محرمه تا اول المساله التاسعه
نیمسال دوم:از اول المساله التاسعه تا اول النوع الخامس (مما یحرم التکسب به)

فقه2(مکاسب)
نیمسال اول: از ابتدا النوع الخامس تا الامر الثانی(ان المتقین من مورد العاطاه)
نیمسال دوم: از الامر الثانی تا الکلام فی شروط المتعاقدین

تقسیر(جوامع الجامع جلد2)
نیمسال اول: سوره مبارک توبه

عقائد(کتاب تلخیص الهیات)
نیمسال دوم: از ابتدای کتاب تا اول نبوت

فلسفه(بدایه الحکمه)
نیمسال اول: از ابتدای کتاب تا پایان مرحله هفتم
نیمسال دوم: از مرحله هشت تا پایان کتاب

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:32 - 0 تشکر 193716

محدوده امتحانی دروس پایه هشتم(8) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول1(رسائل)
نیمسال اول: از ابتدا المقصد الثالث (فی الشک) تا الموضع الثانی(فی الشک المکلف به)
نیمسال دوم: از اول الموضع الثانی(فی الشک فی المکلف به) تا ابتدا بحث استصحاب

اصول2(رسائل)
نیمسال اول: از ابتداء بحث استصحاب تا الامر الثانی فی تحقق الاستصحاب
نیمسال دوم: از اول الامر الثانی فی تحقق الاستصحاب تا پایان رسائل

فقه3(مکاسب)
نیمسال اول: از الکلام فی شروط المتعاقدین تا ینبغی التنبیه علی امور الاول
نیمسال دوم: از ینبغی التنبیه علی امور الاول تا شرایط العوضین

عقائد(کتاب تلخیص الهیات)
نیمسال دوم: از نبوت تا آخر کتاب

رجال(علم رجال استاد سبحانی)
نیمسال اول: از ابتدا تا اول (مشایخ الثقات)

تفسیر(جوامع الجامع جلد2)
نیمسال اول: سوره های رعد و یوسف

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:33 - 0 تشکر 193717

محدوده امتحانی دروس پایه نهم(9) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول(کفایه الاصول)
نیمسال اول: از ابتداء کفایه تا اول(فی ما یتعلق بصیغه الامر)
نیمسال دوم: از اول (ما یتعلق بصیغه الامر) تا اول بحث نواهی

فقه4(مکاسب)
نیمسال اول: از ابتدا القول فی شرایط العوضین تا مسئله اشتراط العلم بقدر المثمن
نیمسال دوم: از اول مسئله اشتراط العلم بقدر المثمن تا اول خیارات

فقه5(مکاسب)
نیمسال اول: از اول خیارات تا اول مسقطات خیار الغبن
نیمسال دوم: از الو مسقطات خیار الغبن تا القول فی ماهیه العیب

فلسفه(کتاب نهایه الحکمه)
نیمسال اول: از ابتدای کتاب تا پایان المرحله الرابع
نیمسال دوم: از اول المرحله الخامسه تا پایان المرحله السابعه

تفسیر(جلد 13 المیزان)
نیمسال اول: سوره مبارکه اسراء

رجال(کلیات علم رجال استاد سبحانی)
نیمسال دوم: از مشایخ الثقات تا آخر کتاب

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

جمعه 20/1/1389 - 7:35 - 0 تشکر 193718

محدوده امتحانی دروس پایه دهم(10) حوزه علمیه قم که از سوی معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب محترم و مدارس علمیه اعلام شده است.

قابل توجه طلاب محترم : این محدوده ها در ابتدای سال تحصیلی 88-89 اعلام شده است و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

اصول1(کفایه الاصول)
نیمسال اول: از المقصد الثانی فی النواهی تا المقصد الخامس(المطلق و المقید)
نیمسال دوم: المقصد الخامس(المطلق و المقید) تا المقصد السابع اصول العملیه

اصول2(کفایه الاصول)
نیمسال اول: المقصد السابع اصول العملیه تا تنبیهات الاستصحاب
نیمسال دوم: تنبیهات الاستصحاب تا پایان کتاب

فقه6(مکاسب)
نیمسال اول: القول فی ماهیه العیب تا الکلام فی احکام الخیار
نیمسال دوم: الکلام فی احکام الخیار تا پایان کتاب خیارات

تفسیر(جلد13 المیزان)
نیمسال اول: سوره مبارکه کهف

درایه(داریه استاد سبحانی)
نیمسال اول: اصول الحدیث و احکامه

فلسفه(نهایه الحکمه)
نیمسال دوم: از اول المرحله الثامن تا پایان کتاب

   

مدیر انجمن حوزه علمیه 

تماس بامن:

forum:www.mahdiyavar.mihanbb.com

e-mail:ya_lasaratelhosain@yahoo.com


 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی