انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 2207)
شنبه 17/9/1386 - 16:10 -0 تشکر 18873
روش مهندسي معكوس براي پاسخ به تست ها ( كنكوري ها )

روش دسترسي به پاسخ درست بر اساس احتمالات

كشورهاي ضعيف وقتي ‏مي‏خواهند تكنولوژي ساخت يك محصول پيشرفته را به دست آورند ، از مجموعه روش هايي استفاده‏مي‏كنند كه تحت نام دانش مهندسي معكوس دسته بندي‏مي‏شوند. مثلا اگر بخواهند دانش ساخت و توليد يك مدل تلويزيون ديجيتالي جديد را پيدا كنند ، ابتدا با حسابگري و دقت بي نظير از تك تك اجزاي تلويزيون اطلاعات برداري‏مي‏كنند و به تدريج شروع به دمونتاژ يا باز كردن تك تك واحدها و نهايتا تك تك عناصر سازنده واحدها‏مي‏كنند و از اين مسير و با كمك آزمايشات متعدد سعي ‏مي‏كنند مسير طي شده توسط سازنده اصلي براي رسيدن به اين محصول پيشرفته ( در مثال ما تلويزيون ديجيتالي) را كشف كنند.

در اين جزوه ما قصد داريم با استفاده از اصول مهندسي معكوس و استفاده از ابزارهاي قدرتمند آمار و احتمالات و بحث هاي روانشناسي نحوه كاهش ترديد بين جوابهاي چهار گزينه اي به سه گزينه اي و نهايتا تك گزينه اي و كشف گزينه صحيح با درصد احتمال صحت بالا را براي شما تشريح كنيم. كارآيي خارق العاده اين روشها هنگامي آشكار‏مي‏شود كه شما نتايج آن را روي كنكورهاي برگزار شده دوره هاي قبل تست و ارزيابي كنيد. با كمي حوصله و پشتكار و دقت متوجه خواهيد شد كه ديگر نيم ساعت آخر جلسات آزمون كنكور سراسري براي شما نيم ساعت نااميدي نيست ، بلكه نيم ساعتي است كه‏مي‏تواند سرنوشت قبولي شما را به شدت تحت تاثير قرار دهد و جايگاه و رتبه علمي شما را تا حد خارق العاده اي جابجا كند. در زماني كه فقط با زدن دوعدد تست بيشتر دانشگاه محل تحصيل و رشته و مقطع تحصيلي شما تعيين‏مي‏شود ، بديهي است كه اگر روشي بتواند رسيدن به بيش از ده تست صحيح را تضمين كند، ارزشي هم سنگ طلا خواهد داشت. اين درحالي است كه هيچ كس حاضر نيست كارآيي و اثر بخشي اين روشها را بپذيرد و براساس آنها اقدام به زدن گزينه ها نمايد.

قبل از اينكه وارد بحث اصلي شويم لازم است نخست روي چند نكته اساسي با هم به توافق برسيم. تنها به اين شرط است كه ادامه مطالب زير معنا دار‏مي‏شود و‏مي‏تواند منجر به نتيجه گردد:

نكته اساسي 1: روش مهندس معكوس زماني جواب‏مي‏دهد كه فرد حداقل دانش مهندسي مورد نياز براي تكنولوژي مورد نظر را در اختيار داشته باشد. هر چه دانش فرد از موضوع بيشتر باشد ، احتمال خطاي او كمتر و امكان توفيق او در رسيدن به نتيجه مطلوب بيشتر‏مي‏شود. به همين دليل هر چه دايره اطلاعات درسي شما وسيع تر و تسلط شما به مفاهيم بنيادي دروس بيشتر باشد، ميزان اثر بخشي اين روشها بيشتر است. بنابراين در نظر داشته باشيد كه اين جزوه شبيه اسلحه اي است كه شما هر چه ورزيده تر باشيد بيشتر به كمك شما‏مي‏آيد و و در كارزارها و ميدان هاي آزمون بيشتر به دردتان‏مي‏خورد. بنابراين تا آخرين لحظه بايد سعي كنيد بيشترين حجم اطلاعات ممكن رادر ذهن خود جاي دهيد. دربخش مربوط به تند يادگيري در اين رابطه بحث شده است.

نكته اساسي 2: وقتي بحث احتمالات به ميان‏مي‏آيد هرگز نبايد روي اطلاعات مقطعي و موضعي نتيجه گيري كرد. بلكه بايد ديدي كل نگر داشت و نتيجه نهايي را مد نظر قرار داد. براي مثال وقتي‏مي‏گوئيم احتمال عبور ماشين هاي قرمزرنگي كه در هر ساعت از خيابان خاصي‏مي‏گذرند. 30 درصد است. منظور اين نيست كه 30 اتومبيل قرمز رنگ حتما پشت سر هم و به صورت قطاري از اين خيابان عبور‏مي‏كنند. بلكه منظور اين است كه در هر ساعت از هر صد عدد ماشين ، به احتمال قوي 30 تاي آنها قرمز‏مي‏باشند. به همين ترتيب وقتي ادعا مي‏كنيم كه با روش تشريحي در اين جزوه شما‏مي‏توانيد نسبت به كسي كه از اين روش هيچ نمي داند، 30 درصد بيشترجواب درست بزنيد، الزاما به اين معنا نيست كه حتما و دقيقا 30 تاي اين تست ها درست و بقيه نادرست خواهند بود. چه بسا تعداد جوابهاي درست شما بيشتر از 30 تا بشود و اين بستگي به دقت و شانس و احتمالات دارد. اما نكته مهم اين است كه شما حتما بيشتر از بقيه امتياز خواهيد آورد و عدد تضميني براي توفيق شما در جوابدهي به اين تست ها (نسبت به فردي كه از آنها بي اطلاع است )حداقل 30 درصد بالاتر است.

نكته اساسي 3: اگر فقط يك روز به آزمون باقي مانده است ، هرگز نگوئيد مطالعه ديگر بي فايده است و شما شانسي براي قبولي در آزمون نداريد. فراموش نكنيد كه اگر قرار باشد همه سوالات درست جواب داده شوند و همه شركت كنندگان زمان كافي براي جوابدهي به سوالات در اختيار داشته باشند ، ديگر كنكور و مبارزه معناي خود را از دست‏مي‏دهد . در حقيقت بايد زمان كنكور بسيار كمتر از زمان لازم براي پاسخگويي به همه سوالات باشد و سختي و مشكل بودن برخي از سوالات بسيار بيشتر از حدي باشد كه بتوان همه آنها را در مدت تعيين شده جوا ب داد. در حقيقت در آزمون هاي استاندارد همگاني مانند كنكور سراسري ، طراحان سوال سعي‏مي‏كنند بيشترين تعداد سوالات ممكن را در حداقل زمان ارائه دهند تا مسابقه معناي واقعي خود را پيدا كند. در اين حالت ديگر استفاده از واژه " بي فايده" براي مطالعه بي معناست ، چرا كه حتي يك نيم نگاه به يك صفحه كتاب‏مي‏تواند در رساندن شما به جواب يك تست تعيين كننده باشد.

نكته اساسي 4: ما خيلي وقتها مطالعه نمي كنيم كه چيزي را ياد بگيريم، بلكه بسياري اوقات مطالعه‏مي‏كنيم تا چيزهايي را فراموش كنيم. به عبارت ديگر شايد مطالعه بيشتر و وقت گذاشتن براي مرور سريع مطالب باعث نشود كه ما مطلب جديدي را ياد نگيريم ، اما لااقل اين فايده را دارد كه به ما‏مي‏آموزد مطلب و گزينه نادرست كدام است. همچنانكه در ادامه خواهيد ديد ، همين كه شما بدانيد كدام گزينه نادرست است‏مي‏تواند كمك بسيار زيادي براي رساندن شما به گزينه درست باشد. به اين بيانديشيد كه در بين چهار گزينه ارائه شده فقط يكي از گزينه ها درست است. و سه تاي ديگر نادرست‏مي‏باشند. شايد تشخيص جواب درست زياد هم ساده نباشد ، اما بسياري اوقات تشخيص جواب نادرست بسيار راحت تر است و شما‏مي‏توانيد با استفاده از دانش "نادرست شناسي" به راحتي روي گزينه درست فرود آئيد و آن را در جا و بدون اينكه دليل درستي اش را بدانيد! شكار كنيد. اين در حالي است كه با كمك روشهاي آماري ارائه شده در اين جزوه ، همين دانستن جوابهاي نادرست هم خود يك راهنماي بزرگ براي رساندن شما به گزينه درست محسوب‏مي‏شود. از اين به بعد هر وقت خواستيد درسي را بخوانيد و وقت كافي براي يادگيري مباحث اصلي در اختيار نداشتيد، بلافاصله ميدان را واگذار نكنيد. به خاطر داشته باشيد كه هدف از مطالعه فقط يادگيري نيست و بسياري اوقات ما مطالعه‏مي‏كنيم تا افكار و ايده هاي انحرافي و نادرست را فراموش كنيم !

نكته اساسي 5: گول ايده هاي آرماني و صفات توافقي بهترين و بالاترين و باهوش ترين را نخوريد و هرگز تصور نكنيد كه دنيا بر اساس اصل درست و نادرست و يا همه چيز يا هيچ چيز آفريده شده است! به بيان ديگر گمان نكنيد كه براي تسلط به يك كتاب درسي مثلا رياضي يا زيست شناسي يا عربي بايد حتما از اول تا آخر آن را كاملا مسلط باشيد و تمام نكات و جزئيات آن را به طور دقيق مطالعه و تمرين كرده باشيد. بر خلاف ايده هاي آرمان گرايانه و مطلق نگر ، دنيا به جاي تقسيم شدن به درست و نادرست ، از اتفاقاتي پر شده است كه معمولا " كمي درست " و " تا حدودي نادرست " و ….‏مي‏باشند. به عبارت ديگر اين تصور كه چون مدرسه خوبي نداشته‏ايد و يا در زمان دبيرستان خوب درس نخوانده ايد پس نمي توانيد هم پاي شاگردان ممتاز وارد ميدان رقابت شويد و به ناچار بايد ميدان را واگذار كنيد ، تصوري موهومي و باطل است كه اگر همين الآن آن را از مخيله خود خارج نسازيد براي هميشه و در تمام صحنه هاي زندگي شما را وادار به عقب نشيني و زمين گير شدن‏مي‏نمايد. هميشه با خود بگو ئيد كه شاگردممتازها و محصلين مدارس نمونه اي "كمي تا حدودي بيشتر از شما مسلط"اند و اين مقدارتفاوت نسبي با كمي تلاش و پشتكار از سوي شما به راحتي قابل حصول است.

.: STAR_GLOW :.
دوشنبه 10/10/1386 - 14:34 - 0 تشکر 21440

ما منتظر ادامه بحث هستیم پس کی ادامه اش رو می نویسی؟

      گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید                                                   گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم   

سه شنبه 11/10/1386 - 16:6 - 0 تشکر 21614

خوب توجه كنيد كه به هيچ وجه در تله آرمان گرايي و مطلق نگري و طلب همه چيز يا هيچ چيز نيافتيد و بي جهت ميدان مبارزه فعلي را به اميد ميدان مبارزه بعدي و اگذار نكنيد. هر صحنه كارزار و هر كنكوري و هر آزموني را يك چالش جدي براي عرض اندام و ارزيابي خود و توانايي هاي خود تصور كنيد و سعي كنيد حتي پيشرفت هاي كوچك را بها دهيد و براي رسيدن به اين تفاوت هاي به ظاهر ناچيز از تمام وجود خود مايه بگذاريد. بنابراين هر چند مطمئن ايد كه در كنكور امسال امتياز شايسته خود را بدست نخواهيد آورد اما نه الآن و نه در اثناي برگزاري كنكور ميدان را خالي نكنيد و با پررويي و غرور تمام و در كمال اعتماد به نفس براي بدست آوردن حتي يك امتياز مثبت از تمام هوش و دقت و انرژي روحي و جسمي خود كمك بگيريد. فراموش نكنيد كه انسانهاي برتر هميشه با انسان هاي عادي اندكي تفاوت دارند. و همين تفاوت اندك است كه باعث‏مي‏شود آنها در قياس با افراد عادي جايگاه و رتبه اي عالي و جهش وار بدست آورند.

نكته اساسي 6:
اينكه فقط بتوان با يك انبر دست معمولي موتور يك اتومبيل را تعمير كرد و يا فقط با يك فاز متر بتوان يك تلويزيون خراب را تعمير نمود، اين تصوري اشتباه است كه با آن اتومبيل و تلويزيون نمي توان تعمير كرد. به خاطر داشته باشيد كه براي هر كارمهندسي شما به يك "جعبه ابزار" احتياج داريد. و "جعبه ابزار" يك "مهندس معكوس تست هاي استاندارد كنكور" مجموعه اي است از چندين ابزار كليدي كه هر كدام بايد به موقع و د ركنار هم مورد استفاده قرار گيرد. به بيان ساده تر براي رسيدن به جواب گزينه درست در روش مهندسي معكوس (تشريحي در اين جزوه) ، شما بايد ضمن آنكه هنر و مهارت نگريستن به جوابهاي بعدي وقبلي را بلد باشيد، در عين حال بايد بتوانيد گزينه هاي نادرست را حتي الامكان تشخيص دهيد و با كمك روشهاي مختلف از جمله برهان خلف و استقرا و تكنيك هاي روانشناسي و انحرافي مورد استفاده طراحان ، گزينه هاي ترديدي را از چهار گزينه به سه گزينه يا در صورت امكان به دو گزينه كاهش دهيد. همزمان با آن بايد به تكنيك هاي شناسايي گزينه هاي متضاد و مشابه و نيز تكنيك هاي شناسايي گزينه هاي انحرافي مسلط باشيد. در عين حال بايد سعي كنيد به جاي صرف وقت براي علامت زني بي هدف گزينه ها فقط بر مبناي احتمال و حدس ، ابتدا به صورت يورشي و تهاجمي به شكار گزينه هاي ساده در كل سوالات برويد و اين شكارهاي پر ارزش و در عين حال ساده و سهل الوصول را بي جهت از دست ندهيد. بايد اين نكته را در نظر داشته باشيد كه داشتن اين جعبه ابزار جديد باعث نمي شود كه شمافرصت هاي راحت را از دست بدهيد. به خاطر داشته باشيد كه كارآيي اين جعبه ابزار عملا آخر كار ظاهر‏مي‏شود. يعني لحظه اي كه شما ديگر از رسيدن به جواب درست در زمان باقيمانده نااميد شده ايد و تصميم گرفته ايد كه به جاي واگذار كردن ميدان و علامت نزدن جوابهاي ترديدي به هر قيمتي كه هست از اين گزينه ها امتياز بگيريد. به هيچ وجه از همان ابتداي كار از اين جعبه ابزار استفاده نكنيد و بدون مطالعه به سراغ روشهاي احتمالاتي نرويد. به ياد داشته باشيد كه كم نيستند تعداد انسان هاي عادي هم سطح شما كه فاقد اين جعبه ابزار معجزه آفرين اند و در نتيجه لااقل به جوابهاي ساده هر درس كه هميشه در هر درسي تعدادي از آنها وجود دارد جواب درست داده اند. استفاده تلفيقي از ابزارهاي ارائه شده در اين جزوه در زمان درست و با ريسك پذيري حساب شده‏مي‏تواند افزايش خارق العاده امتيازات شما را تضمين كند. و برعكس اميد بستن بي دليل و بيش از حد به اين روشها بدون رساندن خود به شرايط اوليه‏مي‏تواند شما را حداكثر در همان جايي كه همين الآن هستيد، قرار دهد!

.: STAR_GLOW :.
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی