انجمن ها > انجمن دانش آموزی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
دانش آموزی (بازدید: 12105)
شنبه 17/9/1386 - 13:1 -0 تشکر 18841
نکات ادبیات فارسی(کنکوری ها)

درس اول

آرایه های ادبی عبارت اند از:

1- تشبیه

2- استعاره

3- تشخیص

4- مجاز  

5- کنایه    

6- واج آرایی  

7- سجع 

8- جناس   

9- مراعات نظیر  
10- تلمیح

11-
تضمین
12-
تضاد 
13-
تناقض 
14- حس آمیزی
15- اسلوب معادله 
16-
ایهام
17-
ایهام تناسب
18- نماد 
19- لفّ و نشر  
20-
اغراق 
21- حسن تعلیل  
 22- عکس 

 =====================

این آرایه ها ویژه ی داوطلبان عمومی است. چند تا از آرایه های باقی مانده ویژه ی دانش آموزان انسانی (ویژه ی اختصاصی) است، که از ذکر آن ها در این جا چشم پوشی می کنیم.

 =====================

یاد آوری: آرایه های ادبی به سه قسمت تقسیم می شوند:
1-
بیان    2- آرایه های لفظی    3- آرایه های معنوی

 

 


.: STAR_GLOW :.
شنبه 17/9/1386 - 16:18 - 0 تشکر 18878

? نکته 5:
هر گاه در ارکان تشبیه دو رکن فرعی (ادات تشبیه و وجه شبه) با هم حذف شود، تشبیه «بلیغ» به وجود می آید.
==========================

* تشبیه بلیغ دو نوع است:
الف)اسنادی 
ب) اضافه ی تشبیهی

===============================
الف) تشبیه بلیغ اسنادی: مشبه  به  مشبه به اسناد داده می شود؛ یعنی مشبه و مشبه به بدون کسره و به وسیله ی فعل اسنادی (=ربطی) به هم ربط داده می شوند.
===============================
$ توجّه:
فعل اسنادی عبارت اند از: است، بود، شد، گردید، کشت، باشد و ...

==========================

مثال برای تشبیه بلیغ اسنادی: «تو دی ماهیّ و آن دلبر بهار است»
«تو»¬ مشبه / «دی ماه» ¬مشبه به / («ی» به معنی هستی فعل اسنادی است)
ملاحظه می کنید که ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده اند.

===============================

ب) اضافه ی تشبیهی: مشبه  به وسیله ی کسره به مشبه به پیوند داده می شود؛ مانند: باران رحمت، کاخ هستی، دریای غم، تیغ حلم، گل عیش، شاخ آرزو و....

===============================
$ توجّه:
ترتیب اضافه ی تشبیهی به این شکل است:
مشبه، کسره (-ِ)، مشبه به ¬ لب لعل

(      لب       مانند      لعل       قرمز است )
مشبه                             مشبه به

يا

مشبه به، کسره (-ِ)، مشبه ¬ لعل لب

(      لب       مانند      لعل       قرمز است )
مشبه                             مشبه به

.: STAR_GLOW :.
شنبه 17/9/1386 - 16:18 - 0 تشکر 18879

ازمیان ارکان تشبیه، فقط ارکان فرعی (ادات و وجه شبه) حذف می شوند.
الف)حذف وجه شبه:
مثال: «من این جا چون نگهبانم تو چون گنج»

در مصراع بالا، «من» مشبه است، «چون» ادات تشبیه و «نگهبان» مشبه به؛ اما وجه شبه حذف است. «تو» مشبه است، «چون» ادات تشبیه و «گنج» مشبه به؛ وجه شبه محذوف است.
$ توجّه: همان طور که دیدید در این مصراع، دو تشبیه به کار رفته است.

ب)حذف ادات تشبیه:
مثال: «که نی ام کوهم ز صبر و حلم و داد»

در این مصراع، ارکان تشبیه عبارت اند از:
«م» در کوهم (= من کوه هستم) مشبه است، «کوه» مشبه به و «صبر و حلم و داد» وجه شبه؛ اما ادات تشبیه حذف است.

$ توجّه  :
برای اینکه ارکان تشبیه را به راحتی پیدا کنیم مصراع ها را بر اساس ارکان دستوری منظم می کنیم، یعنی نهاد در اول جمله قرار می گیرد و فعل در پایان جمله و سایر اجزا هم در بین نهاد و فعل با حفظ نظم و ترتیب قرار می گیرند. اگر مصراع بالا را به ترتیب ارکان منظم کنیم به این صورت در می آید:
«من کَه (کاه) نیستم؛ من از جهت صبر و حلم و داد مانند کوه هستم.»
? نکته 4:
گاهی نظم ارکان تشبیه در شعر یا نثر به هم می خورد؛ یعنی در بعضی جمله ها، ادات تشبیه اول قرار می گیرد یا مشبه به در آغاز قرار می گیرد و مشبه بعد از آن و.... برای درک این مطلب به مثال «چو غنچه گر چه فرو بستگی....» در همین مبحث مراجعه کنید.

.: STAR_GLOW :.
شنبه 17/9/1386 - 16:18 - 0 تشکر 18880

د)وَجه شَبَه: ویژگی مشترک میان مشبه و مشبه به را می گویند. مشبه به باید آن ویژگی را به حد کمال داشته باشد یا به داشتن آن معروف باشد.

مثال برای ارکان تشبیه:
 «چو غنچه گر چه فرو بستگی است کار جهان * * * تو همچو باد بهاری گره گشا می باش»
درمصراع اول: کار جهان ¬ مشبه / چو¬  ادات تشبیه / غنچه¬ مشبه به / فرو بستگی ¬ وجه شبه
در مصراع دوم: تو¬ مشبه / همچو¬ ادات تشبیه / باد بهاری ¬ مشبه به / گره گشا   ¬  وجه شبه 
? نکته 2: «چو» و «چون» در صورتی ادات تشبیه محسوب می شوند که به معنی «مثل» و «مانند» به کار روند.

? نکته 3: ازمیان ارکان تشبیه، فقط ارکان فرعی (ادات و وجه شبه) حذف می شوند.

.: STAR_GLOW :.
شنبه 17/9/1386 - 16:18 - 0 تشکر 18881

1- تشبیه: ادّعای شباهت میان دو چیز؛ یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر
$ توجّه: هر تشبیه چهار رُکن دارد که عبارت اند از:

الف) مشبّه: چیزی یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم.

ب) مشبّه به: چیزی یا کسی که مشبه، به آن مانند می شود.

ج) ادات تشبیه: واژه ای است که نشان دهنده ی پیوند شباهت است؛ مانند: مثل، گفتی، به سان، گویی، به صورت، به شیوه ی، به رنگ، چو، چون، همچو، همچون، مانند و...
?
 نکته

گاهی پسوند «وار» به عنوان ادات تشبیه به کار می رود؛ مانند: صدف وار (= مانند صدف) گاهی هم فعل «ماند» و «گفتی» به عنوان ادات تشبیه به کار می روند، مانند:
عالِم بی عمل به چه      ماند؟           به زنبور بي عسل
ادات تشبيه
(یعنی: عالِم بی عمل مانند زنبور بی عسل است.)

.: STAR_GLOW :.
شنبه 17/9/1386 - 20:32 - 0 تشکر 18900

سلام

عالی بود

لطفا در مورد هر کدام توضیح کوچکی نیز بدهید اگر با مثال باشد خیلی بهتر است.

سایت گنجینه دانلودهای رویایی

فریاد بی صدا حرف دل همه کسانی که میگویند ولی شنیده نمی شوند ...هستند ولی دیده نمی شوند ..پس تو نیز بی صدا فریاد کن....

يکشنبه 18/9/1386 - 3:9 - 0 تشکر 18957

سلام به تمام ایرونیهای عزیز

سلام به همه کنکوریهای نازنین تبیانی

یه نصیحت دوستانه و یه تجربه رو در اختیارتون میذارم. ما که می خواستیم کنکور بدیم همه می ترسوندن مارو. یه جور باورمون شده بود که انگار کنکور یه غوله. یه دیو سپید که باید رستم باشیم تا بتونیم ازش بگذریم. ولی خدا رو شکر من هیچ توجهی به این صحبتها نکردم. و در کمال آرامش (خیلیها می گفتند بی خیالی که به نظر خودمم اینطور نبود) رفتم نشستم سر جلسه کنکور و آزمون دادم. و با استفاده از تکنیکهای تست زنی و البته ارامشی که داشتم تونستم خیلی بهتر از دوستام بشم که 3 یا 4 برابر من درس خونده بودن.

اینو بدونین که کنکور هیچی نیست. خداییش خیلی ساده ست. و یکم آرامش کمک می کنه که سوالها رو بهتر درک کنید و جوابش در ذهنتان بیاید. سولاتی که احتمال می دهید فلان گزینه جواب باشه رو اصلا نزنید. اینا الیاس هستن که میان توی ذهنتون. به جز 50% ها رو.

هر سلام خداحافظي اي هم دارد.

 

شنبه 24/2/1390 - 17:41 - 0 تشکر 317642

http://up.iranblog.com/Files/7c9dc1dfef6a448bad4a.jpg

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی