انجمن ها > انجمن قرآن و عترت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
قرآن و عترت (بازدید: 1725)
جمعه 30/11/1388 - 17:26 -0 تشکر 183940
معجزات علمی قرآن

 بسم الله الرحمن الرحیم      معجزات علمی قرآن عمر دنیا  و زمین و انبساط آن (بیگ بنگ) -  سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی همگی گوشه ای از معجزات قرآن است!نسبت عمر دنیا به عمر زمین:سوره ی 50 (ق): آیه 38:"ما آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در شش دوره آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی ای به ما نرسید"سوره ی 41 (فصلت): آیه 9: "بگو: آیا شما به آن كس كه زمین را در دو دوره آفرید كافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است!" امروزه دانشمندان با توجه به شواهد موجود عمر زمین را 4.5 میلیارد سال پیش بینی می كنند. این در حالی است كه عمر دنیا 13.5 میلیارد سال برآورد شده است. در قرآن آمده كه زمین در دو روز و دنیا در شش دوره خلق شد. (عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است).  اگر این موضوع را با شواهد عینی امروز مقایسه كنیم هیچ كمبودی دیده نمی شود!عمر دنیا (13.5 میلیارد سال) را بر عمر زمین (4.5 میلیارد سال) تقسیم كنید. جواب 3 بدست می آید.این بدان معناست كه علم امروز نیز به این مسئله رسیده كه عمر دنیا 3 برابر عمر زمین است! سیاه چاله ها و ستاره های نوترونی:سوره ی 86 (طارق): آیات 1 تا 3:"سوگند به آسمان و كوبنده ی شب! و تو نمی دانی كوبنده ی شب چیست. همان ستاره ی ثاقب است!" در عربی "ثقب" به معنای چاله و "ثاقب" به معنای چیزی است كه چاله را ایجاد می كند. نسبیت عام پیش بینی می كند كه سیاه چاله ها از ستاره های نوترونی بوجود می آیند. ستاره های نوترونی اكثرا قابل رویت نیستند و تنها با امواج رادیویی (پالس ها) رصد می شوند. امواج دریافتی از این ستاره ها طوری به نظر می رسد كه كسی به جایی می كوبد! (ستاره ی كوبنده).باور ندارید؟ گوش كنید!   قرآن در آسمان ستاره ای كوبنده را معرفی می كند كه ثاقب است. (چاله ایجاد می كند).كلام واضح قرآن در این مورد جایی برای شك نمی گذارد!بیگ بنگ – بیگ كرانچ و انبساط دنیا:سوره ی 55 (الرحمن): آیه ی 37:"آسمان ها روزی دوباره شكاف برمی دارند و مانند گل سرخی باز می شوند!"سوره ی 51 (الذاریات): آیه ی 47:"و ما آسمان ها را با قدرت خود بنا كردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم!"سوره ی 21 (الانبیا): آیه ی 104:"در آن روز كه آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم هماگونه كه آفرینش را آغاز كردیم آنرا باز می گردانیم. این وعده ای است كه بر ماست و قطعا آنرا انجام می دهیم!" با بیان تئوری بیگ بنگ دانشمندان همواره در صدد گسترش آن بوده اند. مدتی بعد به كمك تحقیقات عده ای از دانشمندان مشخص شد كه علاوه بر بیگ بنگ پدیده ای به نام بیگ كرانچ هم باید وجود داشته باشد. و همانطور كه دنیا باز شده روزی به همان نقطه ی آغاز جمع می شود. (انا لله و انا الیه راجعون).قرآن این موضوع را در ابتدا به باز شدن یك غنچه ی گل رز تشبیه می كند و بیان می دارد كه با قدرت بی انتهای خویش در حال گسترش (انبساط) دنیا است!و روزی همانطور كه این دنیا را باز كرد دوباره مانند طوماری آنرا در هم خواهد پیچید. (بیگ كرانچ) کلمه فرشته (88) بار و کلمه شیطان نیز (88) بار تکرار شده است           کلمه بهشت (77) بار و کلمه جهنم نیز (77) بار تکرار شده است          کلمه دنیا (115) بار و کلمه آخرت نیز (115) بار تکرار شده است          کلمه گیاه (26) بار و کلمه درخت نیز(26) بار تکرار شده است          کلمه تابستان گرم (5) بار و کلمه زمستان سرد نیز (5) بار تکرار شده است          کلمه مجازات (117) بار و کلمه آمرزش نیز(117 * 2 ) بار تکرار شده است          کلمه آسمان (7) بار و کلمه ساخت آسمان  نیز (7) بار تکرار شده است        کلمه زکات (32) بار و کلمه برکت  نیز (32) بار تکرار شده است          کلمه شراب (6) بار و کلمه مستی  نیز (6) بار تکرار شده است          کلمه رحمت (72) بار و کلمه هدایت  نیز (72) بار تکرار شده است          کلمه فقر (13) بار و کلمه ثروت  نیز (13) بار تکرار شده است          کلمه بگو (332) بار و کلمه گفتند  نیز (332) بار تکرار شده است          کلمه الرحمن ( 57 ) بار و کلمه الرحیم ( 114 ) بار تکرار شده است          کلمه الفجار (3) بار و کلمه الابرار (6) بار تکرار شده است          کلمه سختی (12 ) بار و کلمه اسانی (36) بار تکرار شده است          کلمه ابلیس (11) بار و کلمه استعاذه با لله (11) بار تکرار شده است          کلمه المصیبت (75) بار و کلمه الشکر (75) بار تکرار شده است          کلمه الجهر (16) بار و کلمه العلانیه (16) بار تکرار شده است          کلمه الشده (102) بار و کلمه الصبر (102) بار تکرار شده است          کلمه المحبه (83) بار و کلمه الطاعه (83) بار تکرار شده است          کلمه سجده (34) بار تکرار شده است وما در نماز های یومیه (34) بار سجده می کنیم نسبت مساحت دریاها با امروز منطبق است . خشکیهادر زمان نزول قرآن کریم هنوز قاره ها کشف نشده بودند و تعیین نسبت دریاها به خشکی ها به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است و همانطور که اطلاع دارید قاره آمریکا در قرن (5) کشف شده است . در آیات قرآن جمعا (13) بار از کلمه خشکی (بریابس) و (32) بار از کلمه دریا یاد شده است . یعنی نسبت دریا 45 / 32  و نسبت خشکی 45/13 است که اگر به درصد محاسبه شود دریا 71% وخشکی 29% محاسبه میشود که با محاسبات علمی امروز مطاقبت دارد . این درصدی که بشر امروزه با استفاده از تجهیزات پیشرفته کاپیوترهای مدرن و با استفاده از عکسهای فضاییبدست آورده همانطوری که مشاهده می کنید در لا به لای آیات قرآن مجید که (14) قرن پیش نازل شده است مندرج است.انفجار عظیمی در فاصله درو از منظومه ی شمسی ما رخ داد که شرکت فضاپیمایی ناسا از این واقعه با تلسکوپهای قدرتمند عکی برداری کرد!
این اتفاق در سال ۱۹۹۹ /۲۰۰۰به حقیقت پیوست....در حالی که خدا ۱۴۰۰ سال پیش در مورد آن در سوره ی مبارکه ی الرحمن ذکر کرده بود!این عکس برداری ( ناسا NASA ) توسط تلسکوپ فضاپیماهایی (سحابه چشمان گربه) به انجام رسید که در مورد انفجار ستارگانی بود که بیش از ۳۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله داشت.NASA نام این انفجار عظیم را ( انفجار گل رز سرخ)گذاشتند. جالب اینجا بود که این نام با نامی که خدا برای این انفجار سحابه ای انتخاب کرده بود یکی بود!این نام مطابق بود با نامی که خداوند در سوره ی الرحمن اشاره کرده بود!  معنی ۲ آیه از سوره ی الرحمن:سوره ی ۵۵۳۶ كدامیك از شگفتی های پروردگارتان را می توانید انكار كنید؟
۳۷ هنگامی كه آسمان از هم پاشیده شود و مانند گل رز گلگون شود.
۳۸ كدامیك از شگفتی های پروردگارتان را می توانید انكار كنید؟
جداشدن آسمانها و زمین- تائید تئوری انفجار بزرگ (The Big Bang )خدای متعال درقرآن کریم میفرماید: (21:30) أولم یر الذین كفروا أن السموت والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شیء حی أفلا یؤمنون[21:30] آیا کافران درک نمی کنند که آسمان و زمین در آغاز به صورت یک توده جامد بود و ما آن را منفجر ساختیم تا موجودیت پیدا کند؟ و هر چیز زنده ای را از آب به وجود آوردیم. آیا ایمان می آورند؟در آیه فوق خدای متعال به انفجار اولیه ای که بااراده او باعث ایجاد اسمانها و زمین شد اشاره می فرماید. چگونه در زمانی که هیچگونه دانشی بجز خرافات درمورد نحوه بوجود آمدن کائنات وجود نداشت میتوان تصورنمود که بشری یکی از بزرگترین اکتشافات قرن بیستم رابرجهان آشکارسازد؟ نه هر گز. این آیه سخن یک انسان نبود که صفحه ای از قرآن عظیم را زینت داد.  قرآن بجز کلام آن دانای بی ابتدا و بی انتها نیست.     
 (3) از یک توده گازی شکل تا آسمانها و زمین   در سوره ای که بنام دخان یعنی گاز نامیده شده است خدای متعال اشاره به مرحله ابتدائی پیدایش آسمانها و زمین کرده میفرماید:(41:11) ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعین[41:11]  سپس او به آسمان پرداخت، هنگامی كه هنوز به صورت گاز بود و به آن و زمین گفت: "به وجود بیایید، خواسته یا ناخواسته." آنها گفتند: "ما با میل و رغبت می آییم".تصویر زیر ستاره ای جدید را در حال شکل گیری از گاز و غبار (نبولاNebula )،  از بقایای گازی که منشاء پیدایش کل جهان بوده است نشان می دهد. علم امروزثابت کرده است که ستارگان آسمانی از انقباض تودههای عظیم گاز بوجود می آیند، پدیده ای که در قرآن بوضوح برآن در آیه فوق اشاره شده است.همانطوری که علم نجوم ثابت کرده است و امروز بصورت یکی از بد یهیات حتی در مدارس ابتدایی هم تدریس میشود ماه و خورشید در مدارهای خاصی شناورند. چنیین دانشی هرگز در هزارو چهارصد سال پیش در بین جوامع بشری مطرح نبود.  اما در کتاب خدای تعالی در سوره یسین بصراحت بگردش ماه وخورشید در مدارهای تعیین شده اشاره شده است:(36:40) لا الشمس ینبغی لها أن تدرك القمر ولا الیل سابق النهار وكل فی فلك یسبحون[36:40] خورشید هرگز به ماه نمی رسد- شب و روز هرگز منحرف نمی شوند- هر یك از آنها در مدار خود شناور است.  (6) ترتیب شب و روز پروردگار هستی در سوره مبارک الرحمن آیه 17 در قرآن مجید و در سوره زخرف آیه 38 اشاره به وجود دو مشرق و دو مغرب می کند: (55:17) رب المشرقین ورب المغربین[55:17] پروردگار دو مشرق و دو مغرب. (43:38) حتى إذا جاءنا قال یلیت بینی وبینك بعد المشرقین فبئس القرین[43:38] هنگامی که او نزد ما بیاید، خواهد گفت: "آه، کاش میان من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود. چه همزاد بیچاره کننده ای"!اشاره به و جود دو مشرق و دو مغرب در آیه های فوق نشانه آن است که، بر خلاف مفروضات آمیخه با خرافات زمان پیامبر اسلام، زمین مسطح نیست بلکه کروی شکل است. اگر این آیه را بهمراه آیه 30 سوره مبارک النازرات مطالعه کنیم کروی (تخم مرغی شکل) بودن زمین و ترتیب شب و روز(دو مشرق و دو مغرب) در نیمکرههای آن کاملا مشخص می گردد: (79:30) والأرض بعد ذلك دحیها[79:30] او زمین را تخم مرغی شكل ساخت.
 (7)  گسترش جهان هستی   فرضیه اثبات شده گسترش آسمانها یکی از یافته های مهم علمی در قرن بیستم بود که خدای متعال با صراحت آنرا در قرآن بیان فرموده است. (51:47) والسماء بنینها بأیید وإنا لموسعون[51:47]  ما آسمان را با دست های خود بنا كردیم و ما به توسعه آن ادامه خواهیم داد.   کوه ها در قرآن  فقط بخش کوچکی ازحجم کوهها در سطح زمین قرار دارند وقابل رویت می باشندپایه ها و ریشه های کوهها گاه کیلومترها در اعماق زمین همانند میخهایی عظیم در داخل زمین فرورفته استاین یافته علمی زمین شناسان که تا چند دهه پیش برای انسانها پوشیده بود در قرآن کریم بنحو مطلوبی بوضوح توسط خالق آسمانها و زمین بیان گردیده است:(78:7) والجبال أوتادا [78:7] و كوه ها را همچون میخهایی (بناکرد)؟ 

کوه ها ریشه های عمیقی دارند که همچون میخهایی در زمین فرو رفته اند. 

جمعه 30/11/1388 - 17:10 - 0 تشکر 183932

بسم الله الرحمن الرحیم . اولین آیه (۱:۱)، معروف به "بسم الله، شامل......................۱۹ حرف است.

۲. قرآن داراى ۱۱۴ سوره است که میشود................................۱۹۶ .

۳. مجموع آیات در قرآن ۶۳۴۶ است که میشود......................۱۹۲۳۴ .

[
۶۲۳۴ آیه شماره گذارى شده است و ۱۱۲ آیه (بسم الله) شماره گذارى نشده است که میشود ۶۲۳۴ =۱۱۲+۶۲۳۴] توجه کنید که ۶+۴+۳+۶ میشود...........۱۹ .

۴. بسم الله ۱۱۴ مرتبه تکرار شده است، با وجود غیبت مرموز آن در سوره ۹ (درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده است ) و ۱۱۴ = ..................................۱۹۶ .

۵. از غیبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافى در سوره ۲۷، دقیقا.......... ۱۹ سوره است.

۶. مجموع شماره سوره ها از ۹ تا ۲۷ (۲۷+۲۶+......+۱۲+۱۱+۱۰+۹) = ۳۴۲ یا ............۱۹۱۸.

۷. این مجموع (۳۴۲) همچنین مساوى است با مجموع کلمات بین دو بسم الله سوره ۲۷، و ۳۴۲ =.................................۱۹۱۸.

۸. اولین آیات معروفى که اول وحى شد (۵-۱:۹۶) شامل ...........۱۹ کلمه است.

۹. این اولین وحى ۱۰ کلمه اى، داراى ۷۶ حرف است ..................۱۹ ۴.

۱۰. سوره ۹۶ که از نظر ترتیب زمانى اولین سوره است، داراى ..........۱۹ آیه است.

۱۱. این اولین سوره از نظر ترتیب زمانى، از آخر قرآن ...............۱۹ همین است.

۱۲. سوره ۹۶ شامل ۳۰۴ حرف عربى است، و ۳۰۴ میشود............۱۹۱۶.

۱۳. آخرین سوره فرستاده شده(سوره ۱۱۰) شامل................۱۹ کلمه است.

۱۴. اولین آیه از آخرین سوره وحى شده (۱:۱۱۰) شامل ........۱۹ حرف است.

۱۵. ۱۴ حرف مختلف عربى، ۱۴ "پاراف قرآنى" مختلف (مانند ا . ل. م، از ۲:۱) را تشکیل میدهند که در ابتداى ۲۹ سوره قرار دارند. مجموع این اعداد میشود ۱۴+۱۴+۲۹=۵۷ یا ۱۹۳.

۱۶. مجموع ۲۹ سوره اى که "پارافهاى قرآن" در آنها آمده است میشود:

۸۲۲=۶۸+۵۰+..........+۷+۳+۲، و ۸۲۲+۱۴ (۱۴ مجموعه پارافها) میشود ۸۳۶، یا ۱۹۴۴.

۱۷. بین اولین سوره پاراف دار(۲) و آخرین سوره پاراف دار (۶۸)، ۳۸ سوره بدون پاراف وجود دارد.........................۱۹۳۸.

۱۸. بین اولین و آخرین سوره هاى پاراف دار...................۱۹ مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.

۱۹. ۳۰ عدد مختلف در قرآن تکرار شده است: ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲، ۱۹،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰، ۹۹،۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰،۱۰۰۰،۲۰۰۰،۳۰۰۰،۵۰۰۰،۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، مجموع این اعداد میشود ۱۶۲۱۴۶، که میشود ......۱۹۸۵۳۴.

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی