انجمن ها > انجمن عمومی > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
عمومی (بازدید: 456)
پنج شنبه 24/10/1388 - 21:32 -0 تشکر 176037
تحلیلی برگزارش درشهرتولیدكانال 5 سیماتاریخ22/10/1388

درشهرچه میگذرد

گرانی كاذ ب بیدادمیكندمسئولین چراچشمشان راروی هم گذاشته اند ستادمبارزه باگرانفروشی چرا برروی اجناس نظارت جدی نمی كندچراتولیدكنندگان بنكداران وفروشندگان مردم مستضعف رااینگونه زیرمنگنه قرارداده اندآیااین افرادخدارافراموش كرده انددرست است كه نظارتی نیست آیافكرمی كنندكه دست غضب الهی اینان رانمی گذاردبه حال خودشان زندگی كنندوازعقوبت الهی مصون یمانندآیاآه این مستضعفین آنان رابه خاك سیاه نمی نشاندچرانمی خواهندبه حق خودقانع باشندوخون مردم رادرشیشه نكنندمگركارخانجات هاكه فاكتور900تومانی را1500 صادرمكنندوقیمت خریدمصرف كننده روی قوطی تن ماهی 1700 تومان  می نویسند وبی محابابه بنكداراعلام میكنندكه مسئولیت درج قیمت راخودبعهده می گیرنند چراوجدان خودرابه خاطرفروش بالادرنظرنمی گیرنندوآیابه راستی بعضی ازتوزیع كنندگان كالاهای مایحتاج ضروری مردم وجدان هم دارندكه طبقه ضعیف جامعه رااین چنین زیرفشاركمر شكن قرارداده انددیروز22/10/1388 دربرنامه درشهرازطریق تلویزیون كانال5جمهوری اسلامی ایران خبرنگارباچندی بنكداران ومغازه داران اجناس مصرفی وخوراكی روزانه این مردم محروم گفتگوی تصویری انجام دادكه هربیننده ای رانگران ومضطرب می  كرد


حال به گفتگوی خبرنگارتصویری درشهر كه ازشبكه 5كانال جمهوری اسلامی درتاریخ یادشده گزارش نموده وملیونها ایرانی نظاره گراین واقعه چندش آوربودندنظرتان راجلب می كنم

خبرنگارازبنكدارسئوال می كندقیمت این تن ماهی  چقدراست بنكدار اظهارمی داردقیمت مصرف كننده1700 تومان روی جنس برچسب خورده است خبرنگارسئوال می كندشما باچنددرصدسوداجناس رابه مغازه دارمی فروشیدفروشنده جواب می دهدماباسه چهاردرصدسودقانع هستیم خبرنگارسئوال می كندازتولیدكننده اصلی چه قیمت این جنس رادریافت نموده ایدفروشنده می گویدبه قیمت900تومان این جنس 1700تومانی راتولیدكننده بافاكتور به ما فروخته است خبرنگارسئوال می كنداگرتعزیرات قیمت این جنس راازشما بخواهدچه توضیح می دهیدبنگدارمی گویدفاكتورتولیدكننده راارائه می دهیم واضافه می كندكه تولیدكننده به ماگفته است ما خودمان مسئولیت این گرانی راكه روی قوطی تن ماهی چاپ كرده ایم ودرفاكتورنوشته ایم جوابگومی شویم وشمانگران این موضوع نباشید

سپس خبرنگارباچندین سوپرماركت داروخواروبارفروش كه اجناس رابه مشتری می فروشندمصاحبه می كندوقیمت این نوع اجناس راجویامی شودچند نفرازفروشندگان سوپرداراظهارمی كنندماازبنكدارباتوجه به قیمت پاینی كه خریدكرده ایم جنس رامطابق برچسب روی قوطی عرضه می كنیم ولی تعدادی مغازه دارهااعلام می كنندمادرصدی بالاازقیمت نصب شده روی اجناس  راارزان تربه مصرف كننده عرضه میكنیم درواقع كاسب جنسی كه 900تومان خریده ومیبایست 1000تومان به مصرف كننده عرضه كندبه قیمت 1700تومان به فروش می رساندوازیك موردخرید900تومان 800تومان سودنصیب خودمی كندوباترفندفاكتوری كه باقدرت تولیدكننده دردست بنكدارقرارداده واوفاكتوربرای خورده فروش صادرنموده كارخودشان رانزدبازرسان درصورت مراجعه قانونی جلوه می دهندونفع سرشارنصیب خورده فروش می گردددراینجاخریدارازهمه جابی خبربااطمینان وساده لوحی اجناس خودراازتوجه به اینكه جنس برچسب قیمت دارداعتراضی نمی كنند دراین موقع خبرنگارقیمت بنكداررابه خواروبارفروش اعلام می كندكه قیمت واقعی این جنس1700تومانی 900تومان است فروشنده می گویدماهم ازاین قضایامطلع هستم اماموقع خریدازبنكدارازوی باتوجه به ارزان خریدن فاكتورغیرواقعی دریافت می كنیم وبه قیمت برچسب ازطرف تولیدكننده به مصرف كننده عرضه می كنیم

خبرنگارسئوال می كندچرا اینگونه بی ضابطه وگران این اجناس به دست خریداران می رسدفروشنده اعلام می كندچون كنترل ونظارتی انچام نمی شودواضافه می كندكه شمااولین كسی هستیدكه چنین سئوالاتی رامطرح می كنید

سپس خبرنگاركانل 5سیمابه شورای نظارت براجناس مصرفی مردم می رودوازمسئول آن سازمان سئوال می كندعلت این بی حساب كتابی چیست وایشان به این پاسخ بسنده می كنندكه بلاخره به سراغ گران فروشان خواهیم رفت وباآنان برخوردخواهیم نمود

سئوال اینجاست كه تابه كی ملت ایران بایدشاهداین بی عدالتی هاباشندآیامحرومین جامعه ازكارمندگرفته تاكارگرحقوق بگیرتاچه زمان بایدمنتظربمانندكه فرجی بشودوآیا كی وچه وقت سازمان نظارت برقیمتهااراده می كنندكه به این نابسامانیهاپایان دهندوآیااین سازمان توانایی این كارراداردكه بااین غول های اقتصادی به نبردبپردازدوآیااین هیولاهای سركش رامی شودمهاركرداینهاسئوالهایی است كه سالهاست محرومین نتوانسته اندازمسئولی جواب بگیرند

محمدعلی حاجیان24/10/1388


 

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی