انجمن ها > انجمن معارف > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
معارف (بازدید: 3073)
يکشنبه 5/7/1388 - 0:1 -0 تشکر 154472
نقدی بر یکی از مقالات تبیان در مورد قیامت

به نام خدا

لینک مطلب در تبیان

 

 

آیا قیامت، الان موجود است؟

قیامت هم اكنون موجود است . این مدعا با براهین عقلى و شواهد نقلى قابل اثبات است كه به برخى از شواهد نقلى آن اشاره مى شود:

یكم : قرآن كریم از بى توجهى تبهكاران نسبت به معاد، به غفلت تعبیر مى كند: لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید (1).

تبهكار را در محكمه عدل الهى حاضر كرده ، او را به قیامت و عذابش آگاه مى كنند و مى گویند: تو از این حقیقت ، یعنى انقطاع اسباب و انساب و رجوع همه اشیا به مبداء قهار در قیامت ، غافل بودى . خود آنان مى گویند: یا ویلنا قد كنا فى غفلة من هذا (2) غفلت در جایى است كه چیزى موجود باشد، اما مورد التفات نباشد و گرنه درباره معدوم ، تعبیر غفلت درست نیست .

در جاى دیگر نیز مى فرماید: یعلمون ظاهرا من الحیوة الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون (3)؛ دنیاگرایان تنها به ظاهر كه حیات دنیاست چشم دوخته اند و از باطن آن كه آخرت است غافلند .

دوم : آیه كریمه كلا لو تعلمون علم الیقینَ لترون الجحیمَ ثم لترونها عین الیقین (4) به صراحت بر مشاهده دوزخ براى صاحبان علم الیقین دلالت دارد و این ناظر به شهود در دنیاست و گرنه پس از مرگ ، همه مردم آن را مشاهده مى كنند؛ چه در دنیا علم الیقین دست یافته باشند یا نه .

حجابى كه مانع رسیدن به علم الیقین و شهود بهشت و دوزخ است همان حجاب گناه است و اهل باطن كه از گناه مبرا هستند، جهنم و بهشت و نیز غوطه ور بودن تبهكاران در جهنم و تنعم بهشتیان در آغوش نعمتهاى بهشتى را هم اكنون مى بینند . همچنین آنان نجات جهنمى از جهنم بر اثر توبه و آتش خوارى غاصبان مال یتیم را هم اكنون مى بینند ان الذین یاءكلون اءموال الیتامى ظلما انما یاءكلون فى بطونهم نارا (5)

بهشت و دوزخ بالفعل موجود است ، ولى ما از نظر سیر زمانى ، هنوز به آن نرسیده ایم و نرسیدن ما دلیل بر نبودن آن نیست . آنان كه زمین و زمان و گذشته و آینده را در نوردیده اند، پیش از برچیده شدن نظام دنیا نیز قیامت را به خوبى مشاهده مى كنند و ما نیز به تدریج به طرف آن در حركت هستیم

سوم : رسول اكرم صلى الله علیه و آله و سلم در معراج بهشت و جهنم را از نزدیك دید و به خوردنیها و نوشیدنیهاى هر یك از پرهیزكاران و تبهكاران آگاه شد . اگر بهشت و جهنم پیش از برچپده شدن نظام دنیا موجود نباشد، آن حضرت در معراج این حقایق را مشاهده نمى كرد . در برخى روایات عترت طاهرین (علیهم السلام ) نیز آمده است كه از ما نیست كسى كه منكر وجود فعلى بهشت و دوزخ باشد: ما اءولئك منا و لا نحن منهم ... (6)

چهارم : حارثة بن مالك در جواب پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم كه از او پرسیدند: كیف اءصبحت ، عرض كرد: اءصبحت موقنا . آنگاه حضرت پرسیدند: علامت یقین تو چیست ؟ عرض كرد: ... گویا اهل بهشت را مشاهده مى كنم كه از نعمتهاى الهى بهره مى برند ... و گویا اهل جهنم را مى نگرم كه در آن معذبند و فریاد بر مى آورند . گویا اكنون صداى نعره آتش در گوشهایم مى پیچید ... پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم نیز با تعبیر عبد نور الله قلبه سخنان او را تاءیید و وى را دعا كرد . (7) گرچه در تعبیر حارثه كاءن آمده است ، نه اءن ، ولى باید توجه داشت كه راجع به معدوم (كاءن ) نیز نمى توان گفت ؛ زیرا معدوم نه محققا مشهود است نه گویا مشهود . (8)

پنجم : برزخ كه عالمى بین دنیا و قیامت است ، قطعا بین دو امر موجود قرار دارد و اگر جهان سوم (قیامت ) معدوم بود و تنها دو عالم (دنیا و برزخ ) وجود داشت در این صورت برزخ حقیقتا برزخ نبود؛ زیرا بین دو عالم قرار نگرفته بود .

برزخ سرپلى است كه دنیا را به قیامت كبرا پیوند مى زند و حقیقت آن یا اثرى است از امواج آتش جهنم و یا نسیمى از بوستانهاى بهشت . پس ‍ وجود فعلى برزخ بما هو برزخ ، خود نشانى از وجود بالفعل قیامت است و بر این اساس در بسیارى از آیات قرآن كریم ، سخن از اعداد و آماده سازى بهشت و جهنم است ؛ مانند و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات و الاءرض اءعدت للمتقین (9)، فاتقوا النار التى وقودها الناس و الحجارة ، اعدت للكافرین (10)

تعبیر آماده سازى ، ظهور در موجود بودن دارد و چون اعداد در قالب فعل ماضى بیان شده است و حمل آن بر مضارع به صورت مجاز و با این توجیه كه مستقبل محقق الوقوع در حكم ماضى است ، قرینه خارجى ندارد، از آن بر مى آید كه بهشت و دوزخ هم اكنون موجود است .

ششم : در حالات امام سجاد و امام صادق (علیهما السلام ) آمده است كه در حال تلاوت سوره حمد، بر اثر تكرار آیه كریمه (مالك یوم الدین ) بیهوش ‍ مى شدند . با انضمام این مقدمه كه گاهى بعد از نماز مى فرمودند: آتش ‍ بزرگ مرا به خود مشغول كرده بود (11) و این حاكى از مشاهده (یوم الدین ) و نار الله الموقدةَ التى تطلع على الاءفئدة (12) است و گرنه لفظ و مفهوم را بیهوش نمى كند و هنر همین است كه انسان جهنم را هم اكنون ببیند، نه این كه بر وجود قیامت دلیل عقلى اقامه كند:خود هنردان دیدن آتش عیان نى گپ دل على النار الدخان

حاصل این كه ، بهشت و دوزخ بالفعل موجود است ، ولى ما از نظر سیر زمانى ، هنوز به آن نرسیده ایم و نرسیدن ما دلیل بر نبودن آن نیست . آنان كه زمین و زمان و گذشته و آینده را در نوردیده اند، پیش از برچیده شدن نظام دنیا نیز قیامت را به خوبى مشاهده مى كنند و ما نیز به تدریج به طرف آن در حركت هستیم . تعبیرات قرآنى و روایى نیز اگر ظهور در حدوث قیامت در آینده دارد، به این معناست كه انسانها بعد به قیامت مى رسند، نه این كه قیامت هم اكنون معدوم است و بعد یافت مى شود .

بر این مقاله ایرادی وارد است به شرح زیر:

 در مقاله فوق مدام از وجود قیامت حرف زده شده ولی برای اثبات وجود جهنم و بهشت ادله و احادیث ارایه شده!!!

در حالیکه مقصود از قیامت، رستاخیز مردگان است، و هنوز رخ نداده است. در حالیکه در مقاله فوق اصرار بر وجود قیامت هست

پنج شنبه 9/7/1388 - 13:5 - 0 تشکر 155531

سلام

 جالبه که تا حالا دوبار در مقاله مذکور به تبیان پیام دادم که بیاد جوابی بده، ولی هنوز هیچ خبری نشده و پیامم را هم نمایش نداده!

 به هر حال برای بحث علمی این موضوع ایجاد شده، اگر حاضر به جواب دادن نیستیند، نشانه خوبی نیست و در شان سایت تبیان نمیبینم.

پنج شنبه 21/8/1388 - 14:58 - 0 تشکر 163328

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

دوست عزیز مقاله فوق اشاره به وجود بهشت و جهنم دارد و با ادله ای آن را اثبات می کند.

ایراد شما هم به مقاله به این نکته بر می گردد که قیامت را رستاخیز مردگان دانسته اید. در حالی که این تعریف برای قیامت مسامحتاً درست می باشد و تعریف درست قیامت قیام انسان در پیشگاه خداوند است نه اینکه انسان بمیرد و بعد زنده شود (البته مردن ظاهری).

پس به نظر می رسد که اشکال شما به مقاله تبیان از این طریق درست و وارد نباشد.

موفق و پیروز باشید...

شنبه 30/8/1388 - 10:51 - 0 تشکر 164673

سلام..

جناب صدرا گرامی..

فرموده اید:

1- "ایراد شما هم به مقاله به این نکته بر می گردد که قیامت را رستاخیز مردگان دانسته اید."

و از طرفی هم فرموده اید:

2- "تعریف درست قیامت قیام انسان در پیشگاه خداوند است نه اینکه انسان بمیرد و بعد زنده شود (البته مردن ظاهری)."

و همچنین با یک نتیجه گیری یک طرفه از سوی خودتان فرموده اید:

3- "پس به نظر می رسد که اشکال شما به مقاله تبیان از این طریق درست و وارد نباشد. "

============================================================

اول تشکر میکنم که بعد از اندی یک نفر پیدا شد که پاسخی دهد!

1- شما بفرمایید که مراد و مقصود از قیامت چیست؟ قیامت بر چه واقعه ای دلالت دارد؟

2- بزرگوار... من کجا گفتم قیامت یعنی مردن وزنده شدن ظاهری؟؟
در همین دنیا مواردی پیش آمده که یک نفر به علت ایست قلبی برای چند دقیقه مرده ولی دوباره به خاطر برگشت ضربان به زندگی برگشته... پس مردن و زنده و زنده شدن به معنی وقوع قیامت نیست!
بلکه عرض کردم که قیامت به معنای رستاخیر مردگان است... و مقصود رستاخیز برای حساب و کتاب اعمال است... قرآن هم به خوبی واقعه قیامت را به تصویر کشیده است... کافیه سری به سوره واقعه بیندازید... اذا وقعت الواقعه....

هنگامی که زمین به شدت لرزانده شود،
و کوه ها درهم کوبیده وریز ریز شوند.

و همچنین آیات فراوان دیگر که به وصف قیامت پرداخته اند...

3- هیچگاه یکطرفه نتیجه گیری نفرمایید.

آنچه مقاله با استناد به آیات و روایات اثبات کرده وجود بهشت و جهنم است ولی میان گفته های خود چنین آمده که وجود قیامت در حال حاضر را اثبات کرده که نه با عقل سازگار است و نه با آیات شریف قرآن.

اگر اشتباهی در نوشته حقیر است، ممنون میشوم که آگاه بفرمایید.

موفق باشید

شنبه 30/8/1388 - 19:31 - 0 تشکر 164768

بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام

1- شما بفرمایید که مراد و مقصود از قیامت چیست؟ قیامت بر چه واقعه ای دلالت دارد؟

قیامت به معنای قیام انسان در نزد حق تعالی است به گونه ای که به غیر از حق تعالی چیزی را شهود نکند و مفاد این آیه قرآن که فرمودندلمن الملک الیوم لله واحد القهار می باشد.

قیامت در یک تقسیم به صغری و کبری تقسیم می گردد.

2- بزرگوار... من کجا گفتم قیامت یعنی مردن وزنده شدن ظاهری؟؟
در همین دنیا مواردی پیش آمده که یک نفر به علت ایست قلبی برای چند دقیقه مرده ولی دوباره به خاطر برگشت ضربان به زندگی برگشته... پس مردن و زنده و زنده شدن به معنی وقوع قیامت نیست!
بلکه عرض کردم که قیامت به معنای رستاخیر مردگان است... و مقصود رستاخیز برای حساب و کتاب اعمال است... قرآن هم به خوبی واقعه قیامت را به تصویر کشیده است... کافیه سری به سوره واقعه بیندازید... اذا وقعت الواقعه....

رستاخیز مردگان دقیقاً مفاد توضیح بنده می باشد، اما مردن نه به معنای جان دادن بلکه مردن از عالم طبیعت و شهود خداوند. امیر المومنین فرمودند موتوا قبل ان تموتوا یعنی بمیرید قبل از آنکه بمیراننتان یعنی در همین دنیا به قیامت برسید.

آیه مورد اشاره بر وقوع قیامت در حال حاضر می کند زیرا وقعت صیغه ماضی است و آنچه برخی از مفسرین گفته اندکه دال بر وقوع حتمی است صرف ادعا می باشد .

هنگامی که زمین به شدت لرزانده شود،
و کوه ها درهم کوبیده وریز ریز شوند.

و همچنین آیات فراوان دیگر که به وصف قیامت پرداخته اند...3- هیچگاه یکطرفه نتیجه گیری نفرمایید.

آنچه مقاله با استناد به آیات و روایات اثبات کرده وجود بهشت و جهنم است ولی میان گفته های خود چنین آمده که وجود قیامت در حال حاضر را اثبات کرده که نه با عقل سازگار است و نه با آیات شریف قرآن.

شما دلیلی بر خلاف آن عقلاً و نقلاً دارید بفرمایید.

ایشان هم دلیل عقلی اقامه نمودند و هم نقلی، چگونه می شود کسی به جهنم یا بهشت برود بدون اینکه حسابی پس دهد؟؟؟

اگر اشتباهی در نوشته حقیر است، ممنون میشوم که آگاه بفرمایید.

ان شاء الله بیان مفصل باشد برای بعد.

موفق و پیروز باشید...

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی