• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
انجمن ها > انجمن سياسي > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
سياسي (بازدید: 973)
يکشنبه 8/6/1388 - 16:4 -0 تشکر 147642
پروتکل شماره هفده یهود برای تسخر دنیا

پروتکل شماره هفده یهود برای تسخر دنیا

 

- اشتغال بكار وكالت دادگسترى،[ اغلب ] آدمیان را سرد، بى‏عاطفه، و بى‏مسلك بارمى‏آورد. این گونه افراد همواره از یك دیدگاه غیر شخصى و صرفاً قانونى به مسائل نگاه مى‏كنند و طبق عادت دیرینه ‏شان، براى مدافعات حقوقى، بیش از رفاه عمومى ارزش قائلند. دفاع از هر موضوعى را مى‏پذیرند و كوشش مى‏كنند به هر قیمتى كه شده، متشاكى برائت حاصل كند. از كوچكترین ابهام در مسائل حقوقى خرده مى‏گیرند و بدین‏سان جنبه اخلاقى قضا و داورى را از بین مى‏برند. به همین دلیل ما حرفه وكالت را، در چهارچوبى محدود و در زمره خدمات عمومى قرار مى‏دهیم. و اجازه نمى‏دهیم كه قاضى و وكیل هر دو در طرح دعاوى حقوقى دخالت داشته باشند.

وكلا، فقط اسناد و مدارك لازم را از طریق دادگاه دریافت مى‏كنند و مطالعه خود را بر اساس گزارشات كتبى و مدارك انجام مى‏دهند. پس از اینكه در دادگاه از مراجعین و طرفین دعاوى بازجوئى بعمل آمد و حقایق روشن گردید، آنگاه، وكلاى مدافع كار دفاع خود را آغاز مى‏كنند. ضمناً بدون توجه به كیفیت كارشان، حق‏الوكاله‏اى به آنان پرداخت مى‏گردد. این كار باعث مى‏شود كه وكیل نقش متعادل و هم‏آهنگ كننده ‏اى در امور قضاوت بازى كند، و زمان رسیدگى به دعاوى حقوقى كوتاه گردد.

همچنین این عمل باعث مى‏شود كه وكیل مدافع صادقانه و دور از تعصب كار كند و وكالت بر اساس ضوابطى ثابت انجام گیرد، تا برمبناى علائق و نظرات شخصى. این روش همچنین فسادى را كه در حال حاضر در امر وكالت وجود دارد، ریشه ‏كن مى‏كند و به معامله بین وكیل و موكل خاتمه مى‏دهد، زیرا طبق این گونه معاملات و قراردادها هر كس پول بیشترى پرداخت كرد، حاكم مى‏گردد.

كشیش‏گرى را از بین مى‏بریم

- از مدتها قبل كوشیده ‏ایم كه اعتبار كشیشان را در میان غیریهودیان از بین ببریم و به مأموریت آنها بر روى زمین كه ممكن است هنوز هم مانع بزرگى برسر راه ما باشند، خاتمه دهیم. البته روز به روز از تأثیر آنها كاسته مى‏شود و اكنون آزادى عقیده در همه جا اعلام گردیده است. تنها « زمان» است كه بین ما و لحظه ورشكستگى كامل آئین مسیحیت، فاصله انداخته است. راجع به ادیان دیگر اگر بخواهیم دست اندركار شویم، مشكلات كمترى خواهیم داشت، ولى هنوز زود است در این باره صحبت كنیم. بطور كلى كشیشان را در تنگنا قرار داده ‏ایم و تأثیر آنها روى مردم بر خلاف پیشرفتهاى گذشته ‏شان، روز به روز رو به قهقرا مى‏رود.

- هنگامى كه زمان موعود فرا رسید تا دربار پاپ متلاشى شود، ملتها با اشاره دستى نامرئى به سوى دربار حركت مى‏كنند، و هنگامى كه خود را روى پاپ پرت كردند، ما زیر پوشش مدافع وى، و نیز به بهانه جلوگیرى از خونریزى بیشتر، پادرمیانى و میانجى‏گرى مى‏كنیم. و وقتى كه به این طریق فكر مردم را مغشوش و منحرف كردیم، به درون دربار، نفوذ مى‏كنیم و تا قدرت آنرا از بین نبریم، بیرون نخواهیم آمد.

- پادشاه یهودیان، پاپ واقعى جهان و رئیس كلیساى بین ‏الملل خواهد بود.

- ضمن این كه جوانان را با ادیان باستانى آشنا كرده، دین خود را به آنان آموزش مى‏دهیم اما آشكارا روى معایب كار كلیساهاى موجود، انگشت نمى‏گذاریم بلكه از طریق انتقادات حساب شده به جنگ آنها مى‏رویم تا مردم را از آنها جدا سازیم.

- بطور كلى، مطبوعات معاصر ما به انتقاد از امور دولت، مذهب و بى‏كفایتى‏هاى غیریهودیان ادامه مى‏دهند و در نوشته ‏ها یشان غیر اخلاقى‏ترین اصطلاحات و عبارات را به كار مى‏گیرند تا به هر وسیله ‏اى كه مقدور باشد، شأن و منزلت آنان را تنزل دهند و این كار فقط از دست افراد با استعداد قوم هوشمند ما بر مى‏آید.

- پادشاهى ما از قداست ویشنو[خداى هندوها] د فاع مى‏كند و در واقع تجسم شخصیت اوست. ما چون ویشنو صد دست داریم و بر سر هر دست انگشتى قرار دارد، كه كلیه مهارهاى دستگاه حیات اجتماعى را در اختیار خواهیم گرفت و هر یك چون پلیس رسمى ناظر بر هر كارى هستیم و تدابیرى اندیشیده ‏ایم كه دولتهاى غیریهودى از فعالیتهاى ما بى‏اطلاع بمانند.

طبق برنامه ‏هایمان یك سوم از افراد تحت سلطه، مراقب رفتار و اعمال بقیه خواهند بود و این كار را بر اساس خدمت داوطلبانه خویش به دولت، انجام مى‏دهند. خبرچینى و جاسوسى براى دولت نه تنها ناپسند نیست، بلكه مایه افتخار هم هست. در عین حال اگر كسى گزارشى بى‏اساس علیه دیگران به دولت بدهد، شدیداً مجازات خواهد شد. تا كسى نتواند از قدرتش سؤ استفاده كند و از حق خود تجاوز نماید.

- عوامل‏مان را هم از طبقه بالا و هم از طبقه پایین مردم انتخاب مى‏كنیم. در میان این عوامل، مدیرانى كه به كارهاى تفریحى سرگرمند، سردبیرهاى روزنامه ‏ها، ناشران، صاحبان چاپخانه ‏ها، كتابفروشها، منشى‏ها، فروشندگان، كارگران، مربیان ورزشى، خدمتكاران و غیره وجود دارند. این گونه افراد حق ندارند كه خود سرانه دست بكارى بزنند. همچنین پلیس، قدرتى از خود نخواهد داشت و كارش تنها مشاهده كردن و گزارش دادن است. تحقیق در مورد گزارشات و توقیف افراد، با نظر مشاوران و گروهى كه بر كار پلیس نظارت دارند انجام مى‏گیرد. اگر كسى در مورد مسائل سیاسى، موضوعى را مشاهده كرد و گزارش نداد، مسئول خواهد بود و اگر تقصیر وى ثابت شود، به جرم كتمان وقایع مورد بازخواست واقع خواهد شد.

- همانگونه كه برادرانمان مسئولند تا با قبول خطر براى خود، خویشاوندان مرتد خویش و نیز كسانى كه علیه رهبران دینى اقدام مى‏كنند، را به مقامات مذهبى معرفى نمایند، در نظام شاهنشاهى‏مان هم، تمام مردم سراسر جهان مسئولند كه وظیفه خود را در این زمینه نسبت به دولت انجام دهند.

- با اعمال چنین روشى، هر گونه سوء استفاده از قدرت، زورگوئى، رشوه خوارى و تمام اعمال ناپسندى از این قبیل كه مشاوران ما به كمك تئورى‏هاى حقوق بشر به فرهنگ و آداب و رسوم غیریهودیان تحمیل كرده‏اند، از بین خواهد رفت. اما چگونه ما زمینه را براى ایجاد بى‏نظمى در ادارات آنان مساعد ساختیم؟ از میان روشهاى گوناگون مى‏توان به مهمترین عامل، یعنى افرادى كه به نام « ایجاد كننده نظم» به ادارات نفوذ كردند، نام برد. این افراد در فرصتهاى مناسب به متلاشى كردن وحدت و همدستى آنان مى‏پردازند. و تمایلاتى چون سرسختى، غرور، خودبینى، عدم احساس مسئولیت و از همه بالاتر، دمدمى بودن را در آنان بوجود مى‏آورند.

 

***---

.

**پروتکل های رهبران صهیون برای تسخیر جهان*توضیحات*

پروتکل شماره یک صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره دو صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره سه صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره چهار صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره پنج صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره شش صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره هفت صهیون*تسخیر دنیا*

 پروتکل شماره هشت صهیون*تسخیر دنیا*

پروتکل شماره نه صهیون*تسخیر دنیا*... 

پروتکل شماره ده صهیون *تسخیر دنیا*... 

پروتکل شماره یازده صهیون*تسخیر دنیا*...

پروتکل شماره دوازده صهیون*تسخیر دنیا*...

پروتکل شماره سیزده صهیون*تسخیر دنیا*...

پروتکل شماره جهارده صهیون*تسخیر دنیا*...

پروتکل شماره پانزده صهیون*تسخیر دنیا*...

  پروتکل شماره شانزده صهیون*تسخیر دنیا*...

 .

ادامه دارد..

این پروتکل ها24 پروتکل است

شنبه 21/6/1388 - 10:10 - 0 تشکر 150499

  از اینکه در رابطه با دشمن اصلی ما یعنی یهود مطلب نوشتید ممنون هستم و به شما توسیه میکنم که کتاب تبار انحراف را مطالعه کنید واز کاربران می خواهم که به مسئله یهود بیشتر توجه کنند

دوشنبه 11/8/1388 - 17:43 - 0 تشکر 161840

بسیااار عااالی

خیلی نکات تامل برتنگیزی بود

در ضمن این کتابی رو که معرفی کردین که مطالعه کنیم انتشارات و نویسنده اش رو هم مطرح میکردین که راحت تر پیدا کنیم

تبار انحراف؟؟

از با رقه ي عشق چنان سوخته ام

کز سوختنم عاشقي آموخته ام

نامردم اگز منت مردم بکشم

من ديده به زهرا و علي دوخته ام

**

يا علي مدد

پنج شنبه 12/1/1389 - 16:23 - 0 تشکر 192368

mostafa227 گفته است :
[quote=mostafa227;305705;161840]

بسیااار عااالی

خیلی نکات تامل برتنگیزی بود

در ضمن این کتابی رو که معرفی کردین که مطالعه کنیم انتشارات و نویسنده اش رو هم مطرح میکردین که راحت تر پیدا کنیم

تبار انحراف؟؟


کتاب موسسه لوح وقلم که اگر اسمش در گوگل سرچ کنید پیدا میکنید

يکشنبه 15/1/1389 - 17:52 - 0 تشکر 192884

و به این ترتیب اشغال میکنند

میکشند ظلم میکنند و در هیچ دادگاهی هم پاسخگو نیستند

بلکه خود را محق هم میدانند

http://img1.tebyan.net/Big/1389/01/2301182532542312975250627333181215372175.jpg

يا علي ذاتت ثبوت "قل هولله احد"         نام تو نقشِ نگين امر "الله صمد"

"لَم يَلِد" از مادر گيتي"ولَم يولد" زتو     "لَم يَکن" بعد از نبي مثلت "لَهو کُفوآً احد"

***

حسود کور در خواب و خياله

منو دل کندن از حيدر محاله

برو به انجمن
فعالترین ها در هفته گذشته
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی