زن ریحانه آفرینش (بازدید: 1500)
جمعه 6/6/1388 - 22:41 -0 تشکر 147225
"شانزده "امتیاز بانوان برمردان

بسم الله الرحمن الرحیم

·        خدای تعالی حدود 16 امتیاز برای خانمها قرار داده که اگر زن قدر خودش را بداند خدا اینها را برای مردها قرار نداده است

از فرمایشات استاد معظم  حضرت آیت الله سید حسن  ابطحی خراسانی(مدظله) در مورد امتیازات خانمها


قال الله عزّوجلّ:
تندي نكن با كسي كه تو را بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم.(كافي2/303)

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان

 

..............................................................

وبلاگ من:شهر ما(کلیک کن حالش رو ببر)

جمعه 6/6/1388 - 22:40 - 0 تشکر 147224

اولین و دومین امتیاز اینکه خدای تعالی در عالم ذر وقتی که ارواح به ذراتی شبیه به همین بدن تعلق پیدا کردند و از آنها میثاق گرفت، به هرکدام از آنها در دو صفت بارز پروردگار بهتر عمل کردند لطف خاصی داشت، در عالم ذر هر روحی که مهربانی خاصش نسبت به دیگران بیشتر بود خدای تعالی از یک صفت دیگر او را بهره مند کرد و آن حالت پرورش و ربوبیت بود. خدای تعالی در سوره حمد دو مرتبه اسم رحیمیتش را ذکر کرده و یک مرتبه هم رب العالمین خودش را معرفی کرده است. درمیان ارواح هر روحی که رحیمتر، مهربانتر بود به او ربوبیت عنایت کرد و مظهر ربوبیت خدای تعالی گردید، لذا این ارواح را در قالب زن قرار داد. در عالم ذر دو امتیاز قابل توجه به خانمها عنایت کرده که از دو صفت بسیار مهمش آنها را برخوردار کرده که در دنیا که آمدند اینهامربی فرزند باشند، مهربانی خدا را داشته باشند. یک مهربانی خاص که بطور جدی این مهربانی در مردها پیدا نمی شود و آن ربوبیت یافت نمی شود.مهربانیی که یک خانم برای فرزندش دارد در مقایسه با پدر آن فرزند قابل مقایسه نیست.

· سومین امتیاز این است که خدای تعالی زن را 5 الی 6 سال زودتر از مرد به حضور پذیرفته که ای کاش دنیای بانوان این مسائل را درک می کردند. زن در 9 سالگی می تواند بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین بلکه واجب است با خدا ارتباط داشته باشد. وقتی که انسان تکلیف می شود یعنی اینکه خدا او را آدم حساب کرده، او را با خودش مأنوس قرار داده. تکلیف یک بار سنگینی نیست که بگویید چرا بر دوش این دختر بچه گذاشته و بر دوش آن پسر بچه نگذاشته.تکلیف یعنی ارتباط با پروردگار. یعنی آنقدر ارزش پیدا کرده یک فرد مکلف که می تواند اوامر پروردگار را انجام بدهد  و با خدا حرف بزند. آنقدر این دختر ارزش پیدا کرده که می تواند با خدا مناجات کند و خدا را تکبیر و تسبیح بگوید. اگر شما دو نفر باهم پشت در اتاق رئیس جمهور باشید. یکی را زودتر به داخل بطلبند و دیگری را ساعتی بعد. شما چه قضاوت می کنید؟ می گویید او نزدیکتر بود، ارزش بیشتری داشت. بنابراین خانمها اگر زودتر مکلف می شوند برای تکلیف زیادتر نیست. آنهایی که نه قرآن و نه اسلام را می فهمند اینجور فکر می کنند والّا چه از این بهتر که با خدا روبرو شوند. این امتیاز سوم.

قال الله عزّوجلّ:
تندي نكن با كسي كه تو را بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم.(كافي2/303)

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان

 

..............................................................

وبلاگ من:شهر ما(کلیک کن حالش رو ببر)

جمعه 6/6/1388 - 22:48 - 0 تشکر 147227

چهارمین امتیاز: و اما شما می بینید وقتی که خانمها در سن بالاتری قرار می گیرند، خدا فرموده است ازدواج باید بکنید. چهارمین مسأله مهم ولو ممکن است شما برایش ارزش قائل نباشید، مسأله پیشنهاد ازدواج است. شما در خطبه ازدواج می بینید که زن باید بگوید انکحتُ من خودم انتخاب می کنم. اگر زن پسندید می تواند ازدواج کند و اگر نپسندید دیگر پیشنهاد ازدواج با زن خواهد بود.

·  پنجمین امتیاز:      مسأله بعد که از امتیازات خانمهاست این است که با اینکه هر دو با هم ازدواج می کنند، هر دو مساوی از زندگی لذت می برند، اما مرد باید مهر بدهد و زن باید مهر بگیرد. دختری که می خواهد عروس بشود با اینکه پیشنهاد ازدواج باید از جانب او باشد مهر هم باید بگیرد. روایت دارد اگر یک شوهری خواست یک پوست گاوی را پر از طلا بکند و به عنوان مهر بدهد جایز است و نباید چیزی ازش پس بگیرند.

·    ششمین امتیاز:    بنابراین با همه اینها که مهریه اینطور و انتخاب آنطور، خدای تعالی پدر مهربان را بالای سر دختر جوان گذاشته برای اینکه انسان خودش ممکن است تحت تأثیر احساسات واقع بشود ولی پدر واقع نمی شود. نگویید این سلب آزادی است. نه، این رعایت حال توست. پدر احساساتی نشده، تو احساساتی شدی. خدای نکرده همه زندگی ات را به باد می دهی. پدر را ناظر بر اعمال تو به خصوص درباره ازدواج قرار داده اینهم از امتیازات است. ولی پسر هر کاری کرد بکند دودش به چشم خودش می رود.


قال الله عزّوجلّ:
تندي نكن با كسي كه تو را بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم.(كافي2/303)

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان

 

..............................................................

وبلاگ من:شهر ما(کلیک کن حالش رو ببر)

جمعه 6/6/1388 - 22:48 - 0 تشکر 147230

هفتمین امتیاز: امتیاز دیگر این است که مرد باید تمام نفقه زن را بدهد. حتی کارهای خانه که زن روی محبت و لطافت انجام می دهد باید مرد انجام دهد. مخارج لباس، غذا و تمام چیزها را باید مرد بدهد. خانم است که باید توی خانه استراحت کند و زندگی معمولیش را بکند. یعنی خدای تعالی نخواسته یک خانم به اندازه اینکه من چی باید بخورم و چی بپوشم و خرجم را چطور در بیاورم فکرش مشغول باشد. می گوید کس دیگری را مأمور این کار کردم تو با خیال راحت در خانه بنشین و با من مأنوس بشو.

·   هشتمین امتیاز: همین حجابی که دنیای غرب می گوید زن حجاب نداشته باشد و از زیبایی او استفاده بشود که کالای آنها را بخرند برای زن امتیاز است. اسلام می گوید صورت زن زیباست، وجود زن بسیار پر ارزش است و باید از مردان نامحرم مخفی باشد. شما اگر چیز قیمتی داشته باشید آن را در معرض دزد قرار نمی دهید. شما یک انگشتر قیمتی دارید این را مخفی می کنید چون ممکن است کسی آن را بدزدد. اسلام دستور داده زن را در حجاب قرار دهید. حجاب یکی از امتیازاتی است که خدا برای زن قائل شده چون او محبوبه خداست و خدا او را دوست دارد.

·    نهمین امتیاز: بعضی احکام دین هست که شما خیال می کنید اینها تحقیر زن است اما اینطور نیست. مثلا در احکام اسلام است که اگر پدری فوت کرد نیمی از ارث را به دختر بدهید. و دوبرابر به پسر. این یکی از امتیازات خانمها است که نیمی از ارث را به آنها می دهند. چون اسلام گفته یک خانم اگر پدر دارد که خدا فرموده خرج او را باید پدر بدهد و اگر در خانه شوهر است شوهر باید بدهد و اگر زنی نه شوهر داشت و نه پدر و نه کسی که مخارج او را بدهد باید از بیت المال به او بدهند. این ارث فقط پول توجیبی است والّا معنا ندارد حتی همان نیم ارث را بهش بدهند. این نیمی از ارث مال مهربانی و لطف پروردگار است.

قال الله عزّوجلّ:
تندي نكن با كسي كه تو را بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم.(كافي2/303)

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان

 

..............................................................

وبلاگ من:شهر ما(کلیک کن حالش رو ببر)

جمعه 6/6/1388 - 22:51 - 0 تشکر 147233

· دهمین امتیاز: دیگر اینکه گفته اند قضاوت به عده زن نباشد. اگر مردها می توانستند از قضاوت فرار کنند، فرار می کردند. دو نفری که پیش قاضی می آیند قطعا یکی از آنها ناراحت بر می گردد. خدای تعالی نخواسته از خانمها کسی ناراحت بشود. دو نفر می آیند پیش قاضی، او حکم می کند که حق با این است. آن یکی بدش می اید. خانمها را مهربانیی که دارند ممکن است این مهربانی کار دستشان بدهد و ممکن است قضاوت را درست انجام ندهد لذا گفته اند قاضی نشود.

·  یازدهمین امتیاز: اینکه شهادت زن نصف شهادت یک مرد است. آدمهای کم عقل می گوید اسلام بین زن و مرد تبعیض قائل شده اما اسلام می گوید شخصیت زن والاتر از این است که بخواهند او را به هر دعواو معرکه ای بکشانند. کسی که برای شهادت صحنه ای که دیده می رود، همان جلوی قاضی رفتن و قسم خوردن و سین جیم شدن انسان را ناراحت می کند. اسلام برای زن اینقدر ارزش قائل شده که به همین اندازه هم نخواسته فکرش مخدوش شود.

·  دوازدهمین امتیاز: دیگر می بینید که کارهای سنگین را به زن وانگذاشته اند. نگفته اند کار مردها را بکند به خاطر این است که زنها یک کارهایی انجام می دهند که مردها نمی توانند. برای مردها تربیت فرزند و بچه داری بسیار سنگین است ولی برای زن بسیار راحت است. کارهای سنگین مثل بنایی و سنگ تراشی و یا اداره رفتن و با ارباب رجوع سرو کله زدن را گفته اند خانمها نکنند روی محبتی که به خانمها دارند. شما دو تا بچه داشته باشید به یکی کار بگویید به آن یکی نگویید به کدام یکی بیشتر محبت کردید. مخصوصا کارها ی پر زحمت و سنگین. ضعیف بودن جسم زن نسبت به مرد امتیاز است. چون بیشتر از این برای مقصدی که خدا او را خلق کرده نیاز نداشته. به قدری که نیاز بوده در دنیا به همسرداری و تربیت فرزند بپردازد خدای تعالی جسمی در اختیارش قرار داده است.

قال الله عزّوجلّ:
تندي نكن با كسي كه تو را بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم.(كافي2/303)

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان

 

..............................................................

وبلاگ من:شهر ما(کلیک کن حالش رو ببر)

جمعه 6/6/1388 - 22:53 - 0 تشکر 147234

·سیزدهمین امتیاز: خدای تعالی تنها برای شیر دادن فرزند چقدر ثواب برای زن تعیین کرده و عجیب تر آنکه برای حالت عادت ماهانه که یک روز عادت ماهانه بهتر است از عبادت یکسال که شبها قیام کنیدو روزها روزه بگیرید. این روایت را می توانید از کتابهای مستدرک الوسائل و از قطب راوندی در لب الالباب پیدا کنید. از این مهمتر که گاهی انسان باورش نمی آید. به هر قطره ای از بدنش آب غسل می ریزد خدا یک چشمه ای در بهشت به زن عنایت می کند و به هر مویی در سر او قصری در بهشت به او می دهد. خدا با کی این کار را کرده؟ خدا به شما خانمها محبت داشته. می خواهد اجر فوق العاده ای به شما بدهد که به این بهانه عنایت می فرماید.

·چهاردهمین امتیاز: زنها را بطور کلی خدا زیباتر از مرد خلق کرده و سالمتر و ظریفتر. با وجود اینکه عوارض وجودی شان از نظر زایمان و عادت ماهانه بیشتر از مرد است اما مردها صدمه بیشتر می خورند.

·پانزدهمین امتیاز: دیگر اینکه حیای زن بیشتر از مرد است. این حیا از جانب خداست. شما بسنجید جوانهای زن را با جوانهای مرد، دیندار و بی دین، کدامشان باحیاترند؟ کدام یک این لطف پروردگار بیشتر بهشان عنایت شده؟ شما اگر بی حجاب یا کم حجاب عبور کنید، صد تا جوان به شما نگاه می کنند اما اگر از بین خانمها انسان عبور کند می بیند چشمهای بدی به انسان دوخته نمی شود. این حیای آنهاست. این یکی از امتیازات خانمهاست.

قال الله عزّوجلّ:
تندي نكن با كسي كه تو را بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم.(كافي2/303)

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان

 

..............................................................

وبلاگ من:شهر ما(کلیک کن حالش رو ببر)

جمعه 6/6/1388 - 22:53 - 0 تشکر 147236

·

امتیازآخر:  یک چیزی که شاید پایان این مسائل باشد عرض می کنم که شخصی از پیغمبر اکرم سوال کرد که من به کی نیکی کنم؟ فرمود به مادرت دفعه دوم و سوم سوال کرد فرمود به مادرت. دفعه چهارم به پدرت. یعنی سه برابر محبتی که شما دارید باید به مادر بکنید. چرا؟ چون خدا مادر تو را بیشتر از پدرت دوست دارد. خدا شما را دوست دارد. زنها محبوبه خدا هستند. همین امتیازات را چرا خدا به مردها نداده؟ متأسفانه خیال می کنید اگر کارهای مردها را بکنید امتیاز دارید. در صورتیکه امتیاز از دست داده اید. بعضی از خانمها می گویند چرا شما می گویید دختر دانشگاه نرود. طبیب و مهندس نشود. من چنین چیزی نگفتم. من می گویم تو محبوبه خدا هستی. اول خدا را بشناس. عقایدت را درست کن. علوم واجب را انجام بده. که پیغمبر اکرم فرمود انما العلم ثلاثه منحصرا علم سه تاست. این علوم را یاد بگیر. اول اعتقادات شما اگر بزرگترین طبیب روی زمین بشوید تا لب گور به دردتان می خورد. اما اگر اعتقاداتت درست نبود مستقیم به جهنم می برندت و تا ابد باید بسوزی. این زیر بنای همه خوبیهاست. دوم تزکیه نفس که مسائل و ا حکامی دارد. کار و زحمت دارد. سوم احکامتان. وظیفه زن اول این است که علوم اهل بیت را یاد بگیرد، اعتقاداتش را درست کند. معارفش را درست یاد بگیرد و بعد اگر وقت اضافی داشت از علوم دیگر هم استفاده کند. مربی باشد، فرزندانش را تربیت کند. مهربان باشد نسبت به فرزندان. خوب شوهر داری بکند. زن و مردی که مساوی با هم حرکت بکنند در مسیر کمالات زن خیلی پیشتر از مرد موفق خواهد شد. پیشتر خواهد رفت. بشرط اینکه به خودتان ضعف نشان ندهید.

فرمایشات استاد معظم حضرت آیت الله سید حسن ابطحی خراسانی(مدظله) در مورد امتیازات خانمها

http://alkowsar.blogfa.com/8609.aspx

قال الله عزّوجلّ:
تندي نكن با كسي كه تو را بر او مسلط كردند تا با تو تندي نكنم.(كافي2/303)

 

 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان

 

..............................................................

وبلاگ من:شهر ما(کلیک کن حالش رو ببر)

جمعه 6/6/1388 - 22:58 - 0 تشکر 147239

سلام

واقعا قشنگ بود، دستتون درد نکنه

هنوز هم روزهايي حالم خوب نيست اما اشکالي ندارد،

زماني بود که سالها حال خوبي نداشتم.

 

شنبه 7/6/1388 - 0:0 - 0 تشکر 147255

مطلب بسیار فو قالعاده ای بود

متاسفانه درد جامعه ی ما اینه که

زن ارزش و جایگاه خودش رو نشناخته

 بسیار ممنونم ازتون

فقط یکم ترتپیبش بهم ریخته و تکرار شده پست ها

 

باید بروم در خلوت سرخ

تا بتوانم  ترانه ی آگاهی بخوانم

و خدا است تنها پناهم

خلوت، تولد حقیقتم خواهد شد

 

شنبه 7/6/1388 - 2:7 - 0 تشکر 147272

بسیار بسیار عالی بود

حقیقت همینه

اما متاسفانه خانمها یکم از این حقیقت دور شدن

البته شرایط جامعه در این دور شدن از حقیقت تاثیر داشته

سعی کنید پستاتون رو مرتب کنید تا موقع خوندن مشکلی پیش نیاد

بازم ممنون

 

*کاش به زماني برگردم که تنها غم زندگيم شکستن نوک مدادم بود*  

يکشنبه 8/6/1388 - 22:5 - 0 تشکر 147728

سلام

ممنون آقا امین گرامی! مطلب بسیار جامع و جالبی بود. اما شما فرمودین که 16 امتیاز ولی اینا که 15 تا امتیاز هستن!!

بی زحمت شانزدهمی رو هم بذارین. درضمن من پستهای تکراری رو حذف کردم که ترتیب تاپیکا بهم نریزه.

ممنون.

    

خنجر آب‌دیده را زنگ عوض نمی‌کند
چهره انقلاب را جنگ عوض نمی‌کند
بگوی با منافقین به کوری دو چشمتان
پیرو خط رهبری رنگ عوض نمی‌کند

برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی