انجمن ها > انجمن مهدویت > صفحه اول بحث
لطفا در سایت شناسائی شوید!
مهدویت (بازدید: 823)
جمعه 16/5/1388 - 11:32 -0 تشکر 139490
حضرت مهدی علیه السلام دادگر و دادگستر در تمام گیتی

امام زمان (عج)
 
حضرت مهدی علیه السلام دادگر و دادگستر در تمام گیتی

قسمت اول

یکی از القاب امام زمان علیه السلام کلمه عدل است


العدل

حضرت حجت علیه السلام دادگر و دادگستر در تمام گیتی است:
هر چیز را در جای خود نهادن ،عدالت است وبرابری .تبعیض و برتری روانداشتن در حقوقی که خدای دانا همگانی شمرده ،عدالت خواهی است.گماردن هر کس در جایگاهی که او را سزد وقسط وداد را در میان آدمیان گستراندن ،دادگستری است و به اندیشه و خیال خویشتن انسجام و سامان بخشیدن ،عدالت پیشگی است.
عدالت و تعادل در جسم و جان ،در جامعه و میان مردمان ،بنیان ماندگاری زمین و اختران است.
عدالت،آب گوارا و شیرینی است در کویر سوزان بیداد و تفاوت های ناروا؛در مقابل،ظلم است و بیداد که اساس نافرمانی است و گناه ،خانمان سوز است وویران گر.
خدای دانا و مهربان،عادل است و به عدالت فرمان دهد:«ان الله یامر بالعدل و الاحسن»(1).
او رسولان خویش را فرستاد ،کتاب های آسمانی و معیار سنجش ،امام معصوم علیه السلام را فرو فرستاد ،تا مردم به عدالت رفتار کنند:«لقد ارسلنا رسلنا بالبینت و انزلنا معهم الکتب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»(2).
داد ودادگر بودن نه تنها در میان انسان ها آراسته و لازم است،بلکه گستره ئ آن،زمین و اختران را در پوشش خود گیرد و آن ها در ادامه و ماندگاری به عدالت و توازن در نظم استوارند .رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره فرمود:«عدالت سبب برقرای زمین و برافراشتگی آسمان هاست.»(3)

گر مرد رهی ، غم مخور از دوری و دیری / دانی که رسیدن هنر گام زمانست
جمعه 16/5/1388 - 11:34 - 0 تشکر 139493

سیرت و روش بلند مرتبه ترین انبیا،رسول خدا صلی الله علیه و آله،سراسر داد است و دادگری .آن حضرت در جنگ بدر [نا خواسته]با چوب به شکم یکی از سپاهیانش-سواد-می زند.وقتی او اعتراض کرده و درخواست قصاص می کند،حضرت شکم خود را برهنه نموده و می فرماید:«تلافی کن و حق خویش را بستان.»(4)حضرت وقتی به مردم می نگریست نظرش را عادلانه بین آنها تقسیم می کرد و به این وآن یکسان می نگریست.(5)با لباس رایج و عادی ،در میان مردم رفت و آمد می کرد ودر مجلس با یارنش دایره وار می نشست تا هم رنگ و هم سان آنان باشد.
امام صادق(ع):«سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله هماره بر این بود که ساعاتش را میان اصحاب و یارانش تقسیم می نمود و به آنان یک سان نگاه می کرد [نگاهش را عادلانه میان همه تقسیم می کرد.](6)
آوازه ئ عدالت خواهی و عدالت گستری امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تمام فضاها طنین افکن است؛جرج جرادق مسیحی گوید:«علی علیه السلام در محراب عبادت به جهت سخت کوشی در اجرای عدالت به شهادت رسید.»

گر مرد رهی ، غم مخور از دوری و دیری / دانی که رسیدن هنر گام زمانست
جمعه 16/5/1388 - 11:35 - 0 تشکر 139496

امیر المؤمنین علی علیه السلام حتی نانی را که از اموال عمومی به جا می ماند هفت قسمت می کند و به هر طایفه ای تکه ای می دهد(8)و چون در رهگذری نگاهش به مردی کهن سال افتاد که دست نیاز پیش مردمان دراز کرده بود،سبب این کار را جویا گشت ،گفتند :«پیر مردی نصرانی است است وکیشش اسلام نیست.»حضرت برآشفت و فرمود:«چگونه در جوانی او رابه کار گرفتید و از او بهره جستید و اکنون که دوران پیری و واماندگی اش فرا رسیده ،رهایش ساختید.»سپس،فرمان داد که از بیت المال و اموال عمومی به او بخشند.(9)

در نکوهش بی عدالتی فرمود:«به خدا سوگند !اگر هفت اقلیم زمین را به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم و به ستم و ناروا پوسته دانه ئ جوی را از دهان موری بگیرم ،چنین نکنم.»(10)
پیشوایان معصوم و دادگر چنین اند که رفتارشان بر پایه عدالت استوار گشته است.آنان تندیس عدالت و آئینه ئ تمام نمای عدالت و عدالت گستری اند؛بدین سبب ،سیرت آنان برترین و ارزشمندترین معیار سنجش اعمال بندگان است.امام رضا علیه السلام در تفسیر آیه شریف :«و اقیموا الوزن بالقسط »(12)فرمود:امام دادگستری کند و عدالت را برپا دارد.»(13)
امام صادق(ع) در تفسیر آیه شریف «یحکم به ذوا عدل منکم»(14)مقصود از "عدل"،رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیشوایان پس از اویند که به داد حکم می رانند و آنها عدالت پیشه اند ،پس اگر حکمی را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام شنید ی ،بپذیر و دیگر جست و جو نکن.»(15)

پی نوشتها:

1)نحل ،آیه 90:«خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد».
2)حدید،آیه 25:«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب(آسمانی)و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه )نازل کردیم تامردم قیام به عدالت کنند».
3)عوالی اللئالی ،ج4،ص102:«الجمله الثانیه فی الاحادیث المتعلقه بالعلم و اهله ».ذیل ح150.
4)سیره ابن هشام ،ج2،ص266.
5)وسایل الشیعه،ج12،ص142،باب 100،انه یستجب للانسان یقسم لحظاته بین اصحاب بالسویه،ح1،ش15887.
6)بحار الانوار،ج16،ص280،تاریخ نبینا صلی الله علیه و آله ،باب 9،مکارم اخلاقه و سیره ،ح12.
7)وسائل الشیعه ،ج15،ص66،کتاب الجهاد ،ابواب العدو ،باب 19،ان نفقه النصرانی اذا کبر..،ح1،ش19996.
8)نهج البلاغه ،خطبه 224.
9)الرحمن،آیه 9:«ووزن را براساس عدل برپا کنید.»
10)بحار الانوار ،ج36،ص172،تاریخ امیر المؤمنین علیه السلام ،باب 39،فی سائر الایات النازله فی شانه علیه السلام،ح160.
11)مائده،آیه 95:«کفاره ای که دو نفر عادل از شما ،معادل بودن آن را تصدیق کنند.»
12)وسائل الشیعه ،ج27،ص170،کتاب القضائ ابواب صفات القاضی ،باب 7،وجوب الرجوع فی جمیع الاحکام الی المعصوم،ح26،ش32228.
13)بحار الانوار ،ج52،ص195،تاریخ الامام الثانی عشر ،باب 25،باب علامات ظهوره من السفیانی ،ح26.

منبع:ویژه نامه خلق،ص9

گر مرد رهی ، غم مخور از دوری و دیری / دانی که رسیدن هنر گام زمانست
جمعه 16/5/1388 - 20:37 - 0 تشکر 139694

گل نرگس
 ظلم به شرق و به غرب چون به نهایت رسید
عدل پدید آورد منطق شیوای تو

حضرت مهدی علیه السلام دادگر و دادگستر در تمام گیتی

قسمت دوم

اشاره

آنچه در شماره ی پیش خواندید، مباحث مقدماتی کلمه ی (عدل) بود. در این بخش ارتباط عدل که یکی از القاب حضرت بقیه الله الاعظم علیه السلام می باشد با حضرتش بیان می شود.
حضرت ولی عصر علیه السلام تجسم عدالت و عدالت خواهی است. او علی دیگر است و هم سان و همانند او رفتار کند. لباس خشن و ساده بر تن نماید، بی آلایش و بی پیرایه زندگی کند، غذایش چونان امیرالمؤمنین علیه السلام نان جوین باشد و در تمام وجود آن والا مقام و والاتبار، عدالت و توازن، درخشندگی کند. (گویا یکی از دلایل طول عمر آن حضرت همین عدالت و توزان قوای درونی آن حضرت است.) در رستاخیز حضرت مهدی علیه السلام دادخواهی و دادگستری، اساس حکومت اوست و در دولتش کسی بر دیگری ستمی روا ندارد.(1)
مردمان روزگار ظهورش در اثر شکوفایی خردها، میان خویشتن توازن و تعادلی بیابند و این عدالت و امنیت میان درندگان نیز جلوه گر باشد.(2) مهدی علیه السلام آن قدر ببخشد تا نیازمندی نماند و به همگان یک سان و برابر عطا کند، حتی میان خوبان و بدان در بخشش اموال تفاوتی نگذارد.(3)

گر مرد رهی ، غم مخور از دوری و دیری / دانی که رسیدن هنر گام زمانست
جمعه 16/5/1388 - 20:38 - 0 تشکر 139695

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«جانشینان و حجت های پس از من دوازده تن هستند، نخستین آنان برادرم و آخرینشان فرزندم است.» گفتند: «ای رسول خدا! برادرت کیست؟» فرمود: «علی بن ابی طالب.» پرسیدند: «فرزندت کیست؟» پاسخ داد: «مهدی، زمین را همان گونه که از ظلم و ستم پر شده، از قسط و داد آکنده سازد. روح خدا، عیسی، زاده ی مریم از آسمان فرود آید و در نماز به او اقتدا نماید و سلطنت و پادشاهی مهدی بر کران ها چیره شود.»(4)

امام رضا علیه السلام از پدران نیکش گزارش کند که:

امیر المؤمنین علیه السلام به [فرزندش امام] حسین علیه السلام فرمود: «ای حسینم! نهمین فرزندت به حق به پا خیزد. آیین [توحید] را آشکار [و حاکم ] سازد و عدالت را بگستراند. امام حسین علیه السلام پرسید: «چنین چیزی واقع می شود؟» فرمود: «سوگند به کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به نبوت برانگخت، بلی.»(5)

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«شما را به مهدی علیه السلام نویدتان دهم که پس از آن که امتم در اختلاف و گمراهی گام زند، رستاخیز نماید و زمین را که از بیداد و ستم پر شده، از داد و دادگری لبریز سازد. تمام اهل زمین و آسمان از او [و حکمرانی اش] خشنود و خرسند باشند و اموال را به درستی میان آدمیان تقسیم کند.» در این میان کسی پرسید: «مقصودت از تقسیم درست چیست؟» پاسخ فرمود: «یعنی به طور برابر و یکسان میان همه قسمت کند. [در این روزگار] ایزد متعال قلب های امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از غنا و بی نیازی لبالب گرداند و عدالت مهدی علیه السلام همه را فرا گیرد.»(6)

گر مرد رهی ، غم مخور از دوری و دیری / دانی که رسیدن هنر گام زمانست
جمعه 16/5/1388 - 20:40 - 0 تشکر 139696

خرمی و آبادی کره ی خاکی به داد و داد ورزی است و ظلم و بیداد، آن را ویران کند. امام معصوم علیه السلام در تفسیر و توضیح آیه ی شریف «یحی الارض بعد موتها...»(7) فرمود:
«مقصود این نیست که زمین به واسطه ی باران زنده شود و جان گیرد، بلکه مقصود آیه این است که خداوند مردانی را برانگیزد تا زمین را با داد و دادخواهی زنده کنند، پس زمین خاکی به عدالت روزی و اجرای آن زنده شود. برپایی حدود الهی از این که آسمان چهل روز بر زمین ببارد، بهتر است.»(8)
در زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام با نام عدل و صفت دادخواه که خادمانش از القاب آن حضرت شمرده اند، (9) به حضورش درود می فرستیم:
السلام علی القائم المنتظر، و العدل المشتهر؛ درود بر آن ایستاده ای که همه در انتظار اویند. درود بر دادگر و دادگستری که در آفرینش، نامدار است و شهرت دارد.(10)
بار الها ! به دست توانگر زاده ی امیر المؤمنین علیه السلام کران ها را همان گونه که از ظلم و بیداد لبریز شده، از قسط و داد آکنده ساز، زیرا تو نیایش ها را می شنوی و پاسخ می دهی، آمین.(11)

پی نوشتها :

1- بحارالأنوار، ج52، ص 195، تاریخ الامام الثانی عشر، باب 25، باب علامات ظهوره من السفیانی، ح 26.
2- همان، ص 280، باب 26، یوم خروجه و ما یحدث عنده، ح 6.
3- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 9، ص 282، کتاب الزکاه، ابواب المستحقین للزکاه، باب 36، جواز تولی المالک لإخراج الزکاه، ح 1، ش 12025.
4- بحار الأنوار، ج 51، ص 71، تاریخ الامام الثانی عشر، باب 1، ماورد من الاخبار بالقائم علیه السلام، ح 12.
5- همان، ص 110، باب 2 ماورد عن امیر المومنین علیه السلام، ح 2.
6- همان، ج 92، ص 51، باب ما ورد من الاخبار بالقائم - علیه السلام -، الباب العاشر.
7-روم، آیه ی 50: «زمین را بعد از مردنش زنده می کند.»
8-تهذیب الاحکام، ج 10، ص 146، باب 10، من الزیادات، ح 9، ش 578.
9- نجم ثاقب، باب 2، ص 81؛ العبقری الحسان، ج 1، باب بیان اسامی و القاب، ص 42.
10- مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الزمان علیه السلام، ص 875.
11- همان، ص 871.

منبع: برگرفته از مجله ی خلق پیش شماره ی پنجم

گر مرد رهی ، غم مخور از دوری و دیری / دانی که رسیدن هنر گام زمانست
جمعه 16/5/1388 - 23:3 - 0 تشکر 139760

به نام هستی بخش عالم

*سلام قولا من رب الرحیم*

یک پیشنهاد به شما آنلاکر گرامی

سعی کنید بعد از هر بخش از مطالبتون یک مسابقه بزارید ومسابقات رو هم شمار بندی کنید ...مثلا از لای این همه مطالب خوبی که قرار دادید

یک سوال هم طرح کنید تا کسی که میاد این مطالب رو بخونه استفاده بیشتر ببره ..نظرتون چیه؟؟؟؟؟

 

 وبلاگ من ....وبلاگ پيامبران رحمت

 

امام صادق(ع) فرمود:به دنبال مونسى بودم كه در پناه آن, آرامش پيدا كنم, آن را در قرائت قرآن يافتم.

جمعه 16/5/1388 - 23:17 - 0 تشکر 139763

با سلام

فکر خوبیه , چشم منم سعی میکنم از بین متن این مقاله ها یه سری سوالاتو بیارم بیرون فقط یه سوال این مسابقه جایزه داره یا بدون جایزه؟

جایزش معنویه پسر!

خب به هر حال خوبه چون باعث این میشه که دوستان هم تو مسابقه شرکت کنند و همین اینکه یه چیزی یاد بگیرند چون اگه مسابقه باشه رغبت کاربر برای خوندن مطالب بیشتر میشه.

و در قسمت مسابقه هم به نظرم خودتون مسابقه رو مدیریت کنید و بگید چطوری باشه خوشحال میشم تو همین تاپیک مطرح کنید چگونگی اجرا شو چشم منم سوالا رو از تو متنایی که میزارم طرح میکنم.

با نتشکر آنلاکر

گر مرد رهی ، غم مخور از دوری و دیری / دانی که رسیدن هنر گام زمانست
شنبه 17/5/1388 - 21:20 - 0 تشکر 140091

با سلام

دوستان گرامی

از این به بعد تصمیم بر این شد که در هر پستی که ایجاد میکنم(در این انجمن) برای اینکه آگاهی دوستان از مطلب را جمع بندی کنیم سوالاتی رو طرح میکنم که از شما دوستان میپرسم جواب ها رو هم در این تاپیک قرار بدید.طبق مقاله ای که در این تاپیک بیان شد به سوالات زیر پاسخ دهید.


قسمت اول


* یکی از القاب امام زمان علیه السلام کلمه ... است


* عدالت خواهی چیست؟


* در این متن «عدالت،آب گوارا و شیرینی است در کویر سوزان بیداد و تفاوت های ناروا» زیر جمله ای که خط کشیده شده است چه آرایه ای به کار رفته است؟


* پیامبر اکرم (ص) در مورد عدل و داد چه می فرماید؟


* این سخن «علی علیه السلام در محراب عبادت به جهت سخت کوشی در اجرای عدالت به شهادت رسید.» از کیست؟


* عدالت در نزد امیر المومنین (ع) چگونه بوده و داستانی در این مورد نقل کنید.


* مقصود آیه شریفه «یحکم به ذوا عدل منکم» از منظر امام صادق(ع) چیست؟


قسمت دوم


* علت طول عمر زیاد امام عصر(عج) چیست؟


* این حدیث «جانشینان و حجت های پس از من دوازده تن هستند، نخستین آنان برادرم و آخرینشان فرزندم است.» از کیست؟


* مقصود از آیه شریفه «یحی الارض بعد موتها...» چیست؟

با تشکر آنلاکر

گر مرد رهی ، غم مخور از دوری و دیری / دانی که رسیدن هنر گام زمانست
برو به انجمن
انجمن فعال در هفته گذشته
مدیر فعال در هفته گذشته
آخرین مطالب
 • آلبوم تصاویر بازدید از کلیسای جلفای...
  آلبوم تصاویر بازدید اعضای انجمن نصف جهان از کلیسای جلفای اصفهان.
 • بازدید از زیباترین کلیسای جلفای اصفهان
  جمعی از کاربران انجمن نصف جهان، در روز 27 مردادماه با همکاری دفتر تبیان اصفهان، بازدیدی را از کلیسای وانک، به عمل آورده‌اند. این کلیسا، یکی از کلیساهای تاریخی اصفهان به شمار می‌رود.
 • اعضای انجمن در خانه شهید بهشتی
  خانه پدری آیت الله دکتر بهشتی در اصفهان، امروزه به نام موزه و خانه فرهنگ شهید نام‌گذاری شده است. اعضای انجمن نصف جهان، در بازدید دیگر خود، قدم به خانه شهید بهشتی گذاشته‌اند.
 • اطلاعیه برندگان جشنواره انجمن‌ها
  پس از دو ماه رقابت فشرده بین کاربران فعال انجمن‌ها، جشنواره تابستان 92 با برگزاری 5 مسابقه متنوع در تاریخ 15 مهرماه به پایان رسید و هم‌اینک، زمان اعلام برندگان نهایی این مسابقات فرارسیده است.
 • نصف جهانی‌ها در مقبره علامه مجلسی
  اعضای انجمن نصف جهان، در یك گردهمایی دیگر، از آرامگاه علامه مجلسی و میدان احیا شده‌ی امام علی (ع) اصفهان، بازدیدی را به عمل آوردند.
 • وبگردی